Skip to main content

Full text of "Sylloge algarum omnium hucusque cognitarum"

See other formats


£ ; dt 
EO nod 


XÁC 

DL - : 
z et ME i SS 
- Nes 
E c x 

pue 


S 
: 


t^s is 
TAN 
DAN. 
Y Tor 
Meg 
1 
YE AC 1t M T 
4 f 
x 


LAIT 
TA 
m 


c 

e - | 
ree -- - eot gt rey 
re Amie ng miim uei S n eti d ee a 


LII 3 
EE 
X 


cIxiIusc uns 

DATL———- - : 3 

: mullum 
aedi. : : 


TI 


fia. 
XX 


XY 


D uu yr 
CD E 


dh utt 
WoW 
N 


In 


j AO i 


n He 
H^ 
Py 


A 
UAM UN 
ib Mss nu 


^ 


M 


*j 
IM^ 


AGNI Á 


SYLLOGE 


ALGARUM 


OMNIUM HUCUSQUE COGNITARUM. 


DIGESSIT 


DOCT. J. BAPT. DE-TONI 


R. INSTITUTI BOTANICI PATAVINI ADJUTOR ET CRYPTOGAMOLOGIZE DOCENS — 
SOC. BOTAN. ITAL., SOC. BOTAN. GERMAN. BEROLINENSIS, SOC. BOTAN. 
LUGDUNENSIS, SOC. CZESAR. NAT. CURIOS. MOSQUENSIS, SOC. SCIENT. 
NAT. KIEWENSIS, SOC. VENETO-TRIDENTINZE SCIENT. NAT., SOC. GALE. 
BOTAN., SOC. NATUR. GIESSENSIS SODALIS — COMMENTARII PHYCOLOGICEI 
« NOTARISIZE » FUNDATOR ET USQUE AD MARTIUM 1890 REDACTOR, ( NO- 
VJ& NOTARISIZ) FUNDATOR ET REDACTOR. 


Vol IL | 
BACILLARIE/E 


Sectio I. — RHAPHIDE/E 


Fol. 40 — Pretium it. lib. (franes) 34. 


ADDITA BIBLIOTHECA DIATOMOLOG1CA (CURANTE J. DEBY). 


PATAVII 
XXv JULII MDCCCXC!I 
SUMPTIBUS AUCTORIS 
TYPIS SEMINARII. 


SORIPTA AB HUJUS SYLLOGES AUCTÜRE EDITA, 


l. Le Alghe delle Ardenne contenute nelle Cryptogams Arduenne della Sig. M. 
A. Libert. — Messina 1886 

2. Flora algologica della Venezia, parte prima: Le Floridee (collab. D. Levi). — Ve- 
nezia 1885-86. 

3. Relazione sul rjiordinamento dell' Algarium Zanardini al Comitato direttivo del Ci- 
vieo Museo Correr di Venezia (id.) — Venezia 1886. 

4. Miscellanea phycologica. series prima: I. Diatomacesz nonnulle nove vel veteres 
notis mierometricis ditate; II. Osservazioni sopra l' Hapalidium confervicolum rae- 
colto per la prima volta sulle spiaggie venete; IIT. Osservazioni sopra una specie 
di Trentepohlia nuova per la flora italiana (id.). — Venezia 1880. 

5. De Algis nonnullis, priecipue Diatomaceis, inter Nymphzeaceas horti botaniei pa- 
tavini (id.). — Messina 1886. 

6. Enumeratio Conjugatarum in Italia hueusque eognitarum (id.). — Venezia 1886. 

7. Primi materiali per il Censimento delle Diatomacee italiane I-II (id.). — Vene- 
zia 1886. 

8. Sopra una Palmellacea nuova per la flora Veneta (id.). — Venezia 1887. 

9. Algee nonnulle quas in cireumnavigationis itinere ad Magellani fretum, anno 1884, 
legit A. Cuboni (id.)). — Padova 188T. 

10. Spigolature per la fieologia Veneta (id.). — Firenze 188T. 

11. Frammenti algologici ;: I. Antithamnion Plumula; II. Antithamnion eruciatum (id.). 
— Venezia 1887. 

12. Flora algologica della Venezia, parte II: Le Melanoficee (id.). — Venezia 1886. 

13. Intorno al genere Sphsrella di Cesati e De Notaris ed all'omonimo di Sommer- 
felt, Nota critiea (collab. A. N. Berlese). — Venezia 1887. : 

14. Notes on botanieal Nomenclature (collab. P. Voglino). — London 1887. 

15. Revisio Monographica generis Geasteris Mich. e tribu Gasteromycetum, avec 2 pl. 
autogr. — Toulouse 1887. 

16. Intorno ad aleuni alberi e frutiei ragguardevoli esistenti nei giardini di Padova. 
— Padova 1887. 

17. Sylloge Gasteromycetum [Nidulariacez. Lycoperdaces, Hymenogastracec]. — In 
Saecardo Syll. Fung. VII. — Patavii 1887. : ' 

18. Sylloge Phycomycetum [Mucorinacee, Peronosporaces, Saprolegniace:se, Entomo- 
phthoraces, Chytridiacece, Protomycetaces] (collab. A. N. Berlese). — In Sacear- 
do Syll. Fung. VII. — Patavii 1887. 

19. Spigolature per la flora di Massaua e di Suakim (collab. G. Paoletti). — Pado- 
va 1888, 

20. Sopra un curioso Flos-aqu:z di zoospore osservato a Parma. — Firenze 1888. 

921. Primo manipolo di Alghe portoghesi raccolte dal Sig. A. F. Moller. — Venezia 1888. 


——— SYLLOGE 
ALGARUM 


OMNIUM HUCUSQUE COGNITARUM. 


DIGESSIT 


DOCT. J. BAPT. DE-TONI 


R. INSTITUTI BOTANICI PATAVINI ADJUTOR ET CRYPTOGAMOLOGIJE DOCENS — 
SOC. BOTAN. ITAL., SOC. BOTAN. GERMAN. BEROLINENSIS, SOC. BOTAN. 
LUGDUNENSIS, SOC. C/ZESAR. NAT. CURIOS. MOSQUENSIS, SOC. SCIENT. 
NAT. KIEWENSIS, SOC. VENETO-TRIDENTIN/E SCIENT. NAT., SOC. GALL. 
BOTAN., SOC. NATUR. GIESSENSIS SODALIS — COMMENTARII PHYCOLOGICI 
« NOTARISLE» FUNDATOR ET USQUE- AD MARTIUM 1890 REDACTOR, «& NO 
V4AE NOTARISIZ;) FUNDATOR ET REDACTOR. 


Vol. II. 
BACILLARIEZ/ZE 


Sectio T. — RHAPHIDEZ 


Fol. 40 — Pretium it. lib. (frances) 94. 


ADDITA BIBLIOTHECA DIATOMOLOGICA (CURANTE J. DEBY). 


PATAVII 
Xv JULII MDCCCXCÍÉ * 
SUMPTIBUS AUCTORIS 
TYPIS SEMINARII. 


EYAO 


P » 2 5 KH 


A 4 T3E AU 


TO 


SYLLOGE 


DACILEABIEARUM 


OMNIUM HUCUSQUE COGNITARUM. 


DIGESSIT 


DOCT. J. BAPT. DE-TONI 


R. INSTITUTI BOTANICI PATAVINI ADJUTOR ET CRYPTOGAMOLOGLE DOCENS — 
SOC. BOTAN. ITAL., SOC. BOTAN. GERMAN, BEROLINENSIS, SOC. BOTAN. 
LUGDUNENSIS, SOC. CAESAR. NAT. CURIOS. MOSQUENSIS, SOC. SCIENT. 
NAT. KIEWENSIS, SOC. VENETO-TRIDENTINJE SCIENT. NAT., SOC. GALL. 
BOTAN., SOC. NATUR. GIESSENSIS SODALIS —- COMMENTARII PHYCOLOGICI . 
( NOTARISIZE ) FUNDATOR ET USQUE AD MARTIUM 1890 REDACTOR —— 
( NOVAE NOTARISIZE) FUNDATOR ET REDACTOR. 


Sectio 1. 
RHAPHIDE. 


[NAVICULACEE, AMPHITROPIDACE.E, CYMBELLACEZ, 
GOMPHONEMACE.E, COCCONEIDACE/E, | ACHNANTHACE | 


PATAVII 


XXxXv JULII MDCCCXCI 
SUMPTIBUS AUCTORIS 


TYPIS SEMINARII. 


PI/E PR/ECLAR/EQUE MEMORI/E 


JOSEPHI MENEGHINI 
CAROLI vou NAEGELI 
JOHANNIS RALFS 


TRIENNIO ULTIMO ELAPSO 
MDCCCLXXXIX-MDCCCXCI 
SCIENTL/IE COLLEGISQUE /ESTIMANTIBUS 
EREPTORUM 


IMPENSIUS MOQERENS OBSEQUENS 
AUCTOR 


PR/EMONITUS 


Wo. edenti volumen, quo omnia genera omnesque Ba- 
cillariearum species hucusque cognitarum cum viventium 
tum. fossilium una continentur, liceat. mihi exponere ma- 
ximam difficultatem, quz oceurrit in quibusdam. generibus 
amplissimis elaborandis, in quibus nec synonymiam nec 
alias praecipuas quzestiones omnino persolvere potui. 

Enormis specierum copia, frequens difficultas earum 
identitatem comprobandi, defectus speciminum. authentico- 
rum, innumera studia nuper in lucem edita, absentia ico- 
num multarum specierum, instabilitas systematum .de Ba- 
cillarieis, penuria descriptionum plurimarum specierum tam 
clari EpgENBERG quam ScnwipT. etc., commutatio ad unicum 
typum (mieromillimetra) mensurarum mieroscopiearum me- 
thodis vetustis diversisque exhibitarum, ad mei operis pro- 
gressum impedimenta fuerunt ejusque editionis dilationem 
et errores quodammodo excusant. 

Ut alibi exposui !), systema dispositionis generale, quod 


1) G. B. De-Toni. — Osservazioni sulla tassonomia delle Bacillariee (Dia- 
tomee) seguite da un prospetto dei generi delle medesime. — Notarisia, com - 
mentarium phycologicum a De-Toni et Levi-Morenos editum V, 1890, n. 17, 
pag. 885-922, 


Hi 
emendatis emendandis sequor, primitus a claro Rarrs pro- 


positum, nuper vero à claris H. L. Swrrg, Vau HevRcK 
aliisque diatomologis perfectum fuit. 

Quamvis pondus characterum endochromatis, quibus 
innititur systema cel. W. Swtrg, PrrrzgeR, PETIT, deminue- 
re nolim, tamen characteres immutabiles et semper sat 
conspieuos in rhaphes seu pseudorhaphes pr:sentia vel ab- 
sentia institutos anteponendos existimavi. Quomodo reve- 
ra millia et millia specierum secundum notas endochro- 
matis haud semper constantes in hac Sylloge ordinare po- 
tuissem? Nihilominus, ubi potui, characteribus structurz 
frustulorum illos endochromatis addere non neglexi. 

In hoe quoque volumine mihi non defuit auxilium nu- 
merosce cohortis prseclarorum atque benevolentium botani- 
corum, inter quos mihi gratum sit hie prsesertim nomina- 
re F. CasrRACANE, F. Cavana, P. T. CrEvg, J. Desv, A. 
GnvNow, E. GnovE, R. Gurwiwskr, G. C. Kanop, M. LaNzr, 
G. LevpvcER-FonTMonEL, O. MvELLER, J. PANTOCSEK, H. PrE- 
RAGALLO, P. Prrrr, J. RarrRAYy, L. RamvHanp, L. HRoskw- 
viNGE, P. A. SaccaRpo, F. ScnuvETT, G. STrumT, H. Vaw 
HEvnck. 

Lectores postremum certiores facere debeo, prz»esenti vo- 
lumini, ex liberali concessione clari diatomologi londinensis 
J. DEgBv, vastam et accuratam Bacillariearum bibliogra- 
phiam ab ipso mex Sylloges ad usum redactam gratis prce- 
mitti. 

Inter opera majora et ditiora quz consulere potest dia- 
tomologus, preter opera classica clarorum | EnRENBERG, 
KvukTziNG, ScuMrDT, GREVILLE etc. secundum floras locales 
precipue perutilia censeo ea ab eximiis GRUNOow, KIRCHNER, 
RasEeNHonsT, VAN Hkunck, CrLEvE, LaoEeRsTEDT, W. SwrTH, 
TRvAN v LvanRp, Bnvs, DowkiN, O' MEanRa, HkrBERG edita, 


Ii 


nec non itinerum scientificorum relationes et contributio- 
nes micropalzontologicas clarorum CasrRACANE, ÜLEVE, GRU- 
Now, DEBy, Gnovg, SrunT, PaNTOcCsEK, l'avAN, WirT, Ja- 
NIscH, TEwPÉRE, BRuw, Baingvy, Epwanps, LaNzr Wkrssk, 
KirroN, PETIT, PrccoNE, SroppER aliorumque. 


Dabam Patavii XV Julii 1890. 


J. B. DE-TONI 


At | jin » 
"d - d eh li 


T Va » 
^iY ai ; 
etweteii 


2 
| IIT. [oS 
Mn, | 
b 
i K da L 
bod wp. dA.) 
; Tor yn ad d 
IvuoT.30 H ? d "-" uns 
NT » " MUN TN 
* I ^ "mes 
L h^ ice Ei ! 
^ tá 
- 
"T$ 
à - 
M. 
i | 
or, Sm Tow Ud 
Ld TT ^ 
z ^ 
- , * " " 
J m 
' 


BIBLIOTHECA DIATOMOLOGICA 


seu eatalogus librorum et collectionum exsieccatarum 
Bacillarieas quascumque sistentium. 


eurante J. DEBY, Regi: Societatis Mieroscopix londinensis sodali. 


[. LIbRI 


ABBE E. — Beitráge zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahr- 
nehmung. (Arch. f. mikr Anat Bd. IX, p. 413, 8vo). Bonn 1873; also (Proc. 
Bristol Nat. Soc. vol I, pt. 2, p. 200, Journ. d. Mierog. vol. I, p. 23). 
— Ueber einen neuen Beleuchtungsapparat am Mikroskop (Areh. f. mikr. Anat. 
Bd. IX, p. 466, 8vo). Bonn 1873. 
— Die Leistungsfühigkeit der Mikroskope und ihre Grenzen (Naturforseh. 1873, 
n. 39, 8vo). Halle 1873. — (Hedw. Bd XII, p. 153, 8vo. Dresden 1873, — (Ex- 
traet from n. l1. Beitrüge zur Theorie etc. v. supra). 
— Ueber Stephenson's System der homogenen Immersion bei Mikroskop-Objeeti- 
ven. (Sitzungsb. Jena. Ges. f. Med. u. Naturw). Jena 1880. 
— Besehreibung eines neuen stereoskopischen Oculars nebst allgemeinen Bemer- 
kungen über die Bedingungen mikro-stereoskopischer Beobachtung. Zeit- 
sehr. f. Mikrosk. Bd. II. 8vo. Berlin 1880. 
— On the estimation of aperture in the mieroscope. J. R. M. S. vol. I. (ser. 2), 
p. 388, 8vo. London 1881. 
ABHANDLUNGEN. — Aus dem Gebiet d. Naturwissenschaft herausgegeben von Natur. 
wiss. Verein in Hamburg. Hamburg 1846-1890. 
ABHANDLUNGEN. — Der K. Akad. d. Wissenschaft. zu Berlin. (Abh. Berl. Ak.). Berlin 
1788-1889. 
ABHANDLUNGEN. — Der Mathem. - Physik - Naturwiss. Classe d. k. Bayer. Akademie d. 
Wissenschaft. (Abh. d. k. Bayer. Ak.). Münehen 1832-1890. 
ABHANDLUNGEN. — Der Sehlesisehen Gesellschaft für vàterl. Cultur (Abh. Sehl. Ges. 
vüterl. Cult.). Breslau. 
ABHANDLUNGEN. — Der Senekenberg. Naturf. Gesellsehaft (Abh. Senekenb, Naturf. 
Ges.). Frankfürt 1833-1890. 
AcHARIUS M. — Echinella radiosa. Weber's Beitr. z. Naturk. p. 340. 
.AcTA. — Societatis pro Fauna et Flora Fennica. (Aet. Soc. Faun. et Flor. Fenn.. 
vols. I, II, 8vo. Helsingfors 1877-1885. 
ApaAMS J. M. — Motion of Diatoms Am. M. M. J. vol. IV, p. 5, 8.vo. Washiusgtton 
1883. — J. R. M. S. vol. III, (ser. 2), p. 547, 8vo. London 1883. 
ApaN H. Pn. — Diatomées. Traduit de l' Anglais de «Griffith and Henfrey », Annal. 
Soe. Phytol. et Mier. Belg. t. I, livr. IX-X, 1867, pag. 115; p. 245, 8vo. An- 
vers 1867-1870. 
— Les Diatomées. (Le Microscope, Coup d'oeil diseret sur le monde invisible) 
8vo. Bruxelles 1873. 


vi 

ADERHOLD K. — Beitrag zur Kenntniss richtender Kráfte bei der Bewegung niederer 
Organismen. Jena. Zeitsehr. f. Naturw. Bd. XXII, N. F. XV, pag. 310. Jena 
1888-1889. 

AGARDH C. A. — Synopsis Algarum Seandinavise adjecta dispositione universali Al- 
garum. l2mo. Lunde ]817. 

— Species Algarum rite cognitze, cum Synonymis, differentiis specifleis et. de- 
seriptionibus suecinetis. 8vo. Gryphisvaldize 1824. 

— Systema Algarum. 12mo. Lund: 1824. 

— Conspectus criticus Diatomacearum. 8vo. Lund: 1830-1832. 

AIGRET C. ET FRaNGoIs V. — Flore élémentaire des Cryptogames. Analyses, descri- 
ptions et usages des Mousses, Sphaignes, Hepatiques, Lichens, Algues, Cham- 
pignons. Traité ne reclamant pas l'usage du Mieroseope et orné de 11 plan- 
ches originales; augmenté d'une notice sur les Diatomées par H. van 
Heurck. 236 pp. 8vo. Namur 1889 

ALEFELD Dg. — Ein hàufig unbeachtetes Axiom der «Art». Bot. Zeit. p. 59. 4? Leip- 
zig 1862. 

ALTMANN R. — Zur Theorie der Billerzeugung. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1880, 
p. 111. 8vo 1880. 

— Ueber die Vorbemerkungen des Herrn Prof. Abbe zu seinen Grenzen der geo- 
metrischen Optik. Arch. f. Anat. u. Physiol. p. 354. 1880. 

AKERN. — Typ. Skand. Alger. Gotheborg 1870. 

ALLEN Á. — Mounting diatoms in Tolu. Journ. Mie. and Nat. Sei. vol. III, 8? Bath 
1884. 

AMANN T. — Sur l'emploi du baume de Tolu pour les preparations des Diatomées. 
Bull, Soc. Belg. Mier. t. XI. p. 127, 89 Bruxelles 1885. — J. R. M. S. vol. 5, 
ser. 2, p. 353, 8.? London 1885. 

— Amphipleura pellucida in varions mounting media. Nature, vol. XXIV, p. 355, 
4? London 1886. 

— Amphipleura pellucida. Engl. Mechan. vol. XLVIII pp. 117, 138, 159, 178, 199, 
216, 260, 4? London 1888. 

AMERICAN JOURNAL OF MICROSCOPY AND POPULAR SCIENCE, The (A. J. M.) New York 
1876-1881. | 

AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND ARTs, The. (A. J. S ). Newhaven, U. S. 1880-1890. 

AMERICAN MONTHLY MICROSCOPICAL JOURNAL, The. (A. M. M. J.). Washington 1880-1890. 

AMERICAN NATURALIST, The, a popular illustrated Magazine of Natural History (Amer. 
Naturalist). New York, ete. 1868-1890. 

AMERICAN QUATERLY MICROSCOPICAL JOURNAL, The; edited by Romyn Hitcheock. De- 
voled to the interests of Microscopical Study in all branches of Science 
with which is also published the Transaetions of the New York Mierosco- 
pieal Society. New York, 1878. 

ANALES DE LA SOCIEDAD EsPANOLA de Historia Natural (Annal. Soc. Espan. Hist. Nat.). 
Madrid, 1872-1890. 

ANDRES A. — Sulle Diatomee. Nuov. Giorn. Bot. Ital. t. IX, Firenze, 1877. 

— La Teoria dell'ineapsulamento del guseio delle Diatomee ed i recenti studi 
sulla natura del contenuto delle medesime. Relazione critica. Nuov. Giorn. 
Bot. Ital. t. IX. Firenze, 1877. 
ANNALES DES SCIENCES NATURELLES (Anal. Sei. Nat.). Paris, 1824-1890. 


vií 


ANNALES ET BULLETINS DE LA SociETE MEpiC. Gand (Annal. et Bull. Soc. Med. Gand). 
Gand. 
ANNALS AND MAGAZINE OF NaTURAL HisTORY, The (A. and M. N. H.). London 1829-1890. 
ANNALS oF BoTaANY, The (Annal. Bot.) London 1805-1806. 
ANNALES OF THE LYCEUM OF NaTURAIL HisTORy, The (Aunal. Lye. Nat. Hist.). New 
York, 1824-1876. 
ANNUARIO DEL R. IsrrTUTO BoTANICO RoMaNo (Annuar. d. R. Ist. Bot. Rom.). Roma. 
ANONYMOUS. — Two letters from a gentleman in the country relating to Leeu- 
wenhoek s Letter in Trans. n 283. «Phil Trans.» (Nov. and Dec.) n. 288, 
p. 1498-1499 Fig. 4.? London 1703. 
ANTHONY. — On the structure of Plewrosigia angulatum and Pleurosigma quadra- 
tum. 1 plate. M. M J. vol. IV, p. 121. 8? London 1870. 
APERTURES, A. Plea for wide (Plewrosigma angulatum). Northern Mierosceopist p. 229, 
8? London 1882. | 
ARBEITEN DER NATURFORSCH. GESELLSCHAFT aus der Akad. Universitàt Kasan (Abh. 
d. Naturf. Ges. a. d. AKad. Univ. Kasan). Kasan. 
ARCHER W. — On the conjugation of Stawroneis phoemnicenterom. Q. J. M. S. vol. XI, 
p. 321, 8? London 1871. 
— On the conjugated state of Navieula, serians. Q. J. M. S. vol. XII. p. 86, 8? 
London 1872. 
— On the conjugated states of Cocconema cymbiforine. Q. J. M. S. vol. XII, 
p. 422, 8? London 1872. 
— On two distinet diatoms presenting the appearance of being on the same sti- 
pes, as bearing on Bastian's wiews. Q .J. M. S. vol. XIII, n. 5, p. 313. 8? 
London 1873. 
ARCHIVES DE BIOLOGIE par E. van Beneden et C. van Bambeke (Arch. d. Biol.). Gand, 
Leipzig, Paris 1850-1890. 
ARCHIVES DE LA SOCIETE DE PHYSIQUE ET D'HISTOIRE NATURELLE DE GENEVE (Arch. 
Soc. Phys. et Hist Nat Genéve). Genéve 1821-1889. 
ARCHIV FÜR ANATOMIE, PHYSIOLOGIE UND WISSENSCHAFTLICHE MEDECIN (Müller 's Archiv.). 
Berlin 1834-1890. 
ARCHIV FüR MIKROSKOPISCHE ANATOMIE, herausgegeben von Max Scehultze, v. la Va- 
lette St. George und W. Waldeyer (Arch. f. mikr. Anat.) Bonn 1865-1890. 
ARCHIV FüR NATURGESCHICHTE (Arch. f. Naturg.) Berlin 1335-1890. 
ARDISSONE FR. — Enumerazione delle Alghe di Sicilia. 8? Genova 1804. 
— Appendice all'enumerazione delle Alghe di Sicilia. Com. Soc. Critt. Ital. tom. V, 
fase. II. 8? Genova 1865 — Hedw. Bd. V, n. 1. 8? Dresden 1865. 
— Enumeraziono delle Alzhe della Marca di Ancona, pp. 7-16, 27. 4? Fano 1866. 
— Note sulla raecolta e preparazione delle Diatomee, pp. 30-32. 4to Fano 1866. 
— Appendice II, all' enumerazione delle Alghe di Sicilia. Com. Soe. Critt. Ital. 
8? Genova 1867. 
— Nota iutorno all'uso delle Diatomee nella determinazione della penetrazione 
degli objettivi. Atti Aecad. Pontif. nuov. Linc. 1872, p. 131, 134. 4to Roma 
1872. — M. M. J. vol. X, p. 135. 8vo London 1873. 
ARDISSONE F. E STRAFFORELLO J. — Enumerazione delle Alghe di Liguria. Milano 1878. 
ARESCHOUG J. EHR. — Alge Seandinavis exsi:catse. Hedw. Bd. VI, 5, 63. 8vo Dres- 
den 1866, 


viii 


AnNoTT G. A. W. — On species of Diatomace:., Q. J. M. S. vol. Ilf, p. 307. 8vo Lon: 
don 1855. 


— When are diatoms eommon in a slide?. Q. J. M. S. vol. V, p. 106. 8vo Lon- 


don 1857. 
— . Note on Campylodiscus Hodgsonii. T. M. S. vol. V, p. 85. 8vo London 1858. 
— On Rhabdonema and a new allied genus. Q. J. M. S. vol. VI, p. 87. 8vo Lon- 
don 1858, 
— Notes on Arachnoidiscus, Pleurosigma, Amphiprora, Ewnotia and Amphora. 
Q. J. M. S. vol. VI, p. 195. 8vo London 1858. 
— On Amphora, a genus of Diatomace: and the diagnosis of its species. Q. J. 
M. S. vol. VI, p. 184. 8vo London 1858. 
— On Arachnoidiscus. Q. J. M. S., vol. VI, p. 159. 8vo London 1858. 
— [n reply to Donkin. Q. J. M. S. vol. VII, p. 89. 8vo London 1859. 
— What are marine Diatoms?. Q. J. M. S. vol. VII, p. 170. 8vo London 189. 
— Bermuda tripoli. Q. J. M. S. vol. VII, p. 254. 8vo London 1859. 
— On Cyclotella. Q. J. M. S. vol. VIII, p. 244. 8vo London 1860. 
— On a marine object (Cheetoceros armatum) collected at St. Andrews. Letter to 
Lankester. Q. J. M. S. vol. VIII, p. 140. 8vo London 1860. 
— Notes on Cocconeis, Nitzschia and some of the allied genera of Diatomacese. 
Trans. Nat. Hist. Soe. Glasg. 8vo Glasgow 1808. 
AsKkENASY E. — Beitrüge zur Kenntniss des Chlorophylls und einiger dasselbe be- 
gleitender Farbstoffe. Bot. Zeit. p. 236. 4to Leipzig 1867. 
ATTI DEL CoNGRESSO NAZIONALE Botanico Crittogamico (Atti Congres,. Nazion. Bot. 
Critt. Parma). Parma 1887. 
ATTI DELL' ACCADEMIA degli aspiranti Naturalisti (Annali Aecad. Nat. Nap.). Napoli 
1861-1869. 
ATTI DELL' ACCADEMIA DELLE SCIENZE Fis. E MaTEM. (Atti Soc. Sci. Fis. e Mat. Na- 
pol.). Napoli 1811-1840. 
ATTI DELL' ACCADEMIA PONTIFICIA DEI NUvOovi LiNCEL. (Atti Aecad. Pontif. Nuov. Line.). 
Roma 1848-1890. 
ATTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI. (Atti Soc. Ital. Sei. Nat.). Mila- 
no 1859-1890. 
ATTI DEL R. isriTUTO VENETO DI SciENZE LETT. ED ARTI (Atti Ist. Venet. Sci.). Ve- 
nezia 1843-1890. 
ATTwoop. — Diatoms from the Chicago water supply. M. M. J. vol. XVII, p. 266? 
8vo London. 
AUBERT A. B. — The gum of Liqwidambar styracifua or American Styrax as & 
mounting medium. A. M. M. J. vol. VI, p. 86. 8.vo Washington, 1885 — J. 
R. M. S. vol. V, ser. 2, p. 744. 8.vo London 1885. 
— Styrax for mounting. A. M. M. J. vol VI (1885) p. 219. 8vo Washington 1885. 
J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 171. $vo London 1885. 
AuERswaLD B. ET RossMaAESSLER E. A. — Botanische Unterhaltungen zum Verstàn- 
dniss der heimathisehen Flora, 48 Taf. und 380 Holzscehnitten. 8vo Leip- 
zig 1858. 


B. L. B. — True eause of dotted appearance of Pleurosigma forinosum. Engl. Me- 
chan. vol. XLIII, p. 300, 4to London 1886, 


ix 
Bancock H. H. — On the effect of the reversal of the Chicago cue on the Hydrant 
water. Lens. vol. I, p. 103. 8vo Chicago 1872. 
BACHMANN ÀÁ. — Unsere modernen Mikroskope und deren sámmtliche Hilfs-und Ne- 
ben-apparat für wissenschaftliche Forschungen. München N. D. 
Bapcock JoHN. — Vignettes from invisible life (Diatoms pp. 157, 183). 8vo London 
1883. 

— On certain filaments observed in Swrirella bifrozs. J R. M. S., vol. IV, ser. 2, 
p. 3592. 8vo London 18*4. 

BapDELEY W. H. C. — On some Diatomacesx that are found in Noctiluca miliaris 
and the best means of obtaining them. T. M. S5. vol. VI, n. 5, pag. 79. 8vo 
London 1858. 

BAER V., Wkissk ET GokBEL Max. — Vorlàufige Nachricht von der Sammlungen des 
Lieutenant Ulski im Kaspischen Meere. Melang. Biol. St. Petersb. tom. 1V, 
p. 229, 8vo St. Petersburg 1862. 

BaiLEY J. W. — Fossil and recent Diatomaces (Final Rep. Geol. of Massachusets 
p. 320, by Edward Hiteheock vol. II), pl. 4to Amherst 1841. 

— American Bacillaria. — Pt. I. Desmidiacec. A. J. S. vol. XLI (1841) n. 2, 1 
plates. — 1I. Naviculacec ibid. vol. XLII (1842), n. 1, 2 plates. — III. EcAi- 
nella and. Lacernata ibid. vol. XLIII (1842), n. 2, 2 plates. 8vo New Ha- 
ven 1841-1842. 

— Account of some new Infusorial forms discovered in the fossil Infusoria from 
Petersburg Va. and Piscataway Md. With a plate. Am. J. Se. vol. XLVI, 
p. 137, 8vo New Haven 1844. 

— Ehrenberg's observations on the fossil Infusoria of Virginia and Maryland, 
and eomparison of the same with those found in the Chalk formations of 
Europe and Africa. Am. J. 3e vol. XLVI. 8vo New Haven 1844. 

— Notice of a memoir by C. G. Ehrenberg on the extent and influence of miero- 
scopie life in North and South Ameriea. Am. J. Sc. vol. XLVI. p. 297. New 
Haven 1844. 

— Notice of some new localities of Infusoria fossil and recent. With plate. Am. 
J. Se. vol. XLVII, 8vo New Haven 1845. 

— Infusoria from Earlton lake. Am. J. Se. April 1845. 

— Diatomacezs, in the Report of the Exploring Expedition to the Roeky Moun- 
tains, Orecon and North California, by Capt. J. C. Fremont, 8vo pl. Was- 
hington 1845. 

— Some remarks on the Navicula Spencerii and on a still more difficult test 
— object. Am. J. Sc. vol. VII, ser. 2. 8vo New Haven 1849. 

— Mieroscopical observations made in South Carolina, Georgia and Florida, 3 
Plates. Smiths. Contrib. to Knowl. vol. II, Art. 8. 4to Washington 1850. 

— Reply to Mr. De la Rue's remarks on the Navicula Spencerii contained in the 
Am. J. Sec. vol. 1X, p. 23, with a notice of two new test objects. Am. J. Sc. 
ser. 2, p. 82. 8vo New Hawen 1851. 

— Localities of Terpsinoé musica Ehrb. Am. J. Se. vol. XI, ser, 2, p. 85. 8vo, 
New Haven 1851. 

— Fossil Infusoria of Maryland, Am. J. Sc. vol XI, ser. 2, p. 85. 8vo New Ha- 
ven 1851 


X 


BaiLEY J. W.— Fossil Infusoria of the southern Rice Fields. A. J. S. vol. XI, ser. 2, 
p. 85. 8vo. New Haven 1851. 

— On the real nature of the so-called orifices in the Diatomacean Shells. Am. 
J. Sc. vol. XI, ser. 2, p. 349. 8vo. New Haven 1851. 

— On the cell membrane of diatomaceous Shells Am. J. Sc. vol. XI, ser. 2, p. 350. 
8vo New Haven 1851. 

— Infusoria in Hudson River Ice. Am. J. Se. vol. XI, ser. 2, p. 351, 8vo New 
Haven 1851. : 

— On the Infusoria and other microscopic forms in Dust showers and Blood rain, 
by C. G. Ehrenberg. Translated by Prof. J. W. Bailey. Am. J. Se. 8vo New 
Haven 1851. 

— Notes on new spec:es and localities of microscopical organisms. 1 plate. Smiths. 
Contrib. to Knowl. vol. VII. 4to Washnigton 1854. 

— Examination of some deep Soundings from the atlantie Ocean. Am. J. Sc. 
vol. XVII, ser. 2, p. 276, 8vo New Haven 1854. 

— On some new localities of fossil Diatomace:x in California and Oregon. Am. J. 
Se. vol. VII, ser. 2, p. 179. 8vo New Haven 1854. 

— Fossil diatomace:z from California U. S. Report 1854. 

— On some new localities of fossil Diatomacese. Q. J. M. S. vol. III, p. 91. 8vo 
London 1855. 

— New species of Diatomace:e. Q. J. M. S. vol. III, p. 93. 8vo London 1855. 

— Reply to some remarks by W. H. Wenham, and notice of a new locality of 
a mieroscopical Test-object. Am. J. Se. vol. XIX, ser. 2, 8vo New Haven 
1855, 

— New method of disintegrating masses of fossil Diatomaces. Am. J. Se. vol. 
XXI, ser. 2, p. 356. 8vo New Haven 1856. — Q. J. M. S. vol. IV, p. 302. 
8vo London 1856. 

— On the non-existence of polarizing Silica in the organic Kingdoms. Am. J. Sc. 
vol XXI, ser. 2, p. 357. 8vo New Haven 1856. — Q. J. M. S. vol. IV, p. 303. 
8vo London 1856. 

— Notice of mieroscopie forms in the Soundings of the Sea of Kamtschatka. 
With a plate. Am. J. Se. vol. XXII, ser. 2. 8vo New Haven 1856. 

— On some specimens of deep Sea bottom from tle sea of Kamtschatka, collee- 
ted by Lieut. Brooke U. S. N. — Q. J. M. S. vol. IV, p. 305. 8vo London 
1856. 

— Rheport upon the results of mieroscopie examinations of the Soundings made 
by Lieut. Berryman of the U. S. N. in his recent voyage to and from Ire- 
land in the Arctic. Addressed to Lieut. M. F. Maury. Am. J. Sc. vol. XXIII, 
ser. 2, p. 153. Svo New Haven 1857, ] 

— Mieroseopieal Examination of Soundings made by the U. S. coast Survey off 
Atlantie Coast of the U. S. One plate. Smiths. Contrib. to Knowl. vol. II, 
Art. 3. 4to Washington 18060. 

— The Bailey ecolleetion of Diatomace:e in the Museum of the Boston Society of 
Natural History, by Prof. H. L. Smith. The Lens, vol. !, p. 288. 8vo Chi- 
cago 1872; — also. The Bailey colleetion at the Boston Society of Natural 
History. M. M. J. vol. IX, p. 78. 8vo London 1873. 

BaiLEY L. W, — Notes on new species of mieroscopical Organisms, chiefly from the 


X1 


Para River, South Armerica. Two plates. Bost. J. N. H, vol. VII. p. 329. 8vo 
Boston 1861. 
BaiLET L. W. — Notes on Diatomace: from the St. John's River. Canada Natural. 1863. 
— Desmids and Diatois, 1 plate. Amer. Nat. vol. I, parts I and 1I, pp. 505, 5RT. 
Salem 1868. 
BAiLEY J. W. gr Hanvgy W. H. — The Alg: of the U. S. Expedition under Cap. C. 
Wilkes, vol. XVII, p. 155. 4to Philadelphia 1862-1874. 
BakER HENRY. — Of the «oat animal» (Navicula) in his book «Employment tor the 
mieroscope» 2 vols. 8vo London 1753. 
— Of mieroscopes and discoveries made thereby. 2 vol. new Ed. 8vo London 
1785. — (This is only a posthumous Reprint as Baker died in 1774 J. D.). 
BALE W. M. — On selecting and mounting Diatoms. Q. J. M. Soc. Vict. vol. I, Nos. 
2, 3, p. 65. 8vo Meibourne 1880. 
BaLFOUR Joux HuTTON — Obituary notice of Greville. Trans. Bot. Soc. Edin. vol. VII, 
pt. 2, p. 463. 8vo Edinburgh 1865. 
BaLsAMO-CRIVELLI G. — Notizie naturali e civili sulla Lombardia. Elenco delle Alghe 
del territorio milanese. Milano 1$44. 
BaLsaAMo F. — Le Diatomee della Caseata di Caserta. Lettera alla Soc. Nat. e Med. 
Tornata 11 Marzo 1880. Napoli 1884. 
— Sulla storia naturale delle Alghe di aequa dolee del Comune di Napoli. Atti 
Acead. Se. Fis. e Mat. Nap. vol. I, ser. 2, n. 14. Napoli 1885. 
Baxks C. W. — Slides of arranged and isolated Diatoms. Proc. S. Francise. Micr. 
Soc. Feb. 1885. 8vo San Franeisco 1885. 
BanBEY W. — Flore Sardos compendic. Lausanne 1885. 
Bankas T. P. — Notes on Bacillaria cursoria. Q. J. M. S. vol V, p. ?52. 8vo Lon- 
don 1865. 
— On Pleurosigma, Donkinia, Toxonidea and Amphiprora. Q. J. M..S. vol. VIE; 
n. 5, p. 8. 8vo London 1867. 
BanRÉ PH. — Sur l'alignement des Diatomées dans les preparations. Bull. Soc. Belg. 
Mier. vol. IX, pp. 75-77. 8vo Bruxelles 1882-1883. — Journ. Mierog. vol. VIII, 
p. 325. 8vo Paris 1883. 
— Sur un procédé de preparation Synoptique d'objects pulverulents (Diatomées 
des guanos, terres fossiles ete.). Bull. Soc. Belg. Mier. tom. X, pp. 16-18, 1 
planche. 8vo Bruxelles 1883-1884. — J. R. M. S. vol. VI. p. 308. 8vo Lon- 


don 1884. 

BASTIAN H. CHARLTON M. A., M. D. — Modes of origin of Desmids and Diatoms. Be- 
ginnings of Life vol. II, p. 417. 8vo London 1872. 

BauER Max. — Das diluviale Diatomeenlager aus der Wilmsdorfer Forst bei Zinten 
in Ostpreussen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. vol. XXXIII, p. 196. 8vo Ber- 
lin 188]. 


BauwENs L. M. — Les Diatomées de Belgique. Bull. Soe. Belg. Mier. tom. Illi p. XCV, 
8vo Bruxelles 1877. 
BEALE L. — How to work with the Mieroscope. $vo London 1880. 
— "Test objects for the mieroscope (Grammatophora subtilissima, Hyalodiscus 
subtilis). Amer. Nat. vol. I, p. 158. 8vo Salem 1868. 
BEARDSLEY AMOS. -- On a Diatomaceous deposit in Leven water near Coniston. T. 
M. S. vol. V, n. 5, p. 146. 8vo London 1857. 


XII 

BEckwiTH EK. F. — Resolution of Amphiplewra. The Mieroscope vol. V, p. 181. 8vo 
Detroit 1885. 

BEcK GüNTHER — Flora von Südbosnien und der angrenzenden Herzegowina. Notar. 
Ann. II, p. 287. 8vo Venezia 1887. 

— Geschichte des Wiener Herbariums: Verzeichniss aller wientigeren im Herbare 
der botanisehen Abtheilung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums en- 
thaltenen Pflanzen-Sammlungen. (Mit Erwahnung der Diatomaceen-Samm- 
lungen). Bot. Centralbl. Bd. XXXII, pp. 249, 280, 312. 378, Bd. XXXIV, pp. 28, 
86, 147, 151. 8vo Cassel 1888. 

BECK RicHARD. — A Treatise on the construction, proper use and Capabilities of 
Smith, Beck and Beck 's Achromatie microscopes. 28 plates. 8vo London 1865. 

BECKNELL E. — On diatoms thrown up by the Sea. M. M. J. vol. V, p. 34. 8vo Lon- 
dou 1874. 

BEHRENS WiLH. JUL. — Referat über. — New amer. F. S. — Cleaning and Arran- 
ging Diatoms. J. R. M. S. 1887, pag. 844. 8vo London 1887. — Proc. Amer. 
Soc. Nat. 9 th. Ann. Meet. 1786, p. 128. Zeitschr. f. wiss. Mikroskop. p. 52 7. 
8vo Braunsehweig 1887. 

BEITRAEGE ZUR BioLoGiE der Pflanzen, von Dr Ferdinand Cohn (Beitr. z. Biol. Pflanz ) 
See CoHN Breslau. 

BEITRAEGE ZUR NATURKUNDE (Beitr. z. Naturk.) 

BEITRAEGE ZUR PAL:jEONTOLOGIE (Esterreich.- Ungarns und des Orients (Beitr. z. Pa- 
lont. (Est. Ung. u. Orients). Wien 1883. — See GRUNOw. 

BELL JAMES. — Microscopieal examination of water for domestie use M. M. J. vol. 
V, n. XXVII, p. 163. 8.vo London 1871. 

BELL J. S. B. — Warm stage and stage condenser for Diatomace:e. Mieroseop. News 
vol. IV, p. 19. 8vo. 1884. 

BELLOC EMrLE. — Les Diatomées de Luchon et des Pyrénées Centrales, planche. 
Revue de Comminges 8vo St. Gaudens 1887. Vide Journ. Mierog. XII, p. 96, 
8vo Paris 1888. — Notar. Ann. III, p. 548. 8vo Venezia 1888. 

BENNETT A. W., M. A., B. Sc. F. L. S. — Freshwater Alg:e (ineluding Chlorophyl- 
laceous Protophyta) of the English Lake district, with deseriptions of 12 new 
species..J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 1. 2 plates 8vo London 1886. 

— On the affinities and Classifieation of Algs. Journ. Lin Soc. (Bot.) vol. XXIV, 
p. 49. 8vo London 1887. — Referat von Herrn Moebius Bot. Centralbl. Bd. 
XXXII, p. 129. 8vo Cassel 1887. 

— Freshwater Algse (ineluding Chlorophyllaceous Protophyta) of North Cornwall, 
with descriptions of six new species. J. R. M. S. 1887, pag 8, 2 plates 8vo. 
London 1887. — Notar. Ann. I, n. 4, p. 218. 8vo. Venezia 1887. — Referat 
von Herrn Hansgirg Bot. Centralbl. Bd. XXX. p. 228. 8vo. Cassel 1887. 

— Internal spore formation in Diatoms. Amer. Nat. vol. XX (18306), p 280. Svo. 
Philadelphia 1886. 

BENNETT À. W., M. A., B. Sc., F. L. S. AND MunRAY GkonGE F. L. S. — A Hand- 
book of Cryptogamie Botany. (Diatomace:x p. 419) 8vo. London 1889, 

BERGEN JR., J. Y. — Cleaning Diatoms. A. M. M. J. vol. IV, p. 198, 8vo. Washinz- 
ton 1883. J. R. M. S. vol. III, ser. 2, p. 922. 8yo. London 1883. 

BERICHTE DER DEUTSCHEN BOTANISCHEN GESELLSCHAFT (Ber. deutsch. Bot, Ges.). — Ber- 
lin 1883-1890. 


XIII 


BERICHTE DER OBERSCHLESISCHEN GESELLSCHAFT für Naturwissenschaft und Heilkunde, 
Ber. Oberschles. Ges. f. Nat. u. Heilk.). Giessen. 
BERICHT üBER DIE THaTIGKEIT DER Bor. SEkT. der Sehles. Ges. (Ber. Th. Bot. Sehles. 
Ges,). Breslau. 
BERICHTE DER PHYSIOLOGISCHEN CoMMissioNs der Akademie Wissenschaft (Ber. phiy- 
siol. Com. Akad. Wiss. Krakau 1873 and Seq. 
BERICHT üBER DIE GENERALVERSAMMLUNG der deutschen Botanischen Gesellschaft 
(Ber. Generalversamml. deutsch. Bot. Ges.). Freiburg. 
BERKELEY M. J. — Gleanings of British Algz. 8vo. London 1833. 
— Introduetion to the study of Cryptogamie Botany. (Diatomacew pp. 113, 123, 
130). 8vo. London 1857. 
— Artiele on Diatomaces in Treasury of Botany. Edited by John Lindley. Ph. 
D., F. R. S. and Thomas Monro. F. S. 8vo. London 1870. 
BERKELEY REv. M J. ANp RaLrFs Jouw. — On a new genus of Diatomacese ( Dic- 
kieia). — Ann. and M. N. H. vol XIV, n. 92. 8vo London 1844. 
BERTHOLD G. — Untersuchungen über die Verzweigung einiger Süsswasser- Alzen. 
— Verh. Leop. Carol. Ak. Naturf. Bd. XI, Bonn., Bot. Zeit. 1879, p. 325, 4to 
Leipzig 1879. 
BiasoLETTO D.g — Di aleune Diatomee osservate in un'aequa di pozzo. — Boll. Soc. 
Adriat. Sci. Nat. 8vo Trieste 1875. 
BICKNELL E. — Diatoms thrown up by tho Sea at Marblehead Mass. — M. M. J. vol. 
V, p. 34, 8vo. London 1871. — Amer. Nat. vol. IV (1871), p. 573, 8vo. Sa- 
lem 1871. 
BiHANG TILL KOoNGLA SVENSKA VETENSKAPS-AKADEMIENS. — HANDLINGAR (Bih. K. S. 
V. Ak. Handl.) Stockholm 1872-1889. 
BiIoLOGISCHES CENTRALBLATT. — (Biol. Centralbl.) Erlangen 1882 et seq. 
Biscok Pnor. J. D. — Amphipleura pellucida by moonlight. Amer. Nat. vol. VII, 
p. 59, 8vo. Salem 1873. 
BizzozERO G. — Flora veneta crittogamica vol. II. Padova 1885. 
BLACKBURN W, — The theory of aperture in the microscope: a popular Exposition 
with Figures (Pleurosigma formosum, Pleur. hippocampus). Northern Micro- 
scopist p. 325, 8vo. London 1882. 
— On Dr. Carpenter's address delivered at Montreal to the Histologieal and Mi- 
croscopical Seetion of the American Association for the advancement of 
Science (Diatom Tests.) Mier. News. p. 29. 8vo. London 1883. 
BLAkE Dr — Diatoms found in hot-springs. Calif. Acad. of Sci. et M. M. J. vol. IX, 
p. 71; A. a. M. N. H. vol. II, ser. 4. 8vo. London 1872. 
— piatoms in the hot-springs of Nevada. Amer. Nat. vol. V, p. 716. 8vo. *a- 
lem 1871. 
Burisca Dr. — Pinnularia Chilensis. Hedw. Bd. ll, p. 98, tab. 4, 8vo Dresden 1859. 
— Ueber P/eurostawrwm. Hedw. Bd. II, p. 19, tab. 3, 8.vo. Dresden 1859. 
— Ueber zwei Campylodiscus (C. costatus, C. spiralis). Hedw. Bd. 1l, p. 29, tab. 
5, 8vo. Dresden 1860. 
— Ueber einige in den Jahren 1856-62 in der Gegend von Strehlen gefundene Dia- 
tomeen. Abh. Sehl. Ges. Breslau p. 75, 8vo. Breslau 1863. 
BOLLETTINO D. ACCADEM, NACIONAL D. CriENC. Republic. Argentina (Boll. Ac. Nac. Cienc. 
Rep. Arg.). Buenos-Ayres, Ann. 


XIV 


BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ ADRIATICA di Scienze Naturali (Boll. Soc. Adriat. Sei. Nat.). 
Trieste 1875 and seq. 

BoLLETTINO DELLA SociETÀ BROTERIANA (Boll. Soc. Broter.) Coimbra. 

BoLLETTINO DELLA SociETÀ GEoGRaFiCA (Boll. Soc. Geog. Rom.). Roma. 

BorLETTINO DEL R. CoMrrATO GEOLOGICO D'ITALIA (Boll. Comit. Geul. Ital.). Firenze 


e Roma. 
BoLLETTINO ScrENTIFICO (Boll. Sei. Pavia) Pavia. 1879-1990. 
BoLTroN THoMas. — Portfolio of drawings and descriptions of living organisms ete. 


8vo. Birmingham 1879 et seq. 
BoNARDI Dr Ep. — Sur les Diatomées fossiles des lignites de Leffe. Journ. Microg. 
iom. VII, 8vo. Paris 1883. — (Also Bonardi e Parona Boll. Sci. Pavia. Pa- 
via 1883). 
— Prime ricerche intorno alle Diatomee di Val d'Intelvi. Boll. Sci. Pavia, Pavia 
1888. — Journ. Microg. t. VII, p. 303. 8vo. Paris 1883. 
— intorno alle Diatomee della Valtellina e delle sue Alpi (Sur les Diatomées de 
la Valtelline et de ses Alpes). Boll. Sci. Pavia. Pavia 1883. — J. R. M. 8 
vol. Vll, p. 585. 8vo. London 1883. 
— Sulle Diatomee del Lago d'Orta. Boll. Sei. Pavia, Ann. VII, p. 14. 8vo. Pa- 
via 1885. 
— Catalogo delle Diatomee del Lago d'Orta. Notar. Ann. I, n. 1l, pag. 60. 8vo. 
Venezia 1886. 
— Sulle Diatomee di aleuni laghi italiani. Boll. Sei. Pavia, Ann. X, n. 2, 8vo. 
Pavia 1888. — Notar. Ann. III, n. 12, p. 688, 8vo. Venezia 1888. See also 
Note sur les diatomées de quelques lacs d'Italie. Journ. Mierorg. tom. XIlI, 
p. 437, 8vo. Paris 1889. 
— Intorno alle Diatomee del Lago d'Idro. Boll. Sci. Pavia. Anno X, n. I. 8vo. 
Pavia 1888. — Notar. Ann. III, n. 12, p. 638, 8vo. Venezia 1888, — See also 
Note sur les Diatomées du lae d'Idro. Journ. Microg. tom. XIII, n. 6, p. 185, 
n 7. p. 218. 8vo. Paris 1889. 
— JDiatomées des laes de Delio et de Piano. Arch. d. Scien. Physiq. et Natur. 
3.me Periode XXII, p. 381, Oct. 1859. 
BoNARDI E. E PanoNA C. F, — Sulle Diatomee fossili del bacino lignitico di Leffe. Atti 
Soc. Ital. Sei. nat. vol. XXVI. Milano 18838. 
BoNNIER GasTON. — Eléments de Botanique, d' Anatomie et de Physiologie végétales. 
276 pp., 345 Figs. 8vo. Paris 1889. 
BonBas (vox). — Referat über: Gallik, Oszvald-Az édesvizi Diatomaceákról (Baoilla- 
riàk) etc. q. v. Bot. Centralbl. Bd. XXXII, p. 354. 8vo. Cassel 1887. 
BogwET E. — Instruction sur la Recolte, l' Étude et la Préparation des algues. Mém. ' 
Soc. Sci. Nat. Cherb. tom. IV. 8vo. Cherbourg 1856. 
Bonszcow Pmor. E. L. — Die Süsswasser-Bacillariaceen (Diatomaceen) des Südwest- 
lichen Russlands, insbesondere der Gouvernments Kiew, Cernigow und Pol- 
tawa. 2 Tafeln. (Russian and German) 4to. Kiew 1873. 
Bonv pE ST. ViNcENT. — Dictionnaire classique d'Histoire Naturelle Paris 1822, 
— Encyelopédie Méthodique tom. I. II. Paris 1824. 
— Essai d'une classification des animaux mieroscopiques. Paris 1826, 
BosTON JoURNAL oF NATURAL HisTORy, The (Bost. J. N. H.). 8vo pl. Boston U. S. 
1837-1863, 


XV 


Bossev F. — Fresh and Salt water Diatoms found in Thames mud. Proc. Holmes- 
dale Nat. Hist. Cl. 1879-1880. — J. R. M. S. vol. II, ser. 2, p. 94. 8vo. Lon- 
don 1882. 

— "he preparation of the Diatoms from the London Clay. Mier. Bull. vol. III, 

8vo. Philadelphia 1853. 

BoTANICAL AND PuvstoLoGcicAL MEMworRs, Ray Society (Bot. and Phys. Mem. R. S.). 
London 1846-1848, 

BoTANICAL GazETTE, The (Bot. Gaz.). Grawfordsville, Indiana U. S. 

BoTANISCHE ABHANDLUNGEN aus dem Gebiete der Morphologie uud Physiolozie (Bot. 
Abh. Geb. d. Morph. u. Physiol.). Bonn. 

BoTANISCHES CENTRALBLATT (Bot. Centralbl.). Cassel 1880-1890. 

BoraNiscHE ZEvTUNG (Bot. Zeit.). Leipzig 1842-1:90. 

BoTANISKA NOoTISER (Bot. Not.). 1841 and seq. 

BorANISK TipsskRiFT (Bot. Tidssk.). Kjóbenhaven 1866-1590. 

BoucHE E. — Ueber Sammeln und Beobachten mikroskopischer Objecte auf Reisen 
und Exeursionen. Zeitschr. f. Mikrosk. Jahrg. I. Heft 5. (Diatomaceen s. 
159, anch Heft VI, s. 179, 181, 184). 8vo. Berlin 1878. 

BowMAN Mn. — On microscopic vegetabie Skeletons found in peat near Gainsbo- 
rough, by Mr. Binney of Manchester. Ninth Rep. Brit. Assoc. 1840; also M. 
J. vol. I, p. 127. 8vo. London 1841. 


BRaAMHALL J. — How to resolve test Diatoms without any special apparatus. Sci. 
Gossip. 8vo. London 1877. — M. M. J. vol. XVII, pp. 102, 162. 8vo. Lon- 
don 1877. 

BRass HERR. — Ueber Plewrosigma angulatum. Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LV. Folg. 


IV. Bd. II. 8vo. Halle 1883. 

BRAUN ALEXANDER. — Betrachtungen über die Erscheinung der Verjüngerung in der 
Natur. 4to pl. Leipzig 1851; also The same, translated into English, by Ar- 
thur Henfrey. Ray Soe. Mem. 8vo. London 1853. 

BRAZZÀ CoNTE GtACOMO E CASTRACANE CoNTE FRANCESCO. — Contribuzione alla flora 
Diatomacea Africana. Diatomee dell' Ozoué. Nota del Conte Ab. Francesco 
Castracane degli Antelminelli. Estrat. Atti Accad. Pontif nuov. Linc. tom. 
XL. 4to. Roma 1887. 

BREBISSON A. (de). — Mémoire sur les Diatomées Des Mieroscopes et leur usage. Par 

Ch. Chevalier. 8vo. Paris 1839. 
Deseription de quelques nouvelles Diatomées observées dans le Guano de Pé- 
rou, formant le genre Spatangidium. Bull. de la Soc. Linn. de Normandie 
8vo. 1857, : 
— Note sur quelques Diatomées marines rares ou peu connues du littoral de Cher- 
bourg. Avec 1 planche. Mém. de la Soc. Imp. des Sei. Nat. de Cherbourg. 
tom. II, p. 341. 8vo. 1854; and 2nd edit. 8vo. Paris 1867. 

— Extrait d'un Essai monographique sur les Vanheurckia, nouveau genre ap- 
partenant à la tribu des Diatomacées Naviculées. Avec 1 planche. Ann. de la 
Soc. phyto. et micrograph. de Belg. 8vo. 1869. 

— Notes on Freneh Diatomacecw. With Note by F. Kitton. J. Q. M. C. vol. IT, 
p. 87, pl. 1. 8vo. 1870. 

— JDiatomacées renfermées dans le Médicament Vermifuge connu sous le nom de 
Mousse de Corse. Extrait de la Revue des Sci. Nat. 8yo. 1872. 


XVI 


BREBISSON A. (de). — De la Strueture des Valves des Diatomacées, Considérations 
présentées à la Soe. Linn. de Normandie. Paris. 8vo. 1872. 
BREBISSON (À.) et GopEv. — Considérations sur les Diatomées. Falaise 1838. 
— Algues des environs de Falaise. Mém. de la Soc. des Sci. de Falaise. 1355. 
BREBISSONIA. — Recueil de Botanique cryptogamique. Paris 1878-188l. 
BnREWSTER SiR. Davip. — Diatomaces. Treatise on the Mieroseope. 8vo. Edinburgh 
1837. 
BniGGs S. A. — The Diatomacecw of Lake Michigan. Lens vol, I, p. 41. 8vo. Chica- 
go 1872. 
— Some of the Diatomacex of Upper Lake Huron and the Sault. Lens vol. I. 
p. 235. 8vo. Chicago 1872. 
— A contribution towards a list of Rhode Island Diatomace:e. Lens vol. II, p. 161. 
8vo. Chieago 1873. 
— "The Diatomacez in the Soundings of the Expedition for the Exploration of 
the Baltic. With a plate. Lens vol. II, p. 232. 8vo. Chieago 1873. 
BnRiGHTWELL TnHoMas F. L. S. — Sketch of a Fauna Infusoria for East Norfolk. With 
19 eoloured plates. sq. 12mo. Norwich 1848. 
On the genus Triceratiwm, with description and figures of the species. Q. J. 
M. S. vol. I, p. 245, pl. IV, 8vo. London 1:53. 
— (On the filamentous long-horned Diatomaces, with a deseription of two new 
species. Q. J. M. 3. vol. IV, p. 105, pl. VII, 8vo. London 1856. 
— Further observations on the genus Triceratium, with deseription aud figures 
of new species. Q. J. M. S. vol. IV, p. 272, pl. XVII, 8vo. London 1856. 
— Remarks on the genus Zhisosolenia of Ehrenberg. Q. J. M. S. vol. VI, p. 93. 
pl. LV. 8vo. London 1858. 
— Further observations on the genera Triceratium, and. Cheetoceros. Q. J. M. 5. 
vol. VI, p. 153, pl. VIII. 8vo. London 1858. 
— On some of the rarer or undeseribed species of Diatomacew (Pt. I.) Q. J. M. 
S. vol. VII, p. 179, pl. IX. 8vo. London 1859. 
— Ditto (Pt. IL) with errata and corrigenda (p. 139). Q. J. M. S. vol. VIIE, p. 97, 
pl. V. VI; also p. 139. 8vo. London 15360. 
Ditto (Pt. IL.) with MS. notes by Wallich. Q J. M. S. vol. VIII, p. 93, pl. V, 
VI, p. 129. 8vo. London 1860. (In library of Julien Deby). 
BRoNN H. G. — Letheea geognostica. Chapter Po/ygastrica. Stuttgart 1853-56. Q. J. 
M. S. vol. VI, p. 153. 8vo. London 1858. 
BRowsN G. D., M. R. C. S, F. L. S. — Reference Catalogue of the Diatomace:w. ? Vols 
2.vols. in M. S. (Incomplete. In the library of Julien Deby). 
BRowN RoBERT. — On the nature of the discoloraton of the Artic Seas. Read befo- 
re the Edim. Bot. Soc. Dec. 1867. Q. J. M. S. vol. VIH, n. 5, p. 240. 8vo. 
London 1868. 
— "The whale's food and the discoloration of the Arctic Seas. Amer. Nat. vol. 1f, 
p. 583. 8vo. Salem 1869. 
BRowN A. AND RaMsAY A. — History of a flint pebble and general properties of Si- 
lica. Mier. a. Nat. Hist. Club. Ealing. 8vo. London 1880. 
BRuEGGER CH. G. — Bündner Algen. Jahresb. naturf. Ges. Graubündens. 8.vo. Chur 
863, — Hedw, Bd. II, p. 181. 8yo. Dresden 1863, 


XVII 


BRuGUIERE M., D. M. — Vibrio fala et V. intermedius (Bacillaria paradoxa). Tableau 
Encyelopédique et Méthod. d. trois Regnes de la Nature. 4to. Paris 1791. 
Bnuw J. — Sur les Diatomées des Alpes. Bull. Soc. belg. Mier. tom, IV, p. CL-CLII. 
8vo. Bruxelles 1878. 
— Diatomées des Alpes et du Jura et de la Region Suisse et Francaise des en- 
virons de Genéve. 9 planches. 8vo. Genéve 1880, 
— Les Diatomées des Alpes et du Jura. Bull. Soc. Belg. Micr. tom. VI, VII et 
IX. 8vo. Bruxelles 1880. 
— Observations en réponse aux critiques formulées par M. Grunow dans le Cen- 
tralblatt au sujet de son travail sur les Diatomées des Alpes. Bull. Soc. Belg. 
Mier, tom. IX, p. 123. 8vo. Bruxelles 1880. 
— Preparation des Diatomées. Bull. Soc. Belg. Mier. tom. IX (1882), p. CLXII- 
CLXIV. 8vo. Bruxelles 1882, Journ. Mierog. tom. VII, p. 457. 8vo. Paris 
1832. — J. R. M. S. vol. II, ser. 2, p. 887. 8vo. London 1882. Also Bull. Soc. 
Bot. Genéve 1883. 
— Notions sur les Diatomées. Bull. Soc. Belg. Mier. vol. IX, p. 78-96. 8vo. Bru- 
xelles 1882-1883. 
— Végétations pélagiques et mieroscopiques du lae de Genéve (au printemps de 
1884). Bull. Soc. Bot. Genéve 1884, p. 17-34. 8vo. Genéve 1884. Journ. Me OE. 
1884. 8vo. Paris 1884. 
— Note sur la microscopie téchnique appliquée à P? histoire naturelle. Arch, Soc. 
Phys. et Hist. Nat. Geneve tom. XVII, p. 146. Geneve 1887. — J. R. M. 8$. 
p. 505. 8vo. London 1887. 
— Réponse à M. P. Petit à propos des Diatomées fossiles du Japon. Journ. Mi- 
erog. tom. XIII, p. 533. 8vo. Paris 1889. 
BRUN Jacq. ET TEMPERE J. — Diatomées fossiles du Japon: especes marines et nou- 
velles des ealeaires argileux de Sendai et de Yedo. 9 planches. Mém. Soc. 
Physiq. et Hist. Nat. de Genéve, tom. XXX, n. 9. 4to. Genéve 1889. 
BnyAN G. H. — On mounting selected Diatomacece. Scientif. Enq. vol. II, p. 48. 8vo. 
London et Bath 1887. 
BurFHAM H. — Newly observed phenomena in the conjugation of the Diatom AAab- 
donema arcuatum. J. Q. M. C. vol. II, ser. 2, p 131. 8vo. London 1885. 
BULLETIN DE L' ACADÉMIE IMPERIALE DES SCIENCES (Bull. Ac. Imp. Sci. St. Peters.) 
St. Petersburg 1860 et seq. 
BULLETIN DE LA Soci&TÉ BELGE DE MicRoscoPrE (Bull. Soc. Belg. Mier.). Bruxelles 
1874-1890. 
BULLETIN DE LA SociÉTE BoRpA A Dax. Dax. 
BULLETIN DE LA SociÉTE BoTANIQUE DE FRaNcE (Bull. Soe. Bot. de France). Paris 
1854 et seq. 
BULLETIN DE LA SociÉTÉ BoTANIQUE DE GENEVE (Bull. Soc. Bot. Genéve). Généve. 
BULLETIN DE LA SociETÉ BoTANIQUE DE Lvow. (Bull. Soc. Bot. Lyon). Lyon. 
BULLETIN DE LA SociETÉ D'HisTOIRE NATURELLE DE "ToUuLoUusE. (Bull. Soc. Hist. Nat. 
Toul.. Toulouse. 
BULLETIN DE LA SociÉTÉ D' HORTICULTURE ET BOTANIQUE du centre de la Normandie. 
(Boll. Soe. Hort. et Bot. d. Centre d. Normand). Lisieux. 
BULLETIN DE LA SocIÉTE IMPERIALE DES NATURALISTES DE Moscou (Bull. Soc. Imp. d. 
Nat. Mosc.). Moscou. 1829 et seq. 


XVIII 


BULLETIN DE LA SocrETE LINNEENNE de Normandie (Bull. Soe. Linn. Normand). 

BULLETIN DE LA SocIETÉ ROYALE DES ScrENCES DES NaNcv (Bull. Soe. Sci. Nancy). 
Nancy? 

BULLETIN OF THE SCIENTIFIC LABORATORIES oF DENIsON UwrvERsITY (Bull. Sei. Lab. 
Denison Univers.). Granville, Ohio. 

BULLETIN oF THE ToRREY BoTANICAL CLUB, The. (Bull. Torrey Bot. Cl). New York 
1870-1890. 

BurNHEIM O. — Ueber Nitzschia arcus sp. n. Hedw. p. 22. 8vo. Dresden 1859. 

BugcESS E. W. — Diatoms from the Island of Lewis near Stornoway, J. R. M. S. 
vol. II, ser, 2. p. 665. Svo. London 1852. 

— Notes on the strueture of the Diatomaee:z, 10 Figures. Mier. News vol. III, 

p. 71. 8vo. London 1883. — J. R. M. S. vol. III, ser. 2, pag. 264, 853. 8vo. 
London 1883. 


BummirrT T. T. — Photographs of Amphipleura pellucida. Science vol. VI. London 
1885. 
CALDERON DoN SaLvApoR v PAUL Do MaNUEL. — La Moronita y los yaeimientos 


Diatomaeeos de Moron. Anal. Soc. Espan. Hist. Nat. tom. XV, Cuaderno 
3, p. 447. 8vo. Madrid 1886. 

CAMPBELL DouGLas H. — Plants of the Detroit River (Ameriea). Bull. Torrey Bot, 
Club p. 83, 8vo. New York 1886. — Notar. Ann. I, n, 4, p. 218. 8vo. Ve- 
nezia 1886. 

CANADIAN NaTURATIST. The. — "Toronto. 

CARPENTER WiLLIAM C. D., M. D. — The Mieroseope and its Revelations. 4th. Ed. 
(Diatomaceeze pp. 325-366). Svo. London 1881. 

— The Mieroscope and its Revelations, two lectures delivered at the evennig 
meetings of the Pharmaceutieal Society of Great-Britain, Feb. and March 
1871. Paar, Journ. ser. 3, nos. 33, 37. 4to. London 1871. 

CaARR E. — Test Diatoms in Phosphorus and Monobromide of Naphthaline. Engl. 
Mecan. vol. XXXVIII, p. 230. 4to. London 1883. — J. R. M. S. vol. IV, p. 138. 
8vo. London 1883-1884. 

CARRO JouN (DE). — Essay on the mineral waters of Carlsbad for physicians and 
patients. With observations on the miecroseopie animaleules about the. hot 
springs of Carlsbad by A. T. C. Corda of Prazue, and a flora of Carlsbad 
by Prof. C. B. Presl of Prague. 8vo. Prague 1835. 

CARRUTHERS WILLIAM F. R. S. — On ZT*ryblionella Victori and Demticulo subtilis, 
two species of British Diatomacese. 8vo. London 1863. 

— Ihe Diatomacece in Handb. Brit. Fresh water weeds or Algsv by John Ed- 
ward Gray. F. R. S. 8vo. London 1864. 

CARTER H. J., F. R. 5. — On the conjugation of Cocconeis, Cymbella, and Ampho- 
ra, together with some remarks on Aphiprora alata A. und M. N. H. vol. 
XVII, ser. 2, p. 1. 8vo. London 1856. 

-- Conjugations of Navicula serians, N. rhomboides and Pimnularia gibba. A. 
a. M. N. H. vol. XV, ser. 3, p. 161. 1 plate. 8vo. London 1865. 
— Abstraet of above, in Q. J. M. S. vol. V, n. 5, p. 139. 8vo. London 1865. 

CASTRACANE CONTE ÀÁBATE FRANCESC) DEGLI ANTELMINELLI. — On à new method of 

Illumination (monocromatie) in the Study of Diatoms. Q. J. M. S. vol. V, 


. XIX 


n. 5, p. 249. 8vo. London 1865. — Also: Atti Accad. pontif. nuov. Linc. 
tom. XVII. 4to. Roma 1864. 

CASTRACANE CONTE ABATE FRANCESCO DEGLI ANTELMINELLI. — Catalogo di Diatomee 
raccolte nella Val Intrasea. Estrat. Com. Soc. Critt. Ital. vol. IT, fasc. II. 
8vo. Genova 1866. 

— On Microphotography. Letter to Prof. J. Gazliardi. Q. J. M. S. vol. VII, n. 5, 
p. 60. 8vo. London 1867. 

— Qn the multiplication and reproduction of the Diatomacez. Q. J. M. S. vol. 
VIII, n. 5, p. 255. 8vo. London 1868. 

— Qenni storici e generali su le Diatomee. Atti Acead. pontif. nuov. Line. 4to: 
Roma 1868. 

— Su la moltiplicazione e riproduzione delle Dlatomee. Atti Aecad. pontif. nuov. 
Linc. Sess. IV. 4to. Roma 1868. 

— Osservazioni sopra una Diatomea del genere Podosphenia Ehr. Atti Acecad. 
pontif. nuov. Line. Sess. V, tom. XXII, p. 138. 4to. 1869. 

— Suluso delle Linee di Nobert e delle preparazioni di Diatomee a valutare 
l efficacia dei Mieroscopi. Atti Accad. pontif. nuov. Linc. Sess. IV. 4to. 
Roma 1869. 

— Nuovo sistema di ricerche su le Diatomee, e risultati ottenuti da quelle nel 
1869. Atti Accad. pontif. nuov. Line. 4to. Roma 1870. 

— Rettificazione alla memoria presentata nella Sezione IV su l'uso delle Linee 
di Nobert e delle preparazioni di Diatomee a valutare l'efficacia dei miero- 
scopi. Atti Aecad. pontif. nuov. Linc. 4to. ivoma 1869. 

— Su i diversi metodi di misurare oggetti microscopici. Atti Aecad. pontif. nuov. 
Line. 4to. Roma 1869. 

— Qenni su l'esame mieroscopico di un fango estratto dal fondo dell Oceano 
Atlantico. Atti Accad. pontif. nuov. Linc. Sess. V. 4to. Roma 1870. 

— Esame mieroscopico e note critiche su un eampione di fango atlantico otte- 
nuto nella spedizione del «Porcupine» nell'anno 1869. 4to. 1871. 

— $u la illuminazione monocromatiea del microscopio e la fotomicrografia e loro 
utilità. 1 Tav. Atti Acead. pontif. nuov. Linc. Ann. XXIV, Sess. 3. 4to. 
Roma 1871. 

— The magnifying power of the microscope, markings on Swrire//a gemma, etc. 
M. M. J. vol. V, n. XXVIII, p. 173. 8vo. London 1871. 

— Le Diatomee e la Geologia nelle formazioni marine. Atti Accad. pontif. nuov. 
Line. vol. XXV. 4to. Roma 1872. 

— Communieazione sulle faldoline che coprivan ovunque il mare Adriatico. Mem. 
Aeead. Line. vol. XXV. 4to. Roma 1872. 

— Su la risoluzione delle linee di Nobert e su i progressi della mierografia. Atti 
Acead. pontif. nuov. Line. vol. XXV. 4to. Roma 1872. 

— Su di un nuovo genere di Diatomee. Atti Accad. pontif. nuov. Line. vol. XXV. 
4to. Roma 1872. 

— Sopra la straordinaria apparenza presentata dal mare Adriatieo nella seconda 
metà del luglio 1872. Atti Accad. Pontif. nuov. Linc. vol. XXVI, p. 73. 4to. 
Roma 1873. 

— Sulla struttura delle Diatomee. Atti Accad, pontif. nuov. Line. Ann. XXVI, 
Sess. 2. 4to. Roma 1873, 


XX 


CASTRACANE CONTE ABATE FRANCESCO DEGLI ANTELMINELLI. — Le Diatomee del litorale 
dell'Istria e della Dalmazia. 1 Tav. Atti Accad. pontif. nuov. Line, Auno XXVI. 
4to. Roma 1873. 

— LeDiatomee nella età del Carbone. Atti Acead. pontif, nuov. Line. Ann. XXVII, 
Sess. 3. 4to. Roma 1874. 

— Die Diatomeen in der Kohlenperiode. Uebersetzt und in Antrage des Ver- 
fassers eingesandt, von Prof. F. Boll in Rom. Jahrb. f. Wiss. Bot. Bd. X. 
8vo. Berlin 1874. 

— La teoria della riproduzione delle Diatome, note critiche ed osservazioni. 1 Tav. 
Estrat. Atti Aeead. pontif. nuov. Line. Ann. XXVII, Sess. VI, 4to. Roma 
1874. 

— Le Diatomee in relazione alla Geologia a proposito di seoperta fattane in una 
lignite del territorio di Urbino. Atti Aecad. pontif. nuov. Line. tom. XXVII, 
p. 68, 4to. Roma, 1874. 

— Surl'existence des Diatomées dans differentes formations géologiques. Compt. 
Rend, t. LXXIX, p. 52, 8vo. Paris 1874. 

— La visione binoeulare in relazione alla mierografia Atti Aeead. pontif. nuov. 
Line. tom. XXVII. 4to. Roma 1874. 

— Studio dolle Diatotinee. Atti Accad. pontif. nuov. Line. tom. XXVIII. 4to. Ro- 
ma 1875. 

— Instruzione per chi voglia raecogliere Diatomee. Atti Acead. pontif. nuov. Line. 
tom. XXVIII. Sess. IV, 4to. Roma 1875. 

— Contribuzione alla fiorula delle Diatomee del Mediterraneo ossia esame del 
contenuto dello stomaeo di una Sa/p& pinnata, pescata a Messina. 1 Tav. 
Atti Accad. pontif. nuov. Line. tom. XXVIII, Sess. V, 4to. Roma 1875. 

— La Gramiatophora longissima. Atti Aecad. pontif. nuov. Line. tom. XXVIII. 
4to. Roma 1875. 


— Problemi che potranno venire sciolti dallo studio delle Diatomee e importan- - 


za di quello. Atti Aecad. pontif. nuov. Line. tom, XXVIII, 4to. Roma 1875. 

— Diatomaces in the Carboniferous Epoch. M. M. J. vol. XIII, p. 243, 8vo. Lon- 
don 1875. 

— Examination of coal for Diatoms. M. M. J. vol. XIV, p. 291, 8vo. London 1875. 

— Nuovi argomenti a provare che le Diatomee reproduconsi per mezzo di ger- 
mi. Atti Aeead. pontif. nuov. Line. tom. XXIX, 4to. Roma 1870. 

— Del limite della visibilità nel Microscopio. Atti Aecad. pontif. nuov. Linc. tom. 
XXIX, 4to. Roma 1870. 

— Studi sulle Diatomee. Atti Accad. pontif. nuov. Line. tom. XXX, 4to. Roma 
1871. 

— Osservazioni e note ad elucidazione dello sviluppo delle Diatomee. Aiti Accad. 
pontif. nuov. Line. Ann. XXX, 4to. Roma 1877. 

— Analisi microseopica di un deposito di Diatomee dei Monti Livornesi. Atti Ac- 
cad. pontif. nuov. Line. tom. XXX, Sess. IV, 4to. Roma 1877. 

— Nuovo genere e specie di Diatomee (Cyclophora tenuis) etc. Atti Accad. pon- 
tif. nuov. Line. tom. XXXI, Sess, II, 4to. Roma 1878. — Atti Soc. critt. 
Tolo M5 81 RE 

— Nouvelle forme de JMelosira Borreri et Cyclophora tenwis nouv. gen., n. Sp. 
Traduit par M. Paul Petit, Brebissonia I, Ann., N. 2, p. 21, 8vo. Paris 1878, 


XXI 


et Réplique à l'observation de Mons. P. Petit snr le C. £tenvis Brebissonia 
N. 5. p. 75. 8vo. Paris 1878. 


CASTRACANE CONTE ABATE FRANCESCO DEGLI ANTELMINELLI. — Considérations sur 


l'Étude des Diatomées. Bull. Soc. Bot. France. Paris 1877. — J. R. M. S. vol. 
I, p. 152. Brebissonia Ann. I. 8vo. Paris 1878, 

Diatomee di Valle Intrasea. Atti Accad. pontif. nuov. Line. Roma 1878. 

Nuova forma di Melosira Borrerii Grev. Atti Soc. Critt. Ttal. vol. I, p. 17. 8vo. 
Milano 1878. 

La Grawwnatophora longissima Petit fra le Diatomee Italiane. Atti Soc. Critt. 
Ital. Svo. Milano 1878. 

Se e qual valore sia da attribuire nella determinazione delle specie al numero 
delle strie nelle Diatomee. Atti Accad. pontif. nuov. Linc. Ann. XXXI, Sess. 
VI. 4to. Roma 1879. 

Distinzione delle Diatomee marine in ílora litorale e flora pelagica. Atti Ac- 
cad. pontif. nuov. Linc. Ann. XXXII, Sess. I. 4to. Roma 1879. 

Una nuova varietà di Me/osira Borreri Grev. Atti Accad. pontif. nuov. Linc. 
Tom. XXXI. 4to. Roma 1379. 

Note critiche intorno a due nuovi Tipi di Diatomee Italiane. Atti Accad. pon- 
tif. nuov. Linc. tom. XXXIII. 4to. Roma 1880. 

Osservazioni sui generi Horwcocladia e Schizonema. Atti Accad. pontif. nuov. 
Line. Sess. VI, tom. XXXIII. 4to. Roma 1880. — J. R. M. S, vol. 1, ser. 2, 
(1881) p. 931. 8vo. London 1881. 

Nuova contribuzione alla florula delle Diatomee del Mediterraneo. Atti Accad. 
pontif. nuov. Linc. Ann. XXXIII, Sess, 2, 4to. Roma 1880. — J. R. M. S. vol. 
I. ser. 2, p. 931. 8vo. London 1881. 

Stri: of the Diatomacece. With a note by F. Kitton. J. R. M. S. vol. I. n. 5, 
p. 787. 8vo. London 1881. 

Straordinario fenomeno della vita del mare osservato nell' Adriatico nella 
estate del 1880. Atti Acead. pontif. nuov. Line. tom. XXXIV, Sess. I. 4to. 
Roma 1881. 

Studio su le Diatomee del Lago di Como. Atti Acead. pontif. nuov. Line. tom. 
XXXV. 4to. Roma 1882. 

Origine dei depositi marini di Diatomee ed esistenza probabile di speciale flora 
lacustro-vagante delle medesime. Atti Accad. pontif, nuov. Line. tom. XXXVI, 
Sess. I. p. 17. 4to. Roma 1883. 

Su l'argomento della profondità alla quale puó giungere la vita delle Diato- 
mee nel mare. Atti Acead. pontif. nuov. Linc. tom. XXXVII. 4to. Roma 1884, 
J. R. M. S. vol. IV, ser. IL, p. 939. 8vo. London 1884. 

Nuova osservazione sulla profondità cui giunge la Diatomea nel mare. Mem. 
Acead. pontif. nuov. Linc. tom. XXVII. Roma 1884. From J. R. M. S. p. 498. 
.8vo. London 1885. 

Generalità su le Diatomee. 4to. Roma 1884. — J. R. M. S. vol. 1X, ser. II, 
(1884) p. 606. 8vo. London 1884. 

Diatomee fossili. Boll. Aecad. pontif. nuov. Linc. tom. XXXVIII, p. 8. Roma 
1885. 

Formazione interna delle spore delle Diatomee. Accad. pontif. nuov. Linc. tom. 


XXII 


XXXVIII. 4to. Roma 1885. — Internal spore formation in Diatoms. J. R. M. 
S. vol. V, ser. 2, p. 1041. 8vo. London 1888. 


CASTRACANE CONTE ABATE FRANCESCO DEGLI ANTELMINELLL — Catalogo delle Diato- 


mee rinvenute da D. Pantanelli nel calcare bianeastro friabile sovrapposto al 
bacino di lignite di Spoleto. Proe. Verb. Soc. Tosean. Sci. p. 171. Pisa 1885. 
— Notar. Ann. I. p. 61. 8vo. Venezia 1886. 

Ueber einen plioceneu Baeillariaeeen enthaltenden Cüsswarserkalk von Spo- 
leto. from Atti Accad. pontif. nuov. Line. Roma 1885. 

Osservazione in una Diatomea fossile relativa al processo di riproduzione. Atti 
Aeccad. pontif. nuov. Line. tom. XXXVIII, p. 8. 8vo. Roma, 1886. 

Analisi mieroscopiea di un ealeare del territorio di Spoleto. Atti Aecad. pon- 
tif. nuov. Line. tom. XXXVIII. 4.to. Roma 1886. — Notice of under title: 
«Fossil Diatoms from Spoleto in Umbria» J. R. M. S. p. 443. 8vo. London 
1887. 

Reproduetion in a fossil Diatom. from Atti Acead. pontif. nuov. Line. tom. 
XXXVIII. 4.to. Roma 1886. — J. R. M. S. vol. VII, p. 443. 8.vo. London 1887. 

I tripoli marini nella valle Metaurense. Bol. Comit. Geol. Ital. tom. V. Roma, 
]887. — Notar. Ann. II, N. 7, p. 368, 374. Venezia, 1886. — Also: Composi- 
tion of the màrine tripolis of the Valley of Metaurus. J. R. M. S. p. 1028. 
8vo. London 1889. 

Report on the Diatomace:e collected by H. M. S. Challenger during the years 
1873-16, 30 plates. Rep. Chall. Exped. Bot. vol. II. 4to. London, Edinburgh 
et Dublin 1886. 

Le raccolte di Diatomee pelagiche del Challenger. Atti Acead. pontif. nuov. 
Line. tom. XXXIX. 4to. Roma 1887. 

Contribuzione alla Flora Diatomaeea Africana: Diatomee dell'Ogoué riportate 
dal Conte Giacomo di Brazzà. Atti Accad. pontif. nuov. Line. Ann. XL, Sess. - 
I-VI. 4to. Roma 1887. 

Saggio sulla flora Diatomacea delle considette muffe delle terme di Valdieri. 
Notar. Ann. III, p. 384. 8vo. Venezia 1888. — Also: Diatoms of hot-Springs 
J. R. M. S. p. 102. 8vo. London 1889. 

Le Diatomee o il trasforsmismo Darwiniano. Mem. Acead. pontif. nuov. Linc 
vol. III. 4.to. Roma 1888. Also: Antiquity of Diatoms. J. R. M. S. (1889) p. 
266. Svo. London 1889. 

Quale sia l'estensione della vita vegetale nella profondità del mare. Atti Con- 
gresso Nazionale Bot. Critt. in Parma. Fasc. II. 4to. Parma 1888. 

Forma eritiea e nuova di Plewrosigima del Golfo di Napoli. Atti Accad. pon- 
tif. nuov. Linc. Ann. XLII. 4to. Roma 1889. 

La Cyclophora & da riguardarsi qual genere fra le Diatomee?: Considerazioni 
su questo e su altri easi analoghi. Atti Aecad. pontif. nuov. Linc. tom. XLII. 
4.to. Roma 1889. — J. R. M. S. p. 683. 8vo. London 1889. 

Reproduetion and multiplieation of Diatoms.J. R. M. S. 1889, p. 22. 8vo. Lon- 
don 1889. 

Reproduction et multiplieation des Diatomées. Communication à la R. Mier. 
Soc. de Londres 9 Jan. 1889. Traduit par le Dr. J. Pelletan. Journ. Microg. 
tom. XIII, p. 396. 8vo. Paris 1889. 

Aggiunte alla Flora Diatomologiea Italiana (Lettera aperta ai Redattori della 


XXIII 


Notsrisia). Notar. N. 15. p. 790, 8vo. Venezia 1889. — Hedw. Bd. XXXVIII, 
p. 377. 8vo. Dresden 1889. 

CASTRACANE CONTE ABATE FRANCESCO DEGLI ANTELMINELLI. — lI Tripoli africano 
della Valle Superiore del Dobi tra Assab ed Aussa. Atti Accad. pontif. nuov. 
Line. tom. XLII, Sess. III, Tab. 17. Roma 1889. — J. R. M. S. p. 683. 8vo. 
London 1889. , 

— La visione stereoscopica nello studio delle Diatomee. Atti Acead. pontif. nuov. 
Line 4to. Roma 1889. 

— Sul deposito di Jackson's Paddock, Oamaru nella Nuova Zelanda: osservazio- 
ni biologiche. Atti Accad. Pontif. nuov. Lincei vol. XLIII. 4to. Roma 1890. 

CATALOGUE OF MICROSCOPICAL OBJECTS in the cabinet of the microscopieal Society of 
London. 8vo. London 1864. 

CAUNTER HENRY. — Notice of an Infusorial deposit in the Island of Lewis. 8vo. 1859. 

CERTES À. — Surl'abondance de la Pinnul«ria viridis dans les depóts du Cap 
Horn. «Rap. sur les Protozoaires» Miss. Scientif. du Cap Horn. p. 20. 4to. 
Paris 1889. 

CESATI VINCENZO. — Saggio di una bibliografia algologica Italiana. 4to. Napoli 1882. 

CHALON J. — Sur un procédé de préparation des Diatomées. Assoc. franc. Avanc. 
Sei. Congrés d' Alger. 1881. 

— Arrangement des Diatomées pures. Bull. Soc. Belg. Mier. tom. VII. 8vo. Bru- 
xelles 1881. 

CHasE H. H. — Amphipleura pellucida and other test diatoms mounted in à medium 
havine a refractive index of 2.42. A.-M. M. J. pag. 159, and advertising eo- 
lumns. 8vo. Washington 1884. 

CBAUVvIN J. — Des Collections d'Hydrophytes et de leur préparation. ( Diatomace:e 
p. 39) 8vo. Caen 1834. 

CHEVALIER CHARLES. — Des microseopes et de leur usage: Description d'un Appa- 
reil et de procédés nouveaux, suivie d'expériences mieroscopiques puisées 
dans les meilleurs ouvrages anciens, et les notes de M. le Baillif et d'un 
Mémoire sur les Diatomées, etc. par M. de Brébisson. Manuel Complet du 
Mierographe. 5 planehes 8vo. Paris 1859 

CHEVALIER CHARLES ET KERSTEIN FRIEDR. SyLv. PH. — Die Mikroskope und ihr Ge- 
brauch, oder vollstàndiges Handbuch der Mikrographie, enthaltend eine Be- 
sehreibung der neuesten Methoden und Apparate zu mikroskopisehen Beo- 
bachtungen, nebst einer Abhandlung von de Brébisson u. s. w. Mit Anmer- 
kungen sowie mit einer Abhandlung über die Kata-dioptrischen Linsen ver- 
sehen von Friedr. Sylv. Kerstein Ph. D. 6. Tafeln. 8vo. Quedlinburg u. Leip- 
zig 1843. 

CuiMNO WiLLiAM. — Bed of the atlantic. 4to. Weymouth 1870. 

CunRISTIAN THoMaAs. — New Diatomaceous deposits. The Microscope p. 65.6 woodeuts. 
8vo. Detroit 1887. 

— [he diatoms from the fossil marine deposit of Oamaru, Otago, New Zealand. 
The Mieroscope vol. VIII, p. 372. 8vo. Detroit 1888. 

CLARKE J. LAvE. — Objects for the microscope. 8vo. London 1863. 

CLEvE P. T. — Diatomaceer fran Spetsbergen.. (Efvers. k. Vet. Ak. Fórhandl. n. 10, 
p. 661. 1 Tafl. 8vo. Stockholm 1864. 


XXIV 


CLEVE P. T. — Svenska och Norska Diatomaeéer. 1 Tafl. (Efvers. k, Vet. Ak. Fór- 


handl. 8vo. Stockholm 1868. 

Examination of Diatoms found on the surface of the Sea of Java. 3 plates. 
Bih. k. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd. I. n. II. 8vo. Stockholm 1873. 

On Diatoms from the Arctic Sea. 4 plates Bih. k. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd. I, 
n. 13. 8vo. Stoeknolm 1873. 


Diatoms from the West Indian Archipelago. 5 plates. Bih. k. Sv. Vet. Ak. 


Handl. Bd. V, n. 8. 8vo. Stoekholm 15878. 

New Diatoms, with notes by F. Kitton. Grevillea vol. I, pp. 67, 115. 8vo. (see 
under Cleve et Kitton) London 1877. 

?Enumerantur plante Seandinavise. Points- Fórteckning ófver Skandinaviens 
Vüxter. De angifna bytesvàrdena àro antagna bàde i Lunds botaniska fóre- 
ning och Upsala botaniska bytesfórening. Characeer, Alger och Lafvar (Dia- 
tomaceer p. 35) Svo. Lund 1880. No authors name. 

Complete alphabetical M. S. index to the genera, species and Synonyms in 
«Cleve et Grunow's Arctischen Diatomeen» Fol. In the library of Julien 
Deby. 1881. 

On some new and little known Diatoms. 6 plates. K. Sv. Vet. Akad. Handl. 
Bd. XVIII, n. 5 4to. Stockholm 1881. 

Fàrskvattens-Diatomacéer fran Grónland och Argentinska Republiken. 1 Pla- 
te. CEfvers. k. Vet. Ak. Fórhandl. n. 10, p. 3. 8vo. Stockholm 1882. 

Determinaeiones de Diatomaceas de la Repübliea Argentina. Boll. Ae. Nac. 
Ciene. Rep. Arg. Buenos-Ayres 1882. 

Diatoms collected during the expedition of the Vega. 4 Plates in 4to. Vega-Ex- 
ped. Vetensk. Arbet. Jakttagel. Bd. III. Svo. Stoekholm 1883. 

On the diatoms collected during the Arctic Expedition of Sir George Nares. 
Journ. Lin. Soc. (Bot.) vol. XX, p. 313. Read Apr. 9. 1883. 8vo. London 1884. 

On some fossil marine Diatoms found in the Moravian «Tegel» from Augar- 
ten near Brünn. 2 plates. J. Q. M. Clb, vol. II, ser. 2, p. 165. 8vo. — Note in 
Bot. Centralbl. Bd. XXXI, p. 65. 8vo. Cassel 1887, 

Pelagiske Diatomeer fran Kattegat. Figurerne Saertryk af Det videnskabeli- 
ge Udbytte af Kanonbaaden Hauck's Togter i de danske Have ete. 1889. 
4to. Kjóbenhaven 1889. 

Dietyoneis n. g. Le Diatomiste 1890, n. 2, p. 14-17. 


CLEVE P. T. err GRUNOW A. — Beitrüge zur Kenntniss der aretischen Diatomeen. K. 


Sv. Vet Ak. Handl. vol. XVII, n. 2. 7 Tafeln. 4to. Stoekholm 1880. 


CLEvE P. T. und JENTzsCH Dm. A. — Ueber einige diluviale und alluviale Diatomeen- 


CLEVE P. T. and KirroN F. — New Diatoms, with notes by F. Kitton. Grevillea vol. . 


schichten Norddeutsehlands. Schrift. Phys. (Ek. Ges. Kónigsb. Bd. XXII. 4to. 
Kónigsberg 1882. 


VII, p. 67, 115. 8vo. London 1878-79. 


CLEVE P. T. und MórLER J. D. — Diatoms. Exsiccata. Upsala 1878. (See Appendix Col- 


lectiones exsiccatee). 


CLos D. — De la dimidation des étres et des organes dans le regne végétal. C. R. 


Assoc. franc. Avance. Sci. Congrés d. Toulouse. 29 Sept. 1887; Bot. Cen- 
tralbl. Bd. XXXVIII, n. 10, p. 773. 8vo. Cassel 1889. 


Coarn -- Examination of, for Diatoms. M. M. J. vol. XIV, n. LXXXIV. 8vo. London 1875. 


m n 


XXV 


CoaATES JoBN. — On a deposit of Diatomaces at South Yarra. Trans. Roy. Soc. Vict. 
vol. V. Melbourne 1860. 

— Coscinodiscus Barklyi. Q. J. M. S. vol. I, n. 5. p. 138. 8vo. London 1861. 
CoHENDY MICHEL et Roujou A. — Des gisements de Silice et des Diatomacées de 
l' Auvergne. Mém. Ac. Cler.-Ferrand. 8vo. Clermont-Ferrand 1878. 

Cou Pnor. DR FERDINAND. — Untersuchungen über die Entwickelungsgeschichte 

der mikroskopischen Algen und Pilze. 8vo. Bonn 1854.: 

— Die mikroskopische Welt. 8vo. Gegenwart vol. Xi. 1855. 

— Ueber einige neue interessante Organismen, von denen neue Fundorte in 
Schlesien bekannt geworden sind. Bericht ü. d. Verh. Bot. Sekt. d. Schles. 
Ges. vüterl. Cult. p. 21. 4to. Breslau 1826. 

— Ueber Meeres - Organismen im Binnenlande. Bericht ü. d. Verh. Bot. Sekt. d. 
Sehles. Ges. vàterl. Cult. p. 32. 4to. Breslau 1857. 

' — Ueber den Zellkern der Bacillarien. Bericht ü. d. Verh. Bot. Sekt. Schles. Ges. 
vüterl. Cult. p. 42. 4to. Breslau 1857. 

— Ueber ein Bacillarienlager in Oberschlesien. Bericht ü. d. Verh. Bot. Sekt. d. 
Schles. Ges. vàáterl. Cult. p. 37. 8vo. Breslau 1858. 

— Ueber die Bacillarienerde von Schimnitz bei Proskau in Oberschlesien. Bericht 
ü. d. Verh. Bot. Sekt. d. Schles, Ges. váterl. Cult. p. 40. 8vo. Breslau 1858, 

— Ueber einige neue Algen Sehlesiens. Bericht ü. d. Verh. bot. Sekt. d. Sehles. 
Ges. vàterl. Cult. p. 41. 8vo Breslau 1858. 

— Ueber die Algen des Karlsbader Sprudels, mit Rücksicht auf die Bildung des 
Sprudelsinters. 8vo Bonn 1862. Also Abh. Sehles. Ges. vüterl. Cult. (Na- 
turw. Medec. Abth.) Heft II. Breslau 1862. 

— Ueber die Cultur der Meer-Algen. Hedw. Bd. V. 5, 65. 8vo. Dresden 1866. 

— Beitráge zur Biologie der Pflanzen. Svo. Breslau 1870 ete. — Janisch's Photo- 
gramma der Bacillariaceen von der Expedition der «Gazelle » Jahresb. 
Sehles. Ges. vàterl. Cult. Breslau 1878. 

— Kryptogamen-Flora von Sehlesien, 2tes Band 1ste Hülfte. Algen von Dr O. 
Kirchner (Diatomaceen pp. 171-218). 8vo. Breslau 1878. 

— JDiatomaceen in einem salzhaltigen Bach bei Sondershausen. Jahresb. Schles. 
Ges. váterl. Cult. p. 152. Breslau 1886. 

CoLE ARTHUR. — The preparation of the Diatomaces. Methods of Micr. Research. 
8vo. London 1884. 
— '[he mounting of the Diatomacesz. Methods of Micr. Research. 8vo. London 


1884. 
— Studies in Mieroscopical Seienee. With plates. 8vo. London 1886. 

CoLE TnHoMas. — List of Infusorial objects found in the neighbourhood of Salem, Mas- 
sachusetts. Proc. Essex Inst. 8vo. Salem 1853, 

CoLLINGwoop Dg C. — On the microscopic Algce which cause the coloration of the 
sea in various parts of the world. T. M. S. vol. XVI, p. 85. 8vo. London 
1868. 

CoLMEIRO D. MicuEL. — Enumeracion de las Cryptogzames de Espana y Portugal, par- 


te segunda: Thalogenas (Hongos, Liquenes, Collemaceas, Algas). Revist. Pro- 
gres. Ciene. t. XVII. 8vo. Madrid 1868. 

— Enumeraeion y revision de las plantas de la peninsula Hispano-Lusitana e 
islas Baleares, con la distribucion geografica de las especies y sus nombres 


XXVI 


vulgares, tanto nacionales como provinciales, tom. V. (Diatomeas p. 1017). 
8vo. Madrid 1888. 

CoMBER THoMas. — On the Diatomaces in the neighbourhood of Liverpool. (Mier. 
Soc. of Liverpool 1858). Trans. Lancaster Nat. Hist. Soc. 1859. 

— JDiatoms of the neighbourhood of Hull. Trans. Lancaster Nat. Hist. Soc. 8vo. 
1859. 

— On the Diatomace: of the neighbourhood of Liverpool. Q. J. M. S. vol, VIII, 
p. 111. 8vo. London 1860. 

COMMENTARIO DELLA SOCIETÀ CRITTOGAMOLOGICA ITALIANA. — Com. Soc. Crit. Ital. 
Genova. 

CoMPTES RENDUS de P' Association Frangaise pour l' avaneement des Seiences (C. R. 
Assoc. franc. Avance. Sci.). 

CoMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES de l'Académie des Sciences de l'Institut de France 
(OSUECUP. Paris 

CONTRIBUTIONS TO THE GEOLOGY AND MINERALOGY OF CALIFORNIA. — (Contrib. Geol. 
and Mineral. Cal.. Sacramento ann.? 

CookE M. C. — One thousand objects for the microscope. 8vo. London 1869. 

— Ponds and ditches. 8vo. London 1880. 

CooPER W. F. — Fossil Diatomaces. Q. J. M. S. vol. II, n. 5, p. 65. Svo. London 
1862. 

CoRDA A. C. J. — Observations sur les animaleules microscopiques qu'on trouve 
aupres des eaux thérmales de Carlsbad. Traduit Manuserit du allemand) 6 
planches. « Almanach de Carlsbad» pp. 167-211. 12mo. Prague 1835. 

— Observations mieroseopiques sur les animaleules des eaux et des thermes de 
Karlsbad. Karlsbad 1834-40. 

CORRESPONDENCE Original M. S. with Andrew Pritechard in connection with the issue 
of the 4th Edition of the History of the Infusoria by Mess. Allen, W. J.; 
Alder, Joshua; Arlidge J. I.; Archer, William; Brightwell T.; Greville R. 
K.; Johnson, Christopher; Kitton Fred.; Ralfs, John; West, Tuffen; Wil- 
liamson W OC.; and others; in all 265 letters 1856-62. In the library of Ju- 
lien Deby. i 

CosTA O. G. — Diatomace:s. Fauna del Regno di Napoli. 4to. pl. Napoli 1838. 

CosrE M. — On the greening of oysters «Voyage d' Exploration sur le littoral dela 
France et de l'Italie» p. 118. 

CoTTAM A. — On a new Aulacodiscus (4. africanus) from the west Coast of Africa. 
J. Q. M. C. vol. IV, p. 149, pl. XII. 8vo. London 1876. 

— Note on Awlacodiscus africauus. M. M. J. vol. XV, n. LXXXIX, p. 252. 8vo. 
London 1876. 

CounRoUx E. S. — On Diatoms in the stomachs of Shell fish and Crustacea. Journ. 
Mier. and Nat. Sci. vol. IV, p. 196. London et Bach 1885. Q. J. M. S. vol. V, 
p. 134. 8vo. London 1885. 

— On the washing and cleaning of Diatomaceus deposits. Seientif. Enquir. vol. IT, 
p. 144. 8vo. London et Bath 1887. 


CoUvREUR E. — Le microscope et ses applications à l' étude des animaux et des vé- 
gétaux. 8vo. Paris 1888, 
Cox J. D., — Isthmia nervosa. A study of its modes of growth and Reproduction. 


6 Figs. A. J. M. vol. III, pp. 97, 125. 8vo, 1878. — Also: Étude sur le mode 


fum ue o 


XXVII 


de végétation et de reproduction de l'Zst/vnia nervosa, l pl. Brebissonia n. 
2-5. 8vo. Paris 1878. 
Cox J. D. — Swrirella craticula an abnormal form of Navicu!a cuspidata. A. J. M. 
vol. IV, p. 97. 1879. 
— Motion of Diatoms. A. M. M. J. vol. II, p. 66. 8vo. Washington 1881. T. R. M. 
S. vol. I, ser. 2, p. 649. 8vo. London 1881. Northern Microscopist p. 183. 8vo. 
London 1881. 
— On the strueture of the Diatom Shell, A. M. M. J. vol. V, pp. 45, 66, 85. 104. 
8vo. Washington 1884. J. R. M. S. vol. IV, ser. 2, p. 943. 8vo. London 1884. 
— Photography with high powers by lamplight illustrating the strueture of Dia- 
toms. Proe. Amer. Soc. of Mic. p. 99. 1884. 
— On some photographs of broken Diatom valves taken by lamplight J. R. M. 
S. vol. IV, Ser. 2, p. 853. 8vo. London 1884. 
— Structure of the Diatom Shell. Siliceous films too thin to show a broken edge. 
J. R. M. S. vol. IV, ser. 2, p. 398. 8vo. London 1885. 
— Some Diatom Hoops: the question of their mode of growth (An/lacodiscus Kit- 
ioni). Proc. Amer. Soc. of Mier. p. 33. — Also: Hoops of Diatoms J. R. M. 
S. vol. VI, ser. 2, p. 659. 8vo. London 1886. 
CRAMER PnorF. C. — Algologische Notizen zu n. 1441 der Decaden: Rabenhorst's AI- 
gen Europas. Hedw. Bd. Il. p, 65. 8vo. Dresden 1863. 
— Ueber einige Meteorstaubfálle und über den Sahara Sand. Sehweiz. Meteor. 
Beobach. vol. V. Zurich 1868. 
CnisP FKANK — On Amphipleura pellucida. J. KR. M. S. p. 380, 529. Svo. London 1885. 


CROUAN FRERES. — Liste des Diatomées marines recueillies dans le Finisterre. Soc. 
Bot. France. Sess. 22. Paris 1860. 
CuBONI G. — Diatomee raccolte a San Bernardino dei Grigioni da Giuseppe de No- 


taris. Notar. Ann. II, p. 226. 8vo. Venezia 1887. 
CuNNINGHAM K. M. — Cleaning Diatoms. A. M. M. J. vol. II, p. 93. 8vo. Washing- 
ton 1881. J. R. M. S. vol. I, Ser. 2, p. 837. 8vo. London 1881. 
— On collecting marine Diatomace:e. Mieros. News vol. III, p. 59. 8vo. London 1883. 
— Oolleeting and cleaning Diatoms. The Mieroscope vol. VII, p. 331. 8vo. Detroit 
1887. J. R. M. S. p. 143. 8vo. London 1888. 
— On the preparation of Type-plates, and arranged groups of Diatoms. The Mi- 
eroseope vol. VIII, n. 8, p. 237. 8vo. Detroit 1888. J. R. M. S. pt. I, p. 152. 
8vo. London 1889. 
— "The Diatoms of Mobile, Alabama. The Microscope, vol. IX, n. 4, p. 105. 8vo. 
Detroit 1889. 
CunTIS G. H. — On eleaning and Mounting the Diatomace:s. Mier. Bull. p. 12. 8vo. 
Philadelphia 1890. 
CzaAPSKkr D&R S. — On an objective with an aperture of 1,60 N. A. (Monobromide of 
Naphthalin immersion) made aecording to the formule of Prof. Abbé in 
the optieal faetory of Carl Zeiss. Amphipleura pellucida J. R. M. S. p. 11. 
8vo. London 1890. 


DaLLINGER W. H. — On Frustulia saconica, Navicula crassinervis and Naoieula 
rhomboides, as 'Test objects. 2 plates. M. M. J. vol. XVII, p. 1. 8vo. Lon- 
don 1877. 


XXVIII 


DaLLINGER W. H. — Additional note on the identity of Naviewla crassinervis, Fru- 
stulia saconica and N. rhomboides. 1 pl. M. M. J. vol. XVII, pag. 173. 8vo. 
London 1877. 

— Life histories and their lessons. 4 plates. (Diatoms p. 262). Northern Micro- 
scopist pp. 165, 196, 261. 8vo. London 1832. 

DawNFELT H. JugLiN. — On the Diatoms of the Baltie Sea. 4 plates. Bih. Sv. Vet. 
Akad. Handl. vol. VI. n. 21. 8vo. Stockholm 1882, 

DANCER J. B. — On cleaning and preparing Diatoms ete. obtained from Soundings. 
Q. J. M. S. vol. I, n. s. p. 145. 8vo. London 1861. 

— On the markings on the Plewrosigma angwlatum and on the Lepisma sac- 
charina. M. M. J. vol. I, p. 243. 8vo, London 1869. 

— Dotted appearance on Pleurosigma angulatum. Engl. Mechan. vol. XLII, 
pp. 283, 329, 4to. London 1886. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 691. 8vo. 
London 1886. 

DawJov L. ET PETIT PaAuL, — De la matiére organiqae et organisée des eaux de la 
Bourbonle. l|. planche. Les Diatomées par Paul Petit. Fxtr. Annal Soc. 
d'Hydrol. Med. 8vo. Paris 1885. 

DanwiIN CHARLES. — An aecount of the fine dust which often falls on vessels in the 
Atlantie Ocean. Proc. Geoi. Soc. vol. XVII, p. 26. Svo. London 1845. 

Das WassER in und um Wien rücksichtlieh seiner Eigung zum Trinken etc. 8vo. pl. 
Wien 1860. 

DavipsoN REvp. G. — On a Diatomaceous deposit in the district of Cromar, Aber- 
deenshire. Edinburgh 1874. 

— List of Diatomace:e found in Loen Kinnord Kieselguhr. J. Q. M. Cb. vol. III, 
ser. 2, n. 19, p. 149. 8vo. London 1887. 

DaviES THoMaAs. — The preparation and mounting of mieroscopie objects 2nd Edit. 
by T. Matthews. 1l2mo. London 18173. 

Davis GEoRGE — Practical Mierosceopy (Diatoms p. 139). 8vo. London 1882, and new 
Edition. London 1889. 

— The elements of Mieroscopy. The human eye (Amphiplewra pellucida and Pleu- 
rosigma angulatum). Northern microscopist p. 293. Svo. London 1882. 

Davis H. — Variation in Navicula rhomboides. M. M. J. vol. XVI, p. 105. 8vo. 
London 1877. 

DavisoN J. — Navicula. cuspidata as a Test-object. Sci. Gossip. p. 276. 8vo. Lon- 
don 1884. 

Dav G. Ep. — Sftephanodiscus Niagare. Journ. New York Mie. Soc. vol. I, pag. 4l. 
8vo. New York 1885, 

DEANE H. — On a mode of isolating the silieeous shells of Infusorial animals (Dia- 
toms) found in Ichaboe guano. J. M. S. vol. II, p. 80. 8vo. London 1849. 

-— On the history of Arachnoidiscus. Q. J. M. S. vol. VI, p. 188. 8vo. London 1858. 

DE BARY ANTON. — Berieht über die Fortschritte der Algenkunde in den Jahren 
1855, 1856 und 1857. Bot. Zeit, Beilage 5. 59. 4to. Leipzig 1858. 

— Untersuchungen über die Familie der Conjugaten. 4to. Leipzig 1858. 
— Zur Systematik der Thallophyten. Bot. Zeit. 4to. Leipzig 1881. 

DrEBEAUX O. — Enumeration des Algues du littoral de Bastia. Rev, Sei. Nat. vol. III, 
p. 240. Montpellier ann. ? 

DEBES E. — Das Reinigen und Prüpariren von Diatomaceen-Material. Zeischr. f, wiss. 


XXIX 


Mikrosk. Bd. II. p. 411. 8vo. II, Braunsehweig 1885. — Also: Cleaning and 
preparing diatom material: Mounting Diatoms. J. R. M. S. vol. V, ser. 2, 
p. 898. 8vo. London 1885. — Also: Die Herstellung von Diatomaceen-Dauer- 
práparaten. Hedw. Bd. XXIV. Heft. IV, p. 151. 8vo. Dresden 1885. — AI- 
so: The mounting of Diatoms. A. M. M. J. vol. VII, n. 4. Washington 1886. 

DEBES E. — Referat über. Smith H.L.Mounting media of high refractive index. A. M. 
M. J. vol. VI, n. 9, p. 161, im Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. IL (1885) p. 566. 
8vo. Braunschweig 1885. 

— Referat über. « Witt O. N. Ueber den Polirschiefer von Archangelsk Kuroje- 
dowo im Gouv. Simbirsk. Sapiski der Russisch. Mineral. Ges. Bd. XXII». 
Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. II, p, 573. 8vo. Braunsehweig 1885. 

— Sammeln und Behandiung lebender Diatomaceen. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. 
Bd. III, p. 27. 8vo. Braunschweig 1886. — Also: Collecting and Treatment of 
living Diatoms. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 1077. 8vo. London 1886. 

— Hilfsapparat zum Aussuchen und Legen von Diatomaceen. 3 Holzsehnitte. Zeit- 
sehr. f. wiss. Mikrosk. Bd. III, p. 330. 8vo. Braunsehweig 1880. — Also: Su- 
perstage for the selection and arrangement of Diatoms. J. R. M. 3. vol. II. 
p. 153. 8vo. London 1887. 

— Zur Technik der Diatomaeeen-Práparaten. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. VI. 
p. 283. 8vo, Braunsehweig 1889. 

DEBY JULiEN — Note sur l' Argile des Polders, suivie d'une liste des Fossiles qui y ont 
été observées dans la Flandre oceidentale. Mém. Soc. Belg. Malacol. *vo. Bru- 
xelles 1876, 

— Liste des Diatomees fossiles trouvées dans Pargile des Polders. Sull. Soc. 
Belg. Mier. Tom. III, 8vo. Bruxelles 1877. 

— Ce que c'est qu'une Diatomée. Bull. Soc. Belg. Mier 8vo. Bruxetles 1877. 

— Synonymie des Diatomées déerites dans le «Conspectus criticus Diatomacea- 
rum» de Ch. Ad. Agardh. Bull. Soe. Belg. Mier. tom. IV. Bruxelles 1877, 

— Liste supplémentaire aux Diatomé»s de Belgique. Bull. Soe. Belg. Micer. tom. 
IV, 1877-78, p. 131. 8vo. Bruxelles 1876-77. 

— Sur les Diatomées des Alpes. Annal. Soc. Belg. Mier. tom. IV. 8vo. Bruxel- 
les 1877. 

— Les Diatomées terrestres. Bull. Soc. Belg Mier. 8vo. Bruxelles 1879. J. R. 
M. S. vol. II, p. 762. 8vo. London. 

— Liste de Diatomées de Villefranche. Bull. Soc. Belg. Miecr. IV, p. 134, Bruxel- 
les 1877. i 

— What a Diatom is. A translation by F. Kitton. Sei. Gossip. vol. XIV, pp. 104, 
126, 8vo. London 1878. 

— Observations sur une notice intitulée «Le Thalle des Diatomées par le Dr 
Matteo Lanzi dans Brebissonia Anno I, n. p. 113. 8vo. Paris 1879. J. R. M. 
S. vol. II, p. 608. 8vo. London 1878. 

— Les apparenees mieroscopiques des Valves des Diatomées Ni£asschiag pt. I, Am- 
phora pt. II. Ann. Soc. Belg. Micr, tom. V-VI. 8vo. fig. Bruxelles 1880. Sum- 
mary in J. R. M. S. vol. 1II, p. 1033. 8vo. London ]880. -- Also: The mi- 
eroscopieal appearance of the valves of Diatoms. A study of the genus 
Amphora. Northern Mieroseopist vol. T, p. 218. 8vo, London 1881. 


DEBY JULIEN — Quelques considérations relatives au travail de Mr. Prinz sur les 
coupes de quelques Diatomées. Bull. Soc. Belg. Mier. p. 19. 8vo. Bruxelles 
1880. 
— Receipts for Microscopists, with plate. 8vo. J. Q. M. C. London 1880. 
— How to arrange Diatoms. J. Q. M. C. vol. VI, p. 166, Svo. London 1880. J. R. 
M. S. vol. IV, ser. 2, p. 656. 8vo. London. 
— A Bibliography of the Diatomaces «A bibliography of the Mieroscope» vol. 
III. 8vo. London. 1882. — Also: Bibliographie Diatomologique. Journ. Mi- 
erog. tom. XI, n. 6, p. 9]7. 8vo. Paris 1887. 
— Le Diatomepelite de Seville : nouvelles especes de Cyclotella. Fig. Journ. Microg. 
vol, VIII, p. 49. 8vo. Paris 1884. 
— Notes diatomiques. Sur la structure des Diatomées d'apres Prinz et Van Er- 
mengen. Terpsinoé mawsica en Espagne. Diatomées arrangées. Journ. Mierog. 
vol. VIII, p. 228. 8vo. Paris 1884. 
— On the mieroscopical structure of the Diatom valve J. Q. M. C. vol. II, ser. 
2, pp. 308, 339. 8vo. London 1886. — Notice of in J. R. M. S. vol. VI, Ser. 
2. p. 1024. London 1886. 
— Sur la strueture microscopique des valves des Diatomées: Communication faite 
au Quek. Mier. Club de Londres le 20 Mai 1886. — Also: Structure intime de 
la valve des Diatomées. Journ. Mierog. tom. X, p. 416. 8vo. Paris 1886. 
Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. III, p. 256. 8vo. Braunschweig 1886- 
— Test Diatoms. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 172. London 1886. 
— The mounting of Diatoms. A. M. M. J. vol. VII, p. 65. 8vo. Washington 1886. 
— Imbedding media for Diatoms. J. Q. M. C. vol. IL, p. 308. 8vo. London 1886. 
J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 883, 8vo. London 1886. 
— Literature récente des Diatomées. Journ. Mierog. vol. XI, p. 217. 8vo. Paris 1887. 
— Introduetion à l'étude des Diatomées, dans l'ouvrage: «Les Diatomées, his- 
toire naturelle, Classifieation, et description des principales espéces» par 
le Dr Pelletan. 8vo. Paris 1888. 
— Bibliographie récente des Diatomées. Notar. I, Ann. IV, p. 829. 8vo. Venezia 
1889. 
— Bibliographie récente des Diatomées II. Nuova Notarisia 15 Giugno 1890 p. 49. 
— Réponse à Mr J. Brun, lettre ouverte a Mr De-Toni. Nuova Notarisia 15 Giu- 
gno 1890, p. 139. 
— Bibliographie récente des Diatomées III. Nuova Notarisia Ottobre 1890. 
DE(cHMüLLER Dg T. V. — Fossile Insecten aus dem Diatomeenschiefer von Kütsch- 
lin bei Bilin, Bóhmen. 1 Tafel. Verh. Leop. Carol. Ak. Naturf. Bd. XLII, 
n. 6. 4to. Halle 1881. 
DE LANGUIBAUDIERE BIAILLE. — Montage des Diatomées. Journ. Mierog. Ann. XIII, 
n. 2, p. 59. 8vo. Paris 1889. — Mounting Diatoms. J. R. M. S. p. 469. 8vo. 
London 1889. Micr. Bull. p. 27. 8vo. Philadelphia 1889. — Also: notice of 
under title: « To distribute diatoms on the cover glass». (The Microscope, 
vol. IX, n. 9, p. 283. 8vo. Detroit 1889. 
Dr LA RuE WannEN. — On Navieula Spencerü. A. J. S. vol. IX, n. 25, p. 33. 8vo. 
New Haven 1850. 
DELoGNE C. H. — Diatomées des environs de Bruxelles. (premiére liste). Bull. Soc. 
Belg. Micr. tom. III. p. 78. 8vo. Bruxelles 1876-77. 


XXXI 


DELOGNE C. H. — Note sur le Tryblionella ovata. Annal. Soc. Belg. Mier. tom. .V. 
p. 227. Bruxelles 1878-9. 
— Rapport sur le Thalle des Diatomées, par M. Lanzi. Bull. Soc. Belg. Micr. 
tom. V, p. 4. 8vo. Bruxelles 1878. 
— De la Stabilité des Diatomées. Bull. Soc. Belg. Mier. vol. VI. p. 65. 8vo. Bru- 
xelles 1880. 
— Diatomées de Belgique Fasc. [-IV et Catalogue des Espéces. (voir Appendice; 
Collectiones exsiccate?) Bruxelles 1880-8]. 
— Moyen de recueillir les Diatomées. Les Mondes p. 142. Bruxelles 18831. 
— Diatomées de Belgique. Annal. Soe. Belg. Micr. vol. IX. Bruxelles 1880 et 1883. 
— Instrument pour opérer le triage des Diatomées sous des grossissements assez 
forts, tels que ceux fournis par les objectifs nos. 3 et 4 de Hartnack. Bull. 
Soc. Belg. Mier. tom. XI. p. 38. 8vo. Bruxelles 1884. 
— Rapport sur le «synopsis des Diatomées de Belgique». bull. Soc. Belg. Mier. 
Ann. XII. n. 7. p. 72. 8vo. Bruxelles, 1886. 
DEMING J. L. — List of Diatoms from Licking County, Ohio. Bull. Sei. Lab. Denison 
Univ. vol. III. pt. I. p. 114. 8vo. Granville, Ohio 1888. 
DENAEYER A. — Les végétaux inférieurs, Thallophytes et Cryptogames vaseulaires, 
classification en familles, en genres et en especes. Analyse des familles, avec 
4 micrographies gr. 8vo. Bruxelles 1886. — Referat von Herrn Móbius. Bot. 
Centralbl. Bd. XXX, p. 65. 8vo. Cassel 1887. 
.DENKSCHRIFTEN DER MATHEM. NATURWISS. CLASSE D. KAlIS. AKADEMIE der Wissenschaft. 
(Denk. Ak. Wiss. Wien) Wien. 
Dr NoranRis G. e BAGrLiETTO. — Erbario erittogamico Italiano. Genova 1842 ete. 
DE RoucEMOoNT M. — Preparation des Diatomées par M. Mauler. Bull. Soc. Sei. Nat. 
d. Neufchatel p. 399. Neufchatel 1379. 
DE RUBLER J. — Diatomées du lae Leman, du lae de Constance, du lae de Neucha- 
tel, du lae de Zurich et du Rhin. 1874. 
DESMAZIERES J. B. H. T. — Plantes eryptogames de la Franee Ed. 1. Lille 1825, Ed. 2. 
(exsiecat:) Lille 1836-45. 


DE Sr. ViNcENT Bonx. — On the greening of oysters In Annal. General. d. Sei. Phy- 
siq. tom. VII. p. 89. Bruxelles 1820 (Compare also Gaillon.). 
DreTMERS H. J. — Resolution of Amphipleura by Sunlight. The Mieroscope vol. III. 


p. 197-201. Ann Arbor 1883. 

— Ameriean and European Mieroscopes. Extract form an Address delivered before 
the A. S. M. (Amer. Soc. of Microscopists) on «What J. saw in the optical 
establishments of Germany. Proc. Amer. Soc. Microscopists ll.th. Ann. Meet. 
at Columbus, Ohio vol. X. p. 149. 8vo. Hartford Conn. 1888. 

DE-Towr G. B. — Alghe delle Ardenne contenute nelle Cryptogam:s Arduenn:e della 
Signora M. A. Libert. Malp. Ann. I, 1887, pp. 325-328: Notar. Ann. Il. n. 7, 
p. 367. 8vo. Venezia 1887. 

— Manipolo di alghe Portoghesi raccolte dal Sig. A. Moller. Notar. Ann. III, n. 10, 
p. 431. 8vo. Venezia 1888. 

— Intorno ad aleune Diatomacee rinvenute nel tubo intestinale di una Zrygon 
violacea, pescata nell' Adriatico. Atti Ist. Venet. Sci. vol. VI, ser. 6. Vene- 
zia 1888. — Notar. p. 565, 8vo. Venezia 1888, — Bot. Centralbl, Bd. XXXV, 
p. 227. 8vo. Cassel 1888. 


XXXII 


DE- Tout G. B. — Rattrayel!la, novum genus Diatomacearum Notar. Ann. IV. p. 691. 


l 


8vo. Venezia 1889. 

Prima contribuzione diatomologica sul lago di Alleghe. Boll. Soc. Bot. Ital. 
nel Nuov. Giorn. Bot. Ital. vol. XXI, n. l, pag. 126. Notar, Ann. IX, n. 13, 
p. 704. 8vo. Venezia 1889. 

Osservazioni sulla tassonomia delle Bacillariee (Diatomee) seguite da un pro- 
spetto dei generi delle medesime. Notar. Ann. V, n. 17, p. 885. 8vo. Vene- 
zia 1890, 

Sulla Navicula aponina Kuetz. e sui generi Brachysira Kuetz. e Libellus Cle- 
ve. — Atti R. Ist. Venet. Sci. 1890. 

La Nuova Notarisia. Redattore e proprietario G. B. Dott. De-Toni. 8vo. Pa- 

dova 1890. 


DE-Towr G. B. E LEvi-MonENos Davip (Notarisia). — Catalogo delle Diatomee del 


Lago d'Orta. Estrat. d. Nota del Sign. Edoardo Bonardi in Boll. Sci, Pavia 
tom. VII. Pavia 1885. — Notar. Ann. IL. p. 60. 8vo. Venezia 18806. 

Catalogo dell: Diatomee rinvenute da D. Pantanelli nel calcare biancastro 
friabile sovrapposto al bacino di lignite di Spoleto classificate dal Sig. Conte 
Franeeseo Castraeane. Nei Proc. Verb. Soc. Tose. Sci. Nat. ?2 Marzo 1885, 
p. 171. Pisa 1885. — Notar. Ann. I. p. 6l. 8vo. Venezia 1886. 

Alshe della Baia di Assab raccolte da G. B. Licata. La Natura Milano 1882. 
n. 12, p. 181. — Notar. Ann. I. p. 62. 8vo. Venezia 1886. 

Relazione sul riordinamento dell' Algarium Zanardini al Comitato Direttivo del 
Civieo Museo Correr di Venezia (Diatomee). Notar. Ann. I. p. 73. 8vo. Ve- 
nezia 1886. 

P. Petit, Note sur le developpement des auxospores chez le Cocconema cistula. 
Notar. Ann. I. p. 100. 8vo. Venezia 1886. 

Contributiones ad phycologiam extra-Italieam (Bacillariacec). Notar. Ann. I. 
p. 117. 8vo. Venezia 1886. 

Primi materiali per il censimento delle Diatomacee Italiane. Notar. Ann. I. 
pp. 125. 169, 416. 8vo. Venezia 1886. 

Diatomacee nuove per la fiora algologica del Veneto. Notar. Ann. I. pag. 164. 
8vo. Venezia 1886. 

Bibliographia Diatomacearum Italicarum. Notar. Ann. I. p. 126, 127, 128. 8vo. 
Venezia 1886. 

Diatomaces Venetz» Nov:e vel veteres notis mierometricis ditatze. Miscell. 
phycol. Ser. I. Atti R. Ist. Venet. Sci. tom. XV. ser. 6. pag. 995. 8vo. Ve- 
nezia 1886. 

Sul genere Cymbella. Notar. Ann. II. n. 5. p. 291. 8vo. Venezia 1886. 

De algis nonnullis przecipue Diatomaceis inter Nymphoaceas Horti Botanici Pa- 
tavini. Malpighia Ann. I. fasce. II. p. 60. Messina 1886. 

Phycotheca Italica, collezione di Alghe Italiane essiecate (Diatomace:e eto.). 
Collaborati Dott. F. Balsamo, Prof. A. Borzi, Prof. E. De-Toni, I. Miani, 
Prof. A. Piecone. Prof, P. A. Saccardo, I. Strafforello. Notar. Ann. I. p. 157, 
II. p. 273, 322; II. p. 640. 8vo. Venezia 1884-88. — Bot. Centralbl. Bd. XXIX, 
p. 24. 8vo. Cassel 1887. 

Alge novas: Diatomace:e. Notar. Ann. I. p. 146, 192; II. p. 255, 343, 349; III. 
p. 463, 429, 605; IV. p. 680, 743, 854; V. p. 930. 8vo. Venezia 1886-89 


XXXIII 


Dzg-Towr G. B. E LEvr-MonENos Davip (Notarisia). — Algse novz:e Annis 1885-86 editae 
(nel. Diatomacez). Notar. Ann. II. pag. 242. 8vo. Venezia 1887. 

— Spigolature per la ficologia Veneta. Nuov. Giorn. Bot. Ital. XIX. fasc. II. 
p. 106-110, 1887; Notar. An. II. n. 8, p. 370. 8vo. Venezia 1887. 

— JDiatomee da aggiungersi al censimento delle Diatomee Italiane, estratte dai 
lavori del Dr Matteo Lanzi. Notar. Ann. IL. n. 7, p. 372. 8vo. Venezia 1887. 

— Oollezioni botaniche: l'algarium Zanardini, Diatomes p. 141. Civic. Mus. e rac- 
eolta Cor. in Venezia. 8vo. Venezia 1880. 

— Liste des algues trouvées dans le tube digestif d^un Tétard. Soc. Bot. de Lyon. 
1888. Lyon 1888. 

— Notiee of «Schultze E. A. A description of Staten Island Diatoms». Notar. 
Aun. IV. p. 860. 8vo. Venezia 1889. 

— Notice of «Kain H. and Schultze E. A. On a fossil marine diatomaceons de- 
posit from Atlantic City N. Y.» Notar. Ann. IV, p. 862. 8vo. Venezia 1889. 

— Notice of «Studnicka F. Beitrag zur Kenntniss der bóhmischen Diatomeen ». 
Notar. Ann. IV. p. 863 8vo. Venezia 1889. 

— Notice of «Maechiati L. La Synedra pulchella K. var. abnormis Macchiati, 
ed altre diatomacee della sorgente di Ponte Nuovo (Sassuolo) ». Notar. Ann. 
IV, p. 869. 8vo. Venezia 1889. 

— Notiee of « Bonardi E. Diatomées des laes de Delio et de Piano». Notar. Ann. 
IV, p. 870. 8vo. Venezia 1889. 

— Notice of «Maechiati L. Le Diatomacee della fortezza di Castelfranco Bolo- 
gnese». Notar. Ann. IV. p. 876. 8vo. Venezia 1889. 

— Notice of «Hauck F. and Riehter P. Phykotheka Universalis fasc. IV. n. 157- 
200, fase. V. n. 201-250 ». Notar. Ann. IV, p. 878. 8vo. Venezia 1889. 

DiATOM. — The forst figure of a; Phil. Trans. (abridged), 1703, p. 1498. 8vo. London 
1703. — Also: Early history of the Diatomaces. Sei. Gossip vol. XI, p. 77, 
133. 8vo. London 1880. — Journ. Mierog. tom. IV, V. 8vo. Paris 1880-81. 

— Cleaning of Diatoms and breaking up of Barbados Earth. The Microscope 
vol. VI. Ann Arbor 1885. 

— "The Diatom hoax. (Pleurosigma angulatum). Amer. Naturalist vol. VI. p. 121. 
Salem 1872. 

DiATOMA. — "The name of a genus of F/owering plants. Flor. Cochinehin. sistens Plan- 
tas in Regn. Cochinehina, Afriea Oriental. Indizeque locis variis. Ulyssipone 
1790. 

DiATOMACEzE. — I. Icones or atlas of original plates, extracted from more than 150 
distinet works und papers, by more than 60 different authors and containing 
between 15000 and 20000 named figures of Diatoms, bound in X volumes. 
Roy. Folio. In the library of Julien Deby. — These Ieones comprise: all the 
published figures by J. W. Bailey ; L. W. Bailey; Beck; Brightwell; Brun; 
Castracane; Cleve; Cleve et Grunow; Dannfelt; Donkin; Ehrenberg (except 
those in the «Infusionsthierchen» and «Mikrogeologie»); Fresenius ; Gre- 
gory; Greville; Grove and Sturt; Grunow; Hantzsch; Heiberg; Janisch (in- 
cluding the Gazelle Expedition Photographs); Janiseh and Rabenhorst ; John- 
stone; Kitton; Kitton et Grunow; Lagerstedt; Lauder; Leuduger-Fortmorel ; 
Lewis; Norman; O'Meara; Pantoesek; Pedicino; Peragallo; Petit; Pritehard; 
Rattray; Roper; A. Sehmidt (Atlas ete.): Sehultze; Sehumann; Shadbolt ; 

C 


XXXIV 


Shrubsole; H. L. Smith ; W. Smith; Stolterfoth; Suringar; Taranek; Tem- 
pére; Truan; Truan and Witt; Van Heurck ; Walker and Chase; Wallieh; 
Weisse; West; Witt; and many others. . 


DiATOMANUE A. — Mier. Bull. vol. VI, p. 19. 8vo. Philadelphia 1889. 
DrATOMEEN-TAFELN, zusammengestellt für einige Freunde. Als M. m gedruckt. 8vo. 


New Jork 1888. (A photographie reproduction of Er in J. and T. of R. M. 
S. by Greville and others). 


DiATOMISTE LE. — Paris 1890. 
DrATOM OOZE. — Encycl. Brit. Ed. IX, vol. XVII (article on Pacific ocean). Edinburgh 


1884. 


DiATOMS of the U. S, Exploring Expedition 1838-42. Reports vol. XVII, p. 174, pI. IX. 


See Harvey et Bailey. 4to. Washington 1862-1864. 

Diatoms list of, discovered in the U. S. Exploring Expedition under Capt. Wil- 
kes. U. S. N. Q. J. M. S. vol. II, p. 288. 8vo. London 1854. 

Diatoms; where to search for. Lens vol. I, p. 106. Extract. from Intelleet. Ob- 
server. Chieago 1872. 

Diatoms; The distribution of, affected by the change of current in Lakes. M. 
M. J. vol.-VII, p. 182. 8vo. London 1872. 

Diatoms; How to piek out in mounting. M. M. J. vol. IX. p. 86. Svo. London 
1873. 

Diatoms; Separating. 12 voodeut. Amer. Naturalist vol. VII. p. 637. 8vo. Sa- 
lem 1873. 

Diatoms; Strueture of. Amer. Naturalist vol. VIT. p. 701. 8vo. Salem 18738. 

Diatoms; Natural History of. M. M. J. vol. XIII. p. 221. London 1875. 

Diatoms; Mounting selected. The Silver disk. Amer. Naturalist vol. IX. p. 252. 
8vo. Salem 1875. 
Diatoms; as food for plants with euts of forms of Diatoms found in Col. Kun- 
kel's Straw. A. J. M. vol. I. n. 9. p. 105. 8vo. New York 1876. 
Diatoms ; Colleeting (Mr John Redmayne 's method) Amer. Naturalist vol. X 
p. 567. 8vo. Boston et New York 1876. 

Diatoms; Cleaning with Glycerine. (Mr. James Neil's method). Amer, Natu- 
ralist vol. XI. p. 121. 8vo. Boston et New York 1877. 

Diatoms; Fossil from South Australia. (Coorongite). Amer. Naturalist vol. XI. 
p. 377. Svo. Boston et New York 1877. 

Diatoms; Mounting of. See Davies «On the Mounting and preparation of Mi- 
eroseopie objeets». 8vo. London 1878. 

Diatoms of Eastbourne. Lists of the Flora of Eastbourne. East-Bourne Nat. 
his. soc. trom Chambers Handbook for Eastbourne. Eastbourne 1873. 

Diatoms; How to find and how to prepare them. Northern Mieroscopist p. 56. 
8vo. London 1881. and A. M. J. April 1880. 

Diatoms; A visit of Belfast Naturalists Field Club. Exeursion to Toome Bridge. 
Svo. Belfast 1881. 

Diatoms; Movements of. Northern Microscopist p. 143. 8vo. London 1881. 

Diatoms in Thames mud. Northern Mieroseopist p. 75. 8vo. London 1882. 

Diatoms from the London Clay; The preparation of. Micr. News p. 178. 8vo. 
London 1883. 

Diatoms: Deposit of in the Island of Skye. Chámber's Journal. p. 413. 1886, 


XXXV 


DriAToMs. — Diatoms; Cleaning of. J. R. M. S. p. 295. 8vo. London 1887. 


-— 


Diatoms; Photomierographs of. J. R. M. S. p. 295. 8vo. London 1888. 


Dickig G. — Notes on Diatomacee:se found in the Stomachs of certain Mollusea, A. and 


M. N. H. vol. I. n. s. 8vo. London 1848. 

Notes of a deposit of fossil Diatomaces in Aberdeenshire. A. et M. N. H. vol II. 
n. S. 8vo. London 1848. 

On a deposit of Diatomaces and Mollusea in the County of Antrim. Q. J. M. 
S. vol. VII. p. 9. 8vo. London 1859, 

Notes on Diatomaces from Danisch Greenland collected by Robert Brown. 
Trans. Bot. Soc. Edin. vol. X. pag. 65. 8vo. Edinburgh 1869. — Q. J. M. S. 
vol. IV. p. 316, 317. 8vo. London 1869, — M. M. J. vol. I. p. 191. 8vo, Lon- 
don 1869. 

Notiee of à diatomaceous deposit at Methlie, Aberdeenshire. Journal. and Proc. 
Bot. Soc. vol. XI. p. 394. 8vo. Edinburgh 1873. 

On the Alge found during the Aretie Expedition under the command of Sir 
George Nares (Read 1877). Journ. Lin. Soc. (Bot.) vol. XVII. p. 6. 8vo. Lon- 
don 1880. 

Notes on AIg:e from Lake Nyassa, East Afriea. Journ. Lin. Soc. (Bot.) vol. XVII. 
p. 281. 8vo. London 1879. — J. R. M. S. vol. IL. p. 608. fig. 8vo. London 1879. 

Notes on Algse from the Amazon and its Tributaries. Journ. Lin. Soc. Bot. 
vol. XVIII, p. 123. 8vo. London 1880. — The Diatoms by Rev. G. Davidson. 

Notes on Alg:z from the Himalayas. Journ. Lin. Soc. Bot. vol. XIX, pag. 230. 
8vo. London 1882. 

Strueture of the Diatom valve. Proc. Amer. Soc. Mier. vol. VII. 8yo. 1884. — 
J. R. M. S. vol. V, ser. 2, p. 286. 8vo. London 1884. 


DICTIONNAIRE DES SOQIENCES NATURELLES (S Vibrio) tom. LXIII. 
DieTIONNAIRE UNiVERSEL d'Histoire Naturelle (Dict. Univ. d'Hist. Nat.) Paris. 
Digck RupoLPH. — Diatomeen aus Halle's Umgebung. Giebel's Zeitschr. vol. XXVIII. 


p. 424-430. 8vo. Berlin 1866. 


DiLLENIUS J. J. — Historia Muscorum. Appendix p. 552. 85. Tab. Oxonii 1744. — Ditto: 


(English Edition). London 1763. 


DiLLER J. S. — The occurrence of Infusorial earth in the Pacifie States (Pitt and 


Klamath Rivers). Miner. Res. U. S. 1886 Dep. of Int. Geol. Surv. p. 588. 8vo. 
Washington 1887. 


Di.LwywN LEwIs WEsTON. — British Confervcee; or coloured figures and descriptions 


of the British Plants referred by Botanists to the genus Conferva. 4to. (See 
Kitton). London 1809. 


DiPPEL LEoPOLD. — Beitráge zur Kenntniss der in den Soolwàssern von Kreuznach 


lebenden Diatomeen, sowie über Struktur, Theilung, Wachsthum und Bewoe- 
gung der Diatomcen überhaupt. 3 Tafeln. 8vo. Kreuznach 1870. 


— JBiatomaceenschalen. «Das Mikroskop und seine Anwendung». 8vo. Braun- 


schweig 1872. 
Die neure Theorie über die feinere Struktur der Zellhülle, betrachtet an der 
Hand der Thatsachen. Mit Tafeln. 4to. Frankfurt-a-M. 1878. 


— Ableitung der Formel a- ^ V ei? -- e 9? — 2 ees Cos.i aut seito 312 meines 


pA er €» Sin.i 
Handbuchs der allgemeinen Mikroskopie mit Bemerkungen über einigo Probe 


XXXVI 


objeete aus der Gattung Grammatophora. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. I. 
p. 23. 8vo. Braunschweig 1884. — Arch. f. Mikr. Anat. Bd. V. p. 283; Bd. IX. 
p. 803. 8vo. Bonn 1884. — Zeitschr. f. Mikrosk. Bd. II. Heft 9. Berlin 1880. 
DiPPEL LEOPOLD — Kaliumqueeksilber-jodid als Einschlussmittel für Diatomeen. Bot, 
Centralbl. Bd. XI. p. 105. 8vo. Cassel 1882. 
— Das Mikroskop und seine Anwendung. Zweite Aufl. Fig. 8vo. Braunschweig 
1882-83. 
— Ein neues Einsehlussmittel für Diatomeen-Prüparate. Bot. Centralbl. vol. XVI. 
p. 198. 8vo. Cassel 1883. — Bull. Soc. Belg. Mier. 1883. 8vo. Bruxelles 1883. 
— Jj. D. Müllers Propeobjecte in Phosphorlósung. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. I. 
p. 418. 8vo. Braunschweig 1884. — Also: Diatoms in. Phosphorus. J. R. M. S. 
vol. V. ser. II. p. 354. 8vo. London 1883. 
— Referat über «Kain C. H. Balsam of Tolu for Mounting. Microsc. Bull. vol. I. 
p. 36». Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. IL. p. 32. 8vo. Braunschweig 1885. 
— Referat über«Francotte P. Description des différentes Méthodes employées 
pour ranger les coupes et les Diatomées en séries sur le port-object. Bull. 
Soc. Belg. Mier. tom. X. p. 137». Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. pag. 419. 8vo. 
Braunsehweig 1883. 
— Grundzüge der allgemeinen Mikroskopie. 8vo. Braunsehweig 1886. 
— Referat über «Cassia oil for mounting. J. R. M. S. vol. VI. ser. 2. pt. 4. 
p. 717». Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. III. p. 397. 8vo. Braunschweig 1886. 
DoNKIN ARTHUR — On a species of filamentous Diatom new to Britain. J. M. S. vol. 
VI. n. 7. p. 11. 8vo. London 1858. 
— On the marine Diatomace: of Northumberland with a description of 18 new 
species. T. R. M. S. Vl. p. 12-34. 3 pl. London 1858. 
— Notes in reply (re. Amphiprora Ralfsii, Toxonidea ete.) to Dr. Walker-Arnott 
Q. J. M. S. vol. VII. p. 5. 8vo. London 1859. 
— On íhe marine Diatomacec of Northumberland with a description of several 
new species. Q. J. M. S. vol. I. n. s. p. I. pl. I. London 1861. 
— On several new and rare Species of freshwater Diatomaces discovered in 
Northumberland. Q. J. M. S. vol. IX. n. s. p. 287. pl. XVIII. 8vo. London 
1869. 
— Notes on certain fresh water species of Diatomaces. Q. J. M. S. vol. IX, n. s 
p. 397. 8vo. London 1869. 
— "The Natural History of the British Diatomacese, illustrated with plates by Tuf- 
fen West F. L. S. Pts. 1, 2, 3. (all published) 12 plates: 105 figures of Navi- 
cula. 8vo. Review of do in J. R. M. S. XIV. p. 93. London 1871-72. 
— A His colleetion of Diatoms. See appendix: Collectiones exsiccatee. 
DossET v MoNzówN JosE& ANTONIO. — Datos par la Sinopsis de las Diatomóas de Ara- 
gon. 32 pp. Zaragoza 1888. Bot. Centralbl. Bd. XXXVIIIL. n. 7. p. 626. Svo. 
Cassel 1889. 
DoucLAS R. €. — Bacillaria paradoca in fresh water. Q. J. M. S. vol. V. n. s. p. 148. 
8vo. London 1865, Mier. News, p. 27. 8vo. London 1883. 
DnucE TH. CH. — Conjugation of Diatomace:. Q. J. M. S. vol. V. p. 22. 8vo. Lon- 
don 1857. 
DngupE O. — Staining Diatoms. J. R. M. S. 1888, p. 256; from Sitzungsb. in Abh, Na- 
turwiss. Ges. Isis p. 8. Svo. Dresden 1887. 


XXXVII 


DRuMMOND JAMES. — On fossil Infusoria found in the County Down, Ireland. Loud. 
Mag. Nat. Hist. 8vo. London 1839. 

DUBLIN ZOOLOGICAL AND BoTANICAL ANNALS. — "The (Dubl. Zol. Bot. Ann.) Dublin. 

Dusy J. E. — Botanicon gallieum. Pars. II. Plant. cellulares. 8vo. Paris 1830. 

DuprLEx P. H. C. E. — Triceratium Davyanum. Journ. New York Mie. Soc. vol. I. n. 6. 
p. 145. 8vo. New York 1885. 

DvJARDIN FELIX. — Bacillariées (Diatomées) in «Hist. Nat. d. Zoophytes Infusoires ». 
8vo. pl. Paris 1841. 

— JDpiatomées in « Nouveau manuel de l' Observateur au Mieroscope». 12mo. Atlas 

8vo. Paris 1842. 

DuNCAN PRor. MaRrIN. — Extract from address to the members of Royal Mieroseo- 
pieal Society Feb. 8 1882. Northern Mieroseopist 1882, p. 274, 206, 835 (Su- 
rirella gemma p. 337). 8vo. London 1882. 

DUuRKEE R. P. H. — Structure of the Diatom Valve. Proe. Amer. Soc. Mic. vol. VII. 
p. 105. 1884. 


EBERT T. — Beitrüge zur Diatomeenílora der Umgegend von Cassel. Festsehr. Ver. 
f. Naturk. p. 77. 8vo. Cassel 1886. — Notar. Ann. I, n. 3, p. 166. 8vo. Venezia 
1886. 

EKckHARD C. — Die Organisationsverhàltnisse der polygastrischen Infusorien mit be- 
sonderer Rücksicht auf die kürzlieh dureh Herrn v. Siebold ausgesprochenen 
Ansiehten über diesen Gegenstand. Arch. f, Naturgesch. Jahrg. XII. Bd, I: 
8vo. Berlin 1846. 

EpINBURGH NEW PnHiLosoPHICAL JouRNAL, The (E. N. P. J.) Edinburgh. 

EpMoNps H. — Elementary Botany, Theoretical and Practical. New and revised edi- 

: tion. 8vo. London 1889. 

EDWARDS A. M., M. D. — On Diatomace: collected in the United States. T. M. S. 
vol. VII, n. s. p. 84. 8vo. London 1859. 

— Method of cleaning Diatomaces. Q. J. M. S. vol. VII, p. 167. 8vo. London 1859. 

— On the mieroseopic forms of the Harbour of Charleston, South Carolina. Ann. 
Lye. Nat. Hist. vol. VII, p. 103. 8vo. New York 1860. 

— On Ameriean Diatomaces Q. J. M. S. vol. VIII, p. 127. 8vo. London 1860. 

— Results of an examination under the microscope of some Japanese Infusorial 
Earths and other deposits of China and Mongoiia, being appendix n. 3 of 
geologieal researehes in China, Mongolia and Japan, by Raphael Pumpelly. 
Smiths. Contrib. to Knowl. 4to. Philadelphia. 1866. 

— Remarks on Prof. H. L. Smith's observation on the probable formation of an 
amoba from Pinnmularia. Amer. Naturalist vol. I, p. 167. 8vo. Salem 1868. 

— On the occurrence of living forms in the hot-waters of California. A. J. S. 
New Haven 1868. 

— A new process of preserving Specimens of filamentous Alg:z for the miero- 
scope. M. M. J. vol. I, p. 361. 8vo. London 1869. — Amer. Naturalist vol. III, 
p. 164. 8vo. Salem 1870. 

— Notes on à point in the Habits of the Diatomace:e and Desmidiacez. Q. J. M. S. 
vol. IX, n. s. p. 64. 8vo. London 1869. 

— Notes on Diatomaces. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. XIII. Boston 1870. 


XXXVIII 


EpwaRns A. M., M. D. — Notes on Diatomace:. Pt. I. M. M. J. vol. HI, p. 249. Pt. 
II. ibid. vol. IV, p. 33. 8vo. London 1870. 
— What-is a Desmid.? Amer. Naturalist vol. III, p. 313. 8vo. Salem 1870. 
— Natural Carvings. Amer. Naturalist vol. III. p. 427. 8vo. Salem 1870. 
— Fresh-water Diatomaces or Infusorial Earths. M. M. J. vol. V, p. 934. Svo. 
London 1871. 
— Mieroseopieal Examination of two minerals (one Diatomaceous). Proc. Lye. Nat. 
Hist. New York 1871 — M. M. J. vol. V, p. 226. 8vo. London 1871. 
— Note on the identity of several species of Gowphonema. Bull. Torrey Bot. 
CI. vol. II, p. 39. 8vo. New York 1871. 
— Qn diatomaceous deposits from America. M. M. J. vol. V, p. 234. 8vo. Lon- 
don 1871. 
Remarks on Triceratium fümbriatum. M. M. J. vol. X, p. 137. 8vo. London 1873. 
— On dimorphie Diatoms. Grevillea p. 15. 8vo. London 1872. 
— How to prepare specimens of Diatomace: for Examination and Study by 
means of the microscope. M. M. J. vol. XII, p. 225. 8vo. London 1874. 
— A sketeh of the Natural History of the Diato mace:e. 3 Plates. Concord. N. H. 
1874. 
— Different Diatoms on the same stipes. Q. J. M. S. vol. XV, p. 63. 8vo. Lon- 
don 1815. 
— Dr. Phipson on Diatom:s by Mead Edwards, A J. M. vol I, p. 129. New York 1876. 
— A Sketch of the Natural History of the Diatomace:e. Bull. Torrey Bot. Cl. vol. 
VI, p. 34. 8vo. New York 1877. 
EpwARDs A M., M. D., JouNsToN CHRISTOPHER, M. D. AND SuirEB, Phor. H. L. LL. D. 
— Practical directions for collecting, preserving, transporting, preparing and 


mounting Diatoms. 8vo. New York 1877. — Notice of. Amer. Naturalist. 
vol. XII, n. 43. 8vo. Philadelphia 1878. 
EunENBERG C. G. — Die geographisehe Verbreitung der Infusions-thierchen in Nord 


Afrika und West Asien, beobachtet auf Hemprich und Ehrenberg's Reisen. 
Abh. Berl. Akad. 4to. Berlin 1829. 

— Beitrüge zur Kenntniss der Organisation der Infusorien und ihrer geographi- 
sehen Verbreitung, besonders in Sibirien. Abh. Berl. Akad. 4. und 18. Mürz 
1830. Mit 8 Tafeln. Berlin 1830. 

— Organisation, Systematik und geographisches Verhàltniss der Infusións-thier- 
chen. Zwei Vertrüge; Abh. Akad. d. Wiss. Berlin. Mit 8 Kupfertafeln. 4to. 
(Gelesen 1828). Berlin 1830. 

— Ueber die Entwicklung und Lebensdauer der Infusions-thiere, nebst ferneren 
Beitrágen zu einer Vergleichung ihrer organischen Systeme. Abh. Berl. Akad. 
p. 19, 4 Taf. Col. 4to. Berlin 1831. 

— Ueber eine neue Fortschritt in der Kenntniss der Organisation im klenisten 
Raume durch Verbesserung des Mikroskops von Pistor und Sehiek. Abh. 
Berl. Akad. 1832, p. 433-438. 4to. Berlin 1832. 

— Zur Erkenntniss der Organisation in der Riehtung des kleinsten Raumes. Zwei- 
ter Beitrag. Entwiekelung, Lebensdauer und Struktur der Magenthiere und 
Rüderthiere oder sogenannten Infusorien; nebst einer physiologischen Cha- 
raeteristik beider Klassen und 412 Arten derselben. Abh. Berl. Akad. Col. 
Taf. Berlin 1832, 


pn— Á À 


XXXIX 


EnnENBERG C. G. — Dritter Beitrag zur Erkenntniss grosser Orgenisation in der 
Riehtung des kleinsten Raumes. Abh. Berl. Akad. 1833, p. 145, 11 Tafeln. 
4to. Berlin 1853. 

— pas Leuchten des Meeres. Neue Beobachtungen nebst Uebersieht der Haupt- 
momente der gescehichtliehen Entwicklung dieses merkwürdigen Phánome- 
nens. Abh. Berl. Ak. 2 Tafeln. 4to. Berlin 1834. 

— Zusàtze zur Erkenntniss grosser organischen Ausbildung in den kleinsten thie- 
risehen Organismen. Abh. Berl. Ak. 1835, p. 151-180. 1 Tafel. 4to. Berlin 1835. 

— Ueber das Massenverhültniss der jetzt lebenden Kiesel-Infusorien und über 
ein neues Infusorien-Conglomerat als Polirschiefer von Jastraba in Ungarn. 
Abh. Berl. Ak. 2 Tafeln. 4to. Berlin 1836. 

— Die fossilen Infusorien und die lebendige Dammerde. Abh. Berl. Ak. 1836-37. 
2 Kupfertaseln und 1 Tabelle. 4to. Berlin 1837. 

— Remarks on the real occurrence of fossil Infusoria and their extensive diffu- 
sion. 1 Plate. Poggen. Annal. vol. XXXVIII. n. 5, p. 213. Reproduced in Tay- 
lor's Mem. translated by M. W. Francis. vol. I, pt. 3. 8vo. London 1837. 

— purther notices of fossil Infusoria. Poggend. Annal. vol. XXXVIII, n. 6, p. 455. 
Taylor's Mem. vol. I, pt. 3, p. 407. 8vo. London 1837. 

— Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. Ein Bliek in das tiefe- 
re organische Leben der Natur; Nebst einen Atlas von vier und sechzig co- 
lorirten Kupfertafeln, gezeichnet vom Verfasser. 2 vols. Folio. Leipzig 1838. 

. — Ueber die Bildung der Kreidefelsen und des Kreidemergels dureh unsichtba- 
re Organismen. Abh. Berl. Ak. 6 und 20 Dee. 1838. und 18 Feb. 1839. Nebst 
4 Kupfertafeln. und 3 Tabellen. 4to. berlin 1840. 

— Ueber das im Jahre 1686 in Curland vom Himmel gefallene Meteorpapier und 
über dessen Zusammensetzung aus Conferven und Infusorien. Abh. Berl. Ak. 
6 Dec. 1833. Mit 2 colorirten Kupfertafeln. 4to. Berlin 1839. 

— Recherehes sur l'organisation des Infusoires, traduit par Mandl joint au Trai- 
té du Mieroseope par Mandl. 14 Planehes. 8vo. Paris 1839. 

— Qommunieations respecting fossil and recent Infusoria made to the British As- 
soeiation at Newcastle. A. et M. N. H. vol. II. 8vo. London 1839. 

— On a meteor paper which fell from the Sky in 1682 at Curland, composed 
of Confervee and Infusoria. A. et M. N. H. vol. III. 8vo. London 1839. 

— Ueber noeh jetzt zahlreich lebende 'Thierarten der Kreidebildung und den Or- 
eganismus der Polythalamien. Abh. Berl. Ak. 1839 und 1840. Nebst 4 colo- 
rirten Kupfertafeln. 4to. Berlin 1840. 

— Zusàtze über noch jetzt lebende Thiertormen der Kreidemergel. Mb. Berl. Ak. 
1840, p. 147. 8vo. Berlin 1840. : 

— Ueber ausgezeichnete jetzt lebende peruanische und mexikanische Meeres-In- 
fusorien. Mb. Berl. Ak. 1840, p. 157. 8vo. Berlin 1840. 

— Dritte Fortsetzung Beobuchtungen über zahlreiehe jetzt lebende mikroskopi- 
sche Thiere der Kreideformation. Mb. Berl. Ak. 1840, p. 147, 176, 8vo. Ber- 
lin 1840. 

— Charaeteristik von 274 neuen Arten von Infusorien. Mb. Berl. AK. 1840, p. 197. 
8vo. Berlin 1840. 

— Ueber die wie Kork auf Wasser schwimmenden Mauersteine der Alten Grie- 
ehen und Róner. Mb. Berl. Ak. 1842, p. 132. 8vo. Berlin 1842. 


XL 

EnnENBERG C. G. — Ueber eine bisher unbekannte sehr grosse Verbreitung des mi- 
kroskopischen Lebens als Felsmassen in Central Nord Amerika und in we- 
stlichen Asien. Mb. Berl. Ak. 1842, p. 187. 8vo. Berlin 1842. 

— Ueber eine plastischen Kreidemergel von Aegina. Mb. Berl. Ak. 1842, p. 263. 
8vo. Berlin 1842. i 

— Ueber die Verbreitung der mikroskopischen Organismen in Asien und Austra- 
lien. Mb. Berl. Ak. 1842, p. 269. 8vo. Berlin 1842. 

— Ueber drei neue Lager fossiler Infusorien in Frankreich. Mb. Berl. Ak. 1842, 
p. 270. Berlin 1842. 

— Ferneren Resultate der neuesten and seiner eigenen Untersuchungen des 
grossen Infusorien-Lagers der Lüneburger Haide. Mb. Berl. Ak. 1842, p. 292. 
8vo. Berlin 1842. 

— Samples of Infusorial Earths from the Mourne Mountains, Ireland. Mb. Berl. 
Ak. 1842, p. 335. 8vo. Berlin 1842. 

— On the extent and influence of microscopic life in South and North Ameriea. 
with list of Diatoms. M. J. vol. II, p. 24. 8vo. (from Mb. Berl. Ak, 1841). Lon- 
don 1842, 

— Das unsichtbar wirkende organische Leben. Eine Voriesung im Vereine für 
wiss. Vortráàge, gehalten zu Berlin am 12. Feb, 1842. 1 Tafel. 8vo. Leipzig 1842. 

— On numerous animals of the Chalkformation which are still to be found in a 
living state. 4 Plates. Taylor's Me:n. vol. III, pt. 10, p. 319, pt. II, p. 345. 
8vo. London 1842. 

— Verbreitune und Einfluss des mikroskopischen Lebens in Süd-und Nord-Ame- 
rika. Abh. Berl. Ak, 25 Marz und 10 Juni 184), mit spàtern Zusàtzen. Nebst 
4 colorirten Kupfertafeln. 4to. Berlin 1843. 

— Ueber gebrannte Mauersteine aus Infusorien Erde. Mb. Berl. Ak. 2 Feb, 1843, 
p. 41. 8vo. Berlin 1843. 

— Ueber zwei ueue Asiatische Lager fossiler Infusorien-Erden aus dem russi- 
sehen Trans-Kaukasien (Grusien) und Siberien. Mb. Berl. Ak. 6 Feb. 1843, 
p. 43. 8vo. Berlin 1843. 

— Ueber die alterthümliche Anfertigung leichter Steine aus einer weissen (wahr- 
scheinlieh Infusorien-) Erde auf der Insel Rhodus und deren historische 
Verwendung zum Bau der berühmten Kuppel der Sophien-Kirehe in Con- 
stantinopel. Mb. Berl. Ak. 23 Feb. 1843, p. 63. 8vo. Berlin 1843. 

— Ueber einige Jura-Infusorien-Arten des Corallrags bei Krakau. Mb. Berl. Ak, 
23 Febr. 1842, p. 61. 8vo. Berlin 1843. 

— Beobachtungen über die Verbreitung des jetzt wirkenden kleinsten organi- 
sehen Lebens in Asien, Australien und Afrika und über die vorherrsehen- 
de Bildung aueh des Oolithkalkes der Jura-Form ation aus kleinen polytha- 
lamischen Thieren. Mb. Berl. 1843, p. 100, 105, 3 Theile. 8vo. Berlin 1843. 

— Ueber die weitere Entwickelung der Verbreitung und Einflusses des mikro- 
Skopisehen Lebens in Afrika. Mb. Berl. Ak. 1843, p. 133, 137. 8vo. Berlin 1843. 
— Auch: Fortsetzung des Vortrages von 10 Marz d. J. über die Weitere Ent- 
wickelung der Verbreitung und des Einflusses des mikvoskopischen Lebens in 
Afrika. Mb. Berl. Ak. 1843, p. 133. 8vo. Berlin 1843. 

— Neue Beobaehtungen über den sichtliehen Einfluss der mikroskopischen Mee- 


XLI 


res-Organismen auf den Boden des Elbbettes bis oberhalb Hamburg. Mb. Berl. 
Ak, 1843, p. 161. 8vo. Berlin 1843, 

EHRENBERG C. G. — Ueber den Gehalt an unsichtbar kleinen Lebensformen aus eini- 
gen von Prof. Koch aus Constantinopel eingesandten Proben der Meeresa- 

s blagerungen im Marmara Meer und im Bosphorus. Mb. Berl. Ak. 1843, p. 253. 
8vo. Berlin 1843. 

— Ueber fortgesetzte Beobachtungen des bedeutenden Einflusses unsichtbar klei- 
ner Organismen auf die untern Stromgebiete, besonders der Elbe, Gahde, 
Ems und Sehelde. Mb. Berl. Ak. 1843, p. 259. Svo. Berlin 1843. 

— Observations on the filling up of river beds and harbours by microscopic or- 
ganisms (Diatomaces). M. J. vol. II. 8vo. London 1843. 

— Ueber zwei neue Lager von Gebirgsmassen aus Infusorien als Meeresabsatz 
in Nord-Amerika und eine Vergleiehung derselben mit den organischen Krei- 
degebilden in Europa und Africa. Mb. Berl. Ak. 1844, p. 57. 8vo. Berlin 1844. 

— Einige vorlàufige Resultate der Untersuchungen der von der Sudpolarreise des 
Capitain Ross, so wie in den Herrn Sehayer und Darwin zugekommenen 
Materialien. Mb. Berl. Ak. 1844, p. 182. 8vo. Berlin 1844. 

— Untersuchungen über die kleinsten Lebensformen im Quellenlande des Eu- 
phrats und Arasces, so wie über eine an neuen Formen sehr reiche. mari- 
ne Tripelbildung von den Bermuda Inseln. Mb. Berl. Ak. 1844, p. 253. 8vo. 
Berlin 1844, — Auch dasselben, unter dem Titel: Beitràge zur Kenntniss des 
kleinsten Lebens im áügaisehen Meere am Euphrat und auf den Bermuda-In- 
seln. Nebst kurzer Charakteristik von 13 neuen Genera und 69 neuen Arten 
sammt einer Steindrucktafel. Mb. Berl. Ak. 1844, p. 253. 8vo. Berlin 1844. 

— Ueber einen deutlichen Einfluss des unsichtbar Kleinen organischen Lebens als 
mekanisch gefrittete Kieselmasse auf die Massenbildung von Binnstein, Tuff, 
Trass, vulkanisehen Conglomerat und auch auf das Muttergestein des nord- 
asiatischen Marekanitz. Mb. Berl. Ak. 1844, p. 324. ^vo. Berlin 1844. 

— Ueber das kleinste Leben im Weltmeer am Sudpol und in die Meerestiefen. 
Mit Kupfertafeln. 8vo. Berlin 1844. 

— Various communieations to the Mb. Berl. Ak. 1844, p. 414. 8vo. Berlin 1844. 

— Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches moment. Mit 
kurzer Charakteristik von 10 neuen Genera und 66 neuen Arten. Mb. Berl. 
Ak. 27 Feb. 1845. 8vo. Berlin 1845. 

— Vorlüufige zweite Mettheilung über die Beziehungen des kleinsten organischen 
Lebens zu den vulkanischen Massen der Erde. Mb. Berl. Ak. Apr. 1845. 8vo. 
Berlin 1845. 

— Ueber die geformten, unkrystallinisehen Kieseltheile von Pflanzen, besonders 
über Spongilla erinaceus in Schlesien und ihre Beziehung zu den Infusorien- 
erde-Ablagerungen des Berliner Grundes. Mb. Berl. Ak. 1846, p. 96. 8vo. 
Berlin 1846. 

— Ueber die mikroskopischen Kieselschaligen Polyecistinen als müchtige Gebirgs- 
masse von Barbados, und über das Verháültniss der aus mehr als 300 neuen 
Arten bestehenden, ganz eigenthümlichen Formengruppe jener Felsmasse zu 
den jetzt lebenden Thieren und zur Kreidebildung. Eine neue Anregung zur 
Erforschung des Erdlebens. 1 Tafel. Mb. Berl. Ak. 1847, p. 40. 8vo. Berlin 
1847. 


XLII 


EHRENBERG C. G. — Mittheilung über vor kurzem vom dem Preuss. Seehandlungssehiffe 

j der«Adler», aus Canton mitgebraehte, verkàufliehe, chinesisehe Blumeneul- 
turerde, über deren reiche Mischung mit mikroskopischen Organismen und 
Verzeichniss von 124 von ihm selbst beobachteten Arten chinesischer kleinster 
Lebensformen. Mb. Berl. Ak. p. 476. 8vo. Berlin 1847. 

— Ueber die zimmt-und zielgelfarbigen, zuweilen mit Feuerkugeln und Steinfàl- 
len begleitet gewesenen Staub-Meteore, neue Untersuchungen und Nach- 
weiss gleicher organischer Mischung dieser Staubarten seit 44 Jahren nebst 
einigen Folgerungen. Mb. Berl. Ak. 1847, p. 319, 427. 8vo. Berlin 1847. 

-— Ueber zwei neue Genera kieselschaliger Polygastern aus dem Guano (Hemi- 
ptychus und Entopyla) und über die neue Art von Guano aus Patagonien, 
welehe das dánisehe Schiff Waldemar 1847 gebracht hat. Mb. Berl. Ak. 3 
Jan. 1848, p. 5. 8vo. Berlin 1848. 

— Ueber vom Herrn Dr. Thomas in Kónigsberg aufgefundene Polygastern im 
Bernstein. Mb. Berl. Ak. 3 Jan. 1848, p. 17. 8vo. Berlin 1848. 

— Ueber in den Magen eines peruanischen Fiussfisehes als Speise gefundene mi- 
kroskopisehe Organismen. Mb. Berl. Ak. 3 Jan. 1848, p. 3. 8vo. Berlin 1848. 

— Ueber 3 neue Infusorien-Biolithe der Braunkohle des mittleren Deutschlands 
bei Godesberg, Ostheim und Redwitz, entdeckt durch die Herren Nógge- 
rath in Bonn, Eckhard in Marburg, und Nauck in Berlin. Mb. Berl. Ak, 3 
Jan. 1848, p. 8. 8vo. Berlin 1848. 

— Ueber eigenthümliche, auf den Bàumen des Urwaldes in Süd-Amerika zahl- 
reich lebende, mikroskopische oft kieselschalige Orgauismen. Mb. Berl. Ak. 
95 Mai 1848, p. 213. 8vo. Berlin 1848. 

— Ueber die «.Ampo» oder « Tanach ampo» (Rauch-Erde?) genannte essbare Erde, 
von Samarang auf Java, ihre geognotische Lagerung und organische Mi- 
sehung. Mb. Berl. Ak. p. 220. 8vo. Berlin 1848. | 

— Ueber die in der heissen Quelle des Rio-Taenta-Flusses in Africa, im Innern 
von Mosambik vorkommenden mikroskopisehen Organismen. Mb. Berl. Ak. 
25 Mai 1848, p. 225. 8vo. Berlin 1848. 

— Ueber die in einer kleinen Wasser-probe des Niger-Flusses am West-rande 
Afrikas beobachteten kleinsten Lebensforme n. Mb. Berl. Ak. 25 Mai 1848, 
p. 227. 8vo. Berlin 1848. 

— Beobachtungen zwei generisch neuer Formen des Frühlingsgewássers bei Ber- 
lin, als lebhaft grüne Wasserfàrbung. Mb. Berl. Ak. 29 Mai 1848, p. 233. Svo. 
Berlin 1848. 

— Ueber den Meteorstaub von Muhra in Schlesien als Erweiterung der Kenntnisse 
des am 31 Januar d. J. erscheinenen Meteorstaubes. Mb. Berl. Ak. 8vo. Ber- 
lin 1848. 

— Fortgesetzte Beobachtungen über jetzt herrsehende atmospháürisehe mikrosko- 
pisehe Verhàltnisse. Mb. Berl. Ak. 1848, p. 370. 8vo. Berlin 1848. 

— "The Diatomacesw in R. Schomberg's Reisen in British Guiana vol. 3d. 8vo. 
Leipzig 1848. 

— Passat-Staub und Blut-Regen. Ein grosses organisches unsiehtbares Wirken 
und Leben in der Atmosphüre, Mit 6 colorirten Kupfertafeln. Abh. Berl. Ak. 
4to. Berlin 1849. 


adiu. cftadf'isidli rod 


XLIIL 


EnnENBERG C. G. — Erste Mittheilung über das mikroskopische Leben der Alpen und 


Gletscher der Schweiz. Mb. Berl. Ak. 1849, p. 287. 8vo. Berlin. 1849. 

Ueber einen die Sonne zwei Tage trubenden Staub-Nebel in Russland am 29 
u. 30 April 1849. bei heiterem Himmel und ohne Sturm. Mb. Berl. Ak. 17 
Jan. 1850, p. 9. 8vo. Berlin 1850. 

Ueber den Plan und die ersten 26 Druckbogen, sammt 35 folio Tafeln Abbildun- 
gen, in Kupferstieh, seines im Buchhandel erseheinenden Werkes über die 
Geologie des unsichtbares kleinen Lebens. Mb. Berl. Ak. 1850, p. 384. 8vo. 
Berlin 1850. 

Ueber die essbaren Erden. Ueber die leukogàische Erde der rómischen Aliea. 
Mb. Berl. Ak. 1850, p. 350. 8vo. Berlin 1850. 

Weitere Erlàuterungen über die für Russland wiehtige Sehwarz-Erde, Tscher- 
no-Sem. des besten russischen Cultarbodens. Mb. Berl. Ak. 1850, p. 364. 8vo. 
Berlin 1850. 

Ueber das Erdessen der Chinesen und die mikroskopische Analyse von zwei 
essbaren Erden. Mb. Berl. Ak. 1851, p. 735. 8vo. Berlin 1851. 

Ueber eine frische Probe der die Crimson Cliffs seharlachroth farbenden Subs- 
tanz aus der Baffins-Bai und das sie begleitende Kleinste Leben. Mb. Berl. 
Ak. 1851, p. 741. 8vo. Berlin 1851. 

On the Infusoria and other microscopic forms in dustshowers and blood-rain. 
1 Plate. Translated by Prof. J. W. Bailey. A. J. S. vol. XI, ser. 2, n. 33, 
p. 372. 8yo. Newhaven 1851. 

Ueber die Formbestündigkeit und den Entwieklungs-Kreis der organischen For- 
men. Ein Bild der neuesten Bewegungeng in der Naturforschung. Mb. Berl. 
Ak. 18 Dec. 1851. 8yo. Berlin 1852. 

Ueber die neuesten, die allmálige Ablagerung des Nil-Landes in ZEgypten be- 
treffenden Naehforsehungen. Mb. Berl. Ak. 1853, p. 171. 8vo. Berlin 1853. 
Ueber das mikroskspische Leben der Galapagos Inseln und über die organi- 
sche Mischung der dortigen vulkanischen Gebirgsarten, besonders des Pala- 

gonits. Mb. Berl. Ak. 1853. p. 178. 8vo. Berlin 1853. 

Ueber die neuerlich bei Berlin vorgekommenen neuen Formen des mikrosko- 
pisehen Lebens. Mb. Berl. Ak. 1853, p. 183. 8vo. Berlin 1853. 

Ueber das vorweltliche kleinste Süsswasserleben in ZEgypten. Mb. Berl. Ak. 
1853, p. 200. 8vo. Berlin 1853. 

Ueber die erfreuliche in grossen fórdernde Theilnahme an mikroskopischen 
Forschungen in Nord Amerika Mb. Berl. Ak. 1853, p. 203. 8vo. Berlin 1853. 
Ueber das jetzige mikroskopische Leben als Flüsstriibung und Humusland in 

Florida. Mb. Berl. Ak. 1853, p. 252. 8vo. Berlin 1853. 

Ueber die auf den hóchsten Gipfeln der Europáischen Centralalpen zahlreich, 
zum "Theil auch kràftig lebenden mikroskopisehen Organismen und über 
das kleinste Leben der Baierischen Kplkalssen. Mb. Bberl. Ak. 1853, p. 315. 
8vo. Berlin 1853, 

Weisser Biolitiseher Süisswasser-Mergel vom See Garag in Fajum. Berlin 1853. 

Mikrogeologie. Das Erden und Felsen sehaffende Wirken des unsichtbar klei- 
nen selbstándigen Lebens auf der Erde. Bd I. Text. Bd II. Atlas. Ein und 
vierzig Tafeln, mit über viertausend grossentheils eolorirten Figuren, gezei- 
ehnet vom Verfasser. Folio. Leipzig 1854. 


XLIV 


EuRENBERG C. G. — Ueber die Zygose der Swrirella splendida. Mb. Berl. Ak. 1854, 


* p. 158. 8vo. Berlin 1854. 

Weitere Mittheilung über die aus grossen Meerestiefen gehobenen Grund- 
massen. Mb. Berl. Ak. 1854, p. 191. 8vo. Berlin 1854. 

Die systematische Charakteristik der neuen mikroskopischen Organismen des 
tiefen Atlantiscehen Ocean. Mb. Berl. Ak. 1854, p. 236. 8vo. Berlin 1854. 

Weitere Ermittelungen über das Leben in grossen Tiefen des Oceans. Mb. Berl. 
Ak. 1854, p. 305. 8vo. Berlin 1854. 

Ueber Cultur-Erde aus Ceylon. Indien und der Masearenen Insel Mauritius. 
Mb. Berl. Ak. 1854, p. 704. 8vo. Berlin 1854. 

Ueber die weitere Entwicklung der Kenntniss des Grünsandes als grüner Po- 
lythalamien-Steinkerne, über braunrothe und corallrothe Steinkerne der Po- 
Iythalamien Kreide in Nordamerika, und über den Meeresgrund aus 12,900 
Fuss. Tiese. Mb. Berl. Ak. 8 Márz 1855, p. 172. 8vo. Berlin 1855. 

Ueber auch nach fast vier Jahren fortlebende mikroskopische Thiere trockener 
Erde von den hohen Alpen des Monte Rosa. Mb. Berl. Ak. 16 Apr. 1855. 
Svo. Berlin 1855. 

Ueber ein europàisches marines Polygastern Lager, und über verlarvte Poly- 
thalamien in den marinen Polygastern Tripeln von Virginien und Simbirsk. 
Mb. Berl. Ak. 14 Mai 1855, p. 305. 8vo. Berlin 1855. 

Ueber die gelungene durehscheinende Fàrbung farbloser organischer Kiesel- 
theile für mikroskopische Zwecke. Mb. Berl. Ak. 12 Juli 1855, p. 552. Svo. 
Berlin 1855. 

Beitrágze zur Kenntniss der Flusstrübungen und der vulkanischen Auswurfstof- 


fe: I. Quantitative Messung der Rheintrübung in allen Monaten eines J&h- | 


res. — II. Ueber die Wassertrübung des Tiberflusses in Roma. — III. Nahere 
Bestimmunz der Misehung des frisehen Auswurfs des Sehlamm-Vulkans von 
Poorwadadi auf Java. — IV. Ueber den Süsswasser-Sehlammauswurf der Klei- 
nen Vulkane von Turbaeo in Quito. Mb. Berl. Ak. 1855, p. 561. 8vo. Ber- 
lin 1855. 

Ueber die Meeresorganismen in 16,200 Fuss Tiefe. Mb. Berl. Ak. 10 Apr. 1856. 
p. 197. 8vo. Berlin 1856. à 
Ueber das mikroskopische Leben der Centralen Landflüchen Mittel-A frika's 
nach Dr. Vogel's Materialien. Mb. Berl. Ak. 1856, p. 328. 8vo. Berlin 1856. 
Mikrogeologie. Fortsetzung. Enthaltend: Das nordliehe Amerika, die Sudlichen 
vereinigten Staaten, Californien und Oregon mit allem Festland und den 

Inseln bis zum Nordpol. Folio. Leipzig 1856. 

Ueber das mikroskopische Leben in den Meeressrund-Proben auf der Tele- 
graphenlinie zwisehen Ameriea und England, nebst Uebersicht des vergli- 
cehenen Tief-grundes aller bekannten Meere. Mb. Berl. Ak. 1857, p. 142. 8vo. 
Berlin 1857. 

Ueber einen vulkanisehen Tuff bei Hennersdorf in Schlesien, welcher reich 
mit organischen Süsswasser-formen gemiseht ist. Mb. Berl. Ak. 30 Marz 1857. 
p. 997. 8vo. Berlin 1857. j 

Ueber die organisehen Lebensformen in unerwartet grossen Tiefen des Mittel- 
meeres. Mb. Berl. Ak. p. 538. 8vo. Berlin 1857. 

Kurze CharaKteristik der 9 neuen Genera und der 105 neuen Species des 


XLV 


àágaischen Meeres und des Tiefgrundes des Mittelmeeres. Mb. Berl. Ak. 1858, 
p. 10. Svo. Berlin 1858. 

EHRENBERG C. G. — Feststellung des Kalk-Ueberzuges am Serapis-Tempel zu Poz- 
zuolibei Neapel als Süsswasser-Kalk durch das Mikroskop. Mb. Berl. Ak. 1858, 
p. 585. 8vo. Berlin 1858. 

— Beitrag zur Bestimmung des stationàren mikroskopischen Lebens in bis 20,000 
Fuss Alpenhóhe. 3 Tafeln. Abh. Berl. Ak. 1858, p. 429. 4to. Berlin 1859. 

— Ueber gelungene Versuche des Hrn. Beissel in Burtseheid bei Aachen, Kün- 
stliehe Kiesel-Steinkerne aus organischen Kalksehalen darzustellen Mb. Berl. 
Ak. 1859, p. 685. 8vo. Berlin 1859. 

— Einige vorliufige Mittheilungen uber ein sehr massenhaftes bisher ungekann- 
tes mikroskopisches Leben in Sehneelachen des Mont-Blane-Gipfels, nach Dr. 
Pitsehner's Materialien. Mb. Berl. Ak. 1859, p. 694. 8vo. Berlin 1859. 

— Ueber das Leuchten und uber neue mikroskopische Leuehtthiere des Mittel- 
meeres. Mb. Berl. Ak. 8 Dec. 1859, p. 727, 791. 8vo. Berlin 1859. 

— Ueber die mit dem Proteus angwineus (Hypocthon Laurenti) zusammenleben- 
den mikroskopisehen Thierformen in den Bassins der Macdalenengrotte in 
Krain. Mb. Berl. Ak. 1859, p. 759. 8vo. Berlin 1859. 

— Ueber Grundproben des stillen Oceans, aus vermeintlich 19,800 Fuss Tiefe. 
Mb. Berl. Ak. 1860, p. 466, 489, 588, 712, 765. 8vo. Berlin 1860. 

— Ueber den Tiefgrund des stillen Oceans zwischen Californien und d. Sand- 
wich Inseln aus 15,600 Fuss Tiefe. Mb. Berl. Ak. 1860, p. 819. 8vo, Berlin 1860. 

— Beitràge zur Uebersieht der Elemente des tiefen Meeresgrundes im mexika- 
nischen Golístrome bei Florida. Mb. Berl. Ak. 24 Jan. 1861, p. 222. 8vo. Ber- 
lin 1861. 

— Ueber die Tiefgzrunde-Verháltnisse des Oceans am Eingange der Davisstrasse 
und bei Island. Nebst einem Uebersichts-Kàrtehen. Mb. Berl. Ak. 1861, p. 275. 
8vo. Berlin 1861. 

— Ueber die vervielfàltigten Grundhebungen zum Behufe der neuen nordatlan- 
tischen Telegraphenlinie. Mb. Berl. Ak. p. 505. Svo. Berlin 1861. 

— Eine vorlàufige Mittheilung über das mikroskopische Erdleben nach Dr. Ho- 
ehstetter's von der Erdumseglung der Fregatte «Novara» mitgebrachten 
materialien. Mb. Berl. Ak. p. 886. 8vo. Berlin 1861. 

— Ueber das mikroskopische Leben auf der Insel St. Paul im Süd-Ocean. Mb. 
Berl. Ak. p. 1085. 8vo. Berlin 1861. : 

— Ueber die seit 27 Jahren noch wohl erhaltenen Organisations-Pràparate des 
mikroskopischen Lebens. Mit 3 coloribten Tafeln. Abh. Berl. Ak. 4to. Berlin 
1862. 

— Ueber die vor 27 Jahren vorgelegten noch jetzt wohl erhaltenen physiologischen 
Pràüparate von mikroskopischen selbststündigsen Organismen und ihren wis- 
senschaftlichen noch fortdauerenden Werth. Mb. Berl. Ak. p. 119. 8vo. Ber- 
lin 1862. 

— Ueber die rothen Meteorstaubfàlle im Anfang des Jahres 1862 in den Gasteiner 
und Rauriser Alpen und bei Lyon. Nachtrag eines wichtigen Passatstaubfal- 
les im Jahre 1856. Mb. Berl. Ak. p. 511. 8vo. Berlin 1862. 

— Eine zweite Mittheilung über die mikroskopischen Lebensforinen als Nahrung 
des Hóhlen-Salamanders. Mb. Berl. Ak. 13 Oct. 1862, p. 579. 8vo. Beriin 1862. 


XLVI 


EHRENBERG C. G. — Erlànterung eines neuen wirklichen Passatstaubes aus d. Atlan- 
tischen Dunkelmeer. Abh. Berl. Ak. p. 202. 4to. Berlin 1862. 

— Passatstaub aus einen Orkan um Lyon. Abh. Berl. Ak. 1862, p. 285. 4to. Ber- 
lin 1862. 

— Ueberblick des von Dr. Hartmann am oberen blauen Nil gesammelten mikro- 
skopischen Lebens. Mb. Berl, Ak. 1863, p. 4l. 8vo. Berlin 1863. 

— Ueber das unsichtbar-wirkende Leben im Mittelmeere, und in den sich an der- 
selbe ostwàürts naeh Central Asien hin anschliessenden Meeren und Seen. 
Mb. Berl. Ak. p. 291. 8vo. Berlin 1868. 

— Beitrag zur kenntniss der unterseeisehen Agulhas Bank an der Südspitze Afri- 
kas als eines Kundgebenden grünsandigen Polythalamien-Kalkfelsen. Mb. 
Berl. Ak. p. 379. 8vo. Berlin 1863. 

— Ueber die bei Sieilien sich neuerlich wieder hebende, 1831 zuerst als thütiger 
Vulkan erschienene und bald wieder zurückgesunkene Ferdinands-oder Gra- 
ham-Insel. Mb. Berl. Ak. 1863, p. 486. 8vo. Berlin 1863. 

— Ueber eine neue Erweiterung der Kenntniss des das Caspische Meer charaete- 
risirenden reichen Lebens. Mb. Berl. Ak. 1864, p. 82. 8vo. Berlin 1864. 

— Charaeteristik des mikroskopischen Lebens im Aralsee und dem Caspischen 
Meer, desgl. im Mittelmeer und den nach Central Asien hin sieh anscehlie- 
senden Binnenmeeren und Binnenseen. Mb. Berl. Ak. 1863, p. 4l, 243, 291; 
1864, p. 82. 8vo. Berlin 1863-64. 

— Ueber das den Schlammgrund bildende Meeresleben des Südoceans bei Japan, 
und Beitrüge zur Kenntniss des mikroskopischen Lebens der Molukken In- 
seln. Mb. Berl. Ak. 1864, p. 593. Berlin 1864. 

— Ueber einen Polylitharien- Tuff als Gebirgsart im Toluea-Thale von Mexico. Mb. 
Berl. Ak. 1866, p. 158. 8vo. Berlin 1866. 

— Weitere Aufschlüsse über das an verschiedenen Stellen Berlins unter der 
Oberflàche liezende máchtige Lager von Infusorien Kieselerde (nebst einem 
Situationsplan) Mb. Berl. Ak. 31 Mai. p. 305. 8vo. Berlin 1866. 

— Ein Beitrag und Versuche zur weiteren Kenntniss der Wacehsthumsbedingung 
der organischen kieselerdigen Gebilde. Mb. Berl. Ak. p. 810. 8vo. Berlin 1866. 

— Nachtrag zur Kenntniss der organischen Kieselerdigen Gebilde. Mb. Berl. Ak. 
p. 298. 8vo. Berlin 1867. 

— Ueber die rothen Erden als Speise der Guinea Neger. Abh. Berl. Ak. 4to. p. 1- 
59. Berlin 1868. Also Mb.: p. 304 (1868). 

— Ueber die von Kaptain Koldewy auf der deutschen Nordpol-Expedition des 
kleinen Segelschiffes Germania gehobenen Tiefgrundproben mit einigen vor- 
lüufigen Bemerkangen. Mb. Berl. Ak. p. 628. 8vo. Berlin 1868. 

— Ueber die formenreichen von Herrn Dr Jentzsch aufgefundenen mikroskopisch- 
organischen Einsehlüsse im Melaphyr. Mb. Berl. Ak. 1849, p. 244. 8vo. Berlin 
1869. 

— Ueber màehtige Gebirgs-Schiehten vorherrsehend aus mikroskopischen Bacil- 
larien unter und bei der Stadt Mexico. Abh. Berl. Ak. 3 Tafeln. 4to. Berlin 
1869. 

— Ueber viele in Berlin lebend beobachtete mikroskopische Land- und Süsswas- 


ser Organismen der Insel Spitzsbergen. Abh. Berl. Ak. p. 149, 257. 4to. Ber- 
lin 1869, 


XLVII 


EHRENBERG C. G. — Ueber die wachsende Kenntniss des unsiehtbaren Lebens als 
felsbildende Bacillarien in Californien, Mit 3 Tafeln. Abh. Berl. Ak. 1870. 
p. 1-74. 4to. Berlin 1870. 

— Uebersicht der seit 1847 fortgesetzen Untersuchungen über das von der Atmo- 
sphüre unsichtbar setragene reiehe organische Leben. Nebst 2 Tafeln. Abh. 
Berl. Ak. 1871. 4to. Berlin 1871. 

— Nachtrag zur Uebersieht der organischen Atmosphürilien. Abh. Berl. Ak. 
p. 233. 1. Tafel. 4to. Berlin 1871. 

— Mikrogeologische Studien als Zusammenfassung der Beobachtungen des klein- 
sten Leben der Meerestiefgrunde aller Zonen und dessen geologischen Ein- 
fluss. Mb. Berl. Ak. p. 265. Berlin 1872. 

— Whitney's neueste Erlàuterungen der Californischen Bacillarien-Gebirge, ne- 
bst Bemerkungen und $kizzen. Abh. Berl. Ak. 1872, p. 124. 4to. Berlin 1872. 

— Mikrogeologische Studien über das kleinste Leben der Meerestiefgründe aller 
Zonen und dessen geologischen Einfluss. Mit 12 Tafeln.-Abbildungen und 1 
Situations-Karte. Abh. Berl. Ak. 1872. 4to. Berlin 1873. 

— Die das Funke!n und Aufblitzen des Mittelmeeres bewirkenden unsiehtbar klei- 
nen Lebensformen. Gestschrift zur. Feier des hundertjáhrigen Bestehens des 
Ges, naturforseh. Freunde zu Berlin. 1 Tafel. 4to. Berlin 1873. 

— Grossere Felsproben des Polycistinen Mergels von Barbadoes, mit weiteren 
Erlàuterungen. Abh. Berl. Ak. p. 213. 4to. Berlin 1873. 

— De la toba fitolitaria del valle de Toluca por el Senor Ehrenberg. Traduccion 
communieada por el Senor Doctor Burkart a Don Antonio del Castillo eon 
encargo de ecorregirla para su publieacion en Mexieo. La Natuvaleza tom. 
III (1874), p. 118. 1 Lam. 4to. 1874. 

— Fortsetzung der mikrogeologischen Studien als Gesammt-Uebersicht der mi- 
kroskopisehen Palüontologie gleichartig analysirter Gebirgsarten der Erde, 
mit specieller Rücksicht auf den Polycistinen-Mergel von Barbados. 30 Ta- 
feln. Abh. Berl. Ak. 1875. 4to. Berlin 1875. 

— Die Sicherung des Objeetivitàt der selbststàndigen mikroskopisehen Lebens- 
formen und ihrer Organisation durch eine zweckmüssige Aufbewahrung. Mb. 
Berl. Ak. p. 71. 8vo. Berlin 1875. 

— Das unsichtbar wirkende Leben der Nordpolarzone am Lande und in den Mee- 
restiefgrunden bei 300 mal verstáàrkter Sehkraft nach Materialien der Ger- 
mania erlüutert. Mit 4 Tafeln. Aus «Die zweite Deutsche Nordpolarfahrt ». 
8vo. Leipzig 1875. 

EiBEN E. L. — Die Diatomeen der Ostfriesischen Inseln und Küsten gesammelt, prá- 
parirt und herausgegeben von E. L. Eiben. (Exsiceata) 1870. 
— Beitrüge zur physiologischen Charakteristik der Ostfriesischen Inseln und Kuüu- 
sten mit besonderer Berücksiehtigung der Diatomeen. Hannover 1871. 
KicHwALD Hg. — Diatomaceen in Nachtráge 1-3 zur Infusorienkunde Russlands. 1 vol. 
8vo. plates. Moscou 1844, 47. 52. 
ENCYCLOPEDIA BRITANNICA (Encycl. Brit.) Edinburgh et London (Last edition.) 
ENGELMANN T. W. -- Ueber die Bewegung der Oseillarien und Diatomeen. Bot. Zeit. 
1879. p. 49. 4to. Leipzig 1879. 

— Perception of Light and Colour by the lowest organisms (Navicula ete.). Pflü- 

ger's Areh. yol. XXIX, 1882. — T. R. M. $, p. 8l. 8vo. London 1883. 


XLVIII 


EwaELS T. G. — JMeridion circulare. Brebissonia vol. I. p. 60. 8vo. Paris 1878-1879. 
ENGLER A. — Ueber die pelagischen Diatomaceen der Ostsee. Ein Beitrag zur deut- 
schen Flora. Generalversamml. Deutseh. Bot. Ges. p. X-XIII. Freiburg, 1883. 
— Auch: Bot. Centralbl. vol. XXV, p. 392. 8vo. Cassel 1886. — Und Jahresb. 
Sehl. Ges. vàterl. Cult. p. 152. Breslau 1886. 
ENGLISH BoTANY by J. E. Smith, Sowerby ete. 1790-1814. 
ENGLISH MECHANIC, The (Engl. Mechan.) London 18?to 1890. 
ERNST A. AND SLACK H. I. — Diatomaceous earth from the Lake of Valencia, Cara- 
cas. M. M. J. vol. VI. p. 69. 8vo. London 1871. 
ERRERA L. — Sur la strueture des Diatomées. Bull. Soc. Belg. Miecr. tom. X, p. 82. 
8vo. Bruxelles 1884. 
— Surl'emploi de l'enere de Chine en mieroscopie. Bull. Soc. Belg. Mier. tom. 
X, p. 478. 8vo. Bruxelles 1884. 
EULENSTEIN TH. — Blicke durch das Mikroskop. Die Diatomaceen. 1 Taf. Buch der 
Welt p. 304-309. 4to. 1861. 
— On Homcocladia in fresh water. Q. J. M. S. vol. IV. n. s. p. 172. 8vo. Lon- 
don 1864. — Also: Homoeocladia im süssen Wasser. Hedw. 1864, p. 155. 8vo. 
Dresden 1864. 
— Value of habitat as a distinction of species. Q. J. M. S. vol. 5, n. s. pag. 53. 
8vo. London 1865. 
— JDiatomaeearum Species Typiez (Exsiecata). Vide Appendix. Stuttgart 1868. 
— Ueber Epithemia consirictia de Bréb. Hedw. Bd. VIII. 8vo. Dresden 1869 
— Ueber die Diatomeen. Sitzungsb. Ges. Isis. Jahrg. 1870. p. 35. Svo. Dresden 


1871. 

EuPopIscus and IsTHMIA, Structure of. Vide Amer. Naturalist vol. VII, p. 571. 8vo. Sa- 
lem 1873. 

EvrERTH B. — Die mikroskopisehe Süsswasserbewohner. 8vo. Kupf. Braunschweig 
1871. 


— Die einfachsten Lebensformen des Thier-und Pflanzenreiehs, systematische Na- 
turgeschichte der mikroskopischen Süsswasserbewohner. 5 Tafeln. 4to. Ed. I. 
Braunsehweig 1878. 7 Tafeln. 4to. Ed. II. Braunsehweig 1885. 

EvnicH HR. — Beitráge zur Kenntniss der Kryptogamenfiora Badens. Mitth. Ver. 
Kreis. Freib. u. d. Land Baden p. 287. Mannheim 1886. 


FaBRE-DoMERGUE M. — Premiers principes du microscope et de la techniquo miero- 
scopique. Avec Figures. 8vo. Paris 1889. 

FALKENBERG P. — Die Meeresalgen des Golfes von Neapel. Mittheil. Zool. Stat. Nea- 
pel. Bd. V. Leipzig 1884. 

FAMINTZIN À. — Beitrag zur Symbiose von Algen und Thieren. Mém. Acad. St. Pe- 
tersb. Tom. XXXVI, ser. 7, n. 16. 2 Tafeln. 4to. St. Petersburg 1889, — Re- 
ferat von Hrn. Rothert Bot. Centralbl. Bd. XXXIX, p. 118. Cassel 1889. 

FEBIGER C. — Arranged Diatoms. St. Louis National Druggist vol. VIII. p. 196 St. 
Louis 1885. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 172. 8vo. London 1886. 

FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES (Feuil. jeun. Nat.) Paris 1870-1890. 

FESTSCHRIFT ZUR. VERSAMMLUNG DER DEUTSCHEN PHILOLOGEN und Schulmünner zu Des- 
sau. Dessau. 

FEsTSCHRUIFT ZUR VERSAMMLUNG FüR NATURKUNDE, Cassel. 


XLIX 


FiNDoN C. J. B. — The Diatomoscope. Engl. Mechan. vol. XL (1885-85) p. 264. Lon- 
don 1885. 

FISCHER Ep, — Referat über «Amann J. Sur l'emploi du baume de Tolu pour les 
préparations des Diatomées. Bull. Soc. Belg. Mier. t. XI (1885) n. 4 p. 127». 
Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. III. (1886) p. 276. 8vo. Braunschweig 1886. 

— Referat über «Deby J. Sur la structure mieroscopique des valves des Diato- 
mées. Journ. d. Mierog. t. X. (1886) p. 416». Zeitschr. f. wiss. mikrosk. Bd. 
IV, p. 256. 8vo. Braunsehweig 1887, 

FIORINI-MAZZANTI ELISABETTA. — Sopra una nuova Diatomea. 1 Tav. Atti Acead. Pon- 
tif. nuov. Linc. 4to. Roma 1856. 

— Rettifieazione di una nuova Diatomea. Atti Acecad. pontif, nuov. Linc. XV. 
Sess. II. 5 Gennaio 1861. 5to. Roma 1861. 

— Mieroficee osservate nelle aeque termali di Terracina (3 opuseoli con altret. 
tante tavole). Roma 1863-67. 

— Nuovi cenni sull' Amphora bullosa. Atti Soc. Critt. Ital. vol. II, p. 103. Milano 
1879. 

FixiNG ARRANGED DiATOMS and sections. À. M. M. J. vol. VI. (1885) n. 12. p. 233. 8vo. 
Washington 1885. 

FrLAHAULT C. — Liste des algues récoltées aux environs de Millau pendant la Session 
de 1886. Notar. Ann. II, n. 6, p. 326. 8vo. Venezia 1887. — Aussi Bull. Soc. 
Bot. France t. XXXIII, p. 119. Paris 1887. 

FLoEGEL J. H. L. — Ueber optische Erscheinungen an Diatomeen. Bot. Zeit. n. 43-45. 
4to. Leipzig 1869. 

— Untersuchungen über die Struktur der Zellwand in der Gattung Pleurosigma. 
Mit 1 Tafel. Arch. f. mikr. Anat. Bd. VI, p. 472. 8vo. Bonn 1870. — Auch; 
Ueber die Struetur der Zellwand von Z/eurosigwma. Bot. Zeit. n. 20. 1870. Col. 
320. 4to. Leipzig 1870. 
— Ueber die Structur der Diatomeenschale. Bot. Zeit. n. 42. 4to. Leipzig 1872. 
— Die Diatomaceen in den Grundproben der Expedition zur Üntersuchung der 
Ostsee. 1 Tafel. Bericht u. d. Exped. zur physikal. Chem. u, biolog. Unter- 
such. d. Ostsee im Sommer 1871, auf S. M. Avisodampfer Pomerania p. 85. 
Folio. Kiel 1873. 
Notiz Plewrosigma betreffend. Zeitschr. f. Naturw. Nat. Ver. Halle pag. 318. 
Halle 1883. 
— Researches on the structure of the cell wall of Diatoms, translated by J. Mayall 
Janr. 4 plates. 1l cut. J. R. M. S. vol. IV, ser. 2, pp. 505, 665, 851. 8vo. Lon- 
don 1884. — Amer. Naturalist vol. XVIII, p. 747. 8vo. Philadelphia 1884. 

FLoRA, oder allgemaine botanische Zeitung, herausgegeben yon der botanischen Ge- 
sellsehaft zu Regensburg. Regensburg 1818-1890. 

FockE G. W. — Physiologische Studien. 6 Tafeln. Col. 4to. Bremen 1847, 1854. 

— Ueber die zygose der Surirella splendida. Mb. Berl. Ak. 1854, pag. 118. 8vo. 
Berlin 1854. 

— Movements of Navicu/la by exsertile and retractile feet. C. R. P. p. 167. 4to. 
Paris 1855. 

— Die Copulation der Bacillarien und Desmidiaceen. Bot. Zeit. n. 44, p. 771. 4to. 
Leipzig 1857. 


- 


L 


FóLpT. KOzLÓNY KiADJA A MaaGvanH. — Foldt. társul. A. Valaszt. megbiz. Szerkerztett. 
Sajóhelyi frigyes és Roth Lajos társul tilkar. Budapest. 
FonEL F. A. — Diatomées des laes de la Suisse Leman, Constance, Zurich, et le 
Rhin Lre ser. S XVIII. p. 129. 8vo. Lausanne 1874. 
— Diatomées du lae Leman. 8vo. Lausanne 1874. 
— Les échantillons de limon dragués en 1879 dans les laes d' Arménie. Lettre ad- 
dressée à M. le Dr. A. Brandt à St. Petersburg. Mélang. Diol. t. X, p. 743- 
151, tixé du Bull. Acad. Imp. Sei. St. Petersb. tom. XXVI, p. 571-576. 8vo. 
St. Petersbug 1880. 
— La faune profunde des Lacs Suisses p. 69, 103. 4to. Lueerne 1884. 
FORSCHUNGEN AUS DEM BOTANISCHEN GARTEN ZU MARBURG. Marburg 1886-1889. 
FRAENKEL DÉ. CARL AND PFEIFFER Dm. RicHARD. — Mikrophotographisehe Atlas des 
Bakterienkunde (AmphAipleura pellucida eingebettet in Realgar). 8vo. Berlin 
1889. 

FRANCOTTE P. — Description des différentes méthodes employées pour ranger les 
coupes en séries sur le porte-objet. (Diatomées pag. 46, 63, 137). Bull. Soc. 
Belg. Mier. tom. X (1883-84), n. 2, 3, p. 43. 8vo Bruxelles 1883»1884. — J. 
R. M. S. vol. IV, ser. 2, p. 153. 8vo. London 1884. — Zeitschr. f. wiss. mi- 


krosk. Bd. I, pag. 579. 8vo. Braunschweig 1884. — Also: arranging sections 
and Diatoms in series. J. R. M. S. vol. IX, ser. 2, pt. 6, p. 984. 8vo. London 
1884. 


— Manuel de technique microscopique applicable à Il Histologie, l' Anatomie Com- 
parée, l'Embryologie et la Botanique. 1 Planche et Vignettes. 8vo. Paris 
1886. 
FRANK À. B. — Die Kryptogamen. Leunis Synopsis der Pflanzenkunde. Hannover 
1877. 
FREELAND PATRICK. — On the movements of the Diatomaces. 1 Woodeut. Read be- 
fore the Canadian Institute. Jan. 19. 1861. 8vo. 1861. 


FREMINAU M. — The mieroseopieal illumination of Diatoms. Soc. Philomat. Paris 
1868. — Trans. in Q. J. M. S. vol. VIII, n. s. p. 277. 8vo. London 1868. 
FRESENIUS G. — Beitráge zur Kenntniss der mikroskopischen Organismen. Abh. Sen- 


kenb. naturf. Frankfurt 1857. 
— Ueber einige Diatomeen. 1 Tafel. Abh. Senkenb. naturf. Ges. Bd. IV, p. 63-72. 
4to. Frankfurt 1862. 
FnEYy HziNRICH. — Diatomaceen. Das Mikroskop. 8vo. Leipzig 1871. 
FniES ELiAS. — Systema orbis vegetabilis. Pars I. Plantzee Homonemes. (Di&tomncom 
p. 345). 8vo. Lund:e 1825. 
— Clavis analytiea homoneme:e, Diatomacez. Upsala 1836. 
FnirsCH GUusTAv. — Ueber das'stereoskopische Sehen im Mikroskop und die Her- 


stellung stereoskopischer Mikrotypen auf photographisehem "Wege. — Ein 
Karton mit 6 Stereoskopplatten. Sm. fol. Berlin 1873. 
FnirscH GUsTAV UND MUELLER OrTo. — Die Skulptur und die feineren Struetur- 


verhültnisse der Diatomaeeen mit vorzugsweiser Berucksichtigung der als 
Probeobjecte benützten Arten. Abth. I. 12 Tafeln mikrophotograph. Abbil- 
dungen. 4to. Berlin 1870. 


G, E, L. — A review of Otto Mueller's work «Durchbrechungen der Zellwand in 


LI 


ihren Beziehungen zur Ortsbewegung der Baeillariaceen» Bull. Torrey bot. 
Cl. vol XVI, p. 222. 8vo. New York 1889. ; 

GAILLON M. — On greening of Oysters by Vibrio ostr earius. Journ. d. Physiq. d. Chim. 
et d^ Hist. Nat. tom. XCI. 1820. Annal. gén. d. Sci. Physiq. tom. VII, p. 89. 
Bruxelles 1820. — Compare also: Annales Maritim. Sei et Arts, 1821, p. 874, 
ibid. 1822, p. 86. 

GALLIK OsZVALD. — Az édesvizi Diatomacéakról (Baecillariák) általában, azon fajok 
felsorolásaval, melyeket vivékunkóün találtam i. e. [Ueber die Süsswasser 
Diatomeen im allgemeinen, mit Aufzáhlung jener arten, welehe Verf. in 
seiner Umgebung gefunden hat]. Programm. der benedict. Kathol. Gymna- 
siums Pápá vom Jahre 1885-86. 8vo. Pápá 1886. — Referate von Herrn v. 
Borbas Bot. Centralbl. Bd. XXXII, p. 354. 8vo. Cassel 1887. — Notar. Ann. Il, 
n. 8, p. 371. 8vo. Venezia 1887. 


GaAyER EpwanRp J. — Notes on Miecrophotography. 2 plates. (Diatoms). M. M. J. 
vol. XV, n. 90, p. 258. 8vo. London 1876. 
GrmITZ H. B. -- Grundriss der Versteinerungskunde. Chap. « Bacillarian. Dresden 


und Leipzig 1846. 
GENERAL OUTLINE OF SuBJECTIVE BoTANY. 8vo. London 1833. 
GEOLOGICAL AND PoLYTECHNICAL SoctETY OF THE WEST-RipiNG of York, Transaetions 
of the. (Trans. Geol. a. Polytech. Soc. W. Riding. York 18. ... 
GERSTENBERGER C. — Spaltuug der Bacillarien. Beitr. z. neuern Mikrosk. von Reini- 
cke. Heft 2, p. 82. 8vo. 1860. 
— Baeillarien-Práparate aus dem Guano. Beitr. z. neuem Mikrosk, Heft 3, p. 47. 
8vo. 1862. 
GETSCHMANN'S ARRANGED DiATOMs. — J. R. M. S. vol. IV, Ser. 2, pt. 3, p. 478. 8vo. 
London 1884. 
Git, C. HaucHrTOoN. — Preparing Diatoms. J. R. M. S. p. 834. 8vo. London 1889. 
— Qn Diatom Structure J. Q. M. E. July 8vo. London 1890. 
— Qn Some methods of preparing Diatoms so as to exhibit clearly the nature 
of their markings. J. R. M. S. 1890, p. 427 plate VIL 8vo. London 1890. 
GigARD J. — Les Diatomées fossiles. 4 Planches. Etudes Mierograph. 8vo. Paris 1807. 
— Etude Photomierographique sur le Guano. C. R. P. 4to. Paris 1868-69. 
— Photomierographie des Diatomées. C. R. P. 4to. Paris 1869. 
— La Chambre noire et le mieroscope. 8vo. Paris 1869. 
— Le monde mieroseopique des eaux. Paris 1872. 
Graop- CuaANTRANS M. — Polype à charniéres (Bacillaria, vulgaris) Diatoma ftoccu- 
losum). Recherch. chimiq. et Microseop. An. X. 4to. Paris 1802. 
Gomr CmisroPH. — Die Algenflora des weissen Meeres. Mem. Acad. St. Petersb. St. 
Petersburg 1878. 
— Ueber die Benutzung der Diatomeen bei der Verfertigung von Dynamiten. 
Sitzungsb. Bot. Sekt. russ. Naturforseherversamml. 1819. 
GourLp DR. A. A. — An address in Commemoration of Prof. J. W. Bailey, late Pre 
sident of the American Association for the advancement of Scieuee. A. J. 
vol. XXV, ser. 2, p. 74. 8vo. New Haven 1858. 
GowEN F. H. — Resolution of 4mphipleura. A. M. M. J. vol. V, n. 6, p. 118. 8vo. 
Washington 1884. — J. R. M. S. p. 031. 8vo. London 1884. 
GnATACAP L. P. AND WooDWARD A. — The fresh water Flora and Fauna of Central 


LII 


Park. Pamphlet- pp. 19. reprinted from Sei. Amer. Supplem. dec. 27, 1884. 
Also: Notice of, in Bull. Torrey Bot. Cl. vol. XII, p. 12. 8vo. New York 1885. 

GRAVENHORST Dr. J. L. C. — Naturgeschichte der Infusionsthierchen nach Ehrenbergs 
grossen Werke über diese Thiere, in einer gedrángten vergleichenden Ue- 
bersicht dargestellt. 8vo. Breslau 1844. 

GnAvis Dr. A. — Observations sur l'endochrome des Diatomées par P. Petit. Bull. 
Soc. Belg. Mier. t. 10, p. 109. 8vo. Bruxelles 1880. 

GRAY Dr. J. E. AND CanRUTHERS W. — Handbook of British fresh-water weeds or al- 
gs. The Diatomaces, by W. Carruthers. 8vo. London 1864. 

GRAY Dr. W. — Balsam of Tolu for mounting. J. R. M. S. p. 160. 8vo. London 1885. 
GREEN N. E. — On the examination of the surface markings of Diatoms by the Oxy- 
caleium light. 1 Plate. J. Q. M. C. vol. II, p. 232. 8vo. London 1871. 
GREENLEAF R. C. — On a new species of Nitzschia (N. JMiichelliana). Proe. Boston 

Soc. Nat. Hist. 1865, p. 107. 1 Woodcut. Boston 1865. 

— List of Diatomacees found in a peat swamp near Lake Winisquam in Laco- 
nia N. H. Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. 1866, p. 75. Boston 1866. 1 

— JDiatoms found in Soundings from the Gulf of Mexico. Proc. Boston. Soc. Nat. 
Hist. 8vo. Boston 1866. 

— On the Diatoms and other microscopie objeets found in Soundings from the 
Gulf of Mexieo, between Sand Key and Elmoro, made by Henry Mitchell 
of U. S. Coast Survey. Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. vol. XI, p. 79. 8vo. 
Boston 1866. 

— On the double plate of Awlacodiscus oregomus. M. M. J. vol. II, p. 326. 8vo. 
London 1869. 

GREGER À. — Etwas über die Diatomaceen in Temesvar. Fermes danianyi fützet. 
Org. Süd. Nat. Ges. vol. II. 

GnEGORY W. M. D. — On a remarkable group of Diatomaceous forms, and on new 
species of fresh water Diatoms etc. with MS. notes and additions by Grego- 
ry. 1834-35. — (These belonged to the late Dr. Rabenhorst and are now the 
property of J. Deby F. R. M. S.) 

— Notice of a diatomaceous earth found in the Isle of Mull. T. M. S. vol. I, n. 5, 
p. 92. 8vo. London 1853. 

— Additional observations on the Diatomaeeous deposit of Mull. Q. J. M. S. vol II, 
p. 24, 8vo. London 1854. 

— Notice of the new forms and varieties of known forms occurring in the Dia- 
tomaeeous earth of Mull, with remarks on the classification of the Diatoma- 
cex. Q. J. M. S. vol. II, p. 90, pl. IV. London 1854. 

— Observations on some deposits of fossil Diatomaces. T. M. S. vol. II, n. s. 
p. 104. 8vo. London 1854. 

— On a remarkable group of diatomaceous forms with remarks on Shape or out- 
line as à specifie Character in the Diatomace:e. T. M. S. vol. III, n. s. p. 10, 
pl. II. 8vo. London 1855. 

— On a Post-Tertiary lacustrine Sand, containing Diatomaceous exuvie from 
Glenshira, near Inverness. Q. J. M. S. vol. III, p. 30, pl. IV. 8vo. London 1855. 

— On some new species of British fresh water Diatomacec, with remarks on the 
value of certain speeifie Characters, Proc, Bot, Soc, Edin. p. 38, 8vo. Edin- 
burgh 1855, 


LIII 


GnEGORY W. M. D. — On the presence of Diatomaces, Phytolitharia and Sponge Spi- 
eules in soils which support vegetation. Proc. Bot. Soc. Edin. 1855, pag. 69. 
8vo. Edinburgh 1855. 

— Report on the Diatomace: collected during a Botanical Exeursion to Falkland 
and the Lomond Hills. Proc. Bot. Soc. Edin. 1855, p. 74. 8vo. Edinburgh 
1855. 

— On the Post-Tertiary Diatomaceous Sand of Glenshira Pt. II. Containing an 
aeeount of a number of additional undeseribed species illustrated by nu- 
merous figures drawn from nature. T. M. S. vol. IV, n. s. p. 35, pl. V, vol. 
V, n. s. p. 67, pl. I. 8vo. London 1856-57. 

— Notice of some new species of British Fresh-water Diatomacex. Q. J. M. S. 
vol. IV, p. 1, pl. I. 8vo. London 1856. 

— On new forms of marine Diatomacez found in the Firth of Clyde and in Loch 
Fyne, illustrated by numerous figures drawn by K. K. Greville. LL. D., F. 
R. S. E. Trans. Roy. Soc. Edinb. vol. XXI, pl. IV. 6 plates. 4to. Edinburgh 
1857. 

— New forms of Diatomaces found in the Firth of Clyde and in Loch Fyne. Q. 
J. M. S. vol. VII, p. 60. 8vo. London 1859. 

— A long and interesting original autograph M. S. letter to L. Rabenhorst (in 
German) regarding the species figured in the papers on the Glenshira sand 
and on British fresh water Diatoms in the T. M. S. (now in the possession 
of J. Deby Esq.). 

GREVILLE K. K. LL. D. — Soeottish Cryptogamie Flora. 6 vols. col. pl. 8vo. Edinburgh 
1823-28. 

— Diatomaces in the English Flora of Sir J. E. Smith, by William Jackson 
Hooker. LL. D. ete. vol. V. pt. I. p. 401. London 1833. 

— Notice of Gomphonema ampullacea. M. J. vol. I, p. 159. 8vo. London 1841. 

— Report on a Collection of Diatomace:e made in the distriet of Braemar by 
Prof. Balfour and M. G. Lawson. 1 Plate. Journ. Bot. Soc, Edin. 1855, p. 7. 
8vo. Edinburgh 1855. — A. et M. N. H. vol. XV, ser. 2. London 1855. 

— Deseription of some new Diatornaceous forms from the west Indies. Q. J. M. S. 
vol. V, p. 7, pl. III, 8vo. London 1857. 

— Descriptions of new species of British Diatomaces, chiefly observed by the 
late Prof. Gregory. Q. J. M. S. vol. VIT, p. 79, pl. VI. 8vo. London 1859. 

— Descriptions of some new species and varieties of Navicwle ete. observed in 
Californian guano. 1 Plate. E. N. P. J. vol. X. n. s. p. 25. 8vo. Edinburgh 
1859. — Trans. Bot. Soc. Edin. vol. VI, p. 245. Edinbur:»h 1859. 

— Descriptions of Diatomaces observed in Californian guano. Trans. Bot. Soc. 
Edin. vol. VI. 8vo. Edinburgh 1859. — Q. J. M. S. vol. VII, p. 155, pl. VII, 
8vo. London 1859. 

— On Plagiograwwma, a new genus of Diatomacez. Q. J. M. S. vol. VII, p. 207, 
pl. X. 8vo. London 1859. 

— Note on a Structure observed in Swrirella. Q. J. M. S. vol. VII, p. 116, 1 
Woodcut. 8vo. London 1859. 

— On Camvpylodiscus etc. T. M. S. vol. VIII, n. s. p. 29, pl. LXI. 8vo. London 1860. 

— A monograph of the genus Asterolampra, including A4steromphalus and Spa- 
tangidium. T. M. S. vol. VIII, n. s. p. 102, pls. III, IV. 8vo. London 1860. 


LIV 


GnEviLLE K. K,. LL. D. — Descriptions of new and rare Diatoms: Series I, pag. 39; 
Series IL, p. 607; Series III, p. 73; Series IV, pag. 79, 1 plate each. T. M. S. 
vol. IX, n. s. 8vo. London 1861. 
— Descriptions of new and rare Diatoms. Series V, pag. 18, 2 plates; series VI, 
p. 89, 1 plate. T. M. S. vol. X. n. s. 8vo. London 1862. 
— Descriptions of new and rare Diatoms, series VII. 1 plate. Q. J. M. S. vo). IT, 
n. s. p. 231. 8vo. London 1862. 
— On the Asfterolampre of the Barbados deposit. T. M. S. vol. X, n. s. p. 4l, 
pls. VII, VIII. 8vo. London 1862. 
— Descriptions of new and rare Diatoms, series VIII, p. 13, 1 plate; series IX. 
p. 63, 2 plates. T. M. S. vol. XI, n. s. 8vo. London 1863. | 
— Descriptions of new and rare Diatoms, series X, p. 227, 2 plates. Q. J. M. S. 
vol. IIL, n. s. 8vo. London 1863. 
— Deceriptions of new genera and species of Diatoms from the South Pacific. 
1 plate. E. N. P. J. vol. XVIII, n. 1, p. 34. 8vo. Edinburgh et London 1863. 
— Descriptions of new genera and species of Diatoms from the South Pacific. 1 
plate. Trans. Bot. Soe. Edin. vol. VII, p. 534. Pt. II, 1 plate ibid. p. 574, Pt. 
III, 1 plate ibid. vol. VIII, p. 233. 8vo. Edinburgh 1863-65 
— A monograph of the genus Awliscus. 'T. M. S. vol. XI, n. s. p. 36, pls. II, III. 
8vo. London 1863. 
— Descriptions of new and rare Diatoms, series XI, p. 8, 1 plate; series XII, 
p. 81, 2 plates; series XIII, p. 87, 2 plates. T. M. S. vol. XII, n. s. 8vo. Lon- 
don 1864. 
— Descriptions of new and rare Diatoms, series XIV, p. 1, 2 plates; series XV, 
p. 24, 2 plates; series XVI, p. 43, 2 plates; series XVII, p. 97, 2 plates. T. 
M. S. vol. XII, n. s. 8vo. London 1865. 
— peseriptions of new genera and species of Diatoms from Hong Kong. 1 plate. 
A. et M. N. H. vol. XVI, ser. 3, n. 91, p. 1. 8vo. London 1865. 
— Deseriptions of new and rare Diatoms from the Tropies and Southern Hemi- 
sphere. 1 Plate. Trans. Bot. Soc. Edin. vol. VIII, p. 436. E. N. P. J. 1866. 
8vo. Edinburgh 1865-66. 
— Descriptions of new and rare Diatoms, series XVIII, pag. 1, 2 plates; series 
XIX, p. 77, 2 plates; series XX, p. 121, 2 plates. T. M. S. vol. XIV, n. s. 
8vo. London 1866. 
GREVILLEA. — A quarterly Record of Cryptogamic Botany and its Literatare, edited 
by M. C. Cooke. 8vo. London 1872-90. ] 
GRiESBACH H. — Referat über — «Franeotte P. Description des différentes méthodes 
employées pour ranger les coupes en séries sur le port-objet; Bull. Soc. 
Delg. Mierose. t. X (1883-84) n. 2, p. 43». Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. I, 
p. 997. Svo. Braunsehweig 1884. 
GRIFFIN ALFRED W. — On the collection and preparation of the Diatomaces Pt. I. 
Journ. Mier. et Nat. Sei. p. 138; Pt. II. ibid. p. 229. London 1884, 
— Preparing Phosphorus solution and mounting in it. Journ. Post. Mier. Soc. 8vo. 
London et Bath 1884. — Also A. M. M. J. vol. VI, p. 6. 8vo. Washington 
1885. 
GnirFiTH E. H. — Diatoms, how to find and how to prepare them. A. J. M. vol. V. 
8vo, New York 1880. 


LV 


GnuigrITH E. H. — Arranging Diatoms. The Mieroscope, vol. III, p. 205-206. Detroit 1883. 

GnirEITH J. W. M. D. — On Gallionella ferruginea. A. et M. N. H. vol XII, n. s. 8vo. 
London 1853. 

— On the conjugation of the Diatomacesx. A. et M. N. H. vol. XVI, n. s. 8vo. 

London 1855. 
— On the siliceous sporangial sheath of the Diatomacez. A. et M. N. H. vol. 
XVIII, ser. 2, p. 75. 8vo. London 1850. 

— Dpiatomaces in «An Elementary Text Book of the Microscope». 1864. 

GnirFFITH et HENFREY. — Diatomace:e in « The Mierographie Dictionary» p. 236-248, 
plates I, VI. XI-XIV, XIX, XL-XLIII. Ed. 2. 8vo. London 1875. — Also 3d 
edition. 

GnIGOoLATO G. — Piante aquatiche e palustri del Polesine. Rovigo 1843. 

Gnoss D.r G. — De l'Embryogénie ascendante des espéces ou génération primitive, 
équivoque et spontanée et métamorphoses de certains animaux et végétaux 
inférieurs. Bull. Soc. Imp. d. Nat. Moscou, t, XXIII. 8vo. Moseou 1854. 

GRovE E. AND STURT G. — On a fossil marine Diatomaceous deposit from Oamaru, 
Otago, New Zealand. Pt. I. J. Q. M. C. vol. II, ser. 2, n. 16, p. 99] PUCUORES 
ibid. vol. III, ser. 2, n. 17, p. 7; Pt. III, ibid. vol. III, ser. 2, n. 18, p. 63; 
Pt. IV, Appendix ibid. vol. III, ser. 2, n. 19, p. 131, II plates. 8vo. London 
1886-87. — Also: References to above in Bot. Centralbl. Bd. XXXI, n. 3l 
(1887), p. 131; Bd. XXXIV, n. 2-3, p. 34. 8vo. Cassel 1887-88. — Notar. Ann. 
IL, pp. 343, 349, 372, 315, 463. 8vo. Venezia. — Also: J. Q. M. C. vol. III, 
ser. II, p. 387. 8vo. London 1889. 

GnuNOW A. — Ueber neue oder ungenügend gekannte Algen. Mit 5 Tafeln. Erste 
Folge: Diatomaceen. Familie Navicu/aceen. Verh. Zool. Bot. Ges. Bd. X. 
8vo. Wien 1860. 

- — Die ósterreichisehen Diatomaceen nebst Anschluss einiger neuen Arten von 
andern Lokalitàáten und einer kritisehen Uebersicht der bisher bekannten 
Gattungen und Arten. Erste Folge: Epithemiec, IMeridionec, Diatomec, 
Entopylec, Surirellee, Amphipleurec. 6 Tafeln. Verh. Zool. Bot. Ges. Bd. 
XII. 8yo. Wien 1862. — Zweite Folge: Familie Nitsschiec. Mit 1 Tafel. ibid. 
Bd. XII. 8vo. Wien 1862. — Notice in Hedw. Bd. III. 8vo. Dresden 1864. 

— Ueber einige neue und ungenügend bekannte Arten und Gattungen von Dia- 
tomaceen. Mit 2 Tafeln. Verh. Zool. bot. Ges. Bd. XIII. vo. Wien 1863. 

— Ueber die von Herrn Gerstenberger in Rabenhorst's Decaden ausgegebenen 
Süsswasser Diatomaceen und Desmidiaceen von der Insel Banka, nebst Un- 
tersuchungen über die Gattungen Ceratoneis und Frustulia. 2 Tafeln. Raben. 
Beitr. Heft II. 4to. Leipzig 1869. 

— Moler aus Jutland eingesandt von Th. Jensen, analysirt von A. Grunow. Hed w. 
Bd. V, p. 145. 8vo. Dresden 1866. — Auch: a) Ueber Triceratiwum Heibergia- 
num n. sp. Grun. und Tric. Jensenianum n. sp. Grun. Hedw. Bd. VI, p. 145. 
8vo. Dresden 1866. — 5) Ueber Stephanogonia danica n. sp. Grun. Hedw. 
Bd. V, p. 146, 8vo. Dresden 1866. — c) Ueber Sceptroneis? gemmata n. sp. 
Grun. Hedw. Bd. V, p. 146. 8vo. Dresden 1866. 

— Reise seiner Majestüt Fregatte Novara um die Erde. Botanisch. Theil Bd. I. 
Algen. Mit 2 Tafeln. 4to. Wien 1867. 


LVI 


GnuNow A. — Diatomeen auf Sargassum von Honduras, gesammelt von Lindig. 
Hedw. Bd. VI, n. 1, p. 1, n. 2, p. 17. 8vo. Dresden 1867. 

— Naehtràgliche Bemerkungen über die von Herrn Lindie gesammelten Diato- 
meen von Honduras. Hedw. Bd. VI, p. 33. 8vo. Dresden 1867. 

— Beitrüge zur Kenntniss der Schizonema-und Berkeleya- Arten. Hedw. Bd. VII, 
p. 1. 8vo. Dresden 1868. 

— Algen der Fidjhi, Tonga und Samoa Inseln. Journ. Mus. Godefr. Heft IV. 4to. 
Hamburg 1874. 

— Some remarks concerning P. T. Cleve and Móllers Diatoms. Upsala 1871, n. 

1-48. A. J. M. vol. III, p..101. 8vo. New York 1878. — Brebissonia Année I, 
n. 7, p. 98. Paris 1879. 

-- Algen und Diatomaceen aus dem Kaspischen Meere. In Dr. O. Schneider' s Na- 
turwiss. Beitr. z. Kennt. d. Kaukasuslànder. 2 Tafeln. 8vo. Dresden 1878. 

— Bemerkungen zu J. Brun's Diatomeen-Flora der Alpen. Bot. Centralbl. Bd. I, 
n. 7-8. 8vo. Cassel 1880. 

— Vorlàufige Bemerkungen zu einer systematischen Anordnung der Schizonemae. 
und Berkeleya-Arten, mit Bezug auf die in Van Heurck's Diatomeen-Flora 
von Belgien veróffentlichten Abbildungen der Frusteln auf Taf. XV, XVI, 
XVIL. Bot. Centralbl. Bd. IV, n. 47-48, p. 1506, 1585. 8vo. Cassel 1880. 

— Referat über «Petit P. Priorité du nom Gaillionella Bory sur le nom JMelo- 
sira Ag.» Bot. Centralbl. Bd. I, p. 161. 8vo. Cassel 1880. 

— Referat über «Petit P. La dessication fait elle périr les Diatomées?» Bot. Cen- 
tralbl. Bd. I, p. J61. 8vo. Cassel 1880. 

— Referat über «Petit P. De l'endochrome des Diatomées». Bot. Centralbl. Bd. 
I, p. 162. 8vo. Cassel 1880. 

— Referat über «Deby J. Les apparences mieroscopiques des valves des Diato- 
mées». Bot. Centralbl. Bd. I, p. 258. ^vo. Cassel 1880. 

— Referat über «Kitton F. The early history of the Diatomace:e » Bot. Centralbl. 
Bd. I, p. 332. 8vo. Cassel 1880. 

— Referat über «Kitton F. Discovery of Diatoms in the London Clay» Bot. Cen- 
tralbl. Bd. I, p. 353. 8vo. Cassel 1880. 

— Referat über «Reinsch P. F. Diatomaces of Kerguelen's Land. Algse aquse 
dulcis Kerguelenses, auctore P. F. Reinseh, eum notulis de distributione 
geographiea a G. Dickie adjectis». Bot. Centralbl. Bd. II, p. 322. 8vo. Cas- 
sel 1880. 

— Referat über «Petit P. Diatomées de l'ile de Ré, recoltées sur le Chondrus 
crispus» Bot. Centralbl. Bd. II, p. 578. 8vo. Cassel 1880. 

— Referat über «Brun J. Les Diatomées Wieder-Abdruek der Einleitung zu 
Prof. J. Bran's Diatomées des Alpes et du Jura, Brebissonia II (1880) n. 7 
bis 11», Bot. Centralbl. Bd, II, p. 578. 8vo. Cassel 1880. 

— On some new species of Nitzschia (With notes by Kitton). J. R. M. S. vol. III, 
pl. 5, p. 394. London 1880. 

— Referat über «Grunow A. On some new species of Nitzschia ». Bot. Centralbl. 
Bd. II, p. 645. 8vo. Cassel 1880. 

— Referat über «Van Heurck H. Synopsis des Diatomées de Belgique. Fasc. I, 1» 
Bot. Centralbl. Bd. II, p. 741. 8vo. Cassel 1880. — Do. Fase. II, 2. Bot. Cen- 
tralbl. Bd. IV, p. 1441. 8vo. Cassel 1880. 


LVIÍ 


GnuNow A. — Notes on Diatoms in «Van Heurek ?s Synopsis des Diatomées de Belgi- 
que» and most figures in this Work. Anvers 1880-81. 

— Ueber die Zeiehnungen der Diatomaceen resp. Prinz und Van Ermengen. Bot, 
Centralbl. 8d. VIII, p. 354. 8vo. 1881. Also: Trad. dans Bull. Soc. Belg. Mier. 
p. 27. 8vo. Bruxelles 1882»83. 

— Ueber die Arten der Gattung Grammatophora, mit Bezug auf die Tafeln LIII 
und LIII bis, in Van Heurck's Synopsis der belgischen Diatomeen. Beilage 
z. Bot. Centralbl. Bd. VII. 8vo. Cassel 1881. 

— Referat über «Cleve P. T. und Grunow A. Beitrüge zur Kenntniss der arkti- 
schen Diatomeen». Bot. Centralbl. Bd. V, p. 65. 8vo. Cassel 1881. 

— Referat über «Hallier Ernst, Die Diatomeen». Bot. Centralbl. Bd. V, p. 16l. 
8vo. Cassel 1881]. 

— Referat über « Castracane Conte Abate Francesco, Note critiche intorno a due 
nuovi tipi di Diatomee italiane» Bot. Centralbl. Bd. V, p. 225. 8vo. Cassel 
1881. Y 

— Referat über »Castracane Conte A. F. La Grammatophora longissima, Petit 
fra le Diatomee Italiane». Bot. Centralbl. Bd. V, p. 257. 8vo. Cassel 1881. 

— Referat über «Müller Otto, Anatomischer Bau der Bacillarien-Gattung Ter- 
psinod». Bot. Centralbl. Bd. VI, p. 147. Svo. Cassel 1881. 

— Referat über. «Castracane Conte abate Francesco, Osservazioni sui generi 
Homoeocladia e Schizoneman. Bot. Centralbl. Bd. VI, p. 181. 8vo. Cassel 
1881. 

— Referat über «Castracane Conte Abate Francesco, Nuova contribuzione alla 
florula delle Diatomee del Mediterraneo». Bot. Centralbl. Bd. Vl, p. 333. 8vo. 
Cassel 1881. 

— Referat über: «Cleve P. T. On some new and little known Diatoms». Bot. 
Centralbl. Bd. VI, p. 131. 8vo. Cassel 1881. 

— Referat über: «Castracane Conte Abate Francesco, Straordinario. fenomeno 
della vita del mare, osservato nell' Adriatico nell'estate del 1880». Bot. Cen- 
tralbl. Bd. VII, p. 193. 8vo. Cassel 1881. 

— Referat über: «Stolterfoth Henry, On a new species of Hydrosera». Bot. Cen- 
tralbl. Bd. VII, p. 225. 8vo. Cassel 1881. 

— Referat über: «Van Heurck Henry, Synopsis des Diatomées de Belgique. Livr. 
III Pseudo-Rhaphidiées». Bot. Centralbl. Bd. VII, p. 353. 8vo. Cassel 1881. 

— Referat über: «Petit Paul, Diatomées récoltées sur les huitres de Ning-po et 

* de Nimrod Sound (Chine)». Bot. Centralbl. Bd. VIIL, p. 33. 8vo. Cassel 1881. 

— Referat über: «Shrubsole W. H. The Diatoms of the London Clay with a 
list of species and remarks by F. Kitton». Bot. Centralbl. Bd. VIII, p. 100. 
8vo. Cassel 1881. 

— Referat über: «Schmidt A. Atlas der Diatomaceenkunde Heft 17 und 18 Taf. 
65-12». Bot. Centralbl. Bd. VIII, p. 130. 8vo. Cassel 1881. 

— .Referat über: «Prinz W. Études sur des coupes de Diatomées observées dans 
les minees lames de la roche de Nykjóbing, Jutland ». Bot. Centralbl. Bd. VITI, 
p. 354. Svo. Cassel 1881. 

— Beitrüge zar Kenntniss der fossilen Diatomeen (Esterreich-Ungarns. Beitr. z. 
Palzontol. (Est.-Ung. u. des Orients. Bd. II, p. 136. 2 Tafeln. 4to. Wien 1882. 

— Referat über: «Van Heurck Henri, Synopsis des Diatomées de Belgique, Fasc. 


LVIII 


IV. Pseudo-Rhaphidiées. Pt. II». Bot. Centralbl. Bd. IX, p. 369. 8vo. Cassel 
1882. 

GRuNOW AÀ. — Referat über: «Schmidt A. Atlas der Diatomaceenkunde Heft 19 und 
20». Bot. Centralbl. Bd. 1X. p. 410. 8vo. Cassel 1882. 

— Referat über: «Cleve P. T. and Moóller J. D. Diatoms Pt. VI, n. 277 bis 324». 
Bot. Centralbl. Bd. X, p. 43. 8vo. Cassel 1882. 

— Referat über: «Habirshaw Frederick, Catalogue of the Diatomacez, with refe- 
renee to the various published descriptions and figures. Edited and published 
by Romyn Hitehcok. Pt. I.» Bot. Centralbl. Bd. X, p. 385. 8vo. Cassel 1882. 

— Referat über: «Cleve P. T. und Jentzsch A. Ueber einige diluviale Diatomeen- 
schiehten Norddeutsehlands.» Bot. Centralbl. Bd. X, p. 400. 8vo. Cassel 1882. 

— Referat über: «Lanzi Matteo, Le Diatomee fossili di Tor di Quinto.» Bot. Cen- 
tralbl. Bd. X, p. 401. 8vo. Cassel 1882. 

— Referat über: «Cleve P. T. Fürskvattens Diatomaeeer from Grónland och Ar- 
gentinska Republiken.» Bot. Centralbl. Bd. XI, p. 43. 8vo. Cassel 1882. 

— Referat über: «Juhlin-Dannfelt, On the Diatoms of the Baltie Sea». Bot. Cen- 
tralbl. Bd. XI, p. 153. 8vo. Cassel 1882. 

— Referat über: «Van Heurck Henri, Synopsis des Diatomées de Belgique. Fase. 
V. Crypto-Rhaphidées. l1me partie». Bot. Centralbl. Bd. XI, p. 370. 8vo. Cas- 
sel 1882. 

— Remarques sur les ponctuations des Diatomées à propos du travail de M. Prinz. 
Traduit de P Allemand par M. Prinz. Bull. Soc. Belg. Mier. tom. IX, p. 27. 
8vo. Bruxelles 1883. 

— Referat über: «Reinhard L. Zur Kenntniss der Bacillariaeeen des weissen 
Meeres». Bot. Centralbl. Bd. XIII, p. 321. 8vo. Cassel 1883. 

— Referat über: «Van Heurck H. Synopsis des Diatomées de Belgique. Fase. VI, 
Crypto-Rhaphidées. Pt. II». Bot. Centralbl. Bd. XV, p. 297. 8vo. Cassel 1883. 

— Referat über: «Müller Otto, Das Gesetz der Zelltheilungsfolge von JMelosira 
(Orthosira) arenaria Moore», und ueber «Die Zellhaut und das Gesetz der 
Zelltheilungzsfolge von Me/osira arenaria Moore». Bot. Centralbl. Bd. XVI, 
p. 194. 8vo. Cassel 1883. 

— Referat über: «Lanzi Matteo, Le Diatomee raccolte nel lago di Bracciano». 
Bot. Centralbl Bd. XVI, p. 25;. 8vo. Cassel 1883. 

— Die Diatomeen von Franz Josefs Land. 5 Tafeln. Denk. Ak. Wiss. Wien. Bd. 
XLVII. 4to. Wien 1884. 

— Referat über: «Kitton F. Notes on Diatomacece Dillwynit, or the genera and 
species of Diatomace: in the British Conferve of Dillwyn.» Bot. Centralbl. 
Bd. XVII, p. 1. 8vo. Cassel 1884, 

— Referat über: «Prinz W. et Ermenghem E. van. Recherches sur la structure 
de quelques Diatomées contenues dans le Cementstein du Jutland.» Bot. 
Centralbl. Bd. XVII, p. 65. 8vo. Cassel 1884. 

— Ueber das Vorkommen wirklicher CEffnungen in der Schalen der Bacillariaceen. 
Bot. Centralbl. Bd. XVII, p. 67. Svo. Cassel 1884. 

— Referat über: «Van Heurck Henri, Types du Synopsis des Diatomées de Bel- 
gique. Serie I. et IL.» Bot. Centralbl. Bd. XVII, p. 291. vo. Cassel 1884. 

— Referat über: «Engler A. Ueber die pelagischen Diatomaceen der Ostsee.» 
Bot. Centralbl. Bd. XVII, p. 329. 8vo. Cassel 1884. 


Lix 


GnUNOow Á. — Referat über: «Cleve P. T. Diatoms collected during the Expedition | 

of the Vega.» Bot. Centralbl. Bd. XVIII, p. 132. 8vo. Cassel 1884. 

— Referat über: «Grunow A. Die Diatomeen von Franz Josefs Land.» Bot. Cen- 
tralbl. Bd. X1X, p. 65. 8vo. Cassel 1884. 

— Referat ueber: «Sehmidt A. Atlas der Diatomaceenkunde Heft 21 und 22.» Bot. 
Centralbl. Bd. XXIV, p. 321. 8vo. Cassel 1885. 

— Diatoms of the algse of the voyage of the «Vettor Pisani», published by A. 
Pieeone. Notar. vol. II, 1887. Genova 1886. 

— JDiatomaces in «Martelli Flor. Bogosensis.» Firenze 1886. 

— Notiee of Florula Bogosensis (Martelli). Notar. Ann. I, p. 193, 218. 8vo. Ve- 
nezia 1886. 

— Referat ueber: «Prinz M. Note sur les coupes du Pinnularia.» Bot. Centralbl. 
Bd. XXV, p. 135. 8vo. Cassel*1886. à 

— Referat ueber: «Stróse K. Das Bacillarienlager bei Klicken in Anhalt.» Bot. 
Centralbl. Bd. XXV, p. 370. 8vo. Cassel 1886. 

— mueferat ueber: «Schmidt A. Atlas der Diatomaceenkunde Heft 23 und 24.» Bot. 
Centralbl. Bd. XXVII, p. 33. 8vo. Cassel 1886. 

— Referat ueber: «Petit Paul, Note sur le développement des auxospores chez 
le Cocconema cistula.» Bot. Centralbl. Bd. XXVIII, p. 3. 8vo. Cassel 1886. 

— Referat ueber: «Schütt Franz. Auxosporenbildung von Zhizosolenia alata.». 
Bot. Centralbl. Bd. XXVIII, p. 4. 8vo. Cassel 1886. 

— Referat ueber: «Lagerstedt N. G. W. Diatomaceerna i Kuetzing exsikkatverk: 
Algarum aquas dulcis Germanicarum Decades.» Bot. Centralbl. Bd. XXVIII, 
p. 163. 8vo. Cassel 1886. 

— Referat ueber: «Schmidt A. Atlas der Diatomáceenkunde Heft 25 und 26 » 
Bot. Centralbl. Bd. XXVIII, p. 353. 8vo. Cassel 1886. 

— Referat ueber: «Lanzi Matteo. La forma dell" endoeroma nelle Diatomee. » Bot. 
Centralbl. Bd. XXIX, p. 321. 8vo. Cassel 1887. 

— Referat ueber: « Witt O. Ueber den Polirschiefer von Archangelsk -Kurojedo- 
wo im Gouvernement Simbirsk. Mit ? Tafeln.» Bot. Centralbl. Bd. XXX, 
p. 108, 8vo. Cassel 1887. 

— Referat ueber: «Cleve P. T. On some fossil Diatoms found in the Moravian 
Tegel from Augarten near Brünn. 2 Tafeln.» Bot. Centralbl. Bd. XXXI, p. 65. 
8vo. Cassel 1887. 

— Referat ueber: «Walker W. C. and Chase H. H. Notes on some new and rare 
Diatoms. Utica N. Y. 1886.» Bot. Centralbl. Bd. XXXII, p. 97. 8vo. Cassel 
1887. 

— Referat über: «Schütt Franz. Einiges ueber Bau und Leben der Diatomeen.» 
Bot. Centralbl. Bd. XXXII, p. 290. 8vo. Cassel 1887. 

— Referat über: «Grove E. and Sturt G. On a fossil marine Diatomaceous depo- 
sit from Oamaru, Otago, New Zealand.» Bot. Centralbl. Bd. XXXI, p. 131, 
Bd. XXXIV, p. 34. 8vo. Cassel 1887-88. 

— Referat über: «Chase H. H. and Walker W. C. On some new and rare Dia- 
toms Ser. II, III.» Bot. Centralbl. Bd. XXXIIL p. 130. 8vo. 

— Referat ueber: «Van Heurck Henri. Types du Synopsis des Diatomées de Bel- 
gique. Ser. V-XXII.» Bot. Centralbl. Bd. XXXIII, p 323. 8vo. Cassel 1888. 

—^ Referat über: «Pantoesek J. Beitrüge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien 


LX 


Ungarns. Theil I. Marine Bacillarien. Mit 30 Tafeln.» Bot. Centralbl. Bd. 
XXXIV, p. 174. 8vo. Cassel 1888. 

GRuNow A. — Referat über: «Lanzi Matteo. Le Diatomee fossili di Gabi, della eava 
presso S. Agnese in Via Nomentana e della Via Flaminia sopra la tomba dei 
Nasoni», Bot. Centralbl. Bd. XXXV, p. 91. 8vo. 

— Referat ueber: «Sehütt Franz. Ueber die Diatomeengattung Choetoceros.» Bot. 
Centralbl. Bd. XXXIV, p. 3. 8vo. Cassel 1888. 

— Referat ueber: «Deby Julien. On the mieroscopical Structure of the Diatom 
valve.» Bot. Centralbl. Bd. XXXVI, p. 34. 8vo Cassel 1888. 

— Referat ueber: «Belloc E. Les Diatomées de Luchon et des Pyrenées Centra- 
les.» Bot. Centralbl. Bd. XXXVI, p. 66. 8vo. Cassel 1888. 

— Referat ueber: «Kozlowsky Vladislas. Materialien zur Algenflora von Sibi- 
rien.» Bot. Centralbl. Bd. XXXVI, p. 129. 8vo. Cassel 1888. 

— Referat ueber: «Gutwinski Roman. Bacillariacece Tatrenses.» Bot. Centralbl. 
Bd. XXXVI, p. 129. 8vo. Cassel 1888. 

— Referat ueber: «Truan y Luard Alfredo und Witt C. N. Die Diatomaceen der 
Polyeistenkreide von Jeremie in Haiti.» Bot. Centralbl. Bd. XXXVI, p. 825. 
8vo. Cassel 1888. 

— Referat ueber: «Sehmidt A. Atlas der Diatomaceenkunde Heft 27-30. Mit Ta- 
feln 105-120.» Bot. Centralbl. Bd. XXXVII, p. 82. 8vo. Cassel 1889. 

— Referat ueber: «De-Toni Gio. Batt. Intorno ad alcune Diatomee rinvenute nel 
tubo intestinale di una T*ygon violacea, pescata nell' Adriatico.» Bot. Cen- 
tralbl. Bd. XXXIX, p. 13. 8vo. Cassel 1889. 

— Referat ueber: «Lanzi Matteo. Le Diatomee fossili del Monte delle Piche e 
della Via Ostiense.» Bot. Centralbl. Bd. XXXIX, p. 57. 8vo. Cassel 1889. 

— Referet ueber: «Lanzi Matteo. Le Diatomee fossili del terreno Quaternario di 
Roma.» Bot. Centralbl. Bd. XXXIX, p. 130. 8vo. Cassel 1889. 

— Some critical remarks on the Oamaru diatom papers of Messrs. Grove and Sturt. 
Translated by G. C. Karop with annotations by E. Grove. J. Q. M. C, vol. 
III, Ser. 2, n. 24, p. 387. 8vo. London 1889. 

GRUNOW A. AND KirToN F. — Novara Diatoms. Descriptions of new genera and spe- 
cies of Diatoms obtained by the Austrian Imperial Frigate «Novara». du- 
ring her voyage round the world. Translated with notes by F. Kitton. Gre- 
villea vol. I, pp. 30, 41, 76, 91. pls. V, VI. 8vo. London 1872. 

— New Diatoms from Honduras, with notes by F. Kitton. M. M. J. vol. XVIII. 
p. 165. pls. CXCIII-CXCVI. 3vo. London 1877. 

— New species and varieties of Diatomacex from the Caspian Sea. Translated 
with additional notes by F. Kitton. J. R. M. S. vol. IL, p. 677. pl. XXI. 8vo. 
London 1879. 

— On some new species of Nitzschiaq, with notes by F. Kitton. J. R. M. S. vol. III. 
pl. XII-XIII. 8yo. London 1880. 

GuiNARD M. E. — Note sur quelques formes anormales et tératologiques chez le Dia- 
tomacées. Rev. Sci. Nat. Montpellier 1875. 

— ndieations pratiques sur la Recolte et la Préparation des Diatomaeées. Rev. 
Sei. Nat. tom. V. 8vo. Montpellier 1876. 

— Sur un cas de Parasitisme observé sur une Diatomée. Bull. Soc. Belg. Mier. 
tom. IV. 8vo. Bruxelles 1877. 


LXI 


GuiNARD M. E. — Des Diatomées; quelques mots en faveur de leur Étude. Rev. Sci. 
Nat. tom. VI. 8vo. Montpellier 1877. 

— Note sur la préparation des Diatomées. Annal. Soc. Belg. Mic. tom. IV. 8vo. 
Bruxelles 1877. 

— | Note on the preparation of Diatoms. Mieros. News vol. IV. n. 39. p. 81. 1884. 

— Désagrégation des roches à Diatomées. Bull. Soc. Belg. Mier, tom. XII. n. 9. 
p. 180. Bruxelles 1887. Also: On the Breaking up of Diatomaceous rocks. J. 
R. M. S. vol. XII. p. 1047. 8vo. London 1887. 

— On the disintegration of Diatomaceous. deposits. J. Q. M. C. vol. III. ser. 2. 
n. 20. p. 188. 8vo. London 1887. 

GuiNARD M. E. kr BLEIsCHER M. — Notes sur un gisement de Diatomacées dans le 
terrain quaternaire des environs de Rome. Rev. Sci. Nat. vol. I. n. 3. 8vo. 
Montpellier 1872. 

GuTWINSKI RoMAN. — Materyjaly do flory wodorostów Galieyi. Osobne odbieie z. T. 
XVIII. Sprawozdan Komisyi fizyjogrefieznéj Akad. umiej. 8vo. (Polnisch). Kra- 
kau 1884. 

— Przyezynele do znaiomósci okrzemek tatrzánskich (Bacillariacez:e Tatrenses). 
Bericht. physiol. Om. Akad. Wiss. Krakau. tom. XXII. (Polnisch). 8vo. Kra. 
kau 1888. — Rewiew of, in Bot. Centralbl. Bd. XXXVI. p. 129. 8vo. Cassel 
1888 (Baeillariaceze tatrenses). 

— Materyjaly do flory glonów Galicyi 2. tab. Osobne odbicie Z. XXV Tomu Spra- 
wozdan Komisyi fizyjogr. Akad. Umiej. 8vo. (Polnisch). Krakau 1890. 

— Materyaly do fiory glonów Polski. — Odbitka z. «Kosmosu» Roczn. XIV, zesz 
IX. 8vo. 


HABEL DR. AND EpwARDS PRor. A. M. — On the origin of guano. Q. J. M. S. vol. XII. 
n. s. p. 71. 8vo. London 1872. — Proc. Lyc. Nat. Hist. vol. I, pag. 225, New 
York 1870-1872. 

HABIRSHAW FREDERICK. — Catalogue of the Diatomace:e with references to the various 
published descriptions and figures. Reprodueed by the Edison Electric pen 
process. 4to. New York 1877. 

— "The revivification of Diatoms. J. R. M. S. vol. I. p. 150, 311. 8vo. London 1878. 
— Catalogue of the Diatomaeesw, with references to the published descriptions 
and figures. Edited and published by R. Hiteheock. F. R. M. S. Roy. 8vo. 
(I Part. all published). New York 1881-82. 
— Catalogue of the Diatomacezs Ed. II. Edited and puhlished by H. H. Chase. 
4to. Geneva New York 1885. 

Catalogue of the Diatomaces. Ed. IfI. Prepared by H. H. Chase. 4to. Bound 
in 4 vols. Type-written to order for Julien Deby. Unique. New York 1888. 
HAECKEL Dr. ERNsT. — Das Leben in den gróssten Meerestiefen. Samml. gemeinverst. 

wissenseh. Vortráge herausg. v. R. Virehow u. Fr. v. Holtzendorff. Ser. V. 
Heft 110, 1 plate. 43 pp. 8vo. Berlin 1870. 
— Das Protistenreich. Figures. 8vo. Leipzig 1878. 

HacGER D. HERMANN. — Diatomaceen in «Das Mikroskop und seine Anwendung». 8vo. 
Berlin 1866. 

HarL CHARLES M. D. — On an easy method of viewing certain of the Diatomacesx. Q. 
J. M. S. vol. IV, p. 205. pl. XIII. 8yo. London 1856, 


LXII 


HALLIER E. — Untersuchungen über Diatomeen, insbesondere über ihre Bewegungen 
und ihre vegetative Fortpflanzung. 2 Tafeln. 8vo. Gera-Untermhaus 1880. 

— Die Diatomeen. Westermann 's illustrirte deutsche Monatshefte Ser. IV. pt. IV. 
p. 266. With Woodeuts. 8vo. Braunschweig 1880. 

— Die Bewegung der Diatomeen und ihre wahre Ursache nachgewiesen an Nifz- 
schiella acicularis. Pharm. Centralh. Neue Folge. Jahrg. I, n. 49, p. 440. 1 
Woodeut. 4to. Berlin 1880. 

— Movements and vegetative reproduetion of Diatoms. J. R. M. S. vol. I, n. s. 
p. 509. 8vo. London 1881. 

— Biologische Studien über Diatomeen. Zeitschr. f. mikr. Fleischschau und po: 
puláre Mikroskopie. n. 1-4,6. 9 Holzsehnitten. Berlin 1881. 

— Weitere Beobachtungen an Diatomeen. Pharm. Centralhal. Neue Folge. Jahrg. 
II, n. 4, p. 47. Berlin 1881. 

— Sehachtelzellen bei Diatomeen, nachgewiesen für Pinnwularia major und Nitz- 
schia sigmoidea. 3 Figuren. Pharm. Centralhallef. Neue Folge, Jahrg. II, 
n. 14, p. 155. 2 Holzschnitten. 8vo. Berlin 1881. 

— Die Auxosporenbildung bei Cymbella gastroides Kz. Humboldt Jahrg. I. Heft 
4. p. 134. 9 Holzschnitten. Stuttgart 1882. 

Hawks HENRY G. — Diatoms. Contrib. to Geology and Mineralogy of Cal. 8vo. Sacra: 
mento. U. S, 1881. 

— On the uses of Diatoms. Mining et Sci. Press. July 9. (1881) p. 785; J. R. M. 
S. vol. I. (1881) p. 785. 8vo. London 1881. 

— Diatoms and diatomaceous earths. Second Report of the State Mineralogist of 
California. Saeramento, U. S. 1882. 

— À fossil diatomaceous Earth. A. M. M. J. vol. VIII. n. 6. p. 17. 1887. 

HANSEN CARL. — Fortegnelse over ny findeste deter for Danske Diatomeer. Bot. Ti- 
dssk. Kjóbenhavn 1870-71. 

— Ein kleiner Beitrag zur Kenntniss der Diatomeen der danischen Beilande. Vid. 
Med. Naturh. For. Kjóbenh. Kjóbenhavn 1871. 

— Liste des Diatomées trouvées dans le Duché de Slesvig. Bot. Tidssk. Kjoóben- 
havn 1873. 

— Referat über. «Meresehkowsky C. Beobachtungen über die Bewegung der Dia- 
tomaceen und ihre Ursache». Bot. Centralbl. Bd. III, p. 801. 8vo. Cassel 1880. 

HANSGIRG ANTON. — Beitràge zur Kenntniss der Quarnerischen und dalmatinischen Mee- 
resalgen. (Ester. Bot. Zeitschr. Jahrg. XXXIX, n. 2. Wien 1889. 

— Referat über. «Bennett A. W. Freshwater alge (including Chlorophyllaceous 
Protophyta) of North Cornwall, with descriptions of six new species». Bot. 
Centralbl. Bd. XXX. p. 228. 8vo. Cassel 1887. 

HaNTZSCH C. A. — Ueber die Gattung Nitzschia. Hedw. Bd. II. n. 4. pag. 22. Holz- 
schnitt. Svo. Dresden 1859. 

— Neue Baeillarien: Nitzschia vivas et elongata, Cymatopleura nobilis. Hedw. 
Bd. II. n. 6. p. 35,36. Figuren. 8vo. Dresden 1860. 

— Ueber einige Diatomaceen aus dem ostindischen Archipel. Taf. V. u. VI. Ra- 
benh. Beitr. Heft I. 4to. Leipzig 1862. 

- Neue Pràáparir-Methode für Algen und andere sehr zarte und weiehe Gegen- 
stànde, besonders Pflanzentheile etc. Separatabdr. aus «Reinicke Beifr. Z, 
neuern Mikroskopie». Heft III, 8vo, Dresden 18062, 


LXII 


Hanpy Mg. — On filaments of Diatoms. J. R. M. S. 1885, p. 573. 8vo. London 1885. 

HagpwICKE R. — Diatomace:s, various paper on. See: Hardwicke's Science Gossip. 
8vo. London 1865-90. 

HARKNESS RORERT. — Diatomace:e found in a subfossil state in Dumfriesshire. Proc. 
Bot. Soc. Edin. p. 548. 8vo. Edinburgh 1855. 

HannisoN M. — On a new Pleurosigma. Q. J. M. S. vol. VIII. p. 104. 1 Woodeut. 8vo. 
London 1860. 

HaRTING P. — Diatomaceen. In Het Mikroskop. 5. vol. Pl. 8vo. Tiel 1843-54. 

— Over de Foraminiferen und Diatomeen in den Nederlandschen boden. Aanteck. 
Prov. Genoots. Utrecht 1848. 

— Die Macht des kleinen sichtbar in der Bildung der Rinde unseres Erdballs, 
oder Uebersicht der Gestaltung der geographisehen und geologischen Ver- 
breitung der Polypen, Foraminiferen, und kieselschaligen Bacillarien. Aus 
dem Hollàndisehen übersetzt vod Dr. A. Sehwartzkopf mit einem Vorworte 
von Dr. Sehleiden. 8vo. Leipzig 1851. 

— De Magt von het Kleine (Diatomacez). 8vo. Amsterdam 18606. 

— De Boden onder Amsterdam, onderzucht en beschreven. 4 Plaaten. Het Instit. 
Amsterdam. 4to. Amsterdam 1852. 

— De Boden onder Gronigen onderzucht en besehreven. 4to. Haarlem 1853. 

— Bijdrage tot de Kennis der mikroskopische Fauna en Flora van de Banda-Zee, 
naar aanleidung van een onderzoek van einige door diepzee loodingen van 
900 tot 4000 vademen uit die zee opgebragte Gronden. 3 Pl. Naturk. Nederl. 
Ak. Wetensch. Deel X. 4to. Amsterdam 1860. 

HARTNACK E. — Observations sur diverses Diatomées. servant de Tests. Annal. Soc. 
Phytol. d' Anvers. Tom. I, Livr. IV, p. 49. 2 Figs. 8vo. Anvers 1865. 

HaRvEY HoN. W. H. — A manuel of the British Algs. 8vo. London 1841. 

HaRvEY AND BAILEY Pnor. — Diatomaces in U. S. Exploring Exped. under Capt. Wil- 
kes in 1838-42. pl. vol. XVII. 4to. Washington 1862-74. 

— New species of Diatomacex collected by the U. S. exploring Expedition, under 
the ceommand of Capt. Wilkes. U. S. N Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 1 Pla- 
te. 8vo. Philadelphia 1853. 

Hanz Dr. — Ueber den Dysodil. Bot. Centralbl. Bd. XXXVII. n. 2. p. 39, n. 3, p. 72. 
8vo. Cassel 1889. 

HASSALL ARTHUR H. — A history of the British Freshwater algz: (including descriptions 
of the Diatomacece and Desmidiacec), with upwards of 150 plates, illustra- 
ting the various species vol. I. text, vol. II. plates. 8vo. London 1844. 

— [he Diatomaeezs in the water supplied to the inhabitants of London. Miero- 
seopie Examiuation of the water. 3vo. London 1856. 

Hauck FERD. — Ueber das Massenauflreten der Nitzschia Closterium (Ehrb.) Sm. in 
der Adria. C(Esterr. Bot. Zeitschr. n. 8. p. 253. Wien 1872. 

— Aufzàhlung einiger in dem sogenannten Seeschleime der Adria vorkommen- 
den Diatomeen. (Esterr. Bot. Zeitschr. n. 10, p. 331. Wien 1872. 

Hauck ET RrcHTER. — Phykotheka Universalis. 1886 etc. Notar. Ann. II. p. 370. Ann. 
III, p. 647. Venezia 1886 et seq. 

HAUSLER R. — Die Diatomeen des London Clay. Bot. Zeit. n. 44. Col. 720. 4to. Leip- 
zig 1881. 

HazstiNSZKY FRIGYESTÓL. — Magyarhon s Társországai Moszatviranya Math. és Ter- 


LXIV 


mes. Kózlem. Kiadja a Magyar Tudomány. Akad. Kót. V, Füz. IL, pag. 163. 
8vo. Pest 1867. 

HEDWIGIA: Organ (für Kryptogamenkunde nebst Repertorium für Kryptog. Literatur. 
Dresden 1852-1890. 

HEgIBERG P. A. C. — Conspectus critieus Diatomaeearum Danicarum. Kritisk oversigt 
over de Danske Diatomeer. Med 6 Tavler. 8vo. Kjóbenhavn 1863. — Also: 
Conspectus erItieus Diatomacearum Danicarum, notice of, in Q. J. M. S. vol. 
IV, n. s. p. 198. 8vo. London 1864. : 

HELMHACKER R. — Ein neues Diatomaceenlager bei Tabor. Verh. K. K. geol. Reich- 
sanstalt, l7. Juni 1873, p. 180. 4to. Wien 1873. 

HEMPEL C. E. — Algenflora der Umgegend von Chemmitz, p. 90. 1815-71. 

— Algenflora der Umgegend von Chemmitz. 6ter u. 7ter Ber. Naturwiss. Ges. 
Chemmitz, p. 7. Chemmitz 1878-80. 

HENDpRY W. — On Awmphipleura pellucida. Q. J. M. S. vol. VIII. p. 208. 8vo. London . 
1860. 

— On Amphipleura pellucida (p. 87), Hyalodiscus subtilis (Syn. Craspedodiscus 
Franklinii) (p. 1719) and Navicula rhomboides (pag. 231). Q. J. M. S. vol. I. 
n. s. 8vo. London 1861. 

—' On the Hull P/eurosigma fasciola. Q. J. M. S. vol. II. n. s. pag. 192. 2 figures. 
8vo. London 1862. 

HENFREY. — See: Griffith and Henfrey. Micr. Diet. 

HENRIQUES J. — Contributiones ad floram eryptogamicam Lnsitanieam. Enumeratio 
methodica algarum, Lichenum et Fungorum herbarii precipue Horti Regii 
bot. Universitatis Coninbricensis. Coninbriex 1881. 

— Catalogo das plantas que viven na serra do Gerez (Portugal). Bol. Soc. Broter. 
Coimbra 1885. — Notar. Ann. I, p. 120. 8vo. Venezia 1886. 

HERMANN Pnor. — Helminthologische Bemerkungen. Der Naturforscher, Stück 20. Ar. 
tikel 10, p. 161-162. Halle 1874. 

HERMANN Dr. — Wimpern an Campylodiscus. Hedw. Bd. VII. pag. 93. 8vo. Dresden 
1868. 

HET INsTITUUT. — Tijdeschrift. v. phys. en Natuurk. Wetensch. en Verlagen en Me- 
dedeel. d. K. Akad. v. Wetensch. Afdeel Naturkunde. (Het Instit. Amsterd.) 
Amsterdam 1841-1871. 

HickIE W. J. — Descriptions of a new species of Stawroneis (S. Spicula). M. M. J. 
vol. XII. p. 200. 8vo. London 1874. 

— Qn Dr. Sehumann's formulz for Diatom-lines. M. M. J. vol. XIV, n. LXXIX, 
p. 6. pl. CIX. 8vo. London 1875. 

— What are the Characteristics of Frustulia sazonica ?. M. M. J. vol. XIV. p. 32. 
8vo. London 1875. 

— Further notes on Frustulia sazonica. M. M. J. vol. XV. n. LXXXVII. p. 122. 
pl. CXXX. 8vo. London 1876. 

HiGGIN J. — Mierophotographs. Diatomace:e 13 plates. 4to. Liverpool. N. D. 

HinsE M. — Beitràge zur Algen-und Diatomeen-Kunde Sehlesiens, insbesondere Sítre- 
hlen's. Berl. Sehl. Ges. vàterl. Cult. (Bot. Sect,) p. 18. Breslau 1860. 

— Ueber einige Diatomeen in Coujugation. Berl. Schl. Ges f. vàterl. Cult. (Bot. 
Sect.) p. 24. Breslau 1860. 
— Neue Beitràge zur Algen-und Diatomeen-Kunde Schlesiens, insbesondere Stre- 


LXV 


hlens. Ber. Sehl. Ges. f. váterl. Cult. $vo. Breslau 1863. — Mit Naehtrag von 
Ferdinand Cohn. 

Hinsr G. D. — Method of intensifying the resolving power of microscopic objectives 
(4mphipleura pellucida and Pleurosigma angwlatum). Mier. Bull. vol. V. 
n. 5. p. 36. Philadelphia 1888. 

— Histological structures and the Diffraction Theory. J. R. M. S. 1888, pag. 119. 
8vo. London 1888. 

HircHcock RoMyw. — On filamentous projections on Diatoms. A. M. M. J. vol. V. 
p. 176. 8vo. Washington 1884. 

— Imbedding Diatoms. J. R. M. S. vol. IV, ser. 2. (1884) pt. 3. p. 474. 8vo. Lon- 
don 1884. A. M. M. J. vol. V. (1884) p. 54. 8vo. Washington 1884. 

— Beading of Amphipleura and photomierography. A. M. M. J. vol. VI, p. 32, 42. 
8vo. Washington 1885. 

— Smith's new mounting media. Amer. Naturalist vol. XX, p. 88. 8vo. New York 
1886 — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 180. 8vo. London 18806. 

— On mounting certain Diatoms. A. M. M. J. vol. VIL p. 148. 8vo. Washington 
1886. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 1079. 8vo. London 1886. 

— Resolution of pearls of 4mphipleura. A. M. M. J. vol. VIII, n. 6. p. 105. 8vo. 
Washington 1887. 

HopGsoN E. — On a collection of Diatomace:x near Ulverstone. 8vo. 1862. 

HoFFMANN H. — Ein Versuch zur Bestimmung des Werthes von «Species» und «Va- 
rietàt». Bot. Zeit. p. 1l. 4to. Leipzig 1862. 

— JDiatomeen von Giessen. Ber. Oberschles. Ges. f. Nat. u. Heilkund. Giessen 1873. 
— Beitráge zur Diatomeenflora von Marburg. Bot. Hefte Forsch. aus d. Bot. 
Garten z. Marburg Heft I, p. 129. 8vo. Marburg 1885. 

HorMEISTER W. — Ueber die Fortpflanzung der Desmidieen und Diatomeen. Ber. d. 
k. s. Aead. d. Wiss. p. 18. 1 Tafel. 8vo. Leipzig 1857. — Also: On the pro- 
pagation of the Desmidiez and Diatome:e. Translated by Arthur Henfrey. A. 
and M. N. H. vol. I. ser. 3. 1. pl. 8vo. London 1858. 

HocGG JABEZ. — Cilia in Diatomaces. Q. J. M. S. vol. III. p. 335. 8vo. London 1855. 
— Diatomaces. Hogg on the Mieroseope. 8vo. London. Ed. I. 1854. New ed. 1867. 
— Movements of Diatoms. J. R. M. S. vol. III. ser. 2. p. 262. 8vo. London 1883. 
— Further observations on the movement of Diatoms. Mem. Soc. Belg. Micr. 

vol. VII, p. 9. 8vo. Bruxelles 1883. 
— Observations nouvelles sur les mouvements des Diatomées. Journ. Mierog. 8vo. 
Paris 1884. 


HoHENBUEHEL HEUFLER L. — Enumeratio Cryptogamarum Italie Venete. Vindobon:s 
1871. 

HookER. — Five references to Antaretie Diatoms. Rep. Brit. Ass. 1877. 8vo. London 
1817. 


HoPKiNS F. V. — Report upon the specimens obtained from borings made in 1874, 
between the Mississippi River and Lake Borgne, at the site proposed for an 
ontlet for flood waters. 2 plates. Suppl. to Rep. of Comm. of Engineers, 16 
Jan. 1875. p. 42. Appendix 4. 8vo. pl. Washington 1878. 

HOoRNEMANN J. W. — Icones plantarum sponte nascentium in Regno Danisx et in Du- 
eatibus Slesvici, Holsatice et Lauenburgie ad illustrandum opus de iisdem 


€ 


LXVI 


Plantis, Regis jussu, exorandum Florez Daniese nomine inscriptum. vol. IX, 
Fase. XXV-XXVII. Plates 1441-1620. 1820. 
HuNT G. — Curious effeets of moisture on the markings of Pleurosigma. Q. J. M. S, 
vol. III, p. 174. 1. Fig. 8vo. London 1855. ] 
— The Tricerativum Favus: to Mr. Nelson. Engl. Meclan. vol. XL, p. 539. Lon- 
dou 1884. [ 
HuTTON F. W. — On the discovery of 4rachnoidiseus ornatus and 4. Ehrenbergii ab — 
Malahide Co. Dublin. 3 Figs. Jour. Proc. Dubl. Mic. Cl. voll. pt. I. pag. 4. - 
8vo. Dublin 1865. — Q. J. M. S. vol. V, n. s. p. 132. 8vo. London 1865. 
— List of Diatomaees found in washing of Seaweed from China. Journ. Proc. 
Dubl. Mier. Cl. vol. I. pt. I. p. 42. 8vo. Dublin 1865. Q. J. M. S. vol. VI. n. $..— 
p. 126. 8vo. London 1866. | 


: ILLUMINATION AND RESOLUTION (4mpAiplewura, pellucida). Northern Mieroseopist p. 186. 
8vo. London 1882. 
Iunor Dr. O. E. — Poren an Diatomaeeenschalen und Austreten des Protoplasmas an 
die Oberflüche. Biol. Centralbl. Bd. VI. n. 23. p. 719. 8vo. Erlangen 1887. — 
See also: Movements of Diatoms. J. R. M. S. p. 442, and Pores in Diatom. 
valves. J. R. M. S. p. 1000. 8vo. London 1887. 
— Notizie sulle diatomee pelagiche dei laghi in generale e su quelle dei laghi di 
Ginevra e di Zurigo in special modo. Notar. V, n. 19, p. 996. Venezia 1890. 
IxpEx in L. Rabenhorst' s «Algarum Europeearum exsiecatarum » (die Algen Europa '8) 
mit Berücksiehtigung des ganzen Erdballs für Deeaden 1-235». Dresden 1873. 
IxpICE delle specie pubblicate nei fascieoli I-XXXVIII dell'Erbario Crittosamieo Ita- 
liano (Diatomee p. 227). 8vo. 
INFUSORIAL EARTH, The, found in Nevada with analysis by Mr. W. Habirshaw, and in 
Los Angelos County, California. Miner. Rev. U. 5. Dep. of Int. Geol. Surv. 
p. 479. 8vo. Washington D. C. 1883. 
INFUSORIAL EaRTHS, The, on the Patuxent River near Dunkirk. Calvert Co. Md. Mi- 
ner. Res. U. S. Calendr year 1885, p. 443 and 1886, p. 587. Dep. of Int. Geol. 
Surv. 8vo. Washington D. C. 1887. 
INGLIS J. — New species of New Zealand Diatoms. Trans. N. Z. Inst. vol. XIV. p. 357. 
pl. XXII. Wellington 1880-8]. 
— On the Diatomaceous Earth of New Zealand. Trans. N. Z. Inst. vol. XV, p. 34l. 
Wellington 1882. 
INTELLECTUAL OBSERVER, The (Intel. Observ.) London. 
IrziasoHN H. — Ueber das Studium der Süsswasser-Algen. Hedw. 8vo. Dresden 1850. 
— Epithemia Góppertiana copulata. Hedw. Bd. V. p. 15. Tab. I. 8vo. Dresden 1866. 


JacksoN J. K. — Fixing Diatoms. Amer. Naturalist vol. VIII, p. 701. 8vo. Salem 1874. 

JAHRBUCH DER POSENER GESELLSCHAFT d. Freunde der Wissenschaft. Posen 

JAHRBUECHER FUER WISSENSCHAFTLICHE BOTANIK. (Jahrb. f. wiss. Bot.). Berlin 1858-1890. 

JAHRESBERICHT DES EvANGEL. REALPROGYMNAs. in Düren, über d. Schuljahr v. Ostern 
1887-88. (Jahresb. Evangel. Realprogym. Düren). Düren 1888. 

JAHRESBERICHT DER VERSAMMLUNG für vüterland. Naturkunde. 

JAHRESBERICHT NATURFORSCH. GESELLSCHAFT GRAUBUENDENS. Chur 1856 et seq. 

JawEs F. L. — Mounting Diatoms in situ. St. Louis Nat. Druggist vol. VIT, p. 233, 


LXVII 


St. Louis 1885. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 139. 8vo. London 1886. — 
"Journ. Mierog. t. IX, n. 10. p. 417. 8vo. Paris 1885, — Zeitsehr. f. wiss. Mikr. 
vol. III, p. 275. 8vo. Braunschweig 18806. 

JaNISCH C. — Ueber P/ewrostaurum acutum Raben. Hedw. Bd. II. S. 25. T. 3. 8vo. 
Dresden 1859. 

— Zur Charakteristik des Guanos von verschiedenen Fundorten. 5 Tafeln. Abh. 
Sehl. f. váterl. Cult. 8vo. Breslau 1861-62. 

— Ueber Meeres-Diatomaceen von Honduras, von C. Janisch und Dr. Ludwig Ra- 
benhorst. 4 Tafeln. Rab. Beitr. Heft I. 8vo. Leipzig 1862. 

— JDiatomaceen im Hafenschlick von Cuxhafen. Hedw. Bd. II, p. 125. 8vo. Dres- 
den 1863. . 

— Ueber Sehlümmen und Reinigen von Diatomaceen-Material. Zeitschr. f. Mikr. 
Jahrg. I, p. 285. 8vo. Berlin 1878. 

— Ueber J. J. Woodward's neueste Mikro-photographien von 4mphAhipleura pel- 
lucida und Pleurosigma angulatum. Mit 3 Tafeln. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 
XVIII. 8vo. fig. photogr. Bonn 1880. 

— The Diatoms of the «Gazelle» Expedition. 17 Plates. Beautifully Photogra- 
phed. With MS. index to the plates. Not published, but distributed to seve- 
ral Diatomists by the author. 

JEFFREYS J. GwyN F. R. S: — Report an dredging among the Hebrides. A. et M. N. 
H. vol. XVIII. ser. 3. p. 387 (Diatomace: p. 393). 8vo. London 1866. 
JENAISCHE ZEITSCHRIFT F. MEDECIN und Naturwissenschaft. Leipzig und Jena 1864 et seq. 

JENNER A. — Flora of Tunbridge Wells. 8vo. London 1845. 

JENTZSCH ALFRED. — Ueber Diatomeen-führende Schichten des Westpreussischen Di- 
luviums, Zeitsehr. f. deutsch. geol. Ges. Jahrg. 1884, pag. 169. 1 Fig. 8vo. 
Berlin 1884. 

JoBLoT L. — Synedra Uina (teste Ehrenberg). Description et usages de plusieurs nou- 
veaux Mieroseopes, p. 67, pl. VIII, fig. 14. 4to. Paris 1718. 

— Observations d'Histoire naturelle faites avec le microscope. 4to. Paris 1794. 

JoHNSON A. S. — Notice of some undescribed Infusorial Shells (4sterodiscus). A. J. S. 
vol. XIII, ser. 2, n. 37, p. 33. New Haven 1852. 

JouNsoN G. J. — Photography (4mphipleura, Arachnoidiscus, Pleurosigma, Suriret- 
la). Mier. News p. 113. 8vo. Loudon 1883. 

JouNsToN CHRIsTOPHER M. D. — Description of Diatomaces, chiefly of those found 
in «Elide» (Lower California) guano. Q. J. M. S. vol. VIII. p. 11. pl. I. 8vo. 
London 1860. 

— The preparation of Diatomacez. The Lens vol. I, p. 197. 8vo. Chieago 1872. 

— 4ulacodiscus oregonus with two centres. A. J. M. vol. I, p. 82, 1 Fig. 8vo. 
1876. 

JOURNAL AND PRocEEDINGS OF THE DuBLIN MicnoscoPICAL SocrgTy. Dublin 

JOURNAL AND PRocEEDINGS RovAL SociETY oF NEW SouTrH WaLEs. Sydney 1867 et seq. 

JOURNAL p&£ MrCcROGRAPHIE, Histologie humaine et comparée, Anatomie végétale, Bo- 
tanique, Zoologie, Bactériologie, applieation diverses du microscope. Paris 
1877 et seq. 

JOURNAL DES AMATEURS d. Science. Bruxelles 

JOURNAL n. MusEUM GoppEFRoy. Hamburg 1873-1881. 

JOURNAL or BoTANY, The, London 1872 et seq. 


LXVIII 


JoURNAL OF MiCRoSCOPY AND NATURAL SCIENCE, and of the postal Mieroscopical Socie- 
ty. London et Bath 1882 et seq. , 

JOURNAL OF THE ASIATIC SociETY of Bengal. Caleutta 1832 et seq. | 

JOURNAL OF THE LANCASTER NATURAL HisTORY SocIiETY. Laneaster 

JOURNAL OF THE LINNEAN SociETY (Botany). London 1857 et seq. 

JOURNAL oF THE NEW YoRk MicRoscoPiCAL SoctETy. New York 1885 et seq. * 

JOURNAL OF THE PosTAL MiICROSCOPICAL SocriETY and Nat. Sc., see above Journal of 
Microscopy. London 1882-1888. 

JOURNAL OF THE QUEKETT MickOoscoPICAL CLUB (J. Q. M. C ). London 1868 et seq. 

JOURNAL OF THE RoYAL MicRoscoPiCAL SociETY (J. R. M. S.). London 1878 et seq. 

JOURNAL OF THE TRENTON NATURAL HisTORY SociETY. Trenton 

JOURNAL OF THE VICTORIA MICROSCOPICAL SOCIETY. i 

Jupp J. W. — Relation of Tabasheer to mineral substances. Nature vol. XXXV, p. 488. 
4to. London 1887. | 

JuHLIN-DANNFELT H. — On the Diatoms of the Baltie Sea. 4 Plates. Bih. k. Sv. Vet. 
Ak. Handl. Bd. VI. n. 21. 8vo. Stoekholm 1882. 

JULIEN Dr. A. A. — Pyritised Diatoms. Journ. N. Y. Mic. Soc. vol. II. p. 85. 8vo. New 
York 1886 J R. M. S. 1887, p. 279. 8vo. London 1887. 

JULLIEN Dr. J. — Diatomées trouvées dans l'appareil digestif de la Fiwstra spinosa. 
Rap. sur les Bryozoaires. Miss. Seientif. du Cap Horn, p. 92, pl. XV, fig. 5. 
4to. Paris 1888. . 

Jua HERR. — Referat über « Wenham's Reflex Illuminator. J. R. M. S. vol. III. ser. 
2, (1883) pt. 6, p. 909». Zeitschr. f. Wiss. Mikrosk. Bd. I. p. 432. 8vo. Braun- 
schweig 1884. , 

Jusr LEoPoLp. — Botaniseher Jahresbericht. Systematisch geordnetes Repertorium 
der botanisehen Literatur aller Lànder (See Pfitzer, for the Diatoms). 8vo. 
Berlin 1875 et seq. 


KarN C. H. — Balsam of Tolu for mounting. Mier. Bull. vol. I (1884), p. 36. 8vo. Phi- 
ladelphia 1884. — J. R. M. S. vol. IV, ser. 2, pt. 6, p. 985. 8vo. London 1884. 
Some thoughts about mounting. Mier. News. 1884, p. 105. 8vo. London 1884. 
Photo-reproduetion of A. Sehmidt's Atlas der Diatomaeeenkunde and «Die in 
den Grundproben der Nordseefahrt vom 21 Juli bis 9 September 1872 enthal- 
tenen Diatomaceen» («Pirated work»). 8vo. Camden, New Jersey 1884-1890 


et seq. 

— JDiatomace:s of Shark River New Jersey. Bull. Torry Bot. Cl. 1886. 8vo. New 
York 1886. Notar. Ann. II, n. 6, p. 325. 8vo. Venezia 1887. 

— Notes on Diatoms. Bull. Torrey Bot. Cl. vol. XIV, n. 2, p. 25. 8vo. New York 
1887. 

— New fossil deposits of Diatomace:e. Bull. Torrey Bot. Cl. vol. XIV, n. 3, p. 57. 
8vo. New York 1887. 

— Diatoms of Atlantic City. Bull. Torrey Bot. Cl. vol. XV, n. 5, p. 128. 8vo. New 
York 1888. — A. M. M. J. vol. IX, n. 6, p. 105. 8vo. Washington 1888. 

— Collecting Diatoms. Bull. Torry Bot. Cl. 1888, p. 128-131. 8vo. New York 1888. 
— Mier. Bull. vol. VI, p. 20. 8vo. Philadelphia 1889, — J. R, M. S. 1889, pt. 
I, p. 137. 8.vo. London 1889, 


LXIX 


KaiN C. G. — Note on the occurrence of Surirella ovata at Sorata. Bull. Torrey. Bot. 
Cl. vol. XV, n. 8, p. 220. 8vo. New York 1888. 

— Notiee of «Brun and Tempére's Diatomées fossiles du Japon» Bull. Torrey 
Bot. Club. vol. XVII, p. 18. 8vo. New York 1890. 

KaiN C. H. AND SCHULTZE E. A. — On a fossil marine Diatomaceous deposit from 
Atlantie City. N. J. Bull. Torrey Bot. Cl. vol XVI, pp. 71-76, 207-210, 3 pho- 
to-plates. 8vo. New York 1889. — Hedw. Bd. XXVIII, Heft 3, pag. 202, Heft 
6, p. 377. 8vo. Dresden 1889. — The Mieroscope vol. IX, n. 9, p. 285. J. R. 
M. S. 1889, pt. IV, p. 566. 8vo. London 1889. 


KAISER E. — Gunther's Photographien von Plewrosigma amngulatum. Bot. Centralbl. 
Bd. II, p. 683. 8vo. Cassel 1880. — J. R. M. S. vol. III, p. 891. 8vo. London 
18 0. d 

| KaRoP G. C. — On eertain immature forms of Diatomaces. J. Q. M. C. vol. VI, pp. 


191, 215. 8vo. London 1881. 

— Extract from a Monograph «Zur Kenntniss der Infeetions-Krankheiten niede- 
rer Thiere und Pílanzen», by Dr. W. Zopf, in the Nov. Aet. Acad. Caes. 
Leop.-OCarol. Nat. Cur. Halle Bd. LII, n. 7. Translated with the sanetion of 
the Academy by George C. Karop. M. R. C. S, F. R. M. S. 1 Plate. J. Q. 
M. C. vol. IV, ser. 2, n. 25, p. 34. 8vo. London 1889. 

— Some critical Remarks by Herr À. Grunow on the Oamaru Diatom Papers of 
Mess Grove and Sturt, with annotations by E. Grove. J. Q. M. C. 1889, 
n. 24, p. 387-391. 8vo. London 1889. 

KARoP G. C. AND MonLaAND H. — The Loch Kinnord and Skye Diatomaceous depo- 
sits with hints on cleaning refraetary material. J. Q. M. C. vol. III, ser. 2, 
p. 92. 8vo. London 1887. 

KELAART Dm. — List of Diatomace:s found in Ceylon. A. et M. N. H. vol. I, ser. 3. 
8vo. London 1858. 

KELLER C. C. — Die Reinigung des Tolu-balsams zu mikroskopischen Zwecken. 
Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. IV, p. 471. 8vo. Braunschweig 1887. 

KENT SAvILLE. — On Zsthmia enervis. «Man. of Infusoria», vol. I, p. 59. 8vo. (foot- 
note). London 1880. 

KiADJA A MaGYAR TupoMANYOS. AkAD. — Math. es. Termeszett. Budapest..... 

KrCcKX JEAN. — Recherches pour servir à la Flore Cryptogamique des Flandres. 
Gand 1840-1855. 

KickX JEAN-JaCQUES. — Diatomées. In Flore Cryptogamique des Flandres. 2 vol. Gd. 
8vo. Ouvrage posthume de G. Kickx. Gand 1867. 

KriLLIAS E. — An enumeration of the plants collected by Dr. H. H. Rusby in South Ame- 
riea in 1855-56 (Fresh water Diatomace:s determined by C. H. Kain). Bull. 
Torrey Bot. Cl. vol. XV, p. 177-184. 8vo. New York 1888, 

KIRCHENPAUER DR. Jug. — Beitrag zur Thier-und Pflanzen-Topographie der Seetonnen 
der EKlbmündung. Abh. naturwiss. Ver. Hamburg, Hedw. Bd. II, p. 83. 8vo. 
Dresden 1863. 

KiRCHNER O. — Die Algen Sehlesiens in F. Cohn 's Kryptogamen-Flora von Schlesien. 
vol. II. 8vo. Breslau 1878. 

KIRCHNER DR. O. — Beitrag zur Algenflora von Württemberg. 1 Tafel. Württ. Na- 
turw. Jahresh. Jahrg. XXXVI, p. 155, 1 vol. 8vo. Württemberg 1880. 

— Naehtráge zur Algenfiora von Württemberg. Jahresh. Ver. f. vàterl. Naturk. 


"a AP iue 


LXX 


Württ. 1888, p. 143 (4chnanthidiwm. Zelleri ete.). Bot. Centralbl. Bd. XXXVI, — 
p. 324. 8vo. Cassel 1888. 

KrrroN FnEgp. — The Diatomace:se of the Monmouth U. S. subpeat deposit. Sei. Goss. 
vol. III, pp. 133, 156, 180. 8vo. London 1867. 

— The genus Amphitetras. Sci. Goss. vol. III, p. 271. 8vo. London 1867. 

— List of Diatomace:e collected by Or. David Lyall. R. N. of the N. W. eoast 
of British North America. Boundary Commission 1858-59. Journ. Lin. Soc. Bot. 
vol. IX, p. 416. 8vo. London 1867. 

— Remarks on the publication of new genera and species from insufficients ma- 
terial. Q. J. M. S. vol. VII, n. s. p. 118. 8vo. London 1867. 

— Remarks on some of the new species of Diatomacex recently published by 
the Revd. E. O' Meara. Q. J. M. S. vol. VIII, n. s., p. 13. 8vo. London 1868. 

— Deseription of a new genus of Diatomace:x and observations on the coste of 
Pinnularia peregrina. Q. J. M. S. vol. VIIL. n. s., p. 16. 8vo. London 1868, 

— On the Diatoms in the Maine U. S. subpeat deposits. Sci. Goss. vol. IV, p. 85, 
9 figs. 8vo. London 1868. 

— On the Diatoms in the «Perley's meadow» deposit. Sei. Goss. vol. IV, p. 13l. 
13 figs. 8vo. London 1868. 

— New species of Diatomacez (Reply to the Revd. E. O'Meara). Q. J. M. S. 
vol. VIII, n. s., p. 139. 8vo. London 1868. 

— A new Surirella. Sci. Goss. vol. V, p. 61. 8vo. London 1869. 

— Notes on New York Diatoms with description of a new species. Pragilaria 
crotonensis K. Sci. Goss. vol. V, p. 109, 3 Figs. 8vo. London 1869. 

— Seaside Diatoms. Sci. Goss. vol. V, p. 220. 8vo. London 1869. 

— New Diatoms (The forms in Grunow's Diatomacez of the Novara Expedition). 
Sci. Goss. vol. VI, p. 61, 8 Figs. 8vo. London 1872. 

— Diatomaceous deposits from Jutland. 5 Plates. J. Q, M. C. vol. II, p. 99, 168. 
8vo. London 1870-71. 

— On eleaning diatomaceous gatherings. Sci. Goss. vol. VII, p. 105. 8vo. Lon- 
don 1871, 

— On Prof. H. L. Smith's «Conspectus of the Diatomacez» Grevillea vol. I. p. 63, 
et 89. 8vo. London 1872. — See also: notice under title: A review of the 
new Conspectus of the Families and Genera of Diatomace: by H. L. Smith. 
M. M. J. vol. IX, p. 35, 165. 8vo. London 1873. 3 

— Strange habitats of certain species of Diatomace:e. Sci. Goss. vol. XI, p. 222, 
6 Figs. 8vo. London 1873. 

— Quano Diatoms etc. M. M. J. vol. 1X, p. 166. 8vo. London 1878. 

— "The Diatomace:x and Heterogenesis (A resumé of Prof. H. L. Smith's Arche- 
biosis and Heterogenesis. Lens vol. II, p. 19, 1873). Sci. Goss. vol. IX, p. 153, 
8vo. London 1873. 

— Remarks on A«lacodiscus formosus, Omphalopelta versicolor etc. with deseri- 
ption of a new species of Navicula. M. M. J. vol. X, pag. 6, pl. XXI. 8vo. 
London 1873. 

— A deseription of some new species of Diatomacew. M. M. J. vol. X, p. 205, 
pl, XXXVIII. 8vo. London 1873. — Grevillea vol. ITI, p. 110. 8vo. London 1873. 

-— Conspectus of Diatomaces:. The genus 4mphora by Prof. H. L. Smith. Grevil- 
lea vol. II, p. 24, 8 Figs. 8vo. London 1873-74. 


LXXI 


KrrTON FRED. — New Diatoms. M. M. J. vol. XII, p. 218. p. LXXXI-LXXXII. 8vo. Lon- 


don 1874. — Grevillea vol. III, p. 72. 8vo. London 1874. 

Critical notes on some species of Diatomacé:e. Grevillea vol. III, p. 38, 3 Figs. 
8vo. London 1874, 

History of the Diatomacese (A resumé of Prof. H. L. Smith's translation of Küt- 
zings Historical Preface to the « Bacillaria». Lens, vol. II, p. 120. 199). Sci. 
Goss. vol. X, p. 2, 25, 149. 8vo. London 1874. 

Reports on A. Sehmidt's Atlas der Diatomaceenkunde: Pt. I. Grevillea vol. III, 
p. 134. 8vo. London 1874-75. — Pt. I. Sci. Goss. vol. XI, p. 38, 8vo. London 
1875. — Pt. IL-III. Grevillea vol. III. p. 187, 8vo. London 1874-75. — Pt. IV-V. 
Grevillea vol. IV, p. 26. *vo. London 1875-76. — Pt. IV-V. Sci. Goss. vol. 
XI, p. 205. 8vo. London 1875. — Pt. VI-VIII. Grevillea vol. IV, p. 131. 8vo. 
London 1875-76. — Pt. IX-X. Grevillea vol. V. p. 78. 8vo. London 1876-77. 
— Pt. XIII-XIV. Grevillea vol. VI, p. 58. 8vo. London 1877-78. 

Bermuda Tripoli. Sei. Goss. vol. XI, p. 160. 8vo. London 1875, 

Fauna and Flora of Norfolk. Pt. VIL. Diatomacese, being a list of the Diato- 
maces occurring at Norfolk. Trans. Norfolk and Norwich Nat. Hist. Soc. 
vol. III, p. 336. 8vo. 18795. 

On the genus Arachnoidiscus. Sci. Goss. vol. XI, p. 121. 8vo. London 1875. 

Number of strive on the Diatoms in Móller's Probe-Platte. M. M. J. vol. XIV, 
p. 45. 8vo. London 1575. 

Diatomaeec in slides of Santa Monica deposit. M. M. J. vol, XVI, p. 232. 8vo. 
London 1876. 

On the Revd. E. O' Meara's Report on the Irish Diatomacese. Sei. Goss. vol. 
XII. 8vo. London 1876. 

Heliopelta Metii. Sei. Goss. vol. XIII, p. 65. 8vo. London 1877. 

On cleaning and mounting Diatomaces. Sci. Goss. vol. 13, pag. 145, 217. 8vo. 
London 1877. 

Catalogue of the Diatomacezx by Fred. Habirshaw. Grevillea vol. VI, p. 115. 
8vo. London 1877-78. 

New Diatoms by Prof. P. T. Cleve with notes by F. Kitton. Grevillea vol. VII, 
p. 67, 115. 8vo. London 1878. 

Does dessication kill Diatoms? Translated from the French of M. Paul Petit. 
Sci. Goss. vol. XIV, p. 74. 8vo. London 1878. 

New Diatoms. J. R. M. S. vol. I, p. ?67. 8vo. London 1878. . 

On Hyalodiscus subtilis and H. californicus. With notes by Prof. H. L. Smlth. 
A. J. M. vol III, p. 357, 8 Fig. 8vo. 1878. — Brebissonia I. Ann. n. 8, pag. 1171. 
8vo. Paris 1879. 

What a Diatom is. Translated from «Ce que c'est qu' une Diatomée» par M. 
Julien Deby. Sci. Goss. vol. XIV, pp. 104, 126. 8 Fig. 8vo. London 1878. 

Notes sur quelques Diatomées. Bull. Soc. Belg. Mier. tom. V, 2 Figs. 8vo. Bru- 
xelles 1878-79. 

The Thallus of the Diatomacec. A resumé of «Le Thalle des Diatomées» par 
M. le Dr. Matteo Lanzi. Ann. Soc. Belg. Mic. tom. IV. — J. R. M. S. vol. 
IL, p. 38. 8vo. London 1879, — A. J. M. vol. IV. p. 134. 8vo. 1879. 

Diatomaces of Kerguelen's Land (From Algs aqu:e duleis Insulcte Kerguelen- 
sis, auctore P, F. Reinsch cum notulis de distributione geographica a G. 


LXXII 


Diekie adjectis) Trans. Roy. Soc. vol. CLXVIII, p. 66-69. 4to. London 1879. 
Grevillea vol. VIIL, p. 90. 8vo. London 1879-80. 
KirroN FnEp. — The early history of the Diatomaces. Sci. Goss. vol. XVI, p. 77, l 
Fig. p. 133 and n. CCV, p. 6. 8vo. London 1880, 1882. — Journ. Mierog. t. IV 
et V. 8vo. Paris 1880-81. 
— Note on the Rev. G. L. Mill's paper on Diatoms in Peruvian guano. J. R. M. 
S. vol. II, ser. 2, p. 476. 8vo. London 1882. 
— Sur 'Awlacodiscus Kittoni de Mills ete. Journ. Mierog. tom. VI. Paris 1882. 
— Notes on «Diatomace:s Dillwynii » or the genera and species of Diatomacese 
in the «British Conferve» of Dillwyn. 1 Plate. J. Q. M. C. vol. I, ser. 2, 
pag. 166. Svo. London 1888. — Also; Note sur les genres et espéces de Dia- 
tomées dans les British Conferve de Dillwyn. Journ. Mierog. t. VIII. 8vo. 
Paris 1883. 
-- Binoeular vision in the study of the Diatomacez. J. R. M. S. vol. III, ser. 2, 
p. 154. 8vo. London 1882. 
— On some Diatomacez from the Island of Socotra. Jour. Lin. Soc. Bot, vol. XX, 
p. 513. 1 plate. 8vo. London 1884. 
— On gum Styrax as a medium for mounting Diatoms. Sei. Goss. pag. 66, 8vo. 
London 1884. — J. R. M. S. vol. IV, ser. 2, p. 318. 8vo. London 1884, 
— Fauna and Flora of Norfolk Diatomacez. Trans. Norfolk and Norwich Nat. 
Soe. vol. III, p. 754, 8vo. Norwich 1884. 
— On the mysterious appearance of a Diatom. J. Q. M. C. vol. II, ser. 2, n. 13, 
p. 178. 8vo. London 1885. | 
— Navicula Durrandii n. sp. J. R. M. S. vol. V, ser. 2, p. 1042. 8vo. London 1885. 
— Asteromphalus living on the Teignmouth coast. J. R. M. S. p. 380. 8vo. Lon- 
don 1885. 
— Some new Diatomaceous forms from the «Saugschiefer» of Dabrovriea. Sei. 
Goss. p. 36, 3 Figs. 8vo. London 1885. — J. R. M. S. p. 497. 8vo. London 1885. 
— Diatoms and Bladderwort. J. R. M. S. p. 685. 8vo. London 1885. 
— Note on Styrax and Canada balsam. J. R. M. S. p. 359. 8vo, London 1887. 
— New species of Biddulphia from Fiji (B. echinata). J. R. M. S. p. 466. 8vo. 
London 1888. 
— On some Diatomaces from the Island of Soeotra. Trans. Roy. Soc. Edin. vol. 
XXXI. 4fo. Edinburgh 1888. 
— A new species of Navicula (N. venustissima). J. R. M. S. p. 101. 8vo. Lon- 
don 1889. k 
KirToN FRED. AND GROVE E. — Description of some new Diatomace: found in the 
stomachs of Japanese oysters, with a list of species observed by E. Grove. 
— Also a description of some new or undescribed forms from other locali- 
ties by F. Kitton. 1 Plate. J. Q. M. C. vol. II, ser. 2, p. 16. 8vo. London 1884. 
KJELLMAN F. R. — Bidrag till Kànnedomen af Kariska hafvets Alg-vegetation. 1 Plate 
Oefvers. K. Vet. Ak. Fórhandl. Stockh. p. 3. 8vo. Stockholm 1877. 
KrEBS G. — Ueber die Organisation der Gallerte bei einigen Algen und Flagellaten. 
Unters. a. d. Bot. Inst. z. Tübingen Bd. II, p. 333. Tübingen 1887. 
— Beitrüge zur Physiologie der Pflanzenzelle. Unters. a. d. Bot. Inst. z. Tübin- 
gen Bd. III, p. 489, 568. Tübingen 1888. — Hedw. p. 114. 8vo. Dresden 1888. 
KoENiIG Dn. — Diatoms from Railway Cutting near Gray's Ferry Road. Rept. Proc. Phi- 


LXXIIÍ 


lad. Aead. Nat. Sci. in Amer. Naturalist vol. XX, p. 754. 8vo. Philadelphia 
1886. 

KoNGLIiCH SvENSKA VETENSKAPS AKADEMIENS HANDLINGER (K. Sv. Vet. Ak. Handl). 
Stockholm 

KosLowSkY VLADISLAS. — Materialien zur Algenfiora von Sibirien. Schrift. Naturf. Ges. 
z. Kiew. 1 Tafel. (In Russian). Kiew. 1887. — Bot. Centralbl. Bd. XXXVI, 
p. 129. 8vo. Cassel 1888. — Referat von Rothert (St. Petersburg). Bot. Cen- 
tralbl. Bd. XL, p. 40. 8vo. Cassel 1889. 

Knaus G. ET MILLARDET ÁÀ. — Etudes sur la matiére colorante des Phycochromacées 
et des Diatomées. Mém. Soc. Sci. Nat. Strassb. t. VI. 4to. Strassburg 1868. 

KROKER M. — Bericht über ein neu aufgefundenes an Diatomaceen sehr reiches und 
ausgedehntes Sehlammlager zu Pallowitz bei Orzesche. 52. Jahresb. Schles. 
Ges. vüterl. Cult. 8vo. 

KRoNFELD. — Referat über «Imhof O. E. Poren an Diatomaceen-schalen ete. Biol, 
Centralbl. Bd. VI, n. 23, p. 719». Bot. Centralbl. Bd. XXXI, p. 193. 8vo. Cas- 
sel 1887. 

KUEBLER J. DE — Diatomées des laes Leman, Constanee, Neuchatel, Zurich et du Rhin. 
8vo. Lausanne 1874. 

KUEBLER DR. J. uND ZwiNGLI H. — Mikroskopische Bilder aus dem Leben unserer ein- 
heimischen Gewüsser. 3 Tafeln. Neujahrs-Blatt v. d. Bürgerbibliothek in 
Winterthur. 4to. Winterthur 1864. 

KuETZING Dg. F. T. — Ueber die Gattungen 7elosira und Fragilaria. Linn:wa vol. 
VIII, p. 67. 8vo. Berlin 1833 

— Synopsis Diatomearum oder Versuch einer systematischen Zusammenstellung 
der Diatomeen. «Aus der Linnza vol. VIII, besonders abgedruckt. 7 Tafeln. 
Svo Halle 1834. 

— Die kieselschaligen Bacillarien oder Diatomeen, mit 30 gravirten Tafeln. 4to. 
Nordhausen 1844. — Zweiter Abdruck. 4to. Nordhausen 1865. 

— Diatomace:e, In Phycologia Germaniea d. i. Deutshlands Algen in bündigen 
Beschreibungen. p. 54 et seq. 8vo. Nordhausen 1845. 

— Species Algarum. 8vo. Lipsia; 1849, 

— Diatomaces. In «Grundzüge der philosophisehen Botanik». S8vo. Leipzig 
1851552. 

KuronRGA PRor. S, — Naturgeschichte der Infusionsthiere, vorzüglich naeh Ehrenbergs 
Beobaehtungen. Aus dem russichen übersetzt. Mit. einem Atlas. Ueber fossile 
Infusorien p. 128. 8vo. Carlsruhe 1841. (Russische Auflage. St. Petersburg 


1839). 

L. V. A. — Preparation of Diatoms. Sci. Enquir. vol. II, p. 31. 8vo. London et Bath 
1877. 

LaAaERsTEDT N. G. W. — Sótvattens-Diatomaceer fran Spetsbergen och Beeren Ki- 


land.2 Taflor. Bih. K. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd. I, n. 14. 8vo. Stockholm 1873. 

— Saltvattens Diatomaceer fran Bohuslün. Med 1 Taíla. Bih. K. Sv. Vet. Ak. 
Handl. Bd. III, n. 15. 8vo Stockholm 1876. — Hedw. Bd. XV, s. 8vo. Dre- 
sden 1876. 

— Bór namnet Diatomaces utbytas mot Bacillariaceze. Bot. Not. Stockholm 
1876. 

— Diatomaceerna i Kützings exsikkatverk: «Algarum aqu: dulcis germaniearum 


LXXIV 


decades» 1 Tafla. Oefvers. K. Sv. Vet. Ak. Fórhandl. n. 2. 8vo. Stockholm 
1884. 

LAMaRCK Dr. Er DE CANDOLLE. — Diatomées. Flore Frangaise. 3. Ed. t. II, pag. 48. 
8vo. Paris 1815. 

L4 NaàTURA. — Milano 

LA NATURALEZA. — Mexico 

LawaG F. H. — On seleeting and mounting Dlatoms. M. M. J vol. IV, pag. 308. 8vo. 
London 1870. 

— Another hint on seleeting and mounting Diatoms. M. M. J. vol. VI, pag. 215. 
8vo. London 1871. 

— A review of the new «Conspectus of the Families and genera of Diatomace:». 
M. M. J. vol. IX, p. 114. 8vo. London 1873. 

— Handling Diatoms. Amer. Naturalist vol. VIII. p. 697. 8vo. Salem 1874. 

— On Stictodiscus californicus with illustrations. Sci. Goss. p. 135. 8vo. London 
1885. 

LANGENBACH Dr. G. — Die Meeresalgen der Inseln Sicilien und Pantellaria. 8vo. Ber- 
lin 1873. 

LANKESTER EpwiIN. — On a white Diatomaceous inerustation on Stones from the bed 
of the River Annan. M. J. vol. I, p. 4l. 8vo. London 1841. 

LANKESTER EDWIN. AND REDFFRN PETER. — Reports made to the Directors of the 
London (Watford) Spring Water Company on the results of microseopieal 
Examinations of the organic matters and solid contents of water Supplied 
from the Thames and other sources. 8vo. London 1852. 

LANKESTER Ep. Rav. — On the movements of the Diatomacec. Pop. Sci. Rev. 8vo. 
London 1866. 

— On Green Oysters. Q. J. M. S. vol. XXVI, p. 71. London 1886. 
— The cause of the green colour of the European oyster. Amer. Naturalist vol. 
XX, p. 298. 8vo. Philadelphia 1886. 

LaANZI MarrEo. Dorr. — Aleune Diatomacee raecolte in Fiesole. Nuov. Giorn. Bot. 
Ital. vol. VII, n. 2, p. 153. 8vo. Roma 1875. 

— Le Diatomacee raccolte dalla Spedizione della Soeietà geografica Italiana in 
Tunisia. Boll. Soc. Geograf. Ital. Fase. I. 8vo. Roma 1876. 

— Le Thalle des Diatomées. 1 Planche. Ann. Soc. Belg. Micr. tom. IV. 8vo. Bru- 
xelles 1878. 

— Diatomee raceolte in Ostia. Atti Soc. Critt. Ital. tom. I, p. 25. 1878. 

— Aleune parole in risposta al Signor Paolo Petit. Brebissonia n. 9, p. 129. 8vo. 
Paris 1879. — Also: Trad. francaise de G. Huberson p. 135. 8vo. Paris 1879. 

— Utilità dello studio delle Diatomee. R. Accad. Med. d. Roma. Roma 1880. 

— Le Diatomee fossili di Tor di Quinto. Nota. Atti Acecad. Pontif. nuov. Line. 
Ann. XXXIV. Roma 1881. 

— Le Diatomee rinvenute nelle fonti urbane dell'aequa Pia-Mareia. Atti Acead. 
pontif. nuov. Line. Ann. XXXIV, ser. VI. 4to. Roma 188l. 

— Le Diatomee raccolte nel Lago di Braeciano. Atti Acead. Pontif. nuov. Line. 
tom. XXXV, Ann. XXXV, Ser. VI. 4to. Roma 1883. — Bot. Centralbl. Bd. 
XVI. p. 257. 8vo. Cassel 1883. — J. R. M. S. vol. IV, ser. 2, p. 277. 8vo. Lon- 
don 1884. 

— Le Diatomee rinvenute nel Lago Traiano, nello stagno di Maecarese e loro 


dedii e 


LXXV 


adiacenze. Atti Soc. Critt. Ital. residente in Milano (R. Ort. Bot. di Lrera). 
Ann. XXVII, vol. III, ser. 2. 8vo. Varese 1884. 
LaNzi MarrEo Dorr. — La forma dell'endoeroma nelle Diatomee. Atti Accad. pontif. 
nuovy. Linc. t. XXXVII. Roma 1885. — Bot. Centralbl. Bd. XXXIX, p. 421. 8vo. 
Cassel 1886. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 291. 8vo. London 1886. 
— Le Diatomee fossili della via Flaminia sopra la tomba dei Nasoni. Atti Accad. 
pontif. nuov. Linc. tab. XL. 4to, Roraa 1887. — Bot. Centralbl. Bd. XXXV, 
p. 156. 8vo. Cassel 1888. 
— Le Diatomee fossili di Gabi. Atti Accad. pontif. nuov. Linc. tab. XXXIX. 4to. 
Roma 1887. 
— Le Diatomee fossili della cava presso S. Agnese in via Nomentana. Atti Acead. 
pontif. nuov. Line. t. XXXIX 4to. Roma 1887. — Bot. Centralbl. Bd. XXXV, 
p. 91. 8vo. Cassel 1888. » 
— Le Diatomee fossili del terreno quaternario di Roma. Annuar. d. R. Ist. Bot. 
Roma. Ann. III, fasc. I. 4to. Roma 1887. 
— Le Diatomee fossili del monte delle Piche e della via Ostiense. Notar. Ann. III, 
n. ll. p. 549. 8vo. Venezia 1888. — Atti Accad. pontif. nuov. Line. Ann. XL. 
T. XL. 4to. Roma 1888. 
— Le Diatomee fossili della via Aurelia. Nota. Atti Accad. pontif. nuov. Linc. 
Ann. XLII. 4to. Roma 1889. 
— Le Diatomee fossili del Gianicolo. Nota. Atti Accad. pontif. nuov. Line. Ann. 
XLII. 4to. &koma 1889. 
— Saggio di classificazione naturale delle Diatomee secondo il sistema naturale. 
Atli Aecad. pontif, nuov. Line. XLIII, ser. IT. Roma 1890. 
— Diatomacearum naturalis et methodicze distributionis specimen. Notar. V, n. 19, 
p. 1017-1019. Venezia 1890. 
LaAuUpER HENRY Scorr. — Remarks on the marine Diatomace:ce found at Hong Kong 
with descriptions of new species. T. M. S. vol. XII, n. s. p. 75, pl. VIII. 8vo. 
London 1864. 
— Qn new Diatoms. T. M. S. vol. XII, p. 6, pl. III. 8vo. London 1872. 
LEEUWENHOEK A. — In Phil. Trans Roy. Soc. Lond. 1703. 8vo. London 1703. 
LEDY J. — On the motive power of Diatoms. Proc. Acad. Nat. Sei. Philad. p. 113. 
8vo. Philadelphia 1874. 
Le Jotis AuaUsTE. — Quelques refléxions sur l'étude de la Botanique et détails sur 
les modes de reproduction des Algues Zoosporées. Mém. Soc. Sci. Nat. Cher- 
bourg. 8vo. Cherbourg 1852. 
LEMAIRE A. — Catalogue des Diatomées des environs de Nancy. Bull. Soe. Sei. Nan- 
cy. 8vo. Naney 1881. 
LENs The. — A quarterly Journal of mieroscopy and the allied natural Seiences, 
with the Transactions of the State Mieroscopieal Society of Illinois. Edited 
by S. A. Briggs. 2 vol. 8vo. pl. (All published). Chieago 1872-1873. 
LETT H. W. M. — Diatomaceous fossil deposits of Mourne Mountains and South Mour 
ne. Sei. Gossip vol. XIX, p. 16. 8vo. London 1883. 
LEUDUGER-FORTMOREL G. M. D. — Catalogue des Diatomées de la Baie de Saint- 
Brieue et du littoral des Cótes-du-Nord. Bull. Soc. Bot. de France, (OU XOV: 
8vo. Paris 1879. 


LXXVI 


LrupUGER-FonTMoREL G. M. D. — Catalogue des Diatomées de l'ile Ceylon. 9 plan- 

ches. Mém. Soc. d'Emul. d. Cótes-du-Nord. 8vo. Saint-Brieuc 1879. 
— M. S. «liste des Diatomées marines de la Malaisie, Sumatra, Java et Singapore, 

dans les preparations de Mons. Julien Deby (unique). In possession of Julien 
Deby». Unpublished 1889. 

LrEUDUGER-FORTMOREL G., M. D. et PETIT, PAuL. — Des gisements silicieux fossiles de 
l'Auvergne etc. Journ. de Mierog. 8vo. Paris 1878. 

Lrvi-MongENos Davip. — Appunti algologici sulla nutrizione dei girini di Rana eseu- 
lenta. Rendie. Aecad. Line. Rom. vol. IV, fasc. 8. 8vo. Roma 1888. 

— Aleune osservazioni e proposte sulla Diatomolosia laeustre Italiana. Notar. 
Ann. IV, n. 15, p. 818. 8vo. Venezia 1889. — Hedw. Bd. XXVIII. p. 377. 8vo. 
Dresden 1889. 

Ricerehe sulla fitofagia delle larve di Friganea. Notar. n. 15, p. 775. 8vo. Ve- 
nezia 1889. — Hedw. Bd. XXVIII, p. 377. 8vo. Dresden 1889. 

— Elenchi di Diatomee rinvenute nel tubo digerente d'animali acquatici. Pt. I, 
Notar. Ann. IV, p. 833. 8vo. Venezia 1889. 

Alcune idee sulla evoluzione difensiva delle Diatomee, in rapporto con la dia- 
tomofagia degli animali aequatici. Boll. d. Soc. Italiana dei Mierosp. 8vo. Aci- 
reale 1890 et traduc. fr. dans Notarisia 1890. 

Lewis F, W. M. D. — Notes on new and rarer species of Diatomacez of the United 

States Seaboard. 2 plates. Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 8vo. Philadelphia 1861. 
— Q. J. M. S. vol. II, n. s.. p. 155. 8vo. London 18692. 

— On some new and singular intermediate forms of Diatomacecw with 1 plate. 
Proc. Ae. Nat. Sei. Philad. Philadelphia 1863. 

— On extreme and exceptional variation of Diatoms in some White Mountain lo- 
calities etc. 1 plate. Proc. Ae. Nat. Sci. Philad. 8v0. Philadelphia 1865. 

LicATA G. B. — Alghe della Baja di Assab. La Natura. n. 12, pag. 181. 4to. Milano 

1882. — Notar. Ann. I, p. 62. 8vo. Venezia 1886. 


LicoroL: G. — Storia naturale delle piante crittogame che nascono sulle lave Vesu- 
viane. Atti Aocad. Sci. Fis. e mat. Napol. Napoli 1885?. 
LieRAU D.r M. — Das botanische Museum und bot. Laboratorium für Waarenkunde 


zu Hamburg-Eine Uebersicht seiner Sammlungen und Einrichtungen. Bot. 
Centralbl. Bd. XXXVIII, n. 4, p. 558. 8vo. Cassel 1889. 
LiLLJEBOoRG M. — Conspectus critieus Diatomacearum. 4 parts. Lund 1830-32. (See C. 
A. Agardh.) 
LiNDLEY Jouw PH. D. — Diatomace:e. In « Vegetable Kingdom, or the Structure, Clas- 
sification and Uses of Plants». 8vo, London 1846. 
LINDLEY J. AND MoonRE THoMas. — The Treasury of Botany. London 1875. 
LipsAv W. LaupER M. D. — On the Diatomaces: of Otago, New Zealand. Journ. 
Lin. Soc. Bot. vol. IX, p. 129..8vo. London 1867. 
— On the Protophyta (Diatomacea) of New Zealand. Q. J. M. S. vol. VII, n. $., 
p. 97. 8vo. London 1867. 
— On the Protophyta of Iceland (including Desmids and Diatoms). Q. J. M. S. 
vol. VII, n. s., p. 197. 8vo. London 1867. 
LrwK H. F. — Hore phys. Berol. Berolin 1820. 
LINNAEA. — Ein Journal für die Botanik. Berlin 1826-82. 
LiNNAEUS C. — Systema Nature vol. I, pt. VI, p. 3903. Ed. XIII. 1788. 


LXXVII 


LOBARZEWSKI H. RITTER. V. — Einige neue Diatomaeeen Agardh et auet.. der Ostkü- 
ste des Adriatisehen Meeres. 4 Tafeln. Linnsa vol. XIV, p. 265. 8vo. Berlin 
1840. 

Lockwoop S. — The Life of Diatoms. Journ. N. Y. Mic. Soc. 1886. New York 1886. 

— Raising Diatoms in the Laboratory. 2 Plates. Journ. N. Y. Mie. Soc. vol. II, 
p. 153. 8vo. New York 1886. — J. R. M. S. 1887, p. 626. 8vo. London 1887. 

LoNDON PHYSIOLOGICAL JouRNaAL The. 1 vol. 8vo. pl. London 1843. 

Loros. — Zeitschrift für Naturwissenschaften Herausgegeben vom Naturhistorisehen 
Vereine Lotos in Prag. Redigirt vom Dr. Wilh. Rud. Weitenweber und Dr. 
V. R. v. Zepharovich. Prag 1851 et seq. 

LouREIRO JoAo DE. — Flora Cochinchinensis. p. 275. 4to. Ulyssipone 1790. 

LewNE 8. THoMPsON. — On interference phenomena in relation to true and false ima- 
ges in microscopy. With Figures. J. Q. M. C. vol. III, ser. 2, p. 360, 397. 8vo. 
London 1889. 

LowNE B. T. AND NELSON E. M. — The diffraction theory (Plewrosigoma angulatwum). 
J. R. M. S. p. 806. 8vo. London 1889. — Also: in J. Q. M. C. vol. III, p. 360. 
4 Figs. 8vo. London 1889. — Also: Nelson in Engl. mechan. vol. XLIX, p. 425. 
4 Figs. 4to. London 1889. 

LuEDERS JoH. E. — Einige Bemerkungen über Diatomeen»Cysten und Diatomeen- 
Sehwürmsporen. 1 Fig. Bot. Zeit. Jahrg. XVIII, n. 48. 4to. Leipzig 1860. 

— Beobachtungen über die Organisation, Theilung und Copulation der Diatomeen. 
l Tafel. Bot. Zeit. Jahrg. XX, n. 6-9. 4to. Leipzig 1862. 

LuERSEN CH. — Medeciniseh-pharmaeeutische Botanik I. Kryptogamen 1879. 

LUTKEN Dr. C. F. — Review of the Seandinavian Contributions to Natural History in 
1847-68. Amer. Naturalist vol. III, p. 214. 8vo. Salem 1870. 

LyNGBYE HaNws CHRISTIAN. — Tentamen Hydrophytologi: Danicze continens omnia Hy- 
drophyta Cryptogsama Danis, Holsatiee, Feerose, Islandise, Greenlandise, hu- 
eusque cognita, systematice disposita, descripta et iconibus illustrata, adje- 
etis simul speciebus Norvegicis. 4to. Hafnice 1819. 


MacapAM W. T. — Diatomaceous deposits in Scotland. Mineral. Mag. vol. VI, p. 87. 
J. R. M S. p. 287. 8vo. London 1885. 
MacapAM Ivisow. — Note on the presence of certain Diatoms in a town-water Sup- 


ply. Proc. Roy. Phys. Soc. Edin. p. 483. 8vo. Edinburgh 1885. — J. R. M. S. 
vol. VI. ser. 2, p. 291. 8vo. London 1886. 

— On the analysis of a sample of a white deposit from the peat of Aberdeen- 
shire. Trans. Geol. Soe. Edin. p. 206. 8vo. Edinburgh 

— On some new loealities for the mineral Diatomite, with notes on the Chemical 
Composition of the Specimens exhibited. Mineral. Mag. and Journ. Mineral. 
Soe. vol. VII, n. 32, pp. 30-34. 8vo. Edinburgh 1886. 

MaccuiAT: L. — Le Diatomacee nella fontana del Regio Istituto Tecnico di Modena. 

Boll. Soe. Bot. Ital. nel N. Giorn. Bot Ital. vol. XX, p. 404. 8vo, Firenze 1888. 
— Hedw. p. 313. 8vo. Dresden 1888. 

— Diatomaeee del Lago Santo Modenese. Boll. Soe Bot. Ital. nel N. Giorn. Bot. 
Ital. vol. XX, n. 3, p. 408. 8vo. Firenze 1888, — Hedw. p. 313. 8vo. Dresden 
1888. j 

— La Synedra pulchella Kütz. var. abnormis M. ed altre Diatomacee della sor- 


LXXVIII 


gente di Ponte Nuovo (Sassuolo). Boll. Soc. Bot. Ital. nel N. Giorn. Bot. Ital. 1 
vol. XXI, p. 263-267. Firenze 1889. — J. R. M. S. pt. IV, p. 566. 8vo. London 1889. - 


Maccuami L — Le Diatomaeee della fortezza di Castelfranco Bolognese. Boll. Soe, 
Bot. Ital. nel N. Giorn. Bot. Ital. vol. XXI, p. 278-281. Firenze 1889. 
MACDONALD J. D. F. R. S. — Observations on deep Soundings obtained by H. M. S. 

Herald in the South Western Pacific. A. et M. N. H. vol. XX, ser. 2, p. 264. 
8vo. London 1857. 
— On the structure of the Diatomaceous frustule and its genetic Cycle. 1 plate. 
A. et M. N. H. vol. III, ser. 4. 8vo. London 1869. — Q. J. M. S. vol. IX, n. s. 
p. 316. 8vo. London 1869 
MackaY A. H. — Organie Siliceous remains in the Lake deposits of Nova Scotia. Ca- 
nad. Record of Sei. vol. I, n. 4, p. 236. 8vo. Montreal 1885. 
Mapnpox Dr. R. L. — On bleaching Diatomace:e ete. M. M. J. vol. V, pag. 274. 8vo. 
London 1871. — Also: Cleaning Diatoms. Amer. Naturalist vol. VI, p. 188. 
Salem 1872. " 
— Simple substage Condenser. (Amphipleura pellucida, Pleurosigma balticum, 
P. formosum). J. R. M. S. p. 99. 8vo. London 1890. — From Brit. Journal of 
Photography. vol. XXXVI. London 1889. 
— Small glass rod Illuminator (Triceratiwm, Navicula vrhomboidcs). J. R. M. S. 
p. 101. 8vo. London 1890. 
MAGAZINE OF NATURAL HisTORY, and Journal of Zoology, Botany, Mineralogy, Geology, 
and Meteorology, Conducted by J. C. Loudon. F. L. S. ete. London 1829-1836. 
MacGi LEoPOLDo. — Protistologia (Manuali Hoepli n. 34). Diatomee p. 90-95. 2 Fig. 
32". Milano 1882. 
— Sullanalisi protistologica dell'acqua del lago Maggiore, estratta a 60 met. di 
profondità fra Angera ed Arona. Rendic. Ist. Lombard. vol, XV, ser. 2, fasc. 
IX-X. Milano 1882. 


MANN A. — Classification, life-history. gathering and preparing Diatoms. A. M. M. 
J. May 1890. 
MawouRnYy Cu. — De l'organisation des Diatomées. 8vo. Caen 1869. 


— Étude sur les Diatomacées. 2 Planches. 4to. Paris 1870. 

— De la multiplication chez quelques Algues inférieures. 1 Planehe. Bull. Soc. 
Hort. et Bot. d. Centre d. Normand. t. II. n. 6. 8vo. Lisieux 1877. 

— Les Diatomaeées de l'embouchure de la Seine. Rev. Inter. d. Sei. p. 522, Pa- 


ris 1879. 

MaouT EMM. LE ET DECAISNE JH. — Traité général de Botanique, descriptive et ana- 
]ytique. Roy. 8vo. Paris 1868. 

MaRCuccI E. — Triceratium pentacrinus, specie di Diatomea nuova per l'Italia e per 
l'Europa. Atti Soc. Ital. Sei. Nat. vol. VII, p. 272. Milano 1865. 

ManissAL F. D. — Diatomées. Catalogue des espéces omises dans la Flore du Hai- 


naut et observées dans les environs de Tournai (1.re Centurie) Algues. 2. Plan- 
ches. Mém. Soc. Hist. Tournai, tom. I. 8vo. Tournai 1850. 


ManRMOoND M. G. — Préparation des Diatomées. Journ. Mierog. t. lI. pag. 466. Svo. 
Paris 1878. 
MaRnQUAND ERgNEST D. — Desmid and Diatoms of West Cornwall. Trans. Penzance 


Nat. Hist. Soc. n. 272. 8vo. Plymouth 1882-1883. 


MaRnTELLI U. — Florula Bogosens:s Enumerazione delle piante dei Bogos raccolte 


LXXIX 


dal Dott. O. Beceari nell' anno 1870 con descrizione delle specie nuove e poco 
note. Tav. Diatomee, del Sr. A. Grunow. Firenze 1886. — Notar. Ann. I, 
p. 193, 218. 8vo. Venezia 1886. 
Maso NogMaN H. — Cleaning Diatoms from Sand. Mic. Bull. p. 46. 8vo. Philadel- 
phia 1889. — J. R. M. S. p. 112. 8vo. London 1890. 
MarHtEU C. — Flore générale de Belgique, contenant la deseription de toutes les plan- 
tes qui eroissent dans ce pays. 8vo. Bruxelles 1853. 
MarTIROLO O. — Sulla natura, struttura e movimento del protoplasma vegetale. Ri- 
vist. filosof. Scientif. Ann. II, vol. II, Fasc. 2. 1882. 
MAULER M. — Sur les Diatomées fossiles des Bord du Lae Majeur. Ann. Soc. Belg. 
Mier. t. IV. 8vo. Bruxelles 1877-78. 
MAYXALL JoHuN JuN. — Immersion objectives and Test-objects. Q. J. M. S. vol. IX, n. s., 
p. 242. 8vo. London 1869. 
— On Photomierographs of Amphipleura pellucida, Surirella Gemma and Plew 
rosigma angulatum. J. R. M. S. p. 182. 8vo. London 1887. 
. — Notes on Navicula rhomboides. M. M. J. vol XVI, p. 247. 8vo. London 1876. 
Mc KELvEY J. W. — The Infusorial earth near Drakesville, New Jersey, with analy- 
sis of that from Morris County New Jersey. Miner. Res. U. S. (Year 1880) 
Dept. of Int. Geol. Surv. p. 587. 8vo. Washington 1887. 
MEATES W. C. — Mounting medium. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 171. 8vo. London 
1886. 
— New medium of high refractive Index. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 357. 8vo. 
London 1886. 
MEÉLANGES BIOLOGIQUES, Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Peters- 
bourg. St. Petersbourg. 
MEwornES de l' Academia de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. 
MÉMornEs de l' Aeadémie des Seiences, Arts et belles Lettres de Falaise. Falaise. 
MEMoIRES de l' Académie Impériale des Sciences de St. Petersbourg. St. Petersbourg. 
MÉMoIRES de la Société d' Emulation des Cótes du Nord St. Brieuc. Tirés a part. 
(Paris 1879). 
MÉMo:RES de la Société de Physique et d' Histoire Naturelle de Genéve. Genéve.... 
MEMoIRES de la Société des Sciences Naturelles de Cherbourg. Cherbourg.. 
MEworRES de la Société des Seienees Naturelles de Strassbourg. Strassbourg..... 
MEÉwoiRES de la Société Histor. et Litter. de Tournai. Tournai..... 
MEMoIRES de la Société Royale Malacologique de Belgique. Bruxelles..... 
MÉMoIRES du Muséum d'Histoire Naturelle. Paris..... 
MEMorns of the Manchester Literary an Philosophical Society. Manchester..... 
MENEGHINI G. — Sulla animalità delle Diatomee e revisione organografica dei generi 
di Diatomee stabilite dal Kuetzing. Venezia 1846. 
— On the animal nature of the Diatome:e, with an Organographieal Revisiou of 
the genera established by Kützing. Translated by Christopher Johnson. Bot. 
and Phys. Mem. Roy. Soc. 8vo. London 1853, 
MENIER CH. — Sur l' Arachnoidiscus japonicus. Bull. Soe. Bot. France. vol. XXVI, 
Rev. bibliogr. p. 66. Paris 1879? 
— Falsifieation de la Gelée de Groseilles, découverte par les Diatomées. 8vo. 
Nantes 1879. 
MEREsCHKOWSKY C. — Verzeichniss der bei den Solowerkischen Inseln im Weissen 


LXXX " 


Meere gesammelten Diatomaceen. Schrift. Naturf. Ges. St. Petersbourg. St. 
Petersbourg 1878. | 

MERESCHKOWSKY C. — Diatomées de la Mer Blanche, Enumeration de F'usotheca po- 
laris et un Rhizosolenia.. Mém. Soc. Nat. St. Petersb. St. Petersbourg 1878. — 
Resumé dans Journ. Mierog. (par Reinhardt). Paris 1883. 

— Beobachtungen über die Bewegungen der Diatomaceen und ihre Ursache. Bot. 
Zeit. Jahrg. XXXVIII, n. 31. 4to. Leipzig 1880. 
— Movement of Diatoms. J. R. M. S. vol. I, ser. 2, p. 102. 8vo. London 1881. 

MERTENS ET JUERGENS M. M. — Alg: aquaticz, quas in littore maris dynastiam Je- 
veranam et Frisiam orientalem alluentis rejectas ete. Dec. 1-20. Jever 1816- 
22. (only diatom is Jelosira (Lysigoniwm) orichalcea). 

MicRoscoPE, The, an illustrated monthly Journal devoted to Microseopical Science. 
8vo. Detroit. 1881 et seq. 

MicROSCOPICAL BULLETIN and Seienee News, The. Philadelphia . . .. 

MICROSCOPICAL JoURNAL and Struetural Record. Edited by Daniel Cooper M. R. C. S. 
and George Busk (M. J.). London 1841-1843. 

MiLLER C. J. — An index to Diatoms figured in Q. J. M. S. from 1858 to 1867. Q. J. M. 
S. vol. X, n. s., p. 179. 8vo. London 1870. 

MILLER M. N. — Photographing Diatoms and Diffraetion gratings. Engl. Mechan. 
vol. XL, p. 158. 8vo. London 1884. 

MiLLs H. — Motion of Diatoms. M. M. J. vol. III, p. 8. 8vo. London 1882. 

— Filamentous projections on Stephanodiscus Niagara. J. R. M. S. vol. V, p. 561. 
8vo. London 1885. 

MinLLs LEWIS G. — Guano Diatoms. 6 Figs. Sei. Goss. p. 55. 8vo. London 1870. 

— Diatoms from Peruvian Guano. J. R. M. S. vol. I, n. s., pag. 865. pl. XI. 8vo. 
London 1881. 

MINERAL RESOURCES OF THE UNITED STATES, Department of Interior U. S. Geological 
Survey. Washington . .. 

MiNING AND SciENTIFIC PRESS, The. San Francisco. Cal. . .. 

MITTHEILUNGEN AUS DER ZOOLOGISCHEN STATION ZU NEAPEL. Leipzig . . 

MITTHEILUNGEN DES BoTANISCH. VEREINS D. KREIS. FREIBURG und d. Land-Baden. Frei- 
burg ..* 

Moxnius Dr. M. — Referat über: «Deneyer, A. Les végétaux inferieurs, Thallophytes 
et Cryptogames vasculaires, classification en familles, en genre et en espé- 
ces; analyse des familles, avec 4 mierographies. gr. 8vo». Bot. Centralbl. 
Bd. XXX, p. 65. 8vo. Cassel 1887. 

— Referat über: «Bennett, A. W. Fresh-water alg: (including Chlorophyllaceous 
Protophyta) of the English Lake District, with description of 12 new spe- 
cies». Bot. Centralbl. Bd. XXXII, p. 129. 8vo. Cassel 1887. 

— Ueber einige in Porto-Rico gesammelte Süsswasser-und Luft-Algen (Diatoma- 
ces). Hedw. p. 224. Svo. Dresden 1888. 

— Referat über: «Peragallo, H. Diatomées du Midi de la Franee. Diatomées de 
la Baie de Villefranehe (Alpes maritimes). 100 pp. avee 6 planches. Paris 
1888». Bot. Centralbl. Bd. XLI, p. 48. 8vo. Cassel 1890. 

MOoELLER J. D. — Various Indexes to Diatomaceen Typen-Platte and to Probe-Plat- 
ten. Wedel . .... 

— Catalogue of Diatoms for sale at Wedel, Holstein . . . 


LXXXI 


MOoELLER J. D. — Notice of Type-plates by Móller. Amer. Naturalist vol. III, p. 222. 


Svo. Salem 1870. 


 Monr Hueo vow. — Ueber das Kieselskelef lebender Pflanzen-Zellen. Bot. Zeit. Jahrg. 


XIX, p. 309. 4to. Leipzig 1861. 


MONATSBERICHTE DER K. ÁKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN (Mb. Berl. Ak.) 


Berlin. ; 


MoNTAGNE J. T. C. — Voyage au póle Sud et en Océanie de Dumont d'Urville, Bo- 


tanique par Hombron et Jacquinot. tom. I. 1837-40. 

Phytographia canariensis, Histoire naturelle des Canaries, par P. B. Webb et 
S. Bartholot. Paris 1840. 

Cryptogamia ó Plantas eellulares: Historia fisica politica y natural de la isla 
de Cuba par Don Ramon de la Sagra. 1838-42. 

Cryptogamia guyanensis (Algc), Paris 1842. 

Prodromus generum specierumque phycearum novarum in itinere ad polum 
aretieum. Parisiis 1842. 

Algues de l'exploration scientifique de l' Algérie. Paris 1846. 

Phyeologie ou considérations générales sur les Algues. Diet. Univers. d'Hist. 
Nat. Paris 1847. 

Sylloge generum specierumque ervptogamarum.: Parisiis 1856. 


MONTHLY MICROSCOPICAL SociETy, The. Edited by H. Lawson M. D. Transaction of 


the Royal Mieroscopieal Society and Record of Histologieal Researeh at home 
and abroad (M. M. J.). London. 8vo. 18 vol. 1969-1877. 


MoonE À. Y. — Amphipleura pellucida by central light. The Microscope vol. III, 


p. 49-51. 8vo. Detroit 1882. 

Coating Diatoms with Silver. J. R. M. S. vol. IV, ser. 2, pt. 5, pag. 829. 8vo, 
London 1884. — The Microscope vol. IV, p. 15 8vo. Detroit 1884. 

Slide of Amphipleura pellucida mounted in a medium of refractive index 9. 4, 

Stained Amphiplewra. Mie. Bull. vol. III. p. 3. 8vo. Philadelphia 1886. — J. 
R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 376. 8vo. London 1886. 

Gold plated Diatoms. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 172. 8vo. London 1886. 

Gold plated Diatoms. Micr. Bull. vol. IIl, p. 35. 8vo. Philadelphia 1886. -J. R. M. 
S. p. 160. 8vo. London 1887. 


MoREHOUSE G. W. — Resolution of A4wphiplewra pellucida by the V4, Of Tolles. 


Amer. Naturalist vol. VII, pag. 3l5. 8vo. Salem 1873. M. M. J. vol. XII, p. 
159. 8vo. London 1874. 

Resolution of Frustulia saconica into rows of dots. Amer. Naturalist vol. 
VIL, pag. 448. 8vo Salem 1873. 

On the structure of Diatoms. M. M. J. vol. XII, p. 19. 8vo. London 1874. Amer. 
Naturalist vol. VIIl, pag. 309. 8vo. Salem 1874. 

Tolles new !/, th. v. s. the Old; !/j, Amer. Naturalist vol. IX, p. 62. 8vo. 
(Read before the Memphis Tenn. Mie. Soc.). Salem 1875. 

Siliea films and the structure of Diatoms. M. M. J. vol. XV, p. 38. 8vo. London 

Dr. Woowards Photography of Frustulia saconica. M. M. J. vol. XVI. p. 2170 
8vo. London 1876. 

The marking of Frustulia saxonica. Cincinnati med. Journ. June 1876. M. M. J. 
vol. XVI. p. 92. 8vo. London. 1876, 


LXXXII 


MonLANp H. — Diatoms and their preparation as mieroseopic objects. 8vo. Hanley 
1887. 

— Preparing diatoms in Cementstein. J. Q. M. C. vol. II, p. 299, 8vo. London 1886. 
J. R. M. S. vol. VII, p. 330. 8vo. London 1887. Also: — On Diatom strue- 
ture. J. Q. M. C. vol. II, ser. 2, p. 297, 338. 8vo. London 1886. J. R. M. S. 
p. 125. 8vo. London 1887. 

— On the strueture of 4wlacodiscus margaritaceus Ralfs. J. Q. M. C. vol. III, 
ser. 2, p. 79. 8vo. London 1887. 

— Qn mounting media sofar as they relate to Diatoms. J. Q. M. C. vol. IIl, 
ser. 2, p. 108. 8vo. London 1887. 1 

— Do Porodiscus interruptus and Craspedoporus elegans belong both to one 
form? J. Q. M. C. vol. III. ser. 2. p. 167. 8vo. London 1887. 

— Notes on mounting the Diatomaeeae. J. Q. M. C. vol. I1I, ser. 2, p. 318, 8vo.. 
London 1888. — Also notice under title: Bracket Mounting selected Diatoms'. 
J. R. M. S. 1889, p. 840. London 1889. 

— Some thoughts on a bubble. J. Q. M. C. vol. IV, ser. 2, 'N. 26, p, 67. .8vol 
London 1890. 

— On measuring figures of mieroscopis. objects. J. Q. M. C. vol. IV, ser. 2, no 2T; 
p. 104. 8vo. London 1890. 

MonLEY E. W. — Amphipleura pellucida. Amer. Naturalist vol. IX, p. 187. 8vo. 
Salem 1875. : 

— Measurements of Móllers Diatomaceen-Probe-Platten. Amer. Naturalist vol. | 
IX, p. 428. 8vo. Salem 1875. M. M. J. vol. XV, N. 89, p. 223. 8vo. London 
1876. 

MonREN CHARLES. — Observations sur la Fragilaria lineata de Lyngbye et appli- 
eation des principes de la philosophie organogénique végétale à l'étude de. 
sa structure, 1 Planche. 8vo. Bruxelles 1826. (This is /Melosira »ummuloides 
of modern authors). 

MonRis G. G. — Fossil Diatoms from South Australia. Amer. Naturalist June 1877 
and M. M. J. vol. XVIII, p. 46. 8vo. London 

Monnuis W. — Mounting medium. Australasian Med. Gaz. V, p. 100. 1886, J. R. M.- 
S. vol. VI, ser. 2, p. 357. 8vo. London 1886. 

— Note on experiments in mounting the 4mpAiplewra pellucida in media having 
a higher refractive index than Canada balsam. Journ, Proc. R. S. New. South 
Wales vol. XIX, p. 121. Sydney 1886. 

MoucnET — Plewurosigma angulatuwm. Q. J. M. S. vol. VII. n. s. p. 221. 8vo. London 1867. 

— Test Diatoms. Q. J. M. S. vol. VIII, n. s., p. 105. 8vo. London 1868. 

MoucEOT A., DuPRAY M. ET RoUMEGUERE C. — Les algues des eaux douces de France. 
Cent. l-XII. Toulouse 1886. — Notar. Ann. L, N. 4. p. 207. Cent. VIII; Ann. - 
lI, p. 320.; N. 8. p. 368. 8vo. Venezia 1886 et seq. 

MouwTs for. Diatoms Sei. Goss. N. 205, p. 15. 8vo. London 1882. 

MUELLER C. — Diatoms and how to colleet them. A. M. M. J. vol. VI, p. 230. 8vo. 
Washington 1885. — J. R. M. S. vol VI, ser. 2, (1856) p. 193. 8vo. London 
1886. 

MUELLER OTTO. — Ueber den feineren Bau der Zellwand der Baeillariaceen insbe- 
sondere des Tricerativm favus Ehrb. und der Plewrosigmen. l Taf. Rei- 
chert u. Du Bois-Reymond Archiv. p. 619. 8vo. Berlin 1871. 


LXXXIII 


MuELLER OTro. — Bau der Zellwand von T'riceratiwm favus. Bot. Zeit. 1872, p. 242. 
4to. Leipzig 1872. 

— Ueber den Bau der Zellwand in der Bacillarien-Gattung Grammoatophora ete. 
Sitzungsb. Ges. Naturf. Freunde p. 114. 8vo. Berlin 1874. 

— Vorlàufige Mittheilung über pelagisehe Formen von Diatomaceen aus dem 
südliehen Eismeere. Sitzungsb. Ges. Naturf. Freunde 8vo. Berlin 1877. 

— Ergünzungen dazu und über den Bau der Zellwand von Synedra tabulata 
var. Talassiothriz. Sltzungsb. Ges. Naturf. Freunde. 8vo. Berlin 1377. 

— Ueber den anatomischen Bau der Bacillarien-Gattung Terpsinoé. Sitzungsb. 
Ges. Naturf. Freunde 8vo. Berlin 1852, 1872, 1874, 1881. — Resumé J. R. M. S. 
vol. I, n. s., p. 783. 8vo. London 1881. 

— Sur la structure anatomique des Bacillariées du genre Terpsinoé. Journ. Mierogr. 
N. 1. 8vo. Paris 1882. 

— Das Gesetz der Zelltheilungsfolge von Melosira (Orthosira) arenaria Moore. 
l Taf. Ber. deutsch. Bot. Ges. p. 35. — Bot. Centralbl. Bd. XVI, p. 194. 
Cassel 1883. J. R. M. S. vol. V, (1885) p. 497. 8vo. London 1885. 

— Die Zellhaut und das Gesetz der Zelltheilungsfolge von Melosira arenaria 
Moore. 5 Tafeln. Jahrb. f. wiss. Bot. vol. XIV p. 231. 8vo. Berlin 1883, 

— Die Chromatophoren mariner Bacillariaceen aus den Gattungen Pleuwrosigma 
und Nitzschia.5 Figs. Ber. deutsch. Bot. Ges. Bd. I. p. 478-484. 8vo. Berlin 1883. 

— Chromatophores of marine Diatoms. J. R. M. S. vol. 1V, ser. 2, p. 274. 8vo. 
London 1884. — Hedw. 1884. 8vo. Dresden 1884. 

— Bemerkungen zu dem Aufsatze D. J. H. L. Floegel's Researches on the struc- 
ture of the cellwall of Diatoms. Ber. deutsch. Bot. Ges. Jahrg. XXX, Bd. 
II, Heft XII, p. 487. Svo. Berlin 1885. " 

— Die Zwisehenbàánder und Septen der Bacillariaceen. Ber. deutsch. Bot. Ges, 
vol. IV, p. 306. 1 Tafel. 8vo. Berlin 1886. Also: — lntermediate bands and 
septa of Diatoms J. R. M. S. 1837, p. 442. 8vo. London 1887. 

— Duréhbreehungen der Zellwand in ihren Beziehungen zur Ortsbewegung der 
Bacillariaceen. 1 Taf. Ber. deutsch. Bot. Ges. Bd. VIL, Heft IV, p. 169. 
8vo. Berlin 1889. Also: — A review of above by E. L. G. Bull. Torrey Bot. 
Cl. vol. XVL p. 222. 8vo. New York 1889. 

— Auxosporen von Terpsinoé musica, 1 Taf. Ber. deutsch. bot. Ges. Bd. VII. Heft 
IV, p. 181. 8vo. Berlin 1889. — Bot. Centralbl. Bd. XI, p. 209. 8vo. Cassel 
1889. — J. R. M. S. p. 794. 8vo. London 1889. 

MUELLER OTTO FREDERICUS. — Strand parlebandet och armbandet (Fragilaria lineata - 
et Echinella stipitata) twanne mikroscopika Strandvsxter beskrifne Svensk. 
Vet. Ak. Handl. p. 80. Stockholm 1783. 

— Vermium terrestrium et fluviatilium seu animalium infusorium helmintheco- 
rum et testaceorum non marinorum succineta historia. 4to. Havniae et Lip- 
siae 1778. 

.— Om et besónderlieht Voessen i Strandvandet Nye Saml. Kon. Dansk. Vidensk. 
Selk. Skrift. Kjóbenhavn p. 278-286. Kjóbenhavn 1783. 

— Diatomaceen (Vibrio pazillifer, V. bipunctatus, V. tripunctatus, Gonium pul- 
vinatum). Animaleula infusoria fluviatilia et marina quae detexit, systema- 
lice, descripsit et ad vivum delineare curavit O. F. Müller. Tabulae XLVIII. 
4to. Havniae 1786. 


LXXXIV 


MUELLER OrTo FEpEkRICUSs. — De Contfervis palustribus oculo nudo invisibilibus, Nov. 
Act. Ac. Se. Petropol. tomo III, p. 91, pl. I. fig. 4-7. Petropoli 1788. 
— Qm Infusions-Dyrenes Frembringelse. Nye Saml. K, Dansk. Vid. Skrift. vol. 
II, p. 27. Kjóbenhavn 1788. 


MuxRo H. — On washing and concentrating Diatomaees. Q. J. M. S. vol. IIIL., p. 241. 
8vo. London 1855. 
MuRnAY G. AND BENNETT À. W. — A handbook of Cryptogamic Botany, 388 illustra.- 


tions. 8vo. London I889. 
NaEGELI C. — Memoir on the nuclei, formation and growth of vegetable cells. 7 
plates. Translated from Sehleiden and Nügelis Zeitsehr. f. wiss. Bot. 1844. 
by Arthur Henfrey F. L. S. Ray Soc. 8vo. London 1846. 
— Gattungen einzelliger odi! 4to. Zurich 1849. 
NAEGELI C. UND SCHWENDENER S. — Das Mikroskop: Theorie und Anwendung desselben. 
Diatomaceen s. 135, 547. 8vo. Leipzig 1867. 
NATIONAL DRuaGisT, The. St. Louis, U. S. 4. 
NATUR, Die, Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlieher Kenntniss und Natur- 
anschauung für Leser aller Stande. Halle... 
NaTURAL Hisrony, The: A quarterly Journal of Biological Science. London. 
NATURAL Hisrony REviEw TnE, or EASTBOURNE and its vieinity. (Diatomaeeze) p. 2l. 
Trans. Eastbourne Nat. Hist. Soc. 8vo. June 1873. 
NATURE, à weekly illustrated journal of Science (Nature). London. 
NaTURFORSCHER, Der (Naturforsch.). 4to. Berlin 1868 et seq. 
NATURWISSENSCHAFTLICHE BEITRAEGE zur Kenntniss der Kaukaus-lànder, Schneiders 
(Naturwiss. Beitr. z. Kennt. a Kaukaus-lànder). Dresden.... 
NATURWISSENSCHAFTLICHE JAHRESHEFTE. Württemberg..... 
NaVE J. — Algen Màhrens und Sehlesiens. Verh. Naturf. Ver. Wien. Wien 1863. 
— Anleitang zum Einsammeln. Prüpariren and Untersuchen der Pflanzen mit 
besonderer Rücksicht auf die Kryptogramen. 9 Fig. 8vo. Dresden 1864. 
— Colleetion and preparation of Diatomaces. A handybook to the collection 
and preparation of freshwater algs. Svo. London 1867. 
NEBELUNG H. — Speetroskopische Untersuchungen der Farbstoffe einiger Süsswasser- 
Algen. Bot. Zeit. Jahrg. XXXV1 N. 24- 97. 4to. Leipzig 1878. 
NEIL J. — Cleaning diatoms with glycerine. Amer. Naturalist Feb. 1877. M. M. J. 
vol. XVII, p. 161. 8vo. London 1877. 
NELsow E. M., — Resolution of Amphipleura pellucida. J. R. M..S-- voll, serj a 
p. 584. 8vo. London 1882. 
— Mieroseopie Test objects. Mier. News p. 18. 8vo. London 1884. 
— "The Diatomoseope. Engl. Mechan. vol. XL, p. 290. 4to. Sei. Goss. p. 276. 8vo. 
London 1884. —:J. R. M. S. vol. IV, ser. 2, pt, VI, p. 961; vol. V, pt. I. p. 
198. 8vo. London 1884-85. 
— Triceratium. Engl. Mechan. vol. XL, p. 560. 4to. London 1885. 
— Testobjects. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 321. 8vo. London 1886. 
— Models of the markings of Diatoms. J. R. M. 8. vol. VI, ser. 2, p. 552. 8vo. 
London 1886. 
— Gentral and oblique light. Engl. mechan. XLIII, p. 300. 4to. London 1886. — 
J. R. M. S. vol. Vf, ser. 2, p. 692. 8vo. Lóndon 1856. 
— Resolution of Diatoms whose stri» are of unequal fineness. Engl. mechan. XLIII, 


LXXXV 


p. 928. 4to. London 1886. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 864. 8vo. London 
1886. 

NELSON E. M., — Interpretation of the six spectra of Pleurosigima angulatum. Engl. 
mechan. XLIIL, p. 337, 396. 4to. London 1886. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 
2, p. 694, 8vo. London 1886, 

— Tests for modern objectives. The microscope vol. VIII, p. 381. 8vo. Detroit 
1888. 

— On the formation of Diatom Structure. J. Q. M. C. vol. III. ser. 2, p. 201, 308, 
2 plates. Svo. London 1889. 

— On the interpretation of a photomicerographie phenomenon by the Abbé Dif- 
fraction Theory. (Pleurosigma angulatwm). J. Q. M. C. vol. III, ser. 2, N. 
22, p. 273. 8vo. London 1888. 

— Curious interference phenomena with Amphipleura pellucida. J. R. M. S. pl. 
II, p. 302. 8vo. London 1888. 

— Amphipleura pellucida. Engl. mechan. XLIII, p. 151. 4to. London 1888. 

— On-the large axial cone and its bearing on the diffraction Theory. J. Q. M. C. 
vol. IV, ser. 2, N. 25, p. 9. 8vo. London 1889. 

— bDiatom structure. 1 Photo-plate. Trans. Middlesex Nat. Hist. Soc. 8vo. London 
1889. 

— On a method of detecting certain spurious diffraction images, and on the 
new half ineh apochromatie obiect glass of Zeiss. 1 Fig. J..Q. M: C. vol. 
IV, ser. 2, n. 26. p. 55. 8vo. London 1890. 

— Semi-apochromatic objectives. J. R. M. S. 1890, p. 92. 8vo. London 1890. 

NELSON E. M. AND KanoP G. C. — On the finer Sstrueture of certains Diatoms. J. Q. 
M. C. vol. II, ser. 2, p. 209. 1 plate; pt. II. ibid. vol. III, ser. 2, p. 41. 1 
plate. 8vo. London 1886-87. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 661. 8vo. Lon- 
don 1886. 

NEUE SCHRIFTEN DER NATURFORSCH. GESELLSCHAFT ZU HALLE. — Halle 1853 et seq. 

NEUHAUSS R. — Die Mikrophotographie auf der photographischen Jubiliüum's Austel- 
lung zu Berlin im Jahre 1889, Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. VE Heft/ IHE, p. 
273. 8vo. Braunschweig 1889. 

NEUPAUER JANOS-TOL. — Az Asatag Diatomaceák (Oszlókafélék) Rhyolith esiszpalában 
s Egyéb Koózetekben. 4 Táblán. Kiadja a Magyar Tudományos Akad. Math. 
és Természett. allands bizottsága. Kótet V, Il Füzet p. 183. 8vo. Pest 
1867. 

NEWBERHY JouN S. — Reports on the Geology, Botany and Zoology of Northern 
California and Oregon. 4to. Washington D. C. ]857. 

— "The aneient Lakes of North America, their deposits and drainage. Amer. 
Naturalist vol. IV, p. 641. 8vo. Salem 1871. 

NEWCOMER F. S, — Bleaching Diatoms. Breaking down Barbados Earth. The miero- 
Scope vol. VI. 8vo. Detroit 1885. 

— Cleaning and arranging Diatoms. Proc. Amer. Soc. Mie. 9th. Ann. mcet. p. 
128-130. 1886. — J. R. M. S. p. 844. 8vo. London 1887. 

NEWMAN WiLLiAM M. — A new deposit of infusorial Earth at Popes Creek, Mary- 
land. Chemieal analysis by Mr. P. de P. Rieketts of New York. Miner. Res. 
U. S. Calendar Year 1837. Dep. of Int. Geol. Surv. p. 954. 8vo. Washington 
1888. 


LXXXVI 


NicoLUco: G. — Analisi mieroscopiea delle pretese mucilagini che si formano sulle 
aeque termali del Tamburo, della Senegalla e della Rete nell'isola d'Ischia. 
Rendie. Aecad. Sci. Fis. Nap. vol. I, p. 252. Napoli 1842. 

NicorRA LEOoPoLDo. — Diatomes in schistis quibusdam messanensibus deteetze. Boll. 
Soc. Geol. Ital. Roma vol. I. 1882. Roma 1882. 

NirzscH CHRISTIAN LuDWwIG. — Beitrag zur lufusorienkunde oder Naturbeschreibung 
der Zerkarien und Bazillarien. Mit 6 Kupfertafeln. Neue Schrift. Naturf. 
Ges. Halle. Bd. III, Heft I. 8vo. Halle 1817. 

NrrZsCHIA, An Easy (N. eurvula) Amer. Naturalist vol. X, p. 566. 8vo. Boston et 
New York 1876. 

Nor Lovis H. — Amphipleura pellucida as 4 Testobjeet (through the Ammonio- 
sulphate cell). Amer. Naturalist vol. VII, p. 758. 8vo. Salem 1873. 

NoELDEKE C. — Die Diatomeenlager der Lüneburger Heide. Vertrag gehalten im 
Künstler-Verein zu Celle am 19 Nov. 1883. 

NoETLING HERR. — Ueber diatomeenführende Sehichten des Westpreussischen Di- 
luviums. Zeitschr. deutsch. Geol. Ges. Bd. XXV. Berlin 1883. 

NoLTE Epnw. — Die Seetonen der Elbmündung. Abh. Naturw. Ver. Hamb. Bd. IV. 
Hamburg 1862. — Bot. Zeit. p. 166. 4to. Leipzig 1863. 

(No NAME). — Referat über: «Janisch C. Ueber J. J. Woodward's neueste Mikropho- 
tographien von Amphipleura pellucida und Pleurosiqma angulatwum. » Bot. 
Centralbl. Bd. I, p. 350. 8vo. Cassel 1880. 

NoRMAN GkoRGE. — Notes on some new and rare Diatomacez from the Stomachs 
of Ascidians. A. and M. N. H. vol. XX, ser. 2, p. 158. 8vo. London 1857. 

— Qn Rhizosolenia. A. and M. N. H. vol. XX, ser. 2, p. 158. 8vo. London 1858. 

— List of Diatomaeez occurring in the neighbourhood of Hull. T. M. S. vol. 
VIIL, p. 59-71, 156-168. 8vo. London 1860. 

— Qn some undescribed species of Diatomacex. T. M. S. vol. IX, n. s., p. DDb 
II. 8vo. London 1861. 

— piatomaceous deposits. Q. J. M. S. vol. III, n. s., p. 218. London 1863. 

— List of Diatomaees occurring in the neighbourhood of Hull, Ed. 2. 8vo. Hull 
1865. 

— Hunting for Diatoms. Intell. Observ. 

NOERNER, HERR. — Referat über: « Frank, L. James — Montage des Diatomées. Journ. 
Mierog. t. IX, (1885) p. 417 » Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. III, p. 275. 8vo. 
Braunsehweig. 1886. 

NORTHERN MICROSCOPIST. — The: an illustrated Journal of Practieal mieroscopy edited 
by George E. Davis F. R. M. S. Continued ander title: « The Northern mi- 
eroseopist and microseopical News; an illustrated Journal of Praetieal miero- 
scopy» and later under title: « The microscopical News and Northern miero- 
scopist, an illustrated journal of Practical Mieroscopy.» London 1881 et seq. 

NoTaARISIA. — Commentarium phyeologicum., rivista trimestrale consacrata allo studio 
delle Alghe. Redattori Dott. G. B. De-Toni e David Levi-Morenos. Venezia 
1886 et seq. 


NorcuTT W. L. — Diatomaces. A Handbook of the mieroscope.and of microscopie 
objects. 8vo. London 1859. 
NorT EpwARD S. — Cleaning Diatoms. Proc. Amer. Soe. Mierose. vol. Xl, p. 149. 


A. M. M. J. vol. XI (1890) p. 31. 8vo. Washington 1890. 


LXXXVII 


- NoYA ACTA ACAD. SCIENC, PETROPOLITAN. — St. Petersburg 1728 et seq. 

NowELL B. J. — On the Menai Straits as a locality for the collection of Diatomace:se, 
Q. J. M. S. vol. VI, p. 122. 8vo. London 1858. 

NuovaA NoTARISlA — Red. G. B. De-Toni. Padova 1890 et seq. 

Nuovo GIORNALE BoTAN1CO ITALIANO — Firenze 1891. 

Nv&E SaMLING KoNGL. DANSKE VIDENSK. SELSK. SkKRIVTEN. — Kjobenhavn 1781 et seq. 

NYLANDER WiLLIAM. — De Diatomaceis Fenniz fossilibus additamentum. Süllsk. pro 
Fauna et Flora Fenniea. Vol. VI, Ny Ser., 3 Háftet. p. 147. 8vo. Helsingfors 
1861. 


OESTERREICH. BOTANISCHES WOCHENBLATT UND ZEIT3CHRIFT. — (Oesterr. Bot. Zeitschr.) 
Wien 
OERSTEDT A. S. — System der Pilze, Liehenen und Algen, Deutsch von A. Griese bach 
und J. Reinke. 8vo. Leipzig 1873. 
OÜFVERSIGT AF KONGL. SVENSKA VETENSKAPS-AKADEMIENS FÓRHANDLINGAR. — (Ofvers. 
K. Vet. Ak. Fórhandl.). Stockholm. 
O'HangA K. — Means of movement possessed by the Diatomaces. J. R. M. S. 1889 
p. 837; 1887 p. 679, 1070. 8vo. London 1887. 
— Remarks on Amphipleura pellucida. J. Q. M. C. vol. IV, ser. 2, N. 25, p. 44. 
8vo. London 1889. 
OKEDEN FITZMAURICE. — On the deep diatomaceous deposits of the mud of Milford 
Haven and other localities. Q. J. M. S. vol. III, p. 26. 8vo. London 1855. 
— On a mode of washing and concentrating diatomaceous earths and clays. Q. 
J. M. S. vol. IIl, p. 158. 8vo. London 1855. 
— On the Diatomaeew of South Wales. T. M. S. vol. VI, p. 87. London 1858 
OLNEYy S. T. — Alge RKhodiaces, A list of Rhode Island Algs:. Providence 1871. The 
Lens p. 129, vol. I. Chicago 1872. 
O'MEARA, REVD. EUGENE. — Anthozoids in P/euwrosigma Spencerii. Proc. Dublin 
Soc. Nat. Hist. Svo. Dublin 1856. 
— Diatomace:x in Chalk. Nat. Hist. Rev. 1857. 8vo. London 1837. 
— On the occurrence of anthozoids in Plewrosigma Spencerii. Q. J. M. S vol. 
VL, p. 258. 8vo. London 1858. 
— Contributions to a catalogue of Diatomace:xw of County Dublin, species from 
Malahide and Portsmouth. London 1858. 
— Diatomacese in Chalk. Nat. Hist. Rev. vol. VI, p. 9, pl. IX. 8vo. London 1859. 
— On the oceurrenee of recent Diatoms in the lower tertiaries of Hampshire. 
Trans. Dublin. Geol. Soc. vol. VIII. 8vo. Dublin. — Nat. Hist. Rev. L ondon 
1859. 
— Notes on the. encysted condition of Diatoma vulgare. Dublin. Zool. Bot . Ann. 
1849. 1 plate. Dublin 1859. — Nat. Hist. Rev. 1859. 8vo. London 1859. 
— Onsome diatomaceous forms from the Arctic regions collected during the late 
voyage of the « Fox». Dublin Zool. Bot. Ann. 1860. Dublin 1860. — Journ. 
R. I. Ac. Sci. Dublin 1860-62. Dublin 1860-62. 
— Notes on reproduction of Diatoms. Proc. Dublin Nat. Hist. Soc. 1859-62. Dublin 
1859-62. — Nat.Hist. Rev. 1860 8vo. London 1860. 
— Notes to Dublin mieroscopie. Club. Q. J. M. S. vol. V, n. s. p. 169-236. London 
1865. 


LXXXVIII 


O' MEAnA, REvD. EUGENE. — A new Gephyria (G. Harveyi) from Port Fairy, Victoria. 
Q. J. M. S. vol. VI, n. s. p. 185. 8vo. London 1866. 

— On Striatella curviseptata n. sp. found on Haloplegma Preissi from Australia. 
Q. J. M. 8. vol. VI, n. s., p. 189. 8vo. London 1866 

— Exhibition of Terpsinoé musica and Plewrodesmium Brebissonii. Q. J. M. S. 
vol. VI, n. s., p. 191. 8vo. London 1866. 

— On a rare Coscinodiscus resembling C. symanetricus found in a frond of Van- 
voorstia spectabilis Harv. from Ceylon. Q. J. M. S. vol. VI, n. s., p. 212. 8vo. 
London 1866. 

— Dpiatoms from the surface of a Lake near Seaforde Co. Down. May, 1865. Q. JE 
M. S. vol. VI, n. s. p. 273. 8vo. London 1866. 

— On Diatoms gathered at Rostrevor Co. Down. Q. J. M. 8. vol. VII, N. 8, p. 85. 
8vo. London 1867. 

— On Diatoms dredged by Dr. Wright off the Arran Islands. Q. J. M. S. vol. 
VII. n. s. p. 113. 8vo. London 1867 

— Qn some new and rare Diatomacesz from the west Coast of Ireland. 1 plate. 
Q. J. M. S. vol. VII, n. s., p. 113. 8vo. London 1867. 

— New Diatoms discovered by Dr. E. Perceval Wright off Arran Islands. Q. J. 
M. S. vol. VIL, n. s., p. 232, 8vo. London 1867. 

— Notice of Pfychodiscus lineatus, a new genus and species of Diatoms from 
Arran. Q. J. M. S. vol. VIE, n. s, p. 233. 8vo. London 1867. 

— On new forms of Diatomacex from dredgings off the Arran Islands Co. Gal- 
way: 2. series, 1 plate. Q. J. M. S. vol. VII, n. s., p. 245 8vo. London 1867. 

— "The genus Wrightia. Q. J. M. S. vol. VII, n. s., p. 9295. 8vo. London 1867. 

— Notice of a new Triceratiwm trom Arran and a 5-sided form of Amphitetras 
antediluviana. Q. J. M. S. vol. VII, n. s., p. 298. 8vo. London 1867. 

— Notice of a new /'innularia from Arran. Q. J. M. S. vol. VII, n. s., p. 298. 
8vo. London 1867. 

— On new species of Diatomaces being a reply to Mr. Kitton's Remarks. Q. J. 
M. S. vol. VII, n. s., p. 73. 8vo. London 1868. 

— Qn certain diatomaceous materials. Q. J. M. S. vol. VIII, n. &, p. 121. 8vo. 
London 1868. 

— On Nitsschia verrucosa. Q. J. M. S. vol. IX, n. s., p. 318. 8vo. London 1869. 

— On new forms of Diatomaces from dredgings off the Arran Islands Co. Galway 
ser. III. Q. J. M. S. vol. IX, n. s., p. 150 pl. XII. 8vo. London 1869. 

— Qn Pinnularia Collissi. Q. J. M. S. vol. X, n. s., p. 202. 8vo. London 1870. 

— On Navicula Morrei. Q. J. M. S. vol. X, n. s., p. 308. 8vo. London 1870. 

— Qn some new species of the genus Amphiprora, plates IIL. Q. J. M. S. vol. XI, 
n. s., p. 21. 8vo. London 1871. 

— On AMastogloia binornata. Q. J. M. S. vol. XI, n. s. p. ?ll. 8vo. London 1871. 

— On AMastogloia binotata. Q. J. M. S. vol. XII, n. s., p. 313. London 1871. 

— On Pinnularia Vickersii. Q. J. M. S. vol XI, n. s., p. 100. 8vo. London 1871. 

— Qn Navicula Chimmoana and N. spiralis. Q. J. M. S. vol. XIL, n. s., p. 90 and 
93. 8vo. London 1872 

— On Pleurosigma «mirabile. Q. J. M. S. vol. XIL, n. s., p. 198. 8vo. London 1872. 

— On JMelosira varians in which the endochrome plates were very obvious. 
Q. J. M. S. vol. XII, p. 314. 8vo. London 1872. 


LXXXIX 


O' MEARA REvp. EUGENE. — On Navicula dicurvata, N. vertebrata and N. Morreana. 
Q. J. M. S. vol. XII, n. s., p. 419, 421, 422. 8vo. London 1872. 

— On some peculiar forms of Navieula from the Sulu Archipelago. Q. J. M. S. 
vol. XII, n. s., p. 283, pl. XIII. 8vo. London 1872. 

— Recent researches on the Diatomaces Pt. I, II. Being an analysis of Dr. 
Pfitzer's «Untersuchungen über Bau und Entwicklung der Bacillarien.» Journ. 
of Bot. vol. I, n. s. Q. J. M. S. vol. XII, n. s. p. 240, 384. 8vo. London 1872. 
Pt. III. Q. J. M. S. vol. XIII, n. s. p. 9. 8vo. London 1873. — Pt. IV. Q. J. 
M. S. vol. XIV, n. s. p^ 81. 8vo. London 1874. 

— On Diatoms from hot-springs of the Azores. Q. J. M. S. vol. XIV (1874) p. 
1078. 8vo. London 1874. 

— On Diatomace:s from Spitzbergen. Q. J. M. S. vol. XIV, n. s. p. 254, pl. VIII. 
8yo. London 1874. 

— Notes on Bermuda Diatoms (Navicula Pfitzeriana). Q. J. M. S. vol. XIV, n. s. 
p. 316. 8vo. London 1874. 

— On Navicula spiralis, N. Kittoniana, Cyclotella papillosa, N. Barkeriana, 
N. wndulata. Q. J. M. S. vol XV, n. s. p. 100, 201, 410, 416. Svo. London 
1875. 

— On Craspedodiscus marylandicus. Q. J. M. S. vol. XVII, p. 106. 8vo. London 
1871. 

— On Coscinodiscus |Moseleyi. Q. J. M. S. vol. XV, n. s. p. 330. 8vo. London 1875. 

— JDiatoms from a fresh water deposit found in Vaneouver's Island. Q. J. M. S. 
vol. XV, p. 409. 8vo. London 1875. r 

— Diatoms from silt of Timber from Demerara. Q. J. M. S. vol XV, p. 333. 8vo. 
London 1875. 

— Report on the Irish Diatomacez Pt. I (all published) 9 plates. Proc. R. I. Ac. 
Sci. Dubl. vol. I1, ser. 2. 8vo. Dublin 1876. 

— On Synedra spaíhulata, Navicwla Stokesiana and Colletonema | Hibernicum 
Q. J. M. S. vol. XVI, n. s. p. 106, 285, 417. 8vo. London 1876. 

— On diatomaceous forms from the Rockel River Sierra Leone. Q. J. M. S. vol. 
XVI, p. 414. 8vo. London 1876. 

— On Navicula Mossiana, A4ulacodiscus areolatus, Craspedodiscus Febigerii, 
Stauroneis Mackintoshii. Q. J. M. S. vol. XVIIL, n. s. p. 104, 346, 350. 8vo. 
London 1878. 

— On Coscinodiscus Craspedodiscus. C. arafuraensis and Heliopelta perforata. 
Q. J. M. S. vol. XVIII, p. 461, 463. 8vo. London 1877. 

— On the Diatomaceous gatherings made at Kerguelen's Land by H. N. Mo- 
seley M. A., H. M. S. Challenger. 1 plate. Journ. Lin. Soc. (Bot.) vol. XV, p. 
55. Svo. London 1877. 

— On a new Donkinia. Q. J. M. S. vol. XVII, p. 195. 8vo. London 1877. 

— On Craspedodiscus elegans. Q. J. M. S. vol. XVII, p. 465. 8vo. London 1877. 

— List of Diatomaceas found in the counties of Dublin and Wieklow. Proc. R. 
I. Ac. Sci. Dubl. vol. I, n. s. p. 259. 8vo. Dublin 1878. 

— JDiatoms from Arctie Seas. Q. J. M S. vol. XVIII, p. 214. Svo. London 1878. 

— Biddulphia chinensis from Yeddo Sea. Q. J. M. S. vol. XIX, p. 120. 8vo. London 
1879. 

— A new Ooscinodiscus. Q. J. M. S. vol. XIX, p. 122. 8vo. London 1879, 


XC 


O' MEARA REvD. EUGENE. — Problematieal Triceratium. Q. J. M. S. vol. XIX, p. 124. 
8vo. London 1879. 
— Qoscinodiscus sol Wall. from the Sea of Java. Q. J. M. S. vol. XX, p. 111. 8vo. 
London 1880. 
— Article on Diatomaces. Encycl. Brit. 
—. ON MOUNTING CERTAIN DiATOMS — A. M. M. J. vol. VII (1886) N. 8, p. 148. 8vo. Wa- 
shington 1886. 
ONDERDONK C. — The movements of Diatoms. The microscope vol. V (1885) p. 205. 
8vo. Detroit 1885. — A. M. M. J. 1883 p. 61. 8vo. Washington 1883. — J. R. 
M. S. vol. Vl, ser. 2 (1886) p. 11lI. 8vo. London 1886. 
OsBORNE, THE How. AND REvD. THE LonD S. G., — The Exhibitor: a novel apparatus 
for showing Diatoms. M. M. J. vol. XVII, N. C. p. 179. 8vo. London 1877. 
— The Diatomoscope. Engl. Mechan. vol. XXXIX (1884) p. 561. London 1884. — 
J. R. M. S. vol. IV, ser. 2 (1884) pt. 5, p. 3802. 8vo. London 1884. 
O' SHAUGHNESSY, ARTHUR W. E. — On green oysters. A. and M. N. H. vol. XVIII, ser. 
3, p. 221. 8vo. London 1866. 


PALAEONTOGRAPHICA. — Cassel 1851 et seq. 

PaANTANELLI D. — Catalogo delle Diatomee rinvenute da D. Pantanelli nel ealeare 
bianeastro friabile sovrapposto al bacino di lignite di Spoleto, classificate 
dal Sig. Conte Fr. Castraeane. Proe. Verb. Soc. Tosc. Sei. Nat. 22 Marzo 
1885. p. 171. Pisa 1885. — Notar. 1886, p. 61. 8vo. Venezia 1886. 

PANTOCSEK JosEF. — Beitrüge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien Ungarns Th. 
IL. Marine Bacillarien Th. II. Braekwasser Baeillarien. 60 Tafeln. Nagy-Ta- 
polesány 1886-89. 

— Referat über: « Truan y Luard A. und Witt O. N. Die Diatomaceen der Po- 
Iycistinenkreide von Jeremie in Hayti, Westindien». Zeitschr. f. wiss. 
Mikrosk. Bd. V (1888) 8vo. Braunsehweig 1888. 

— Referat über: « Rattray John. A revision of the genus Awlacodiscus Ehrb. in 
J. R. M. S. 1888 p. 337. » Bot. Centralbl. Bd. XXXIX p. 344. 8vo. Cassel 1889. 

— Referat über: «Rattray John. On some recently observed new species of Dia- 
toms ». Bot. Centralbl. Bd. XL, p. 210. 8vo. Cassel 1889. 

PawTON MuNGO. — The beginning its when and its how (ineluding remarks on Dia- 
tomacez). 8vo. London 1871. 

PaoLETTI G. — Diatomace:w nonnulle phycologiv Venete addends. Notar. Anm. I, 
p. 209. 8vo. Venezia 1886. 

PARONA CoRRADOo. — Prime rieerche intorno ai Protisti del lago d' Orta con cenni 
della loro corologia italiana. Boll. Sei. Pavia. Ann. II. Pavia 1880. 

— Protisti parassiti nella Ciona intestinalis. Atti Soc. Ital. Sei. Nat. vol. XXIX. 
Milano 1886. 

PansoNss FREDERICK A. — List of objects found on the excursion to the gardens of 
the Royal Botanie Society of London by Messrs. Bousfield, Dunning, Fun- 
ston, Hardy, Kern, Moe. Intyre, A. D. Michael, Nevins, Oxley, Parsons and 
Rousselet (including Diatomacez). J. Q. M. C. vol. III, ser. 2, p. 31. 8vo. 
London 1886. 

PARTRIDGE THOMAS. — On Diatoms. Journ. Post. Mie. Soc. vol. I. p. 22. 8vo. London 
1882, — Northern mierosceopist 1882, p. 128. 8vo. London 1882. 


X6I 


PavoT VENANCE. — Algologie ou les Diatomées de la Vallée de Chamounix. Ann. 
Soc. Phyt. et Mier. d'Anvers tom. I, p. 58. Anvers 1865. 

PEARCEY FREDERICK G. — Investigations on the food ofthe Herring with additions to 
the marine fauna of the Shetland Islands (some remarks on Diatoms). Proc. 
Roy. Phys. Soc. Edin. vol. VIII, pt. ii, p. 391-400. 8vo. Edinburgh 1874-85. 

PEDpiCcINO N. A. — Pochi studi sulle Diatomee viventi presso aleune terme dell'isola 
d'Ischia. Tav. 2. Atti Accad. Sei. Fis. Napol. vol. III, N. 20. 4to. Napoli 1867. 

PELLETAN J. — Le microscope, son emploi et ses applications. 8vo. Paris 1876. 

— Notice sur « Diatoms » par Mm. Mead Edwards, Ch. Johnston et H. L. Smith. 
Journ. Mierog. T. I, 307. 1887. 

— Notice sur « Catalogue des Diatomées et des Desmidiées de la région parisienne 
Essai de classifieation des Diatomées», par M. Paul Petit. Journ. Mierogr. 
T... p.126. .1887. 

— Bibliographie des Diatomées par M. F. Habirshaw. Journ. Mierog. t. III, IV 
et V. 8vo. Paris 1879-81. 

— Notice sur la « Bibliotheca Mieroscopica. Diatomaces » par M. J. Deby. Journ. 
Mierogr. T. VI. p. 468. 1882. 

— Les Aehnanthes. Journ. Microg. Svo. Paris 1883. 

— Sur l'emploi du Baume de Tolu. Journ. Mierog. t. IX (1885) p. 131. 8vo. Pa- 
ris 1885. 

— Histoire Naturelle des Diatomées, Chapitre Extrait de l'ouvrage sous presse : 
Les Diatomées, histoire naturelle, préparation, classification et description 
des principales espéces par le Dr. J. Pelletan. Journ. Mierog. Ann. XI p. p. 
275, 312. 8vo. Paris 1887. 

— AAnnoncemenít: « Beitráze zur Kenntniss der Bacillarien Ungarns Theil I. Ma- 
rine Bacillarien » par Dr. Josef Pantoesek. Journ. Mierog. Ann. XI, p. 388, 
8vo. Paris 1887. 

— Histoire naturelle des Diatomées. Journ. Mierog. Ann. XI, p. 374. 8vo. Paris 
1887. 

— Mission scientifique du Cap Horn: Diatomaeées. Journ. Mierog. Ann. XII, p. 354. 
8vo. Paris 1888. 

— Les Diatomées, Histoire naturelle, préparation, classiflcation, et description des 
principales espéces avec une introduction à l'étude des Diatomées par M. 
Julien Deby et un exposé de la classifieation des Diatomées par M. Paul 
Petit. Planches el Vignettes. Svo. Paris 1888-89. 

— Sur «Die Diatomaceen der Polycistinenkreide von Jeremie in Hayti » par M. 
M. A. Truan y Luard et Dr. O. N. Witt. Journ. Mierog. Ann. XII, p. 162. 
8vo. Paris 1888. 

— Notice sur les Diatomées du Midi de la France: Diatomées de la Baie de Ville- 
franche par M. H. Peragallo. Journ. Mierog. Ann. XIII, p. 31. 8vo. Paris 1889. 

— Notice sur les Diatomées du Monde Entier par M M. J. Tempere et H. Pera- 
gallo. Journ. Mierog. Ann. XIII, p. 147. 3vo. Paris 1889. 

— Diatomées, Collection J. Tempére et H. Peragallo. Journ. Microg. Ann. XIII, 
n. 9, p. 285. 8vo. Paris 1889 et seq. 

— Notice sur «Les Diatomées fossiles du Japon: Espéces marines et nouvelles 
des calcaires argileux de Sendai et de Yédo par MM. J. Brun et J. Tempére.» 
Journ. Mierog. Ann. XIII, p. 494. 8vo. Paris 1889. 


XCII 


PFLLETAN J. — Notice sur Les Diatomées de France par MM. J. Tempére et P. Petit. 
Journ. Mierog. Ann. XIII, p. 503. 8vo. Paris 1889. et seq. 
— Notice sur Les genres des Diatomées. par M. J. Tempére. Journ. Mierog. Ann. 
XII, p. 504. 8vo. Paris 1889. 
— Notice sur la résolution des Diatomées. Journ. Mierog. Ann. XIII, p. 513. 8vo. 


Paris 1889. 

— Diatomées à l'exposition de Paris 1889. Journ. Mierog. t. XIII, p. 524. 8vo. 
Paris 1889. 

— Les Perles du Pleurosigma angulatum. Journ. Microg. t. XIII. p. 558. 8vo. 
Paris 1889, 


— Les Perles du Pleurosigma angulatum. Journ. Mierog. Ann. XIV, p. 43. 8vo. 
Paris 1890. 

PENZIG Orro. — Referat über — «De-Toni G. B. e Levi D. — Spigolature per la 
ficologia veneta. Nuov. Giorn. Bot. Ital. XIX, Fase. 2, 1887, p. 106-110. » 
Bot. Centralbl. Bd. XXXII, p. 3. 8vo. Cassel 1887. 

— Referat über — « De-Toni G. B. e Levi D. — Primi materiali per il censi- 
mento delle Diatomacee italiane. Parte prima. Notar. Ann. I, N. 3, p. I25- 
143. » Bot. Centralbl. Bd. XXIX, p. 129. 8vo. Cassel 1887. 

PERAGALLO H. — Diatomées du midi de la France. Notions sommaires sur les Dia- 
tomées, leur récolte, leur préparation et leur examen, suivies d'une liste des 
Diatomées récoltées dans la Provence, le Bas Languedoc, le Vallée de la 
Garonne et les Pyrénées. Extrait Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. Ann. 1884. 8vo. 
Toulouse 1884. 

— Les Diatomées du Midi de la France. 8vo. Toulouse 1885. 

— Diatomées du Midi de la Franee — Diatomées de la Baie de Villefranche 
(Alpes maritimes). Avec 6 planches. Bull. soc. hist. nat. Toulouse. 8vo. 1888. 
— Also: J. R. M. S. 1889, p. 427. 

— Liste compléte des Diatomées frangaises. Journ. Mierog. Ann. XII, p. 499, 441, 
480. 8vo. Paris 1888. 

— Diatomées de Médoc. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 1888. Toulouse 1888. 

— Préparation des Diatomées. Journ. Microg. t. XIII, p. 302. 8vo. Paris 1889, — 
(Reprod. d. Diat. Baie Villefranche. Paris 1888). 

— Notes sur quelques Diatomées sauinátres du Médoc. Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. 
1888. Toulouse 1888. — Journ. Mierog. Ann. Xill, p. 281. 8vo. Paris 1889. 

PERTY Dg. Max. — Bacillarien. Die Bewegung durch schwingende mikroskopische 
Organe im Thier-und Pflanzenreiche. Nebst Érórterungen über Sporozoiden, 
Infusorien, Baeillarien, und über die Elementar-Structur der ZHalcyonella 
fluviatilis var. Nymphae. 4to. Bern 1848. : 

— Bemerkungen über die Bacillarieen. Bern 1848. 

— Zur Kenntniss kleinster Lebensformen nach Bau, Funktionen, Systematik, 
mit Specialverzeichniss der in der Sehweiz beobachteten. Mit 17 lithochro- 
mischen Tafeln. 4to. Bern 1852. 

PETICOLAS C. L. — The Riehmond Diatomaceous Earth. A. J. M. vol. II, p. 17. 8vo. 
New York 1877. — Cincinnati Med. News Ang. 1878. Cincinnati 1878. — A. 
M. M. J. Aug. 1880. Svo. Washington 1880. 

— Diatoms. New York Tablet may 18. New York 1878. 
— Diatoms. Leonard's medie. Journ. Oct. 1883. 1883. 


XCIII 


PETICOLAS.C. L. — Some new slides from the Richmond, Virginia, diatomaeeous 


PETIT 


Earth. A. J. M. vol. V, p. 133. 8vo. New York 1880. 

Two new preparations of Richmond Diatoms. Mier. Bull. Feb. 1885. 8vo. Phi- 
ladelphia I885. 

New Diatoms from the Maryland artesian Wells the most interesting and 
beautiful found since the discovery of the celebrated Santa Moniea Earth, 
with notes on new deposits. Riehmond Va. 1885. 

Notes on the diatomaceous formations of Virginia in connection with some 
recent discoveries made in the excavation of the English-Street Tunnel at 
Riehmond. lhe mieroseope vol. VIII, N. 11, p. 327. 8vo. Detroit 1888. — 
Bull, Torrey Bot. Cl. vol. XVI, N. 1 p. 32. 8vo. New York 1889. 

Notes on the fossil marine Diatom deposit from Artesian Wells at Atlantic 
City N. J. A. M. M. J. vol. XI (1890) p. 32. Washington 1890. 

PaAuL. -- Diagnose d'une Diatomée nouvelle des cótes de France par M. le 
docteur Leuduger-Fortmorel. Ann. Soc. Belg. Mier. t. Il, p. XXXIV. Bru- 
xelles 1875-76. 

Diatomées de Table Bay (Cap de Bonne Espéranee), 1 planche. «Les Fonds de 
la Mer. » t. II, livr. 16, p. 252. 8vo. Paris 1876. 

Liste des Diatomées et des Desmidiées observées dans les Environs de Paris, 
precédée d'un essai de classifleation des Diatomées. 2 Planches. Bull. Soc. 
Bot. France tom. XXIII-XXIV. 8vo. Paris 1877. 

An essay on the classifleution of the diatomacec with deseriptions of some 
new species. Translated with notes by F. Kitton. 2 plates, M. M. J. vol. XVIII 
p. p. 10,65. 8vo. London 1877. 

Catalogue des Diatomées de l'ile Campbell el de la Nouvelle Zélande. Precédé 
d'une étude géologique des abords de l'ile Campbell et de la Nouvelle-Zé- 
lande par Leon Perier. 2 Planches. « Fonds de la Mer » vol. III. 8vo. Paris 
1877. Hedw. Bd. XVII, p. 124, 129. 8vo. Dresden 1878. 

La dessiceation fait-elle périr les Diatomées?. Bull. Soe. Bot. France Paris 
1877. — Journ. Mierog. vol. I. 8vo. Paris 1877. 

Sur le verdissement des Huitres. Rev. Pharrmaeeutiq. 1878. N. 7. p. 112. (Am- 
phipleura ostrearia de Bréb. Paris 1878. — Compare also: Navicu!q fusi- 
formis var. ostrearia, Grun. M. M. J. 1877, p. 178. 8vo. London 1877. 

On some new genera and species of Diatomace:e. Translated by F. Kitton F. 
R. M. S. by kind permission of the author. ? Plates. — J. R. M. S. vol. I, 
p. 237. 8vo. London 1878. 

Observations sur la vie des Diatomées. Bull. Soc. Bot. France t. XXV. Paris 1878. 

Le thalle des Diatomées par M. Lanzi. Brebissonia I, p. 109. 8vo. Paris 1879. 

Diatomées récoltées sur le Comomitriwm capense Müll. Brebissonia Ann. l, 
N. 8, p. 116. Paris 1879. 

Life history of the Diatomace:e. J. R. M. S. vol. II, p. 181. 8vo. London 1879. 

Préparations des Diatomées in situ moyen d'eviter les bulles d'air. Brebissonia 
t. L, p. 121. 8vo. Paris 1879. 

Diatomées récoltées dans l'Esonne à Malesherbes. Bull. Soe. Bot. France t. 
XXVIII. Paris 1879. 

De l'endochrome des Diatomées. | Planche. Brebissonia Ann. II, N. 6, 7T, p. 
81. 8vo. Paris 1880. — J. R. M. S. vol. III, p. 680. 8vo. London 1880. 


XCIV 


PETIT PAUL. — Priorité du nom générique Gaillonella (Bory) sur le nom JMelosira 


(Ag.). Brebissonia t. II, N. 7, p. 106. 8vo. Paris 1880. ) 

Découverte des Diatomées dans l'argile de Londres. Brebissonia t. II, p. 195, 
8vo. Paris 1880. 

Diatomées de l'ile de Ré, récoltées sur le Chondrus crispuws. Paris 1880. 

Liste des Diatomées récoltées à l'ascension de la Rhune (Bayonne). Bull. Soc. 
Bot. France 1880. p. 34. Paris 1880. 

Diatomées récoltées sur les Huitres de Ningpo et de Nimrod Sound (Chine). 
Mém. Soc. Sci. Nat. Cherb. t. XXIII. 1 planche. 8vo. Paris 1881. 

Diatomaeées récoltées dans le voisinage du Cap Horn. ] planche. Mission 
Seientif. d. Cap Horn (Bot.) t. V. 1 planehe 1882-83. 4to. Paris 1888. — 
Journ. Mierog. Ann. XII, N. ll, p. 354. 8vo. Paris 1888. 

Revue des Diatomées du midi de la Franee par M. Peragallo. Journ. Mierog. 
1885, p. 138. 8vo. Paris 1885. 

Diatomées des eaux de la Bourboule (Danjoy Mat. Organ.). 8vo. Paris 1885. 

Algues récoltées dans les marais du Haut-Butté (avec Diatomaeées). Extr. 
Bull. Soc. Bot. France t. XXXII, p 84. 8vo. Paris 1885. 

Diatomées récoltées aux environs de Vendresse. Extr. Bull. Soc. Bot. France 
t. XXXII. 8vo. Paris 1885. — Notar. Ann. I, p. 118. 8vo. Venezia 1886. 

Note sur le développement des auxospores chez le Cocconema, cistula Ehrb. 
l planche. Bull. Soc. Bot. Franee vol. XXXII, p 48. 8vo. Paris 1886, — Au- 
xospores of Coeconema and Navicula. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2 (1886) p. 
659. 8vo. London 1886. 

Sur «Beitrüáge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien Ungarns Th. I. Marine 
Baeillarien» par le Dr. J. Pantoesek. Journ. Mierog. Ann. XI, p. 484. 8vo. 
Paris 1887. 

Diatomacées observées dans les laes des Vosges. planche. Feuil. jeun. Nat. 
Ann. XVIII. 8vo. Paris 1888. 

Notice sur les « Diatomées fossiles du Japon» par MM. J. Brun et J. Tem- 
pere. Mém. Soc. Phys. et d'Hist. Nat. Genéve. t. XXX, N. 9, 75 pp. 9 plan- 
ches. Journ. Mierog. t. XIIL, p. 501. 8vo. Paris 1889. 

Notice sur «Le Diatome fossili della Via Aurelia, nota del Dott. Matteo Lanzi. 
Atti Accad. pontif. nuov. Line. t. XLIII. 1889.» Journ. Mierog. t. XIII, p. 
502. 8vo. Paris 1889. 

Notice sur « Pelagiske Diatomeer tran Kattegat af Prof. P. T. Cleve, Kjóben- 
havn 1889.» Journ. Mierog. t. XIII, p. 503. 8vo. Paris 1889. 

Diatomées nouvelles et rares observées dans les lignites de Sendai (Nord du 
Japon). Journ. Mierog. t. XIV, p. 47. 8vo. Paris 1890. 

Note relative aua Diatomées fossiles du Japon d. M. M. Brun et Tempere. 
Journ. Mierog. t. XIV. 10 marzo 1890. 


PETIT PauL Er LEupuGER-FonTMOREL, Dn. — Diatomées fossiles de l'Auvergne. Journ. 


Microg. 8vo. Paris 1877. 


PriTZER ERNsT. — Ueber den Bau und die Zelltheilung der Diatomeen. Bot. Zeit. 


N. 406. 4to. Leipzig 1869. 
Untersuchungen über Bau und Enwickelung der Bacillariaceen (Diatomaceen). 
6 Tafeln. Bot. Abh. a. d. Geb. d. Morphol. u. Physiol. Heft 2. 8vo. Bonn 


XCcv 


1871. — Also: « The vegetable nature of Diatoms » Amer. Naturalist vol. VI 
(1872) p. 684. 8vo. Salem 1872. 

PEWZER EnNsT. — Die Bacillariaceen (Diatomaceeen) in Sehenk's Handbuch d. Bot. 
16 Fig. p. 403-445. 8vo. Breslau 1882. — J. R. M. S. vol. HII, n. s.. p. 413. 
8vo. London 1884. 

— Bacillariacece. Verzeichniss der erscheinenen Arbeiten. Just/s Bot. Jahresb. 8vo. 

Berlin 1874-89. 

PHARMACEUTICAL JOURNAL (Phar. Journ.). London 

PHARMACEUTISCH. CENTRALHALLE (Phar. Centralh.). Berlin 

PFLUEGER'S ARCHIV. 


PHILLIPS JOHN. — On the remains of microscopie animals in the rocks of Yorkshire. 
Geol. and Polytech. Soc. West. Riding York. 8vo. Leeds 1846. 
PunLuPs P. A. — Amphipleura pellucida: to Dr. Royston - Pigott. Engl. Mechan. 


t. XL (1885) p. 560. 4to. London 1885. 
— Photomierographs (Plewrosigmia, Cymbella). A. M. M. J. vol. IX, N. 6, p. 113. 
8vo. Washington 1888. 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE RoYAL SocrETy. — (Phil. Trans.). London. 
PiccoNE A. — Florula algologica della Sardegna. Nuovo Giorn. Bot. Ital. t. XV, p. 
313. 8vo. Firenze 1883. . 
— Distribution of sea weeds. J. R. M. S. vol. IV ser. 2, p. 270. 8vo. London 1884. 
— Bot. Centralbl. Bd. XVI, p. 289. 8vo. Cassel 1883. 
— Nuove spigolature per la. ficologia della Liguria. Nuov. Giorn. Bot. Ital, vol. 
XVII, p. 189. 8vo. Firenze 1885. — Notar. Ann. III, N. 10, p. 437. 8vo. Ve- 
nezia 1888. 

Alghe del Viaggio di Cireumnavigazione della « Vettor Pisani » (Diatomee del 
Brasile, Stretto de Magellano, Callao, Hawaii, Extr. d. Viaggio d. Cireum- 
navig. d. « Vettor Pisani.» — Diatomées par M. Grunow). Genova 1886. — 
Notar. Ann. Il, N. 5, p. 255, 259, 283. 8vo. Venezia 1887. 

— Alghe della Crociera del « Corsaro» alle Azzorre. Nuov. Giorn. Bot. Ital. vol. 

XXI, N. 2, p. 171. Firenze 1889. 

PrccoNE A. ET PARONA C. — Essai d'une protistologie de la Sardaigne. Arch. Soc. 
Phys. et Hist. Nat. Genéve vol. X. Genéve 1883. 

PLEUROSIGMA ANGULATUM, Speetra of. J. R. M. S. 1888, p. 303. 8vo. London 1883. 

PLEUROSIGMA FORMOSUM, as illustrating Prof. Abbé's paper on the relations of aper- 
ture and power in the mieroscope. Northern mieroscopist 1882, p. 211. 8vo. 
London 1882. 

PoGGENDORFF'S ÀANNALEN. (Pogg. Annal.) 

PowroN Muwao — The Beginning. its when and its how, with Frontispice and 15 
plates. 8vo. London 1871. 

PooLEY CHARLES. — The Diatomaces of Weston-super-mare. London 1868. 

PoPULAR ScrENCE REviEW, The. Edited by James Samuelson, Henry Lawson. and W. 
S. Dallas. London. 1862-1891. 


PowELL J. — Amphipleura pellucida and the vertieal illuminator. Northern micro- 
scopist 1882. p. 46. 8vo. London 1882. 
PmHopa M. — Referat über: « Castracane Conte F. — Se e quale valore sia da at- 


tribuire nella determinazione delle specie al numero delle strie nelle Diato- 
mee», Bot. Centralbl. Bd. I, p. 258. 8vo. Cassel 1880. 


Puiz W. — Études sur des coupes de Diatomées observées dans des lames minces 
de la roche de Nykjobing (Jutland). 1 Planche. Aun. Soc. Belg. Mier. tom. 
VII. 8vo. Bruxelles 1880. — J. R. M. S. vol. I, ser. 2, p. 507. 8vo. London 
1881. — Brebissonia Ann. III, N. 11-12 p. 161. 8vo. Paris. 
— Structure des Diatomées. Bull. Soc. Belg. Micr. t. IX (1882) p. 23 Bruxelles 1882. 
— Note sur les coupes du Pinnwlaria. 4 Fig. Bull. Soc. Belg. Microg. vol. IX, 
p. 136. 8vo. Bruxelles 1882-83. J. R. M. S. vol. III. ser. 2 (1883) p. 891. 8vo. 
London 1883. 
— Note on the sections of Pinnularia. Microsc. News vol. IV, (1884) N. 38, p. 3T. 
8vo. 1884, 
— Traduction d'un artiele de M. Grunow sur les coupes minces de Diatomées. 
Soe. Belg. Mier. vol. IX, p. 23, 8vo. Bruxelles 1882-83, 
— A propos des eoupes des Diatomées. Bull. Soc. Belg. Microg. vol. IX, p. 124. 
Svo. Bruxelles 1882-83. 
— Réponse de M. Prinz à des remarques critiques de Grunow. Bull. Soc. Belg. 
Mier. 8vo. Bruxelles 1884. 
PniNzZ W. ET VAN ERMENGEN E. —- Recherches sur la structure de quelques Diato- 
mées contenues dans le « Cementstein » du Jutland. 4 Planches. Ann. Soc. 
Belg. Mier. t. VIIE, p. 7. 8vo. Bruxelles 1883. — J. R. M. S. vol. III, ser. 2, 
p. 411. 8vo. London 1883. — Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. I (1884) p. 609. 
8vo. Braunschweig 1884. 
PRITCHARD ANDREW. - Natural History of animalcules. 8vo. London 18934. 
— Diatomacesw in a « History of Infusoria ineluding the Desmidiaeez and Dia- 
tomacece British and Foreign. Edtions 1845, 1852 and 1861. 8vo. London 
1845-61. (Diatoms by Ralfs). 
— Corrected and finally revised original MS of the 4th Edition of a history of 
animaleules, comprising the Infusoria, Rotatoria, Desmidiecze and Diatomacese. 
London 1861. In library of Juli eu Deby 5 vol. 8vo. 
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF NATURAL SCIENCE OF PHILADELPHIA. — (Proc. Ae. 
Nat. Sci. Phil). Philadelphia. 
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN SOCIETY oF MicRoscoPIisTS. (Proe. Amer. Soc. Mice.) 
PROCEEDINGS OF THE BELFAST NATURALIST'S FIELD CLUB. (Proc. Belfast Nat. Field Cl.) 
Belfast. 
PROCEEDINGS OF THE BRISTOL NATURaLIST's SociETY. (Proc. Bristol Nat. Soc.) Bristol. 
PnRocEEDINGS oF THE DuüBLIN SocrETY oF NATURAL HisTORY (Proc. Dublin Soc. Nat. 
Hist.). Dublin. 
PRocEEDINGS oF THE EsSEX INSTITUTE SALEM (Proc. Essex Inst.). Salem. 
PROCEEDINGS OF THE GEOLOGICAL SocrETY OF LoNDoN (Proc. Geol. Soe. Lond.) London 
PROCEEDINGS OF THE HOLMESDALE NATURAL HISTORY CLUB. (Proc. Holmesd. Nat. Hist. Cl.) 
PnockEDINGS OF THE LYyCEUM oF NATURAL HisTORY NEW YoRk. (Proc. Lye. Nat. Hist. 
New York.) New York. 
PROCEEDINGS OF THE PERTHSHIRE SocIETY OF NATURAL HisTORY. (Proe. Perthsh. Soc. 
Nat. Hist.) Perth. 
PROCEEDINGS OF THE ROYAL IRISH ACADEMY OF SCIENCES, DUBLIN. (Proc. R. I. Ae. Sei. 
Dubl.). Dublin. 
PROCEEDING8 OF THE Rovar PnysticAL SocrgTY oF EprNBURGH. (Proe. Roy. Phys. Soc, 
Edin. Edinburgh.). 


, XCVII 


PROCEEDINGS oF THE RoYAL SociETY oF EpiNBURGH (Proc. Roy Soc. Edin.). Edinburgh. 
PRocEEDINGS OF THE SAN FRaANcISCO MicRoscoPICAL SociETY (Proc. S. Franc. Micr. 
Soc.). San Franeisco, Cal. 
PROCESSI VERBALI DELLA SOCIETÀ TOSCANA DI SCIENZE NATURALI (Proc. Verb. Soc. Tosc. 
Sei. Nat ). Pisa. 
PRoLLIUS F. — Beitrüge zur Kenntniss der Diatomaceen der Lüneburger Haide, mit 3 
Tafeln. Jahresb. d. Naturw. Ver. f. d. Fürstenthum Lüneburg. Bd. Vill, 
(1882) p. 87. Lüneburg 1882. 
— Beobachtungen über die Diatomaceen der Umgebung von Jena. 2 Tafeln. 8vo. 
Lüneburg 1882. 
PRUDENT P. -- Diatomées des environs de Lyon. Bull. Soc. Bot. Lyon. Lyon 1884. 
— JDiatomées de la Gélose. Bull. Soc. Bot. Lyon pag. 68. Lyon 1885. Notar. 8vo. 
Venezia 1886. 
PuNcTATIONS oF DrATOMS, The. A. M. M. J. vol. IV, n. 8, p. 141. 8vo, Washington 1883. 
PuysEGUR M. — Notice sur la eause du verdissement des Huitres. Extr Rev. Marli. 
et Colon. p. 11. 1 plate. 8vo. Paris 1880. 
PuysÉGUR M. AND RYDER JoHN A. — On the cause of the greening of Oysters, with a 
supplementary note on the coloration of the corpuseles of the Oyster by 
John A. Ryder. 1 Fig. 8vo. Fish Commission. Washington D. C. 1883. 


QUARTERLY JOURNAL OF MICROSCOPICAL SCIENCE, The (Q. J. M. S) London . . .... 
QUARTERLY JOURNAL OF THE MicROsSCOPICAL SociETY oF VicToRiA, The. Melbourne..... 
QuEEN T. W. — Glass disces for arranging Diatoms. Micr. Bull. vol. II, pag. 24. 8vo. 
Philadelphia 1885. 
QuEKETT EpwiN J. — Observations on the species of fossil animalcules discovered at 
Petersburgh in Virginia. 8vo. Lond. Physiol. Journ. vol. I, n. 5, pag. 140. 
London 1846. 
QUEKETT JOHN. — On the presence in the northern seas 'of Infusorial animals ana- 
logous to those occurring in a fossil state at Riehmond Va. M. J. vol. II, 
p. 353, pl. XII. London 1842. 
— Diatomaces. « Lectures on Histology » vol. I and II. 8vo. London 1842. 
— Diatomace:. «A Practieal Treatise on the Mieroscope ». 8vo. London 1855. 
— Catalogue of the Mieroscopie collection of the College of Surgeons. Diatoma- 
cez. vol. I, p. 6. 


R. J. (Union Seientif.). — Revue de: «Les Diatomées par le Dr. J. Pelletan». Journ. 
Mierog. Ann. XI, p. 351. 8vo. Paris 1887. 

RaBENHORST L. — Flora Lusatiea oder Verzeichniss und Beschreibung der in der 
Ober-und Nieder-Lausitz wildwachsenden und hàufig cultivirten Pflanzen. 
Kryptogamen. 8vo. Leipzig 1840. 

— JDeutsehland's Kryptogamen-Flora oder Handbuch zur Bestimmung der kry- 
ptogzamisehen Gewüehse Deutschlands, der Sehweiz, des Lombardisch- Vene- 
tianisehen Kónigreiehs und Istriens. Bd. II. 2 Abth. Algen. Leipzig 1847. 

— Die Bacillarien Sachsens. Ein Beitrag zur Fauna von Saehsen, Fasc. I- VII. With 
fieures and dried specimens. 8vo. Dresden, Leipzig 1849-50. 

— Systematische Uebersicht der auf meiner Italienischen Reise beobachteten Kry- 
ptogamen. Flora n. 33, p. 313. Regensburg 1850, 


XCVIII 


RABENHORST L. — Die Stisswasser-Diatomaceen (Baeillarien) für Freunde der Mikro- 
scopie. 10 Tafeln. 4to. — (Also: «Eulensteins» copy of the same with many 
M. S. notes, purchased by Julien Deby F. R. M. S. from Friedlánder and 
Sohn, Berlin in 1882). 

— QCampylodiscus noricus Ehrb. Hedw. Bd. I, pag. 52, tab. IX, fig. 2. 8vo. Dre- 
sden 1856. 

— Alphabetisches Verzeichniss der Gattungen und Arten, welche bis jetzt in Ra- 
benhorsts Algen und Baeillarien Sachsens resp. Mittel-Europas ausgegeben 
sind. Dresden 1856. 

— Qlimacosphenia maxima. Hedw. Bd. I, p. 103, t. XIII, f. 1. 8vo. Dresden 1856. 

— Surirella, Hohenackeri. Hedw. Bd I, p. 103, t. XII, f. 2. 8vo. Dresden 1856. 

— Cocconeis finnica. Hedw. Bd. I, p. 103, t. XIII, f. 3. 8vo. Dresden 1856. 

— fHelosira lineata. Hedw. Bd. I, p. 103, t. XIII, f. 4. Svo. Dresden 1856. 

— Gomphonema iridentulum. Hedw. Bd. I, p. 103, t. XIII, f. 5. 8vo. Dresden 1856. 

— Licmophora. Hedw. Bd. I, p. 108, t. XIII, f. 6. 8vo. Dresden 1856. 

— Stauroneis Roteana. Hedw. Bd. I, p. 103, t. XIII, f. 7. 8vo. Dresden 1866. 

— Niteschia vivax Sm. Hedw. Bd. II, p. 40, t. VI, f. 4. 3vo. Dresden 1860. 

— Nitsschia elongata Han. Hedw. Bd. II, p. 49, t. VI, f. 5. 8vo. Dresden 1860. 

— Nitsschia Clausii Han. Hedw. Bd. II. p. 40, t. VI, f. 7. 8vo. Dresden 1860, 

— Nitsschia Hantsschiana. Hedw. Bd. IH, p. 49, t. VI, f. 6. 8vo. Dresden 1860. 

- Nitsschia gracilis Han. Hedw. Bd. II, p. 40, t. VI, f. 8. 8vo. Dresden 1860. 

— Nitsschia sedia Han. Hedw. Bd. II, p. 40, t. VI, f. 9. 8vo. Dresden 1860. 

— Navicula macrogongyla. Hedw. Bd. II, p. 46, t. VI, f. 10. 8vo. Dresden 1860. 

— Beitràge zur nüheren Kenntniss und Verbreitung der Algen. 12 Taf. Heft I-II 
(all published). 4to. Leipzig 1863-65. 

— JDiatomaceen, Kryptogamen-Flora von Sachsen, der Ober-Lausitz, Thüringen, 
und Nord-Bóhmen, m't Berücksichtigung der benachbarten Láànder. $8vo. 
Leipzig 1863. 

— Ueber Heiberg's Conspectus critieus Diatomnacearum Danicarum. Hedw. Bd. 
III, p. 100. 8vo. Dresden 1864. 

— Ueber Scehumann's Preussische Diatomeen. Hedw. Bd. IIl, p. 22. Svo. Dresden 
1864. 

— Flora Europza Algarum aqu: dulcis et submarins. Sectio 1 Algas diatoma- 
ceas complectens, cum figuris generum omnium xylographice impressis. 8vo. 
Lipsivee 1864. — Rabenhorst's and Eulenstein's with M. S. notes in J. De- 
by's library. 

— Diatomace: exsiccate totius terrarum orbis. Semicenturia | et Il. fol. Dre- 
sden 1871. 

— Algen Saehsens respectiv. Mittel-Europas etc. Vide Exciccata 

RactBonski M. — Pelit Niepolomieki (Der Pelit von Niepolomice). Bericht Physiogr. 
Com. Akad. Wiss. Krakau. Bd. XX (Polnisch). Krakau 1887. — Bot. Centralbl. 
Bd. XXX, p. 33. 8vo. Cassel 1887. 

— Materyjaly do flory glonów Polski (Materialien zur Algenflora Polens). Bericht. 
Physiogr. Com. Akad. Wiss. Krakau, Bd. XXII. 43 pp. 8vo. Krakau 1888. — 
(Mit 75 Bacillariaceen). 

RaLrs JogHN. — On the Diatomacer: 5 plates. Trans, Bot. Soc. Edin. vol, II, p. 13. 8yo, 
Edinburgh 1846, ; 


XCIX 


RaLnFs Jouw — On the British Species of Meridiom and Gomphonema. 1 plate. (Trans. 
Bot. Soe. Edin. vol. II, p. 47. 8vo. Edinburgh 1846 
— On some British Diatomacese. Trans. Bot. Soc. Edin. vol. Il, p. 171. 2 plates. 
8vo. Edinburgh 1846. 
Trans. Bot. Soc. Edinbg. vol. II. — Also in A. et M. N. H. Diatomaceac. 


vol. II. pl. III. vol. XI. pl. IX. Diatoma, Striatella arcuata. 

ol ID ple bV- vol. XII. pl. II. Tessella, Tetracyclus, Fragilaria. 

vol. II. pl. V. voi. XII. pl. VIII. Zstània, Biddulphia, Amphitetras. 
vol. II. pl. VI. vol. XII. pl. IX. /elosira. 

OL SIL pP VILE vol. XII. pl. VIII. 7eridion, Gomphonema. 

vol. If. pl. XVIII. vol. XVI. pl. III. Homceocladia, Encyonema. 

vol. II. pl. XIX. vol. XIII. pl. XIV. Eunotia, Grammonema, Stria- 


tella wunipunctata, Achnanthes. 

— Remarks on Dickieia. A. et M. N. H. 1851. Trans. Bot. Soc. Edin. vol. IV. 
1553. 8vo. London et Edinburgh 1851-53. 

— Notes on the siliceous cell of Diatomacezx. Q. J. M. S. vol. VI, pag. 14. 8vo. 
London 1858. 

— JDiatomaeez in Pritehard's Infusoria. 8vo. London 1861. 

— Manuscript correspondance of Ralís with Pritehard in connexion with the pu- 
blieation «Diatomace:e in Pritehard's Infusoria, 1861» and proposed supple- 
ment. In the possession of Julien Deby (80 original letters from 1856-1864). 

RAMANN E. — Die v. Post'sehen Arbeiten über Sehlamm, Moor, Torf und Humus. 
Landwirthsceh. Jahrb. Bd. XVII Heft 2, und 3. 1888. — Bot. Centralbl. Bd. 
XXXVIII, n. 13, p. 862. 8vo. Cassel 1889. 

RaMsbpEN H. — Remarks on Tricerafiwm fimbriatum. M. M. J. vol. XI, pag. 84. 8vo. 
London 1874. 

RaMsoN F. — Diatoms, their nature and habits. Trans. Herts. Nat. Hist. Soc. 1884. 
8vo. Hertford 1884. 

BaTABOUL M. — Les Diatomées, récolte et préparation. 1 pl. Bull. Soc. Hist. Nat. 
Toul. Toulouse 1883. — Journal Miecrog. t. VII, p. 115, 173, 231, 342, 451. 
8vo. Paris 1884. 

RaTrrTRAY Jouw. — Diatoms. Trans. Edinb. Nat. Field Club. 8vo. Edinburgh 1884. 

— A Diatomaceous deposit from North Tolstoa, Lewis. 1 Plate. Trans. Roy. Soc. 
Edin. vol. XXXIII, pt. 2, p. 419. 4to. Edinburgh 1888. 

— A revision of the genus « Au/acodiscus » Ehrb. 3 plates. J. R. M. S. 1888, p. 
337. 8vo. London 1888. 

— Notes on some abnormal forms of Awlacodiscus Ehrb. 1 plate. Journ. of Bot. 
8vo. London 1888. 

— Remarks on the genus « Aw/acodiscus » Ehrb. Trans. Edin. Nat. Field Club. 
8vo. Edinburgh 1888. 

— A revision of the genus « Auiseus » Ehrb. and of some.allied genera. 5 plates. 
J. R. M. S. p. 861. 8vo. London 1888. 

— On some recently observed new species of Diatoms. 2 plates. J. Q. M. C. vol. 
IV, ser. 2, n. 25, p. 38. 8vo. London 1889. — Referat by Dr. Pantoesek. Bot. 
Centralbl. Bd. XI, n. 7, pag. 210. 8vo. Cassel 1889, — Notar, Ann. V, n. 17, 
p. 936. 8vo. Venezia 1890, 


Cc 


RATTRAY Jouw. — A revision of the genus « Coscinodiscus » Ehrb. and of some allied 
genera 3 plates. Proc. Roy. Soc. Edin. vol. XVI, p. 449. 8vo. Edinburgh 1890. 
— A list of diatoms observed in gatherings from Fernando Noronha, Collected 
by Messers N. H. Ridley, Sea, and Ramage. Jouru. Lin. Soc. (Bot.) vol. 24. 
8vo. London 1890. 
— A revision of the genus « Actinocyc/us » Ehrb. 1 plate. J. Q. M. C. London 
1890. 
RE G. F. — Flora Torinese: Alghe. vol. II, p. 218. Torino 1827. 
KEADE REv. J. B. — On animals of the Chalk (Diatomacez) still found in a living state 
in the stomachs of oysters. T. M. S. vol. II, p. 20. 8vo. London 1849. 


— On the Diatom prism, and the true form of Diatom markings. M. M. J. vol. 


II. p. 5, 79. 8vo. London 1869. 


REDFERN P. — Mode of isolating « Navicula » and other Test objects. M. J. vol. I. 
8vo. London 1853. 
REtcHARDT Dg. H. W. - Bericht über die auf einer Reise nach den Quarnerischen 


Inseln gesammelten Sporenpflanzen. Abh. Zool. Bot. Ges. Wien. Wien 1833. 

— Ueber die Flora der Inseln St. Paul im Indischen Ocean. Verh. Zool. Bot. Ges. 
Wien, Bd. XXI. 8vo. Wien 1878. 

REiNHARDT L. — Zur Morphologie und -ystematik der Bacillariaceen. Bot. Zeit. n. 39. 
4to. Leipzig 1875. 

— Zur Kenntniss der Baecillariaceen des Weissen Meeres. 1l. Fig. Bull. Soc. Imp. 
d. Nat. Moscou p. 297. Moscou 1882. 

— Les Bacillariées de la mer Blanche. Journ. Microg. vol. VII. 8vo. Paris 1883. 

— Beobachtungen die Morphologie der Bacillariaceen betreffend. Sitzungsber. Bot. 
Sect. d. 7ten Vers. Russ. Naturf. und 7Erzte. Odessa. Sitz. v 27 Aug.-8 Sept. 
1883. — Bot. Centralbl. Bd. XVIII, p. 191. 8vo. Cassel 1884. 

— Auxosporen. Bot. Centralbl. Bd. XIX. p. 191. 8vo. Cassel 1888. 

REiNICKE FRIEDRICH. — Pleurosigma angulatum als Probeobject. 1 Tafel. Beitr. z. 
neuern Mikroskopie. Heft I, p. 21. 8vo. Dresden 185*. 

— Das Einsammeln und Pràpariren der Bacillarien. Beitr. z. neuern Mikroskopie. 
Heft I, p. 47. Dresden 1858. 

WINSCH PauL. — Die Algenflora des mittleren Theils von Franken (des Keuperge- 
bietes mit den angrenzenden Partien des jurassischen Gebietes) enthaltend 
die vom Autor bis jetzt in diesen Gebieten beobachteten Siüsswasseralgen 
und die Diagnosen und Abbildungen von ein und fünfzig vom Autor in die- 
sem Gebiete entdeckten neuen Arten und drei neuen Gattungen (Diatoma- 
cec p. 10.). Svo. Nürnberg 1867. 

— Diatomaceen «Das Mikroskop ». 8vo. Nürnberg 1867. 

— Species ae genera nova Algarum aqu:e dulcis quze sunt inventa in specimini- 
bus in Expeditione Vener. Transit. hieme 1874-75 in insula Kerguelensi a 
clar. Eaton collectis. Journ. Lin. Soe. (Bot.) vol. XV, n. 205. 8vo. London 
1816. 

— JbDiatomacezx of Kerguelen's Land. London 1880. 

RENDICONTI DELL' ACCADEMIA DELLE SCIENZE Fis. E MaTEMAT. DI NaPorI. Napoli..... 

KRENDICONTI DELLA R. AccADEMiA DEI LINCEI D1 RoMA. Roma..... 
RENDICONTI DELLA R. AcCADEMIA DI MEDICINA DI RoMa. Roma... 
RENDICOoNrI DEL R. IsrrTUTO LoMBARDO Di SCIENZE, LETTERE ED ARTI. Milano..... 


et 


RrPoRTS oF THE CoMMiSstoNER oF Fisu AND FistigRiEs. Washington D. C. 

REPORTS OF THE ASSOCIATION for the advancement of Science. London 1851 et seq. 

REPORTS ON THE FAUNA OF LivERPOOL Bay. 2 vois. 8vo. Liverpool 1886-1839. 

RETZIUS PRorF. — On Bergmehl. Pogg. Annal. Bd. XXIX, p. 261. Leipzig 1832. 

REViSTA DE LOS PROGRESSOS DE LAS CiENCIAS. Madrid..... 

KREVISTA PERIODICA DEI LAVORI DELLA I. R. ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI 
IN PApova. Padova..... 

REvUE DE CoMMINGES. Saint Gaudens. (Franoe)..... 

REVUE DES SCIENCES NATURELLES. Montpellier..... 

REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES. Paris.... 

REVUE MARITIME ET COLONIALE. Paris..... (Puységur. Verdissement des huitres 1880). 

RicHTER PaurL. — Neue Bacillariaeeen ( Homoeocladia germanica et H. conferta ). 
Hedw. Bd. XVIII, p. 65. 8vo. Dresden 1879. — Brebisson'a. Aun. II, n. ] 
p l. 8vo. Paris 1879. 

— Campylodiscus superbus bei Eisleben. Hedw. Bd. XIX, p. 98. 8vo. Dresden 18709. 

— Beispiele von massenhaften und periodischem Auftreten gewisser Diatoma- 
ceen. Hedw. Bd. XX, p. 81. 8vo. Dresden 1881. — J. R. M. S. vol. I, ser. 2, 
p. 931. 8vo. London 1881. 

— List of new genera of Diatoms. ete. established by and named after Dr. G. L. 
Rabenhorst. in Nekrolog. Hedw. Bd. XX, p 118. Svo. Dresden 1881]. 

— Referat über: «Stolterfoth H. On a new species of the genus Eucampia ». Bot. 
Centralbl Bd. I, p. 36. 8vo. Cassel 1870. 

Rüugss FELIX. — Diatomaceen. Beitráge zur Fauna der Infusorien mit dem beifügten 
Ehrenberg 'sehen System. 8vo. Wien 1840. , 

RiNER W. W. — Arrangement of Diatomacese. Amer. Naturalist vol. VIII, p. 571. 8vo. 
Salem 1874. 

— Mounting Diatoms. Amer. Naturalist vol. VIII, p. 563. 8vo. Salem 1874. 

— A fin: Diatom. A. J. M. vol. IV, p. 61. 5vo. New York 1822. — Journ. Mierog. 
1879, n. 5. 8vo. Paris 1879. — Brebissonia. 1879, n. 3, pag. 33. 8vo. Paris 
1878. 

RoBINSON ISAAC. — The Diatomacese, with special reference to species found in the 
neighbourhood of Hertford. Trans. Hert. Nat. Hist. Soc. vol. III, pl. 1. 8vo. 
Hertford 1884. 

— Observations on Diatomace: (rom the neighbourhord of Hertford. Trans. Hert. 
Nat. Hist. Soe. vol, IV, pl. VII. 8vo. Hertford 1887. 

RopnRiGUEZ Y FEMENIAS D. JUAN J. — Algas de las Baleares (Diatomez). Anal. Soc. Espan. 
Hist. Nat. t. XVIII. Cuad. 1l. p. 199. 8vo. Madrid 1889. 

RoaERSs PRor. WiLLIAM B. — Extract from a letter to B. Silliman J. Esq. Jun. Edi- 
tor. A. J. S. A. J. S. vol. XLVI, n. 1, p. 111. 8vo. New Haven, Conn. 


Roop Pnor. O. N. — Examination of the nature of the markings on Coscinodiscus, 
Triceratium etc. M. M. J. vol. X, p. 223. 8vo. London 1873. 
RoPER F. C. S. — Some observations on the Diatomace:s of the Thames. T. M. S. 


vol. II, p. 67, n. s. pl. VI. 8vo. London 1854. 

— On three new species of Diatomace:se. Q. J. M. S. vol. Il, p. 283. 8vo. London 
1854. 

— Notes on some new species and varieties of British marine Diatomace:e. Q. J. 
M. S. vol. VI, p. 17, pl. IlI. 8vo. London 1858. 


Ctt 


RoPER F. C. S. — On the genus Biddulphia and its affinities. T. M. S. vol. Vif, n. 
s. p. l. pl. I and II. 8vo. London 1859. 

— Notes on Actinocyclus and Ewpodiscus. Q. J. M. S. vol. VI, p. 261. 8vo. Lon- 
don 18:9. 

— On Triceratium arcticum, 1. Fig. T. M. S. vol. VIII, n. s. p. 55. 8vo. London 
1860. 

— On the genus Zicmophora, 2 Fig. T. M. 8. vol. XI, n. s. p. 53. 8vo. London 1863. 

— Catalogue of works on the Microscope ete. in the Library of the author, Prin- 
ted for private eireulation. 8vo. London 1865. 

RorH ALB. GuiL. — Tentamen Flore Germanies. 8vo. Lipsisze 1788-1800. 

— QCatalecta Botanica. Fase. I, p. 186. 1797. — Fasc. II, p. 904. 1800. — Fasc. III. 
1806. 8vo. Lips. 1797-1806. 

RorH E. — Referat über: «Castracane Conte A. F. — Report on the Scientific Re- 
sults of the voyage of H. M. S. Challenger during the years 1873-16, Bota- 
ny. vol. II. « The Diatomace:x». Bot. Centralbl. Bd. XXXIII, pag. 2958. 8vo. 
Cassel 1888. 

RoruERT HERR. — Reterat über: Raciborski M. — Pelit Niepolomieki (Der Pellit von 
Niepolomice) q. v.» Bot. Contralbl. Bd. XXX, p. 33. 8vo. Cassel 1887. 

— Referat über: «Koslowsky W. — Materialien zur Algenflora Sibiriens. Arbeit. 
Kiew Naturf. Ges. Bd. IX, Heft II, pag. 395-436. 1 Tafel. Kiew 1888 (Diato- 
macec) [Russisch] ». Bot. Centralbl. Bd. XL, n. 2. p. 40. 8vo. Cassel 1889. 

— Referat über: «Famintzin A. — Beitrag zur Symbiose von Algen und Thieren ». 
Bot. Centralbl. Bd. XXXIX, p. 118. 8vo. Cassel 1889. 

RoruPLETZ HERR. — Radiolarien, Diatomaceen, und Sphzrosomatiten in Silurischen 
Kieselschiefer von Lagenstriegis in Sachsen. Zeitschr. deutseh. Geol. Ges. 
1880, p. 447. Berlin 1880. 


RouJou A. — Note sur les Diatomacées de la Randanite de Ceyssat. Mém. Aead. d. 
Clermont-Ferrand. 8vo. Clermont-Ferrand 1878. 
Rovsroxs-PigorT G. W. M. A. — High power definition and its diffieulties, and the 


visibility of. Diatomaceous beading. Q. J. M. S. vol. X, n/ s. pag. 168, pl. X. 
8vo. London 1870. 
— Animal characters of Diatoms. Engl. Mechan. vol. XLIIT, p. 115. London 1886. 
— J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 485. 8vo. London 1886. 
— Dpiatomoscope. Experiments. Engl. Mechan. vol. XL, p. 239. 4to. London 1884. 
— Amgphipleura pellucida. Engl. Mechan. vol. XL, p. 520, vol. XLI, p. 35. Lon- 
don 1884-85. 
— Amphipleura pellucida and the Diffraetion Theory. J R. M. S. vol. V, ser. 2, 
pt. 3, p. 529. 8vo. London 1885. 
1loxBURGH WiLLIAM. — Hortus Bengalensis. Serampore 1814. 
Rupa Dn. J. — Aus F. Sypniewski's Abhandlung über die Diatomaceen Posens. Lo- 
tos vol. II, pp. 34, 63, 88. Prag 1861. 
juEsT Dg. — Beitràge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen des Jura. 
Paleontographiea N. F. XI. (XXXI). 4to. Cassel..... 
RypER JouN A. — Supplementary note on ihe coloration of the Blood corpuseles of 
the oyster. Rep. Comm. Fish and Fisheries 1880. Washington 1880. 
— "The greeu eolour of oysters. Amer. Naturalist vol. XVII, p. 868. 8vo. Phila- 
delphia 1583. 


CIiI 


RvrLANps TnoMas G. — On the markings of Diatomacesx. Q. J. S. vol. VIIT, pag. 25. 
8vo. London 1860. 
— On the classification of the Diatomaces. Q. J. M. S. vol. It, n. s. p. 70. 8vo. 
London 1862. 


S. C. — «Sehmid£t?s Atlas der Diatomaceenkunde ». Amer. Naturalist vol. IX, p. 428. 
8vo. Salem 1875. 

Sacnus Dm. JuLiUs. — Ergebnisse einiger neuern Untersuchungen über die in Pfílan- 
zen enthaltene Kieselsüure. Flora Reg. n. 8. 8vo. Regensburg 1863. — Hedw. 
Bd. III, p. 32. 8vo. Dresden 1864. 

— Diatomaceen. Handbuch der Botanik nach dem gegzenwürtigen Stand der Wis- 
senschaft. 8vo. Leipzig 1873. 

SANDE La4cosrE en W. F. R. SuniNGAR. Nieuw beschrevene en voor onze Flora nieu- 
we zoetwaterwieren, versamld in Drenthe. 1860. 

SAPISKI RUSSISCHEN MINERALOGISCHE GESELLSCHAFT. St. Petersburg. 

SAUTERMEISTER O. — Beitrag zur Kenntniss der Diatomaceen der Umgebung Spai- 
chingens. Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Würt. Jahrg. XLIV. Würt- 
temberg 1888. 

SCHAARSCHMIDT-JSTVANFFI G. — Additamenta ad algologiam daeieam II. Mag. Nóvény- 
tani Lapok. IV, n. 46, p. 129. Klausenburg 1880. 

— Speeimen phyeologix sequatoriensis. Magy. Nóvenytani Lapok V, n. 50, p. 17. 
Klausenberg 1881. — Hedw. Bd XXI, p. 93. 8vo. Dresden 1882. 

— Fossil Bacillariaeéak Hazánkból. Magy. Nóvénytani Lapok VI, n. 64, 65, pag. 33. 
8vo. Klausenburg 1882. 

— Additamenta ad phycologiam, cott. Bihar et Krassó-Szórény I. Magy. Nóvény- 
tani Lapok VI, n. 66, 67, p. 65. Klausenbur g1882. 

— Fragmenta phycologivc Bosniaco-Serbiez. Magy. Nóvénytani Lapok VII. KlIau- 
senburg 1883. 

— Adatok a Synedra ulna (Nitzsch) Ehrb, oszlásának bóvebb ismeretéhez, 1. Tabl 
(Beitràge zur nàheren Kenntniss der Theilung von Syzedra wina). Magy. 
Nóvénytani Lapok, VII, n. 76, 77, p 49. 8vo. Klausenburg 1883. — Bot. Cen- 
tralbl. Bd. XVI, pag. 198. Cassel 1883. — J. R. M. S. vol. IV, pag. 276. 8vo. 
London 1884. — Zeitschr. f. wiss. MiKrosk, Bd. I, p. 122. 8yo. Braunschweig 
1884. 

— Referat über: « Prinz W. et Van Ermengem E. — Recherches sur la structure 
de quelques Diatomées contenues dans le Cementstein du Jutland. Ann. Soc. 
Belg. Mierose. t. VIII, pag. 7, pl. I-IV ». Zeitsehr. f. wiss. Mikrosk. Bd. I, 
p. 609. 8vo. Braunsehweig 1884. 

— Alg:x nonnull:& a cl. Przewalski in Mongolia leetz ct a el. I. Maxinowiez comm. 
enumerantur, a Dr. Julio Istvanffy. Magy. Nóvénytani Lapok. 8vo. Klausen- 
burg 1886. — Notar. Ann. I, p. 117. 8vo. Venezia 1886. 

— Notes on Afghanistan Algs. Journ. Lin. Soc. (Bot.) vol. XXI, p. 241. 1 plate. 
London 1886. — Bot. Centralbl. vol. XXV, p. 263. 8vo. Cassel 18806. 

— Algs Romanis (ex A. Kanitz, Plantzte Romaniz seorsim impressum). 

— Alg:e nonnullx€ a beato E. Frivaldszky in Rumelia leectz. Természetrajzi Fü- 
ret. vol. XIII, part. 2-3, 1890, p. 67-77. Budapest 1890 


Civ 

ScHAARscHMIDT J. UND TAMas À. — Additamenta ad algologiam Dacieam. Magy. Nó- 
vénytani Lapok. IV, n. 43, 44. 64, 65. 8vo. Klausenburg 1880, 1882. 

ScHELL J. — Materialien zur Pflanzen-Geographie der Gouvernements Ufa und Oren- 
burg. Sporophyta. Arb. d. Naturf. Ges. a. d. Akad, Univ. Kasan vol. XII. 
8vo. Kasan 1883. 

ScuirF M. — Ueber die Skulptur des Gyrosigma. 1 Tafel. Arch. f. mikro. Anat. Bd. 
II und III. 8vo. Bonn 1866. 

— Ueber die angeblichen Sechsecke der bilateralen Diatomeen und insbesondere 
der Pleurosigma angulatum. 1 Tafel. Separatab. aus Arch. f. mikr. Anat. 
Bd. II, p. 291. 8vo. Bonn 1866. 

— Ueber die Skulptur der Kieselschale der Grammatophora, mit 3 Holzschnitten. 
Separatab. aus Arch. f. mikr. anat. Bd. II, p. 81. 8vo. Bonn 1866. 

— Neue Untersuchungen einiger bekannter mikroskopischer Test-objecte. 3 Fig. 
Moleschott. Unters. z. Natur. d. Mensch. u. Thiere. Bd. 1X. Heft IV, p. 836. 
Giessen 1864. . 

ScuiIBERSKY KARL Jg. — Sehnellversehluss mikroskopischer Práparate, welehe ohne 
Uebertragen, in der ursprünglichen Beobaehtungs-Flussigkeit, sofort einge- 
schlossen werden kónnen. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. VI, pag. 221. 8vo. 
Braunsehweig 1889. 

ScHIMPER A. J. W. — Untersuchungen über die Chlorophyllkórner und die ihnen ho- 
mologen Gebilde. Jahrb. f. wiss. Bot. Svo. Berlin 1855. 

ScHkUHR CHRISTIAN. — Botanisehes Handbueh Theil v., Vier und zwanzigste Klasse 
des Linneischen Pflanzensystems oder Kryptogamische Gewàchse. Bd. I. Dia- 
tomaceen pl. CLXVII. mit Erlàuterung n. 171-173. Leipzig 1815. 

ScuLEIDEN M. — Diatomaceen. Grundzüge der wissenschaftliehen Botanik. $vo. Leip- 
zig 1861. 

ScuMIDT ApoLF. — Ueber die Mittellinie, besonders der Naviculaceen. Bot. Zeit. n. 42, 
p. 742. 4to. Leipzig 1872. 

— Ueber die Mittellinie in den Kieselpanzern der Naviculaceen. Zeitschr. f. Ges. 
Naturwiss. Bd. XLII, p. 217. 8vo. Halle 1874. 
— Ueber Navicula Weissflogii und N. Gründleri. 1 Tafel. Zeitschr. f. Ges. Na- 
turwiss. Bd. XLI, p. 403. 8vo. Halle 1873. 

Die in den Grundproben der Nordseefahrt vom 21 Juli bis 9 Sept. 1872 enthal- 
tenen Diatomaceen, Erste Folge. Separatabdr. a. d. IIte. Jahresber. d. Komm. 
4. Untersuch. d. deutsch. Meer. Kiel. 3 Tafeln. Folio. Berlin 1874, 

Atlas der Diatomaceenkunde in Verbindung mit den Herren Gründler, Grünow,; 
Janisch, Weissflog und Witt. Herausgegeben von Adolf Schmidt, Archidia- 
conus in Aschersleben. Folio. Aschersleben 1874-90. — Notices of above: Heft 
21.99. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 291. 8vo. London 1886. — Heft 23-24. J. 
R. M. S. ser. 2, p. 1026. 8vo. London 1886. — Heft 21-98. J. R. M. S. 1889, 
p. 428. 8vo. London 1889. — Also in Bot. Contralbl. Bd. XXXVII, n. 3, p. 82. 
8vo. Cassel 1889 ete. 

ScuMirZ FR. — Die Bildung der Auxosporen von Cocconema cistula. Ehrb. Bot. Zeit. 

n. 14, p. 117. 4to. Leipzig 1872. 
— Ueber die Auxosporenbildung der Bacillariaceen. Aus d. Sitzungsber. Naturf. 
Ges. Halle. 4to. Halle 1877. 


| 


cv 


ScuMrrZ Fm. — Beitrag zur Lehre von der Se&ualitát der einfachsten Organismen. 
Naturforseher n. 47. Berlin 1878. 
— Die Chromatophoren der Algen. Vergleichende Untersuchung über Bau uud Eut- 
wiekelung der Chlorophyllkórper und analogen Farbstoffkóper der Algen. 1 
Tafel. Verh. naturalist. Ver. preuss. Rheinl. u. Westf. Jahrg. XL. IV. Folge, 
Bd. X. 8vo. Bonn 1882, 
— Beitrag zur Kenntniss der Chromatophoren. Jahrb. f. wiss. Bot. Svo. Berlin 
1884. f 
SCHNITZLEIN ADALBERTUS. — Iconographia familiarum naturalium Regni Vegetabilis. 
vol. I. Bonn 1843-40. 
ScuocH D. — Die mikroskopisehen Thiere des Süsswasser-Aquariums, Svo. Leipzig 1868. 
ScHoMBURGH R. — Reisen in British Guiana (1840-44) [The Diatomaee:w by Ehren- 
berg] vol. III, p. 537. 8vo. London 1878. 
SCHRANK FRANZ VON PAULA. — Ueber die Oscillatorien. Abh. Bayer. Ak. 4to. Mün. 
chen N. D. 
— Fauna Boiea, vol. III, pl. II. Landshut 1803. 
SCHRIFTEN DER KAISERLICHEN PHYSIKAL. (EKONOMISCHEN GESELLSCHAFT ZU KÓNIGSBERG. 


(Sehrift. Phys. CEk. Ges. Küónigsb.). Kónigsberg..... 
SCHRIFTEN DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT ST. PETERSBURG. Sf. Petersburg...... 
SCcHUETT F. — Auxosporenbildung von ZAisosolenia alata. Ber. deutsch. Bot. Ges. 


vol. IV, p. 8. 8vo. Berlin 1886. — Referat von A. Grunow. Bot. Centralbl. Bd. 
XXVIII, p. 4. 

— Einiges über Bau und Leben der Diatomeen. Biol. Centralbl. Bd. VIDE 
8vo. Erlangen 1886. 

— Formation of Auxospores of Diatoms. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 832, p. 268. 
Svo. London 1856-88. — Bot. Centralbl. Bd. VI, 1887. 8vo. Erlangen 1887. 

— Ueber die Diatomeengattung CA«etoceros. Bot. Zeit. 1880, p. 161-170, 177-184. 
l Tafel. 4to. Leipzig 1888. — Hedw. 1880, p. 145. 8vo. Dresden 1888. — Bot. 
Centralbl. Bd. XXXVI, p. 3. 8vo. Cassel 1888. — J. R. M. S. pag. 627. 8vo. 
London 1888. 

— Ueber das Phycoerythrin. Ber. deutsch. Bot. Ges, Bd. VI, pag. 36-51. 1 Tafel 
8vo. Berlin 1888. — Hedw. p. 116. 8yo. Dresden 1888. — Referat in Bot. Cen- 
tralbl. Bd. XXV, p. 124. 8vo. Cassel 1888, 

— Ueber die Sporenbildung mariner Peridineen (Entwiekelungsgang als gleich- 
werthig mit der Auxosporenbildung der Diatomeen). Ber. deutsch. Bot. Ges. 
Bd. V, p. 364. 1 Tafel. 8vo. Berlin 1888. — Hedw. 1888, p. 25. 8vo. Dresden 
1888. — Referat in Bot. Centralbl. Bd. XXXIV, p. 3. 8vo. Cassel 1888. 

— Ueber Auxosporenbildung der Gattung CA«'toceros mit Tafel. Ber. deutsch. Bot. 
Ges. Bd. VI, p. 361. 8vo. Berlin 1889, 

SCHULTZE E. A. — Diatoms from Lake of Geneva. Trans. New York Micr. Soc. vol. 
I, p. 197. 8vo. New York 1885. 

— A descriptive list of the Staten Island Diatoms. Bull. Torrey Bot. Cl. vol. XIV, 
pag. 69, 1 plate; vol. XIV, p. 109, 1 plate: vol. XVI, pag. 98, 1 plate. 8vo. 
New York 1887-89. — Notar. Ann. IL, n. 8, pag. 373. 8vo. Venezia 1887. — 
Hedw. Bd. XXVIII, Heft III, p. 202, 8vo. Dresden 1889. 

- Note on a variety of Asteromphalus Roperianus Grev. Bull. Torrey Bot. Cl. 
vol. XIV, p. 96. 8vo. New York 1887. 


CVI 


ScHULTZE E. A. — Synedra pulchella Kuetz. var. abnormás Macchiati. 2 cuts. Bull. 
Torrey Bot. Cl. vol. XVI, n. 6, p. 164. 8vo. New York 1889. 
ScuuLTZE PRor. Max. — Innere Bewegungserscheinungen bei Diatomeen der Nordsee 


aus den Gattungen Coscinodiscus, Denticella, Rhizosolenia. Müller's Archiv. 
p. 330, Taf. XIII. 1858. — Also: Phenomena of internal movements in Diato- 
macezx of the North Sea, belonging to the genera Coscinodiscus, Denti- 
cella and Rhizosolenia. Q. J. M. S. vol. VII, p. 13, pl. IT. 8vo. London 1859. 

— Die Structur der Diatomaeeenschale verglichen mit gewissen aus Fluorkiesel 
künstlieh darstellbaren Kieselhàuten. 1 Tafel. Verh. d. natur. Ver. d. pr. Rheinl. 
Jahrg. XX, Neue Folge X. Bonn 1868. — Bot. Zeit. p. 420. 4to. Leipzig 1863. 
— Compare also: On the structure of the valve in the Diatomacez as com- 
pared with certain siliceous pellieles produced artifieially by the decomposi- 
tion in moist air of Fluo-silicie acid gas. Q. J. M. S. vol. III, n. s. pag. 120, 
pl. VIII. 8vo. London 1863. - 

— Die Bewegung der Diatomeen. Aus Schultze's Areh. f. mikr. Anat. Bd. I, p. 376. 
Taf. XXIII. 8vo. Bonn 1865. — Notice in Amer. Naturalist vol. I, p. 441. 8vo. 
Salem 1868. 

ScuuLz C. F. — Verfahren der Kieselerde der Steinkohle. Mb. Berl. Ak. 1844, p. 399. 
8vo. Berlin 1844. 

ScHULZE AbOLF. — An easy and simple method of resolving the finest lined balsamed 
Diatomaceous Tests by transmitted lamp light, with special reference to Am- 
phipleura pellucida. J. R. M. S. vol. I, p. 45. 8vo. London 1878. — A. J. M. 
vol. IV, pag. 38. 8vo. New York 1879. — J. Q. M. C. pag. 209. 8vo. London 
1819. 

— An easy and simple method of resolving the finest lined dry diatomaceous 
tests, mounted on cover with special reference to Amphipleura pellucida. J. 
Q. M. C. vol. V, pag. 209. 8vo. London 1879. — A. J. M. vol. V. 8vo. New. 
York 1880. 

3cpUMANN J. — Die Diatomeen der hohen Tatra. 4 Taf. Verh. k. k. Zool. Bot. Ges. 
Wien. 8vo. Wien 1867. 

— Beitràgze zur Naturgeschiehte der Diatomeen. Verh. k. k. Zool. Bot. Ges. Wien 
Bd. XIX, p. 493. 8vo. Wien 1869. 

— Preussische Diatomeen. 7 Tafeln. Schrift. Phys. (Ek. Ges. Kónigsb. mit 3 Na- 
ehtrügen. 4to. Kónigsberg 1864-69. 

ScHUMANN K. uxp HonLRUNG M. — Die Flora von Kaiser-Wilhelms Land. « Naehrich- 
ten über Kaiser Wilhelm's Land und den Bismarck Archipel ». 8vo. Berlin 
1889. — Bot. Centralbl. Bd. XLI, n. 8, p. 264. 8vo. Cassel 1890. 

ScmwaRz DR. — Grundproben aus den chinesisehen Gewàssern gesammelt. von R. 
Rabenhorst fil. Hedw. Bd. XIII, p. 160, 2 Fig. 8vo. Dresden 1874. — Auch: 
Ueber Triceratiwm Sinense und T. whampoénse. Hedw. Bd. XIII, p. 163. 8vo. 
Dresden 1874. 

— Meeresgrundproben aus dem Kaíttegat bei Helsingür und von Geestemünde. 
Hedw. Bd. XIV, p. 49. 8vo. Dresden 1875. 

SciENCE GossiP (Hardwieke 's): an illustrated medium of interehange and gossip for 
Students and lovers of Nature. Roy. 8vo. London 1866 et seq. 

ScergENTIFIC ENQUIRER, The: a monthly medium for the supply of information on all 
subjeets. London..... 


C€vii 
SEAMAN W. H. -- Mounting media of high refractive index. A. M. M. J. vol. VII, p. 21. 


1886. 

SERNAGIOTTO RAFFAELLO. — «Deby Julien. On the mierosceopieal structure of the Dia- 
tom valve». Notar. Ann. II, p. 270. 8vo. Venezia 1887. 

SERRES MARCEL DE. — Note sur les animaleules mieroseopiques renfermés dans di- 
verses substances minerales. 8vo. Paris..... 

SuapBoLT G. — On the structure of the siliceous lorieze of the genus AracAnoidiscus. 


T. M. S. vol. III, p. 49, pl. XI. 8vo. London 1852. 
— Hints on the subject of colleeting objects. (Diatoms, Desmids etc.) for miero- 
seopieal examination. Q. J. M. S. vol. I, p. 17. Svo. London 1853. 
— A short description of some new forms of Diatomace:e from Port Natal. T. M. 
S. vol. IL, n. 1, p. 13, pl. I, 8vo. London 1854. 
— A note on the proposed new genus Actinophania. T. M. s. vol. II, p. 16. 8vo. 
and defence of d.? Q. J. M. S. p. 201. London 1854. 
— Presidential address to the microscopieal Society of London for the year 1858. 
T. M. S. vol. VI, n. s., p. 65. 8vo. London 1858. , 
SuaARP H. — On mounting Diatoms in lines and patterns. The Microscope vol. III, p. 
26. Svo. Detroit 1883. — Journ. Victoria Mier. Soc. 1884. — A. M. M. J. vol. 
IV, p. 132. 8vo. Washington 1883, 
SHuHULTZ C. S. — Note on Peridinium and Asterionella. Journ. New York Mie. Soc. 
vol. I, n. 7, p. 190. 8vo. New York 1885. 
SuRUBSOLE W. H. AND KrirToN F. — The Diatoms of the London clay with a list of 
species and Remarks by F. Kitton. 1 plate. J. R. M. S. vol. I, ser. 2, p. 38l. 
8vo. London 1881. . 
SibEBOTHAM Mm. — On the preserving and mounting of Diatoms to preserve the green 
colour. Q. J. M. S. vol. I, n. s., p. 147. 8vo. London 1861. 


SIEBER J. — Contribution to the Knowledge of the Diatomaeeous Slate of Kutsehlin, 
Bilin. Verh. Geol. Reiehsanst. Wien 1879. 
" SigBorD C. Tu. — Einzellige Pflanzen und Thiere. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. I, p. 270, 


282. Leipzig 1849. — Q. J. M. S. vol. I, p. 111, 195. 8vo. London 1853. 

SILVESTRI Onazio. — Diatomee. Rieerehe chimico-mierografiehe sopra le Pioggie rosse 
e le Polveri meteoriche della Sicilia in oeeasione di grandi burrasche atmo- 
sferiche. 2 Tav. 4to. Catania 1877. 

SiMkovicz Dg. — Referat über: « Temosvary E. Bacillariaeeae in Dacia observatae, 
Enumerat. II». Bot. Centralbl. Bd. I, p. 98. 8vo. Cassel 1880. 

SruMMoNs W. J. — Motion of Diatoms. Sci. Gossip. 8vo. London 1885, 1837. 

SiTZUNGSBERICHTE der Botanischen Section der Versammlung d. russischen Naturfor- 
scher und ZErzte. Odessa..... 

SITZUNGSBERICHTE der Jenaisehen Gesellschaft für Medecin und Naturwissenschaft. 


SITZUNGSBERICHTE der konigliehen bóhmischen Gesellsehaft der Wissenschaft. Prag..... 
SITZUNGSBERICHTE der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Halle..... 
SITZUNGSBERICHTE und Abhandlungen der naturwissenschaftliehen Gesellschaft Isis. Dre- 


SLACK J. H. — "The siliceous deposit in Pinnularia. M. M. J. vol. VI, pag. 7l. 8vo. 


London 1871. 
— Onthe strueture of the valves of Ewpodiscus Argus and Isthania enervis, schow- 


CVIII 


ing tliat their silieeous deposit conforms to the general plan of disposi- 
tion in simpler forms. 1 Fig. M. M. J. vol. VIII, p. 256, vol. IX, p. 123. 8vo. 
London 1872. 
SLACK J. H. — On eertain beaded silica fllms artifieially formed. 2 plates. M. M. J. 
vol. XI, n. 66, p. 237. 8vo. London 1874. 
SMILEY CHARLES W. — Rinnbóeks slide of arranged Diatoms ete. with plate. A. M. 
M. J. vol. IX, n. 11, p. 199. 8vo. Washington 1888. 
SuirH. PRor. H. L. — Notes on Diatomace:x found near Gambia O., U. S., T. M. S. 
vol. VIIL, n. S., p. 33. 8vo. London 1860. 
-- Spectroscopie Examination of the Diatomaces. Silliman's Journ. — Also: An. 
and M. N. H. vol. IV. 8vo, London 1869. 
— Conspectus of the Families and Genera of the Diatomacese. Lens vol. I, p. 1, 
72, 154. 8vo. Chieago 1872. — Notice in Amer. Naturalist vol. VI, pag. 318. 
8vo. Salem 1872. 
— "The Builey Colleetion of Diatomacew in the Museum of the Boston Society of 
^ Natural History. Lens vol. I, p. 228. 8vo. Chicago 1872. 
— Conspeetus of the Diatomace:e. Analysis of the Species of the genus Amphora. 
3 plates. Lens vol. II, p. 64. 8vo. Chieago 1873. 
— The siliceous shelled Baecillarite or Diatomacese. Lens vol. II, p. 129, 199. Svo. 
Chicago 1873. 
— On the preparation of Diatomace:e. Lens vol. II, p. 209. 8vo. Chicago 1873. 
— Conspectus of the Diatomacese, answer to Capt. Lang. M. M. J. vol. IX, p. 219. 
8vo. London 1873. 
— On Navicula crassinervis, M. M. J. vol. XV, p. 278. 8vo. London 1876. 
— Species Diatomacearum Typiece Studiis H. L. Smith. Geneva, New York 1874. 
— Lettre à Mons. Julien Deby. Bull. Soc. Belg. Mier. t. IV, 2 Fig. 8vo. Bruxel- 
les 1877. 
— Deseription of new species of Diatoms. Amer. Q. J. M. vol. I, p. 12, pl. IIT. 8vo. 
New York 1878. 
— Sur les Diatomées. Ann. Soc. Belg. Mic. I, III. Bruxelles 1877-78. 
— Notes on Cent. I and III of the Species Typicce Diatomacearum. A. J. M. vol. 
II, p. 99 et vol. III, p. 183. 8vo. New York 1877-78. 
— Synopsis des Familles et des Genres des Diatomées. Traduit par le Dr. Henri . 
Van Heurcek. «Le mieroscope». 8vo. Anvers 1878, 
— New Diatoms. Amer. Q. J. M. vol. I, p. 12. Svo. New York 1887. — Grevillea 
vol. XII. p. 54. 8vo. London 1878, 
— Réponse à la note de M. Kitton sur le Hyalodiscus. Brebissonia I, pag. 117. 
8vo. Paris 1879. 
— A few notes on Part III. Diatoms, edited by Cleve and Moóller, n. 109-168, 
p. 100. A. J. M. vol. IV. New York 1879. 
— 'ÜThe siliceous shelled Bacillari:? or Diatomacesz. Reprinted and continued in 
A. J. M. vol. II, vol. IV and vol. V. 8vo. New York 1877-80. 
— Fineness of striation as a specifie character of Diatoms. A. M. M. J. vol. II, 
p. 221. 8vo. Washington 1881. 
— Diatoms in coloured liquids. J. R. M. S. vol. II, n. s., p. 79. 8vo. London 1881. 
— Hhizosolenia Eriensis and KR. gracilis. Proc. Amer. Soc. Micr. pl. IV. Elmira 
Meeting 1882, 


CIX 


SwrrH Pnor. H. L. — Motion of Diatoms. A. M. M. J. vol. III, pag. 85. 8vo. Washin- 


SMITH 


gton 1882. 

Un nouveau milieu pour le montage des préparations. Journ. de Mierog. p. 127. 
8vo. Paris 1885. 

Mounting media of high refractive index. A. M. M. J. p. 71, p. 161, 182. 8vo. 
Washington 1884-85. 

Directions for using the stannous chloride medium in mounting Diatomace:e. 
Mier. Bull. vol. II, p. 46. 8vo. Philadelphia 1885. 

Fastening of Diatoms by heat. Journ. New York Mie. Soc. vol. I, n. 5, p. 123. 
8vo. New York 1885. 

A contribution to the Life-History of the Diatomaceze. 2 Coloured plates. Proc. 
Amer. Soc. Mier. (Part. LI.). 1886-87. — Also: Contribution à l'Histoire Na- 
turelle des Diatomées. Pt. I. Journ. de Microg. vol. XII, n. 1, p. 22, n. 16, 
p. 507, vol. XIII, n. 1-4, p. 21, 49, 84, 120, n. 10, pag. 308 (Translated from 
Amer. Proe. Soc. Mie.). 8vo. Paris 1888-89. 

New high refraetive media. Journ. New York Mic. Soc. vol. II, pag. 75. 8vo. 
New York 1886. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 901. 8vo. London 1886. 
Newer mounting medium of high refractive index. A. M. M. J. vol. VII, p. 3. 
8vo. Washington 1886. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 358. 8vo. London 

1886. 

Directions for using high refractive mounting media. The Microscope vol. VII, 
p. 308. Detroit 1887. — J. R. M. S. p. 1063. 8vo. London 1887. — Bot. Cen- 
iralbl. Bd. XXXVII, n. 2, p. 46. Cassel 1887. 

A contribution to the Life History of the Diatomaces. Pt. II. 6 plates and se- 
veral woodeuts. Proc. Amer. Soc. Mier. l0th. Ann. Meet. at Pittsburg Pa.). 
8vo. Peoria lll. 1888. 

PRorF. JAMES Epwanp. — English Botany vol. XXIII, XXV-XXVII. 8vo. London 
1808. 

PRor. JAMES EpWARD. — Monochromatie Light in the Study of Diatoms. M. M. 
J. vol. X, p. 158. 8vo. London 1873. 

J. EpwaAnps. — The study of «difficult » Diatoms. Amer. Naturalist vol. VI, 
p. 444. 8vo. Salem 1872. 

T. F. — On Diatom structure. J. Q. M. C. vol. III, ser. 2, pag. 125, 161, 163. 1 
plate. 8vo. London 1887. — J. R. M. S. p. 94. 8vo. London 1888. 

On Arachnoidiscus as à new test for high power objectives. J. Q. M. C. vol. 
III, ser. 2, p. 247. 8vo. London 1887. — J. R. M. S. p. 815. 8vo. London 1888. 

On true versus false images in microscopy. J. Q. M. C. vol. III, ser. 2, p. 267. 
8vo. London 1888. 

On the structure of the valve of Pleurosigma. J. Q. M. C. vol. III, ser. 2, p 
301. 1 plate. 8vo. London 1889. — J. R. M. S. p. 566. 8vo. London 1889. 

On the Abbé diffraction plate (Pleurosigma angulatum). Q. J. M. C. vol. IV, 
ser. 2, n. 25, p. 5. 8vo. London 1889. 

Ultimate structure of the Pleurosigma valve. J. R. M. S. p. 812. 8vo. London 
1889. 

REv. WiLLIAM. — On deposits of diatomaceous earth found on the shores of 
Longh Mourne Co. Antrim, with a record of species living in the waters of 
the Lake. A. and M. N. H. vol. VII, ser. 2. 8yo, London 1850. 


ex 

SurTH REv. WiLLIAM. — Notes on the Diatomace:e, with descriptions of British Spe- 
cies included in the genera Campylodiscus, Surirella, Cymstopleura. 3 pla- 
tes. A. and M. N. H. vol. VII, ser. 2. 8vo. London 1851. 

— Notes on the Diatomace:x with deseriptions of British Species included in 
the genus. Pleurosigma. 2 plates. A. and M. N. H. vol. IX, ser. 2. 8vo. London 
1852. | 

— Notes of an excursion to the south of France and the Auvergne, in Search 
of Diatomaces. 1 Plate. A. and M, N. H. vol. XV, ser. 2. 8vo. London 1855. 

— On the determination of species in the Diatomacese. Q. J. M. S. vol. III, p. 130. 
8vo. London 1855. 

— Synopsis of the British Diatomacece, with remarks on their structure, funetions 
and distribution and instructions for eollecting and preserving specimens. 2 
vols. 69 plates, by Tuffen West. 8vo. London 1853 and 1856. 

— Notes of an excursion to the Pyrenees in search of Diatomace:e. 2 plates. A. 
and M. N. H. vol. XIX, ser. 2. 8vo, London 1858. 

— List of British Diatomace:e in the collection of the British Museum. 12mo. Lon 
don 1859. 

SMiTHSONIAN CONTRIBUTIONS TO KNOWLEDGE. Washington..... 

SoctETÉ PHILOMATIQUE DE PaRiS. Paris..... 

SoLLASs W. J. — Cutting sections of Diatoms. The microscope vol. IV, n. 6, p. 139. 
8vo. Detroit 1884. — Zeitschr. f. wiss) mikrosk. Bd. I, p. 624. 8vo. Brann- 
schweig 1884. 

Sonurrr J. D. — On the measurement of the stri: of Diatoms. Q. J. M. S. vol. VIII, 
p. 48. 8vo. London 1860. 

SoLLrTT J. D. AND m R. — On the Diatomace: found in the vicinity of Hull. 
Q. J. M. S. vol. IL, p 6l. 8vo. London 1854. 

SoMERYILLE MaRYy. — Diatomace:x. Molecular and Mieroscopie Seienee. 2 vols, 8vo. 
London 1869. 

SoNNTAG HERR. — Ueber die Diatomeen der Umgegend von Wüste-Waltersdorf und 
ihre Beziehungen zu den geographisehen Verháltnissen den Eulengebirges. 
Ber. Bot. Sect. Sehles. Ges. váterl. Cult. p. 258. Breslau 1887. 

SonBv H. C. — On the Abbé Count Castracane's Photographs of Nobert's 19th. Band. 
M. M. J. vol. XVI. 8vo. London 1876. 


SOUBEIRAN J. LEON. — Diatomace:se. Essai sur la matiére organisée des Sources sul- 
fureuses des Pyrénées. 2 planches. 8vo. Paris 1858. 
SrAMER Dg. ALBERT. — Die Diatomaceen von Düren und Umgegend. Jahresb. d. 


Evangel. Realprog. Düren à Sehuljahr. von Ostern 1887-88. 4to. Düren 1888. 

SPRAWOZDAN KOMISYI FIZYJOGRAFICZNEJ AKAD. Krakau. ... 

STrANLEY F. F. — Collection of Photographs of Diatoms. (of Móller's Diatomaceen 
Typen-Platten ete.). Swampscott Mass. 

SrAnING W. C. H. — Mikroskopische Wezens der Zeebezinkingen. Afgedruket uit het 
lste Deel van den Boden van Nederland 8vo. Haarlem 1856. 

STEPHENSON J. W. — Observations on the optieal appearances presented by the in- 
ner and outer layers of b nu- when examined in bisulphide of Car- 
bon and in air. M. M. J. vol. X, pl. XXI. 8vo. London 1873. 

— On mounting objects in PidspHoPus and in a solution of bi-iodide of Mereury 

and iodide of Potassium. J. R. M. S. vol, II, ser. 2, p. 163. 8vo. London 1884. 


CXI 
STEPHENSON J. W. — Phosphorus mounts. J. R. M. S. vol. IV, ser. II, pag. 475. 8vo. 
London 1884. — Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. I, p. 6:0. 8vo. Braunschweig 

1884. 

— On «central» light in resolution. J. R, M. S. vol. VI, ser. 2, p. 37. 8vo. Lon- 
don 1886. 

SriEBEL DR. S. F. — Die Grundformen der Infusorien in den Heilquellen nebst allge- 
meinen Bemerkungen über die Entwickelungen derselben. Heft I. 1 Tafel. 
4to. Frankfurt a. M. 184I. 
SriMPSON W. M. D. — On the question whether Diatoms live on the sea bottom at 
great depths. A. and M. N. H. vol. XII, ser. 3. 8vo. London 1863. 
STIZENBERGER Dn. EnNsT. — Dr. Ludwig Rabenhorst's Algen Sachsens resp. Mittel- 
europa's, Dec I-C. Systematiseh geordnet. Mit Zugrundelegung eines neuen 
Systems. 8vo. Dresden 1860 

SToDDER CHARLES. — On slides of Diatomaces: mounted by E. Samuels for the Boston 
(U. S.) Society of Natural History, and presented to the Mieroscopieal So: 
ciety of London. T. M. S. vol. IX, n. s., p. 25. 8vo. London 1861. 

— On the strueture of the valve of the Diatomaces. Q. J. M. S, vol. III, n. s., 
p. 214. Svo. London 1863. 

— Qu diatomaceous earth of Randolph Mass. Proc. Boston Nat. Hist. Soc. vol. 
IX, p. 2. 8vo. Boston 1862. — Q. J. M. S. vol. IV, n. s., p. 242. 8vo. London 
1864. 

— Note on EAhabdonema, mirificum. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. pag. 101. 8vo. 
Boston 1865. 

— Report upon the eolleetion of Diatomacecx from the Alpine Summits of the 
White mountains of New Hampshire. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. p. 75. 8vo. 
Boston 1867. 

— On Infusorial earth from Peru. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1866, p. 75. 8vo. 
Boston 1867. 

— Des mieroscopes modernes et du Test ou lame d'épreuve de Nobert (Traduit 
de l'Ameriean Naturalist, d'avril 1868). Ann. Soe. Phyt. et Mier. d. Belg. 
vol. 1, p. 189-200, Livr. XIII-XIV. 8vo. Anvers 1868, — Also original as: No- 
berts Test Plate and Modern Mieroseopes. Q. J. M. S. vol. VIII, p. 131-138. 
London 1868. 

— American microscopes and their merits. Amer. Naturalist vol. IX, n. 7. 8vo. 
New York 1870. 

— The strueture of Ewpodiscus Argus. Lens vol. II, p. 29. 5 Fig. 8vo. Chieago 1873. 

— Remarks on Ewpodiscus Avgus. M. M. J. vol. IX, p 186, 288. 8vo. London 1873. 

— Remarks on the locality of the Bermuda tripoli. M. M. J. vol. XIV, p. 265. 8vo. 
London 1875. 

— On Frustulia saxonica, Navicula rhomboides and Navicula crassinervis. M. M. 
J. vol. XV, p. 265. 8vo. London 1876. 

— A contribution to mierogeology (Diatoms of Richmond Va.). Proc Boston Soc. 
Nat. Hist. vol. XVIII. Boston 1875-76. 

— An American Infusorial stratum. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Boston 1876. — 
M. M. J. vol. XVI, p. 219. 8vo London 1876. 

— Notes on Diatomacezx from Santa Monica, California. A. J. M. vol. IV. 8yo. 
New York 1878, 


CXII 
STobER CuaRLES. — New Diatoms. A. M. M. J. vol. IV, n. 3. 8vo. Washington 1879. 


— J. R. M. S. p. 937. 8vo. London 1879. 
-- Notes sur les Diatomées de Tampa Bay, Floride. Journ. Mierog. vol. VII. 8vo. 


Paris 1883. 
— On Heliopelta. Sci. Gossip vol. XIX, p. 16. 8vo. London 1883. 
SrouR Ewrr. — Die Radiolarien Fauna der Tripoli von Grotte Provinz Girgenti in 
Sicilien. Paleeontographiea N. F. VI. 4 (XXVI). 4to. 
SrokEs T. G. — Hints on the mounting of Diatomacesx. Q. J. M. S. vol. II, n. s., p. 


202. 8vo. London 1862. 
— On cleaning Diatoms. Q. J. M. 8. vol. VII, n. s., p. 222. 8vo. London 1867. 
— Some remarks on Dr. Donkin's recent paper on Diatomaee:e. Q. J. M. S. vol. 
IX, n. s.. p 40l. 8vo. London 1869. 
Sro,LTERFOoTH H. M. D. — List of Diatomace:e found in Chester District and Curn By- 
chan. 1874. 
— On a new species of the genus Eucampia (E. striata). J. R. M. S. vol: T7 5ip: 
835. 8vo. London 1879. 
— On a simple method of cleaning Diatoms. J. Q. M. C. vol. VI, p. 95, 122. 8vo. 
London 1880. [ 
On the Diatomace: in the Llyn Arenig Bach deposit. J. R. M. S. vol. III, p. 
913. 8vo. London 1880. 
— On a new species of Hydrosera Wall. J. R. M. S. vol. I, n. s., p. 424. 2 Figs. 
8vo. London 1881. 
Report on the marine Diatomacez of the Liverpool marine Biological Commit- 
tee's district, Second Rep. Fauna Liverpool Bay. 8vo Liverpool 1889. 
SroNEY MR. — Intervals between the,markings of Diatoms. Q. J. M. S. vol. VII, n. 
s., p. 235-237. 8vo. London 1867. 
SrowELL C. H. — Our new one-fiftieth (l/4 th.) objective. The Microscope vol. III, 
p. 14. 8vo. Detroit 1883. 
SrowELL C. H. AND L. A. — Beads of Amphipleura pellucida. The Microscope vol. V, 
p. 91. 8vo. Detroit 1885. 
STRASBURGER PRor. E. — Das Botanische Praetieum. Anleitung zum Selbst-studium 
der mikroskopischen Botanik für Anfánger und Geübtere. Zugleich ein Hand- 
buch der mikroskopisehea Technik. Mit 193 Holzschnitten. Zweite urmgear- 


beitete Auflage. 685 pp. 8vo. Jena 1887. 

STRASBURGER Pmor. E. ANp HiLLHOUSE PRor, W. — Handbook of Praetical Botany 
for the Botanieal Laboratory and private student. Revised by the author 
and with many additional notes by the author and editor. 425 pp. 8vo. Lon- 
don 1887. 

STRLE, The, of Diatoms on the « Móller Probe-Platte». A. M. M. J. vol." VE n; 12. 
p. 234. 8vo. Washington 1885. 

SrRoEsE K. — Das Baeillarienlager bei Klieken in Anhalt. 2 Tafeln. Festsehr. z. 
XXXVII. Versamml. deutsch. Philolog. u. Schulmün. z. Dessau. Okt. 1-4. Des- 
sau 1884. 

STUDNICCKA F. — Beitrag zur Kenntniss der bóhmischen Diatomeen. Verh, k. k. Zool. 
Bot. Ges. Wien. Bd. XXXVIII, p. 735. 8vo. Wien 1888. 

SrUMP E. C. — On a deposit of Diatomaceous earth at Loch Kinnord, Aberdeenshire. 
Trans. Manchester Mic. Soc. Nov. 1. 1888, 8vo. Manchester 1888, 


CXIII 


SrunT G. — M. S. Catalogue of the Diatomacees. 11 vols. 4to. (M. S.) in the pos- 
session of Julien Deby. Copy of Habirshaw. 
SuLLIVANT W. S. AND WoRMLEY T. G. — On the measurement of the stria of Dia- 
toms. A. J. S. 8vo. New Haven 1859. 
— On Noberts Test plates and the striee of Diatoms. Q. J. M. S. vol. I, n. s., p. 
112. 8vo. London 1861. — A. and M. N. H. vol. XII, ser. III. 8vo. London 1861. 


SURINGAR, WILLEM FREDERIK REINIER. — Dissertatio Botanica inauguralis continens 
observationes phycologicas in Floram Batavam (Diatomacese p. 62). 8vo. Lew- 
ardivee 1857. 


— Algs Japonicz musei botaniei Lugduno-Batavi (Diatomacese pp.3-17. 2 Tab.). 

4to. Harlemi 1870. 

SUTHERLAND DR. — Journal of a voyage to Baflin's Bay and Barrow Straits. pp. CXCV- 
CXCIX. 8vo. 1850-51. 

Sypow P. — Anleitung zum Sammeln der Kryptogamen. Stuttgart 1886. — Bot. Cen- 
iralbl. Bd. XXV, p. 253. 8vo. Cassel 1886. 

SyPNIEWSKI F. — Okrzemki (Diatomaces) okolic Poznania ete. 5 Tabl. Jahrb. Posen 
Ges. Freunde d. Wiss. Bd. I, p. 493. 8vo. Posen 1860. 


TABLET, The. New York..... 
TARANEK K. J. — Rozsivky (Diatomacec). 40 Woodeuts. 8vo. Praze 1878. 
— Systematische Uebersieht der Diatomeen der Torfmoore von Hirschberg und 
Umgebung. Sitzungsber. bóhm. Ges. d. Wiss. 9. Mai 1879. 2 Tafeln. Prag 
1879. 
— Ueber die Süsswasser-Diatomeen aus den tertiiren Schichten von Warnsdorf 
in Bóhmen. Sitzungsber. bóhm. Ges. d. Wiss. 26. Nov. 1890, 1 Tafel. Prag 
1881. — J. R. M. S. vol. I, ser. 2, p. 931. 8vo. London 1881. 
TAYLOR B. — The character and distribution of the Diatomacese. Trans. Cumberland 
Ass. for Advane. Lit. and Sei. Pt. V (Read at Whitehaven). N. D. 
TaAvLoR G. H. — Diatoms and Bladderwort. Sci. Gossip 1885, p. 164. 8vo. London 
1885. 
— Water washed Diatoms. Proc. Ainer. Soc. Mic. 1885, pag. 207. — J. R. M. 8. 
vol. VI, ser. 2, p. 550. 8vo. London 1886. 
— leaning Diatomaceous mud. Bull. Torrey Bot. Club vol. XIV, pag. 141. 8vo. 
New York 1887. — J. R. M. 8. vol. VII, p. 844. 8vo. London 1887. 
— Cleaning Diatoms from marine muds. Proc. Amer. Soc. Mic. 1885, p. 208. J. 
R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 550. 8vo. London 1886. — Mier. Bull. Dec. 1887, 
p. 46. 8vo. Philadelphia 1887. 
— Notes on Diatoms. Bull. Torrey Bot. Club vol. XIV, pag. 1l4l. 8vo. New York 
' 1887. ; 
TAYLOR RICHARD. — Soeientifie Memoirs, from Transactions of foreign Academies. vol. 
I, pt. 3. 8vo. London 1837. — Vol. III, pt. 10. Svo. London 1842. — Vol, III, 
pt. 11. 8vo. London 1843. 
TEMPERE J. — Les genres des Diatomées connues, séries de préparations microscopi- 
ques. Journ. Mierog. Ann. XII, p. 226. 8vo. Paris 1887. 
- Le Diatomiste. 4to. plates. Paris 1890-91. 
TEMPERE J. et PERAGALLO H. — Les Diatomées du monde entier. Exsiccata, Revue 
de, dans Journ. Mierog. Ann. XIII, n, 5, p. 147, 388 ete. 8vo. Paris 1889-1890. 


h 


CXIV 


TEMPEnE J. et PETIT PAUL. — Les Diatomées de France en préparations mierosceopi- 
ques. Exsiecata continuó par Tempére et Peragallo. Paris 1887-91. 

— piatomées de France, Notice, in Journ. Mierog. p. 357 ete. 8vo. Paris 1889-1890. 
TERBECQ F. — de. Mounting Diatoms. M. M. J. vol. V, p. 276. 8vo. London 1871. 
TERRY WILLIAM À. — Cleaning Diatoms and notes on Diatom Study. A. M. M. J. vol. 

VIII, n. 3, p. 44, n. 4, pag. 49. 8vo. Washington 1887. — J. R. M. S. p. 616. 
8vo. London 1887. 

— Notes on Diatoms and other algcze of New Haven harbour and adjacent waters. 
A. M. M. J, vol. IX, p. 225. 8vo. Washington 1888. — Bull. Torrey Bot. Club 
vol. XVI, p. 33. 8vo. New York 1889. 

— Motions of certain Diatoms and Osceillatoria. A. M. M. J. vol. X, p. 81. 8vo. 
Washington 1889, — Notice in J. R. M. S. pt. 4, p. 566. 8vo. London 1889. 

— A search for Diatoms in Boston Harbour in September 1889. A. M. M. J. vol. 
XI, p. 35. 8vo. Washington 1890. 

THALHEIM HERR. — Modelle von Baeillarien. Jahresb. Schles. Ges. váterl. Cult. p. 129. 
Breslau 1877. 

THIsELTON-DvER W. E. — Tabasheer. Nature vol. XXXV, p. 396. 4to. London 1587. 

THoMas B. W. — Resolving Amphipleura pellucida with central light. The Micro- 
scope vol. III, p. 9. 8vo. Detroit 1883. 

THoMAS B. W. AND CHasE H. H. — Diatomace:z of Lake Michigan, as collected du- 
ring the last 16 years from tbe water Supply of the City of Chicago. Pre- 
sented to the State Nat. Hist. Soc. of Illinois May 14. 1886. 8vo. Chicago 
1886. — Notar. Ann. II, p. 328. 8vo. Venezia 1887. 

TuoMsoN C. WYvILLE. — Preliminary notes on the nature of the Sea bottom pro- 
cured by the Soundings of H. M. S. «Challenger» during her cruise in the 
Southern Sea in the early part of the year 1874. 5 plates. Proc. Roy. Soc. 
Lond. vol. XXIII, n. 156, p. 32. 8vo. London 1874. 

TnonE J. — Diatomées des environs de Salies-de-Béarn. Bull. Soe. de Borda à Dax. 
VI. Trim. 2, p. 163. Dax 1881. 

THRELFALL Mm. — Fixing arranged Diatoms and Seetions. A. M. M. J. vol. VI, p. 233. 
8vo. Washington 1885. 


TnuuM E. — Ueber das Sammeln von Diatomeen auf Salzigem Gebiete. Natur n. 43, 
N. F. p, 537. Halle 1880. 
TuwarrEes G. H. K. — On conjugation in the Diatomaces. 2 papers. A. and M. N. H. 


vol. XX, ser. 1, t. IV and XXII, C-D. 8vo. London 1847. 
— Further observations on the Diatomaee:, with descriptions of new genera and 
species. 2 Plates. A. and M. N. H. vol. I, ser. 3. 8vo. London 1848. 


TuwalrrEs GEoRGE H. — The Infusorial Earth near Socorro New Mexico. Miner. Res. 
U. S. for Calendar year 1886, Dept. of Int. Geol. Surv. p. 587. 8vo. Washin- 
gton 1887. 


ToMascuEK PAUL, — Ueber das Entwicklungsgesetz der Diatomaceen. Bot. Zeit. Jahrg. 
XXXI, n. 18, p. 274. 4to. Leipzig 1873. 

TokMOESYARY O. — Bacillariaces in Dacia observate. Magyar Nóvénytani Lapok n. 34, 
n. 38, 1880, p. 17-20. Hedw. Bd. XV, p. 60. 8vo. Dresden 1881. — Brebisso- 
nia II (1880), p. 94. 8vo. Paris 1880. 

TooME BRIDGE DIATOMACEOUS DEPOSIT. — Proc. Belfast Nat, Field Club vol. I, ser. 2, 
2 plates. 8vo, Belfast 1881. 


Ccxv 


TORNABENE F. -- Determinazione di tre Alghe ritrovate nelle acque idrogassose sul- 
furee di S. Venera del Pozzo presso Acireale in Sicilia. 1875. 

TRANSACTIONS and Proceedings of tbe Botanical Society of Edinburgh. Edinburgh... 

TRANSACTIONS and Proceedings of the New Zealand Institute. (Trans. N. Z. Inst.). 
Wellington..... 

TRANSACTIONS of the Cumberland association for the advancement of Literature and 
Science. 

TRANSACTIONS of the Dublin Geological Society. Dublin..... ; 

TRANSACTIONS of the Eastbourne Natural History Society. Eastbourne.. .. 

TRANSACTIONS of the Edinburgh Naturalist?s Field Club. — Also later under title of: 
« Transactions of the Edinburgh Naturalist's Field Ciub and Microscopical 


Society». Edinburgh..... 
TRANSACTIONS of the Geological Society of Edinburgh. Edinburgh..... 
TRANSACTIONS of the Hertfordshire Natural History Society. Hertford..... 
TRANSACTIONS of the Leeds Naturalist's Club. Leeds..... 
TRANSACTIONS of the Linnean Society. London..... 
TRANSACTIONS of the Manehester Microscopical Society. Manchester..... 
TRANSACTIONS of the mieroscopical Society of London (T. M. S.) London..... 


TRANSACTIONS of the Middlessex Natural History Society. London..... 

TRaNsACTIONS of the Natural History Society of Glasgow. Glasgow..... 

TRANSACTIONS Of the Norfolk and Norwich Natural History Society. Norwich..... 

TRANSACTIONS of the Penzance Natural History and Antiquarian Society. Plymonth..... 

TRANSACTIONS of the Royal Mieroscopieal Society (I. R. M. S.). London..... 

TRANSACTIONS of the Royal Society. London..... 

TRANSACTIONS of the Royal Society of Victoria. Melbourne..... 

TnawsacTIoNS of the Tyneside and Durham Natural History Society. 

TRoTTES MR. — The Diatoms of the Tay. Proc. Perths. Soc. Nat. Hist. vol. He qmi 
8vo. Perth 1884-86. 

TRUAN Y LUARD ALFREDO. — Ensayo sobre la Synopsis de las Diatomeas de Asturias. 
2 parts. 4 pls. Ann. Soc. Espan. Hist. Nat. p. 3057. Svo. Madrid 1882-85. — 
Zeitschr. f. wiss. Mikr. vol. III, p. 273. Braunsehweig 1880. 

— Mounting Diatoms. J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, 1886, pag. 1079. 8vo. London 
1886. 

TRUAN v LUARD ALFRED UND WiTT OrTo N. — Die Diatomaceen der PolIycistinen- 
kreide von Jeremie in Hayti, West Indien. 7 Tafeln. 4to. Berlin 1888. — Journ. 
Mierog. Ann. XII, n. 5, pag. 162. 8vo. Paris. — Bot. Centralbl. Bd. XXXVI, 
p. 225. 8vo. Cassel 18388. 

TuLK J. A. — On cleaning und preparing Diatoms. T. M. S. vol. XI, n. s. pag. 480. 
London 1863. 

TURNER W. BARWELL. — The Algs» of Strensal Common. 1l Plate. The Naturalist 
8vo. 1888. 

— Notes on freshwater Algs with description of new species. 1 Plate. Trans. 
Leeds Nat. Club 1886, p. 33. 8vo. Leeds 1880. 

TunPIN P. — Organographie végétale, observations sur quelques végétaux microsceo- 
piques et sur le róle important que leurs analogues jouent dans la forma- 
tion et l'aceroissement du tissu cellulaire. Extrait d. Mém. d. Muséum. 4to, 
Paris 1827, 


CXVI1 


TuRPIN P. — Observations sur le nouveau genre Surirella. Mém. d. Muséum d' Hist. 
Nat.t. XVI, p. 362. 4to. Paris 1828. 
— Apercu organographique sur le nombre deux, considéré comme multiplicateur 
de 4, 8, 16, 32 et 64, dans la structure de végétaux d'un ordre inférieur. 
Mém. d. Muséum d'Hist. Nat. 4to. Paris 1828. 
— Analyse ou étude microscopique des differents corps qui peuvent accidentel- 
lement se trouver dans la páte translucide des silex. 2 planches. Ann. Sci. 
Nat. 8vo. Paris 1837. 
TyPEN UND PROBE-PLATTEN, Notice of J. D. Micr. News p. 210. 8vo. London 1883. 


UwcER Pnor. FRANZz. — Diatomaceen. Mikroskopisehe Untersuehung des atmosphà- 
rischen Staubes von Gratz. 5 Tafeln. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. 
Wien 1849. 


— Beobachtung einer neuen Art von Gomphonema (G. viride). 1 Tafel. Mikrosk. 
Beobacht. vol. XVIII, pt. II, p. 709. 4to. 
UNTERSUCHUNGEN aus dem Botanischem Institut zu Tübingen. Tübingen..... 
UNTERSUCHUNGEN zur Naturlehre d. Menschen und d. Thiere. Giessen..... 


VaHL W. B. — Diatoms in Infusorial Earth being absorbed hy roots of Corn. Q. J. M. 
S. 8vo. London 1876. — M. M. J. vol. XVI, p. 156. 8vo. London 1876. 
VaAILLANT LEoN. — De la fécondation dans les Cryptogames ('l'hése). 8vo. Paris 1863. 
VawN BnRuwT C. — Removing air from Diatoms. A. M. M, J. IV, p. 39. 8vo. Washing- 

ton 1884. 
— Preparation of Bacillaria paradoxa. A. M. M. J. p. 60. 8vo. Washington 1884. 
— pr. Van Heurck?s Photographs of Diatoms. Journ. New York Mic. Soc. vol. I, 
n. 7, p. 187. 8vo. New York 1865. 
VAN DEN BROECK E. — Sur les Diatomées recueillies dans l' Escaut à Anvers par Ehren- 
berg. Ann. Soc. Belg. Mic. tom. IV. Bruxelles 1877-78. 
— Mélanges de Microscopie. Ann. Soc. Belg. Micr. 8vo. Bruxelles 1878. 
— Remarques sur la note de M. Van Heurck sur l' Amphipleura pellucida. Bull. 
Soc. Belg. Mier. t. XI, p. 67. Bruxelles 1884. : 
VAN DER SANDE LACOSTE C. M. EN SunINGAR W. F. R. — Nieuw Beschrevene en voor 
onze flora nieuwe zoetwaterwiesen, verzameld in Drenthe, 9-20 Julij 1859. 1 
Plaat. Overgedrukt uit het Verslag van de Vergadering der Vereinigung 
voor de Flora v. Nederl. eng. 20 Julij 1860. Nederl. Kruidkundig Archief 5de 
Deel. 2de Stuk. 8vo. Amsterdam 1860. 
VAN ERMENGEM E. — Rapport sur le mémoire de Mr. J. Hogg, relatif aux mouve- 
ments des Diatomées. Bull. Soc. Belg. Mier. vol. IX, p. 37. Bruxelles 1882-83. 
— Resumé du travail de MM. Prinz et Van Ermengem sur la structure de quel- 
ques Diatomées du Cementstein du Jutland. Bull. Soe. Belg. Mier. tab. IX, 
p. 50. 8vo. Bruxelles 1836. 
— Resolution de l' Amphipleura. Journ. Microg. 8vo. Paris 1884. 
— Discussion sur la structure de quelques Diatomées contenues dans le Cement. 
stein du Jutland avec MM. Prinz, Errera, Grunow, Francotte etc. Ann. Soc. 
Belg. Micr. t. X, p. 79. 8vo. Bruxelles 1885. 
Vaw HEURCK Pmor. DR. HENRr. — Notice sur un nouvel objectif à immersion et à cor- 
rection construit par E. Hartnack, suivi de recherches sur le Navicula affi- 


CxVIÍ 


mis. Àmnal. Soe. Phytol. d'Anves. t. I, Livr. I, pag. 11. 1 Planche 8vo. An- 
vers 1864. 


Vaw HEURCK Pnor. DR. HENnr. — Le nouvel objectif !/; à immersion dans l'essence 


de Cedre de M. Carl Zeiss. Bull. Soc. Belg. Micr. Bruxelles 1877. 

Le mieroscope, sà construction, son maniement et son application à l'Anato- 
mie végétale et aux Diatomées. Ed. III. Avec 12 planches et 170 Figures dans 
le Texte. Svo. Bruxelles 1878. 

Le microscope appliqué à l'étade des Diatomées, avec le Synopsis des Famil- 
les et des genres des Diatomées. Par le Prof. H. L. Smith. Geneva N. Y. Tra- 
duit par le Dr. Henri Van Heurck. 8vo. Anvers 1878. 

Recherches des Diatomées. Brebissonia. Ann. I, n. 2, 3, 6, p. 19, 34. 8vo. Pa- 
ris 1878. 

Synopsis des Diatomées de Belgique. 1 vol. 8vo. et 141 Planehes. 8vo. Anvers 
1880-85 

Note sur les objectifs à immersion homogéne. Formules de nouveaux liquides 
propres à cette immersion. Proc. Verb. Soc. Belg. Mier. Séance du 25 Nov. 
1881. Bruxelles 188]. 

La lumiere electrique appliqué eaux recherches de la micrographie. Proc. Verb. 
Soc. Belg. Micr. Séance du 25 févr. 1882. 8vo. Bruxelles 1882. — Ditto Ed. 2. 
Journ. Mierog. 1883. 8vo. Paris 1883. — Ditto. Northern Mieroscopist p. 14l. 
8vo. London 1882. 

De l'emploi du Styrax et du Liquidambar en remplacement du baume de Ca- 
nada. Bull. Soe. Belg. Mier. t. IX, p. 133 et t. X, p. 178. Bruxelles 1882-83, 
Table alphabétique des noms génériques et spécifiques et des synonymes con- 

tenus dans l'Atlas des Diatomées de Belgique. Svo. Anvers 1881. 

Types du Synopsis des Diatomées de Belgique. Serie I-XXII. Exsiccata. Anvers 
1884 et seq. — Bot. Centralbl. Bd. XXXIII, p. 323 etc. 

Note sur la resolution en perles de l' Amphipleura pellucida Kuetz. et sur la 
nature réelle des stries des Diatomées. Bull. Soc. Belg. Mier. tab. XI, n. IT, 
p. 63, 8vo. Bruxelles 1884. — Journ. Mierog. t. VIII, n. 12, p. 633. 8vo. Paris 
1884. — J..R. M. S. vol. IV, ser. 2, p. 971. 8vo. London 1884. 

Struetures mieroscopiques de la valve des Diatomées. Bull. Soc. Belg. Mier. 
t. XI, n. II, p. 71. 8vo. Bruxelles 1884-85. 

Les perles de l' Amphipleura pellucida. Journ. Microg. t. IX, n. 3, p. 129. 8vo. 
Paris 1885. — Also: Beading of Amphipleura. A. M. M. J. vol. VI, n. 2, p. 
32. 8vo. Washington 1885. 

The Diatomoscope — true nature of the strize of Diatoms. Engl. Mechan. vol. 
XL, p. 365, 452. 8vo. London 1885. — Guide Scientif. Journ. d' Amat. d. Sci. 
Bruxelles (n. 18). Bruxelles 1885. 

Photograph of Amphipleura pellucida. Journ. New York Mic. Soc. vol. I, n. 4, 
p. 102. Svo. New York 1855. 

Strueture of the Diatom valve. J. R. M. S. vol. V, ser. 2, p. 498. 8vo. London 
1885. 

Nouvelle préparation du medium à haut indice (2. 4) et note sur le liquidam- 
Bull. Soc. Belg. Micr. t. XIII, 1886, p. 20. Bruxelles 1886-87. 

Notice sur une série de photomicrogrammes faits en 1886. Bull. Soc. Belg. Micr. 
bar. vol. XIII, p. 5. Bruxelles 1886-87. 


CXVIII 


Vaw Hgunck Pmor. Dg. HENRL — Silvering Diatoms. Engl. Mechan. XLII, p. 548. 4to. 
London 1886. — J. R. M. S. vol. XI, ser. 2, p. 900. 8vo. London 1886. 
— Comparateur à employer dans les recherches mieroscopiques. Bull. Soc. Belg. 
Mier. t. XIII, p. 76. 8vo. Bruxelles 1886-87. 
— Les apoehromatiques jugés en Amérique. Journ. Microg. t. XII, n, 14. p. 489. 
Svo. Paris 1888. 
— Les nouveaux objeetifs apochromatiques de M. Reichert. Bull. Soc. Belg. Mier. 
t. XIV, n. 9, p. 154. 8vo. Bruxelles 1888. 
— La nouvelle combinaison optique de Zeiss et les perles de l'Amphipleura. Bull. 
Soc. Belg. Mier. t. XV, p. 69. 8vo. Bruxelles 1889. — Journ. Microg. t. XIII, 
p. 527. 8vo. Paris 1889. — Also: New objective with 1,63 N. A. J. R. M. 8. 
p. 91. 8vo. London 1890. 
— Les derniers progrés de l'eclairage electrique appliqués à la mierographie et 
à la photomierographie. Bull. Soc. Belg Mier. t. XV. 8vo. Bruxelles 1889. 
— Pleurosigma angulalum. Bull. Soc. Belg. Mier. Aun. XVI, n. 1-8, p. 10. 8vo. 
Bruxelles 1890. 
— Amphipleura pellucida and Pleurosigma angulatum, Photomierographs of. J. 
R. M. S. p. 103. 8vo. London 1890. 
— Structure of Diatom valves. 2 plates. J. R. M. S. p. 104. 8vo. London 1890. 
— La nouvelle eombinaison optique de MM. Zeiss et la strueture dela valve des 
Diatomées. 8vo. Anvers 1890. 
VAN TrEGHEM Pn. — Traité de Botanique. 8vo. Paris 1884 et seq. 
VAUCHER JEAN PIERRE. — Histoire des Conferves d'eau douce. pag. 244-245. Plates. 
4to. Genéve 1808. 
VERHANDELINGEN Natuurk. en Matem. d. Kon. Nederland. Akad. v. Wetenschap. Am- 
sterdam..... 
VERHANDLUNGEN der k. k. Zoolog. Botan. Geselschaft. Wien..... 
VERHANDLUNGEN der Leopold-Carolin. Deutschen Akademie d. Naturforscher. Halle 
Cis ISibucut 
VERHANDLUNGEN der russiseh. naturforsehenden Versammlung. Kiew..... 
VERHANDLUNGEN des Geologischen Reichsanstalt. Wien..... 
VERHANDLUNGEN des naturforschenden Vereins. Wien..... 
VERHANDLUNGEN des naturhistorisehen Vereins des Preussischen Rheinlandes. Bonn.. .. 
VipENSKAB. Meddelelser. fra d. Naturhist. Forening i Kjóbenhavn. Kjóbenhavn..... 
ViLLARS M. — Histoire des Plantes du Danphiné, Grenoble, Lyons, p. 1010. Paris 1789. 
VonckEÉ C. M., F. R. M. S. — The motion of Diatoms. Northern. Mieroscopist p. 177. 
8vo. London 1882. -- A. M. M. J. Washington 1882. 
— Division of Stephanodiseus Niagar«. Proc. Ame. Soc. Mier. 1885, p. 139. 4 Figs. 
J. R. M. S. p. 660. 8vo. London 1886. 
— Forms observed in the waters of Lake Erie. 1 Plate. Proe. Amer. Soe. Mier. 
vol. III, p. 7, 61, vol. IV, p. 10, 187. Columbus 1881, Buffalo 1881. 
— The affinities of RAhaphidodiscus. 1 Plate. The Microscope vol. IX, p. 132. 8vo. 
1836. — J. R. M. S. p. 78. 8vo. London 1890. 


W. F. — The Diatomoscope. Engl. Mechan. vol. XL, p. 321. 4to. London 1885. - 
WACKERNAGEL P. — Preparation der Diatomeen. Zeitschr. f. Mikrosk. Jahrg. IL, Heft 
III, p. 57, 2 Figs. Berlin 1879-80. 


OXix 
WaGNER H. — Diatomaceén. Führer ins Reieh der Cryptogamen Th. IV, gs. 10. 8vo. 
Bielefeld 1885. 
WAHLENBERG HERR. — Flora Lapponica. Berolini 1812. 


WALES WiLLIAM. — Observations on resolution of Amphipleura pellucida. Journ. 
New York Mie. Soc. vol. I, n. 4, p 103. 8vo. New York 1885. 
WALKER-ARNOTT G. A. — Notes on Arachnoidiscus, Pleurosigma, Amphiprora, Eu- 
notia and Amphora. Quart. Journ. Mic. Soc. vol. VI, p. 195. 8vo. London 
1858. 
— What are marine Diatoms?, Quart. Journ. Mic. Sci. vol. VII. pag. 170. 8vo. Lon- 
don 1859, 


— (Cfr, ARNoTT W. pag. VIII). 
WALKER JoHN. — A useful colleeting device. The Microscope p. 372. 8vo. Trenton 1889. 
WALKER W. C. Axp CHaSE H. H. — Notes on some new and rare Diatoms. Photopla- 
tes. 4to. Ser. I-III. Utica. N. Y. 1886-87. — Bot. Centralbl. Bd. XXXII, p. 97. 
8vo. Cassel 1887. — Ser. II-III. Daily News Print. Flint Michigan 1887. — 
Bot. Centralbl. Bd. XXXIII, p. 130, 131. 8vo. Cassel 1888. — Notar. Ann. II, 
p. 328, III, p. 541. 8vo. Mn 1887-88. 
WaLLICH G. C. — On Triceratium and some allied forms (Hydrosera). Q. J. M. S. 
vol. VI, p. 252, pl. XII, XIII. 8vo. London 1858. 
-— ds the siliceous organisms found in the digestive cavities of the Salpe, and 
their relation to the Flint nodules of the Chalk Formation. T. M. S. vol. VIII, 
8., p. 36, pl. II. 8vo. London 1860. 
— On the development and structure of the Diatom valve. T, M. S. vol. VIII, 
n..s., p. 129. 8vo. London 1800. 
— On the markings of the Diatomace:x in common use as Test objects. A. and 
M. N. H vol. X, ser. III, p. 122. 8vo. London 1860. 
— Observations on the distribution and habits of the pelagie and freshwater 
free floating Diatomacez:. A. and M. N. H. vol. X, ser. 3, p. 1l. 8vo. London 
1860. 
— On the structure of the valves of Pleurosigma and other Diatoms. A. and M. 
N. H. vol. XI, ser. 3, p. 1. 8vo. London 1863. 
— Do Diatoms live on the Sea bottom at great depths?. A. and M. N. H. vol. XII, 
. III. 8vo. London 1863, 
— oi E is c regius. Q. J. M. S. vol. VIII, n. s., p. !15. 8vo. London 1868, 
— On the relation between the development, reproduction and markings of the 
Diatomacez. M. M. J. vol. XVI, p. 61. 8vo. London 1877. 
— Are the Desmids and Diatoms simple cells?. Pop. Sci. Rev. vol. I, n. s. 8vo. 
London 1877. 
— On the structure of Diatoms. Engl. Mechan. p. 496. í.ondon 1885. — A. M. M. 
J. Vol. VI, n. 62, p. 53. 8vo. Washington 1885. 
— On fllaments of Diatoms. J. R. M. S. p. 572. 8vo. London 1885. 
— Drawings of Desmids, Diatoms etc. Library Roy. Mie. Soc. Lond. (see catalo- 
gue of Books in Library 1888). London and Edinburgh 1888. 
WALLROTH C. F. W. — Annus botanicus. Hallze 1815. 
— Flora "uper unia Germanic, Nürnberg 1833. 
WAaLMSLEY W. H. — Photomierograph of Rinnbóck. The Mieroscope vol. V, p. 181 
OMA diatoms.). 8vo. Detroit 1885. 


Cxx 


Warz G. F. — Ueber Zoosporen einer Diatome:se, Verh. dritter russisch. Naturf. Ver- 
samml. Kiew. Kiew 1871. — Bot. Zeit. n. 21, p. 422. 4to. Leipzig 1872. 

Wanp Mns. — The Microscope. 8vo. Detroit, Michigan 1869. 

WanMiNG HERR. — Symbola: ad Floram Brasiliae centralis cognoscendam. Vid. Med. 
Naturh. For, Pars. XXII. Kjóbenhavn 1876. 


WARTMANN B. — Ueber Diatomaceen. Verhandl. Sehweiz. Naturf. Ges. Jahresver- 
samml. z. St. Gallen. 1879, p. 65. 1879. 
WARTMANN B. UND SCHENCK H. — Sehweizerische Kryptogamen. St. Gallen 1964. — 


Fase. V-VIII Dekade 4. Hedw. Bd. III, p. 58. 8vo. Dresden 1864. 

WATER, WATER ANALYSIS AND TBE MiCcROoscoPE. Woodeuts. Mier. News p. 300. 8vo. 
1883. 

WEBER Dn. Fnigp. Mogng D. M. H. — Grossbritanniens Conferven nach Dillwyn, für 
deutsche Botaniker bearbeitet. Góttingen 1803. 

WEDEL C. — Mikroskopisehe Untersuchungen über die Trinkwasser in Wien und ei- 
nige hierauf Bezug habende Objeecte. 3 Tafeln. Betrag VII, von «Das Was- 
ser in und um Wien rüeksiehtlieh seiner Eignung zum Trinken und zu an- 
deren hàuslichen Zwecken ». 8vo. Wirn. 1860. 

WEgED WaALTER H. — The Diatom marshes and Diatom beds of the Yellowstone Na- 
tional park. Mier. Bull. vol. VI, n. 3, p. 17. 8vo. Philadelphia 1889. -—- Botan. 
Gazet. 1889, p. 117. — The Mieroseope vol. IX, p. 217. 8vo. Detroit 1889. — 
J. R. M. S. p. 794. 8vo. London 1889. 

WIR F. W. — Cleaning recent Diatomaceous material. The Mieroscope vol. IX, n. 1, 
p. l. 8vo. Detroit 1889. — J. R. M. S. p. 302. 8vo. London 1889. 

Wziss Dg. AporrF. — Zum Baue und der Natur der Diatomaceen. 2 Tafeln. Sitzungsb. 
d. k. Akad. d. Wiss. Bd LXIIL, Abth. I. 8vo. Wien 1871. 

— Nature of Diatom structure. M. M. J. vol. VII, pag. 194. 8vo. London 1872. — 

Also: Structure of Diatoms. Amer. Naturalist vol. VI, p. 500. 8vo. Salem 
1872. 

WzISS (München). — Referat über: — «Studnieka Franz. Beitrag zur Kennítniss der 
bóhmischen Diatomeen. Verh. Zeit. Zool. Ges. Wien Bd. XXXVIII, p. 735-740». 
Bot. Centralbl. Bd. XL, n. 6, p. 175. 8vo. Cassel 1889. 

— Sur l'emploi du baume de tolu pour les préparations de Diatomées. Journ. Mi- 

erog. t. IX, n. 3, p. 131. 8vo. Paris 1885. 

Wziss Dg, J. F. — Nachricht über einen Staubfall, weleher sieh im Jahre 1834 im 
Gouv. Irkutzk ereignet hat. Mélang. Biol. I. I. Bull. Acad. Imp. Sei. St. Pe- 
tersb. t. IX, n. 20, p. 275. 2 Tafeln. 8vo. St. Petersburg. 1851. 

— Mikroskopische Analyse eines organischen Polirsehiefers aus dem Gouverne- 
ment Simbirsk. 3 Tafeln. Mélang. Biol. V. II, p. 257. Bull. Phy. Math. Aead. 
St. Petersb. 4to. St. Petersburg 1854. 

Resultate von vergleichenden mikroskopisehen Untersuchungen von mehr als 

30 versehiedenen Proben der segenannten Scehwarzen-Erde. Moscou 1856. 
— Nachlese St. Petersburgischer Infusorien. Bull. Aead. Imp. Sci. St. Petersb. 
St. Petersburg 1859. 3 

— Die Diatomaceen des Badesehlammes von Arensburg und Hapsal, wie auch 
des sogenannten Mineralschlammes der Soolen-Badeanstalt in Stavaja-Rus- 
sa. 1l Tafel. Bull. Acad. Imp. Sei. St. Petersb. T. I, p. 357. St. Petersburg 
1860. — Mélang. Biol. St. Petersb. I, II 8vo. St. Petersburg 1860. 

^ Jpritte Naehlese St. Petersburgischer Infusorien, nebst einer Notiz über Infu- 


| 


CXXI 


sorien-metamorphose. Bull. Acad. Imp. Sei. St. Petersb. t. IX, n. 170, p. 76 
(Baeillaria p. 78). 4to. St. Petersburg 1850. 
Wiss Dm. J. F. — Naehtrüsliehe Bemerkungen in Betreff der Diatomaceen, welche 
sich im sogenannten Mineral-Sehlamme von Stavaja-Russa befinden. Mélang. 
Biol. p. 78. Bull. Aead. Imp. Soc. St. Petersb. t. IV, p. 305. 8vo. St. Peter- 
sburg 1861. 
— Verzeichniss aller von mir in einem 40-jàhrigen Zeitraume zu St. Petersburg 
beobaehteten Infusorien, Bacillarien und Ráüderthiere. 8vo. Moskau 1863. 
— Notiz in Betreff eines aus Szarepta erhaltenen Staubes. St. Petersburg 1864. 
— Diatomaceen des Ladoga-Sees. 1 Tafel. Mélang. Biol. Bull. Acad. Imp. Sei. St. 
Petersb. p. 659. 8vo. St. Petersburg 1864. 
— Fernere Untersuchungen an Grundproben aus dem Ladoga-See, auf Diatoma- 
ceen. 1 Tafel. Mélang. Biol. Bull. Aead. Imp. Sei. St. Petersb. p. 106. 8vo. 
St. Petersburg 1965. 
— Mikroskopiseche Untersuchung des Guanos. 2 Tafeln. 8vo. Bull. Acad. Imp. Sei. 
t. XII, p. 120. St. Petersburg 1867. 
— Viertes Verzeichniss St. Petersburgischer Infusorien, nebst Beschreibung zweier 
neuen Arten. 1 Tafel. Bull. Acad. Imp. Sei. St. Petersb. St. Petersburg..... 
WüissFLOG E. — On Craspedoporus eleguns and. Porodiscus interruptus. 
WELCKER Dn. H. — On the distinguishing of elevations and depressions under the 
Mieroseope. Q. J. M. S. vol. VIII, p. 52. 8vo. London 1860. — Zeitschr. f. ra- 
tion. Mediein Bd. VII, n. s., p. 63. Orig. 1859. 
WELLS S. — On the structure of Ewpodiscus Argus. M. M. J. vol. IX, p. 110, 3 Figs. 
8vo. London 1873. 
— The markings of Frustulia saxconica. M. M. J. vol. XVI, p. 169. 8vo. London 
1876. 
WEzNHAM F. H. — Metallie impressions of microscopic objects. Q. J. M. S. vol. III, 
p. 244. 8vo. London 1855. 
— Sunlight illumination of Diatoms. Q. J. M. S. vol. III-V, p. 299. 8vo. London 
1863. 
— Some remarks on the structure of Diatoms and Podura seales. M. M. J. vol. Il, 
p. 25. 1 Fig. 8vo. London 1869. 
WENTZEL J. — Die Flora des tertiáren Diatomaceen schiefers von Sulloditz im bóh- 
mischen Mittelgebirge. 1 Tafel. Sitzungsb. d. k. Ak. d. wiss. Bd. LXXXIII, 
Abth. I, p. 241. 8vo. Wien 1881. 
WERNECK DR. — Betrachtung über die Abhandlung betitelt « Die Grundformen der In- 
fusorien in den Heilquellen ete. von Dr. S. F. Stiebel» und einige Remerkun- 
gen zum vorstehenden Aufsatz von A. Ehrenberg. 8vo. Frankfurt a M. 1541. 
WezsT TurFEN F. L. S. — On the structure of Ahabdonema and other Diatomace:c 
with compound frustules. Q. J. M. S. vol. VI, p. 136. 8vo. London 1858. 
— Remarks on some Diatomace:c, new or imperfectly described and a new De- 
smid. T. M. S. vol. VIII, n. s., p. 147, pt. VII. 8vo. London 1860. 
— Remarks on some new microscopic Algcz (Diatoms and Desmids). Trans. Ty- 
neside and Durham- Nat. Hist. Soc. vol. IV, p. 4. 8vo. 1860. 
— On Plagiogramma. Journ. Micr. and Nat. Sei. vol. IV, n. 13, p. 34. 8vo. Lon- 
don et Bath 1885. ; 
WESTENDORP J. D. — Herbier cryptogamique Belge. 1845-59, 


CXxIi 


WzsTENDORP J. D. — Notices sur quelques Cryptogames inédites ou nouvelles pour la 
Flora belge. 1845-61. 

— Les Cryptogames classées d'aprés leurs stations naturelles. 1854-65. 

WESTENDORP J. B. e£ WALLEXS A. C. — Herbier ecryptogamique de Belgique. 1844- 
1859. 

WWicawp PRor. Dag. — Bemerkungen über einige Diatomaceen. Hedw. Bd. II, pag. 41, 
t. VII. 8vo. Dresden 1860. 

a) Himantidium dilalatum W. und H. striatum. Hedw. Bd. IL, pag. 43, 
t. VII. 8vo. Dresden 1860. 

b) Biddulphia wnifasciata, B. bifasciata, B. transversa n. sp. Hedw. Bd. 
II, p. 45, t. VII. 8vo. Dresden 1860. 

c) Odontella biddulphioides W. Hedw. Bd. IL, p. 45, t. VII. 8vo. Dresden 
1860. 

d) Tessella striata, NW. Hedw. Bd. II, p. 46, t. VII. 8vo. Dresden 1860. 

€) Cocconeis radiata N. Hedw. Bd. II, p. 46. 8vo. Dresden 1860. 

WILBUR C. L. — Separating Desmids, Diatoms and other minute objects. The Miero- 
scope vol. VI, p. 169. Svo. Detroit 1886. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 1076. 
8vo. London 1886. 

WILLE AND ROSENVINGE. — Alger fra Novaia Zemla og Kara Havet. — Cfr. Notar. 
Ann. Il, p. 289. 8vo. Venezia 1887. 

WirLIAMSON W. C. — On some of the microscopical objeets found in the mud of the 
Levant and other deposits with remarks on the mode of formation of cal- 
careous and infnsorial siliceous rocks. Mem. Manchester Lit. and Phil. Soc. 
vol. VIII, p. 128 (2 plates with Diatomaces). 8vo. Manchester 1847. 

— On a new species of Campylodiscus (C. Horologium). A. and M. N. H. vol. I, 
ser. 2. 8vo. London 7848. 

— What is Bathybius?. Amer. Naturalist vol. III (1870), p. 651 (Diatoms p. 660, 
661). Svo. Salem 1870. 

— On the organisation of the fossil plants of the Coal. Proc. Roy. Soc. Journ. 
of Bot. London 1878. 


WiLsoN EpwaARD T. M. B. F. R. C. P. — Notes on Diatomaces collected during an 
Expedition for the Survey of Sinai. Folio. N. D. 
WiSSINGER KAROLYTÓL. — Adatok hazánk ásatag bacilláriáinak ismeretéhez. 2 Tab. 


Fóldt. Kózlóny, Kiadia a Magyarh. fóldt. társul. A. Választ megbiz. Szerkesz- 
toll. Sajóhelj frigyes és Roth Lajos társul. tilkar Harmadik Evfolyam p. 168. 
8vo. Budapest 1876. 

WrirT Orro N. Dg. — Berieht über die Untersuchung zweier Diatomaeeen-Gemische. 
Ein Beitrag zur Kenntniss der Flora der Südsee. 1 Tafel. Separatabdr. a d. 
Journ. Museum Godef. Heft I. 4to. Hamburg 1873. — Resumé: Hedw. Bd. 
XII, p. 54, 123. 8vo. Dresden 1873. 

— Ueber Südsee-Diatomaceen. Ii. Folge. Journ. Museum Godef. Heft IV. 1 Tafel. 
4to. Hamburg 1873. i 

— Untersuehungen über einige zu mikroskopisehen Zwecken verwandte Harze.- 
Zeitschr. f. wiss. Mikr. Bd. III, p. 196. 8vo. Brannsehweig 1886. 

— Removal of siliceous coverings from fossil Diatoms. Sapiski Russischen Mine- 
ral. Gesel. Bd. XXII. Zeitschr. f. wiss. Mikr. Bd. II, p. 573. 8vo. Braunsehweig 
1885. — J. R. M. S. vol. VI, ser. 2, p. 880. Svo. London 18806. 


Cxx1ili 


WirT Orro N. DR. — Referat über: «'Truan y Luard Alfredo. — Ensayo sobre la si- 
nopsis de las Diatomeas de Asturias (Versueh einer Synopsis der Diatomeen 
von Asturias). Annal. Soc. Espan. d. Hist. Nat. t. XIII, p. 307 ». Zeitschr. f. 
wiss. Mikrosk. Bd. lIIl. 8vo. Braunschweig 1886. 
— Ueber der Polierschiefer von Arehangelsk Kurojedowo im Gouvernt. Simbirsk. 
7 Tafeln. Schrift. Russisch. Mineral. Ges. 8vo. St. Petersburg 1885. — Bot. 
Centralbl. Bd. XXX, p. 108. 8vo. Cassel 1887. 

WiTTROCK PRorF. VkirT. — Eine subfossile, hauptsachlich von Algen gebildete Erd- 
schicht. Bot. Centralbl. Bd. XXIX, p. 222. 8vo. Cassel 1887. 

WoLLNY RosBERT. — Die Meeresalgen von Helgoland (with list of Diatoms). Hedw. 

n. ], p. 1. 8vo. Dresden 1881. 

Woop J. G. — Common objects for the Mieroscope. London 1861. 

Woop W. W. — An animal like Diatom. Nature. 4to. London 1875. — M. M. J. vol. 
XIV, p. 255. 8vo. London 1875. 

WooDWARD J. J. — On the structure of the Podura scale and certain other Test 
objeets (Diatomaces) and of their representation by Speo ST 2 
plates. M. M. J. vol. V, p. 149. 8vo. London 1871. 

— Note on Amphiplewra pellucida. M. M. J. vol. VI, p. 43. 8vo. London 1871. 

— Observations on Swrirella gemma. M. M. J. vol. VI, p. 100. 8vo. London 1871. 

— Note on the resolution of Amphipleura, pellucida by certain objectives made 
by R, and J. Beck and by William Wales. M. M. J. vol. VII, pag. 165. 8vo. 
London 1872. 

— On the double markings of Triceratiwum. The Lens vol. I, p. 100. 1 plate. 8vo. 
8vo. Chicago 1872. 

— Note on the F'rustulia, saxonica as a test of high power definition. Lens vol. I, 
p. 233. 1 plate. 8vo. Chicago 1872. 

— "The use of Amphipleura pellucida as a test object for high powers. 1 plate. 
Amer. Naturalist vol. VI, p. 193. 8vo. Salem 1872. 

— Note on the markings of Frustulia saxonica. 2 plates. M. M. J. vol. XIV, p. 
p. 274. 8vo. London 1875. 

— On the spurious lines of Diatoms. M. M. J. vol. XV, p. 244. 8vo. London 1876. 

— Note on the markings of Navicula rhomboides. 2 plates. M. M. J. vol. XV, p. 
209. 8vo. London 1876. 

— Observations suggested by the study of A«mphipleura pellucida mounted in 
Canada balsam, by Lamplight and Sunlight, with various objectives. A. J. 
S. vol. IV. 1879. 

— Photographs of Diatoms. Journ. New York Micr. Soc. vol. I, n. 5, p. 123. 8vo. 
New York 1885. 

WooDWARD J. J. AND ABBE PnRoF. — Diffraetion experiments with Plewrosigma an- 
gulatum. J. R. M. S. vol. IL, p. 141. 8vo. London 1882. 

WooLMaN LEWIS. — On the discovery of Diatoms in Artesian Wells at Atlantie City, 
New Jersey. Micr. Bull. vol. V, n. 6, p. 41. 8vo. Philadelphia 1888. 

WvyxarT Mn. — Alge Dammonienses. Nos. 199, 232, 236. 

WvTHE J. H, A. M. M. D. — The Mieroseopist: A manual of Microscopy and Compen- 
dium of the Mieroscopie sciences: Miero-Mineralogy, Micro-Chemistry, bio- 
logy, Histology and Pathology, Ed. 3. with 205 illustrations. [Svo. London 
1871. 


CXXIV 


ZAENGERLE M. — Grundriss der Botanik für den Unterricht an mittleren und hóheren 
Lehranstalten, 240 pp. 8vo. München 1887. 

ZANARDINI G. — Catalogo delle piante critto$same raceolte finora nelle provincie Ve- 
nete. Atti Ist. Ven. Sci. t. IIl, ser. 3, p. 243. Venezia 1857. 

ZxurrscHRIFT der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin..... 

ZEITSCHRIFT für den gesammten Naturwissenschaften. Halle..... 

ZEITSCHRIFT für den gesammten Naturwissenschaften herausgegeben von naturwis- 
senschaftlichem Vereine für Sachseu und Thüringen, durch Giebel und Heintz. 
Berlin..... 

ZWITSCHRIFT für mikroskop. Fleisehschau und Populàre Mikroskopie. Berlin..... 

ZEITSCHRIFT für Mikroskopie-Organ der Gesellschaft für Mikroskopie. Berlin..... 

ZEITSCHRIFT für wissensehaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik. Braun- 
schweig..... 

ZEITSCHRIFT für wissenschaftliche Zoologie, herausgegeben von C. Th. v. Siebold und 
A. Kólliker. Leipzig..... 

ZELLER. — Diatomaces. Journ. Asiatic Soc. Bengal. vol. XI, pt. II, pag. 175. 1873. — 
Hedw. Bd. XII, s. 168. 8vo. Dresden 1873. [ 


ZENGER C. V. — Mounting for Diatoms to view them on both sides. J. R. M. S. vol. 
V, pl. I, p. 161. 8vo. London 1885. 
ZIMMERMANN O. E. R. — Referat über: «Müller Otto. — Auxosporen von Terpsinoó 


«uusica Ehrh. Ber. deutseh. Bot. Ges. Bd. VII, p. 181-183, Taf. VIII». Bot. 
Centralbl. Bd. XL, n. 7, p. 209. Svo. Cassel 1889. 

— Referat über: « Van Heurek H. — De l'emploi du Styrax et du liquidambar en 
remplacement du baume de Canada. Bull. Soc. Belg. Mier. t. X, pag. 178». 
Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. II, p. 81. 8vo. Braunschweig 1885. 

— Referat über: «Errera L. — Sur l'emploi de l'enere de Chine en microscopic. 
Bull. Soc. Belg. Mier. t. X, p. 478». Zeitschr. f, wiss. Mikrosk. Bd. II, p. 84. 
8vo. Braunschweig 1885. 

— Referat über: «Debes E. — Das Reinigen und Pràpariren von Diatomaceen- 
Material. Hedw. 1885, Heft IL». Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. II, p. 411. 8vo. 
Braunschweig 1885. 

— Referat über: «Debes E. — Die Herstellung von Diatomaceen-Dauerprüpara- 
ten. Hedw. Bd. XXIV, Heft IV, p. 151, 166». Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. 
II, p. 567. 8vo. Braunschweig 1885. 

ZoPF W. — Zur Kenntniss der Infektionskrankheiten niederer Thiere und Pflanzen. 
Nova Act. d. k. k. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. d. Naturf. Bd. LII, n. 7. 7 
Tafeln. 4to. Halle 1888. — Bot. Centralbl. Bd. XXXVIII, n. 6, pag. 641. 8vo. 
Cassel 1889. 

ZoPF DR. W. AND KaAROP G. C. — On a fungoid growth found in Diatoms. Abstract 
from a Memoir by Dr. Zopf entitled. « Zur Kenntniss der Phycomyceten » ; 
translated by G. C. Karop. J. Q. M. C. vol. III, ser. 2. p. 115. 8vo. London 
1887. 


xxv 


I. GOLLEGTIONES. EXSIGCAT4E EDITAE 


CLEvE et MoELLER. — Diatoms. 

DELOGNE. — Diatomées de Belgique. 

DESMAZIERES. — Plantes cryptogamiques de France. 
DE-Towr et Lgvr. — Phyceotheca italica. 

EIBEN. — Diatomacezs v. Ost. Fries. 

ERBARIO CBITTOGAMICO ITALIANO. 

EULENSTEIN. — Diatom. species typics. 

HaAuckK et RICHTER. — Phykotheka Universalis. 
KirTON FRED. — Norfolk Diatoms. 

KuETZING. — Algarum aqu:e duleis Germanicarum Decades. 
MOoELLER J. — Probe-und andere Platten. 
RABENHORST. — Diatom. totius terres. Orbis. 


RABENHORST. — Die Bacillarien Sachsens. 
RABENHORST. — Die Algen Sachsens, respect. Mittel-Europas etc. 
SMiTH H. L. — Diatomacearum species Typicz. 


SMITH W. — Types of the British Diatoms. 

TEMPERE. — Les Genres des Diatomées. 

TEMPEÉRE et PERAGALLO. -— Diatomées du monde entier. 

TEMPERE et PETIT et. TEMPERE et PERAGALLO. — Diatomées de France. 
VAN HgURCK H. — Types du Synopsis des Diatomées. 

WESTENDORP G. B. et WALLEYS A. C. — Herbier eryptogam. Belge. 


PRINCIPALES 


Collectiones private vel in publicis 
Museis asservat:ze 


Il. Anglia. 


l. British. Museum. li s! y trouve les collections originales de Greville, de 
Gregory, de O' Mearaà et de W. Smith. On y voit aussi les exsiccata de 
Kuetzing, de Rabenhorst, de Hauck et Richter (Phykotheka universalis) 
et quelques autres de peu d'importance. 

2. Collection de slides de la Koyat meroscopical society. 

3. Oollection de slides du Quekett mieroscopieal Club. Celle-ci et la précé- 
dente sont sans aucune importance scientifique. 


CXXVI 


nox 


. €olleetion Fred. Kitton. Remarquable par l'exactitude des déterminations. 
. Collection A. de Souza. Londres. 

. Colleetion du Doct. Macrae. London. 

. Collection de Mr. Gray. Londres. 

. Collection Doeg. Evesham. 

. Collection Mr. Rae. Sterling. N. B. 

10. Collection Mons. Morland. Hounslow. 

11. Colleetion Hardman. Actuellement appartient à Julien Deby. 
12. Colleetion Rev. G. Davidson. Logie Coldstone. N. B. 

13. Colleetion Firth. Belfast. 

14. Colleetion Griftin. Bristol. 

15. Collection Grove E. Preston. Brighton. Importante. 

16. Collection Julien Deby. Celle-ci comprend l'enumeration suivante d'ex- 
siecata divers: 


[o1 


«eO oo -1 C» 


Approx. n, of Slides 
l. General collection of selected and named slides by J. Deby and 


other preparers, with alphabetieal MS. Catalogue of species — . 4, 000 


2. General collection of spread slides with, MS. alphabetical list of 

localities 2 ^ : 2,500 
3. Collection of spread Ses n sies MS. deue oss of con- 

tained species of Diatoms. . i 500 
4. VAN HEURCK. — HE du Supe with MS, UENRCTS of de 

cies : : : : : 3 : 540 


5. Challenger Tale t à collection of Diatoms both selected and 
named as well as classed Chronolozieally according to Challen- 


ger' Stations, with alphabetical MS. catalogue — . : 1, 200 
6. DELOoGNE. — Diatomées de Belgique, with alphabetical MS. cias 

gue of species . E 100 
7. EiBEN. — Diatoms dun Ost Eres idet En nih MS. D of con- 

tained species — . . 5 10 
8. EULENSTEIN. — Ditonia ERA Sous Typis. AlI publiSHede 

with list of species . : . 100 
9. KirroN F. — Norfolk DV EH n MS. Tes of Specs : 90 
10. DowKIN. — His collection as left at his death, with MS. alphens. 

tical list. : : : : : : : : ; 486 
1l. WALKER-ARNOTT. — Named slides Ob Edd (ota the cabinet 

of L. Hardman, with MS. list . I 100 


12. WALKER-ARNOTT. — Slides prepared Des gicuc BORENC UE 
contents being named by Prof. Walker-Arnott, according to an 


accompanying MS. list : 500 
13. SMITH H. L. — Diatomacearum Sys: Jb uero Suh MS. list of 

Species . ; : . . 700 
14. SMITH REV. W. — A nee of Dypos named by himself nud 

of spread slides, with alphabetical lists . : : 300 
15. STAUNTON. — A coolleetion of slides giveu by him "s Mr. L. 

Hardman, with MS. list of species and localities . : : : 121 


11,216 


16. CLEvE and MórLER. — Diatoms, with printed list of species and 
an alphabetieal MS. eatalogue by F. Kitton . 


17. TEMPERE and PETIT and TEMPERE et PERAGALLO. — Les Diato- 
mées de France (in progress); with MS. list of species. : 

18. TEMPERE and PERAGALLO. — Diatomées du Monde Entier with 
printed and MS. list of contents (in progress) : í 

19. TEMPERE. — Genera des Diatomées, with MS. alphabetical list of 
species (in progress) . : : : 

20. RABENHORST. — Diatomacez ues Em sc siti MS. Bi 
phabetieal list of species : 

21. RABENHORST. — Die Algen SURECRO sem Mittel- "aueos. Com 
plete. With MS. list of all the Diatoms (approx.). 

22. RABENHORST. — Bacillarien Saehsens (approx.) . : 

239. HARDMAN L. — His whole Collection, the work of a "ee of 


à century, containing from 25,000 to 30,000 picked and selected 
Diatoms from all the most Gelebrated ENS and localities in the 
world. Most of Greville^s rarest species are found here, as well as 
the gems from many rare gatherings. This collection was pur- 
chased by Julien Deby in 1889. — A MS. alphabetical as well as 
à Serial Catalogue of the contained species, prepared H Mr. 
Hardman, aecompanies these slides . 
. A eolleetion of Typen-Platten by Thum and y Móller, SoiidUo 
sing 25 genera-platten-namely: Aec/nopiychus (280 forms), Au- 
lacodiscus (187 forms), Biddulphia, Cerataulus et Isthimia (100 
forms), Coscinodiscus (300 forms), Epithemia (42 forms), Hemi- 
aulus, Corinna, Solium (50 forms), Navieula (379 forms), Suri- 
relia (219 forms Triceratium and Trinacria (A400 forms Am- 
phora (174 forms), 4uliscus et Cerataulus-(96 forms), Campy- 
lodiscus (120 forms) ete. Total 1141 Diatoms on 
Most of the above slides are accompanied by MS. lists of MUSS 
25. A collection of Type plates from various Gatherings and depo- 
— $its, namely: — írom China-Trepang (355 forms), Colon, Central 
America, (282 forms), Crane pond U. S. (102 (forms), Mejillones Bo- 
livia (94 forms) Màhren Tegel (201 forms), Naples Bay (310 
forms), Nossé Bé Madagascar (62 forms), Oamaru (696 forms), Pen- 
sacola Florida U. S. (150 forms), Red Sea Coral washings (134 
forms), Samoa Apia (166 forms), Santa Monica Cal. (385 forms), 
Szent Peter Hungary (228 forms), Vera Cruz Mexico (219 forms), 
Java Holothuria (193 forms), Rembang Bay Java (526 forms), 
Japan Sendai (303 forms), Sumatra, Painan (245 forms) eto. 
Also: One Type-plate by Móller with 400 Diatoms accompanied by 
printed Catalogue of the Species . 
26. Collection of Test Diatoms, mounted in various M CUNG i ddid 
27. A series of Diatoms mounted on dark ground 
28. Unclassed Diatoms Slides, approx. 


2 


— 


Total n. of Slides 


Ox&vit 
11,216 
324 
400 
350 
150 
100 


500 
o0 


1,444 


2] 


CXXVIII 
17,169 
29. A colleetion of about 300 small tubes of cleaned material from 
Walker-Arnott collection, with MS. list of the species contained 
in each of the gatherings by Walker-Arnott and 600 slides of ditto. 600 
30. A large amount of crude Diatom material fossil, as well as recent, 
from all parts of the globe, including many rare soundings 
from the «Challenger », « Buecaneer», «Alert» Expeditions etc. 
as also supplements to list. approx. : : : d : : 5,000 


Total 22,7609 


NOTE 


The above collection of Diatoms as stated, comprises over 20,000 slides ar- 
ranged alphabetically in over 600 numbered book-shaped boxes so as to be rea- 
dily referred to. The number of named Diatoms catalogued in the MS. lists amo- 
unts to over 25,000. A general alphabetical catalogue of the whole collection 
has been prepared. The spread slides some 6,000 in number are classed al- 
phabetieally aecording to name of Locality. 


II. America. 


. Thos. Christian. Richmond. Va. 

. Collection Peticolas. Richmond. Va. 

. Prof. Kain. Philadelphia. 

. Sehultze E. A. New York. 

. Colleetion Stanley. Boston. 

Smith H. L. Prof. Geneva. N. Y. 

. Collectien Dr. Ward D. B. Poughkeepsie. N. Y. 

. Colleetion Dr Beck. Holyoke. 

. Musée de là Soc. hist. nat. de Boston. Devrait contenir tous les types 
de J. W. Bailey, mais la plupart ont été volés. 

. Christian Febiger. Wilmington. Del. 


c0 Ho] &OoPS- 


[o] 


III. Germania. 


l. Weissflog. Dresden. 

2. Otto Witt. Berlin. 

. Janisch. Seisen. 

. Sehmidt A. Ascherleben. 

. Thum E. Leipzig. 

6. Moeller. Weddel. 

7. The Berlin museum, where J am informed, Ehrenberg's Collections have 
been hid from the public. 


Ot ERI 


IV. Austria-Hungaria. 


I. Grunow. Berndorf. Austria. 
. Pantoesek. Tavarnok. Hungaria. 


[o9] 


CXXIX 


V. Belgica. 


l. Van Heurck H. Anvers. C'est l'une des plus importantes collections 
de Diatomées du monde. 


VI. Hollandia. 


]l. Kinker J. v. Amsterdam. 


VII. Italia. 


. Collection Conte de Barbó. Milan. 

. Collection Conte Castraeane. Rome. 

. Collection F. Mannuci. Rome. 

. Doct. Matteo Lanzi. Rome. 

. Collection G. Zanardini [Musée Correr]. Venise. 
. Collection De Notaris [Inst. Bot.]. Rome. 


Oct R00 -— 


VIII. Hispania. 


l. Truan y Luard. Gijon. Depuis la mort de ce Monsieur ses collections 
sont conservées par ses fils. 


IX. Scandinavia. 


. Le Prof. Nordstedt. Lund. 
2. Le Prof. P. T. Cleve. Upsal. 


-— 


X. Gallia. 


. P. Petit. Paris. 

. Peragallo. Castres. 

. Bergon. Paris. 

. Leuduger-Fortmorel. Doulon. 
. Fabre. Toulouse. 

Prof. Girard. Toulon. 

. Rataboul. Moissac. 

. Tempére. Paris. 

. Le Tourneur A. flls. Paris. 


(0 00 -1 Qv O i co Q9 — 


XI. Helvetia. 


l. J. Brun. Genéve. 


pod ad ntn abédd 


' 

DT 
"T iv 
m ur ud i ili 


I j 
f ust, 
* y) "1 - 
Uwe, 1 
" I" ! 
aM : 
"e 1 
ol ) E ! 5 H É. , & 
! ! E . 
. TODA 
" Á "n 
S AUMM, CRAT 
- RARE tado prd eS d 
B TO 
, TEE 
omo! 
B f , , yA: 
l j . xpatw v X TP were M1 DXM -" 
] ju ATE n "miuudstat 
" : 3*4 TON Vr ved TU 8T hi4230 A 
ih "s 3; uti P1 
H , "3 "E 
— 2) 2 - 
e 4 Liu l D nu À 5j í et 
cs &! 
is r ! 
f - L! 
*- 
1 
! Anean 
; A d MEAT E 
on 
—uoedanm Lula ru dme Da 
« b ) P" 
1 uspe 
2 wA FRATRI 
Y oleo rna 
1 E 
" 1 
e. v 
t TIU Alt oe 
* -* à 
an. 
bu 
- . ^ 


CXXXI 


PREMIERES CORRECTIONS ET ADDITIONS 
À LA 


EUSULIOTHECA DIATOMOLOGIGA 


Page XXVI. — CoMBER T. n'est l'auteur du catalogue des Diatomées de Hull, mais 
G. NonMaNn et la liste des Diatomées de Liverpool fut publiée dans les « Tran- 
sactions of the Lancaster historical society » et non pas «natural history so- 
eiety ». 

Page LIII. — GREGORY W. Ajouter: « On new forms of Diatomacez from the Firth of 
Clyde. Report of the 26th meeting of the British Association. London 1856 
(Published 1857). 

Page LXXIII. — Ajouter: ZoPF W. végétaux parasites des Diatomées traduit par G. 
C. Karop J. Q. M. Club. dont revue par le Doc. J. Pelletan dans le Jourl. 
de Mierogr. 1891, p. 114. 

Page LXXVII. — Ajouter: Logp J. K. The Naturalist in Vaucouver Islands and Bri- 
tish Columbia, L'«appendix » contient liste de 119 Diatomées. 

Page LXXVIII. — MaccHtaTI L. Ajouter. 

— Diatomacee del Lago Santo Modenese. Bull. Soc. Bot. Ital. vol. XX, Luglio 
1888. 

— Le Diatomacee nella fontana del regio Istituto tecnico di Modena. Nuov. Gior. 
Bot. Ital. vol. XX. 1888. 

— La Synedra qpulchella Kuetz. var. abnormis M., ed altre ,Diatomacee della 
Sorgente di Ponte nuovo (Sassuolo). Nuov. Gior. Bot. Ital. vol. NOTIS En-2 
1889. 

— Primo elenco di Diatomacee del Laghetto artificiale del pubblico Giardino di 
Modena e qualehe osservazione sulla Biologia di queste Alghe. Nuov. Gior. 
Bot. Ital. vol. XXIII, n. l. Gennaio 1891. 


Pour tous les travaux qui ont paru depuis la mise sous presse de la présente 
Bibliographie (fin 1890) on est prié de voir les artieles « Bibliographie Récente des 
Diatomées », dans la « Nuova Notarisia » publiée à Padoue par G. B. De-Toni et dans 
la «Notarisia» publiée par Levi-Morenos à Venise. 


UENIUNT PA 


CXXXII 


L'auteur prie instamment les Diatomistes de vouloir lui indiquer les erreurs 
ou les oublis qu'ils pourraient constater dans son travail, qui, quoique conte- 
nant une liste de 2507 travaux sur les Diatoiées, doit encore laisser quelques la- 
cunes à combler dans un supplément à venir. — Toutes les communieations sont 
à adresser à Julien Deby Esqr. 31 Belsize Avenue, Hampstead, Londres N. W. An- 
gleterre. 


BACILLARIE/E Nitzsch. 


Bacillariee Nitzsch [1817] Beitràge zur Infusorienkunde oder Naturbeschrei- 
bung der Zerkarien und Bacillarien. Cfr. Lagerstedt in Botan. Notiser [1876] 
pag. |, Pfitzer [1871] Untersueh. et [1882]in Schenk Handbueh der Bota- 
nik, 2, p. 403, De-Toni [1890] Osserv. Bacill. pag. 890, Lanzi [1890] Sagg. 
pag. 1 et seq. 

Diatomideco Gray [1821] Arrang. of Br. planis I, p. 293. 

Diatomec Dumort. [1822] Comment. bot. p. 71, C. Ag. [1824] Syst. pag. XII, 
IEp: om. p. 

Diutomacec C. Ag. [1830] Consp. Diat. p. 1. 

Diatomophycec Rabenh. [1864] Fl. Eur. algar. I, p. 1l. 


Alge brunnese, endochroma e chlorophyllo genuino atque pi- 
gmento peculiari brunneo (diatomina, phycoxanthina) !) consociatis 
constitutum foventes; endochroma in corpora definite limitata (phzeo- 
phora) typiee dispositum, guttis oleosis subinde commixtum. 

Thallus minutissimus ?), typice unicellularis 3); membrana cellu- 
laris silicifera 4), e partibus duabus (valvis s. a.) inter se discretis, 
una majori alteram minorem per cingulum connectivalem amplecten- 
te composita 5). 


Multiplicatio tum asexualis tum sexualis: asexualis (propagatio) 
sive bipartitione cellularum secus axin longitudinalem 9) sive per spo- 


1) Cfr. Kuetzing, Die kieselschaligen Bacillarien, 1844, p. 22; — Naegeli, 
Gatt. einzell. Alg. 1849, p. 8; -- Askenasy in Botan. Zeitung 1867, p. 285; — 
Kraus et Millardet, Mém. Soc. sc. nat. de Strassburg 1866-70; — Nebelung 
in Botan. Zeitung 1878, p. 394 etc. 

2) Nonnullz Bacillariez oculo nudo visibiles sunt ex. gr. Ni!zschia specta- 
bilis W. Sm. — Nilzschia scalaris W. Sm. — Coscinodiscus Gazelle Grun. 
(Ethmodiscus gigas Castr). — Thalassiothrir longissima Cleve et Grun. 

3) Adsunt s:zpe individua plurima catenulatim conjuncta, muco coalita etc. 
Individua libera plerumque motum characteristieum ostendunt, de quo aueto- 
res nonnulli e. gr. Sehultze, Mereschkowski, Pfitzer, O. Mueller ete. obser- 
vationes retulerunt. 

4) Substantia silieea nonnumquam parcissime adest, ut in Rhzosoleniis. 

5) Valvas s. s. nuneupo superficies frustuli e fronte visibiles (Nebenseite 
auct. germ. vet.), seulpturas ostendentes; zonas (seu facies) connectivales 
vero partes laterales e latere visibiles plerumque seulpturis carentes per 
quas valvz (xquitandi modo) amplectuntur (Hauptseite auct. germ. vet.J. 

6) Pro unaquaque cellulze matricalis divisione, cellule filiales (individua 
nova) sensim sensimque minores fiunt, usque dum auxospor: generantur per 
quas individua majora (typica) oriuntur. 


2 
ras perdurantes sive (ut videtur) per auxosporas haud copulantes 
(aplanosporas) ); sexual:s (generatio) per auxosporas singulas vel bi- 
nas ex toio contentu 1-2 cellularum matricalium obvenientes, inter 
se copulantes (zygosporas), dein accretas demumque membranam si- 
liciferam exerentes et tunc individua nova, cellulis matricalibus si- 
milia (at majora) efficientes. 

Obs. Species quoad stationem diversissimze, alie aqua dulcis et 
frigidae et thermalis incole, ali» maritima abyssales et pelagicz, 
alie terricolae imprimis muscicole, numerosissim: etiam fossiles. 


Conspectus Ordinum 


l. Evolutio faciei valvaris bilateralis h. e. systema striarum vel 
costarum circa lineam medianam longitudinalem (rhaphem seu pseu- 
dorhaphem) dispositum. 

Rhaphidee. Rhaphe genuina saltem in una alterave valva prae- 
sens; valve nodulis centralibus instructz, rarissime his carentes, 
processibus destitutz. 

Pseudorhaphidec. Whaplhe genuina in utraque valva carens; 
spatium longitudiuale rhaphem simulans (pseudorhaphe) ob absen- 
tiam vel abbreviationem striarum costarumque praesens; valve nodu- 
lis centralibus genuinis carentes, subinde pseudonodulos przebentes, 
processibus destituta. 


II. Evolutio faciei valvaris ceutrica ita ut sculptura radialiter e 
puncto mediano oriens disposita sit. 

Arhaphidec (Cr yptrorhaphidec). Tum rhaphe cum pseudorhaphe 
absentes; valve nodulo centrali genuino destitutz:e, quandoque umbi- 
licatv, processibus variis plerumque instructae. 


Ordo 1l. Rhaphideze H. L. Smith. 


Rhaphidec H. L. Smith [1872] Syn. in the Lens et [1878] Syn. trad. V. Heurek 
p. ?, De-Toni [1890] Osserv. p. 895. 
Placochromaticg Pfitz. et P. Petit p. m. p. 


1) Multiplieatio per sporas intra frustula numerosas efformatas a claro 
Castracane (prseuntibus nonnullis aliis diatomologis ex. gr. Rabenhorst et 
O'* Meara) pluries confirmata, videtur ulterius inquirenda et studio sporarum 
harum evolutionis comprobanda. Etiam in Desmidiaceis nonnulli auctores 
(Archer, Walz etc.) zoogonidia observasse contenderunt, erant vero h:ec zoo- 
gonidia a Chytridiaceis parasiticis generata! 


o 
o 


Frustula e facie valvari visa plerumque bacillaria, subinde late 
ovata, semper (saltem in una alterave valva) rhaphe genuina distincta 
nodulisque et centrali (rarissime nullo vel obsoleto) et terminalibus 
instructa, dentibus, spinis, aculeis vel processibus carentia. 


Conspectus Familiarum 


|. Valva similes h. e. utraque rhaphem nodulumque centralem 
genuinunr prabens. 


A) Frustula e latere connectivali visa seeus axin transversalem symmetrica 
(rarissime. asymmetrica) *), rhaphe recta vel incurva. 


* Latus valvare secus rhaphem rectam vel incurvam (axin longitudinalem) 
symmetrieum. 


Naviculacec. Valve tum explanate haud carinatze, tum utrinque 
prope marginem carina predita, carina media nulla **). 

Amphitropidacem. Valvie alte convexa, carina mediana et cari- 
nis duabus lateralibus instructa. 


** Latus valvare secus axin longitudinalem asymmetricum. 


Cyimbellacec. Rhaphe uno margini approximata vel arcuata. 
B) Frustula e latere connectivali visa secus axin transversalem asymmetrica. 


Gomphonemacec. Frustula clavata. 


II. Valva dissimiles h. e. una tantum rhaphem nodulumque cen- 
iralem genuinum praebens. 

Cocconeidacec. Valve rotundate seu elliptiez, superior pseudo- 
rhaphem, inferior rhaphem genuinam nodulumque centralem plus mi- 
nus evidentem ostendens [Frustula arcuato-geniculata ita ut rhaphe 
culmen sistat ]. 

Achnanthacec. Valve oblongs, superior pseudorhaphem, iuferior 
rhaphem genuinam nodulumque centralem ostendens (Frustula ita 
areuata ut axis transversalis culmen sistat]. 


*) Cfr. genera Rhoeconeidem, Rhoicosigma etc. in- Naviculaceis. 

** In Naviculaceis genus insigne Amphipleuram Kuetz. tum ad Surzrelta- 
veas, tum ad familiam propriam (4mphipleuraceas) vel ad Naviculaceas re- 
latum, przeeuntibus Van Heurck, Truan etc., inclusi. Adest revera magna re- 
latio inter hoc. genus et genus Frustuliam (Ag.) Grun. cui species omnes 
Vanheurckic duxi. 


Familia I. NAVICULACE/E (Kuetz) Heib. p. p. 


Naviculaceg Kuetz. [1844] Bacill. p. 88 em. Heib. [1863] Dansk. Diat. p. 24; 
Grun. [1860] in Verh. Wien. Z. b. Ges. X. Band, p. 511!, De-Toni [1890] Os- 
servaz. Bacill. p. 895. 

Amphipleuracec Grun. [1862] in Wien. Verh. XII, p. 320, Alg. Novara p. 6, 22. 


Valva plane v. lenissime convexa, rhaphe recta v. ineurva, typice 
nodulo centrali singulo nodulisque terminalibus 2 donate *); latera 
valvarum secus rhaphem rectam vel incurvam et secus axin trans- 
versalem symmetrica. Latera connectivalia secus axin et longitudina- 
lem et transversalem syuimetrica **). Phaophora laminzeformia (quan - 
doque granuliformia), bina, medio zonas connectivales attingentia. 


Conspectus Generum 
I. Frustula sine septis interioribus. 
A) Frustula solitaria, libere- vigentia (Navieulec auct.). 
* Valva rhaphem haud sigmoideam ostendentes (Cfr. Seoliopleuram). 


Naviceula Bory. — Valva nodulo centrali rotundato donat:z, transverse pun- 
ctato-striatze vel costatz; frustula e facie connectivali visa non achnan- 
thoideo-arcuata nec longitrorsum plicata (incl. Pinnularia Ehr., Deplioneis 
Ehr., S/auroptera Ehr., Anomaoneis et Neidium Phfitz.). 

Dictyoneis Cleve. — Valvze Navicule, structura dupliei: stratum interius 
punctatum, exterius celluloso-retieulatum. 

Rhoiconeis Grun. — Est Navicula frustulis e facie connecti vali visis aehnan- 
thoideo-arcuatis. 

Libellus Cleve — Est Navicula zona connectivali longitrorsum striato-plicata. 
(Brachysira Kuetz.). 

Stauroneis Ehr. — Valv.e ut in Navieula, nodulo centrali transversim dila- 
tato, staurum efficiente, utroque fine haud bitido; strizde haud deeussata. 

Pleurostauron Rabenh. — Est Stauroneis valvis in faseiam eohcrentibus (Ve- 
risimillime Stauroneidis sectionem sistens). 

Schizostauron Grun. — Valvi:e ut in Naveeula sed nodulo centrali transver- 
sim dilatato-lineari, utroque flne bifido. 

Staurogramma Rabenh. — Est Stauroneis valvis striis decussatis instructis. 


*) Comparanda sunt genera 4mphipleuram, Berkeleyam etc. Amphipleu- 
ra (nodulo centrali nullo vel indistincto instructa) nodulos terminales valde 
elongatos prabet, Berkeleya vero nodulum centralem deduplieatui ostendit. 

**) Excipiunt ex. gr. genera Ahoiconeis, Rhoicosigma quse frustula e fa- 
cie connectivali achnanthilormi-arcuata ostendunt. Ab Achnanthaceis rece- 
dunt valvis conformibus. 


5 

Amphipleura Kuetz. — Valvas lanceolatze, convexa, utrinque carinatse, nodulo 

centrali nullo v. subnullo, rhaphe recta, nodulis terminalibus hine inde 
distinctissimis, elongatis; striw subtilissim:ze (Frustula fusiformia). 


** Valve rhaphem areuatam vel sigmoideam ostendentes. 


Okedenia Eul. — Est Amphpleura rhaphe subsigmoidea. 

Staurosigma Grun. — Characteres Stauroneidis sed rhaphe sigmatoidea. 

Pleurosigma W. Sm. — Valve naviculaces, plus minus sigmoides, striis 
longitudinalibus, transversis et sspius simul obliquis ornatze, nodulo cen- 
trali rotundato vel oblongo, rhaphe sigmatoidea. 

Seoliopleura Grun. — Valvi; navieulacex, valde convexse, tort: spiraliter 
et tunc rhaphem et zonam connectivalem plus minus oblique sigmatoi- 
deas przbeutes (inel. AZoioneis Schum. p. m. p.) 

Rhoicosigma Grun. — Frustula achnanthiformia, rhaphe sigmatoidea (incl. 
Achnanthosigma Reinh.). 

Toxonidea Donk. — Frustula leviter torta, e facie connectivali visa arcuata, 
zona connectivali diagonali-pereursa, valvs& lateribus non symmetricis, 
striatz, rhaphe arceuata. 

Donkinia Pritch. — Frustula e facie connectivali visa medio constrieta pan- 
duriformia, zona connectivali recta; valvas hneares, rhaphe sigmatoidea, 
abrupte excentrica, marginem attiugente (Genus ad Azeph?proraceas ver- 


gens). 


B) Frustula intra massam mucosam vel tubos mucosos, subinde figuratos 
nidulantia (Sehizonemec auct.). 


* Sine stratu interiori costarum. 
t Genera aquas dulcis. 


Colletonema (Bréb.) V. H. — Valvs structura paullo excentrica donatz, no- 
dulis terminalibus ab apice valvarum remotis striisque radiantibus di- 
Secretis. Frustula tubis mucosis inclusa. 

Frusiulia Ehr. — Valva ut in Navicula, nodulis et centrali et terminalibus 
inter duplicem rhaphem sitis. Frustula in tubis mucosis vel muco difformi 
inelusa. [Ex Cleve in litt. idem ae Vanheurckia Bréb.]. 


TT Genera marina. 


Schizonema (Ag.) Grun. — Characteres Colletonematis sed tubulis mucosis 
figuratis algasque majores simulantibus. Frustula Naviculc! (incl. PAZy- 
ctgnia Kuetz. p. p., Mieromega Kuetz. eto.). 

Berkeleya (Grev.) Gruü. —— Frustula in muco amorpho vel subgloboso vel in 
tubulis mueosis inclusa, fere amphipleuroidea; valvas nodulum centralem 
deduplieatum (rhaphe interposita nulla) przebentes. 

Diekieia Berk. — Characteres Scehizonematis sed massis mucosis foliaceis ul- 
vaformibus. Frustula Stauroneidis ! 


C) Frustula stipite mucoso suffulta. 


Brebissonia Grun. — Frustula 4mphipleurc similia. 


6 Bacillarieze, Naviculace:, Navicula. 
D) Genus mihi parum cognitum vel dubium. 

Porostauros Ehr. — Genus Navieulaceis adseriptum, mihi adhue plane 
ignotum. 


E) Genera delenda. 
Perizonium €. et J. — Statum sporangialem Naviculo sistens. 
Craticula Grun. — Statum abnormen sistens (inel. Sfzctodesmis Grun.). 


II. Stratus interior eostarum presens (Mastogloiacec auct. *)). 


Mastogloia Thw. — Frustula solitaria vel aggregata, muco gelatinoso (an 
semper?) coalita [inecl. Stigmaphora 'Wall.]. 
? Pleuroszphonia Ehr. — Valvi canalibus margine instructz2 (Vix a Masto- 


gloia differre videtur). 
[? Diadesmis Kuetz. sec. Lagerst. Diat. Spetsb. pag. 35 est, saltem pro parte, 


Naviculce adser.]. 


NAVICULA Bory ') [1826?] Dict. class. XI, p. 472, Cfr. Leman Diet. 
V, 34, 1825, p. 318 ampl. (Etym. «avis ob valvarum formam sz- 
pius lanceolatam), Kuetz. Bacill. 1844, p. 91, Sp. 1849, pag. 69, 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 169, Grun. in Wien. Verhandl. 1860, 
p. 518, Kirchn. Alg. Schles, p. 177, Van Heurck Syn. p. 71, Truan 
Diat. Astur. p. 34 et seq., Donk. Brit. Diat. 1870, p. 2, Brun Diat. 
Alp. p. 63, Pznnularia Ehrenb. [1840] in Ber. Akad. Berl. 1840, 
p. 213, Brun Diat. Alp. p. 81, Kirchn. Alg. Schles. p.:173, non 
Pinnularia Lindl. et Hutt. 1851 [que genus plantarum fossilium 
sistit], Dzplonezs Ehrenb. [1844] in Ber. Akad. Berl. 1844, p. 84, 
Stauroptera Ehrenb. [1843] Amer. pag. 134, Kirchn. [1878] Alg. 
Schles. p. 177, Anomoeoneis et Neidiwm Pfitz. [1871] Unters. in 
Hanstein Bot. Abh. I, Heft 2 pag. 39, 77, Bacillarie, Cymbelic, 
Pleurosigmalis, Frustuliee, Slrauroneidis, Rhoiconeidis species 
auct. nonnull, — Frustula libera, rarissime subseriato-coalescentia ; 


*) Mastogloiam in Navéculaceis potius quam Cocconeidaceis disposui, ob 
praesentiam noduli centralis genuini rhaphesque in utraque valva. 

1) In genere hoc vastissimo pertractando, multa mihi dubia adfuerunt, an 
idem in plura genera distinguerem (ex. gr. Pnnulariam, Diploneidem, Stau- 
ropteram, Neidium, Anomaooneidem etc.) utrum in plures sectiones, ad nor- 
mam clarorum Grunow, Van Heurck, Cleve ete. species ordinarem. 

Veniam ergo dent mihi diatomologi: nam monographis tantum datum erit 
hoe genus chaoticum, speciminibus authenticis iconibusque comparatis, extri- 
care! In calcem generis vel singulz sectionis diagnoses vel nomina specie- 
rum mihi incertarum tam cel. Ehrenberg quam Kuetzing aliorumve tran- 
scripsi, nolens in mea Sylloge formas ullas, etsi dubias, silentio praetermittere. 


1 
valve lanceolate, ovales vellineares, apicibus sape producta vel 
capitatae, exacte symmetries, nodulis centrali terminalibusque dona- 
i» *); superficies costata vel striata, (coste tum leves tum granu- 
latz); stris (series punctorum) aut rhaphem attingentes aut sul. 
cis interrupta vel stauru:a relinquentes. 

Phaophora typice laminzformia, in nonnullis speciebus subinde 
granuliformia. 

Multiplicatio sive scissipara sive auxosporis; auxosporw bins, 
e frustulis matricalibus 2 exorientes. 


Conspectus sectionum **) 


|. Valvie sine punetuatione distincta, costis (canalieulis) striisve robustis 
eostiformibus instructzee, numquam didym:e. 


4) Costz genuins, vix vel non in granulos solutz. Pinnulavria. 


B) Stri:&e robustz, costilormes, in granulos solute; stris radiantes, rha- 
phem subattingentes. Radiosc. 


II. Valvze punetuatione distincta striisve subtilibus (non costiformibus) aut 
eostis cum granulorum seriebus alternantibus instruct. 
|l. Noduli terminales in eamdem directionem apices versus dispositi. 
A) Valvz striis per suleos 2 rhaphi approximatos interruptis donatz. 
* Sulci angusti. 
^ t Sulei liaud lyriformes. 
a. Valvi plus minus medio constricta. Didymq. 
b.$Valvae medio omnino haud constrictz. Elliptica. 


TT Sulei (pliezeve) lyriformes. 


a. Valvse stauro carentes. Lyrata. 
b. Valvae stauro praditz. Pseudo-amphiprora. 
** Sulei ampli, magnam valva partem occupantes. Hennedyew. 


B) Valvi plus minus lanceolatze vel elliptieze. vel lanceolato-lineares, sulcis 
destitutz. 


* Valvs ob striarum absentiam v. brevitatem quasi staurum ostendentes. 


*) Noduli terminales nonnumquam paullulo asymmetrici sunt e. gr. in se- 
ctione « Pseudo-pleurosigma ». 

**) Navieulg species ad sectiones a cl. VAN HEURCK propositas, nonnullis 
additis, ducere conatus sum; tamen ob incertas plurium specierum notas 
species sub variis generis sectionibus late et patienter inquirenda sunt (Cfr. 
Sylloge I, p. 10, S VD. Constat clarissimum CLEvE monographiam Navécuta- 
cearum in posterum editurum esse; mihi et scientie utile foret editionem 
hujus operis Cleveani expectare nisi forte hoc serius contigere posset. 


a. Valvze hahitum tyrocnestidis prebentes, granulis magnis elonga- 

tis. Aspera. 

bó. Valve striis subtilibus instruct:z. Stauroneidec. 
** Valyz stauro carentes. 


t Vàlvs punctua lineas longitudinales zig-zag haud efficientia prazebentes. 


S8 Strie granulis haud longitudinaliter seriatis. 
* Strize cirea rhaphem nodulumque centralem aream hyalinam eonspicuam 


relinquentes. 
a. Area hyalina valde elongata, sensim attenuata. Palpebrales. 
6. Area hyalinà rotundata, abrupte attenuata. 4bbreviato. 
** Gpanuli per totam valv:ze superficiem dispositi. Perstriato. 
S8 Valve punctua in longitudinales et transversales lineas seriata pra- 
bentes. 
a. Valvae valde elongatz, fere lineares. Johnsoniegc. 
6. Valv: lanceolato. Crassinerves. 


TT Valve punctua lineas longitudinales zig-zag efíieientia preebentes. 
a. Lineze he zig-zag adinstar hinc inde (ob valvarum depressiones) in- 
terru pta. Sculpteo. 
b. Linez ha ut s. regulares, haud interrupta. Seriantec. 
C) Valvae sulcis angustis, marginalibus aut submarginalibus, 1 vel pluribus 
donatz. 
* Valvie haud lineares. 
a. Valve lanceolatz, majores, striis radiantibus, subtilibus, cirea nodu- 
lum centralem aream magnam hyalinam linquentibus. Formosa. 
6. Valva elongats, plerumque plus minus triundulatz; sulei margina- 
les sepius parum eonspicui; rhaphe area hyalina angusto-lanceolata 


cincta; strie radiantes. Limosq. 
c. Valvas ut s., striis subparallelis szepius subobliquis secus latus valva- 
re longitudinale; sulei lati, valde visibiles. Affines. 


** Valvz lineares. 


Strie subtiles, subparallele; sulei valde conspicui; noduli terminales 
elongati, subarcuati. Lineares. 

D) Valvae plus minus lineares, sulcis destitutz. 
a. Stri:& radiantes, tantum valv:e marginem oceupantes. | Americana. 
b. Stri:& plerumque incurvse, rhaphem attingentes; valvarum apices 
leves, inerassati. Bacillec. 


E) Valve minutissims, structura segre visibili. Minutissima. 


[2v] 


. Noduli terminales in directionem oppositam ad apices dispositi marginem- 
que versus decurrentes. 


Strie transversales et longitudinales sub angulo recto intersectz. 
Pseudo-pleurosigma. 


Bacillarieze, Naviculacez, Navicula. 9 
I. PINNULARIZ (Ehr.) -- Pinnularig V. H. Syn. p. 72. 
* Species majores. 


1. Navicula nobilis (Ehr.) Kuetz. Bacill. p. 98, t. 4, f. 24, Truan Diat. 1 
Astur. p. 35, t. I, f. 19, PÍnnularia nobilis Ehr. Abh. 1840, p. 20; 
Euer tU 2 DPUr. 29, Il; £ 3::MP 6 99 TE £204 COTZPIBP TS OICPEINSO, 
UO DLUE I5 M. f'lgieete$ Brun Alp. "p^ 84; 0/871. 6; Kivehn: 
Alg. Sehles. p. 174, Rabenh. Süssw. Diat. p. 44, t. VI, f. 2, Alg. 
sub n. 848 et n. 1486 (purissima !), W. Sm. Br. Diat. I, p. 54, t. XVII, 
f. 161. — E maximis, 200-400 p. longa, valvis lineari-elliptieis, 
medio apicibusque evidenter inflatis, rotundatis; nodulis et centrali 
et terminalibus majusculis, bene distinctis, rotundatis; rhaphe api- 
ce arcuata; costis centro radiantibus, a rhaphe remotis areamque 
levem longitudinalem circa rhaphem linquentibus, apicem versus 
parallelis, circiter 4-6 in lO &.; facie connectivali exacte lineari, 
membrana connectivali longitudinaliter plicata. 

Hab. in stagnis, fontibus Germanie, pr. «Strehlen et Gleiwitz» 
Silesi:e (BrLEISCH, JANISCH) « Elster, Zittau» Saxonis, « Augsburg » 
Bavarie (CarLrscH) » Constanz» Badense (STIZENBERGER), in plu- 
ribus locis Anglie (W. SurrH), Hispanic: (TRuAN), Italize (CASTRACA- 
NE, DE-Towr) Helvetie? (Bmuw), Galiciz;e (GUTWINSKI, ZIPSER sec. 
RACIBORSKI), in montibus tatricis (SCHUMANN, RACIBORSKI sec. GurT- 
WINSKI), ad « Anvers » Belgii (VAN HEURCK); fossilis in Italia (Ca- 
STRACANE), Germania (KIRCHNER); in pumice (tripoli) ad « Dobi» 
prope «Assab» Afric? (CASTRACANE). — Var. Dactylus (Ehr.) 
V. H. Syn. pag. 73, tab. 5, fig. 1, Typ. n. 51, Pinnu!aria Da- 
Eus Hhr. Anjer. pag. | 32; tàb.'4, D, E." S7 Mier?'t. T7, HW £2, 
DECIDE e XPSTIII, f; 279206 4 TIT, P 12) Rabemie S em perta 
DEO Ho 6: EIAS p 216; M. J: 1850; t. 1; E, 75 Schum: Pr; Diat- t1, 
f. 20, Dippel Diat. p. 10, t. 1, f. 11, Navzcula Dactylus Kuetz. 
Dacill p. 98, t. 28, f. 59: typo validior, vix tumida, apicibus late 
rotundatis, valvis lineari-oblongis, costis brevioribus validioribusque 
41/,-5 in 10 v. In aquis dulcibus ad « Heyst» Belgii (DEBY), in Hiber- 
nia et Neerlandia (teste RABENHORST) ete.; fossilis in Hungaria. 

" — Var. fossilis Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 51: valvis 120-210 
z 18-33; striis costatis densioribus, 6'/,-8 in 10 x., area media la- 
tiore. Fossilis in stratis marinis prope «Bory» Hungarie. — Ofr. 
etiam: Var. neogena Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. foss. Diat. 
(Est. Ung. u. des Orients 1882. 

2. Navicula gigas (Ehr.) Kuetz. Dacill. pag. 98, Pznnularia gigas e 


Bacillarieze, Naviculaces, Navicula. 
Ehrenb. Amer. pag. 133, M. t. I, II, 3, f. 1, Rabenh. 5Süss. Diat. 
pag. 49. — Maxima, valvis bacillaribus, medio leviter gibbis, api- 
cibus parum decrescentibus late rotundatis, striis latioribus, ad 3U, 
in 10 x. 
Hab. in America boreali (EHRENBERG) ; in Italia (? CASTRACA- 
NE. — Navicule nobili affinis. 


. Navicula aequinoctialis Mont. Crypt. Guyan. n. 68, in Ann. Scienc. 


Nat. 1850, p. 309, Syll. p. 473. — Valvis majusculis, 100-165 p. 
longis, lineari-oblongatis, apicibus rotundatis; costis radiantibus, 
validis, 4 in 10 vp. 

Hab. in consortio Oscillariacec (Phormidé& gwyanensis 
Mont.) fundo limoso rivulorum adhzrentis circa «Cayenne» Ame- 
ric: australis (LEPRIEUR). — Naveéicuie mobili var. Dactylo af- 
finis. 


. Navicula major Kuetz. Bac. p. 97, t. 4, £. XIX, Rabenh. Bac. n. 19, 


Desm. C. F. ed. I, n. 802, ed. II, n. l, Truan Diat. Astur. p. 35, t. 1, 
f. 20, V. H. Syn. p. 73, t. 5, f. 3-4, Navicula virides Ehr. Inf. 
p. 182, t. XIII, f. 16, Bailey in Amer. Journ. 18412, t. II, f. 16 et 
17, Pinnularia major Rabepnh. Süssw. Diat. p. 42, t. VI, f. 5, 
Alg. n. 621 et 1485, Sm. B. D. I, p, 54, t. 18, f. 162, Pinnularia 
nobilis var. major Brun Diat. Alp. p. 84, t. 8, £. 1. — Valvis h- 
neari-ellipticis, 180-300 p. longis, plus minus medio inflatis, apici- 
bus non tumidis, subconico-rotundatis, costis robustis, 5-6 in 10 p., 
leniter radiantibus, apices versus parallelis, aream hyalinam oblon- 
gam cirea nodulum centralem linquentibus. 

Haó. in aquis dulcibus per totam Europam, hinc inde; etiam 

in limo submarino ostiorum fluminum; in America. 
Navicula Sodiroi Schaarschm. in Magyar Nóvénytani Lapoc 1881, 
p. 21 et in Hedwigia 1882, p. 93 (sub Pznnularia). — Valvis gra- 
cilimis, evidenter tumidis, apicibus lanceolato-acutatis, costis rha- 
phem non attingentibus at ab ea valde remotis, non interruptis, 
rhaphe flexuosa. 

Hab. ad plantas in aquis stagnantibus pr. « Tocunya» regionis 
equatoriensis Ameriee australis (SoprRo). — Navicule majorz 
proxima sed toto coelo diversa. 

Navicula gentilis Donk. Br. Diat. p. 69, t. 12, f. 1, A. Schm. Atlas 
t. 42, f. 2, Dannf. Balt. Diat. p. 23, Navéicuia major var. crassa 
Rabenh. Alg. n. 683, Fl. Eur. Algar. I, p. 210? — Frustulis latis, 
elongatis, valvis linearibus, medio leniter inflatis, apicibus late ro- 
tundatis subelavatis, striis transversis 6!/,-7 in 10 p., rhaphem 


Bacillarieze, Navieulacezx, Navieula. l1 
non attingentibus, crasse costatis, centrum nodulosque terminales 
versus oblique inclinatis, 

Hab. in aquis duleibus Northumbrice (DoNKrN), Uplandie (DANN- 

FELT), Galieie (?GuTwiNSKI); in depositu «Ordie» Scotiw (A. 
SCHMIDT), in depos. « Lough-Mourne» etc. (DONKIN). 
. Navicula viridis (Nitzsch) Kuetz. Bacill. p. 97, t. 4, f. 18, t. 30, 
f. 12, A. Sehm. Atlas t. 42, f£. 11-14, Truan Diat. Astur. p. 35, 
i. I, f. 21, Frustulia viridis Kuetz. Syn. p. 23, Bacillaría viridis 
Nitzsch Beitr. 1817!, t. 6, f. 1-83, Pinnwularia viridis Ehr. Inf. 
pss prAmnmerjit 1,1, f,7, Ly f. .9) 43V, $095 4» 2; D. 22, 8 S) T; 
Dp UoeT VII, £21, 69; D £^ 2-2 ete., Abh. 598062; p. * 65, ^t: T, 
PSU187015,52,.I, f. 12, M. t. 39, IIL, £. 96; 98; t. 10; HBUR O24, 
I MI SISBE 128i 54. 10, L. f£?. 9; 0/0, I; £^4, Sürip?Jap. p» HMGp 2; 
f. 20, Brun Alp. p. 83, t. 8, f. 5, Weisse 1851, p. 278, t. 1, £. 2 a, 
1860, t. 1, f. 40, Pfitz. Unters. p. 40, t. I, f. 1-4, Borzscow Diat. 
t. I, f. 1, Navicula viriduia Vhr. Infus. 1838, p. 183, t. 13, f. 17, 
t. 2], f. 14 saltem ex parte, non Kuetz. — Majuscula, valvis el- 
liptico-bacillaribus, non tumidis, regulariter usque ad apices obtu- 
sos sensim attenuatis, 55-200 &. longis, nodulo centrali valido ro- 
tundato, nodulis terminalibus obliquis; rhaphe utroque apice in- 
curvata; costis 7-9 in lO 5., centro tantum radiantibus, apice ver- 
sus convergentibus, rhaphem non attingentibus, area hyalina circa 
rhaphem minus distincta. 

Hab. in aquis dulcibus per Europam et Americam passim; etiam 
ad «Ogoué» in Africa (CASTRACANE) et in laeu « Wahiria» insule 
«Tahiti» (GRUNOW) nec non in Japonia (teste SURINGAR); etiam 
fossilis in farina silicea ad «Franzensbrunnen» et prope «San- 
ta Fiora» (KuETZING, ÉHRENBERG), in terra eduli insule Jave 
(FRAUENFELD) — Var. commutata Grün. in V. H. Syn. pag. 73, 
t. 5, f. 6, Truan Diat. Astur. pag. 936, tab. 1l, fig. 29, Navéicu!a 
hemdiplera auct. non Kuetz.!: valvis elliptico-linearibus, breviori- 
bus, 40-60 p. longis, apice conspicue attenuatis; costis gracilibus, 
circiter 11 in 10 v., circa nodulum centralem abbreviatis, val. 
vis dissimilibus, una striis totam valvaim percurrentibus ornata, 
altera striis interruptis prope nodulum centralem unilateralibus 
instructa. In aquis dulcibus passim, cum typo consociata. — Var. 
sublinearis Grun. Diat. Fr. Jos. Land p. 46, t. A, f. 22: valvis 
elongatis, linearibus, 174 z 19, polis rotundatis; costis transversis, 
6 in 10 p.; area mediana medio vix ampliata. Prope « Franz Josefs 
Land» raro, — Var. styliformis (Ehr.?) Grun. l. c. t. A. £. 21, Pin- 


12 Bacillariezee, Navieulace:, Navieula. 
nwlaria styliforms Ehrenb. Ber. 1843, p. 199, Mikrog. t. 38 A, 
f. 17?:.precedenti similis sed brevior et angustior, valvis 1l6z 
12,5, costis transversis 7 in 10 v. Cum przcedente; etiam in Au- 
stralia et Africa (ex Ehrenberg, si synonymum huc revera perti- 
net!) — Var. patagonica Cleve Diat. Groénl. Rep. Arg. 1881, p. 12, 
t. 16, f. 3: linearis, 58z 14, apicibus subcuneatis, striis subparal- 
lelis in apicibus radiantibus, 13 in 10 »., cirea nodulum centralem 
desinentibus, rhaphem non attingentibus. In «Sierra Famatina» 
in Republica Argentina Americz australis. — Var. semicruciata 
Grun. in Mois. et Neum. Beitr. foss. Diat. (Est. Ung. u. des Orients 
1882. Vix a varietate comwlata Grun. mihi differre videtur. 
Fossilis. : 

8. Navicula cardinalis Zhr. in Abh. 1840, p. 19, Pritch. Inf. p. 896, 
t. 12, f. 72, A. Schm. Atlas t. 44, f. 1-2, O' Meara Ir. Diat. p. 341, 
(420, £..2, V. H.iSyn: p. 74, Suppl. t| A, f..5,,H.. L. jSmz BR 
n. 683, Pinnwlaria cardinalis (Ehv.) W. Sm. Br. Diat. L, p. 55, 
t. 19, f. 166, Brun Diat. Alp. p. 85, t. 8, f. 23, Stauroneis car- 
dinalis (Ehr.) Kuetz. Bacill. p. 106, t. 29, f. 10 5 [non a], Stau- 
roplera cardinalis -Ehr.. Verbr. t( 4 2, f. 1, t. 15s Lj EDS 
benh. Süssw. Diat. p 49, t. 9, f. 9. — Valvis lineari-lanceolatis, 
150-200 x». raro ultra longis, 45-50 x». latis, subinde medio leni- 
ter apicibusque tumidis, apicibus late rotundatis, rhaphe zona am- 
pliuseula, hyalina (suberuciformiter circa nodulum centralem di- 
latata) longitrorsum subtiliter striata cincta; nodulis validissimis ; 
costis robustis, in media valve parte obliteratis et tunc pseudo- 
staurum efficientibus, prope nodulum centralem subradiantibus, api- 
ces versus convergentibus, circiter 6-8 in 10 v. 

Haó. in aqua dulei Anglie (W. SwrTH), Hibernize (O' MEARA), 
Gallie pr. «Falaise» (Dg-BRÉBISSON), Germani» prope Francofur- 
tum ad Moenum (FRESENIUS), «Strehlem» Silesiae (BLEISCH), Galicize 
ad «Jeziorki» (SCHLIEPHACKE), in horto botanico « Bruxelles» Belgii 
(DELOGNE), in paludibus turfosisque Jurze (BRuw), in Islandia, Ame- 
riea boreali, Chili, Gujana (EHRENBERG, KUETZING) ; etiam in terra 
eduli ex iusula Java (FRAUENFELD). — Var. subconstricta Rattr. 
Diat. North Tolstoa p. 426, t. XXIX, f. 3: valvis 82,5 2 12,5, api- 
cibus constrictione distincte definita a cetera valvse parte discretis, 
spatiis hyalinis terminalibus subrotundis, 2,8 ». diam., marginali- 
bus, costis transversis et obliquis, rectis vel subarcuatis et secus 
margines non undulatis; spatio hyalino centrali 6,2 25; striis 12 
in 10 «, Fossilis in depositu «North Tolstoa Lewis». 


Bacillariee, Naviculacese, Navieula. 13 
9. Navicula Hartleyana (Grev.) H. L. Sm. Sp. Diat. Typ. n. 280, Pin- 
nularia Hartleyana Grev. in Trans. Mier. Soc. 1865, p. 57, t. 6, 
f. 30. — Magna, valvis late linearibus, ad 220 2 32-34, paullo ad 
medium et ad apices rotundatos inflatis, costis radiantibus, spa- 
tium longitudinale medium latum leve et staurum marginem attin- 
gentem linquentibus. 

Hab. in rivulo ad «Cavalla» Liberie (B. HaARTLEY). — Stric 

costatz 7-7'/, in 10 uv. Ad sectionem « Asperc et Stauroneidea » 
vergit. 
16. Navicula Trevelyana Donk. in Micr. Journ. I, 1861, p. 8, t. I, 
f. 2, Brit. Diat. p. 66, t. 10, f. 6, O' Meara Ir. Diat. p. 344, t. 30, 
f, 9, V. H. Syn. p. 74, Suppl. t. A, f. 5-0, Typ. n. 72, Pínnu/a- 
ria Treveljana (Donk. Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, pag. 210. — 
Major, valvis lineari-oblongis, 100-130 ». longis, 20 &». latis, api- 
cibus rotundatis, medio et apices versus leniter tumidis, costis di- 
stinctis, rhaphem non attingentibus, in media valvas parte radian- 
tibus, ad apices subparallelis et leviter curvatis, rhaphe flexuosa, 
nodulo centrali orbiculari, area rotunda angusta levi cincto ; facie 
connectivali latissime lineari, medio constricta, utroque fine truncata 
obtusangula, costis abbreviatis, radiantibus in utroque latere area 
semilunata interruptis, membrana connectivali latissima. 

Hab. in aquis marinis pr. « Cresswell et Druridge Day» North- 

umbrie (DoNKIN) et Hibernize (O' MEARA), prope «Dives et Cher- 
bourg» ad oras Gallie (Dg BRÉBISsON) ad oras Danis, Kattegat 
(HErBERG), Bahusi* (LAGERSTEDT), in sabuletis marinis ad «Blan- 
kenberghe» Belgii (VAN HEURCK]). 
11. Navicula groénlandica Cleve On some new or little known Dia- 
toms p. 7, t. I, f. 13. — Valvis lanceolatis, 117 z 23, apicibus ob- 
tusis; striis crassis, costatis, valde radiantibus divergentibusque, 
circa valve centrum confertis, 7!/, in 10 w., inter centrum apices- 
que remotioribus 6 in 10 p., per sulcos margini parallelos inter- 
ruptis; area circa nodulum centralem ampla orbiculari. 

Hab. in fretu Davisiano Groenlandie. — Ad Naveculam Treve- 
lyanam Donk. accedit sed, etiam meà sententià, saltem ex icone 
diversa. 

12. Navicula rectangulata Greg. Diat. of the Clyde p. 7, t. IL, f. 7, 
Donk. Br. Diat. p. 66, t. 10, f. 5, O' Meara Ir. Diat. p. 343, t. 30, 
f. 8, V. H. Syn. p. 74, Suppl. t. A, f. 7, Pinnularia rectangu- 
la!a (Greg. Rabenh. Fl. Eur. Algar. L p. 215. — Valvis late 
linearibus, utroque fine late rotundatis, medio subindeque etiam api- 


eo 


[i9] 


Bacillariee, Naviculacece, Navicula. 
cibus leniter constrictis, fere triundulatis, circiter 65-80 z 14-18, 
costis distantibus, valvarum medio radiantibus, finem versus con- 
vergentibus, 8-9 in 1O &»., rhaphem non attingentibus; nodulo cen- 
irali obsoleto, area dilatata quadrangulo-rotundata cincto; facie 
connectivali oblonga, medio constricta, utrinque truncata. 

Hab. ad oras Scoti& (GREGORY), Hibernie (O0' MgARA), Danize, 
Galli:& (RABENHORST), Belgii (VAN HEURCK). — Var. Regula Grun. 
et Cleve Diatoms from the West Indian Archipelago pag. 5, t. I, 
f. 3: valvis rectangularibus, marginibus parallelis, 88,5 2 13,6; striis 
erassiusculis, radiantibus, rhaphem attingentibus, medio abbreviatis, 
circiter 7 in 10 nv. Ad insulas Virginum (CLEVE), in sinu. Campe- 
chiano (GRUNOYW). 


13. Navicula Lumen Perag. in Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse 1888, 


p. 53, t. IL, f. 19, Notarisia 1889, p. 856. — Valvis rectangularibus, 
80 x. longis, apicibus rotundatis, obtusis, centro inflatis, rhaphe va- 
lida, zona hyalina, angusta, cirea nodulum centralem conspicuum 
dilatata cincta; nodulis terminalibus flamme ad instar dilatatis, 
secus eamdem directionem productis; costis validis, centro conver- 
gentibus, apice divergentibus, 8-9 in 10 v. 

Hab. in sinu aquitanico (P. PETIT) — Forte, ut habet Pan- 
tocsek, Navicule przecedentis formam sistit. 


14. Navicula undulata O' Meara Ir. Diat. p. 343, t. 30, f. 7 non Ehr. 


nec Ralfs. — Valvis lanceolatis, 150 7 36, apicibus rotundatis, rha- 
phe undulata, zona hyalina, lanceolata, medio expansa cincta; co- 
stis validis, convergentibus. 

Hab. ad algas marinas «Giant's Causway, Co. Autrim» Hi- 
bernia. 


15. Navicula cruciformis Donk. iu M. J. 1861, p. 10, t. I, f. 7, B. D. 


pag. 65, t. 1l, f. 4, Grun. et Cleve Arct. Diat. 1880, pag. 28, A. 
Schmidt N. D. p. 90, t. 2, f. 25, Dannf. Balt. p. 24, Cl. Veg. p. 464, 
f. 18, V. H. Syn. p. 74, t. A, f. 8, Pinnularia Brebissonii var. 


.d. eruciformis Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 222. — Valvis li- 


nearibus, 50-60-120 z 12, medio leniter inflatis, apicibus rotunda- 
tis (non inflatis), striis valde obliquis, inter nodulum centralem et 
terminales divergentibus, costatis, 10-13 in 10 p»., rhaphem attingen- 
tibus, cirea nodulum centralem nullis et spatium cuneiforme leve 
in utroque latere linquentibus; facie connectivali lata, oblongo-qua- 
drangulari, medio constricta, angulis subundulatis. 

Hab. ad oras sabulosas maris in Northumbria Britannis (Dow- 
KIN), ad oras Bahusiz (LAGERSTEDT), ad « Travemünde» maris Bal- 


- 


4 


Bacillariee, Navieulace:, Navieula. 15 
tici (JUHLIN-DANNFELT), ad « Blankenberghe» Belgii (VAN HEURCK). 
— Frustula sieca brunneola. Sec. cl. Grunow, a Navzcula Pinnu- 
laria Cleve differre videtur striis transversis medio plus minus 
radiantibus. — Var. upolensis Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 28: 
striis transversis 14 in 10 w., leniter radiantibus; valvis 98 z 10. 
— "Var. seychellensis Grun. l. c.: valvis sublanceolatis, apicibus 
vero late rotundatis, 43 z 10, striis transversis 10-12 in 10 p., me- 
dio valde radiantibus. Ad insulas «Seychellen ». 

16. Navicula Théelii Cleve in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 13, t. 1, f. 22, 
Veg. p. 465. — Valvis oblongis, lanceolatis, 55 z 17, apicibus obtu- 
sis, productis, striis 10-11 in 10 p. oblique valideque impressis, 
subradiantibus. 

Hab. in mari Kariano ad profund. circ. 73 metr. — E grege 
Navicule cruciformis Doukin, Teste Grunow ab haec specie dif. 
fert precipue valvis lanceolatis, apicibus paullo productis obtuse 
rotundatis. 

17. Navicula biconstricta Grove et Sturt Diatom. Otago, Appendix 
p. 2, t. X, f. 9, Notarisia 1887, p. 352. — Valvis oblongis, 88 ». 
longis, trinodulatis, lobis apicalibus leniter amplioribus (15-16 4. 
latis) quam centrali; raphe nodulisque conspicuis; margine costis 
brevibus, circ. 8 in 10 p., raphem non attingentibus ornato. 

Hab. fossilis in depositu «Oamaru» in Nova Zelandia. 

18. Navicula Szontághii Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 29, t. 3, f. 25, 
t. 28, f. 284. — Valvis elongato-ovalibus, 30-40 216-20; striis 
crassis, 5-6!/, in 10 p., subradiantibus, lageniformi-inflatis, irre- 
gulariter punctatis; raphe claviformi. 

, Hab. fossilis ad «Felsó-Esztergály, Kékkoó, Szent-Péter» Hun- 
gari&. — Vix hujus sectionis, 

19. Navicula Debyi Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 23, t. 15, f. 1306. 
— Valvis late lauceolatis, 100 230, polis productis, rotundatis ; 
costis radiantibus, 4 in 10 v., a raphe areolis ovalibus latis divisis. 

Hab. fossilis ad «Szakal» Hungaris. 

20. Navicula Ludloviana A. Schm. Atlas t. 46, f. 15 (absque diagno- 
si. — Valvis oblongis, 130 z 20, ante polo subattenuatis, apicibus 
iruncato-rotundatis, costis eximie radiantibus, rhaphem non at- 
tingentibus et circa eam aream levem anguste lanceolatam medio 
suborbieuJari-ampliatam linquentibus. 

Hab. ad «Ludlow» (A. SCHMIDT). 

21. Navicula yarrensis Grun. in A. Sehm. Atlas t. 46, f. 1-6 (absque 
diagnosi), C. et M. Diat. n. 231. — Valvis lanceolato-oblongis, ma- 


— 


9 


Bacillarieze, Navieulaeez, Navieula. 

gnitudine variis, maximis usque ad 165 232, apicibus rotundatis, 
subinde constrictulis; costis validis, radiantibus, rhaphem non attin- 
gentibus, medio abbreviatis areamque oblongam linquentibus. 

Hab. in Australia, ad «Yarra-Yarra, Samoa» et «Kiel» (GRuNOw, 
A. SCHMIDT). — Var. hituminosa Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 55, 
t. 4, £. 74: valvis 56-75 216-18,5; striis 5-8 in 10 &. Fossilis ad 
« Gyóngyós-Pata, Szokolya, Szücsi, Szurdok-Püspóki» Hungarie. — 
Var. gracilior Pant. l. c. t. 21, f. 323: angustior et gracilior, val- 
vis 62216; striis 6 in 10 x. Fossilis ad « Bory» Ungarisze. — Var. 
valida Pant. loc. cit. t. 12, f. 212: validior, valvis 57 z 20; striis 7- 
8'/, in 10 x. Fossilis ad « Gyóngyós- Pata, Szurdok-Püspóki, Szüesi » 
Hungaria. 


22, Navicula hevesensis Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 47, t. 4, f. 67. 


— Habitu Navicule yarrensis Grun., differt valvis medio leniter 
constrietis, 72 v. longis, ad medium 15 p., ad polos 16,5 p. latis, 
polis productis, subeapitatis; striis validis, 6'/5 in 10 p. 

Hab. fossilis ad « Gyóngyós-Pata» Hungaria. 


23. Navicula Dariana A. Schm. Atlas t. 42, f. 24-25 (absque diagno- 


si. — Valvis elliptico-oblongis, 175-190 2 30-36, apicibus eximie 
late rotundatis, nodulo centrali rotundato, terminalibus conspicuis, 
orbicularibus, prope apicem sitis; costis contiguis, medio radianti- 
bus, dein apices versus sensim sensimque rectis, rhaphem non at- 
tingentibus et circa eam aream levem anguste lanceolatam medio 
ampliatulam linquentibus. 

Hab. ad «Darien» et «Neuser River» (A. ScHMIDT). 


24. Navicula Anderssonii Cleve On some new or little known Diatoms 


p. 11, t. III, f. 28. — Valvis lineari-oblongis, 75 z 19, apicibus sub- 
cuneatis; striis transversis parallelis leniterve medio radiantibus, 
615-7 in 10 j., rhaphem non attingentibus; area circa rhaphem 
levi angusta, ad nodulum centralem dilatata. 

Hab. ad insulas Galapagenses (Exped. EUGENIE). 


25. Navicula alpina Ralfs in Pritch. Inf. p. 906, Pznnularza alpana 


W. Sm. Br. Diat. I, p. 55, t. XVIII, f. 168, Rabenh. Bac. exc. sub 
n. 42, Donk. B. D. p. 27, t. 4, f. 6, Rabenh. Fl. Eur. Alg. I, p. 215. 
— Magna, valvis late lanceolatis vel oblongo-ellipticis, 100-200 p. 
lengis, apicibus obtuso-rotundatis, costis validissimis, distantibus, 
convergentibus, rhaphem non attingentibus, 2!/5-3 in 10 p.; nodulis 
et centrali et terminalibus validis, area levi; frustulis e facie con- 
nectivali visis latissime linearibus, ad utrumque finem parum atte- 
nuatis, apicibus late truncatis, membrana connexiva angusta, levi. 


22 


24 


Bacillarieze, Navieulaces,, Navieula. 17 

Hab. in aquis dulcibus subalpinis Scotis», ex. gr. prope « Aber- 

deen» (DrCKIE), prope «Falaise» Galli: (D& BRÉBISSON), in rupibus 
arenaceis madidis Helvetize saxonica (RABENHORST). 
26. Navicula oblongo-linearis Kozlowski Mater. fl. Alg. Sibir. p. 417, 
t. XVII, f. 5 a-5, Kieff 1888 (sub nomine Pinnularie oblongo- 
linearzs), Notarisia 1889, pag. 689. — Valvis.oblongo-linearibus, 
100-200 xw. longis, ad apices paullum attenuatis vel subeonstrietis, 
apicibus rotundatis, rhaphe recta, costis recurvis, 9 in 10 p., me- 
dio convergentibus, ad apices divergentibus densioribusque, rhaphem 
subattingentibus, cirea nodulum centralem aream levem efficienti- 
bus, nodulis termiualibus maximis; frustulis sublatis, linearibus, 
iruncatis, angulis rotundatis. 

Hab. in aquis dulcibus Sibiri:e (Kozrowskr). 

27. Navicula divergens (W. Sm.) Ralfs in Pritch. [nf. p. 986, vix 
A. Schm. Atlas t. 44, f. 6-8, 14-15, 42, t. XI, f. 50-51, Pinnularia 
divergens W. Sm. Br. Diat. I, p. 57, t. XIX, £. 178, t. XVIII, f. 177, 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 221, Brun Diat. Alp. p. 86, t. 8, f. 10, 
Stawroplera divergens Kirch. Alg. Schles. p. 177. — Valvis ob- 
longo-lanceolatis, 70-165 2 16-25, apicibus prolongatis obtuso-ro- 
tundatis; costis validis, levibus, radiantibus, 41/5-5'/, in 10 v., rha- 
phem non attingentibus, ad apices parallelis, nodulo centrali valido, 
oblongo, area submagna, stauriformi, levi cincto; nodulis termiua- 
libus obliquis. 

Hab. in aqua dulci Anglix ad « Premnay Peat, Dolgelly Earth », 
Hibernie ad «Killarney » (W. SurrH), Galli ad «Falaise»; in re- 
gionibus alpinis Helveti:ee (BRuN), Gotlandize (DANNFELT), Italie 
(PrccoNE, Lawzt, DE-Towr), Silesiee (KIRCHNER); in montibus Ta. 
tricis (ScHUMANN) — Var. elliptica Gruu. Diat. Fr. Jos. Laud 
p. 46, t. I, f. 19. — Valvis late elongato-ellipticis. In aqua dulci 
ad «Franz Jozefs Land» (GRuNOW). 


28. Navicula remota Grun. iu A. Selim. Atlas t. 47, f. 2, Cl. et Gr. 


Arct. Diat. 1880, p. 39. — Navicule direcic proxima, valvis exi- 
mie lanceolatis, 195 z 19-20, striis subparallelis, transversis, costa- 
tis, 4-5 in 10 v. 

Hab. ad oras Finmarehiz:, Spetsbergie et in mari Kariano fre- 
quenter. — Huc pertinet forte species, cujus diagnosin sub n. 29 
refero. 

29. Navicula longa (Greg.) Ralfs in Pritch. Infus. p 906, Donk. Dr. 

Diat. pag. 55, t. 8, f. 3, Pznnularia longa Greg. in Trans. Micr. 

Soc. 1856, pag. 47, t. 5, f. 18, Rabenh. Fl. Eur. Alg. pag. 218. 
2 


^5 
[er] 


18 Bacillariez, Navieulacecs, Navicula. 

— Valvis anguste lanceolatis vel anguste rhomboideis, 100-200 x. 
longis, ad utrumque finem longe acuminatis, apicibus acutis; costis 
radiantibus, distantibus, 4t/5-5 in 10 v, rhaphem subattingentibus, 
nodulo centrali rotundo indefinito, in aream parvam dissolvente. 

Hab. ad oras Scotiz, Hiberniz, Danisze, insulae «Fóhr» et « Live» 
Jutlandiae ; in fundo maris ad «Colombo» insule Ceylonw (LEu- 
DUGER-FORTMOREL). — «An. Scoliopleura ?» 

30. Navicula halionata Pant. Mar. Bacill. Ung. I, p. 25, t. 11, f. 94, 30 
Notarisia 1888, p. 471. — Valvis elongato-lanceolatis, 150-220 z 
42-48, polis leviter productis, rotundatis, striis 8-9 in 10 »., bre- 
vibus, 6-13 v. longis, utroque polo alternatim flexis, mediis radian- 
tibus, superioribus et summis obliquis. 

Hab. fossilis ad « Elesd» Hungarie. — Var. directa Pant. Foss. 
Dacill. Ung. II, p. 46, t. 12, f. 211: valvis elongatis 110 z 24, di- 
rectis, numquam inflatis, subcapitatis, striis 10 in 10 p. Fossilis ad 
«Szurdok-Püspóki» Hungarie. — Var. minor Pant. Foss. Bacill. . 
Ung. lI, pag. 46, t. 26, £f. 381: valvis elongatis ovalibus, 90 z 25; 
striis abbreviatis, radiantibus, ad polos divergentibus, 10 in 1O v. 
Fossilis ad «Bory» Hungaris. 

3l. Navicula Boryana Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 43, t. 28, f. 407. 31 
— Valvis linearibus, elongatis, 115-130,5 v 24, ad polos cuneatis, 
obtusis; striis validis, abbreviatis, transversis, 8-9 in 1O »., strio- 
latis, ad marginem linea longitudinali interruptis, area dilatata ad 
medium valve leniter inflata et maculis notata. 

Hab. fossilis ad « Bory» Hungaria. — « An ad sectionem «Qua- 
driseria*ze» pertinet? ». 


** Species minores. 
I. Valve non undulatz? neque medio constricta. 
A. Costz remota, robustissim:e. 


32. Navicula lata Bréb. in Kuetz. Bacill. p. 94, t. 3, f. 51, Species 32 
p. 79, Donk.. Br. Diat.:p. 71,1, 13, f. 1, Schum? Diat HD: 
t. 4, f£. 54, Grun. in Verh. Wien 1860, p. 515, V. H. Syn. p. 76, 
t. 6, £. 1-2, Frustulia lata Bréb. Consp. 1838, p. 18, Pznnula- 
ria lala Rabenh. Süssw. Diat, p. 42, Fl. Ear. Algar. I, p. 212, 
W. Sm. Br. Diat. I, p. 55, t. 18, f. 167, Pfitz. Bacill. p. 40, t. ], 
f. 5, Brun Diat. Alp. p. 85, t. 8, f. 25, Navicula pachyptera Kuetz. 
Bacill. p. 98, t. 28, f. 58, Pinnwlaria pachyptera Ehr. Verbr. 
pé. 198,26. 4; IL; f, 9,- Mikro£ 98/04, £051. 95 ApUL Ea d MON 
benh. Süssw. Diat. pag. 45, t. 6, f. 11 [vix Pznnularia megalo- 


—— 


Bacillarieze, Navieulace:, Navicula. 19 
plera Ehr., P. suecica Ehr., P. pleurophora Ehr. qua valvas me- 
dio non tumidas prwebent!!]. — Valvis linearibus, medio tumidulis, 
apicibus obtuse, late rotundatis, 60-110 5. longis; costis validis 
remotis, 4U,, in 10 »., rhaphem non attingentibus et aream hya- 
linam circa nodulum centralem dilatatam linquentibus, medio le- 
niter radiantibus. 

Hab. in aqua dulci nec non in rupibus madidis Saxonix (Brig: 

NE), Moraviae (NAvE), prope «Falaise» Galliee (DE Bn£ÉniISsON, L&- 
NORMAND), in regione subalpina Anglic (JonNsoN, DrcKrE, DoNKIN), 
Helvetie (DBRuN), Rossiz (ARTARI), Italie (DE-ToNr); in montibus 
Tatricis (SCHUMANN, RACIBORSKI sec. GUTWINSKI); etiam e Labra- 
dor Americz (? EHRENBERG). — Hue ducende forte sunt ut varie- 
tates valvas medio non tumidas prebentes Pinnwular?a megalopte- 
rà Ehr., (ex Asia et America) P. sweczca Ehr. (fossilis in Sue- 
cia), P. costata Ehr. (ex Asia et America) Navicula pleurophora 
Kuetz. — Forma curta Grun. Diat. Fr. Jos. Land pag. 460, t. 1, 
f. 15: Forma valde abbreviata, lata. Ad «Franz Josefs Land ». — 
forma minor Grun. Kasp. Alg. t. 4, f. 21, Diat. Fr. Jos. Land p. 46, 
i. l, f. 16-17: typo angustior et confertius costata, ad Navicu- 
lam. borealem transitum efficiens. In mari Caspio et ad «Franz 
Josefs Land». 
33. Navicula thuringiaca Rabenh. in Bacill. exs. n. 59, Fl. Eur. AI- 
gar. IL, p. 205 [non Kuetz. que P/euroszgmali adseribenda], Na- 
vicula Rabenhorstii Grun. in Wien. Verh. 1860, pag. 515, t. II, 
f. 13. — Valvis oblougis, medio plus minus constrictis (subpan- 
duriformibus) 40-52 v». longis, apicibus truncato-rotundatis, striis 
validis subgranulatis, parallelis, subrectis, distantibus, 4-4U, in 10 
u., rhaphem non attingentibus, nodulo et centrali et terininalibus 
validis rotundatis, area parum dilatata levi cinetis. 

Hab. in fossis Thuringie (A. RoESE), Moravie (J. NAVE), pro- 
pe « Pregratten» Tyrolixe (HEUFLER), pr. « Salisburgum » (SAUTER). 
— Var. linearis Gutw. Mat. fl. Galicyi 1890, p. 22, t. 1, f. 19, 
Nuova Notarisia 1890, p. 193: valvis 43,2 z 12 (apicibus 7,2 v. latis), 
medio non constrictis; costis validis, 5,8-7 in 10 »v., non puncta- 
tis, radiantibus, rhaphem subattingentibus. In fossis turfosis in 
«Cétula» prope «Radawam» Galicize austriae: (R. GUTWINSKI). 


34. Navicula Fromentere Cleve On some new or little Known Dia- 


toms p. 10, t. .II, f. 24. — Parva, valvis ellipticis, 37,5 z 12,5-13, 
stris transversis costatis, crassis, OÓ in 10 v, rhaphem attingen- 
tibus sed cirea nodulum centralem abbreviatis. 


Baecillariee, Naviculacese, Navicula. 
Hab. ad insulas balearicas (SogpERLUND). — Navécula inedi- 
lerranea IxXuetz. est forte eadem species. 


35. Mavicula cotiformis Grun. in Cleve On some new or little known 


Diatoms p. 1l. — Navécuie Fromenterc Cleve proxima, valvis 
60 214, apicibus cuneatis; striis transversis 5 in 10 p. 

Hab. in fl. «Demerare River» dieto (GRUNOW). 
36. Navicula borealis (Ehr.) Kuetz. Bacill. pag. 96, t. 28, f. 68, 72, 
Schum. Diat. H. T. p. 74, t. 4, f£. 55, Lagerst. Spetsb. p. 24, t. I, 
f. 4, O' Meara Ir. Diat. p. 345, t. 30, f. 14, C. et M. Diat. n. 141, 
H. L. Sm. Sp. t. n. 253, V. H. Syn. p. 76, t. 6, f£. 3-4, A. Sehm. 
Atlas t. 45, f. 15-21, Pennularia latestriata Greg. in Micr. Journ. 
II, t. 4, £. 12, Pritch. Inf. p. 907, t. 7, f. 74, Pznnularia chilensis 
Bleisch in Hedwigia II, n. 5, t. 4, f. 1-2 et in Rabenh. Alg. Eur. 
n. 885 non Ehrenberg!, Pinnwularia hebridensis Greg. in Mier. 
Journ. II, p. 28, Pznnulavrza borealis Ehr. Verb. t. I, II, f. 6, t. IV, 
]; f;.5.et V, f..4, Mier. 1. 94, I, 5, f..9, t. 38; 14], £503, . 10 DEI 
a-b, XXXVII 2, f.| 9 ete., Abh..1871; t. I.e, f. 10; Nord 2b 
f. 52-093, Weisse Guan. t. 2, f. 97, Brun Alp. p. 82, t. 8, f. 11, 
Weisse 1851, p. 278, t. I, f. 1, Kirchn. Alg. Scehles. p. 173, Ra- 
benh. Süssw. Diat. t. VI, £. 19, W. Sm. Br. Diat. Il, p. 94. — 
Valvis lineari-ellipticis, subinde ad apices rotundatos vel subtrun- 
catos constrictulis, 30-70 x». longis, costis subremotis, robustis, cir- 
citer 5-6 in 10 jv., rhaphem subattingentibus, nonnumquam abbre- 
viatis, in medio valva radiantibus, apices versus sensim conver- 
gentibus; nodulo centrali rotundato semper distincto, terminalibus 
nonnumquam oblteratis; area magna, ad valvarum apices dilatata. 

Hab. in aquis dulcibus, cataractis, rivulis, muscis humidis per 
lotam Europam et Americam e planitie usque in regionem alpi- 
nam; intra Salpam in mari prope Messanam Sicilie vix eadem 
(CASTRACANE). — Var. caraccana (Ehr.) Brun l. c, Pinnularia 
caraccana Ehr. (ubi?): typo longior, angustior, medio leniter di- 
latata. Cum specie passim. — Var. mundivaga Ehr. Mikr. p. 115. — 
Var. subacuta Ehr. Mikr. p. 115. — Var. scalaris (Ehr.) Grun. in 
Wien. Verhandl. 1860, p. 518, t. 2, f. 15, Rabenh. Fi. Alg. Eur. 
p. 216, Stauroptera scalaris Ehr. Verb. p. 135, t. 4, 2, f. 3, Stau- 
roneis scalaris Kuetz. Bacillarien 1814, t. 29, f. 37, Pritch. Inf. 
p- 915, t. 12, f. 10: lineari-oblonga, costis validioribus, mediis ssepe 
deficientibus. Cum typo hinc inde. — Var. producta Grun. l. c. 
t. 2, f£. 14: apicibus valvarum obtusis productis, lateribus leniter 
triundulatis. Ad «Mull» Anglie; in Galicia (GUTWINSKI). 


35 


Bacillarieze,, Navieulaces, Navicula. 2 
37. Navicula? Kinkerii Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 49, t. 9, f. 169. 
— Valvis elongato-lanceolatis, subsigmoideis, 109 z 18, rhaphe sub- 
sigmoidea, striis valde obliquis, transversis, 2-3 in 10 p., striolatis. 

Hab. fossilis ad « Nagy-Kürtós, Szakal» Hungariae. — Ad P/eu- 
vosigma accedit. 


38. Navicula subalata Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 38. — Na- : 


vicula forti Greg. similis sed major, validius striata, valvis 82 z 21, 
medio utrinque margine hyalino 2 v. lato, apices versus decurren- 
te donatis, striis transversis levibus, validis, 5-5'/, in 10 x. ra- 
diantibus, mediis 2-3 abbreviatis; nodulis terminalibus a polis re- 
motis. 

Hab. in mari Arctico (?). 


B. Costze approximate. 


* Costz:e rhaphem ubique attingentes. 


39. Navicula sublinearis Grun. in V. H. Syn. Diat. Belg. p. 76, t. 6, 


f. 25-26. — Valvis angustis, linearibus, 20-30 ». longis, quando- 
que medio paullulo inflatis, apicibus rotundatis; costis rhaphem 
attingentibus, cirea nodulum medianum abbreviatis, costis subtili- 
bus in valvae medio radiantibus, dein apices versus subconvergen- 
tibus, 21-24 in 10 y. 

Hab. in aquis dulcibus in Belgio? (Va H&EURCK). 

40. Navicula retusa Bréb. Diat. Cherb. f. 6, W. Sm, Diat. II, p. 92, 
Donkin in Mier. Journ. 1861, p. 14, t. 1, £. 17, Rabenh. FI. Eur. 
Algar. I, p. 186, O' Meara Ir. Diat. p. 355, t. 30, f, 4211, Cl. et 
Grun. Arct. Diat. p; 98, V. H. Syn. p. 76, Suppl. t: Aj $95 A; 
Sehm. Atlas t. 46, Navéicula pectinalis Brób. in W. Sm. Br. Diat. 
II, p. 92, Rabenh. Fl. Eur. Alg. I, p. 186. — Valvis lineari-ob- 
longis, usque ad 70 &». longis, 7-8 ». latis, apicibus late truncato- 
rotundatis; costis validis, parallelis, subdistantibus, apice subeapi- 
iatis, 7-9 in 10 w»., leniter radiantibus; rhaphe zona hyalina, an- 
gusta, cirea nodulum medianum paullo dilatata cincta; facie conne- 
ctivali latissime oblonga, medio constricta, utroque fine late trun- 
cata obtusangula, membrana connectivali lata longitrorsum lineis 
numerosis punctatis exarata. 

Hab. ad oras Gallie pr. «Dives, Cherbourg» (DE BRÉBISSON), 
Anglia ad « Cork Harbour » (W.SwrTH), «Hull» (NoRMAN) et North- 
umbrie (DoNKIN) ad «Lysekil, Oldenburg» (GRuNOW); etiam in 
mari Adriatico (DE-Towr, Lgvri-MoRENOS). — Frustula 9-25 vw. 
lata. «An Libellus?» — Var. subretusa (Grun.) V. H. Syn. p. 77, 


40 


22 


4l 


Baeillarie;, Navieulaces:e, Navieula. 

Suppl. t. ;t, f. 10, Navzcula subretusa Grun. in A. Schm. Atlas 
t. 46, f. 45-46, V. H. Typ. n. 74: valvis angustis, ad 70 5, lon- 
gis; striis 6 in 10 v., apice non capitatis. In sabuletis marinis ad 
«DBlankenberghe» Belgii (VAN HEURCK). 
. Navicula nana Greg. in Pritch. Inf. pag. 909, Rabenh. Fl. Eur. 
Algar. L p. 186, Pinnularza pygmca Ehrb. Microg. t. X, I, f. 9, 
Greg. Mier. Journ. IV, p. 3, t. I, f. 8. — Valvis minimis ovali- 
elliptica 25-28 z 10, apicibus obtusis, striis transversis validis ra- 
diantibus punetatis rhaphem non attingentibus 10-12 in 10 »., no- 
dulo centrali oblongo area parum dilatata cincto. 

Hab. in aqua dulei prope Edinburgum Scotie (GREGORY). — 
Var. brevis Gutw. Fl. Gal. p. 20, t. 1, f. 16. In Galicia. 


42. Navicula opima Grun. Alg. Novara 1868, p. 100, t. I A, f. 13 (sub 


Navécula fortis var. opima), A. Schm. Atl. t. 46, f. 24-26, Cl. Vega 
p. 470. — Frustulis 22 v». latis, truncatis, medio minime constri- 
ctis, valvis late ovato-lanceolatis, 50-55 z 19-21, ad polos rotun- 
datis, rhaphe recta, nodulo centrali parvo, oblongo, nodulis termi- 
nalibus minutis, a valve fine remotis; striis validis, epunetatis, 
subradiantibus, 51/,-6 in 10 », in area parva orbiculari nodulum 
centralem ambiente deficientibus. 

Hab. inter sabulam ad radices Ecklonis ad S. Paulum et 
raro ad sabulosa litora ad « Auckland» (Exped. NovARA). — Habi- 
tus speciei aqui? dulcis incole, Naveeule variantis Greg. Etiam 
Navicule retusc Bréb. proxime accedit sed valva in hac angu- 
stiores. 


43. Navicula Hilseana Janisch in A. Sehm. Atlas t. 45, f. 65, 73-774, 


V. H. Syn. pag. 77, Suppl. fig. 11, Pinnularia Hilseana Jan. in 
Hilse 1860, pag. 82. — Valvis linearibus, circiter 40 w. longis, 
apicibus rostrato-capitatis, rhaphe sine zona hyalina, nodulo me- 
diano pseudostauro latiusculo subcuneiformi ciucto; striis tenuibus, 
10 in 10 ». in medio valvae radiantibus, ad apices versus conver- 
gentibus. 

Hab. in aquis dulcibus ad « Paliseul» Belgii (DELOGNE), in lacu 
«Moran» ad «Loka» et fl. « Demerara» (JANISCH). 


44. Navicula directa Ralfs in Pritch. Inf. pag. 906, A. Schm. Atlas 


t. 47, f. 1-5, Pinnularia directa W. Sm. B. D. I, p. 56, t. 18, 
f. 172, Jan. et Rabenh. Hondur. pag. 10, t. IV, f. 7, Jan. Guano 
p. 28, t. I A, f. 25, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 217. — Valvis 
lineari-lanceolatis, 60-90 x». longis, ad utrumque finem sensim at- 
tenuatis, apicibus acutatis; costis exacte parallelis, rhaphem sub- 


41 


43 


Bacillariez, Naviculace:, Navieula. 98 
tenuem attingentibus, 7-7Us in lO &.; nodulo centrali oblongo, 
parvo et angusto. 

Hab. ad litus pr. «Sussex» Anglie (W. SwrrH), Hibernie (O' 
MEARA), in mari adriatico et mediterraneo (DE-Towr) inter AI- 


gas ex Honduras (JaNisCH). — Adest etiam forma costis non 
exacte parallelis, subradiantibus (C. Janisch Guano t. I. A, f. 25), 
fossilis in Guano Peruvie, — Var. subtilis (Greg.) Cleve Diat. 


Vega p. 467, Pinnularia subtilis Greg. Diat. of the Clyde. p. 16, 
t. I, £. 19, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, pag. 176, Navécula subtilis 
Ralfs: valvis auguste subrhombeo-lanceolatis, gracillimis, 85 
5-6, apicibus acutatis, costis transversis parallelis, rectis, 9-11 in 
10 &., rhaphem attingentibus, nodulo centrali distincto oblongo. Ad 
oras Scoti: in «Lamlash Bay» (GREGORY), in mari Arctico (CLE- 
vE) — Var. angusta Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 39, Cleve 
Vega pag. 4607: valvis elongatis angustisque, ad 115 z 7-8, striis 
transversis parallelis 8 in 10 x. Ad oras Finmarehis, Spitsber- 
gie aliarumque regionum maris Arctici (P. T. CLEVE). 

45. Navicula criophila Castrac. Diat. Challenger p. 26, t. l5, f. 2 45 
(sub Péinnularza), Notarisia 1889, p. 689. — Valvis anguste rhom- 
boideis, 76 z 12 v. (ex icone), transverse costatis, costis rhaphem 
attingentibus, apicibus rotundatis; valvis transverse convexis. 

Hab. in mari Antarctico (Exped. OHALLENGER). 

46. Navicula Allmaniana (Greg.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 899, Rabenh. 46 
Fl. Eur. Algar. IL, p. 184, Pinnwularia Allmaniana Greg. Diat. 
of the Clyde p. 16, n. 21, t. I, £. 21. — Valvis late elliptico-lan- 
ceolatis, late marginatis, 40-70 p. longis, apicibus obtuse acuta. 
tis, striis validis, radiantibus, non granulatis, rhaphem subattin- 
gentibus, 7!,-8 in 10 »., nodulo medio valido, terminalibus sub- 
obliteratis. 

Hab. ad oras Scotiw et in mari mediterraneo. 

47. Navicula Holstii Cleve Diat. Grónl. 1881, pag. 11, t. 16, f. 1. — 47 
Valvis elliptico-ovalibus, 52-64 z 16-20, apicibus subeuneatis, striis 
subparallelis, 14 in 10 p., indistincte punctatis, rhaphem attingen- 
tibus, linea laterali submarginali et indistineta interruptis. | 

Hab. in aquis dulcibus ad « Kornak » Groenlandiz (N. O. Horsr). 


** Coste rhaphem ubique non attingentes, ez in medio valvze sitze conspi- 
cue abbreviata vel deficientes. 


l. Valvz medio paullo vel non inflatz. 


48. Navicula Brebissonii Kuetz. Bacill. p. 93, t. 3, f. 49, t. 30, f. 39, 4s 


24 


Bacillariese, Navieulaces, Navicula. 

Rabenh. Süssw. Diat. p. 38, t. 6, f. 54, Lagerst. Spetsb. Diat. p. 22, 
t. 1, f. 2, A. Schm. Atlas t. 44, f. 16-19, O' Meara Ir. Diat. p. 350, 
t. 30, f. 24-25, Weisse 1860, t..1, f. 30, V. H. Syn. p. 71, t. 5, 
f. 7, Truan Diat. Astur. p. 41, t. 2, f. 18, Frustulza btpunctata 
Bréb. Consp. p. 18!, Navicula bipunctata Bory?, Pinnularia stau- 
roneiformis W. Sm. Br. Diat. I, pag. 57, t. 19, f. 178 a vix 5, 
Pinnularia Brebissoni? Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 222, Brun 
Diat. Alp. p. 83, t. 8, f. 15, Stauroptera Brebissonii Kirchn. Alg. 
Schles. p. 177. — Valvis lineari-ellipticis, 35-59 pw. longis, apici- 
bus rotundatis, subattenuatis, rhaphe zona hyalina, apices versus 
angustata, medio sensim ampliata cincta; costis nitidis, medium ver- 
sus abbreviatis, medio deficientibus et hinc pseudostaurum efticien- 
tibus; eostis eximie radiantibus, demum abrupte valde convergen- 
tibus, circiter 11-15 in 1O x. 

Hab. in aqua dulci per totam Europam passim, inprimis in ri- 
vulis e nive zterna defluentibus per totum tractum Alpium, mon- 
tium Pyrenzorum, nec non in monte « Dovrefjeld» Norvegic; etiam 
in montibus Tatricis (SCHUMANN, GuTwWiNSKI). — Var. subproducta 
V. H. Syn. p. 77, t. 5, f. 9: latior et brevior; apicibus subaíte- 
nuato-rostratis. In aqua dulci pr. « Louvain» Belgii (VAN HEURCKE). 
— Var. diminuta V. H. Syn. pag. 77, t. 5, f. 8: gracilis, minuta, 
apicibus vix attenuatis. Ad «Frahan» Belgii (DELOGNE). — Var. 
angusta Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 519, t. 3, £f. 18: forma sub- 
angustissima, apicibus leniter productis. In rivulis alpium. 


49. Navicula intermedia Lagerst. Diat. Spetsb. 1873, p. 23, t, 1, f. 3. — 


Frustulis a facie connectivali visis rectangularibus, angulis rotun- 
datis; valvis oblongo-linearibus, 18-42 2 6-8, apicibus obtuso-ro- 
tundatis, margine medio sspe leviter concavis et apices versus 
sepe leviter angustatis; nodulo centrali oblongo-rectangulari, no- 
dulis terminalibus rotundatis, rhaphe e lineis duabus subrectis com- 
posita; striis transversis validis, rectis, propius nodulum centralem 
hune versus, propius nodulos terminales hos versus convergenti- 
bus, 7-815 in 10 w., in media valve parte deficientibus, area lon- 
gitudinali lineari, transversali lata, versus margines dilatata. 

Hab. locis variis Spetsbergie et Beeren Eil. (LAGERSTEDT). — 
Frustula exsiecata hyalina, striis pallide flavescentibus. Naviculce 
boreali et N. Brebissonii subaffinis. 


50. Navicula molaris Grun. in Wien. Verhandl. 1863, v. 149, t. 13, 


f. 20, V. H. Syn. tab. 6, f. 19. — Parva, valvis lineari-oblongis, 
30-40 z 7-8, apicibus rotundatis, striis transversis parum radian- 


Bacillarieze, Navieulaces, Navicula. 25 
tibus, epunetatis, 20 in 10 »., in media valvs parte deficientibus, 
nodulo centrali magno orbiculari. 

Hab. ad rotas molarum in pago «Holling» ad litora meridio- 
nalia laeus Peisonis in Hungaria (GnuNow). — Est quasi Navi- 
cula Brebissonii minor delicatius striata: differt etiam striis pa- 
rum radiantibus. — Var.? abyssinica Grun. in Martelli Flor. Bo- 
gos. p. 192, t. I, f. 4, Notarisia 1886, p. 194: a typo differt striis 
minus radiantibus, 22 in 10 p. Ad «Sciotel» Africx (O. BECCARI). 
51. Navicula Stauroptera Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 516, t. 2, 
Ius Diat. Fr2Jos. Land p. 46; t. I, £18, Sehum. 9DISt HOST. 
p. 76, t. 4, f. 52, Micr. Journ. 1869, p. 295, t. 18, f. 9, O' Meara 
Ir. Diat. p. 350, t. 30, f. 28, A. Schm. Atlas t. 44, f. 39-41, V. 
H. Syn. pag. 77, t. 6, £. 7, Pinnularéia Stauroptera Rabenh. Fl. 
Eur. Algar. I, p. 222, Brun Diat. Alp. p. 80, t. S, f. 9, Schum. 
P. D. 1867, t. 2, f. 51, Stauroptera parva Ehr. Verb. p. 135, n. 222, 
t. III, £. 19, Kirchn. Alg. Sehles. p. 177, Stauroneis parva Kuetz. 
Bac. pag. 106, i. 29, f. 29. — Valvis lineari-elongatis vel sub- 
ellipticis, medio vix inflatis, 55-100 ». longis, apicibus tumidulis, 
rotundatis; costis in medio valvz» radiantibus, ad apices eximie con- 
vergentibus, robustis, brevibus, 10-12 in 10 ». (in forma parva 6-7) 
aream hyalinam amplam circa rhaphem linquentibus, mediis vero 
deficientibus et hine pseudostaurum efficientibus. 

Hab. in fossis, rivulis, ad ripas fluminum atque lacuum, per 
Germaniam passim (RABENHORST, KIRCHNER), porro in lacu Pei- 
soni Hungarie (GnuNow), ad ripas Trontzs et Tiberis Itali:e (Ra- 
BENHORST), in lacu Genevensi et iu rivulo montis « Zermatten» 
Helveti:: etc. (RABENHORST, BRUN), prope «Falaise» Gallizee (DE 
BREBISSON), in fossis prope « Nieuport » inter Zygnemata 
(WESTENDORP, ,WALLAYS) nec non ad «Eegenhoven» prope « Lou- 
vain» Belgii (P. GAuTIER); in Mexico (EHRENBERO). — Var. parva 
Grun. l. c. £. 19: valvis angustioribus, medio parum dilatatis, api- 
cibus subtruncato-rotundatis, 34-60 x». longis, facie connectivali la- 
tissime lineari, utroque fine truncata, costis divergentibus, mem- 
brana connectivali lata, levissima. Ad Dresdam Saxonie (RABEN- 
HORST) et in lacu « Neusiedler» Austrie (GRUNOW); in montibus 
Tatricis (SCHUMANN). 

92. Navicula parvula Ralfs in Pritch. Infus. pag. 908, Lagerst. Diat. 
Spetsb. 1873, p. 26, t. 2, f. 4 (non H. L. Sm), Pznnularia par- 
và Greg. in Micr. Journ. II, 1854, p. 98, t. 4, f. 11, Rabenh. Fl. 
Eur. Algar. I, p. 216, teste Lagerstedt qui diagnosin fusiorem prz- 


26 


Bacillarieze, Naviculaces, Navicula. 
bet. — Frustulis e facie connectivali visis rectangularibus, angu- 
lis rotundatis, 25-33 2 5-8, valvis linearibus, medio leviter dilata- 


. tis, apicibus obsolete dilatatis subtruncatis, rarius oblongo-lineari- 


bus; nodulo ceutrali majori rotundato, nodulis terminalibus parvis 
rotundatis; rhaphe e lineis duabus subrectis composita; striis trans- 
versis subvalidis, rectis, inter se et axin transversalem subparal- 
lelis, abbreviatis, aream longitudinalem non attingentibus, 8!/,-10 
in 10 p5., area longitudinali lineari, circa nodulos dilatata, regio- 
ne striis carente majore, medio dilatata, apices versus attenuata 
circumdata. 

Hab. in aquis dulcibus Spetsbergic et Beeren Eil. (LAGERSTEDT), 
in Scotia et Hibernia prope « Killarney » (GREGORY). — Color fru- 
stuli exsiecati pallidissime lutescens. E cohorte. Pinnwlarzearum. 


53. Navicula menapiensis O'Meara Ir. Diat. p. 346, t. 30, f. 15. — 


Parva, valvis 40 z 12, linearibus, apicibus rotundatis leniterque co- 
noideis; costis marginalibus, remotis, spatio intermedio modice 
lato, lineari-elliptico. 

Hab. ad algas marinas et in stomachibus Ascidiarum in 
oris Hiberniz. 


54. Navicula Tabellaria Kuetz. Bacill. p. 98, t. 28, f. 79-80, t. 30, 


f. 20, Donk. Br. Diat. p. 70, t. 12, f. 4, O' Meara Ir. Diat. p. 346, 
t. 30, £. 12, A. Sehm.- Atlas t; 49, f£. 4; V, H.^ Syn? pote D. 
f. 8, Pinnularia Tabellaria Ehr. Verb. p. 134, t. IT, I, f. 26, t. 3, 
LI f27,; VE, £74, IV; £514. 4, T, £4: M2. S; TEOr SENE 
f.6/173, IV; E 4d t: AMT; £11, 6 2; TE; 106; OPORTERE: 
I, f. 3, Pinnularia leptogongyla Ehr. Ber. 1853, p. 265, M. t. 16, 
III, £22; t.:10/47 £. Tl5"t.. 16; 1! f. 10; XTV? £14) 0t HORE 
etc. Rabenh. Süssw. Diat. p. 44, t. VI, f. 24, Alg. sub n. 663 (cum 
Navicula gibba mixta!) W. Sm. Diat. I, p. 58, t. XIX, f. 181, 
Pritch. Inf. p. 896, t. XII, f. 21, Pinnularia gibba vav. Tabella- 
"ria (Ehr.) Brun Diat. Alp. p. 86, t. S, f. 18, Truan Diat. Astur. 
p. 96, t. 1, f. 25, t. 2, f. 10 (saltem ex parte) XNaveéicuía lepto- 


53 


54 


gongyla Ehr. Amer. p. 130, Pinnularia acrospheréia Rabenh. 


Süss. Diat.p. 45, t. 6, f. 30, W; Sm: Br. Diat. Ij. p. 587 t: 1ORENMISx: 
Pinnularia Tabellar?a b. acrospheria Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, 
p. 211, Brun Diat. Alp. p. 86, t. 9, f. 26. — Habitu Nav?culc 
Stauroplterc. Grun., a qua differt valvis longioribus, ad 140 4. lon- 
gis, inflationibus et inediana et terminalibus magis distinctis, costis 
fere totam vel totam valvam occupantibus at in medio valve val. 


Bacillariee, Naviculaces, Navicula. 27 
de abbreviatis (punctiformibus), raro absentibus, numerosioribus, 
12-15 in 10 », superioribus convergentibus. 

Hab. in aquis duleibus Anglie, Germanie, Hispanis, Gallic, 

Belgii, Galieie, Helvetiz ete. in Amer. bor. et centrali (EHREN: 
BERG), ad insulam Trinitatis (KuETZzING). 
55. Navicula gibba (Ehr.) Kuetz. Bacill. p. 98, t. 28, f. 70, A. Schm. 
Ailas t. 45, f. 45-51, O' Meara Ir. Diat. p. 348, t. 30, f. 19, Bull. 
Four 887; p. 72, 1.060, E12; V. H. Syn. p. 78y toA9t 2, 
Pinnularia gibba Ehr. Verb. t. I, II, f. 8, I, t. II, I, f. 24, et 
BD TET M' t 106 II, £. 23,6 3, I, £ 9; 6 IAIE, $3609 I2, 
NIU OIS70 pl 1,5. f. 30, Rabeüh: S: D. p.945; 65 VE £997, Alg. 
n. 668 (una cum Pznnwlaria Tabellaria!) et n. 804, W. $m. Br. 
Diat. I, t. 19, f. 180, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 211, Weisse 
1864, t. I, f. 14, 1860, t. I, £. 38, Brun Alp. p. 85, t. 8, f. 17. [.Na- 
vicula decurrens Kuetz. Bacill. p. 99, Sp. p. 81, A. Schm. Atlas 
t. 45, f. 29-30, Cl. Vega p. 461, fig. 20, Pinnularia decurrens 
pupEmepn v9,1lI, f, 15, Mikr. t...2, IIE £44, t4. IIIE £./7 :etc., 
Rabenh. Süss. Diat. p. 45, t. 6, f. 20 vix differt]. — A Navccu/a Ta- 
bellaria differt inflatione mediana usque ad inflationes terminales 
sensim attenuato-prolongata; valvis 50-70 v. longis; costis radian- 
tibus, eireiter 11-12 in 10 v», rhaphem attingentibus, subinde me- 
dio obliteratis. 

Hab. iu aqua dulci per Europam et Americam tai borealem 

quam australem passim. 
56. Navicula abaujensis Pant. Foss. Bacill. Ung. 1I, p. 41, t. 3, f. 54, 
Navicula oblonga Neupauer Asatag Diatom. t. 1, f. 25, t. 2, f. 54 
non Kuetz. — Valvis elongatis, 79 z 11, medio et ad polos obtu- 
sos 8 p.latos inflatis; striis transversis 8 in 1O &., validis, abbre- 
viatis, distantioribus, subradiatis, polos versus divergentibus, ad 
medium interruptis; rhaphe recta polos versus redunca. 

Hab. fossilis ad « Abauj-Szántó, Czekehása» Hungaris. 

57. Navicula bicapitata Lagerst. Diat. Spetsb. 18753, p. 23, t. I, f. 5, 
O' Meara Ir. Diat. p. 352, t. 30, f. 32-34, V. H. Syn. p. 78, t. 0, 
SUL Tuan Diat.. Astur. p. 40; t. 2; £; 7, 11, 4.224, Naveoula 
dicephala Ehr.?? — Valvis angustis, linearibus, circiter 60 x. lon- 
gis, rostrato-capitatis, costis subtilibus, 9-10 in 10 p., ia medio 
valve radiantibus, ad apices convergentibus, cirea rhaphem aream 
angustam, hyalinam, ad nodulum centralem jsubquadrangulari-am- 
pliatam linquentibus. 

Hab. in aquis dulcibus Spetsbergizte (LAGERSTEDT), Hiberniz (O' 


28 Paeillarieze, Navieulacece, Navieula. 

MzEARA), Hispanie (TRuAN vy LuanRDp) — Var. hybrida Grun. in 
V. H. Syn. t. 6, f. 9. Ad Naviculam subcaptlalam accedit. 

58. Navicula Naveana Grun. in Wien. Verh. 1868, t. XIII, f. 24, 
Pinnularia Naveana (Grun.) Rabenh. Fl. Eur. Algar. I. p. 222. 
— Minor, valvis lanceolatis, 25-32 z 5-5,5, apicibus parum ineras- 
satis subcapitatis, nodulo centrali magno subquadrato, costis trans- 
versis tenuibus, radiantibus, in media valve parte deficientibus, 
20 in 10 x. 

Hab. inter muscos in fonte moatis «Franzensberg» Brune 
in Moravia (NAVE). : 

59. Navicula subcapitata (Greg.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 902, O' Mea- 
ra- Tr, Diat;'f. 3950, 1:930; £f 45) Ar Schm? Atlas t? 4T SS 
96, V. H. Syn. p. 78, t. 6, f. 22, Pinnularia subcapitlata Greg. 
in Mier. Journ. 1856, t. 3, f. 30. — Valvis angustissimis, linea- 
ribus, medio parum angustatis, circiter 25-35 x«. longis, apicibus 
rostratis, leviter, subcapitatis, costis subdistantibus, circiter 11-12 
in 10 v., rhaphem haud attingentibus et in valva medio deficien- 

libus; nodulis terminalibus magnis. 

Hab. in aquis dulcibus per Britanniam magnam passim (GRE- 
GORY, O' MEaRA), ad « Noire fontaine» (DELOGNE) et « Manage» 
Belgii (P. GAuTIER). — Var. paucistriata V. H. Syn. t. 6, f. 22: 
striis brevibus sensim sensimque brevioribus in tota media valvse 
parte deficientibus. In Belgio (Va HEURCK). 

60. Navicula appendiculata (Ag.) IKuetz. Bacill. p. 93, t. 3, f. 28 et 
t. 4, 1.1-2, Rabent! S. D:;'p! 56; t. Sj/£^ 75; 81; Gron nO IeE. 
Verhanül? 1860; p. 952; 172, f. 29, Suring. Ale? Japor: p DEUM 
f. 4, Weisse 1860, p. 361, t. 1, f. 7, C. et M. Diat. n. 249, Brun Diat. 
Alp^p.'697t; 7, f ZL"V7 H. Syn. p^ 79, € 0, f. TS) 20r 
lia appendéculata Ag. Icon. Alg. t. 1, Cymbella append?tculata 
Ag. Consp. p. 9, Navicu/a obtusa Ehr. Verbr. p. 131? (ex Ame- 
rica bor.) — Valvis angustis, linearibus, medio lenissime constri- 
ciis, 25-95 x. longis, apicibus leniter rostrato-subeapitatis; costis 
delicatis, 16-17 in 10 p., rhaphem non attingentibus, in medio val- 
vi radiantibus sensim abbreviatis et spatium amplum hyalinum 
stauroneiforme linquentibus, ad apices convergentibus. 

Hab. in aquis dulcibus et subsalsis nec non in aquis calidis ther- 
marum totius Europa passim; in aquis dulcibus in horto botanico 
Bruxellensi Belgii (DELOGNE); fossilis ad « Leffe» Italie (CAsTRA- 
CANE). — Var. irrorata Grun. in V. H. Syn. tab. 6, fig. 30-31 
(nomen) — Var. exilis Grun. l|. c. tab. 2, fig. 29, Brun l. e.: 


Bacillariee, Navieulaces, Navicula. 29 
minor, valvis breve lanceolatis, ad 15 x». longis, apicibus capitula. 
lis; striis indistinctis. Cum specie passim. An huc AcAhnanthidéium 
microcephalum W. Sm.? — Var. budensis Grun. in V. H. Syn. t. 6, 
fig. 27-28 (nomen). 

61. Navicula polaris Lagerst. Diat. fr. Spetsb. 1873, p. 26, t. 2, f. 3, 61 
Bohusl. Diat. p. 33, Cl. Vega p. 466. — Frustulis e facie connecti- 
vali visis rectangularibus, augulis rotundatis, 51-72 2 14-16; val- 
vis lanceolato-oblongis, apices obtuso-truucatos versus leviter at- 
tenuatis; nodulo centrali majori rotundato, terminalibus rotunda. 
tis; rhaphe e lineis duabus rectis composita; striis transversis va- 
lidis, subrectis vel leviter curvatis, propius nodulum centralem 
hunc versus, propius nodulos centrales hos versus convergentibus, 
centralibus remotioribus 5'/5-61], in 10 »., terminalibus densioribus 
7-8!/, in 10 v.; area longitudinali anguste lineari circa nodulum 
centralem in aream transversalem rectangularem fere dimidiam 
latitudinem valvz occupantem dilatata, circa nodulos terminales 
leniter ampliata. 

Hab. iu aquis dulcibus ad « Liefde B.» Spetsbergiz et « Reeren 
Eiland» (LAGERSTEDT) — Frustulum exsiccatum hyalinum striis 
pallide lutescentibus. 

62. Navicula megastauros Cleve Diat. Vega p. 464, t. 36, f. 19. — 6 
Parva, valvis ellipticis, probabiliter medio depressis, 20 z 8, striis 
costatis 16 in 10 ». obliquis, rhaphem (medio excepto) attingen- 
tibus, nodulo centrali stauro amplo cincto. 

Hab. ad «Caput Deschnew » maris arctici. 

63. Navicula mesoleja Cleve On some new or little known Diatoims 63 
p. 10, t. 1I, f. 26, C. et M. Diat. n. 193. — Valvis valde convexis, 
linearibus, 40-60 z 5-8, apicibus cuneatis, striis transversis, l5 
in 10 »., lenissime radiauntibus, rhaphem subattingentibus, in me- 
dio valvae nullis et hic spatium hyalinum transversum linquentibus. 

Hab. in aquis dulcibus in Brasilia (WARMING). — Habitus fere 
Navicule Pinnularie Cleve sed valvas magis convexas et strias 
confertiores praebet. 

64. Navicula thermalis Ardiss. App. II. Alg. Sicil. n. 241 (sub nomi- 64 
ne Pinnularie) non Ehrenberg. — Valvis elliptico-lanceolatis, 
apicibus rotundatis, 85 &. longis, costis subradiantibus flexuosis, 
12 in 10 p., rhaphem non attingentibus, area levi ad centrum di- 
latata et rhaphem ad nodulos terminales eingente. 

Hab. in aquis «S. Venera del pozzo» cirea «Acireale» insule 
Sicilia (F. ARDISSONE). 


30 Bacillarieze, Navieulacex, Navicula. 
65. Navicula robusta Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 53, t. 9, f. 159. o5 
— Valvis late elongato-lanceolatis, 117,5 236, ad polos subceapi- 
tatis, striis 10-12'/, in 10 x., costatis, validis, radiantibus, polos 
versus divergentibus; area nuda, dilatata, late lanceolata, ad me- 
dium inflata. 
Hab. fossilis ad « Gyóngyós-Pata» Hungariz. 

66. Navicula irregularis Pant. Foss. Bacill. Ung. II, pag. 49, t. 30, 66 
f. 424. — Valvis elongato-lanceolatis, 126 z 21, polis subacutis; 
striis 7-10 in 10 v»., transversis, validis, alternatim longioribus et 
brevioribus et in uno latere valvas vitta lata interruptis. 

Hab. fossilis ad «Bory» Hungaris. 

67. Navicula Chyzerii Pant. Foss. Bacill. Ung. Il, p. 43, t. 5, f. 96, ez 
Navicula véiridula Neup. Asatag Diat. t. 1, f. 27 non Kuetz. — 
Valvis ovato-lanceolatis, elongatis, 66 z 19, striis 8-9 in 10 p., ad 
medium valva abruptis, radiantibus ad polos divergentibus, area 
nuda ad polos et precipue ad medium inflata. 

Hab. fossilis ad « Czekehása» Hungarie. — An Navécula Duo 
Ehr.? ! 

68. Navicula Index Temp. et Brun Diat. foss. du Japon p. 45, t. 5, 68 
f. 7. — Valvis longe lanceolatis, 90-110 z 15-20, pseudostauro am- 
plo et margine duplici preditis; nodulis terminalibus inter duas 
curvas marginum sitis; costis levibus, omnibus convergentibus, a 
rhaphe modice remotis, ad apices densioribus, centro distantibus; 
facie connectivali regulari, utrinque truncata. 

Hab. fossilis in calcaria «Sendai et Yedo» Japonia. 

69. Navicula Pisciculus (Ehr.) Kuetz. Bacill. p. 95, t. 28, f. 64, Sp. p. 75, 69 
Rabenh. Fl. Eur. Alg. p. 200, PZnnul. Pisciculus Ehr. Amer. t. 2, 
I, f. 30, Rabh. S. D. p. 44, t. 6, f. 43. — Valvis anguste lineari- 
bus, elongatis, gracilibus, apicibus constrictis productis obtusis sub- 
capitatis, striis transversis remotis, nodulo centrali oblongo-ro- 
tundato. 

Hab. ad «Cayenne» Gujance (EHRENBERG); ad «Falaise» Gal- 
lite (DE-BRÉBISSON). : 

70. Navicula longiceps Greg. Micr. Journ. IV, 1856, p. 8, t. 1, f. 27, qo 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 200. — Valvis sublate linearibus, 
40-42 p. longis, sub polis constrictis, apicibus rotundatis parum an- 
gustioribus; striis nullis vel indistinetis, nodulo centrali transverse 
dilatato, terminalibus minimis rotundatis. 

Hab in Scotia (GREGORY). 
71. Navicula? Raéana Castrac. Diat. Challenger pag. 25, t. 15, f. 3 7I 


; Bacillarieze, Navieulace:, Navieula. 3l 

(sub Pinnularia), Notarisia 1889, p. 690. — Frustulis eleganter lan- 

ceolatis, 105 z 42 (ex icone); valvis spiraliter inflexis; rhaphe sig- 
moidea in area levi lanceolata, costis circumradiantibus. 
Hab. ad «Zebu» ex insulis Philippinis (DocT. RAE). 


2. Valva medio valde modiceve inflat. 


72. Navicula globiceps Ralfs iu Pritch Inf. p. 897, Cl. Vega p. 464 [non 
Lagerst. Spetsb. p. 27, t. 11, f. 5, que Naviculam hwmzstem Douk. 
sistit, V. H. S. p. 79, t. A, fig. 183, Pinnularia globiceps Greg. 
in Mier. Journ. IV, 1856, p. 10, t. III, f. 34, Rabenh. Fl. Eur. 
Algar. I, p. 221. — Valvis parvis, lineari-oblongis, 30-40 p. lon- 
gis, sub pois constrictis apicibus capitato-globosis maximis ; costis 
distinctis, radiantibus, vrhaphem nou attingentibus, in media valvae 
parte deficientibus, 14-16 in 10 ».; nodulo centrali parvo, oblon- 
go-rotundato, area levi usque ad marginem extensa cincto. 

Hab. in Scotia (GnEGORY), in Belgio (VaN HEURCK). — Var. 
crassior Grun. Arct. Diat. p. 27, t. I, f. 13: apicibus valvarum ca- 
pitatis paullo brevioribus; striis transversis, 14 in 10 5. Ad « Ja- 
mal» rarius. Longit. 42 »., latit. valv. 12 y. 

73. Navicula biglobosa Schum. Diat. 1867, pag. 57, t. 2, £. 48. — 
Valvis anguste lanceolatis, circ. 55 2 7,5-8, apicibus obtusis glo- 
boso-capitatis, rhaphe recta medio modo notata, nodulo centrali 
oblongo-elliptico non terminato, nodulis terminalibus rotundatis ; 
eostis brevibus, subradiantibus, 8 in 1O &., striis fere 30' in lO p. 

Hab. in fossis prope Regiomontum et «Leasburg» in Masovia. 
— Navicule globicipiti Greg. et N. nodosc proxime accedit. 
74. Navicula Braunii Grun. in V. H. Syn. pag. 79, t. VI, f. 21. — 
Valvis lineari-lanceolatis, 40 ». longis, apicibus modice rostrato- 
capitatis, costis rhaphem haud attingentibus, 10-11 in 10 p., me- 
dis valde radiantibus, termiualibus convergentibus, in medio valva 
subabbreviatis et aream hyalinam stauroneiformem linquentibus ; 
nodulo centrali angusto. 

Hab. in aquis dulcibus ad «Liresse» in Belgio (DELOGNE). 
75. Navicula pachycephala Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 105, Pzn- 
nwlaria pachycephala Rabh. Süssw. Diat. p. 49, t. VI, f. 40. — 
Parva, valvis lanceolatis, 35-45 ». longis, sub polis valde constri- 
ciis, apicibus capitato-rotundatis; striis subtiliter granulatis, ra- 
diantibus, rhaphem non attingentibus, subdistantibus, 11-13 in 10 
U.; nodulo centrali magno, rotundato, area oblonga levi cineto, no- 
dulis terminalibus sspe obliteratis; frustulis a facie connectivali 


32 


Bacillariee, Naviculaees, Navieula. 
visis oblongo-linearibus, medio nonnumquam leniter constrietis, utro- 
que fine truncatis, obtusangulis, membrana connexiva sublata sub- 
tiliter striolata. 
Hab. in fossis litoralibus subsalsis (?) promontorii « Gargano» Ita- 
lie et ad oras Scotis. — An ad sectionem « Radiose» aptius re- 
ferenda? 


76. Navicula biceps Ehr. Verb. p. 130, t. IIl, 1, f. 13, Kuetz. Bacill. 


74. 


p. 96, t. 28, £. 51, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 195. — Valvis 
parvis, 25 ». longis, late lanceolatis, medio dilatatis, sub polis le- 
viter constrictis, apicibus obtusis, productis, subcouicis; striis...?; 
nodulo centrali rotundo. 

Hab. in Europa pr. «Falaise» Galli:e (BRÉBISSON teste KuET- 
ZING) in Mexieo, Amer. bor. (EHRENBERG). — Mihi ut claro Ra- 
benhorst plane ignota. Cum nihil de structura, striis, nodulis etc. 
ab auctore dictum sit, certe determinari non potest. PZnnwularia bi- 
ceps Gregory Mier. J. IV. omnino aliena est. 


II. Valvae 2-3-undulatz:e aut medio manifesto constrictz. 


. Navicula mesolepta Ehr. Amer. t. 4, II, f. 4, Mier. f. 17, II, £. 11 
a-b, Kuetz. Bacill. pag. 101, tab. 28, f. 73, t. 30, f. 34, Rabenh. 
Süssw. Diat. p. 41, t. 6, f. 72, A. Schm. Atlas t. 45, f. 52-53, 70, 
V. H. Syn. p. 79, t. 6, f. 10-11, Pinnularia mesolepta W. Sm. 
Br. Diat. I, p. 58, t. 19, f. 182, Brun Diat. Alp. p. 87, t. 7, f£. 20. — 
Valvis lineari-oblongis, triundulatis, 20-65 p». longis, apicibus ro- 
strato-capitatis; striis vix nodulum centralem versus abbreviatis, 
mediis valde radiantibus, terminalibus convergentibus, 10-14 in 10 ». 

Hab. in aquis dulcibus Europe et Americ: (Gujana) passim. 
— Var. thermes (Ehr.) V. H. Syn. p. 80, t. 6, f. 12-13, Pinnu- 
laria lhermes Ehr. Amer. t. 2, VI, f. 22, t. 3, III, f. 15, Mikrog. 
tab. 39, III, f. 100, Navicula mesolepia var. nodulosa Grun. in 
Wien. Verh. 1860, pag. 520, Nae:cu/a thermes A. Schm. Atlas 
t. 45, f. 67-71, O' M. Ir. Diat. pag. 353, t. 30, fig. 35, Navicula 
nodwlosa Kuetz. Bacill. pag. 101, t. 3, f. 57, t. 28, f. 71, Sehum. 
Diat. H. T. p. 77, t. 4, f. 53, Lagerst. Spetsb. Diat, p. 22, t. 2, 
f. 29: valvis medio subconstrictis, striis in medio valva carentibus 
et tunc pseudostaurum efficientibus. In aquis dulcibus passim. — 
Var. producta Grun. |. c. t. 2, f. 22 a: valvis linedribus, medio 
leniter inflatis, apicibus obtuse productis. — Var. stauroneiformis 
Grun. l. c. f. 22, b. A. Schm. Atlas t. 45, f. 52-53, V. H. Syn. 
tab. 6, f. 15, Pinnwularéia mesolepla var. enlerrupta W. Sm. Br. 


m 


Tl 


Bacillarie:, Naviculace:x, Naviceula. 38 
Diat. I, pag. 87, tab. 8, f. 9, b, Navicula interrupta W. Sm. non 
Ehrenb.: leniter undulata; striis 10-12 in 10 »., bene distinctis, 
medio interruptis. Cum specie passim. — Var. nivalis (Ehr.) Brun 
Diat. Alp. pag. 87, tab. 7, fig. 31, Navécula nivalis Ehr. Abh. 
1853, p. 528, M. t. 33 D, 2 a, fig. 5, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, 
p. 298: minutissima, 12-15 ». longa, linearis, triundulata, undula 
media ceteris angustiore; apicibus obtusis. In monte Rosa, al- 
pium jugi cire. 3900 m. altitudine ubi Pyramis Vincentii vocatur 
(EHRENBERG). — Var. nodosa (Ehr.) Brun Diat. Alp. p. 87, t. 7, 
f. 29, Naveezcuía nodosa Ehr. Inf. 179, n. 220, t. XIII, f. 9, Amer. 
EPIO M 0.17; rf 12-19; 34, tab. 19; -A;1 £06) Iuetz. 
Bae. p. 101, t. 28, f. 82, Rabenh. Süssw. Diat. p. 41, t^ VI, £. 86, 
Alg. n. 1342 et Bac. exs. n. 47, M. J. 1850, t. 1, f. 5, Priteh. Inf. 
p. 894, t. 9, f. 143, Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 321, t. 2, 
f. 21, A. Sehm. Atlas t. 45, f. 50-58, O' Meara Ir. Diat. p. 352, 
t. 30, f. 26, Hass. Dr. Alg. p. 431, t. 102, f. 7 [Huc fortasse per- 
tinent. PZnnularia ?socephala Ehr. Amer. pag. 133, M. t. 5, III, 
f. 21, Pinnularia Monile Ehr. Abh. 1840, p. 20, M. t. 17, I, f. 12, 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 220 et verisimiliter etiam Navzcula 
(Pinnularia) gracillima Greg. in M. J. 1856, t. 5, f£. 31, W. Sm. 
Dr. Diat. IL, p. 95, Pinnwlar?a tenuss Greg. in M. J. 1854, p. 97, 
t. 4, f. 9, Pinnularia linearis Greg. in M. J. 1885, t. 3, f. 29]: 
valvis linearibus, mediocribus, triundulatis, tumore medio sepius 
latiori, apicibus porrectis capitato-rotundatis; striis brevibus, fere 
parallelis, marginalibus, 10-16 in 10 v. Cum specie passim. 
78. Navicula Temperei Drun Diat. foss. du Japon p. 45, t. 5, f. 1. 
— Valvis oblongis, robustis, medio undulatis, apicibus rotundatis, 
140-150 z 45-55, sulcis duobus ex utroque nodulo terminali orien- 
tibus eirca rhaphem dispositis et versus aream latam centralem 
magis magisque ampliatis; costis levibus, 5-6 in 10 v., prope aream 
abrupte explanatis. 

Hab. fossilis in ealearia «Sendai et Yedo» Japonic. 

79. Navicula Legumen Ehr. Amer. t. 4, I, f. 17, M. t. 106, I, f. 16, 
Deb Eo2Ilibtend, AIEc£o4 a, 15A, T. L0: HON EEV 5478, L, 4.9, 
t. 4, II, f. 8 etc. Abh. 1869, p. 65, t. I, £. 9, A. Schm. Atlas t. 44, 
f. 44-47, V. H. Syn. p. 80, t. 6, £. 16, Pznnwularia nodosa W. Sm. Br. 
Diat. IL, p. 96 non. Navecula. nodosa Kuetz., P2nnularia Legwu- 
ien Rabenh. Süssw. Diat. p. 45, t. 6, f. 94 non Slaurone:s (Pleu- 
rostauron) Legwmen Ehr. — Valvis linearibus, leniter triundu- 


latis, tumoribus subinde :gre distinctis, apicibus attenuato-ro- 
9 


-] 


Bacillariee, Naviculacecw, Navicula. 
stratis, vix capitatis, 80-100 ». lougis; rhaphe area hyalina am- 
pla cirea nodulum centralem couspicue dilatata cincta; striis cir- 
citer 11 in 10 »., in medio valve valde radiantibus, apices ver- 
sus valde convergentibus. 

llab. in aquis duleibus per Europam passim, in America bo- 

reali (EHRENBERG). 
80. Navicula zellensis Grun. Verh. 1860, pag. 521, t. 1, f. 31, Rab. 
FlI.. Eur, Algar./1,-p../207; Sehum. P: .D. 1869502, .£ 11:90 MUR 
Diat. p. 357, t. 30, f. 48, V. H. S. t. 12, f. 14. — Parva, valvis 
lineari-oblongis, 16-30 25-6, leviter triundulatis, apicibus pro- 
ductis obtusis ; striis indistinctis, maxime abbreviatis, marginalibus; 
nodulo centrali magno, subquadrato. 

Hab. in lacu «Erlaf See » dicto prope «Mariazell», porro in 

Austria inferiori, Stiria, Tirolia, regione Salisburgensi (GRUNOW), 
Moravia (NAVE), in Helvetia, prope « Meiringen, Thun» (RABEN- 
HORST); in Hibernia (O' MEARA); in montibus Tatricis (RACIBORSKI 
sec. GUTWINSKI). 
81. Navicula polyonca Brób. in Kuetz. Species pag. 85, V. H. Syn. 
p. 80, t. A, f. 14, Pinnular:a polyonca (Dréb.) W. Sm. Br. Diat. 1I, 
p. 95, Lewis N. et R. Sp. p. 9, t. 2, £. 7, Sc. Gossip. 1968:3p933B. 
f. 64, Pinnularia undwulala Greg. in Mier. Journ. II, t. IV, f. 10. 
— Valvis elongatis, sublinearibus, triundulatis, medio tumore imul- 
to majori, apicibus rotundato-capitatis valde inflatis, 60-80 v. lon- 
gis; striis plus minus abbreviatis, nonnunquam submarginalibus, 
levigatis, in valve medio radiantibus, circiter 12 in 10 w., apices 
versus valde convergentibus; rhaphe zona ampla, hyalina, medio 
pseudostauroneiformi-ampliata cineta. 

Hab. in aquis dulcibus Seotiv et Hibernie prope « Killarney, 
Bantry » (GREGORY, W. SurTH), Galliz ad « Falaise» (DE BRÉBISSON) 
nec non ad «Lille, Marseille» (DESMAZIERES), ad « Liresse» Belgii 
(DELOGNE). 


82. Navicula Areschougiana Grun, in Wien. Verh. 1860, p. 521, t. I, ; 


f. 23, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 207. — Valvis linearibus elon- 
galis, leviter triundulatis, 922 7,5-8, apicibus productis obtusis; 
striis transversis abbreviatis, obsolete punetatis, cire. 10 in 10 ».; 
nodulo centrali parvulo oblongo, area lata lineari, levi cincto. 

Hab.inter Algas in mari Baltico ad oras Dahusic& (ARESCHOUQG). 
— A Navicula polyonca Bréb. (qua aquse duleis incola) valvis 
magis elongatis, medio subampliatis differt. Navzewte Hirudznis 
forma mihi videtur, 


80 


Bacillariez:e, Navieulacec, Navieula. 39 

83. Navicula Kochii Pant. Foss. Bacill. Ung. Il, p. 49, t. 4, £. 72. — 83 
Valvis ellipticis 45 z 17, ad medium leuiter constrictis, polis rotun- 
datis, striis 8-12 in 10 &., eostatis, area levi rhaphem ambiente 
medio dilatata. 

Hab. fossilis ad «Szurdok-Püspóki» Hungaris. 

34. Navicula neocruciata De-Toni, Navzcula erwezata Cleve On so- g4 
me new or little known Diatoins p. 6, t. I, f£. 11. nec Fortmorel. 
— Valvis oblongis, 87 z 17, medio 14 y». latis et hic ergo leniter 
constrictis, striis transversis 12 in 10 »., parallelis, costatis, levi- 
bus aut indistincte granulatis, in medio valva absentibus, rhaphem 
non attingentibus, 

Hab. in Groenlandia sed dubie. 

85. Navicula Sancti-Thoms Cleve Diatoms from tàe West Indian gj. 
Archipelago p. 6, n. 39, t. I, f. 4. — Valvis 61 z25,5, ambitu un- 
dulatis, apicibus productis, striis transversis validis, vadiantibus , 
5-6 in 10 r., marginalibus, circa rhaphem aream latam linquen- 
tibus. 

Hab. ad insulas Virginum semel (CrLEvE). — Navicwte Botte- 
"ianc Grun. proxima dicitur. 

86. Navicula nicobarica Grun. in Wien. Verhand. 1863, p. 150, t. 14, & 
f. 8, Alg. Novara p. 18 [A. Schm. Atlas t. S, f. 57, t. 70, f. 35-30, 
male], Cl. Vega p. 505, t. 35, f. 16! — Minor, valvis late ovatis, 22- 
38 2 17-206, striis validis, costatis, radiantibus, 5//,-6 in 10 v., lineis 
duabus rhaphi approximatis, levibas, latiuseulis interruptis, nodulo 
centrali medioeri, orbieulari. 

Hab. in sabulosis marinis insule nicobarice «Kamortha» dicte 
(FRAUENFELD), iuter algas marinas ad «Point de Galle» insule 
Ceylonze (F. R. KyEgLLMAN). — Navicule fusce Greg. similis sed 
multo minor et confertius costata (nec striata). Habitus fere Coc- 
coneidis. 

87. Navicula floridana Cleve On some new or little known Diatoms &7 
pag. 6, t. 1, fig. 10. — E mediocribus, valvis elongatis, 45-75 z 
10-12, leniter medio constrietis et hic 8-9 x». latis, apicibus ro- 
tundatis, striis haud distincte punctatis, parallelis, 15 in 1O vp., 
ad apices confertioribus et hic 20 in 10 »., in valvze medio deficien- 
tibus, rhaphem non attingentibus, area circa rhaphem lineari an- 
gusta. 

Hab. in portu «Pensacola» Floride (C. FEBIGER). 

88. Navicula mesolepta (Ehr.) Kuetz. DBacill. pag. 101, t. 28, f. 33, sa 
t. 90, f. 24, non auct, nonnull. posterior. — Valvis angustis, 60 z 


36 Bacillariez:, Navieulacezx, Navieula. 

15, triundulatis, apicibus augustatis, capitatis; striis costatis, ra- 
diantibus. 

Hab. in aquis duleibus per Europam passim — Navécula me- 
solepla, auct. nonnull. omnino diversa est. 

89. Navicula Claviculus (Greg.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 867, A. Schm. N. 
D. p. 90, t. 2, f. 28!, Pénnularia Claviculus Greg. Diat. of the Clyde 
p. 6, t. I, £. 5, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 221. — Parva, val- 
vis angustis, sublinearibus, 35-50 v. longis, medium versus bis con- 
strictis, polos versus subcelavato-incrassatis, apicibus rotundatis ; 
costis transversis parallelis, rectis, rhaphem subattingentibus, in me- 
dia valv:e parte nullis, 14 in 10 ».; nodulo centrali distineto, ro- 
tundato, area magna, levi, perspicua, usque ad marginem exten- 
sa cincto. 

Hab. ad oras Seotie, Hibernie, Jutlandie, Bahusie (LAGER- 
STEDT) ad «Hvidingsoe» (ScHwiDT); fossilis ad «Bremia» Hunga- 
ri:& (PANTOCSEK). 

90. Navicula plena O' Meara in Q. J. M. S. 1867, vol. VII, n. s. p. 85 
(sub Pznnularza). — Valvis 60 230, late ellipticis, subacutis, co- 
stis radiantibus confertis, centro longioribus, aream centralem hya- 
linam elliptico-lanceolatam linquentibus, numero duplici (in eodem 
spatio) quam in JNavicula semzplena Grev. 

Hab. ad «County Down» Hibernia. 

91. Navicula Hirudo Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 207. — Valvis 
valde elongatis, linearibus, ad 80-140 p. longis, sub:qualiter 3-4- 
undulatis, sub polis valde constrictis, apicibus dilatatis truncatis; 
striis radiantibus, evidenter granulatis, 12-16 in 10 p., rhaphem sub- 
attingentibus vel plus minus abbreviatis, vitta unica in utroque la- 
tere rhaphes plus minus approximata, nonnunquam leviter undu- 
lata interruptis; nodulo centrali distincto, rotundato, area plus mi- 
nus dilatata cincto. 

Hab. in algis marinis maris Baltici (RABENHORST). — Vix Pín- 
nularzea. 

92. Navicula inelegans Grove et Sturt Diatom. Otago, Appendix p. 2, o: 
t. X, f. 60, Notarisia 1887, p. 253. — Magna, lanceolata, cire 14 ». 
longa, raphe medio leniter ampliata, valvis (frust. vis.) valde con- 
vexis, ambitu fusiformibus, plerumque centro ampliatis at varia- 
bilibus; striis subradiantibus, circiter 15 in 10 »., raphem attin- 
gentibus. 

Hab. fossilis ad « Oamaru » in Nova Zelandia, — Apiees P/eura- 
slauron in menten referunt. An Diadesmwis ? 


ie] 


Bacillarieze, Naviculaces, Navicula. 37 

Ad Pinnwlarieas accedunt: 

93. Navicula Passerinii De-Not. in Erb. Critt. ital. ser. II, fasc. 2, 
n. 81 (sub Pznnularia). — Exigua, vix 20 ».longit. zequans, sspe 
brevior, frustulis e facie connectivali visis rectangularibus, valvis 
elliptico-oblongis, costatis, costis radiantibus, discretis ; nodulis sub- 
validis. 

Hab. ad vias, strata tenuia, mucosa, olivacea formans in urbe 
«Parma» et cirea hane urbem passim (J. PASSERINI) — Teste 
De-Notaris erescendi modo Frustulam pelliculosam Grun. Nav. 
t. 9, f. 18, dimensione et forma Navezculam smwlticam :mulatur. 
Coste haud granulatz. 

94. Navicula modesta Grun. in Mois. u. Neumayr Beitr. Palz»ont. 
(Esterr. Ung. u. des Orients 1882, p. 143, t. 30, f. 39. — Parva, 
valvis 35 « 7, Navécule appendiculatee subsimilibus; striis tran- 
sversis medio non interruptis sed hic lenissime radiantibus, apices 
versus opposite obliquis, 21-22 in 10 v. 

Hab. fossilis raro (GRuNOw) *). 


II. RADroszz Grun. in Wien. Verh. 1860, V. H. Syn. 1885. 


95. Navicula oblonga Kuetz. Dacill. p. 97, t. 4, fig. 21, Schum. Diat. « 


H. T. p. 72, t. 3, f. 46, A. Schm. Atlas t. 47, f. 63-68, O' Meara 
Iretat pi 944, 4. 390, £.10; V..H. Syn? pag. SI, 't. 7, t: | Truan 
Diat. Astur. p. 40, t. 2, f. 9 non Ehr., Frustula oblonga Kuetz. 
Alg. exs. n. 84, Pinnularia oblonga (Kuetz.) Rabenh. Süss. Diat. 
pud5:6.- 6, [.^6: Fl. Eur. Algar. E/p. 213, W. Sm. Brit: Diat: I, 
p. 59, i. 18, £. 165, Brun Diat. Alp. p. 82, t. 8, f. 3, Pinnula- 
ria polyplera Ehr. Amer. p. 193, Navécu/a viridula Vlr. ex parte 
sec. Rabenhorst, Navécu/a mactilenta Ehr. Infus. p. 183, tab. 21, 
RI Mi 16 I f, 9. A. Scéhm, Atlas t. 493, E. 7-9 BEonadwda- 
you mmaewentd- Bht. Amer. t. 2, TL: f. 283; 2; Ha 45 IUE 2, V 
f. 3, Mikrog. icon. plur. — Valvis lineari-ellipticis, sepius medio 
distincte inflatis, 100-180 ». longis, apicibus lenissime inflato-ca- 
pitatis; rhaphe zona hyalina distincta, cirea nodulos et centralem 
et terminales dilatata cincta; costis robustis, subtiliter transverse 


*) Lectores monere cogor ad finem generis totius species numerosas sectio- 
nibus variis adscribendas przsecieipue a cl. Ehrenberg propositas (maxima ex 
parte solo nomine vel diagnosi imperfecta donatas) subjunxisse quas vero 
humanissimus diatomologus, hoe utens volumine, in determinandis Nav?enutoe 
speciebus conferre velit. 


93 


94 


28 


Bacillarieze, Navieulacezx, Navieula. 
striatis, cirea nodulum eentralem vemotis (5 in 10 ».), dein con- 
fertis (7 in 10 p».), radiantibus, flexuosis, demum apices versus con- 
fertioribus (8 in 10 ».), rhaphem versus radiantibus, margines ver- 
sus convergentibus; nodulis terminalibus validis. 
Hab. in aquis dulcibus per Europam et Americam tam borea- 
lem quam australem passim; fossilis in farina silicea Suecizx, Fin- 


landi. — Ofr. var. Grun. in Wien Verhandl. 1860, p. 523. — ' 


Var. subparallela Rattr. Diat. North Tolstoa p. 425, tab. XXIX, 
f. 2, Notarisia 1890, n. 17: valvis 90 z 10, margine subrectis, api- 
ces rotundatos versus leniter attenuatis; nodulis terminalibus ova- 
iis, 2,8 n». latis, apicibus valde adpressis; nodulo centrali hyalino 
elliptico; costis ut in typo, apices versus obliquis; striis 10-12 in 
10 ». Fossilis in depositu « North Tolstoa Lewis». — Navécula Ve- 
lox Kuetz. Bacill. p. 91, t. 5, f. 66, est eadem species ae Nacvi- 
cula oblonga Ehr. Verbr. t. 3, I, f. 14. 


96. Navicula peregrina (Ehr.?) Kueiz. Bacill. p. 97, t. 28, f. 52, Sp. 


p. 73, Grun. in Wien. Verhandl. 1860, pag. 523, A. Schm. Atlas 
t. 47, fig. 57-60, O' M. Ir. Diat. p. 408, t. 34, f. 6, Cl. Vega p. 466, 
V. H. Syn. p. 81, t. Vt 2, Truan Diat. Astur. p.40, 
Pinnularia peregrina Ehr. Amer. p. 133, t. 1, I £. 5-6, t. 2, IV 
Li4;0VLO£2225 £58, L £9; M.rAe Ja DHp £a lg, XVIII 
1,133, V, f.117; -W. Sm.,B. D. Lj p.:56, 6:18, £.1170, BablpSnp 
p. 43, t. 6, f. 10 (f. brevior). — Valvis late lanceolatis, 80-110 v». 
longis, apicibus obtusis, levissime attenuato-rostratis; rhaphe zona 
angusta, hyalina, cirea nodulum centralem ampliata et hic trans- 
verse elongato-quadratica cincta; striis costiformibus validissimis, 
medio sc pe 1-2 abbreviatis, valde radiantibus, 6-7 in 1O »., termi- 
nalibus vero convergentibus, circ. 8 in 10 ».; nodulis terminalibus 


conspicuis, 
Hab. in aquis subsalsis tam Europe quam Americe borealis 
passim ; ad ins. «Falkland», S. Dominicum et Cubam. — Forma 


brevior (10-50 x». longa ex Rabenhorst) quae verisimillime typum 
Ehrenbergii genuinum sistit, occurrit in America boreali, ad ins. 
« Falkland », Cubam, S. Dominicum, S. Johannem et in Persia australi. 
— Var. Meniscus (Schum.?) Grun. Arct. Diat. p. 93, V. II. Syn. 
p. 82, iab. 8, fig. 19, Navicula Meniscus Schum. P. D. 1867, p. 55, 
tab."2;' fig. 227, O'Meara ' Ir. Dial? pag.» 972, "tab. 99 ipt s 
valvis lanceolatis, apicibus abrupte attenuatis, 40-70 z 16-17, 
striis transversis radiantibus, ad apices transversalibus, transverse 
delieate striolatis, 7-8 in 1O p., cirea nodulum centralem aream 


06 


Bacillarieze, Navieulaces, Navicula. 39 
levem rotundatam linquentibus. In aquis subsalsis et salsis maris 
baltiei (DANNFELT, GRUNOW, SCHUMANN) in aqua dulci ad « Helsing- 
fors » Fenni: (DANNFELT); in depositu Regimontano Borussiw 
(SCHUMANN), in portu Pillawensi (SCHUMANN), in Hibernia (O'MgARA). 
— Var. Menisculus (Schum.) V. H. Syn. pag. 82, t. 8, f. 20-22: 
parva, 25-20 p. long., valvis lanceolato-ellipticis, usque ad apices 
sensim attenuatis vel attenuato-rostratis; area circa nodulum cen- 
iralem hyalina prwsente, subinde fere nulla; striis transversis 8- 
12 in 10 v. In aquis dulcibus ad « Louvain» Belgii (VAN HEURCK); 
in depositu lIegimontano Borussie (SCHUMANN), et in mari Baltico 
(SCHUMANN). — Forma upsaliensis (Grun.) V. H. Syn. p. 82, t. 8, 
f. 23-24, Navicula (Men?scus var.?) wpsalzensis Grun. iu Cl. et 
Grun. Aret. Diat. p. 923, Navicula Gastlrum Gr. var. in Cl. et M. 
Diat. n. 242: valvis breve lateque lanceolatis, 22-36 z 9-10, striis 
transversis ut in var. Men?sco sed multo subtilius interruptis, 9- 
12 in 10 ». Locis variis Europz e. gr. ad « Upsal» Sueciz, « Wien » 
Austrie, «Strehlen» Silesi:, «Falaise» Galli: etc. —- Var. pulchra 
V. H. Typ. n. 307. — Var. curtestriata Pant. Foss. Dacill. Ung. II, 
p. 44, t. 2, f. 19: valvis elongatis, versus medium et ad polos in- 
flatis, 71 z 14,5; striis 11'/, in 10 »v., abruptis, subradiantibus, ad 
polos divergentibus. Fossilis ad « Gyóngyós» Hungaris. 

97. Navicula Haueri Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. Paleont. (Est. o7 
Ung. u. des Orients 1382, pag. 145, t. 50, f. 48. — Valvis obtuse 
lanceolatis, 80-120 v 17-18; striis transversis delicatissime puncta- 
lis, in valvae medio radiantibus, in apicibus secus directionem op- 
positam arcuatis, 5-8 in 10 x. 

Hab. fossilis frequenter (GnuNOW). — Navicule peregrinc 
(Ehr.) Kuetz. affinis, differt lineis duabus levibus longitudinalibus 
in utroque valve latere presentibus et strias interrumpentibus. 
Navicule groénlandicce Cleve etiam proxima. 

98. Navicula cincta (Ehr.) Kuetz. ubi?? ex Van Heurck, Ralfís in os 
-loxutchidnfussip.n901,- Sm..Sp. T. n. 256, :0; et/;M; Biato m: 106; V. 
H. Syn. p. 82, t. 7, £. 13-14, Pinnular?za cincta Ehr. Mikr. t. 10, 
JI, fig. 6 a-e! non Navicula cincta Pant. Foss. Dacill. Ung. Il, 
p. 44, t. 11, f. 196. — Valvis lanceolatis, angustissimis, circ. 40 vu. 
longis, apicibus rotundatis, obtusis; nodulo centrali area hyalina 
iransverse paullo producta ciucto; striis delicatis, circiter 12 in 
10 »., cirea nodulum distantioribus. 

Hab. in aquis dulcibus et subsalsis ad oras Baltici (DANNFELT) 
eie.; fossilis in Bohemia (EHRENBERG). — Teste Van Heurck ad 


40 


Bacillariezs, Navieulaces, Navicula. 

«Ostende» Belgii adest forma minuta V. H. valvis minutissimis. 
— Var. Heufleri Grun. in V. H. Syn. p. 82, t. 7, f. 12,15, Navr- 
cella Heufler? Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 528, t. 1, f. 32, O' 
Meara lr. Diat. p. 389, t. 34, f. 15, Pinnularia Heufleri Rabenh. 
Fl. Eur. Algar. I, p. 214, Brun Diat. Alp. p. 89, t. 8, f. 8: mi- 
nor, circ. 20-25 z 5, area hyalina mediana rotundata, striis magis 
robustis remotisque, circiter 8-10 ia 10 p». In aquis subsalsis pr. 
«Anvers» Belgii (P. GAUTIER), in muris, rupibus humidis atque pu- 
teis inter muscoset algas protococcoideas per Germaniam, 
Hiberniam, Austriam, Helvetiam etc. — Var.? leptocephala (Bréb.) 
V. H. Syn. p. 82, t. 7, f. 16, Navicula leptocephala Bróéb. vide 
sub Naviculà rhynchocephala. 


99. Navicula salinarum Gruu. Arct. Diat. pag. 33, t. 2, f. 34, Vega « 


p. 466, Sm. Sp. T. I, n. 315, Eiben Diat. Ostfr. Ins. n. 7, Cl. et 
M. n. 107, V. H. Syn. p. 82, t. 8, f. 9. — Valvis late lanceolatis, 
23-17 210-12, apicibus obtuse acuminatis vel subcapitatis; nodulo 
centrali area hyalina longitudinaliter valde elongata ecineto; striis 
iransversis ut in Navecula bothnica Grun., punctatis, medio radian- 
libus et alternatim abbreviatis, sed apices versus leviter convergen- 
tibus, 14-16 in 10 p., medio paullo distantioribus. 

Hab. iu aquis subsalsis et salinis (GRUNOW) etiam, ad « Heyst » 
(DEBY) et «Anvers» Belgii (VAN HEURCK). — Species quod ad 
valvarum formam valde variabilis. Navécula Carassiws Grun. est 
hujus speciei forma abbreviata. Ex Donkin N. /acustrés et ex Le- 
wis AN. cocconeiformis Greg. genuinam Navéieulam | Carassiwimn 
Ehr. sistunt. 


100. Navicula gracilis Kuetz. Bacill. p. 91, t. 3, f. 48, t. 30, f. 57, 


Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 526, t. 2, fig. 27, V. H. Syn. 
p. 83, t. 7, £. 7-8 non Ehr. Inf. p. 176, t. 13, f. 2 ete. [quz ad JVa- 
vicwlam, lanceolatam pertinet] nee W. Sm. Brit. Diatom. 1 [quz 
ad Naveculam. lanceolatam verisimillime pertinet]. — Valvis elon- 
gatis, anguste lanceolatis, 40-80 v». longis, tantum apicibus lenissime 
attenuatis, subacutis; striis robustis, 2-5 prope nodulum centralem 
sitis equaliter abbreviatis, in medio valvi vix radiantibus, subre- 
ctis, terminalibus convergentibus, circiter 10-11 in 10 »., rhaphem 


attingentibus. 
Hab. in aquis dulcibus, rivulis et fossis per Europam passim; 
adest etiam fossilis. — [Var. schizonemoides V. H. Syn pag. 83, 


t. 7, £. 9-10, Schizonema neglectum "Thwait.: valvis plerumque 
apice paullo angustioribus, striis mediis longioribus sed incequilon- 


A 


Bacillariez,, Navieulaces, Navicula. 41 
gis; frustulis intra tubulos mucosos congestis. In aquis dulcibus ad 
«Louvain» belgii ete. (P. GAuTIER)]. — Var. levis Kuetz., Drun 
Diat. Alp. p. 65: valvis longe lanceolatis v. bacillaribus et tunc medio 
lanceolatis, 25-60 p. longis, apicibus rotundatis truncatisve, rhaphe 
valida; striis transversis subtilissimis, parallelis; striis longitudina- 
libus undulatis. In rivulis lacubusque alpium Helvetiarum: in la- 
cubus Lucerna et Constantie (J. BRUN). 

101. Navicula Semen Ehr. Verbr. T. IV, 2, f. 8, Kuetz. Bac. p. 99, 101 
t. 28, f. 49, W. Sm. Diat. I, p. 50, t. XVI, f. 141, Schum. in Kónigsb. 
Schr. f. 35, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 194, Donk. Br. Diat. 
t. 3, f. 8! Grun. Diat. F. J. L. 1884, p. 47, t. 1, f. 34, Amphi- 
sprora navicularis Ehr. Amer. 1843, p. 122, M. t. III, 1, f. 10- 
HII £58; t.-4; I, f. 106, t. 5, I, f. 10; Pinnularsa Semen. hr. 
Mikr. t. XIV, f. 13, t. XVI, III, f. 26, t. XVII, IL f. 8?? — Val- 
vis ovali-oblongis, 50-70 p. longis, medio turgidis, sub polis con- 
strictis, apicibus late rotundatis; striis distinctis, 10 in 10 p., gra- 
nulatis, subradiantibus, rhaphem attingentibus; nodulo centrali me- 
diocri, oblongo. 

Hab. in aquis dulcibus Anglie, Hollandie, Gallie australis, 
etiam fossilis in succino Borussie (ScnuMANN) et fossilis ad « Pen- 
isch» pr. «Strehlen » et ad « Orzesche» Silesiz (IKIRCHNER), in aqua 
dulei ad «Franz Jozefs Land» (GmuNow); in America boreali 
(EHRENBERG). 

102. Navicula flanatica Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 527, t. l, 10? 
f. 9, A. Schm. Atlas t. 47, f. 30, Cl. Vega p. 465. — Valvis anguste 
lanceolatis, 50 z 7,5-8, apicibus productis, acutiusculis, rhaphe re- 
cta, nodulo centrali oblongo; striis transversis obsolete punctatis, 
10-12 in 10 »., subradiantibus, longitudinalibus nullis. 

Hab. in sinu quarnerensi maris Adriatici (D." LoRENZ). — JNa- 
vicule gracilà e& N. radiose proxima. 

103. Navicula vulpina Kuetz. Bac. p. 92, t. 3, f. 42, Rabenh. Fl. Eur. 103 
Algar. I, p. 171, V. II. Syn. p. 83, t. 7, f. 18, Pinnularia vulpina Ra- 
benh. Süssw. Diat. p. 43, t. 6, f. 38. — Majuscula, e facie connectivali 
late linearis, utroque fine truncata, membrana connectivali latissima, 
plieato-striata; valvis late lanceolatis, 85-95 v. longis, apicibus le- 
niter attenuato-rostratis subobtusis; nodulo centrali area ampla, 
hyalina, subquadrangulari-rotundata cincto; striis transversis mediis 
arcuatis, rhaphem attingentibus, robustis, radiantibus, circiter 10 in 
u., terminalibus convergentibus. 

Hab. in aquis dulcibus tranquillis, inter Algas conferva- 


42 Bacillarieze, Navieulacez, Naviculàá. 
ceas per Germaniam passim ex gr. ad « Nordhausen» (KuETZING) 
aliisque locis (RABENHORST). — Sec. Drun et Truan species heec vi- 
detur Navzcule cuspzdate XKuetz. adscribenda. 

104. Navicula radiosa Kuetz. Bacill. p. 91, t. 4, f. 23, O' Meara Ir. 
Diat.: p: 407; 1. 94; £3; Schum; Diat. H:P2-ps 69; t. 9) EHE 
Schm. Atlas t. 47, f£. 50-52, Brun Diat. Alp. p. 78, t. 8, f. 2, CI. 
et Móll. Diat. n. 250, V. H: Syn. p. 83. t. 17, f... 20; 'Pinnulavea 
radiosa Rabenh. Süss. Diat. pag. 49, t. 6, f. 9, Fl. Alg. Eur. I, 
p. 214 (excl. var.), W. Sm. Br. Diat. I. p. 56, t. 18, f. 173 non Pzn- 
nwlaria silesiaca Bleisch [que ad Naviculam viridulam Kuetz. per-- 
tinet!|, Naezcula angusta Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 528, 
t. 2, f. 19. — Valvis angustis, lanceolatis, 45-60 ». longis, incon- 
spicue attenuatis, apicibus lenissime subcapitatis; nodulo centrali 
area hyalina, parva, oblonga cincto; striis transversis medianis ar- 
cuatis, valde radiantibus, terminalibus convergentibus, circiter 11- 
12 in 10 ».; frustulorum facie connectivali angusta, apicibus at- 
tenuatis. 

Hab. in aquis duleibus per totam Europam passim, imprimis 
per iractum Alpium vulgaris; etiam fossilis ad «Spoleto» Italic 
(CASTRACANE). — Var. acuta (W. Sm.) Grun. in Wien. Verhandl. 
1860, p. 524, Brun Diat. Alp. p. 78, t. 8, £. 24 (excl. syn. Kuetz.), 
V. H. Syn. p. 83, t. 7, £. 19, PZnnularia acuta W. Sm. Br. Diat. 
I, p. 56, t. 18, f. 171, Rabenh. F]. Eur. Alg. l, p. 2l/Zj mpi 
cula acuta Kuetz., Pénnularia amphoxys Ehr. Mikrog. fig. plur. 
sec. Rabenhorst et Drun: longior, magis anguste lanceolata, usque 
ad 105 », longa, apicibus acutioribus. In puteis, rupibus humecta- 
tis etc., in aquis dulcibus stagnantibus, cum specie passim. — Var. 
tenella (Bréb.) V. H. Syn. p. 84, t. 7, f. 21-22, Navecuía tenella 
iréb. in. Kuetz. Species p. 74, A. Schm. Atlas t. 47, f. 45-46: 
typo minor, apicibus acutioribus; striis magis delicatis confertisque 
15-18 in 10 p». In aquis dulcibus ad «Falaise» Gallix: (BRÉBIS- 
SON); ad « Bruxelles» etc. Belgii (VAN HEURCK); in Serbia (SCHAAR- 
scHMIDT). — Var.? fossilis Pant. Foss. Bacill. Ung. IIl, pag. 51, 
t. 5, f£. 91: valvis 36 z8, striis 11-12//, in 10 x. Fossilis ad « Gyón- 
gyós-Pata, Szurdok-Püspóki» Hungarie. — Var. ? dubravicensis 
Grun. in Mois. et Neum. Beitr. Palaont. Oest. Ung. u. des Orients 
1882, p. 144, t. 30, f. 49: punctis striarum transversarum in li- 
neas acute definitas, longitudinales, 2» in 10 ». dispositis; valvis 
12-85 » 11, lanceolatis, apicibus paullo rotundatis; striis transver- 


Bacillarieze, Naviculaces, Navicula. 43 
sis 13 in 10 j., in valve "medio remotioribus. Fossilis in depo- 
situ Dubravicensi. | 

105. Navicula Zostereti Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 528, t. 2, 10» 
f. 23, A. Schm, N. D. t. 3, f. 3, Atlas t. 47, f. 42-44, O' Meara 
Ir. Diat. p. 408, t. 34, f. 7, Cl. Vega p. 468, Pinnwlaria Zosle- 
reli (Grun) Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 219. — Valvis lanceo- 
latis, 100-120 z 15-18, ad utrumque finem sensim attenuata, api- 
cibus subacutis; costis subparallelis, subdistantibus, mediis 5-6, ter- 
minalibus 5'/,-8'/ in 10 »., raphem non attiugentibus, nodulo cen- 
irali parvo oblongo, area nonnihil dilatata cincto. 

Hab. in fundo maris Adriatici prope «Fiume» (Dr. LORENZ); 
ad oras Hibernie (O'MgARA) et in mari aretico (Exp VEGA). — 
Quod ad formam, Navicwlam radiosam :emulatur, est vero multo 
major validiusque striata. 

106. Navicula viridula IKuetz. Syn. Diat. 1832, tab. I, fig. 12, Bacill. 106 
pa9l5590, £247, t. 4, £..10,15, Sp. p. 69; IPinnulavéa viridula 
Bhratabhs LS4/, p. 448,.M. 1.399; III. 97511009, Tj füg218, 06:438, 
Istis rite 387A. 2, D,. f. 2. etc. Nord. .t,,2; £; 60, Weisse» 1860,40. T, 
POOL QU Mor. Diat. p. 410, t. 34, £. 14; &. Schm. Atlasstablg47, 
LS 59-504. Brun .Alp.p. 80,1. Su&igziaGbpets Cip seta Diat, 
p-oo0d»08 2, fle! 35), Sm. Sp. T./5,920, Ct et M. Diat. uj 2315. V. 
H. Syn. pag. 48, t. 7, f. (23?) 25-26, non Ehr. nec W. Sm. Br. 
Diat. pag. 57, t. 18, fig. 175, Navzcula gracilis Ehr. Ber. 1846, 
p. 179, t. 2, non Kuetz. Pznnwiaria viridula Rabh. S. D. p. 43, 
LES Oo NF.TBLLAs Tai pagsn2l4, W.iSm. b.2DAE, p. 9ztabsMl8, 
f. 175. — Valvis late lanceolatis, ad 70 v. longis, apicibus attenuato- 
rostratis, obtusis, nodulo centrali area ampla, hyalina, rotundata cin- 
cto; striis validis, rhaphem attingentibus, intermediis radiantibus, 
circ. 5 in 10 p., terminalibus convergentibus, cire. 10 in 10 v.; 
nodulis terminalibus conspicuis; frustulorum facie connectivali an- 
gustissima. 

liab. in aquis dulcibus quietis lenteque fluentibus totius fere 
Europe, indicata e Belgio (VAN HEURCK, WESTENDORP), Hibernia 
(O' MEARA), Helvetia (DBRuN), Suecia (LAGERSTEDT), Germania 
(KuzgTZING, GRUNOw), Gallia (DREBISSON), ltalia imprimis in lacu- 
bus (LANzLt, PrccoNE, DALSAMO) et montibus Tatricis (GUTWINSKI); 
fossilis ad « Leffe» Itali; (CASTRACANE). — Var. avenacea (Dréb.) 
Grun. Diat. Casp. p. 112, t. 4, f. 28, Van Heurck Syn. pag. 84, 
t. 7, f. 20, Cl. et Grun. Arct. Diat. pag. 24, Navécuía avenacea 
Bréb. mscr.: typo minor, valvis circ. 20 ». long., eximie lanceo- 


44 


Bacillarieze, Naviculaces, Navicula. 

latis, apicibus vix productis, striis transversis tenuius punetatis. In 
aquis duleibus ad «Falaise» Galli: (BRÉBISSON); in sinu « Kras- 
nowodsk» maris Caspici (GRuNOw); ad «Bruxelles» aliisque locis 
Belgii (DELOoGNE, VAN HEUuRGK). — Var. silesiaca (Bleisch) Grun. in 
Cl. et Grun. Arct. Diat. p. 34, P?nnularia silesiaca Bleisch. Ueb. ein. 
Diat. 1862, p. 8], Rab. Alg. Eur. n. 954, Fresen. Ein. Diat. p. 68, 
t. 4, fig. 25-29, Navicula vadiosa (5. silesiaca Rabenh. Fl. Eur. 
Algar. l, pag. 214, Navicuia s?lesiaca H. L. Sm. Sp. T. n. 322: 
valvis lanceolatis, apicibus breve productis, rotundatis, striis con- 
tiguis leniter curvatis, pr:eter medias et apicales obliquis, rhaphem 
attingentibus; facie connectivali lineari vel oblongo-lineari, apici- 
bus truncatis. In. fluvio «Hohlau» (BrziscH); ad Francofurtum 
senkenb. (FRESENIUS); etiam in aquis dulcibus Galicizte (GUTWINSKI). 
— Var. slesvicensis (Grun.) V. H. Syn. pag. 81, t. 7, f. 28-29, 
Navicula slesvicensis Grun. in Móll. T. P. 3-4-20, Sm. Sp. T. 
n. 3293: parva, valvis latiuscule lanceolatis, 30-50 &. longis, apici- 
bus distincte rostratis, rostro lato; striis ut in typo, 8-9 in 10 uy. 
In aquis dulcis et subsalsis slesvicensibus (GRUNOwW) et Belgii (VAN 
HEURCE]). 


107. Navicula rhynchocephala Kuetz. Dacill. tab. 30, fig. 35, W. 


Sm. Br..Diat. I, p. 47, t. XVI, f. 132, Pritch. Inf. p. 9000 VIE 
f. 68, Rab. Alg. sub n. 887, Grun. in Wien. Verhand. 1860, p. 529, 
t. II, f. 31 b, Rabenh. Süss. Diat. pag. 39, t. 6, fig. 68, Fl. Eur. 
Algar. I, p. 196, Schum. Diat. H. Tatr. t; 68; f. 3; E 59D 
Br. Diat. p. 38, 1. 6, f. 4, A. Selimo Atlas t/ 47; f. 28:201 409]15924 
O' M. Ir. Diat. p. 316, t. 34, fig. 31, Brun Diat. Alp. Jura p. 80, 
i. 7, f..19, Cl. et Gr. Aret. Diat. p. 33, t. II, fig. 383, Sm; SpA E: 
n. 314, V. H. Syn. p. 84, t. 7, f. 31. — Valvis late lanceolatis, 
90-60 z 10-15, gracilibus, ad utrumque finem sensim attenuatis, sub 
polis plus minus constrietis, apicibus obtuso-rotundatis, capitato- 
longe-porrectis; striis transversis validis, granulatis, rhaphem vix 
attingentibus, centralibus radiantibus, 9-10 in 10 »., non alternatim 
abbreviatis, terminalibus densioribus, usque ad 12 in 10 u., subop- 
positis ut in N. salinarum ; nodulo centrali oblongo, area hyalina, 
parva, subceirculari cincto. 

Hab. in aquis stagnantibus fluentibusque etiam subsalsis fere 
per totam Europam passim, imprimis in Belgio (VAN HEURCKE), Austria 
(GRUNOW), Anglia (W. SurrH, DoNkIN), Hibernia (O' MEARA), Helve. 
tia (BRUN), in regione Tatrica elevata (SCHUMANN), Germania (KUET- 
ZING), Gallia (KurgrziNG), Bosnia (SCHAARSCHMIDT), Galicia (GUTWIN- 


Bacillariez,, Navieulacez:, Navicula. 45 
SKI), ad pzeninsulam « Jamal » (LUNDSTROEM), ad oras maris baltiei. — 
Color frustuli exsiccati, teste Grunow, nullus v. leniter ccerulescens, 
teste, e contrario, Brun color frustuli in N. rAynchocephala brun- 
neolus, in N. »vadzosa nullus v. ccrulescens. — Var. amphiceros 
(Kuetz.? Grun. in Cl. et Grun. Arct. Diat. pag. 39, V. H. Syn. 
p. 84, t. 7, f. 30, Navicula amphiceros Kuetz. Dacill. p. 95, t. 3, 
f. XXXIX, Rabenh. Fl. Eur. Algar. p. 198, A. Schm. Atlas t. 47, 
f. 25-26: valvis late breveque lanceolatis, ad 36 p. longis, sub po- 
lis valde constrictis, apicibus productis rostellatis; striis transver- 
sis subtilibus, 8-10 in 10 x. In aquis dulcibus prope « Nordhausen » 
Thuringie (KuETZING); in aquis subsalsis ad « Anvers » Belgii 
(VaN HEUuRCK). — Var. rostellata (IKuetz.?) Grun. in Cl. et Gr. 
Arct. Diat. p. 33, V. H. Syn. p. 84, t. 7, f. 23-24, Navicuia ro- 
stellata Kuetz. Bacill. p. 95, t. 3, f. 65?, Rabenh. Fl. Eur. Algar. 
l, p. 200, A. Schm. Atlas t. 47, f. 27-29!: valvis longius angu- 
stiusque lanceolatis, 40-60 ^. longis, lateribus parallelis, apieibus 
rostratis elongatis, acutis; striis transversis 10-11 in. 1O p.; area 
hyalina circa nodulum centralem angusta. In lacunis ad « Wange- 
rooge» (KuETZING), in aquis subsalsis ad «Anvers» Belgii (VAN 
HEUuRCK). Longit., ex Kuetzing., 25-36 »., hine forma Kuetzingiana 
vix huc pertinet. — Var. brevis Grun. in Wien. Verhandl. 1860, 
p. 529, t. 2, f£. 31 c., Navicula dirrhynchus Ehr. Amer. t. 3, I, 
f. 11?, Navicula rhynchocephala 6. forma parva Rabenh. Fl. Eur. 
Algar. I, p. 196: valvis breve lateque lanceolatis, apicibus paruin 
porrectis, obtusis. In America boreali (EHRENBERG); in Galicia 
(GuTwINSKI) et montibus Tatricis (RAcmBOoRsKI). — Var. biceps 
(Ehr.) Grun. l. e. p. 530, Nav?icula biceps Ehr. Amer. t. 3, I, 123, 
t. 2, III, f. 3?: varietati precedenti similis, apicibus vero breve 
capitatis. In America boreali (EHRENBERG); in montibus Tatricis 
(RAGIBORSKI sec. GuTWINSKI). — Var. ?dubia Grun. l. c. p. 529, 
t. 2, . 32: varietati e/ongat«e Grun. similis, apicibus subproductis 
obtusisque; striis seepe indistincte punctatis. In Austria (GRUNOW), 
Galicia (GuTwiINsKI) — Var. elongata Grun. l|. c. pag. 529, t. 2, 
f. 31 a: valvis longe acuteque lanceolatis, Navéculc vrad?0osc si- 
milibus. Cum varietate pracedente. — Var. genevensis Brun Diat. 
Alp. Jur. p. 81: major, 45-75 v. longa, apicibus angustis; striis 
longitudinalibus distinctis. In lacubus Genevensi et « Annecy » Hel- 
vetize (BRuN). Color silicis exsiccate flavescens. — Var. leptoce- 
phala (Rabenh.) Brun Diat. Alp. Jura p. 81, t. 9, f. 29, Navicula 
leptocephala Rabenh, Süss. pag. 59, tab. 6, f, 69, Naeicula rhyn- 


46 


Bacillarieze, Naviculacez, Navieula. 

chocephala c. robusta, Rabenh. Fl. Iur. Algar. I, pag. 196, V. H. 
Syn. t. 7, f. 16: valvis 50-60 ». longis, apicibus longe produetis, 
subelavato-inerassatis, striis parum distinctis. In aquis stagnanti- 
bus Germanie? (RABENHORST), ia aquis alpinis et lacunis Helvetiz 
(BRuN) et Italie (Dg- 2a — Navicula Lancettula. Schum. 
Preuss. Diat. 1867, p. 55, €. 2, f£. 34, V. H;'S. t. 8, £. H1 werisi- 
militer varietatem Navzeule Mabicoc Ade sistit. 


108. Navieula globifera O'Meara Ir. Diat pag. 417, t. 24, f, 22, — 


Valvis angustis, 45 z 7-8, margine leniter constrictis, apicibus con- 
strictis, apicibus constrictis lateque capitatis; striis transversis sub- 
tilissimis, convergentibus. 

Hab. in aqua dulei ad « Camolin» Hiberni. 


109. Navicula cryptocephala Iuetz. Bacill. p. 95, t. 2, f. 20, Rabenh. 


110. Navicula gregaria Donk. in Mier. Journ. 1561, p. 10, 


Süss. Diat. pag. 33, tab. 6, £. 71, Alg. n. 447, FI. Eur. Algar. I, 
p. 198, O' M. Ir. Diat. p. 414, t. 34, f. 25, W. Sm. B. D. I, p. 53, 
t. 17, f. 155, Donk. Br. Diat. p. 37, t. 5, f. 14. — Parva, valvis 
anguste lanceolato-subelliptieis, 28-50 z 6-7, apicibus plus minus 
porrectis, subcapitatis; striis transversis subtilibus, subradiantibus, 
liuearibus, 20-22 in 10 ».,rhaphem validam attingentibus ; nodulo 
centrali parvo, oblongo. 

Hab. iu stagnis, lacunis fossis rivulisque per totem Europam 
passim. — Var. veneta (IKuetz.) Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 148, 
Navicula venela Xuetz. Dacill. p. 95, t. 30, f. 76, Donk. B. D. 
p. 43, t. 6, f. 183, O' M. Ir. Diat. p. 372, t. 31, f. 45: valvis 20:2 7, 
lauceolatis, apicibus leniter productis; striis transversis tenuibus, in 
valve medio convergentibus, striis longitudinalibus (sub lente valde 
augente) distinctis. In aquis submarinis litoralibus imprimis Italic 
(KuETZING, RABENHORST, DE-Towr, LEvr-MOoRENOS); in aquis sub: 
salsis Hibernie (O'MEARA), Northumbrize (DoNKIN) — Var. ?pu- 
mila Grun. in V. H. Syn. t. 8, f. 6-7, t. 14, f. 35. 

t: 6, T 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 177; H. L. Sm. Sp. T- n. 279; V: i 
Syn. p. 85, t. 8, f. 12-15, Navicula cryptocephala W. Sm. Brit 
Diat. IL, p. 53, t. 17, fig./155?; Brun Diat. Alp. p. 70; t7, f£. 24 
non Kuetz. — A Navicula cryplocephala Kuetz., cujus forte va- 
rietatem sistit, differt striis quam maxime subtilibus, subinde segre 
visibilibus, vix radiantibus, subrectis, circiter 18 in 10 ».; valvis 
circiter 25 v. longis, late lanceolatis, sub polis constrietis, apicibus 
capitatis parum productis, 


Bacillarieze, Navieulaeez2, Navieula. 47 

Hab. ad oras Angliw et Galli:; in aquis subsalsis ad « Anvers 
et Blankenberghe» Belgii (VAN HEURCK). 

111. Navicula norvegica (Ehrenb.) Kuetz. Dacill. p. 98, Rabenh. Fl. 
Eur. Algar. I, p. 177, Pinnularia norvegica Ehrenb. Kreideth. 
p. 77. — Valvis late ovatis vel ovato-lanceolatis, fere 82-85 p. 
longis, utrinque acutis; striis subtilibus, obscure punctatis, radian- 
tibus, rhaphem non attingentibus, 12-13 in 10 »., nodulo centrali 
suborbiculari, area ampla levi vel turbata cincto. 

Hab. in aquis submarinis litoralibus et ad oras Norvegic, Da- 
ni:| (EHRENBERG). 

112. Navicula thurholmensis Dannf. Dalt. Diat. p. 27, t. 1l, f. 11. — 
Valvis lanceolatis, 20 2 6,5, apicibus productis capitatisque; striis 
transversis subtilissimis, 26 in 10 »., rhaphem attingentibus. 

Hab. ad « Thurholm » prope «Helsingfors» Feoniwe (JunrIN- 
DANNFELT) — Navicule gregaric Donk. proxima, differt apicibus 
capitatis striisque omnino transversis. 

113. Navicula costulata Grun. in C. et M. Diat. n. 261, Arct. Diat. 
p. 27, V. H. Syn. p. 85, t. D, f. 15, T. n. 71. — Valvis rhomboideo-lan- 
ceolatis, 15-20 z 4.5-5, apicibus plerumque subacutatis ; striis trans- 
versis, pro ratione validissimis, subcostiformibus, remotis, non pun- 
ciatis, in medio valva radiantibus, 7-8-10 in 10 ;., medio nullis 
et spatium hyalinum stauroneiforme amplum linquentibus, nodulis 
terminalibus hamatis. 

Hab. in aquis dulcibus ad « Wedel, Wrietzen et Westerbotten » 
(GRuNOW), ad « Rougecloitre» Belgii (DELOGNE), fossilis ad « Dom- 
blitten» (GRUNOW). — Navicule hungaricc Grun. aftinis. 

114. Navicula hungarica Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 539, t. l, 
iuo Arco. Diat.: p.27, :Schum.. P. D.-1869,:1. 2,:1£;:2, Dann. Balt. 
p. 29, Pinnularia pygmea VWhr. Mikr. t. 10, I, f. 9 nee Navi- 
cula pygmca Kuetz. teste Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. Pa- 
lont. (Est. Ung. u. Or. 1882, p. 156. — Parva, valvis oblongis, 
20-22 z 6-7, medio leviter tumidis, apicibus rotundatis; striis tran- 
sversis distinctis, radiantibus, 9-10 in 10. », longitudinalibus nullis, 
nodulo centrali magno orbiculari vel subquadrangulo, rhaphe recta, 

Hab. ad litora meridionalia lacus Peisonis Hungarie, in aqua 
subsalsa (GRuNOw); etiam in montibus Tatricis (SCHUMANN). — 
Navicule medzterranec subsimilis. Noduli terminales ut in Na- 
vicula Pupula. Valve occurrunt passim genuine lanceolatze. —- 
var. humilis (Donk.) Grun. Arct. Diat. pag. 27, Dannf. Balt. Diat. 
p. 24, Navicuta. humilis Donkin. Br. Diat. pag. 67, t. 10, f. 7, O' 


—- 


l1 


—- 
-— 
o2 


114 


48 


Baeillarieze, Navieulacez:, Navieula. 

Meara Ir. Diat. p. 437, V. H. Syn. pag. 85, t. 11, f. 23, Navi- 
cwla globiceps Lagerst. Spetsb. Diat. p. 27, t. 2, f. 5 non Ralfs! 
— Anguste lanceolata, 20-50 z 7, apicibus capitato - constrictis ; 
striis rhaphem attingentibus, convergentibus, crassis, costiformi- 
bus, valde conspicuis, centralibus 10, terminalibus 15!/, in 10 »., 
nodulis terminalibus hamatis. In aquis duleibus Northumbrize (Dow- 
KIN), Seoti:ee (GREGORY), « Norttelye» in oris maris baltiei (DANN- 
FELT) ad «Beeren Eiland» (LaGERSTEDT), ad « Anvers et Brux- 
elles» Belgii (VAN HEgURCK) — Var. lünebugensis Grun. in Mois. 
et Neum. Beitr. foss. Diat. (Est. Ung. u. d. Orients 1882: fossilis 
in depositu luneburgensi ad «Oberhohe et Domblitten ». 


115. Navicula macula Greg. in Trans. Micr. Journ. IV, 1856, p. 34, 


t. V, fig. 9, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, pag. 189, O. M. Ir. Diat. 
pag. 997, t. 30, f. 47. — Valvis robustis, late ellipticis, 25-48 x. 
longis, e medio tumido in apiees truneato-rotundatos minus atte- 
nuatis; striis transversis parallelis, 26 in 10 ».; rhaphe lata sub- 
vittiformi, nodulo centrali aream magnam quadrangularem (ingente. 
Hab. ad oras Anglie (GREGORY) et Hibernia (O' MEARA). 


116. Navicula cancellata Donk. Brit. Diat. p. 55, t. 8, f. 4, A. Sehim. 


N. D. t. 2, f. 36-37, O' Meara Ir. Diat. p. 417, t. 34, f. 34, Cleve 
et Gr. Arct. Diat. p. 36, V. H. Syn. p. 86, t. IX, f. 16, Navécula 
iruncata Donk. in Mier. Journ. 1861, p. 9, t. 1, f. 4, H. L. Sm. 
Sp. T. n. 326 non Kuetz., PZnnularia truncata Rabenh. Fl. Eur. 
Algar. I, pag. 217, Navéicula Donkinii Carruthers p. 106 non A. 
Sehm. —- Valvis angustis, linearibus vel lineari-lanceolatis, 55- 
80212, apicibus obtuse conoideis, subinde acutiuseulis; rhaphe 
zona hyalina, angusta, circa nodulum centralem paullo ampliata cin- 
cta, recta; striis transversis subocostiformibus, 5'/5-6U, in 10 »., 
leniter punctatis,in medio valvs radiantibus, ad apices versus per- 
pendicularibus; frustulorum facie connectivali in medio constricta. 

Hab. ad oras Anglie ad «Boulmar Bay, Druridge Bay, Cress- 
well, Tynemouth» Scotis «Firth of Clyde», Hibernie «Bantry 
jay, Black Castle, Miltown Malbay » (O' MEARA) ete. ; ad oras Gal- 
li» ad «Cherbourg, Dives» (DE BnEnBISSON) et Bahusie (LAGER- 
sTEDT); fossilis ad « Bory, Bremia, Nagy-Kürtós » Hungarie (PAN- 
TOCSEK). — Var. ammophila Grun. (Est. Diat. foss. pag. 14, t. 2. 
f. 66-67, V. H. Syn. p. 84: parva, angusta, 17-30 p. longa; striis 
approximatis, in medio valv» 10-11 in 10 »., dein 12-13 in 10 
».]In aqua marina vel submarina; fossilis in. Austria (GRUNOW) 
et Hungaria (PANTOCSEK). — Forma intermedia Grun. in Mois, u, 


— 


16 


Baeillariez;, Naviculacesx, Navieula. 40 
Neum. Beitr. Paleont. (Est. Ung. u. Or. 1882, p. 149: striis tran- 
sversis medio 12-12, dein ad 15 in 10 p. Fossilis ad «Tallya»; 
viva in aquis sabsalinis. — Var. scaldensis V. H. Syn. pag. 86, 
tab. A, fig. 17: anguste lanceolata, 45-55 ». longa, apicibus at- 
tenuato-subrostratis; striis in valvee medio 9-11 in 10 ». In aqua 
subsalsa ad « Auvers» Belgii (VAN HEURCK). — Var. impressa 
(Lagerst. Gr. in Cl. et Arct. Diat. pag. 96, Navicula impressa 
Lagerst. Bohusl. Diat. p. 33, f. 3, A Schm. Atlas t. 46, f. 30-34 
non Grunow, Pnnwu/aria ergadensis Greg. in Trans. Micr. Soc. 
18560; pag. I8, t. 5, f. 22, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, pag. 215: 
valvis 64-80 z 10-12, apicibus plus minus rotundatis, ceterum ut 
in typo; striis transversis validis, 6'/5-7 in 10 p., subrectis le- 
niterve areuatis, nodulum centralem versus convergentibus, api- 
cibus proxime hos versus convergentibus. Ad oras Dahusic. (L4- 
GERSTEDT), Scoti? (GmEGOoRY) — Var. Schmidtii Gr. in Cl. et 
Gr. Arct. Diat. pag. 236, A. Schm. Atlas tab. 46, fig. 45-40, 
tab. 75, fig. 74-75: valvis angustis, linearibus, apicibus rotun- 
datis vel fere cuneatis. — Var. Gregoryi (Ralfs?) Gr, in Cl. et 
Gr. Arct. Diat. p. 297, Navieula Gregori Ralfs, Pinnularia Gre- 
gorii Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 223?, Pinnwlaria apiculata 
Greg. Mier. Journ. 1855, p. 41, t. I, f. 21?, A. Schm. Atlas t. 46, 
f. 41-42, 71-72: valvis anguste lanceolatis; striis validioribus 6!/5- 
7 in 10 v. In oris Britannis (GREGORY). An hue Nav. vostellifera 
O' Meara Ir. Diat. p. 417, t. 24, f. 33? — Var. subapiculata Grun. 
in Cl. et Gr. Arcet. Diat. p. 37, A. Schm. Atlas t. 46, f. 66-68: 
varietati ScAmidü similis sed minor et angustior, apicibus breve 
produetis, obtusis vel subconoideis; striis transversis in 10 ». Ad 
peninsulam «Jamal» frequens. — Var. minuta Grun. in Cl. et Gr. 
Arct. Diat. p. 37, t. 2, f. 41: valvis tantum ad 10 ». longis, striis 
transversis 13 in 10 v. Ad «Lysekil » et ad oras Finmarchic 
(GRUNOW). 
117. Navicula Beckii Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 42, t. 11, f. 188. 
— Valvis oblongo-lanceolatis, 35 2 8, ad polos obtusis; striis tran- 
sversis 12!/,-15 in 10 »., subradiantibus. 

Hab. fossilis ad « Gyóugyós-Pata Hungarie». — « An, ut docet 
Pantoesek, Navécule cancellatee (vav. amimophile) forma? ». 
118. Navicula inflexa (Greg.) Ralfs in Pritch. Inf, p. 905, Grun. et 
Cl. Arct. Diat. p. 37, A. Schm. Atlas t, 46, f. 69-70, Pinnwularia in- 
fle;a Greg. in M. J. 1856, t. 5, f. 20, Rabenh. Fl. Eur. Algar I, p. 218, 
— Valvis anguste lanceolatis, ad 35 », longis apicibus subacutis ; 

4 


50 Dacillarieze, Navieulacex, Navieula. 
striis radiantibus, circiter 10 in 10 »., rhaphem non attingentibus, 
nodulo centrali rotundo, area ampla levi cincto. 

Hab. ad oras Seotize (GREGORY). — Apud, Naviculam cancet- 
latam] Donk. disponenda. — Var. biharensis Pant. Foss. Bacill. 
Uug. II, p. 48, t. 3, f. 36: valvis 25 z 1,5, striis densioribus 15 in 
10 v. Fossilis ad «Bremia» Hungaris. 

119. Navicula fortis (Greg.) Grun. Alg. Novara p. 100, Pznnularia 19 
forlis Greg. Trans. Mier. Journ. IV, p. 47, t. V, fig. 19, Rabenh. 
Fl]. Eur. Alg. I, pag. 215, Confer A. Sehm. Atlas, [P/nnularia 
constricta O' Meara in Micr. Journ. 1867, p. 116, t. 5, f. 8 (non 
Navicula, constricta Ehr.) verisimillime al Naviculam truncatam 
pertinet]. — Valvis oblongo-lanceolatis, 50-80 ». longis, apicibus 
obtuso-rotundatis, striis remotis, radiantibus, rhaphem non attingen- 
tibus, 6 in 10 ».; nodulo centrali rotundato, area subampla cineto. 

Hab. ad oras Seotize (GREGORY) et in mari mediterraneo (Ra- 
BENHORST) — Apud Navézculam cancellatam Donk. disponenda. 

120. Navicula apiculata Bréb. Diat. Cherb. pag. 16, f. 5, Donk. Br. 120 
Diat; p. 56, t.:8;. f. 0,! Lewis: W.:M. D. 1.2, £:, Obvet:onnet 
Diat. pag. 37! A. Schm. Atlas t. 46, f. 56, 58, O' Meara Ir. Diat. 
p. 949, t. 30, f, 23, Torr. Bot. Club 1887, p. 69, t. 66, £. 2, Pén- 
nwlarza vostellata Greg. Diat. of Clyde p. 16, t. 1, f. 20. — Fru- 
stulis e facie connectivali visis latis, oblongis, medio constrictulis, 
apicibus truncatis, angulis rotundatis; valvis late linearibus lan- 
ceolatisve, in apices subcuneatos constricto-attenuatis; siriis trans- 
versis rhaphem attingentibus, apices versus valde obliquis, medio 
subperpendicularibus, costatis, subdistantibus, circiter 7 in 10 x. 

Hab. in aquis marinis ad oras Galli&e (BREBISSON), Northum- 
bri& (DoNxKiN, GREGORY), Hiberni: (O' MEARA), Bahusie /LAGER- 


STEDT), Americze bor. (SCHULZE) — JNaveculce cancellate Donk. 
affinis. — Var. maculifera Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 37, 


A. Schm. Atlas t. 46, f. 50-523 (macula indistincte): striis trans- 
versis mediis abbreviatis, pseudostauruim efficientibus, modice 
grosse punetatis, 9'/, in 10 ».; frustulis e facie connectivali visis 
prope nodulos terminales ab apice remotos maculas majusculas ro- 
tundatas versus nodulum centralem iu lineam brevem levem de- 
currentes prabentibus. Varietas heec a Grunow in Cl. et Moll. Diat. 
n. 154-195 inventa aptius speciem propriam sistit. 

12]. Navicula solida Cleve Avct. Diat. pag. 13, 30, t. 1, f. 24, Vega 
p. 465. — Valvis late ovatis, 57-58 v. longis, lateribus conformi- 
ter, incurvis, rhaphe et nodulo centrali valde evolutis; striis trans- 


— 
t 


2] 


Bacillariez,, Navieulaces, Naviceula. 9l 
versis validis, radiantibus, rhaphem non attingentibus, 10 in 10 v. 
circa nodulum centralem alternatim abbreviatis elongatisque. 

Hab. ad oras «'Tromsoé» in Scandinavia boreali (CLEVE). -- 
Navicule forti et N. angulosc affinis. 

122. Navicula lJentzschii Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. Palwont, 122 
(Est. Ung. u. Orients 1882, p. 156, t. 30, f. 64. — Valvis late el- 
lipticis, s:epe paullo obtuse rhombicis, 17-20 » 9-11,5, nodulo centrali 
oblongo, nodulis terminalibus minutissimis, prope apices sitis; striis 
transversis distincte punctatis, radiantibus, in valve, medio 8-10, 
in apicibus 12-16 in 10 »., sepe in uno latere paullo magis quam 
in altero confertis, punctis 22 in 10 v. 

Hab. fossilis ad « Domblitten» (GRUNOW). 

123. Navicula arenicola Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. Palcont. CEst. 
Ung. u. Or. 1882, p. 149, t. 30, £. 76-77, Amphprora arenaria 
Bréb. in litt. non Naveeula arenaria Donk. — Valvis fere ut in 
Navicula canceliala vav. ammophila sed magis elongatis, medio 
quandoque ampliatulis, apicibus late rotundatis; striis transversis 
paullo radiantibus, delicatissime punctatis, in valvz» medio 13-14, 

E amrapieibus '91 in- 10! y. 

Hab. ad oras maritimas Galliz:e et Anglice (BRÉBISSON, GRUNOY). 

1?4. Navicula digitato-radiata (Greg.) Ral(s in Priteh. Inf. p. 901, 
Schm. Nord. t. 3, f. 4, O' Meara Ir. Diat. p. 4098, t. 34, f. 9, OI. 
EoxtEUMATOEL "Diac p. 92, t: 4, £. 31; V. Ho Syn p.136, 027, ££ Cl. 
Vega p. 405, Pinnularia digitato-radiala Greg. in Mier. Journ. 
HUDOT35617p219; t. /L, f.-32, Rabenh. Fl Eur. Algar. Hp; 215):— 
Valvis anguste lanceolatis, 60-70 z 12-18, apicibus obtuso-rotunda- 
lis; striis delieatissime punctatis, cirea nodulum centralem abbre- 
viatis, mediis radiantibus, 8 in 10 »., terminalibus subreetis, rhaphe 
perpendieularibus paulloque confertioribus. 

Hab. ad oras Scotie (GREGORY) ad psninsulam «Jamal» 
(LuNDSTROEM), in mari Caspio (GRuNOW) ed ad « Jenissey» (GRu- 
NOW), in aquis subsalsis ad « Anvers» et «Blankenberghe» Belgii 
(VAN HEURCK), ad oras maris baltici (DANNFELT). —— Var. Cyprinus 
(W. Sm.) V. H. Sya. p. 86, t. 7, f. 3, Pinnularia Norman? Ra- 
benh. Fl. Eur. Algar..IL, p. 217, Pinnularia Cyprinus W. Sm. 
Br. Diat. I, p. 57, t. XVIII, f. 176 non Ehr.: valvis oblongo-ellipti- 
cis, medio leniter tumidis, 60-80 2 15-28, apicibus acutatis; striis 
radiantibus, subdistantibus, rhaphem attingentibus, 7!/, in 10 v.; 
nodulo centrali parvulo, oblongo, area subdeficiente. Ad oras Anglic 
prope «Liverpool, Sussex, Harwich, Belfast Day» (W. SwrrH), 


— 
[59] 
o2 


T 


24 


52 


12 


Bacillarieze, Naviculacezx, Navieula. 

ad «Clare, Miltown Malbay» Hiberuiw, ad «Ostende» (DEBY) et 
«Blankenberghe» Belgii (VAN HEuRCH), ad oras Dahusic: (LAGER- 
sTEDT) et maris baltiei (DANUFELT). 
5. Navicula galvagensis O' Meara lr. Diat. p. 410, t. 34, f. 12. — 
Valvis oblongis, 60 z 12, ellipticis, apicibus attenuatis rotundatisque ; 
striis transversis, costatis, radiantibus. 

Hab. in palude salsa prope «Golway », in stomaco Ascidia- 
rum àd «Broad Haven Bay » Hiberni. 


126. Navicula Reinhardtii Grun. ^rct. Diat. p. 32, V. H. Syn. t. 7, 


f. 5-6, Sm. Sp. T. n. 311, C. et M. Diat. n. 25, Naveicula: veernalis 
Donkin in Mier. Journ. 1869! pag. 293, t. 18, f. 5, Slauroneis 
HReinhardtii Grun. in Wien. Verhandl. 1860! p. 566, t. 4, f. 19. 
— Valvis oblongis, ellipticis vel lanceolatis, 38-60 z 12-14, medio 
incrassatis, apicibus obtusis, rotundatis; rhaphe zona angusta, hya- 
lina, eirea nodulum centralem stauriformi-ampliata cincta; striis 
&ransversis circa nodulum alternatim elongatis abbreviatisque, in 
medio valvz radiantibus, dein subrectis, omnibus distincte puncta- 
tis, circiter 9 in 10 v., ad nodulum distantioribus. 

Hab. inter Cladophoram Sauteri in laeu «Skienitz See» 
dicto in Brandeburgia (F. REriNHARDT), in Britannia (DONKIN), in 
aquis dulce. ad « Anvers, Louvain, Druxelles» Belgii (VAN HEURCK); 
in lacu «Como» Italie (CASTRACANE). — A Navécula Gastero 
(Ehr) Donk. pr:cipue differt valvis ex apicibus medium versus 
sensim incrassatis, apicibus late rotundatis, striis transversis ma- 
nifesto punetatis ad apices vix radiantibus. — Var. gracilior Grun. 
in V. H. Typ. Syn. n. 7!, Syn. p. 87, Navicula digitato-radiata 
var. síriolata Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 32, C. et M. Diat. 
n. 25 inter Naviculam Reinhardtii: Navicule digitato-radiatce 
simillima; striis transversis 8-9 in 10 »., manifesto transversaliter 
striolatis; valvis 60-70 z 13. In aqua dulci ad « Dageberga Schouen » 
(CLEVE) in aqua dulci ad Rouge-cloitre» Belgii (DELoGNE). — 


Adest quoque ex «Jenissey » forma major valvis 142 z 16. Cfr. G. 


ghiculi eu AI, fo 90 


127. Navicula bottnica Grun. in C. et M. Diat. n. 201, 237, Arct. Diat. 


p. 32, t. 2, f. 22, Dannf. Balt. p. 25, Vega p. 466, Sm. Sp. T. n. 
682, V. H. Syn. t. 7, f. 24. — Navécule digitlato-rvadiate Ralfs si- 
milis sed subtilius striata, valvis lanceolatis, 45-64 z 10-13, apici- 
bus rotundatis; striis transversis 15 in 10 p., medio alternatim 
abbreviatis, ad apices e directione radiali in oppositam abeuntibus. 

Hab. locis variis sinus bottnici (GRUNOW), locis variis maris 


126 


Bacillariez, Navieulaces, Navicula. 53 
Baltiei (CLEvE, DANNFELT); etiam subfossilis ad « Radmansoé » 
Uplandie (JuntimN-DANNFELT) —- Teste ipso Grunow, XNavéculc 
solari Greg. similis. 
128. Navicula solaris Greg. in Trans. Micr. Journ. IV, p. 43, t. V, 
f. 10, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, pag. 181, A. Schm. Atlas t. 46, 
f. 16, O' Meara Ir. Diat. p. 410, t. 34, f. 13. — Valvis elongatis, 
anguste lanceolatis, 62-112 2 13-14, apicibus obtuso-rotundatis ; 
siriis usque ad apices radiantibus, 14-16'/; in 10 »., rhaphem non 
attingentibus, medio non alternatim abbreviatis elongatisque, no- 
dulo centrali in aream ampliatam 5-8 «s. latam evanescente; fru- 
stulis exsiccatis fuscescentibus. 

Hab. ad oras Angliz:e (GREGORY), Hibernize (O' MEgARA), Daniae 

ad «Fóhr, Limfjord»; in Tago salso (RABENHORST). — Cfr. formam 
quamdam (mihi dubiam) in Gr. et Cleve Arct. Diat. p. 32, t. II, 
f. 32, e mari botnico. 
129. Navicula mediterranea Kuetz. Dacill. p. 93, t. III, fig. 17, Ra- 
benh. Fl]. Eur. Algar. I, p. 182, an Grun. in A. Schm. Atlas t. 46, 
f. 7? — Valvis parvis, 22-25 v. longis, lanceolatis, apicibus obtu- 
sis; striis transversis subparallelis, 1-8 in 10 v.; nodulo centrali 
oblongo, area nonnihil dilatata cineto. 

Hab. inter Algas in portu «Genova» in mari mediterraneo 
(KukTZING). — Frustula e facie connectivali visa exacte linearia, 
truncata. 

150. Navicula distans (W. Sm.) Ralfs in Pritch Inf. p. 907, A. Schm. 
Atlas t. 46, f. 11-14, O' Meara Ir. Diat. p. 343, t. 30, f. 6, Cl. Arct. 
Diat. p. 30, t. 1, t. 30, f. 20-20, V. H. Syn. p. 87. t. A, f. 18, Pinnu- 
laria distans W. Sm. Br. Diat. I, p. 56, t. 18, f. 169, Rabenh. FI. 
Eur. Alg. I, p. 217. — Valvis lanceolatis, 90-130 ». longis, apici- 
bus subaeutis; rhaphe intra sulcum in utroque latere noduli cen- 
tralis inflexum et circa rhaphem zonam amplam hyalinam efficien - 


tem sita; nodulo centrali extra sulcum zona hyalina orbiculari cin- 


cto; striis validissimis et remotis, circiter 4 in 10 »., usque ad api- 
ces valvarum radiantibus. 

Hab. in aquis marinis ad oras totius Europe; etiam in mari 
Mediterraneo, Adriatico et Daltico; fossilis in calcaria Japoni:ce 
E BRUN). 

. Navicula o 


m Ehr. pus p. 299/033 VIT d3:29, M. 

po aet 146 uo» T, f. 
psi 

o. 


t. 7 
12 )4, TES! OO OL SRIZAS VII: Ae 2, 
f. id t3, L,'£. H5 9M1JD 2859) pM t. 4 
44t. Os FTO uetz- Dacills 0.029. £550; 


etc. Abh. 1870, b 
120» Rabh.^5- D. pa 


- 
"5 
eo 


- 


30 


54 


132. Navicula Lagerstedtii O' Meara Ir. Diat. p. 415, t. 51, f. 27 nec 132 


Baecillarie:, Navieulacez, Navieula. 

Schum. in Kónigsb. Schr. 1862, tab. 9, fig. 62, Donkin Bor. Diat. 
p. 221!, Cl. et Grun. Arct. Diat. p. 31, Van Heurck Syn. p. 87, t. 8, 
fig. 25, 27, 92, Pinnuiaria Ehrenbergii Rabenh. Süssw. Diat. 
pag. 43, t. 6, fig. 21?, Pinnularia Kefvingensis Ehr. Ber. 1840, 
p. 20,1215, Mikr. t. 10,/L«£.:2, IL:f. 4-5, 4. 6; IL, f£. 8g cats 
vis late ellipticis, 214-45 2 12-18 (ex Donkin ad 72 z 27), apicibus 
obtusis, late rotundatis, levissime constricto-subrostratis; nodulo 
centrali area hyalina, orbiculari vel transverse elongata cincto; 
striis cirea nodulum alternatim elongatis abbreviatisque; striis us- 
que ad apices valvarum radiantibus, in formis majoribus 8-10 in 
10 p., in formis minoribus 12-14 in 10 p, delieate punctatis. 

Hab. in America boreali (EHRENBERG); in aquis dulcibus in 
3elgio (VAN HEURCK| et Suecia (EHRENBERG); fossilis iu suecino 
Jorussi:? (SCHUMANN); in Bohemia et Asia (EHRENBERG). — [Var. 
?Placentula V. H. S. p. 87. Huc N. P/acentiula Ehr.]. — Var. je- 
nisseyensis Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. pag. 31, t. 1, f. 28: 
iypo longior, 63:17, valvis lanceolatis; striis minus manifesto 
quam in typo alternatim abbreviatis; striis transversis 9 in 1O »., 
medio latioribus, ad apices angustioribus. Ad «Jenissey » raro. — 
Var. exigua (Greg.) Grun. l. c. p. 31, Pinnularia exigua Greg. 
in Micr. Journ. 1854 t. 4, f. 14, Pinnwlaria mutabilis Greg. in 
Trans. Micr. Soc. 1855, t. 2, £. 18 5? : minuta, 17-30 z 9-12, confertius 
striata; striis transversis 12-14 in lO ».; valvis apicibus subinde 
subcapitato- productis. In. Scotia (GREGORY). —- Var. latiuscula 
Grunow Arct. Diat. p. 31: varietati Jenzsseyens? Grun. similis sed 
brevior, minus radialiter striata, 24-40 z 12-17; valvis late lauceo- 
latis, apicibus vix productis; striis transversis 10-11 in 10 p. In 
« Kieselguhr» ad « Oberohe, Klicken», etiam ad « Cuxhaven, Upsala, 
I&onneby » etc. — Var. boryana Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 46. 
— Valvis capitatis, 46-60 z 17-20; striis 7!/5-8Us in 10 u., radian- 
libus, ad medium alternatim longioribus et brevioribus, omnibus 
punetatis, punctis 17-18 in 10 «4. Fossilis in stratis marinis ad 
«Bory» Hungarie. — Fortasse, ut habet Pantoesek, Navieulc 
Gasleris varietas. — Var. styriaca Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. 
Palaeont. (2st. Ung. u. Orients 1882, t. 30, f. 50: striis validius 
punctatis, punctis circ. 14-15 in 10 ». In laeu «Erlaf See» dicto 
pr. «Mariazell», in Spitsbergia (LAGERSTEDT) et in «Franz Jozefs 
Land» (GRUNOW); etiam fossilis (GRUNOW). 


Baeillarieze, Navieulacez, Navicula. 55 
A. Schmidt. — Valvis parvis, 25 z 12, rhombicis, apicibus leniter 
productis; striis obvie punctatis, radiantibus, subremotis. 
Ilab. in aqua dulei (vel subsalsa) ad «Lough Mask» et «Lough 
Gill» Hibernis. 
133. Navicula Clementis Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. Palmont. 
5st. Ung. u. des Orients 1882, pag. 144, t. 30, f. 52. — Valvis 
late lanceolatis, apicibus obtusis productis, 40-45 » 12-15; striis 
transversis delicate punctatis, radiantibus, in medio 8-10 et bre- 
vioribus commixtis, ad apices 16 in 10 ». 
Hab. fossilis passim (GRuNOW). — Structuram asymmetricam 
praebet. 
134. Navicula Galikii Pant. Foss. Dacill. Ung. II, p. 46, t. 11, f. 192. 
— Valvis lanceolato-ovatis, 594 z 15, capitatis; striis 7!/5-8 in 10 
v., distantioribus, radiantibus, punctatis, punctis.... in 10 x. 
Hab. fossilis ad «Kayna» Hungarie. — Forte, ut precedens, 
mera varietas Navicule Gasteri. 
135. Navicula brasiliensis Grun. in Wien. Verh. 1863, p. 152, t. 14, 
f. 10, Alg. Novara pag. 19, A. Sehm. Atlas t. 6, f. 19-21, t. 23, 
iom duet. 93, Castr. Chal. Diatipo 30; t. 20, f. 1-2 Qy M. 
C. 1887, p. 72. — Minor, valvis late ovalibus, 50 2 25, apice ob- 
tusiuseulis, nodulo centrali maguo subquadrato, striis transversis 
sübradiantibus, rhaphem attingentibus, marginem versus obsolete 
punctatis, rhaphem versus insigniter granulosis, 9-0!/, in 10 vp. 


Hab. ad Algas varias ex oris Brasilie. — Navécule Gastro 
Ehr. et N. Placentuit: Ehr. perquam similis nisi eadem. — Var. 


fossilis Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 43, t. 5, f. 82: valvis 27 z 
14; striis punctatis, 12! in 10 v. Ad «Bremia» Hungariz. 

136. Navicula valida Cleve et Grun. Arct. Diat. p. 32, t. 2, fig. 29. 
— Va]vis late lanceolatis, 57-59 z 22-25, striis transversis deli- 
cate punctatis, in medio alternatim abbreviatis elongatisque, usque 
ad apices valde radiantibus. 


Hab. ad peninsulam «Jamal» (LuNpsTROEM). — Navicule forti 


Greg. similis, a qua differt nodulis terminalibus in valvarum api- 
ce sitis (nec ab apice remotiusculis)). Ex Grunow l. c. forte mera 
forma robusta (striis transversis manifesto punctatis). Navicule 
Gasteris (Ehv.) Donk. 

137. Navicula Placentula (Ehr.) Kuetz. Dacill. p. 94, t. 28, f. 37, CI. 
BuerATcU Digi. p. 94, t.-2, f. 90; Lewis W.. MI D-.t 2; fg. 7, 
Navicula Gastrum var. Placentu/a (Ehr.) V. H. Syn. t. 8,f..26, 
28, Pinnularia Placentula Ehr. Amer. p. 193, t. 3, VII, f. 22 


134 


m 
22 
c. 


5 


6 


Bacillarieze, Navieulaces, Navicula. 
M.tab... 8, IH, £.. o, XV AL 5.21, XIL £4 1999 b, t. 8, dA 
Rabh. S, D. p. 44, t. 6, f. 16. — Valvis fere ut in Nav?ew/a Ga- 
s[ro, siriis transversis 6-9 in 10 p., subinde 2 (sed non mediis) 
paullo abbreviatis, ubique radiantibus, grosse punctatis medio non 
alternatim elongatis abbreviatisque. 

Hab. tam viva in aquis subsalsis, raro dulcibus, quam fossilis 
passim, in Europa frequenter ; ad « Vera Oruz» et in Mexico (EHREN- 
BERG). — Var. lanceolata Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 34, Na- 
vicula lwmida wav. lanceolata Grun. in. Wien. Verhandl. 1860, 
p. 2937, t. 2, f. 44, Pinnularia Gastrum Greg.?: valvis late lan- 
ceolatis, 30 z 10-11, apicibus non productis; striis transversis cir- 
citer 7-8 in 10 v. In aquis semisalsis ad rupes lacus « Neusiedler » 
ITungarie; rarius in aqua dulci laeus «Skienitz» pr. Berlin Ger- 
manie (GRuNOW). — Var. subsalsa Gruo. l. c. p. 34, Nav?cu/a 
tumida var. subsalsa Grun. in Wien. Verhandl. 1860, pag. 537, 
tab. 2, f. 43 5-c: varietate praecedente minor et angustius striata, 
apicibus rotundatis, obtuse productis. In aquis subsalinis et dulci- 
bus Austrie inferioris (GRUNOW) et, sociá var. anglicá, Galicice 
(GuTwINSKI) — Var. anglica (Ralfs) Grun. loc. cit. pag. 34, Na- 
vicula anglica Ralfs in Pritch. Inf. p. 900, Rabenh. Fl. Eur. Algar. 
I, pag. 193, Donk. Br. Diat. pag. 35, tab. 5, fig. 11, O'Meara Ir. 
Diat.p. 414, t. 24, f. 24, V. H. Syn. pag. 87, t. 8, f. 29-30, Nave- 
cula tumida W. Sm. Br. Diat. I, p. 52, t. 17, fig. 146, Grun. in 
Wien. Verhandl. 1860, p. 537, t. 2, f£. 49 a (f. genuina), Schum. 
P. D. 1862,.t..9, f... 51, O,Meara.l. e: 1p.o382,;56422, 4. d iR 
Diat. Alp. p. 74, t. 7, f. 14: varietati pracedenti similis sed api- 
cibus valvarum capitato-productis; striis transversis rhaphem sub- 
attingentibus, 10-12-15 in 10 ».; nodulo centrali magno, rotundo, 
area hyalina non cincto. In Anglia, Gallia, Hispania, Italia, Au- 
stria, Galicia, mont. Tatricis etc.; ad ins. Jamaicam (GRUNOW); 
ad «Ogoué» Africze (CASTRACANE). 


138. Navicula placita Grove et Sturt Diatom. Otago, Appendix p. 3, 


t. X, f. 14, Notarisia 1887, p. 554. — Valvis explanatis, ovalibus 
98 z 90; striis radiantibus, margaritatis, 12 in 10 »., aream centra- 
lem nitidam subrhombeam relinquentibus; linea mediana distinetis- 
sima, duobus nodulis centralibus vel terminationibus dilatatis di- 
stantibusque instructa. 

Hab. fossilis in Nova Zelandia. — Nav?cule Placentulee var. 
anglicc kalfs similis. Forte eadem ac NNavicu/a Hochstetteri Grun. 
Cfr. Bot. Centr. 1888, p. 37. 


Bacillarieze, Navieulacez, Navicula. 57 
139. Navicula dicephála Ehr. Inf. 1838, p. 185, Kuetz. Bacill. p. 96, 
t. 28, f. 60 et 62, W. Sm. Br. Diat. I, p. I, p. 53, t. 17, f. 157, 
Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 538, t. 2, f. 45, Cl. et Gr. Arct. 
Diat. p. 34, A. Schm. Atlas t. 44, f. 33-34, t. 72, f. 20-33, V. 
H. Syn. p. 87, t. 8, fig. 33-34, Bull. Torr. B. Cl. 1887, pag. 71, 
t. 66, £. 8 (non Pznnwularia biceps Ehr.), Navicula wndula Schum. 
Preuss. Diat. 1863, p. 188, f. 37, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 209? 
Pinnwularia dicephala Ehr. Infus. pj 185,rTAmers tU S fao Nr 
INN OI QUT; H.«1058191,: 5; Lo f.39,:t.. 17; ].£. 5X V)f7-9 
etc.,, Rabenh. S. D. p. 44, t. 6, f. 44, Schum. P. D. 1862, p 95£275— 
Valvis angustis, linearibus, 25-40 v 10-12, apicibus constrietis, ob- 
iuso-capitato-rostratis; striis transversis circa nodulum medianum 
magnum et rotundato-quadrangularem valde abbreviatis, usque ad 
apices valvze radiantibus, granulatis, circiter 9-11 in 10 ». 

Hab. in aquis dulcibus passim in Anglia, Gallia, Helvetia, Ger- 

mania, Austria inferiori, Galicia, Rossia, Serbia; in America boreali 
et australi (EHRENBERG); fossilis in Italia, Suecia et Islandia. — 
A Navicula Placentula var. anglica differt forma valvarum li- 
neari, a Navicula ?nflata eadem ratione. 
140. Navicula elginensis (Greg.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 902, Cl. et 
Gr. Aret. Diat. p. 39, Pénnularia elgénensts Greg. in Mier. Journ. 
1856, t. 33, f. 33. — Navécule dicephalce simillima (nisi eadem ?); 
valvis 25-85 v 9-10,5; striis pr. apices non radiantibus sed eximie 
iransversis; rhaphe area hyalina, late levi cincta; striis transver- 
sis 12-14 in 10 x. 

Hab. in Seotia (GREGORY, GRUNOwW). 

141. Navicula lanceolata Kuetz. Dacill. pag. 94, t. 30, f. 481, t, 98, 
f. 38, Rabenh. Süssw. Diat. pag. 39, t. 6, f. 77, Fl. Rur. Alg. I, 
p. l/5, Grun. in Wien. Verh. 1860, pag. 527, t. 2, f. 90, Schum. 
1862, t. 9, f. 38, Weisse 1860, t. 1, f. 35, A. Schm. Atlas t. 47, 
[. 49, CI; et. Gr. Arct, Diat. p. 359, Lagerst. 1884, p. 50, f. 5, V. 
H. Syn. p. 88, t. 8, f. 16-17, Frustulia lanceolata Kuetz. Syn. 
pag. 14, t. 1, fig. 12, Navéicu/a gracilis W. Sm, Brit. Diatom. I, 
t. 18, f. 174?, non Ehrenberg! — Valvis lanceolatis, 30-50 » 9-11, 
apicibus plus minus sed leniter attenuato-rostratis; striis transver- 
sis cirea nodulum medianum abbreviatis et aream hyalinam rotun- 
datam circa eum linquentibus, usque fere ad aplees valvs radian- 
tibus, subtiliter punetatis, in valve medio 12, ad apices 15-106 in 
10 p., facie connectivali lineari, ad utrumque finem parum atte- 
nuata, apicibus truncatis. 


T 


— 


— 


39 


40 


41 


58 


Bacillarieze, Navieulaceze, Navieula. 

Hab. in aquis duleibus per Europam passim e planitie usque 
in regionem alpinam; etiam in America et ins. Trinitatis (KRvE- 
GER) — Forma minuta Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 175, Nari- 
cula sempronia Perty Kl. Lebensf. p. 204, t. 17, f. 8, Na»cua 
lanceolata forma curta V. H, Syn. p. 88, t. 7, £. V7: ad 23-24 
uv. longa, Cum specie hinc inde. — Var. phyllepta (Kuetz.) NUT. 
Syn. p. 88, t. 8, f. 40, T, n. 100, Navicu/a phyHepta Wuetz. Bacill. 
p. 94, t. 30, f. 56, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 177: typo minor, 
striis magis delicatis, confertioribus, circiter 18 in 10 p., nodulo 
centrali oblongo. In mari baltico pr. «Fleensburg» (KuETZING): in 
freto constantinopolitano (KuETZING); in aquis subsalsis ad « Blan- 
kenberghe» Belgii (VAN HEuRCK). — Var. arenaria (Donk) V. Hf. 
Syn. p. 88, t. 8, f. 18, Navicula arenaría Donk. in Micr. Journ. 
1861, p. 10, t. 1, f. 9, Br. Diat. p. 906, t. 8, f. 5, A. Schm. Atlas 
t. 47, f. 38-41, O'Meara Ir. Diat. p. 411, t. 34, f£. 11, Sm. Sp. T. 
n. 250: valvis anguste lanceolatis, ad 30 v. longis, angustius atte- 
nuatis, apicibus acuminatis, acutis; striis transversis validis, rectis, 
parallelis, circiter 10 in 10 &., rhaphem attingentibus. Jn pluri- 
bus locis ad oras Northumbrie (DowkiN), Hibernie (0' MEARA), 
Galli: (RABENHORST). 


142, Navicula pulchra Greg. in Trans. Micr. Journ. IV, p. 42, t. V, 


f. 7, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 176, O' Meara Ir. Diat. p. DOR 
t. 32, f. 6. — Valvis lanceolatis vel rhombeo-lanceolatis, 62-75 p. 
longis, apicibus obtusiusculis; striis moniliformibus, radiantibus, rha- 
phem subattingentibus, 10-12 in 10 5.; nodulo centrali orbiculari 
in aream dissolvente, terminalibus distinctis, rhaphe recta. 

Hab. ad oras Anglie (GREGORY), Hiberni: (0' MEARA), Frisize, 
in mari mediterraneo passim (L. RABENHORST). 


143. Navicula oxyphylla Kuetz. Bac. pag. 92, t. 30, f. 17, Rabenh. 


Fl. Eur. Algar. I, p. 176. — Valvis anguste lanceolatis, ad 170 p. 
longis, hyalinis, acuminatis, apicibus acutis, rhaphe distincta recta ; 
nodulo centrali nullo....? 

Hab. in mari Baltico prope «Fleensburg » (KuETZING). — «Ex 
icone mihi videtur aptius ad AmpAzpleuram. accedere ». 


144. Navicula Rhaphoneis (Ehr.?) Grun. Alg. Novara p. 19, t. 1, f. l7, 


Pinnularia Rhaphoneis Ehrenb. Mikrogeol. t. XXXV, A, 9, f. 7? 
— Minor, valvis ovalibus v. late lanceolato-rhomboideis, 22-30 v 
10-12, nodulo centrali oblongo vel subquadrato; striis transversis 
obsolete punctatis, validis, radiantibus, 6'/5-7U/ in 10 »., rhaphem 
attingentibus. 


— 


— 


— 


Bacillariez, Naviculacez, Navieula. 50 
Hab. inter Algas ex insula «Taiti» reportatas (Exped. Nova- 
RA); in fl. «Gange» Indostaniv fortasse eadem (EHRENBERG). 

145. Navicula ? Cesatii Rabenh. Süssw. Diat. p. 39. t. VI, f. 89, Bac. 115 
exs. n. 63, Fl. Eur. Algar. I, p. 174, V. H. Syn. p. 88, t. 8. f. 35, 
N. appendiculala var. a. Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 553. — 
Frustulis gracilibus, e facie connectivali constanter latioribus, mem- 
brana connectivali angustiore; valvis angustissime lanceolatis, api- 
cibus non productis; striis transversis distinctis, nodulis termina- 
libus ab apicibus valve conspicue remotis. 

Hab. in aquis dulcibus Pedemontii in Italia boreali (CEsATI) ; ad 
«Berg» in Belgio (DELOGNE); in insula Sardinia (PIGCONE) — A 
N. appendiculata jam apicibus longe distat. «An Cymbella?». 

146. Navicula singularis A. Sehm. Atlas t. 42, f. 20 (absque diagno- j4; 
si). — Valvis brevibus, medio modice tumidis, ante apices dilatatis, 
apieibus cuneato-rotundatis, rhaphe recta; striis transversis granu- 
latis, radiantibus, abbreviatis, aream latam (latera marginibus valvze 
parallela prz:bentem) levem longitudinalem linquentibus. 

Hab. ad «N. Celebes» (A. Scuwrpr). 

147. Navicula heroina A. Schm. Atlas t. 42, f. 2 (absque diagnosi). j47 
— Valvis forma fere JNNavicule nobilis h. e. medio apicibusque 
iumidulis, 270 v 38, apicibus cuneato-rotundatis, nodulis termina- 
ilibus hamatis; striis transversis granulatis, medio eximie radian- 
übus, ubique abbreviatis areamque longitudinalem levem, angu- 
stam. medio leniter ampliatam linquentibus. 

Hab. in fluvio «Demerara» (A. ScnwiDpr). 

148. Navicula transversa ^. Schm. Atlas t. 43, f. 5-6 (absque dia- 148 
gnosi) —- Valvis oblongis, linearibus, 175-220 v 18-19, subinde 
medio apicibusque paullulo inflatis, rhaphe recta; striis granulatis, 
radiantibus, dein rectis, demumque ad polos convergentibus. 

Hab. ad «Monticello» (A. ScuwiDrT). 

149. Navicula luculenta A. Schm. Atlas t. 42, f. 12 (absque diagnosi). 140 
— Valvis ambitu Navezewe conspicue at minoribus, 95 » 12, rha- 
ple recta, nodulis terminalibus conspicuis, obverse comm:eformi- 
bus; striis transversis ut in N, conspzcua, area levi media orbi- 
culari. 

Hab. ad «Kyan Zoo» (A. ScHnwiDr). 

150. Navicula northumbrica Donk. in Micr. Journ. 1861, pag. 9, t. 1, 150 
E35, IBr.Diat. p3394, 1..8, £..1,:A. Schm? Atlas. t.- 47, fig... 19-20, 

O' Meara Ir. Diat. p. 411, t. 24, f. 16, Sm. Sp. T. n. 298, Rabenh. 
Fl. Eur. Algar. I, p. 175. — Valvis anguste lanceolatis, 40-70 « 


60 Bacillarieze, Naviculaces, Navieula. 

10, acuminatis et acutis; striis delicatissimis, moniliformibus, no- 
dulo centrali opaco et turbato, transverse marginem versus dila- 
tato; frustulis e facie connectivali visis subquadratis, angulis ob- 
iusis, medio consirictis, membrana connexiva latissima, levi, 30-45 
v, lata. 

Hab. in pluribus locis ad oras Northumbrize (DONKIN), Hiber- 
nij. (O' MEARA), Gallie ad «Cherbourg, Dives» (DE BRÉBISSON). 
151. Navicula aucklandica Gruu. in Wien. Verhandl. 1863, pag. 151, 15 
t. 14,,£«14, 1868, p.d7, M. J.51874,7po:260, 36:58; f. 12, Cleve et 
Gr. Arct. Diat. p. 36. — Mediocris, valvis maxime convexis, li- 
neari-oblongis, 55-62 z 12-12, apicibus rotundatis ; rhaphe plerum- 
que paullo excentrica; striis transversis subtiliter punctatis, sub- 
parallelis, mediis paullulo crassioribus, 12-14 in 10 p.; facie con- 
nectivali oblonga vel subquadrata, 22-35 p. lata, angulis rotunda- 
tis, medio levissime constricta, inembrana connectiva striarum bre- 

vium seriebus pluribus ornata. : 

Hab. in litore arenoso insule « Auckland » et « Kamortha » 
(FRAUENFELD, Exped. NovARA). — Navicule norihumbrice Donk. 
similis sed valvis obtuse rotundatis, striis brevibus in zona con- 
nectivali differt. «An Lebellus?». 

152. Navicula secernenda A. Schm. Atlas t. 43, f. 13 (absque dia- j5 
gnosi). — Valvis late elongato-linearibus, 165 » 22, ambitu fere Na- 
vicule gibbcw, medio tumidulis, apicibus inflatis, late rotundatis, 
rhaphe recta; striis granulatis, medio radiantibus, dein subrectis, 
rhaphem subattingentibus; nodulo centrali orbiculari, parvo, ter- 
minalibus conformibus. 

Hab. in Laconia (A. SCHMIDT). 

153. Navicula conspicua A. Schm. Atlas t. 43, f. 10-11 (absque dia- j5; 
gnosi. — Valvis ambitu fere Navicule secernende A. Schm., in- 
flationibus magis conspicuis, 110-130 » 18-19, rhaphe recta; striis 
transversis medio radiantibus, areuatis, cirea nodulum centralem 
paullulo attenuatis, confertis. 

Hab. in fluvio «Demerara» (A. SCHMIDT). 

154. Navicula instabilis Á. Schm. Atlas t. 42, f. 35-40 (absque dia 
gnosi). — "Valvis e lanceolato oblongis, majoribus 13021, ante 
apices subconstrictis, apicibus late rotundatis, rhaphe recta; striis 
radiantibus, rhaphem non attingentibus, aream levem lanceolatam. 
(ut in Navicula palpebrali) linquentibus. 

Hab. in fluvio «Demerara» (A. Scuurpr). — Variat f. major 
|f. 35, 36, 37, 39] et minor [f. 58, 40]. 


— 


Bacillarie;ee, Navieulaces, Navicula. 61 

155. Navicula compressicauda A. Schm. Diat. Nordseef. p. 91, t. II, 
f. 35, Atlas t. 46, fig. 62, Lagerst. Bohüsl. Diat. p. 34. — Valvis 
late lanceolatis, elongatis, alte convexis, 116 20-22, apicibus ro- 
tundatis, compressis; striis transversis radiantibus, remotis, rhaphem 
imperfecte attingentibus, medio abbreviatis, rhaphe subrecta. 

Hab. ad «Sólsvig» maris septentrionalis (A. ScHMIDT).; fossilis 
in calcaria Japoniee (TEMPÉRE, BRUN). 

156. Navicula Grunowiana De-Toni, Navécula eruczfera Grun. in A. 
Schm. Atlas tab. 46, f. 50-54 (absque diagnosi), Dannf. Balt. p. 28 
uon O' Meara, Navezcula rostellala auct. non Greg. — Valvis lan- 
ceolatis, apieibus productis, cuneatis, rhaphe recta; striis transversis 
Cràssis, granulatis, duabus mediis abbreviatis et hine pseudostau- 
rum linquentibus. 

Hab. in mari baltico (DANNFELT, À. SCHMIDT). 

157. Navicula termitina Ehrenb. Mikrog. t. 33, IV, f. 5, A. Schm. 
Atlas t. 45, f. 64. — Valvis forma Navéculam mesoleptam . refe- 
rentibus sed multo minoribus, 98 2 5; striis ut in specie nune me- 
morata, medio abbreviatis. 


Hab. in limo montis «Culbleen» (A. ScuurpT), ad. ins. « Dar- 


ren» (? EHRENBERO), 
158. Navicula macra Grun. in À. Sehm. Atlas t. 44, (. 54 (absque 
diagnosi). — Valvis minutis, anguste ellipticis, 30 v 5-5,5, apicibus 


rotundatis; striis transversis radiantibus, mediis deficientibus et 


tune pseudostaurum ambitu rectangularem linquentibus. 
Hab. ad «Rinkjóbiog» (A. ScuMipT). — Vix ad hane sectionem 
pertinet. 
159. Navicula stomatophora Grun. in A. Schm. Atlas t. 44, f. 27-29 
(absque diagnosi), V. H. T. n. 212. — Habitu Navéicul bogotensis 
Grun. sed minor; valvis 75-85 v 10; striis transversis medio omnino 


carentibus, ceterum rhaphem non attingentibus, nodulis terminalibus 


hamulatis, nodulo centrali striola utrinque ornato. 
Hab. ad « Pudasjarri, Harzburg, Hjerkin » (GRUNOW, A. ScnurpDr). 
160. Navicula Mormonorum Grun. in A. Schm. Atlas t. 44, f. 24-206 
(absque diagnosi). -— Frustulis e facie connectivali visis lineari- 
rectangularibus, angulis subrotundatis ; valvis elliptico-oblongis, 50- 
65 v 12-14, apicibus rotundatis, rhaphe recta; striis eximie radian- 
tibus, dein subrectis, medio omnino deficientibus et pseudostaurum 
efficientibus. 
Hab. in laeu Salso «Utah» Ameriez borealis. 
161. Navicula bogotensis Gruu, in A. Schm. Atlas t. 44, f. 20 [et 31] 


155 


156 


157 


158 


150 


160 


161 


62 Bacillariex , Navieulacez, Navieula. 

(absque diagnosi), Eul. T. n. 62, H. L. Sm. Sp. T. n. 681. — Valvis 
liueari-ellipticis, 100-105 v 12, apicibus rotundatis, rhaphe recta; 
striis prope medium valde radiantibus, medio deficientibus et aream 
subhexagonam levem linquentibus. 

Hab. in Nova Granata (GRUNOW). 

162. Navicula Schweinfurthii Grun. in A. Schm. Atlas t. 44. fig. 45 
(absque diagnosi) et forte f. 3 (var. — Valvis ellipticis, 118-128 
« 20-24, apicibus rotundatis, rhaphe recta; striis transversis gra- 
nulatis, medio deficientibus, prope medium valde radiantibus, dein 
mediis demumque ad apices convergentibus; nodulis terminalibus 
hamatis. 

Hab. ad «Leriba Gattes» (ScimwEINFURT). — Navicule Hart- 
leyanc Grev., teste Grunow, proxime accedit, at, meà sententià, 
toto celo diversa videtur. 

163. Navicula semicruciata A. Schm. Atlas t. 44, f. 43 (absque dia- 
gnosi). — Valvis ellipticis, 72 « 16, apicibus rotundatis; striis trans- 
versis vix radiantibus, rhaphem subattingentibus, uno latere me- 
dio absentibus. 

Hab. in depositu «Black Most» (WzriSSFLOG, À. SCHMIDT). 

164. Navicula Incus Grun. in A. Schm. Atlas t. 47, f. 7 (absque dia- 
gnosi). — Valvis lanceolatis, 160 « 20, apicibus rotundatis, rhaphe 
recta; striis transversis subceostatis, vix radiantibus, mediis abbre- 
viatis seu interruptis, nodulis et centrali et terminalibus minutis. 

Hab. ad «Sorrento» (GnuNOw). ; 

165. Navicula abbreviata Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 39, t. 2, 
f. 43, — Valvis late lanceolatis, 49 z 20, apicibus rotundatis ; area 
circa rhaplem presente uno latere augustissima, altero latiori; 
siriis transversis (mediis ceteris brevioribus) delicate punctatis, le- 
niter radiantibus, 8-9 in 10 &., uno latere linea hyalina levi sub. 
arcuata utrinque acuminata interruptis; nodulis terminalibus minu- 
tis subapicalibus. 

Hab. ad peninsulam «Jamal» raro. — «An Naveicule Inci 
Grun. varietas ». 

166. Navicula transitans Cleve Diat. Vega p. 467, t. 36, f. 31, 33 (f. 
genuina). — Valvis lanceolatis, 65-90 « 16-20; striis grosse lineatis, 
8 in 10 j»., fere parallelis, circa nodulum centralem abbreviatis. 

Hab. ad Caput «Wankarema» maris aretici. — Inter Navicu- 
laim directam et Zostereli Grun. media. — Forma minuta OCleve 
l. e t. 30, f. 37: valvis 35 v 12; striis 12 in 10 v., distinete tran- 
sverse lineatis, Ad Caput «Deschnew»- maris aretici, 


162 


163. 


164 


165 


106 


Bacillarieze, Navieulace:, Navieula. 63 


167. Navicula Leudugeri Cleve Diat. Vega p. 505, t. 30, fig. 22. —— 107 


Valvis ellipticis, 70 » 16, rhaphe recta; striis radiantibus, crassis, 
8 in l0 v. e punctis 3-4, magnis, elongatis, transverse lineatis 
compositis, rhaphem attingentibus, medio vero abbreviatis. 

Hab. ad Algas marinas ad « Point de Galle» insule Ceylon:e (F. 
R. KJELLMAN). — Navicule guttate Grun. similis sed haud ita 
convexa, nodulos terminales forma diversos praebens. 

168. Navicula erosa Cleve Diat. Vega p. 468, t. 36, £. 28. — Valvis 
plus minus ellipticis, 100 2 20, e medio sensim apices versus atte- 
nuatis; striis crassiusculis, 7!/;,-10 in 10 p., transverse subtiliter 
striolatis, paullulo radiantibus, interruptis; nodulo centrali area 
parva cineto. 

Hab. ad Caput « Wankarema» maris arctici. 

169. Navicula asymmetrica Cleve Diat. Vega p. 468, t. 36, f. 87. — 
Valvis elongato-ellipticis, 100 23; striis subparallelis, interruptis, 
9U, in 10 j»., transverse lineolatis, in una dimidia valva rhaphem 
attingentibus, in altera à rhaphe remotiusculis. 

Hab. ad Caput «Wankarema» maris arctiel. 

170. Navicula imperfecta Cleve Diat. Vega p. 466, t. 36, £. 4. — 
Valvis late ovalibus, 65 » 30; striis crassis, subtiliter transverse 
lineatis, in uno valve latere magis quam in altero rhaphi appro- 
ximatis, cirea noduluni centralem abbreviatis, 8 ia. 10 »., inter- 
ruptis. 

Hab. ad Caput « Wankarema» in mari Kariauo. 

171. Navicula garganica Ralfs in Pritch. Infus. p. 901, Rabenh. FI. 
Eur. Algar. I, p. 197, PZnnularia garganica Wabenh. S. D. p. 44, 
t. 6, f. 41. — Valvis parvis, lanceolatis, 22-23 ». longis, sub polis 
leuiter constrictis, apicibus productis rotundatis; striis distinctis, ra: 
diantibus, 10-12 in 10 ». utrinque 3 validissimis, rhaphem vali: 
dissimam attingentibus, nodulo centrali oblongo. 

Hab. in lacu «S. Egidio» promontorii «Gargano» Italie (L. 
RABENHORST). 

172. Navicula capitata Ehr. Inf. ». 185, n. 240, tab. XIII, f. XX, 
Kuetz. Bac. p. 99, t. 30, £. 10, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 193, 
Pinnularia capitata Rabenh. Süssw. Diat. p. 44, t. V, f. 5, Ehr. 
Mierog, t. XXXV, A. I, f. 4, Schum. in Kónigsb. Schrift. f. 34. 
— Valvis parvis, oblongis, 22-42 ». longis, medio tumidis, sub po- 
lis subito constrietis, apicibus rotundatis porrectis; striis distinctis, 
granulatis, radiantibus, 5-7 in 1O »., rhaphem non attingentibus, 
nodulo centrali maguo, rotundo, area parum dilatata cincto. 


169 


170 


171 


64 Bacillarie;, Navieulacez, Navicula. 

Hab. in aquis dulcibus et subsalsis totius Europe passim ; etiam 
fossilis in suecino Borussiz; (SCHUMANN). 

173. Navicula derasa Grun. in Cl. et Gr. Aret. Diat. pag. 39, t. 2, 
f. 46, Cfr. Diat. Vega. — Valvis lanceolatis, 55 z 14,5, apicibus paullo 
productis, rhaphe recta, nodulis minutissimis; striis transversis le- 
vibus (obscureve punctatis?) in medio valve subradiantibus 10 in 
10 »., ad apices parallelis, eirciter 16 in 10 p.; striis transversis 
utrinque inter rhaphem et marginem secus striolam linearem ob- 
longam minus conspicuis, fere specierum lyratarum ad instar. 

Hab. iu mari Kariano raro (GnuNow). — Var. ? gracilenta Grun. 
l. c. p. 40: longior, angustior, valvis 65-75 z 9-11, apicibus lon- 
gius productis; striis transversis medio l0t/5-11 in 10 v. Cum spe- 
cle, raro. 

174. Navicula annulata Grun. in Cl. et Gr. Arcet. Diat. pag. 37. — 
Valvis late rhomboideis, obtuse lanceolatis, 58-76 2 25-30; linea 
levi orbiculari (8-9 &. diam.), cirea nodulos terminales strias in- 
terrumpente presente, et ad apicem cum margine rotundato valvze 
concurrente, et introrsum in raphem abeunte; striis transversis 
subradiantibus, medio abbreviatis, 7 in 1O x». 

Hab. in fluvio «Demerara» haud raro (GRuNOW). — Quoad 
structaram, Naveculain apiculatam Bréb. refert, stri: sunt vero 
subleves. 

175. Navicula guttata Grun. in Cl. et Gr. Aret. Diat. p. 297. — Na: 
vicule apiculate var. inaculiferce similis, striis transversis vero 
in puncta discreta, oblonga, subtiliter striolata solutis, nodulis ter- 
minalibus ab apicibus remotis. 

Hab. ad «Sansego» insul. Balearicarm. 

176. Navicula rhamphoides Pant. Foss. Dacill. Ung. Il, p. 52, t. 5, 
f, 97-08. — Frustulis e facie connectivali visis elongatis, rectis, 
angulis rotundatis, subcornutis, membrana connexiva striata; val- 
vis elongato-lanceolatis, 86,5 z 13, ad polos subaeutis; striis trans- 
versis 12,5-15 in 10 ». 

Hab. fossilis ad «Gyóngyós-Pata» Hungaria. 

177. Navicula pianata Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 52. t. 20, f. 308. 
— Valvis elongatis, anguste lanceolatis, 62 2 12,5, ad polos obtu- 
sis; striis transversis 7'/, in 10 p, validis, striolatis, ad medium 
radiantibus. 

Hab. fossilis ad «Bory, Bremia, Nagy-Kürtós» Hungarie. 

178. Navicula Pantocsekiana De-Toni, Navécula notabilis Pant. Foss. 
Bacill. Ung. II, p. 51, t. 5, f. 95 non Greville. — Valvis anguste 


113 


174 


17 


Bacillariez:e, Naviculaceze, Naviceula. 65 
lanceolatis, 42,5 2 9, elongatis, ad polos subacutis; striis 12l/, in 
10 »., subradiantibus. 

Hab. fossilis ad «Szücsi» Hungaris». 

179. Navicula insignis Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 48, t. 21, f. 324. 1:9 
— Valvis late lanceolatis, 51 z 19; striis subradiantibus, 71/,-9 in 
10 »., validis, costatis, striolatis; area levi rhaphem ambiente late 
lanceolata. 

Hab. fossilis ad « Szurdok-Püspóki» Hungaris. 

180. Navicula arenarieformis Pant. Foss. Bacill. Ung. 1I, pag. 42, 180 
t. 8, f. 140. — Valvis lanceolatis, 20 v 11,5, polis productis, obtu- 
sis; striis transversis subradiantibus, 12U/, in 10 y. 

Hab. fossilis ad « Gyóngyós-Pata» Hungarie. 

18]. Navicula bituminosa Pant. Foss. Bacill. Ung. II, paz. 42, t. 7, 
f. 137. — Valvis elongatis, 65 v 14,5, polis 24 v. latis, leniter pro- 
ductis subcapitatis, obtusis; striis transversis lO in 10 w., subra- 
diantibus, polos versus divergentibus, ad medium valde abbreviatis, 
area nuda medio inflata. 

Hab. fossilis locis pluribus Hungariz. — Var. latecapitata Pant. 
l. c. p. 43, t. 7, f. 133: valvis 64 13,5, polis crassis, 6,5 v. latis, 
subcapitatis; striis remotioribus, 81/,-9 in 10 v»., area nuda ad me- 
dium et ad polos inflata. Fossilis ad « Gyóngyós-Pata» Hungariz. 
— Var. robusta Pant. l. c. p. 43, t. 11, f. 202: robustior, 85 v 18; 
striis 10-11 in 10 ». Fossilis ad «Erdóbénye» Hungarie. — Var. 
signata Pant. l. c. p. 43, t. 5, f. 89: valvis 68 18; striis ad me- 
dium maxime abbreviatis, 11-12'/; in 10 v. Fossilis ad « Gyóngyós- 
Pata» Hungarie — Var. staurophora Pant. l. c. pag. 43, tab. 5, 
f. 87-88: valvis 54-75 v 183-15; striis 10-11 in 10 »., ad medium 
stauro nudo interruptis. Fossilis ad «Gyóngyós-Pata» Hungaria. 

182. Navicula translucida O'Meara Ir. Diat. p. 372, t. 31, f. 41. — 1se 
Valvis lanceolatis, 50 v 7-8; striis transversis obviis, costatis, ra- 
diantibus; striis longitudinalibus 2-3 obviis. 

Hab. in stomacho Ascidiarum ad «Co. Clare» Hiberniz. 

133. Navicula chilensis Kuetz. Bacill. pag. 97, Pinnwularza chilensis 183 

Ehrenb. Amer. 1843, pad82, t. 1; n, 2; Metab XO XV iT lo e. 
f. 3,38, A, XVII, f. 8, Rabenh. Süssw. Diat. p. 428, t. 0,.f. 18, 
non Bleisch. — Major, valvis oblongis, lateribus rectis, apicibus 
late rotundatis nou constrictis; striis validioribus, 4-5 in 10 v. 
Hab. in Australia, Asia, Africa et America (EHRENBERG). — 
Navicula viridi affinis, sed brevior et latior. 
184, Navicula anthracis Cleve et Brun Diat. foss. du Japou pag. 4l, 184 
"a 


181 


66 Bacillariez:, Navieulacez, Navicula. 

t. 5, f. 6. — Valvis sublanceolatis, 50-60 2 14-18, in latere dor- 
suali et ventrali Cymbelle ad instar ineurvatis, rhaphe semper 
longe in eamdem directionem utrinque arcuata; costis latis, eximie 
punctatis, medio 6 in 10 &., apices versus confertioribus, radian- 
tibus; serie margaritarum secus rhaphem (in latere dorsuali) sem- 
per praesente; frustulis e facie connectivali visis latera extrorsum 
tumidula et inflexa prsebentibus, Amphoram. quasi referentibus. 

Hab. fossilis in calearia « Yedo et Sendai» Japonie; viva in 
limo (aqua dulei) fluvii «Panagava», in limo salso portus « Yoko- 
hama» (BRUN). 

185. Navicula bicuspidata Cleve et Grun. in Cleve On some new or 
little known Diatoms p. 10, t. II, £. 25. — Valvis oblongis, 40 
v 15, medio coustrictis, apiculatis; striis crassis, subtiliter puncta- 
tis, 6 in 10 v., medio abbreviatis. 

Hab. in mari mediterraneo, ad insulas Pithuisienses (V. B. 
WiTTROCK). — Navécwuie directe W. Sm. proxima. 

186. Navicula Rabenhorstii Ralfs in Pritch. Inf. p. 899, Pinnularia 
interrupta Rabenh. Süssw. Diat. p. 44, t. VI, f. 2, Fl. Eur. Alg. I, 
p. 211, Pznnularia Rabenhorstii Hilse 1860, p. 82, nec alior. — 
Valvis elongatis, 120-170 ». longis, medio et apicibus tumidis ; co- 
stis transversis medio applanatis, quasi interruptis; frustulis e fa- 
cie connectivali visis linearibus, utroque fine obtuse truncatis, mem- 
brana connexiva sublata, granulata. 

Hab. in rivulis inter plantas aquaticas Itali:e australis (L. RA- 


BENHORST). — An e sectione « Pznnulariq ». 
187. Navicula rupestris O' Meara Ir. Diat. p. 347, t. 30, f. 17 nec 
Hantzsch. — Valvis lineari-ellipticis, 70 z 20, apices rotundatos 


versus gradatim attenuatis; striis costatis, subtilibus, undulatis, in 
valve medio convergentibus, versus apices radiantibus, area me- 
diana hyalina angusta, medio rhomboideo-expansa. 

Hab. in aquis dulcibus ad rupes udas ad «Portrush, Co. An- 
irim» Hiberniz. 

188. Navicula Ceres Schum. Preuss. Diat. II, pag. 56, tab. 2, f. 38, 
O' Meara Ir. Diat. p. 347, t. 30, f. 18. — Valvis lineari-elliptieis, 
apices rotundatos versus sensim attenuatis, 52-54 « 16-18; síriis 
iransversis costatis, arcte moniliformibus, in valva medio conver- 
gentibus, ad apices versus leniter radiantibus, area mediana hya- 
lina, angusta, medio valde expansa. 

Hab. in Borussia (SCHUMANN); in stomachibus Ascidiarum 
ad «Broadhaven Day, Co. Galway » Hiberniz& (O' MEARA). E 


4 E CIT 


Bacillariez;, Navieulaces, Navicula. 67 

189. Navicula Krockii Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. z. Palcont. 
CEst. Ung. u. des Orients 1882, p. 155, t. 30, f. 40. — Navtculà 
9globicipile (Greg.) multo minor et angustior, valvis 19-28 ». lon- 
gis, medio 5,9-7 x». latis; striis transversis medio non interruptis 
et hie valde radiantibus, 15-17 in 10 »., ad apices opposite dire- 
ciis, 19-21 in 10 ». 

Hab. fossilis passim prope «Soos» (GRUNOw); viva in aquis 
subsalinis « Westerbotten» (KROCK). — Aptius Pinnwlariea. 

190. Navicula africana Petit Diat. de Table Bay pag. 7, f. 1 [non 
Ehrenberg quae Grammatophoram. sistit]. — Valvis lineari-lan- 
ceolatis, 68 2 8,5-9, apicibus attenuatis, acutis; striis transversis 
radiantibus, 6 in 10 p., rhaphem attingentibus, nodulo centrali 
mediocri, sine area; frustulis e facie connectivali visis linearibus, 
medio constrictis, utroque fine late truncato-rotundatis. 

Hab. in depositu submarino sabuloso griseo ad «Table Bay» 
Afriez australis (DouMERO). — Inter Navéculam fortem Greg. et 
N. cancellatam Donk. media dicitur. 

191. Navicula trilineata Grove et Sturt Diatom. Otago, Appendix 
p. 2, t. X, f£. 8, Notarisia 1887, p. 354. — Valvis ovatis, obtusis, 
100z32, rhaphe nodulisque distinctis; striis costatis, parallelis, 
validis, brevibus, utrinque secus lineas 3 longitudinales ordinatis. 

Hab. fossilis ad. « Oamaru» in Nova Zelandia. — An hujus 
sectionis ? 

192. Navicula aperta Schum. Preuss. Diat. 1867, p. 57, t. 2, f. 49. — 
Ventricosa, mediocris, vix 50 z 16-18 (ex icone), apicibus obtusis, 
rhaphe recta, pervalida, nodulo centrali magno, rotundato, nodu- 
dulis terminalibus parvis rotundatisque, area aperta in taniam lon- 
gitudinalem transeunte; costis undulatis, subradiantibus, vix 8 in 
10 &.; striis tenerrimis circiter 30 in 10 ug. 

Hab. in mari baltico (SCHUMANN). 

193. Navicula bipectinalis Schum. Preuss. Diat. 1867, pag. 57, t. 2, 
f. 4l, Navicuia borealis vav.? producia Grun. -— Valvis fere 
82-84 z 10-12; costis tenuibus, fere 6 in 1O p., transverse striola- 
tis, striolis 11-13 in unaquaque costa. 

Hab. in aquis duleibus prope « Kónigsberg » Germanis: (Scnu- 
MANN) — «An aptius e sectione Pznnularic?» 

194. Navicula candida Schum. Preuss. Diat. 1867, p. 57, t. 2, £. 47. 
— Minor, valvis rhomboideis, 25-26 z 9 (ex icone), apicibus obtu- 
sissimis, rhaphe parum notata, nodulo centrali elliptico, nodulis 
terminalibus rotundis; costis firmis, in media frustuli parte candi- 


189 


- 


91 


194 


68 Bacillariezs, Navieulacezxe, Navicula. 
dis, subradiantibus, (longioribus e grauulis tribus compositis), ad 
7oTvA^ TO 9. 

Hab. in portu Pillawensi (SCHUMANN). — Proxima» sunt XNa- 
vicula borealis Kuetz. et Navicula bipectinalis Schum. 

195. Navicula Kuetzingiana H. L. Sm. Sp. T. n. 287, A. J. Q. M. 
1878! p. 13, t. III, f. 3, Hedwigia 1879, p. 29, Amphzprora are- 
naria Bréb, in litt., /avzcuia arenicola Grun. in Mois. u. Neum. 
Beitr. z. Palaont. CEsterr. Ung. u. des Orients 1882! p. 149, t. 30, 
f. 76-77? — Frustulis linearibus, quadranguladibus, 15-20 v 7-8, 
filamentum breve sepe efficientibus; valvis medio vix tumidis, api- 
cibus rotundatis; striis radiantibus e nodulo ceatrali; striis 3-4 
prominentibus, medio 13-14, ad apices 20-21 in 10 x. 

Hab. ad oras Normandise (BRÉBISSON) et Anglie (GRuUNOW). — 
Vide Navéculam n. 123. 

196. Navicula sambiensis Schum. Preuss. Diat. 1867, pag. 56, t. 2, 
f. 37. — Valvis menisciformibus, fere 45-70 2 22-25 (ex icone), 
rhaphe recta, mediocriter notata, nodulo centrali magno rotundo, 
nodulis terminalibus perpusillis, area in tzeniam longitudinalem tran- 
seunte; striis transversis validis, subundulatis, 7-7,9 in 10 »., ra- 
diantibus. 

Hab. in portu Pillawensi et iu mari Baltico (SCHUMANN). 


III. DIipyMz V. H. Syn. p. 88 *). 


197, Navicula Crabro (Ehr.) Kuetz. Sp. p. 82, Donk. Br. Diat. p. 46, 
t. 7, f. 1, Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 524, t. 3, f. 21, Nova- 
ra p.18, À. Sehm. N. D. &. 1,.f. 5-0, t. 2, f£. 4, Atlas t: MEN 
V. H. Syn. p. 89, Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 44, t. 2. 94 
Navicula nitida Greg. in Traus.. Micr. Soc. a. c. pag. 44, t. 5, 
f. 12 saltem pro parte, Pinnw/arza (Diploneis) Crabro Ehr. in Ber. 
1844, p. 85, Mikrog. t. 19, f. 20 a-c, Woeisse Guano t. 2, f. 58, 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. Il, p. 204. — Valvis subellipticis, medio 
constrietis tunc pauduriformibus, 80-120 &. longis, rhaphe zona 
angusta hyalina cincta, nodulo centrali quadrato, robustissimo; 
suleis angustis longitudinalibus rhaphi valde approximatis, fere 
rectis, in medio et apicbus paullulo inflexis; costis in medio val- 


*) Confer etiam species nonnullas et presentis et sequentium sectionum 
quas in sectionem novam « Quadriseria/?» (a Cleve institutam) post sectio- 
nem «Pseudo-pleurosigma » disposui. 


Bacillarieze, Navieulacesx, Navieula. 69 
vs» convergentibus, prope apices radiantibus, circiter 5U,-4 in 10 
u., Striis binis granulatis inter costas collocatis. 

Hab. in aquis marinis passim imprimis ad oras Seotize et Nor- 

thumbrie (GREGORY, DoNKIN). Lusitanize (RABENHORST), in mari 
germanico (A. SonwrpT), ad oras Belgii (DEBv, VAN HEURCK), et 
Finmarchie (CLEVE), ad lapides Capitis Bon: Spei (GRUNOW), ad 
Caput «Horn» Americz australis (PETIT), ad ins. « Ceylon» (Lgv- 
DUGER-lORTMOREL), inter Algas ad S. Paulum maris australis 
(Exped. NovARA), in mari adriatico et medit. (GRUNOW), ad ZEgi- 
nam (EHRENBERG), fossilis ad «Nagy-Kürtos» Hungarim (PAN- 
TOCSEK) et in calcaria Japonize (TEMPÉRE, BRUN), in guano (WEISSE). 
— Var. Pandura (Bréb.) Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 205, V. H. 
Syn. t. 9, f. 1, Navicula. Pandura Bréb. Diat. Cherb. p. 15, f. 4, T. 
M. S. 1856, p. 43, t. 5, f. 11, A. Schm. N. D. t. 2, f. 3, Atlas t. 11, 
f. 1-2, 4, 8-9, Pinnularia Pandura Greg. Diat. of Clyde p. 17, 
t. L, f. 22: forma elongata, ad 150 x. longa, 45-46 ». lat., ad 
eonstrictionem circ. 30-32 x&. lat.; costis validissimis, plerumque 
levigatis, subparallelis. Cum specie passim, imprimis ad oras Sco- 
tie et Galli& borealis, in mari germanico; ad insulam Ceylonam 
(LEUDUGER-FORTMOREL). — Var. oranensis A. Schm. Atlas t. 69, 
f. 3 (sub nomine Navicule oranensis absque diagnosi). Ad « Oran» 
Africs septentrionalis. — Var. nankoorensis A. Schm. Atlas t. 69, 
f. 4 (nomen). Ad «Nankoorii» ex archipelago Nicobarico. 
198. Navicula gemmata Grev. Edin. New. Ph. Journ. vol. X, p. 30, 
t. IV, f. 7. — Valvis lineari-oblongis, ad 140 z 40, obtusis, lateri- 
bus rectis leniterve concavis; striis transversis moniliformibus, 4 
in 10 p., rhaphen non attingentibus, serie longitudinali granulo- 
rum prope rhapben presente. 

Hab. in Guano Californisze. — Navécula Crabroni, sec. Gre- 
ville, affinis. — Var. fossilis Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 25, t. 20, 
f. 181: valvis elongatis, 170 2 52, leviter constriectis, polis lanceo- 
latis, rotundatis; costis radiantibus, duplicato grosse punotatis, a 
rhaphe per valliculam grosse serratam divisis; nodulo centrali qua- 
drangulari, 6 ». diam. Fossilis ad « Bajtha, Alsó, Felsó-Esztergály, 
Kékkó, Szakal, Szent-Péter» Hungarie. — Ofr. etiam: var. hise- 
riata Grun. Alg. Novara p. 100, t. I, A. f. 16. — Var. mediter- 
ranea A. Schm. Atlas t. 8, f. 42. — Var. spectabilis A. Schm. 
Atlas t. 8, f. 38 (quee Nav. Grunowsti sistit). 

199. Navicula multicostata Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 524, 
t. 1, £. 13, A. Schm. Atlas t. 11, f. 14-20, t. 12, f. 71-72, Pzn- 


70 Bacillariezee, Navieulacex, Navicula. 
nwlaria muliicostata Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 219. — Val- 
vis pandurzeformibus, 120 z 40, oblongis, medio valde constrietis, 
ad constictionem 26-28 vp. iia apicibus cuneatis, obtusis, rhaphe 
receta, nodulo centrali......* , suleis longitudinalibus strias inter- 
rumpentibus in utroque us duobus; striis transversis validis- 
simis, obsolete punctatis 3'/5 in 10 ». 

Hab. inter Heimznthocorthon officinale ad littora insule Cor- 
sicz:e in mari mediterraneo (GRuNow, DE-Towr LEkvri); ad Caput 
«Horn» Americz australioris (P. PETIT). 

200. Navicula interrupta (Bail. Kuetz. Bacill. 1844! pag. 100, t. 29, 
f. 93, Bail. in Amer. Journ. of Sc. 1842!! t. 2, f. 18, Rabenh. FI. 
Eur. Algar. I, p. 205, Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 531, t. 3, 
f. 20, Novara p. 18, Donk. Br. Diat. p. 47, t. 7, f. 2, A. Sehm. 
Atlas t. 12, £. 10-11, t. 12, f. 3-7, 8, t. 45, £. 72, O' Meara Ir. Diat. 
p. 400, t. 33, f. 26, De-Toni e Levi Diat, ital. n. 515, V. H. Syn. 
p. 89, t. 9, f. 7, non Pinnular?a interrupta Rabh. — Valvis ob- 
longis, pandurzformibus, medio plus minus profunde constrietis, 
lobis late ellipticis, usque ad 80 v. longis; rhaphe zona hyalina 
ampliuscula cincta; suleis duobus a rhaphe subremotiusculis, fere 
rectis; costis marginem valva in parte constricta non attingentibus, 
circiter 4'/ in 10 »., in medio utriusque lobi rectis, in medio val- 
v:e h. e. ad eonstrictionem convergentibus, in apicibus vero ra- 
diantibus; serie singula granulorum (margaritarum) :egre inter co- 
stas visibili. 

Hab. in maribus Europam alluentibus passim; in lacu « Brac- 
ciano» Italie (LANzi) ad Caput Bons Spei Africe australis, ad 
littora sabulosa insule nicobariez « Kamortha », et ad « Aukland » 
(Exped. NovARA), ad oras America borealis; fossilis locis pluribus 
Hungarie (PANTOCSEK). — Var. Novae-zelandie A. Schm. Atlas 
t. 12, f. 12 (nomen). Ad oras Novz Zelandiz. — "Var. zanzibarica 
A. Schm. Atlas t. 12, f. 2, 8-9 (nomen). Ad «Zanzibar». — Var. 
fossilis Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 48, t. 6, f. 112, t. 12, f£. 208, 
215: typo miaor, valvis 24-32 v. longis, ad medium 8-12 u., ad polos 
10-14 x». latis; striis validis, arcuatis, medio interruptis, 10-12U, 
in 10 p., rhaphe inflata lageniformi. Fossilis locis pluribus Hun- 
gari, — Quid revera sit Navéicula inlerrwupta Ehr. Beitr. 1832, 
p. 80 plane ignoro. — Var. Thalliana Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. 
Paleont. (Est. Ung. u. des Orients 1882 p. 150, t. 30, f. 59: striis 
extra sulcos interruptis, intra sulcos continuis. Fossilis passim. | 

201. Navicula lacrymans A. Schm. Atlas t. 12, £. 59-60 [vix f. 61] 201 


Bacillarieze, Navieulacezx, Navicula. 7) 
(absque diagnosi). — Valvis oblongis, 130-160 z 45, medio leniter 
constrictis et hie 58 ». latis, polis cuneato-rotundatis; striis trans- 
versis, medio parallelis dein magis inagisque obliquis, crassis ; rhaphe 
valida, utrinque area levi serie singula granulorum ornata cincta. 

Hab. in sinu Mexicano et Campechiano (GRUENDLER). — Men- 
suras ex iconibus hausi. — Var. fossilis Pant. Foss. Bacill. Ung. 

II, p. 49, t. 2, f. 18: valvis 109-110 «. longis, ad medium 24 v.., 
ad polos 36 x». latis; striis costatis 4-5 in 10 p. Fossilis ad « Nagy- 
Kürtós» Hungaris. 

202. Navicula Heerii Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 47, t. 11, £. 195, 252 
t. 12, f. 210. — Valvis pandureformibus, 22-36 p. longis, ad me- 
dium 8-9 »., ad polos rotundatos 11-14 5. latis; striis 8-12!/, in 
10 »., validis, costato-arcuatis, radiantibus, rhaphe inflata valida. 

Hab. fossilis locis pluribus Hungaris. 

203. Navicula bomboides X. Schm. N. S. Diat. p. 85, t. 1, f. 2, Atlas 203 
t. 13, f. 36-40, V. H. Syn. p. 89, t. B, f. 19, Cleve Vega p. 471. — 
Valvis ellipticis, medio leniter constrictis, circ. 110 x». longis; rha- 
phe area hyalina angusta cincta; sulcis longitudinalibus latis, ab- 
rupte medio dilatatis; striis in parte constricta rectis, dein sensim 
sensimque magis radiantibus, circiter 4-5 in 1O »., e granulis mar- 
garitaceis magnis, subquadrangulis, fere contiguis constitutis. 

Hab. in mari septentrionali (A. ScHMIDT), in mari ad «Blan- 
kenberghe» (VAN HEURCK) et «Ostende» Belgii (DEBYy). — Var. 
media Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. pag. 41, t. 3, £. 54: valvis 
medio tantum leniter angustatis, suleis seu lineis longitudinalibus 
in medio minus extrorsum inflexis, formam eorum Naveeula suc- 
czncl& prebentibus; striis ut in typo. In mari Kariano pr. « Trom- 
soe, Maasoe et Lysekil» haud raro; fossilis in calcaria Japonice 
(TEMPERE, DRUN). 

204. Navicula spathifera Grove et Sturt ia Dotanisches Centralblatt 994 
1888, n. 15, p. 37, Navicula lobata Grove et Sturt Diatom. Otago, 
Appendix p. 3, t. X, f. 12, Notarisia 1887, p. 352, nec Sehwarz. — 
Valvis 118 z 30, centro consítrictis, lobis oblongis, apicibus subacu- 
tis; raphe distincta, nodulo centrali parvo nodulisque terminalibus 
distinctis ; striis costatis, conspicuis, raphen non attingentibus, in cen- 
iro valve nullis areamque nitidam relinquentibus. 

Hab. fossilis in depositu « Oamara» in Nova Zelandia. 

205. Navicula didyma Ehr. Kreideth. 1840, pag. 75, Kuetz. Dacill. 
pU. t 4 PEIT. ot. 28, f. 75, W- Sms Bn Diat. I, p. 59, 6417, 
tulo4 PrteliwInf.p. 999; t. 7, f: obit I5. £ 12, Rabenh. Fl. Eur, 


[49] 
c 
[i 


12 


Bacillarieze, Navieulaces, Navicula. 

Algar. I, p. 203, Lens II, p. 235, f. 8, Donk. Br. Diat. p. 51, t. 7, 
1.8, Jan. et Rab. Hondi p. 10, t.|4, f. 14; A?/Schm, NISDINDENS 
f 7, Atlas t 15, £. 9; 069, f. 30, 37-39, lGrun. «Novara m 
O' Meara Ir. Diat. p. 402, t. 33, f. 29, Lagerst. Boh. Diat. p. 26, 
f. 4, Torr. Bot. Cl. 1887, p. 71, t. 66, f£. 9, V. H. Syn. p. 90, t. 9, 
f. 5-6, t. B, f. 20, H. L. Sm. Sp. T. n. 265, Pinnularia Apis Ehr. 
Ber. 1844, p. 31, Verbr. t. 3, VII, f. 18, Rabenh. Süss. Diat. p. 46, 
t. 6, f. 28, Navicula Ap£s Kuetz. Bacill. t. 28, f. 76, Donk. Br. 
Diat. p. 48, t. 7, £. 3, O' M. Ir. Diat. p. 400, t. 33, f. 27, A. Schm. 
N. D; t. 1, f. 9, Atlas t. 12, f£, 16-25, t. 69, f. 41, 4944 PoR- 
nwlaria didyma Ehr. Amer. t. 2, IV, f. 9, VI, f. 24, t. 3, VII, 
f; 19, M. t. 22; t. 60 a-0, 21, f. 94; 18; £1.69; 19 f SP DTRSDEIE 
S. D. p. 46, t. 6, f. 260, Jan. Guano pag. 28, t. 2 5, f. 19, Weisse 
Guano t. 2, f. 59. .— Valvis ellipticis, medio constrictis, apicibus 
acutato-rotundatis, sulcis longitudinalibus reetis; striis monilifor- 
mibus, adpressis, circiter 8 in 10 j., radiantibus vel subparallelis, 
rhaphem non attingentibus; nodulo centrali e rotundato oblongo, 
plus minus distincto, area angusta cincto. 

Hab. in aquis marinis et submarinis litoralibus et ad oras to- 
tius fere Europ:; etiam in Mexico (EHRENBERO) et aliis locis Ame- 
rieg2 borealis (KA1N); in Africa (EHRENBERG); fossilis in guano (JA- 
NISCH, WEISSE); etiam locis pluribus Hungarie (PANTOCSEK) et in 
lignite ad « Livorno» (CASTRACANE); ad Honduras (JAwiscH). — Con- 
ferenda videtur etiam species sequens: 


206. Navicula Gregoryi O' Meara Ir. Diat. p. 403, t. 33, f£. 31, Navi- 


cula didyma var. y. Gregory in Q. J. M. S. 1856, pag. 45, t. 5, 
f. 16. — Valvis valde constrictis, 110 ». circ. longis, ad constri- 
ctionem 40 ». latis, lobis valde expansis, 70 v. latis, nodulo centrali 
quadrangulari, magno, in utroque latere adparenter 3-spinuligero; 
sitriis in valve medio convergentibus, apices versus radiantibus, 
moniliformibus. 

Hab. in stomachibus Ascidiarum ex oris Hiberniz. 


207. Navicula elesdiana Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 24, t. 17, f. 152. 


— Valvis elongato-ellipticis, 70-100 ». longis, media parte con- 
strictis et hie 13-19 &. latis, polis crassis rotundatis, 26 u. latis; 
striis media parte horizontalibus, ad polos arcuatis, 10 in 10 u., 
grosse puncíatis, a raphe vallieula divisis in qua earum directio 
punctis subtilibus notatur; nodulo centrali quadrangulari, 3-4 u. 
diam. 


Bacillariez;e, Navieulace:, Navieula. 18 
Hab. fossilis ad «Elesd, Bory, Bremia» Hungarie. —- An, ut 
docet ipse Pantoesek, Navicuie didym« varietas? 

208. Navicula incisa O'Meara Ir. Diat. p. 404, t. 33, f. 33. — Val- 
vis 85 1. longis, 25 v. latis, profunde constrictis, lobis 35 p. latis, 
fascia mediana angusta, ad apices inflexa, leniter medio constricta, 
fasciis in utroque latere angustis, striis tenuibus exaratis, fascia 
marginali striata medio angusta, versus loborum medium ampliata, 
striis medio convergentibus, dein subparallelis, ad apices leniter 
radiantibus, eostatis, in 4 fascias zquales distinctas per. sulcos 3 
margini parallelos discretis. 


Hab. ad insulas Arranienses. — JN. Crabron? Ehr. proxima. 
209. Navicula limitanea A. Schm. Atlas t. 11, f. 23 (absque diagno- 
si. — Valvis ellipticis, 100 ». longis, medio modice constrietis, 


et hic 16 p». latis, lobis 26 ». latis, subellipticis, apicibus obtusis; 
striis transversis leniter arcuatis, rhaphe valida utrinque area 
angusta seriatim granulata cincta. 

Hab. ad ins. «Samoa» (GRUENDLER) —- Adest quoque var. 
paullo major in A. Sehm. Atlas t. 69, f. 12 e «Funafuti». Men- 
suras ex icone hausi. 

210. Navicula Guinardiana Brun Diat. Foss. du Japon pag. 43, t. 5, 
f. 9. — Valvis valde elongatis, 150-170 z 15-18, constrictione cen- 
irali tertiam partem longitudinis valvi& occupante, apicibus coni- 
cis, obtusis, elongatis; rhaphe et area rectilineis, serie margarita- 
rum singula limitatis; striis 7 in 10 p., levibus, apicibus exceptis 
subparallelis. 

Hab. fossilis in calearia « Yedo» Japonis; in stratibus quater- 
nariis Hungarie. — Navécule limitanec A. Schm. affinis. 

211. Navicula suspecta A. Schm. Atlas t. 11, f. 12-153, 25-27 (absque 
diagnosi) — Valvis pandurzeformibus, 60-62 p. longis, conspicue 
constrictis et hie 10-12 p. latis, lobis subovatis, apice rotundatis ; 
nodulo centrali quadrangulari, rhaphe valida; striis moniliformibus, 
interruptis. 

Hab. in sinu Campechiano et Mexicano nee non ad « Yoko- 
hama» (GRUENDLER, GRUNOW). 

219. Navicula czekeházensis Pant. Foss. Bacill. Ung. II, t. 4, f. 59, 
Navicula didyma Neup. Asatog Diat tab. l1, f. 26 non Ehr. nec 
Kuetz. — Valvis pandurzformibus, 406,5 uw. longis, ad medium 11 
u., ad polos 19 pw. latis, polos versus obtusis; striis 3U5-9 in 10 p., 
validis, striolatis, ad rhaphem lageniformi-inflatam cum linea pun- 
ctorum longitudinali. 


210 


212 


74 Bacillarieze, Navieulacez, Navieula. 

Hab. fossilis ad «Czekeháza» Hungaris. — Verisimillime, sua- 
dente quoque Pantocsek, Naveécule suspecie A. Schm. varietas. 
213. Navicula spiralis O' Meara in M. J. 1872, p. 286, t. 13, f. 3, 1875, 
p. 101, Navicula geminata ex p.? — Valvis 120-125 z 35-37, medio 
constrictis et hic 33-34, abrupte apices lanceolatos latos versus ro- 
tundatis, nodulo centrali quadrangulari, in utroque latere ter pro- 
ducto; rhaphe leniter sigmoidea, in utroque latere vitta angusta 
e costis brevibus spiralibus composita cincta; costis marginalibus 
ad apices subradiantibus, in medio valva parallelis, e vittis me- 
dianis per zonam exstriam angustam discretis; serie duplici puncto- 

rum parallelorum inter costas marginales przsenti. 
Hab. in aquis salinis crateris montis ignivomi insule « Caga- 


yan» ex archipelago suluensi (CuruMo). — «An Dictyonezss? ». 
214. Navicula Hantkenii Pant. Foss. Bacill. Ung. II, pag. 46, t. 8, 
f. 150. — Valvis pandurzeformibus, 36 v. longis, medio 9,5 »., ad 


polos 13 ». latis; striis 12V, in 10 p., validis, arcuatis, punctatis, 
suleo rhaphideali nudo tantum ad marginem rhaphes inflata unise- 
rialiter punctato. 

Hab. fossilis ad « Bremia» Hungaris. 

215. Navicula Vickersii O' Meara Ir. Diat. pag. 405, t. 33, f. 36. — 
Magna, valvis 120-140 ». longis, medio 26 p. latis, profunde 
constrictis, lobis 50 x. latis, fascia mediana lineari, lata, fasciis in 
utroque latere latis, exsiriis, in margine exteriori bilunatis, fascia 
marginali striata medio angustata, dein in parte latiori loborum 
ampliata demunque usque ad apices rotundatos attenuata; siriis 
costatis, medio subparallelis, apices versus convergentibus, sulco 
submarginali longitudinali subconspicuo. 

Hab. ad insulas Arranienses, in stomaco Ascidiarum ad 
«Roundstone Bay » (O' MgARA). 

216. Navicula margino-lineata Grove et Sturt Diatom. Otago, Ap- 
pendix p. 2, t. 10, f. 11, Notarisia 1887, p. 353. — Valvis minu- 
tis, leniter constrictis, ambitu Navzeu/e dedyme Ehrenb. simili- 
bus, S8 v». longis, lobis circ. 25 x». latis; rhaphe nodulisque termi- 
nalibus distinctis, nodulo centrali leniter dilatato; marginibus serie 
punctorum ornatis, intus (spatio angusto nitido sejungente) striis 
brevissimis circiter 8 in 10 p., ceteram superficiem nitidam relin- 
quentibus. 

Hab. fossilis in depositu « Oamaru» Nove Zelandic. 

217. Navicula Archeriana O'Meara in Q. J. M. S. 1874, pag. 260, 

t. S, f. 9, Ir. Diat. p. 398, t. 33, f. 22, Navicula Donkinzi A. Schm. 


Baeillarieze, Navieulaces, Navicula. 75 
Atlas. t,-XII, f. 64, N. D. t. 1, f..12, t. 2, f. 8, Cleve. Diat. Vega 
p. 401, non Navicula Donkinia O' Meara. — Magna, valvis leni- 
ter constrictis, 65 v. longis, ad constrictionem 26 yg. latis, lobis 
30 p. latis, apicibus subceuneatis, rotundatis; zona mediana lata 
apicibus inflexa, medio constricta, zonis lateralibus latis, arcuatis ; 
fascia marginali striata angusta; striis costatis, in valvze medio pa- 
rallelis, apices versus radiantibus. 

Hab. in aqua marina ad insulas Arranienses; in stomacho A sci- 

diarum ad «Broadhaven Bay, Co. Galway » Hibernie (O' MEARA); 
ad «Hvidingsoé et Soélsvig» (A. ScHMIDT); ad oras Finmarchiz 
(CLEVE). 
218. Navicula Weissflogii A. Schm. Atlas t. 12, f. 26-32, 1875, p. 403, 
t. 6, f. 3-4, Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. pag. 34, t. 9, f. 105, V. H. 
Syn. p. 90, t. A, f. 21. — Navicule didym« simillima, elegans, 
valvis 45-50 &». longis, medio magis constrictis, fasciam haud mar- 
garitatam in medio prabentibus; granulis margaritaceis circa fa- 
sciam hanc peculiari modo dispositis et insimul figuram crucis 
Sancti Andrec (X) ostendentibus; striis circiter 7 in 10 uq. 

Hab. in aqua marina ad insulas «Samoa » (GRuNOwW) et Sandvi- 
censes (A. ScHMIDT); ad «Singapore» (A. ScHMIDT); in sinu mexi- 
cano et campechiamo (A. ScHMIDT); ad insulam «Ceylon» (LEv- 
DUGER-FORTMOREL); ad «Blankenberghe» Belgii (VAN HEURCK). 
219. Navicula Bombus (Ehr.) Kuetz. Species p. 83, Rabenh. Fl. Eur. 
Algar. L p. 204, Greg. Diat. of Clyde p. 12, t. 1, f. 12, Jan. et 
TabaHondur, p.;,10,:5; 2, £43, Donk.. Br. ;Diak.-p.. 90,6. £2.04, 
O' Meara Ir. Diat. p. 401, t. 33, f. 28, A. Schm. Atlas t. 69, f. 
28-29, V. H. Syn. p. 90, t. B, f. 22, Pinnularia (Diploneis) Bom- 
bus Ehr. in Ber. 1844, p. 30, Déploneis Bombus Ehr. Mikrog. 
t. 19, f. 31 [Navicuia gemina Ehr. Abh. 1840, pag. 19, Kuetz. 
Bacill. p. 100, A. Schm. Atlas t. 13, f. 4-9, 13-14, 16, N. D. t. 1, 
f. 1, t. 2, £. 1?], Pinnularia gemina Ehr. Ber. 1840, p. 214. — 
Magna, circiter 80 v. longa, maxima 25-32 p. lat., valvis profun- 
de constrictis pandurzeformibus, lobis subcordatis, apicibus obtuso- 
acutatis; rhaphe zona ampla hyalina cincta,sulcis granula parva, 
margaritacea, irregulariter arcuato-seriata prebentibus; striis 6 in 
10 p., moniliformibus, granulis margaritatis ad marginem valvze 
collocatis elongatis et majoribus; parte valve media tantum mar- 
garitas nonnullas majuseulas solitarias prsbente. 

Hab. in aqua marina ad oras Gallice (BRÉBISSON), Scotiz, Nor- 
thumbrise, Hibernie (GREGORY, DoNKIN, O' MranA), Hispanie (RaA- 


76 Bacillariee, Naviculaces, Navicula. 

BENHORST), Belgii (VAN HEUROK), Bahusie (LAGERSTEDT); in lit- 
toribus maris baltici (DANNFELT) et mediterranei (LANzr, DE-TOowr), 
ad Sargassa ex «Honduras» (JaNIiSCH, RABENHORST), ad ZEgi- 
nam (EHRENBERG); fossilis ad «Nagy Kürtós» Huugarie (PAN- 
TOCSEK) et in calcaria Japoniz (TEMPÉRE, BRUN). 

220. Navicula Pfitzeriana O' Meara Ir. Diat. pag. 405, t. 33, f. 35, ??20 
Navicula divergens A.Schm. Atlas t. 12, f. 53 teste O' Meara. — 
Parva, valvis 40-42 v». longis, medio 10 &. latis, profunde constri- 
ctis, lobis 12 v. latis, fascia mediana angustissima, lanceolata, fa- 
sciis in utroque latere medio quam apice latioribus striatis, fascia 
marginali striata pro ratione lata; striis linearibus, confertis, me- 
dio convergentibus, ceterum subparallelis. 

Hab. in stomacho Ascidiarum ad oras Hibernie (O' MEARA); 
ad oras Patagonie (H. N. MosELEY); ad «Valparaiso» Brasiliz 
(A. ScnuiDpr). 

221. Navicula vacillans A. Schm. Atlas t. 8, f. 61, V. H. Syn. p. 90, 221 
t. 9, f. 9. — Minutissima, valvis anguste ellipticis, circiter 20 p. 
longis, medio leniter constrictis; nodulo centrali magno; rhaphe 
zona angusta hyalina cincta; sulcis rhaphi adproximatis fere rectis, 
leniter extrorsum circa nodulum centralem arcuatis; striis trans- 
verse subtiliter punctatis, circiter 16 in 1O w., tenuiter radianti- 
bus; facie connectivali medio constricta. 

Hab in aquis marinis ad «Ostende» Belgii rarissime (VAN 
HEURCEK); ad Caput Bons Spei Africz australis (4. SoHMIDT). 

222. Navicula succincta A. Schm. Atlas t. 13, f. 41, t. 19, f. 32 (var.) 272 
N. D. t. 2, f. 7, O' Meara Ir. Diat. pag. 398, t. 33, fig. 22, Vega 
p. 471, Grun. D. F. J. L. p. 4, t. 1, f. 38-39, Navécula didyma 
Lagerst. Boh. Diat. p. 36 f. 4, non Kuetz. vix Nav. Cleveana O' 
Meara Ir. Diat. p. 409, t. 34, f. 8. — Magna, valvis leniter con- 
strictis, circiter 100 p. longis, ad constrictionem 56 p latis, api- 
cibus subeuneatis rotundatis, lobis 40 &. latis, zona mediana lata, 
apicibus inflexa, medio leniter constricta, zonis lateralibus latis, 
exstriis, fascia marginali striata per suleum longitudinalem in par- 
tes 2 squales. divisa; striis costatis, confertis, in valva medio pa- 
rallelis, apices versus leniter 
radiantibus. 

Hab. ad «Hvidingsoé et Soélsvig» (A. ScHMriDT), ad oras Fin- 
marchiz et in mari kariano (OLEVE), ad « Franz Josefs Land » (GRv- 
NOW), ad /Eginam (A. ScnMiDT), in Hibernia (O' MEARA). 

223. Navicula eudoxia A. Schm. Atlas tab. 8, f. 39-40, t. 70, f. 71, 9»3 


Bacillariez, Naviculace:, Navicula. 7i 
Oleve Diat. Vega p. 472, O' Meara Ir. Diat. p. 397, t. 33, f. 19. 
— Valvis ellipticis, 40 ». longis, leniter constrietis, ad constrictio- 
nem 16-17 p. latis, lobis ad 20 v». latis, apicibus late rotundatis, fa- 
scia mediana angusta, apicibus inflexa, medio subcontraeta, latera- 
libus vero angustis striatis; striis linearibus, subparallelis tenui- 
busque ; fascia marginali striata, angusta ; striis linearibus, in valvae 
medio paullo convergentibus, apices versus subradiantibus. 

Hab. ad «Monterey» nec non ad «Sólsvig» (A. ScuMIDT), ad 
Caput « Wankarema » maris arctici (CLEVE), ad « Leton Bank» (A. 
ScHMIDT) in oris Hibernie intra stomachos Ascidiarum (O' 
MEARA). 

224. Navicula Camphellii Petit Cat. p. 22, t. 5, €& 23, J. R. M. S. ?& 
1878, p. 241, t. 15, f. 23, Hedw. 1878, p. 129. .— Valvis lanceo- 
latis, 81,5 » 22, medio lenissime constrictis, apicibus cuneiformibus, 
rotundatis, rhaphe recta, nodulo centrali vix visibili, area levi di- 
stincta cincto; striis transversis bene impressis, 7-8 in 10 v., cen- 
iro paullo radiantibus, versus apices parallelis, rhaphen (medio 
valve excepto) attingentibus, striis longitudinalibus nullis. 

Hab. ad insulam «Campbell» (FrLHor). — Nav?cule constri- 
cie Grun. forma magnitudineque proxima videtur; stri vero rha- 
phen attingunt. 

220. Navicula tortuosa Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 24, t. 2, f. 26 225 
non Scoàoplewra iortuosa Ehr. — Valvis elongato-lanceolatis, 
124 v 32, medio constrictis et hic 20 p. latis, lobis cuneiformibus, 
apicibus obtusis, rhaphe sinuosa, nodulo centrali oblongo; síriis 
transversis rectis, subtilissimis, 2 in 10 ». granulosis. 

Hab. in fundo maris prope «Colombo» iusule Ceylon: (ORA- 
VEN). 

2206. Navicula constricta Grun. in Verh. 1860, p. 535, t. I, f. 18, A. 226 
Schm. Atlas t. 13, f. 65-00, t. 69, f. 42, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, 
p. 205, non Ehrenberg! — Valvis oblongis, 55 z 20 medio constri- 
ctis, lobis subtriangularibus cuneatis, apicibus obtusis; striis ra- 
diantibus, punctatis, abbreviatis, 7 in 10 v. nodulo centrali medio- 
eri suborbiculari, area lanceolata levi. 

Hab. in mari Adriatico (GRuNOw) ; in mari baltico (DANNFELT). 
221. Navicula abnormalis Castrac. Diat. Challenger p. 27, t. 28, f. 19, 227 
Notarisia 1889, p. 687 (sub nomine N. abnorm?s) non Grunow! 
— Valvis panduriformibus, ad 73 ». longis (ex icone), apicibus cu- 
neato-rotundatis; striis subradiantibus, moniliformibus; nodulo cen- 

trali quadrato; area centrali medio subconstricta, 


78 Bacillarieze, Naviculace:z, Navieula. 

Hab. (locus desideratur). — « An forma monstruosa seu ano- 
mala? ». 

228. Navicula Wiesnerii Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 29, t. 18, f. 158, 
Notarisia 1888, p. 473. — Valvis elongato-ellipticis, 21 » 8, medio 
constrictis, polis rotundatis, lO p. latis; striis validis, 10 in 10 x. 

medio deficient?/bus, tantum in vallicula punctis notatis; volva ra- 
phidea crassa, lageniformi-inflata. 

Hab. fossilis ad «Szent-Péter» Hungarie. 

229. Navicula sublyrata Grun. in Cleve Diat. Vega p. 496, t. 35, f. 17. 
— Valvis 46 » 10, medio constrictis et hic tantum 7 v. latis ; striis 
parallelis vel subparallelis, distincte punctatis, 12 in 10 p, rha- 
phen attingentibus. 

Hab. in aquis subsalsis America borealis (GRUNOW), inter A l- 
gas marinas e «Labuan» Bornei (KJELLMAN). — Navécule cey- 
lanensi Leud.-Fortm. (qua forte Dctyoneidis speciem sistit) pro- 
xime accedit. 

230. Navicula Conops (Ehr.) Kuetz. Bacill. pag. 100, Pinnularia? 
Conops Ehrenb. Amer. p. 132, t. III, VII, 20, Rabh. Süss. Diat. 
pag. 46, t. 6, f. 20. —- Valvis ambitu oblongis, medio in lobos 
2 cordatos constrictis, apicibus apiculatis, acutis; striis subtilis- 
simis. 

Hab. ad «Vera Cruz» Americe australis (EHRENBERG). 

231. Navicula plutonia O' Meara in M. M. J. 1872, p. 286, t. 13, f£. 6 
et in Hedwigia 1872, p. 154. — Valvis medio valde constrietis, 
75 « 28, ad constrictionem 22-23 x. latis, nodulo centrali quadra- 
to ;costis latiusculis, rhaphem fere attingentibus, ad apices versus 
polos radiantibus, medio versus nodulum centralem radiantibus; 
seriebus punctorum minutorum inter costas singulis. 

lab. in aquis subsalinis montis ignivomi in insula «Cagayan» 
ex archipelago suluensi (CHIMMO). 

292. Navicula unipunctata O' Meara in M. J. 1872, pag. 286, t. 13, 
f. 4, in Hedwigia 1872, p. 154. — Valvis medio constrictis, ver- 
sus apices late lanceolatos abrupte rotundatis, 105 v 25, ad con- 
strictionem 22 x». latis, nodulo centrali quadrangulari, rhaphe le- 
niter sigmatoidea; costis remotis, tenuibus, ad marginem subparal- 
lelis, marginem subattingentibus, serie simplici punctorum minu- 
torum inter costas presente. 

Hab. in aquis subsalinis montis ignivomi in insula « Cagayan » 
ex archipelago suluensi (OnrMMO0). — «An JDéctyoneis?». 

239. Navicula bipunctata O' Meara in M. J. 1872, p. 286, t. 19, f. 5, 233 


Baeillarieze, Navieulacez:e, Navicula. 79 
V. H. S. t. 13, . 7 [nec Bory que Naviculam Brebissondi sistit], 
in Hedwigia 1872, p. 154. — Valvis leniter constrictis, 110 v 30, 
ad constrictionem 26-28 v. Jatis, Naviculam wnipunctatam O' M. 
referentibus, seriebus punctorum inter costas duplicibus. 

Hab. in aquis subsalinis montis ignivomi in insula « Cagayan » 

ex archipelago suluensi (CHIMMO). — «An aptius e sectione Pzn- 
nwlaric ? » 
234. Navicula Perryana Kitton in Trans. Micr. Soc. 1873. — Valvis 
medio profunde constrictis, lobis ovato-cuneatis, marginibus e gra- 
nulis parvis moniliformibus compositis, costis parallelis nec rha- 
phen nec marginem attingentibus. 

Hab. ad «Callao» Peruviz. 

235. Navicula fornicina Grun. in Cleve Diatoms from the West In- 
dian Archipelago pag. 6, t. 1, f. 6. — Valvis e partibus duabus 
rhomboideis isthmo angustissimo medio leniter tumido conjunctis 
compositis, 57 v. longis, lobis 12 p. latis, isthmo 4-5 v. lato; 
striis transversis parallelis, rhaphen non attingentibus, in valvae 
medio deficientibus, delicatissime punctatis, 6 in 10 x. 

Hab. in sinu Campechiano (GRUENDLER) — XNavicule (Di- 

ctyon.?) Bartholomei Cleve et N. Perryanc KWitt. proxime ac- 
cedit. 
236. Navicula? diversa Grev. South Pacif. Diat. II, p. 579, t. 15, f. 14. 
— Valvis oblongis, medio leniter constrictis, 60-62 ».. longis, lobis 
ovato-elllpticis, apice obtusis; striis transversis moniliformibus, 
4!/; iu 16 5, medio vitta transversali e laminis (cellulis Grev.) 
duabus elongatis, interruptis, area levi circa rhaphen rhomboideo- 
elongata, lateribus concaviusculis. 

Hab. in «Curteis Straits» Queenslandiz. 

297. Navicula thaitiana Castr. Diat. Cballenger p. 27, t. 20, f. 5, No- 
tarisia 1889, p. 688. — Valvis 50 p. longis (ex icone), bilobatis, 
arcte constrictis, lobis subcordatis, apicibus cuneato-acutis; striis 
moniliformibus, radiantibus, medio evanescentibus; rhaphe tenui, 
nodulis parvis. 

Hab. ad portum « Thaiti» (Exped. CHALLENGER). — Nav?culc 
Proserpinae: Ehrenb. similis. 

298. Navicula Chimmoana O'Meara in Micr. Journ. 1872, pag. 285, 
t. 12, f. 1, Hedwigia 1872, p. 153. — Valvis coustrictis, 120 z 50, 
ad constrictionem 40 x4. latis, apicibus abrupte subrotundatis, no- 
dulo centrali quadratico, rhaphe leniter sigmatoidea, utrinque zona 
exsiria angusta cincta; costis remotis, tenuibus, apices versus sub. 


237 


80 Bacillarieze, Naviculace:, Navicula. 
radiantibus, medio fere parallelis, versus marginem exstrium un- 
dulatis et hine fere crenulato-desinentibus; seriebus punctorum in- 
ter costas presentibus. 

Hab. in aqua subsalina crateris ignivomi insult « Cagayan» ex 
archipelago suluensi (CHIMMO). — An aptius Déctyoneis? 

230. Navicula imperialis (Ehr.) Kuetz. Sp. p. 82, Dzplonezs imperia- 
lis Ehrenb. Abh. 1845, p. 362. — Media, valvis 65 p. longis di- 
stincte constrictis, dilatatis, utroque apice subacuto, granulorum in- 
signium serie simpliei aream mediam levem utrinque comitante, 
lateralibus seriebus similibus, duabus perfectis mediam imperfectam 
includentibus, omnibus in medio interruptis. 

Hab. maritima in India orientali (EHRENBERG). — Granula ma- 
gna margaritarum instar. 

240. Navicula suluensis O' Meara in Micr. Journ. 1872, t. 13, fig. 2, 
Hedwigia 1872, pag. 153. — Valvis constrietis, 160-170 z 40, ad 
constrictionem circ. 20 p». latis, versus apices sublanceolatis leviter 
rotundatis ; seriebus punctorum confertioribus quam in Navécula 
Chimmoana. 

Hab. in aqua subsalina crateris ignivomi ad ins. « Cagayan» ex 
archipelago suluensi (CHIMMO). 

241. Navicula Beyrichiana A. Schm. Atlas t. 69, f. 16-17 (absque 
diagnosi) — Valvis late ellipticis, 100-140 z 32-52, medio constri- 
ciis, apicibus rotundatis, obtusis, rhaphe valida; costis rhaphen 
non attingentibus vel medio eam obsolete attingentibus, eximie 
granulatis. 

Hab. ad /Eginam (A. ScoHwiDT); fossilis ad «Nagy Kurtos» 
Hungarie (PANTOCSEK). — Ad Navéculam Crabronem Ehr. acce- 
dens. Teste Grunow, huc forte pertinet Navicula Williamson 
O'Meara, qua e contrario sec. Schmidt esset omnino diversa. 

242. Navicula Grunowii Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 203, non O' Meara 
nec Castracane, Navécu/a spectabilis Grun. in Wien. Verhandl. 1860, 
p. 533, t. 1, f. 11 non Greg. — Valvis elongatis, lineari-oblongis, medio 
leviter angustatis, sinuato-incurvis, apicibus subeuneato-rotundatis, 
fere 150 2 30, rhaphe recta; striis mediis parallelis, terminalibus 1 
radiantibus, omnibus evidenter punctatis, 3-3'/; in 10 p., suleis duo- 
bus longitudinalibus, rhaphi approximatis interruptis; nodulo cen- 
irali subquadrangulo. 

Hab. in fundo maris Adriatiei (LORENZ); an in calearia Japo- 
nie eadem? (TEMPÉRE, BRUN). 

243. Navicula splendida Greg. in Trans, Micr. Journ. IV, 1856, p. 44, 243 


Bacillariezs, Naviculaces, Navieula. 81 
t. V, £. 14, A. S. Atlas t. 12, f. 31-35, t. 13, f. 81-24, t. 69, f. 22, N. 
D. t. 1, f. 3-4, t. 2, f. 2, O' M. Ir. Diat. p. 402, t. 33, f. 30 [non 
Navicula splendida Ehrenb. qua JSwrzrayam sistit]. — Valvis 
elongatis, 120-150 ». longis, pandurcformibus, apicibus obtuso-ro- 
tundatis; striis moniliformibus, mediis parallelis, terminalibus diver- 
gentibus, 11 in 10 x., rhaphem latissimam non attingentibus; no- 
dulo centrali magno quadrangulo. 

Hab. ad oras Scotizte (GREGORY), Hibernie (O' MEARA), in mari 
septentrionali (A. ScuwrpT). — [Var. stauroneiformis Lewis. Huc 
N. Braunii!!|. — Var. incurvata (Greg.) Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, 
p. 204, Navéicula incurvata Greg. l. c. f. 13: forma minor, striis 
minus exaratis. Probabiliter forma juvenilis. 

244. Navicula hyalina (Ehr.) Kuetz. Sp. pag. 82 nec Donkin, Dzp/o- 
neis * hyalina Ehrenb. Abh. 1845, p. 362. — Mediocris, 90 v. longa, 
valvis leviter constrictis, lobis oblongis, utroque fine rotundato, li- 
nearum fascia media longitudinali, marginis limbo angusto subti- 
liter striato. 

Hab. maritima in India orientali (EHRENBERO). 

245. Navicula dissimilis Rabenh. Süssw. Diat. p. 45, t. VI, f. 32 (sub 
Pinnularia). — Valvis 80-100 &». longis, medio constrictis et hic 
usque ad 15 p. latis, apices late rotundatos versus ampliatis et hic 
30 p. latis; costis transversis latis, fere falcato-arcuatis, conver- 
gentibus, prope rhaphen obliteratis, 4 in 10 x». 

Hab. in aquis duleibus Persi australis. 

246. Navicula dalmatica Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 525, t. 1, 
f. 14, Pinnularia dalmatica Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 219. 
— Valvis oblongis, 50-55 z 12-13, medio leviter constrictis, apicibus 
cuneato-truneatis; costis subparallelis, rhaphen attingentibus, 5- 
ol, in 10 »., suleo longitudinali in utroque latere uno interru- 
ptis; nodulo centrali subquadrato. 

Hab. in mari Atlantico ad oras Dalmatie (LORENZ). — Aptius 
Pinnularzea. 

247. Navicula Faba Ehr. Abh. 1845, p. 365 (sub Dzploneide) Ra- 
benh. Fl. Eur. Algar. I, p. 202. — "Valvis ad 40 p. longis, oblon- 
gis, turgidis, medio leviter constrictis, utroque fine rotundato ; striis 
transversis nullis?, lineis longitudinalibus, excepta media (rhaphe), 
lateralibus, utrinque 3 continuis. 

Hab. in Tago Lusitani (EHRENBERQ). 

248. Navicula Entomon Ehr. Kreid. 1840, Kuetz. Bacill. pag. 100, 
t. 28, f. 74, Pinnularia Entomon Ehr. Verbr. t. I, 1, f, 3 et 4, 

6 


244 


241 


248 


82 Bacillarieze, Naviculace:x, Navieula. 

Kuetz. Bae. p. 100, t. 33, VIII, f. 15. — Valvis oblongis, 60-90 
v. longis, medio sinuato-constrictis, apicibus cuneato-acutatis, trun- 
cato-obtusis; striis transversis distinctis, subparallelis, rhaphen non 
attingentibus, 7-8 in 10 ».; nodulo centrali oblongo, area oblonga ad 
utrumque finem rhaphes utroque latere parallele excurrente cincto. 

Hab. in mari septentrionali et Baltico ad oras Norvegiw; in 
mari ligustico (PIcCONE); ad insulas «Falkland» (EHRENBERG); 
fossilis in marga Grecis. 

249. Navicula musceformis Grun. Alg. Casp. 1878, p. 17, A. Sehm. 
Atlas t. 13, f. 42, 47. — Navicule Entomoni Ehr. affinis, valvis 
398 ». longis; striis confertis, 12 in 10 v». 

Hab. in portu «Baku» maris Caspici (GRUNOWw); in sinu Cam- 
pechiano (WüISSFLOG). 

200. Navicula Proserpine (Ehr.) Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 203, 
Diploneis Proserpime Ehr. Abh. 1858, p. 14, n. 4, Navicu/a 
Kuelzingsi Grun. in Wien. Verh. 1860, pag. 532, t. 1, f. 15. — 
Valvis late oblongis, medio profunde constvictis, bilobatis, 75-1930 
z 22-45, lobis fere rhomboideis, apicibus subacutis; striis granu- 
latis, in lineas decussatas ordinatis 6-8U, in 10 p.; rhaphe levi 
sublata, vittis longitudinalibus duabus rhaphi approximatis et pa- 
ralleliter decurrentibus; nodulo centrali magno, subquadrangulo- 
rotundato. 

Hab. in mari Bahusize, in limo marittimo ad insulam « Fóhr» 
(EHRENBERG); in mari Adriatico (GRUNOW). 

291. Navicula marginata O'Meara iu Q. J. M. S. vol. IX, 1869, p. 151, 
pl. XII, f. 4 (sub PZnnularia), non Navicula marginata Lewis 
qua Diclyoneis. — Valvis elliptico-linearibus, 45 v 20, lenissime 
medio constrictis; striis costatis, submarginalibus, a rhaphe mo- 
dice remotis, area centrali linea in utroque latere ex angulis no- 
duli centrali exsurgente dein extrorsum per dimidiam longitudi- 
nem àrcuata demumque introrsum revoluta limitata. 

Hab. ad ins. Arranienses Hibernis. 

252. Navicula paradoxa Ehrenb. Amer. Tab. I, III, 4 b, Kuetz. Bac. 
p. 100, t. 28, f. 77. — Levissima, magna, valvis medio leviter con- 
strictis et longitudinaliter vittatis, apicibus cuneatis, obtusiusculis. 

Hab. in Peruvia Ameriez australis (EHRENBERG). 

253. Navicula duplicata Ehrenb. Amer. p. 143, t. 2, VI, f. 24, Micr. 
t. XXI, f. 35, Kuetz. Bacill. p. 100, t. 28, f, 18, Rabenh. S. D. 
p. 40, t. 5, f. 4. — Valvis levissimis, parvis, latiusculis, pandura- 
formibus, medio constrictis, in apices acutos attenuatis. 


Bacillariez, Navieulace:, Navieula, 83 
Hab. ad insulam Cubam (EHRENBERO). 

254. Navicula Gorjanoviczii Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 25, t. 9, f. 81. 254 
— Valvis elongato-ellipticis, 29 z 7, medio constrictis; polis cras. 
sis, dilatatis, rotundatis, 12 x. latis; costis 10 in 10 yp., brevibus, 

a volva raphidea lageniformi vallieulis levibus divisis, medio di- 
vergentibus, ad polos radiantibus. 

Hab. fossilis ad «Dolje» Hungarie. — Var. major Pant. Foss. 
Bacill. Ung. II, p. 46, t. 5, £. 78: valvis pandurzformibus, 48-55 
JU. longis, ad medium 10-13 p., ad polos rotundatos 19-20 . latis; 
rhaphe inflata; striis validis, inflatis, 81/;,-10 in 10 p. Fossilis ad 
«Czekehása» Hungarie. 

255. Navicula simbirskiana Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 53, t. 12, 255 
f. 215. — Valvis elongato-lanceolatis, 48 z 15, polis produetis, sub- 
capitatis; striis 8 in 10 v. validis, distantibus, costatis, subradian- 
tibus; area nuda late lanceolata. - 

Hab. fossilis ad « Ananino» Rossi. 

256. Navicula andesitica Pant. Foss. Bacill. Ung. II, pag. 42, t. 27, 56 
f. 390. — Valvis pandurzformibus, 77 5. longis, ad medium con- 
strictum 22 qx. latis, ad polos obtusos 31 p. latis; striis transver- 
sis 8-10 in 10 »., arcuato-radiantibus, validis, distantioribus, grosse 
punctatis, a lineis longitudinalibus 8 pandureforri-flexis interru- 
ptis; rhaphe valida, inflata sublageniformi, ad marginem cum linea 
longitudinali punctata ornata, punctis 8 in 10 p. minoribus, ad 
nodulum centralem punctis tribus majoribus transversalibus. 

Hab. fossilis ad «Bory» Hungari. 

257. Navicula Temperiana De-Toui, Navécw!/a scintillans Temp. et 257 
Brun Diat. foss. du Japon pag. 45, t. 5, f. 5. non A. Schmidt. — 
Valvis 90-125 z 25-35, medio constrictis, lobis conicis; costis latis, 
planis, levibus, 5-6 in 10 »., versum utriusque lobi centrum paullo 
convergentibus; rhaphe utrinque secus eamdem directionem ar- 
euata; area centrali et transversa lata; facie connectivali plerum- 
que latissima, medio leniter depressa. 

Hab. fossilis in calcaria «Sendai» Japoni:z. 

258. Navicula margino-punctata Grove et Sturt Diatom. Otago, Ap- 25s 
pendix p. 2, t. X, f. 7, Notarisia 1887, p. 394. — Medio constri- 
ctula, valvis 120 ». longis, ambitu Dic. jamaécensi Grev. similibus 
at reliquis notis distinctis, in utroque latere raphes granulis signis- 
que omnino destitutis, tantum margine extremo duabus granulo- 
rum seriebus przditis. 

Hab. fossilis in depositu « Oamaru» Nove Zelandie. 


84 Bacillariez;, Naviculaceze,, Navicula. 

259. Navicula Haynaldii Pant. loss. Bacill. Ung. Il, pag. 47, t. 24, 959 
fig. 361. — Valvis productis, pandurzformibus, 91 ». longis, me- 
dio (ad constrietionem) 18 »., ad polos lanceeolatos 28 v. latis; 
striis IO in 10 »., validis, costatis, moniliformibus; rhaphe inflata, 
in sulco linea punctorum longitudinali cincta, punctis ad nodulum 
centralem dispositis majoribus dilatatis. 

Hab. fossilis ad «Bory» Hungaris. 

260. Navicula Adonis Brun Diat. foss. du Japon p. 41, 3i b, f. 2-3. 8g 
— Valvis 100-125 z 35-45, robustis, eximie siliceis, didymis, lobis 
regulariter elliptieis vel subeompressis, haud inter costas puncta- 
tis, rhaphe inter nodulum centralem et nodulos terminales dilatata, 
area serie duplici (exteriori ad prominentiam longam lamelliformein 
sita), margaritarum limitata, costis levissimis (vix sub lente maxime 
augente rugosis) 5 in 10 »., marginem versus ampliatis; frustulis e 
facie connectivali visis latis, margine margaritatis, centro com- 
pressis. 

Hab. fossilis in calearia « Yedo» et in tripoli « Mjilones ». 


Huie sectioni accedunt sequentes species 
minus note vel diagnosi nulla ab auctoribus ditatz. 


261. Navicula separabilis A. Schm. Atlas t. 11, f. 3, 5-7, 10 [et 11? »&1 
e Jokohama] (absque diagnosi). 

Hab. ad «Puerto Cabello» et in sinu Campechiano (GRUEN- 
DLER). — Affinis Navicule Crabroni Ehr. et N. mwulticostaic 
Grun. 

262. Navicula exempta ^. Schm. Atlas t. 11, f. 28-29, t. 69, f. 13- 9e 
14, N. D. t. 2, f. 5 (absque diagnosi). 

Hab. in sinu Campechiano et in mari septentrionali; ad «Sor- 
rento»; ad «Successful Bay » (A. Scnwirpr). 

2623. Navicula coarctata Ehr. Ber. 1842, pag. 265, A. Schm. Atlas 263 
t. 11, f. 30-32; 1:069; DU 

Hab. in sinu Campechiano (GRUENDLER). 

264. Navicula crabroniformis Grun. in A. Schm. Atlas t. 11, f. 24. 264 

Hab. in sinu Mexicano (WRISSFLOG). 

265. Navicula dirhombus A. Schm. Atlas t. 1l, f. 21-22, t. 69, f. 9. 285 

Hab. ad «Pelew I» I et in sinu Mexicano (GRUENDLER); etiam 
ex Exped. GAZELLE reportata. 

266. Navicula chersonensis Grun. in A. Schm. Atlas tab. 12, f. 40, sss 
$, 060, f 9L 


Baecillarieze, Navieulacez, Navieula. 85 
Hab. ad « Yokohama» (GRUENDLER), in sinu Campechiano (JA- 
NISCH). 
207. Navicula clancula A. Schm. Atlas t. 12, fig. 33-34, H. L. Sm. 267 
Sp. T. n. 684. 
Hab. in Australia (WRiISSFLOG). 


268. Navicula binaria ^. Schm. Atlas t. 12, f. 62. 268 
Hab. ad insulam Javam. 

269. Navicula laciniosa A. Schm. Atlas t. 12, f. 54. 269 
Hab. ad insulam Javam. 

270. Navicula confecta A. Schm. Atlas t. 12, f. 46. 210 
Hab. in sinu Campechiano (GRUENDLER). 

271. Navicula vetula A. Schm. Atlas t. 12, f. 49, t. 69, f. 33. 2 
Hab. ad «Sansego» et « Yokohama» (A. Scnuwipr). 

212. Navicula subnuda A. Schm. Atlas t. 12, f. 44. 212 


Hab. ad «Mazatlan» (GRUENDLER). — Var. densestriata A. 
Schme Atlas. 6:769, .£, 45. In California. 


273. Navicula prestes A. Schm. Atlas t. 12, f. 57-58. 273 
Hab. ad «Mazatlan» et in sinu Campechiano (GRUENDLER). 

274. Navicula Giebelii ^. Schm. Atlas t. 12, f. 73. 274 
Hab. in sinu Campechiano (GRUENDLER). 

215. Navicula prisca ^. Schm. Atlas t. 12, f. 67, 68, 69. 275 
Hab. ad «Richmond» (WzissFLOoG) et «Piscataway» (WREISSFLOG). 

276. Navicula prominula A. Schm. Atlas t. 13, f. 15. 270 


Hab. ad « Kings Mill I» (GRUENDLER). 

271. Navicula gemmatula Grun. in A. Schm. Atlas t. 13, f. 19-21. ey; 
Hab. ad ins. «Samoa» et ad oras Brasilie (GRUENDLER). 

278. Navicula futilis ^. Schm. Atlas t. 13, f. 17-18. 278 
Hab. ad «Zanzibar» et Californiam (GRUENDLER). 

279. Navicula diplosticta Grua. in A. Schm. Atlas t. 13, f. 25-30. ero 
Hab. in sinu Campechiano et Mexicano; ad insulas «Samoa» 


(GRUENDLER). 

280. Navicula ornata ^. Schm. Atlas t. 69, f. 5. 280 
Hab. ad «Monterey » (GRUNOW). 

281. Navicula vana A. Schm. Atlas t. 69, f. 36. 981 
Hab. in mari Rubro. — Nav?zcule fulilà X. Schm. proxima. 

282. Navicula mosta ^. Schm. Atlas t. 69, f. 18-19. 982 
Hab. ad «Baldjik ». — Navicu/e bomboid? A. Schm. proxima. 

283. Navicula expedita A. Schm. Atlas t. 69, f. 6. 283 


Hab. in depos. « Moron» Hispaniz. 
284. Navicula digrediens A. Schm. Atlas t. 69, f. 26-27. 284 


86 Baecillarieze, Naviculacez, Navicula. 


Hab. ad «Baldjik» (A. Scuuipr). — Navéicule dévergenti A. 
Schm. affinis. 


285. Navicula dempta A. Schm. Atlas t. 69, f. 34. 28 
Hab. in depositu «Sancta Monica ». 
286. Navicula vulpecula A. Schm. Atlas t. 12, f. 56. 286 


Hab. in insula «Oelebes». 
287. Navicula pristiophora Janisch in A. Schm. Atlas t. 70, f. 72. 287 
Hab. ad «Leton Bank» (JaANIsCH). i 
288. Navicula puella A. Schm. Atlas t. 12, f. 13-15, t. 69, f. 15, 25 288 
non Schum. 
Hab. in California, in sinu. Campechiano (GRUENDLER) et ad 
«Yokohama» (A. SCHMIDT). 


IV. ErLLiPTICZE V. H. Syn. p. 9l. 


289. Navicula Smithii Bréb. in W. Sm. Br. Diat. II, p. 92, Grun. es9 
in Wien. Verhandl. 1860, p. 531, Alg. Novara p. 18, Rabenh. FI. 
Eur. Algar. L p. 178, Donk. Br. Diat. p. 6, t. L1, "PO MEAE 
Ir. Diat. p. 382,-t, 232, f. 8, A. Schm. Ailas t. 7, f. 19; OVSEDOUSE 
p. 91, t. 9, f. 12, t. B, f£. 28, Navicula elliptica W. Sm. Br: Diat. 
I. p. 48, t. 17, fig. 152!, Jan. Guano p. 27 (excl. syn. Kuetz.), O' 
Meara Ir. Diat. p. 391, t. 33, f£. 2 nou Kuetzing!! nec Ehrenberg. 
— Valvis oblongis vel lineari-ellipticis, subinde medio paullo con- 
strictis, apicibus late rotundatis, subcuneatis, circiter 90-100 x. lon- 
gis; nodulo centrali magno, quadrangulari; nodulis terminalibus 
ab apice subremotis, rhaphe zona hyalina latiuscula cincta; suleis 
versus medium valvse ampliatis, sensim sensimque apices versus 
angustatis; costis tenuibus, 5 in 16 »., serie duplici margaritarum 
parvarum interposita. 

Hab. in aquis marinis ad oras fere totius Europz; in littori- 
bus sabulosis ad «Auckland» et insule nieobariee «Kamortha » 
(Exp. NovARA); inter Algas e «Taiti» reportatas (Exp. NOVARA); 
fossilis in guano (JANISCH) nec non in calcaria Japonie (TEgM- 
PEÉRE, DRuN) et in deposito Hungaric (PANTOCSEK), — Var.? Scu- 
tellum (O' Meara) V. H. Syn. pag. 91!, t. 9, f. 11 (strize imperfecte, 
delineate), Navicula Scutellum O' Meara Ir. Diat. p. 396, t. 33, 
f. 14, Pinnularia Scutellum O' Meara in Mier. Journ. 1869, p. 151, 
t. 12, f. 5: parva, valvis suborbiculari-ellipticis, 30 v 25; striis cir- 
citer 8 in 10 p., inter se seriem duplicem margaritarum subtilium 
prabentibus, in medio valve rhaphi perpendicularibus, dein magis 
magisque radiantibus. In aquis marinis ad oras Hiberni: (O' MEARA); 


Baeillarieze, Navieulaee:e, Navieula. 87 

ad «Blankenberghe» Belgii (VaN HzuRCK). — Var. borealis Grun. 
Franz. Jos. Land p. 4, t. A, f. 40 (£f. major)-Al (f. mznor): striis 
transversis subtilissime punctatis, prope rhaphem utrinque linea lon- 
gitudinali sublevi interruptis, valvis tum majoribus, 78 v 26,5, tum 
minoribus, 21 » 12,5, In fundo maris prope «Franz Josefs Land»; 
in inari Karensi. — "Var. minor Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 54: 
valvis 27 v» 26, striis biserialiter punctatis, 9 in 10 &. Fossilis ad 
«Bory» Hungaris. 
290. Navicula adriatica Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 525, t. 1, 
fig. 17. — Valvis oblongo-ovatis, 31-36 » 18-19, rhaphe recta, no- 
dulo centrali mediocri oblongo, sulcis longitudinalibus duobus strias 
interrumpentibus; striis transversis validis, obsolete granulatis, 8-9 
in 10 &» 

Hab. in fundo maris Adriatici (D.r LoRENZ). — Navicule Smz- 

(hii quoad formam proxima. 
291. Navicula philippinica De-Toni, Naezcu/a znirabil/s Castrac. 
Diat. Challenger p. 34, t. 30, f. 10, Notarisia 1889, pag. 688 non 
Leuduger-Fortmorel. — Valvis rhomboideo-ellipticis, 92 » 62 (ex 
icone); striis binatis moniliformibus, radiantibus, ter utrinque inter- 
ruptis, nodulo centrali subrotundo. 

Hab. ad «Zebu» ex ins. Philippinicis (Exped. CHALLENGER). — 

Navicule Smithii Drób. affiais. 
292. Navicula fusca (Greg.) Ralfs in Pritch. Inf. v. 898, Rabenh. FI. 
lupa Alear.dl, p. 179.. Donk, Br. Diat. p. Z;/ t; 1,1. 5; 4. Schm. 
A ulasctatis ofa 7-9, t. S, £. 39-57; V. Ho Syn. pag. «914105 B, 
fig. 24, Navicula Smilhii var. fusca Greg. Diat. of Olyde p. 14, 
t. Il, f. 15, Navicula hyperborea Grun. in Wien. Verhandl. 1860, 
pag. 931, t. 1l, f. 16 (sulei valvarum medio arcuatuli). — Valvis 
late oblongo-ovalibus, apicibus rotundatis, 70-140 v 30-65; striis 
validis, distincte moniliformibus, 4-4U, in l0 v», versus rhaphem 
per suleos 2 longitudinales, plerumque leniter incurvos leves in- 
terruptis; nodulo centrali permagno. , 

Hab. in aquis marinis ad oras Anglie (GREGORY, DoxkiNx), Da- 
nie et in mari Bahusie (GRUNOW, ARESCHOUG, LAGERSTEDT), ad 
«Blankenberghe» Belgii (VAN HEURCK); fossilis in Japonia (TEM- 
PERE, BRUN) et in Hungaria (PANTOCSEK). — À Navzcula Smith 
Bréb. cui simillima, distinguitur precipue statura majori et serie 
singula (nec dupliei) granulorum margaritaceorum inter costas pr:e- 
sente. — Var. delicatula A. Schm. Atlas t. 7, f. 1. — Var. excisa 
A. Sehm. N. D. t. 2, f. 9. —. Var. fuscata. A. Sehm. N. D. t. I, 


[55] 


88 Bacillarieze, Navieulacezx, Navicula. 

f. 26. — Var. permagna Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 66: valvis 
late ovatis, 150-200 v 60-70, arcuato-striatis, striis grosse puncta- 
tis, 615-7 in 10 »., ad suleum rhaphidealem biserialiter punctatis, 
rhaphe inflata Sul ee Fo. Fossilis ad «Bory» Hungarie. 

293. Navicula Collisiana O' Meara Ir. Diat. p. 384, t. 32, f. 19. .— 293 
Valvis late ellipticis, 63-64 z 38-40, ad marginem fere linearibus, 
apicibus late rotundatis; area mediana lata, oblonga, elliptica ; striis 
costatis, fascia striata marginali lata; striis distincte moniliformi- 
bus, in medio valvze fere parallelis, apices versus magis magisque 
radiantibus. 

Hab. in stomacho Ascidiarum ex oris Hibernizx. 

294. Navicula Ovulum Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 519, t. 1, ?94 
f. 19, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, pag. 185, A. Schm. 'N. D. t. 2, 
f..12, Atlas t; 70, £.:63, O' M. Ir. Diat. p. 261, €. 291; ££:OUPUNSIE 
vicula lilloralis Donk. Br. Diat. p. 5, t. 1, £. 2!, A. Schm. Atlas 

7, Í. 12, 1.38, £.'24, H;. L. Sm. Sp. T. n? 291;'V. HASyemMpaDe 

t. B, f. 25, Schm. N. D. t. 1, f. 24-25 et Atlas t. 8, f. 23, 25 (var.). 
— Valvis ovalibus, circiter 40-50 &. longis, fere 26 ». latis; no- 
dulo centrali rectangulari-elongato, area hyalina circa rhaphem 
nulla; sulcis exacte rectis, rhaphi quam maxime adproximatis; striis 
12-14 in 10 jo, in medio valve rhaphi perpendicularibus, dein 
magis magisque radiantibus; striis longitudinalibus rectis, rhaphi 
subparallelis, subtilissimis. 

Hab. in littoribus sabulosis Northumbrize frequenter (DONKIN) 
et Hibernie (O' MEgARA), ad Sargassum Hornschuchii, Vida- 
liam volubilem etc. in portu «Vooss» maris adriatici (Dr. Lo- 
RENZ)et ad «Blankenberghe» Belgii rarissime (VAN HEURCK) — 
Color frustuli exsiccati, teste Donkin, flavescenti-brunneus. 

295. Navicula advena A. Schm. Atlas t. 8, f. 29 (absque diagnosi). ?95 
— Habitu Navéicule sanseganc Grun. sed major, valvis late li- 
nearibus, apicibus rotundatis, 100 v 26, nodulo centrali quadrangu- 
lari; striis transversis, medio rhaphi subperpendicularibus rectisque, 
ad apices arcuatis. 

Hab. ad Caput Bona Spei Afric» australis (A. ScuMrpT). — 
Var. A. Schm. t. 12, f. 41: medio constrictula. Ad ins. Sandvicen- 
ses (A. SCHMIDT). | 

296. Navicula pseudo-fusca Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 28, t. 13, 296 
f. 109. — Valvis rotundatis, 52-87 v 37-60; striis ad polos arcuatis, 
13 in 10 »., medio radiantibus 9 in 10 p., punctatis; valliculis ad 
latera raphes distinctissimis, profundis, 


Bacillariez2, Navieulaces, Navieula. 89 

Hab. fossilis ad « Elesd» Hungaris. 

297. Navicula oculata Bréb. iu Desmaz. Cr. de Fr. ed. nov. (1854), 397 
n. 110, Rabenh. Fl. Eur. Algar. L, p. 187, Journ. Quek. M. Cl. 
1870: 1. 9V, t..1, f£. 5, Brun. Biat. Alp. pag. 69; 4: 4; £...19; t. 7, 
E9LOLIDOIOEL -Dz Sm. Sp. Ex 1:299, V. H. Syn. p. 929756. 95£ (10, 
Cocconeis Alomus Rabenh. Kr. Fl. Sachs. p. 25, Nav?cw/a pelli- 
culosa (Grun.) Hilse 1860, p. 68, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 187, 
Frustulia sp. Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 573, t. 5, f. 18, 
Navicula Seminulum Schum. Preuss. Diat. 1862, tab. 9, f. 44! 
[vix (teste Van Heurck) Navicula Semenulum Grun. in Wien. 
Verhandl. 1860, p. 552!, t. 2, f. 2 (icon mala), O' Meara Ir. Diat. 
p. 418, t. 34, £. 37]. — Valvis lineari-oblongis, 20-25 v 7,5-8, api- 
cibus late rotundatis, nodulo centrali subquadrangulari; rhaphe 
zona hyalina angusta cincta; sulcis rhaphi adproximatis, rectis, 
prope nodulum centralem leviter arcuatis; striis subtiliter puncta- 
tis, circiter 17 in 10 p., in valvae medio rectis, dein magis magis- 
que radiantibus. 

Hab. in aquis dulcibus Galliz:e (BRÉBISSON, THURET, DESMAZIÉ- 
RES), in fontibus rivulisque Austrie et Germanie (RABENHORST, 
GRUNOW), ad «Bruxelles» Belgii (DELOGNE), in Helvetia (BRUN); 
Italia (DE-Tow:1); fossilis in succino Borussiz/ (SCHUMANN). — Spe- 
cies bsc perpusilla, ut videtur, distinguitur a Navzcula Seméinulo 
Grun. XN. Aíomo Grun. ete. valvis medio non inflatis et statura 
paullo majori. 

298. Navicula elliptica Kuetz. Bacill. p. 98, t. 30, £. 55, Rabenh. Fl. 298 
Eur. Algar. I, p. 179, Donk. Br. Diat. p. 7, t. 1, f. 6, A. Schm. 
Atlas t. 7, 23,24, 27-32, 54-585, O'Meara Ir. Diat. p. 384, t. 32, 
LXI BruntDiat Alp. p. 77,4. 8, £. 19; V; Hi Syh./p. 92/210; 
f. 10 non. Navicula elliptica W. Sm. (que NN. Smithi? Bréb. per- 
tinet), Navicula ovalis W. Sm. Br. Diat. I, p. 48, t. 17, f. 153, 
II, p. 92, O' M. Ir. Diat. p. 385, t. 32, f. 22! [an Hilse 1860, p. 82 
et in A. Sehm. Atlas t. 7, f. 33-36?], Pinnularia elliptica Ra- 
benh. Süss. Diat. p. 42, t. 6, f. 23. — Valvis ovali-ellipticis vel 
oblongo-ellipticis, 25-35 v 12-15; rhaphe valida, area hyalina sub- 
angusta, circa nodulum centralem abrupte ampliata cincta; sulcis 
rhaphi quam maxime adproximatis, ambitum zone hyalinz sequen- 
tibus; striis grosse punctatis, in medio valva rectis, dein magis 
magisque paullo radiantibus, circiter 11 in 10 p. 

Hab. in aquis dulcibus (et subsalsis) per Europam passim ; fos- 
silis in lignite ad «Spoleto» Itali:| (ÜASTRACANE); in aqua dulci 


90 Bacillarieze, Naviculacez, Navieula. 

«Bogos» Afriee (MARTELLI) in lacu «Michigan» (THoMAs). — 
Var. oblongella (Naeg.) V. H. Syn. p. 92, t. 10, f. 12, Navicula 
oblongella Naeg. in Kuetz. Spec. pag. 890, A. Schm. Atlas t. 7, 
f. 52-53, O'Meara Ir. Diat. p. 307. t. 41, f. 55 [an Grun. in Wien. 
Verh. 1860, p. 551, t. 2, f. 4?]: valvis oblongo-ovalibus, 15-20 
v 7,0, apicibus obtuse rotundatis; striis subtiliter granulatis, cir- 
citer 16 in 10 »., nodulo centrali majusculo, subquadrangulari. In 
Helvetia (NAEGELI); in variis aliis locis, Hibernie (O' MEARA) et 
Austrie (GRUNOW); in Latio Itali:e (LANZI); etiam in montibus 
Tatricis (teste SCHUMANN) —- Var. minutissima Grun. in V. H. 
Syn. pag. 92, tab. 10, fig. 11: minutissima, vix 10 yg. longitu- 
dine superans. Cum specie passim. — Var. minor Rabenh. Fl. 
Eur. Algar. I. p. 180, Navicula. Parmula Bréb. in Kuetz. Sp. p. 80, 
Schum. P...D...1867, p: 2; f.. 40, Diat. .H. T. p. 69, 1.12, Evdocpb: 
longo-elliptica, ad 30 v. longa; striis obliteratis seu obsoletis. Cum — ^ 
specie in Gallia, Tatra, Galicia; in lacu «Michigan» (TroMas, CHASE). 
— Var. cocconeoides Rabenh. Fl. Eur. Algar. L, p. 180, Nav?- 
cula cocconeoides Ralfs in Pritch. Inf. p. 900, Pznnwularia coc- 
coneoides Rabenh. Süss. Diat. p. 43, t. 6, f. 18: forma 7-7V, v. 
lata, ad 10 ». longa, apicibus late rotundatis; striis transversis te- 
nuibus sed distinctis, rectis, 11-13 in 10 ». Inter Cladopho- 
ram ZEgagropilam ad «Stockholm » Suecize (RABENHORST). — 
Var. ?puella Schum. Preuss. Diat. 1867, p. 56, t. 2, f. 39 [non N. 
puella. ^. Schm. Atlas tab. 12, f. 13-15, t. 69, f. 15, 25]: valvis 
minimis, ellipticis, rhaphe parum notata, nodulo centrali rotundo- ; 
elliptico, terminalibus vix notatis; striis manifestis, subradiantibus, 
granulatis, 14-15 in 10 p». In flumine «Pissa» prope «Johanni- 
sburg», in portu Pillawensi, in mari baltico copiose. — Var. di- 
sciformis Rabenh. Süss. Diat. p. 42, t. 6, f. 23 d: valvis fere or- 
bicularibus, disciformibus, subzquilongis ae latis, striis 6 in 10 x., 
medium versus arcuatis. In. stagnis ad «Sabst-Buschom» Persiz 
meridionalis (L. RABENHORST). 

299. Navicula italica Rabenh. Süss. Diat. p. 42, t. 6, f. 23 c (sub 299 
Pinnwlaria). — Valvis ellipticis, 40 v 20; costis transversis tenui- 
bus, 11 in 10 »., omnibus in capitulum noduliforme terminalibus. 

Hab. in regionibus orientalibus Italize (L RABENHORST). — JVa- 
vicule elliptic varietas? 

300. Navicula elegantula Grun. in Wien. Verhandl. 1860, pag. 522, 395 
t. I, fig. 29, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 208. — Parva, valvis 
lineari-oblongis, 22 » 5, triundulatis, apicibus productis et valde con- 


di sU i uA Lucis m 


Bacillariez,, Naviceulaces, Navicula. 91 
sirietis, subacutis; stris transversis subradiantibus, 18 in 10 v., 
longitudinalibus indistinetis, sulcis duobus margini parallelis triun- 
dulatis; nodulo centrali mediocri, suborbiculari. 

Hab. in fossis pratorum prope « Weissenbach» Austriw infe- 

rioris (GRUNOW). — «An e sectione Pnnwlaréiec, ut habet Gru- 
now ?». 
301. Navicula nitescens Ralfs in Pritch. p. 896, Jan. et Rabenh. 
Bounur p.10) t.-I f. 7, Donk* B. DL p» 8,7 t€ Ij»fe07; "0" Meara 
Ir. Diat. p. 388, t. 5, f. 0, Atlas t. 7, f. 37-41, Pinnularia ar- 
raniensis O' Meara in M. J. 1867, p. 116, t. 5, fig. 6, Navicula 
Smilhii var. nitescens Greg. Diat. of Clyde p. 15, t. I, f. 16. — 
Valvis elliptico-lanceolatis, 50-85 v 22-35, apicibus obtusis; striis 
transversis obsolete granulatis, convergentibus, 6 in 10 »., rhaphen 
validam attingentibus (non interruptis). 

Hab. sepius in stomachis animalium marinorum ad oras An- 

glie (GREGORY, NoRMAN), ad insulas Arranienses et ad oras Hiber- 
nie (O'MEARA), ad oras DBahusie (LAGERSTEDT); intrà Salpam 
in mari mediterraneo prope Messanam (CASTRACANE); fossilis ad 
«Nagy-Kürtós» Hungarie (PANTOCSEK). — "Var. fuegiana Petit 
Mission scient. Cap. Horn V, pag. 122, tab. 10, fig. 6, Notari- 
sia 1888, pag. 623: valvis oblongo-ellipticis, 61-62 » 25-51, rha- 
phe valida, nodulo centrali magno quadrangulari nodulisque ter- 
minalibus pro ratione parvis instructa; costis divergentibus, in- 
ierruptis valvamque in duas portiones concentricas distinguenti- 
bus; parte marginali latiori, costis validis, 10 in 16 p., donata, a 
parte centrali per lineam ellipticam obscuram conspieuam distineta ; 
parte centrali striis angustioribus, utrinque punctuatione marga- 
ritacea instructa. Ad Lithothamnia «Baje Orange» Americce 
australioris. — Latit. zonze marginalis 7,28 v. — Var. fossilis Pant. 
Foss. Bacill. Ung. II, p. 51, t. 9, f. 163: valvis 99 z 41, striis nu- 
dis, 7/5-8t/; in 10 x. Fossilis ad «Nagy- Kürtós, Szent - Péter » 
Hungaria. 
302. Navicula subimpressa Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. pag. 39, 
t. 2, fig. 45. — Valvis 65 z216, utrinque medio inter rhaphem et 
marginein plicis delicatis, medio evanidis percursis, ità habitum 
quasi A«mphéiprora prsbentibus; striis transversis 11-12 in 10 
U., delicate punctatis, punctis striarum in lineas longitudinales non 
ordinatis. 

Hab. in mari Kariano raro (GRUNOW). 

303. Navicula Dóczii Pant. Foss. Dacill. Ung. 1I, p. 45, t. 14, f. 247. 


02 Baeillariez, Naviculaces, Navicula. 

— Valvis ex elliptico ovalibus, 52 z 17, polis obtuso-rotundatis ; 
striis radiantibus, iaconspicue punctatis, 14-16U5 in 10 p., ad rha- 
pheu cum linea punctorum longitudinali, area nuda ad nodulum 
centralem inflata. 

Hab. fossilis ad « Bremia» Hungaris. 

204. Navicula Goésii Cleve Diatoms from the West Indian Archipe:. 
lago p. 6, t. I, £. 7. — Valvis ellipticis, 70 z 24, apicibus produ- 
etis et subcapitatis; striis transversis distinctis, 14 in 1O p., pa- 
rallelis, tantum prope apices leniter radiantibus, rhaphem attin- 
gentibus, e granulis elongatis lineas longitudinales paullo undulatas 
(striis transversis perpendiculares) efficientes compositis. 

Hab. ad S. Bartholomaeum. 

305. Navicula hyalinula De-Toni, Navécwa Ayalina Donk. in Mier. 
Journ. 1861, p. 10, t. 1, fig. 6,.Br.. Diat. p..5, 4.1; f£. ltulenhe 
Fl. Eur. Algar. I, p. 181, non Kuetz. — Valvis elliptico-lineari- 
bus, apicibus obtusis, striis subtilissimis more JP/eurosigmatis, 
20 (? in 10 p. nodulo centrali rotundo, terminalibus subvalidio- 
ribus, area lineari-lanceolata cirea nodulos constricta; striolis lon- 
gitudinalibus distinctis, margine parallelis. : 

Hab. in sabulosis marinis ad oras Northumbriz ad « Cresswell, 
Boulmar Bay» (DowKIN). — Valve hyaline, striis delicatissimis 
egre visibilibus. 

306. Navicula quadrisulcata Grun. Alg. Novara p. 101, t. I, A, f. 14. 
— Valvis late ovato-lanceolatis, 48-75 z 25-32, polis parum pro- 
ductis, obtusis, nodulo centrali parum oblongo; striis transversis 
validis, subtiliter punetatis, radiantibus, 6-7!/, in 10 p., sulcis lon- 
gitudinalibus polos versus convergeniibus utrinque duobus. 

Hab. inter sabulam ad radices Eckloni:x buccinalis ex ins. 
Sancti Pauli oceani australis (Exped. NovaRA). — A Navieula 
nilescenti Greg. differt forma, striis transversis distincte punctatis 
et numero majori pliearum longitudinalium. Navecule triundu- 
late? Grun. ex Honduras similis est sed et forma et plicis nullo 
negotio dignoscenda. 

307. Navicula triundulata Grun. Diat. Hondur. n. 84 in Hedwigia 
p. 27. — Valvis latiusculis, 42-44 z 22, trigibbis, tumore medio ce- 
teris crassiore et latiore, apicibus parum productis, obtusis, nodu- 
lo centrali parvo, oblongo; striis radiantibus, validis, 10 in 10 u., 
utrinque sulcis tribus cum rhaphe parallelis perecursis. 

Hab.inter Sargassa ex Honduras reportata rarissime (LiNDIG). 


Bacillariee, Navieulaces:, Navicula. | 93 
— Navicule marine Jan. et Rabenh. (nec Ralfs) ut videtur af- 
finis. 

308. Navicula Tschuktschorum Cleve Diat. Vega p. 472, fig. 48. — 308 
Valvis parvis, ovalibus, 10 z 6,5, apicibus rotundatis, medio valva 
(longitrorsum) sulcis incrassatis 2, levibus, arcuatis, convergenti- 
bus, vitta transversa conjunctis donato; striis crassis, costatis, 13 
in 10 uy. 

Hab. ad «Cape Deschnew » (Exped. VEgGA). — Prope N. Rez- 
chardiii Grun. in V. H. Syn. aptius disponenda. 

309. Navicula astiva Donk. in Trans. Mier. Journ. VI, 1858, p. 32. 309 
t. III, f. 18, B. D. pag. 6, t. 1, fig. 3, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, 

p. 184 [A. Sehm. Atlas t. 7, f. 10-11?], O' M. Ir. Diat. pag. 384, 
t. 32, f. 20. — Valvis anguste ellipticis, 60-100 z 30-50, apicibus 
rotundatis; striis distincte moniliformibus, rhaphem versus solutis 
et obliteratis, mediis parallelis, terminalibus convergentibus, no- 
dulo centrali subquadrangulari. 

Hab. ad oras Anglie, ad «Hull, New Brighton, Cresswel et Li- 
nemouth» (NoRMAN, CoMBER, DoNkIN), Hibernie (O' MEARA). 

310. Navicula Cynthia A. Schm. Atlas t. 8, f. 41, O' Meara Ir. Diat. 310 
p. 395, t. 33, f. 10. — Valvis late ellipticis, 30 z 17, apicibus rotun- 
datis, fascia mediana angusta lineari in apices leniter incurva me- 
dioque subconstricta, fasciis lateralibus angustis, arcuatis, exstriis ; 
fascia marginali striata lata; striis subtilibus, confertis, linearibus, 
subradiantibus, in partes subzquales 2 per sulcum longitudiualem 
divisis. 

Hab. ad insulam Javam (A. ScuMipT); in stomaco Ascidia- 
rum ad oras Hibernie (O' MEAnRA). 

311. Navieula sansegana Grun. in A. Schm. Atlas t. 8, f. 27, O' M. 311 
Ir. Diat. p. 395, t. 33, f. 1l. — Valvis lineari-ellipticis, 50 z 22, 
apicibus rotundatis, fascia mediana angusta, ubique lineari, fasciis 
in utroque latere angustis, subareuatis, striatis, fascia marginali 
striata, pro ratione lata; striis linearibus, subremotis, in medio val- 
vs parallelis, apices versus leniter radiantibus. 

Hab. ad «Sansego» (GRUNOW) nee non ia stomachibus A sci- 
diarum ad oras Hiberni: (O' MEARA). 


Huie sectioni accedere quoque videntur species sequentes ab auctoribus 
diagnosi nulla donato. 


312. Navicula Ovum-paschale A. Schm. Atlas t. 8, f. 56, 312 
Hab. ad « Yokohama » (GRUENDLER). 


94 Bacillariee, Navieulaces, Navicula. 
313. Navicula sejuncta A. Sehm. N. D. t. 1, f. 18, A. Schm. Atlas 313 
t 7, f. 50; V. 70, 4. D8SOU 
Hab. ad «Hvidingsoé» (A. ScHMIDT); in sinu Campechiano (A. 
ScuwrIDT). — JNavicule mitescenti Greg. propinqua videtur. — 
Var. ?Baldjikiana A. Schm. Atlas t. 70, f. 55-56. Ad «Baldjik.» 
314. Navicula Papula Grun. in A. Schm. Atlas t. 7, f. 45-48. 314. 
Hab. in sinu Campechiano et ad ins. « Samoa» (GRUENDLER). 
315. Navicula borussica Cleve in Schr. phys. (Ek. Ges. in. Kónigsberg 315 
XXII, p. 139 (absque diagnosi), A. Schm. Atlas t. 8, f. 7 (nomen). . 
Hab. fossilis (Domblitten) in Borussia (CLEVE, JENTZSCH). 


316. Navicula serratula Grun. in A. Sehm. Atlas t. 7, f. 42-43. 316 
Hab. in sinu Campechiano (GRUENDLER). 

317. Navicula Pelagi A. Schm. Atlas t. 7, f. 25-26. 317 
Hab. in sinu Campechiano (WEiISSFLOG, GRUENDLER). 

318. Navicula propinqua ^. Schm. Atlas t. 7, f. 13. 318 


Hab. ad « Valparaiso»? (A. SCHMIDT). 
319. Navicula Graeffii Grun. in A. Schm. Atlas t. 7, f. 5-6 [et forte 219 
t. 8, f. 33-837 e sinu Campechiano, Soelsvig, Caput Bone Spei]. 
Hab. ad insulas « Celebes, Samoa, Java ». 
320. Navicula parca A. Schm. Atlas t. 8, f. 20-22. 320 
Hab. in aquis marinis ad « Creswell», ad ins. «Samoa» et in 
sinu Campechiano. 


321. Navicula hospes A. Schm. Atlas t. 8, f. 32. 321 
Hab. ad ins. «Samoa» (GRUENDLER). 
322. Navicula contigua A. Schm. Atlas t. 8, f. 43. 322 
Hab. ad « Yokohama» (GRUENDLER). 1 
323. Navicula consors A. Schm. Atlas t. 48, f. 24-27. 323 
Hab. ad ins. «Samoa, Sandwich» nec non ad «Singapor» (4. 
SCHMIDT). 


324. Navicula Campylodiscus Grun. in A. Schm. Atlas t. 8, f. 9-10, 99 
12, t. 70, f. 64-65. 
Hab. ad «Mazatlan, Celebes, Java»; etiam in sinu Campechia- 
no (GRUENDLER, GRUNOw); ab Exped. Gazelle reportata. 
325. Navicula hioculata Grun. in A. Schm. Atlas t. 70, f. 9-10. 325. 
Ilab. ad «Sansego» et in sinu Campechiano (GRUENDLER). 
326. Navicula scintillans A. Schm. Atlas t. 70, f. 61 nec Temp. et 326 - 
brun. 
Hab. in sinu Campechiano. i 


—— 


Bacillariee, Navieulace:sw, Navicula. 95 


V. LyRATZE V. H. Syn. p. 93 *). 


327. Navicula Lyra Ehr. Amer. p. 131, t. 1, I, f. 9, Kuetz. Bacill. 
p. 94, t. 28, f. 55, Rabenh. Süss. Diat. p. 40, t. 5, f. 15, Fl. Eur. 
Algar. I, p. 177 (excl. var. abrupta), Jan. et Rab. Honduras p. 10, 
UO t7, Greg. Diat. of-Clyde"p. 13, t. 1, £. 13, Grun- 10^ Wien. 
Verhandl. 1860, p. 532, t. 3, f. 22-23, Donk. Br. Diat. p. 14, t. 2, 
[. 7, O' Meara Ir. Diat. p. 391, t. 33, f. 1, 5-6, Jan. Guan. p. 2T, 
DOINEDPOEI 26, "Sehm; NA D. V IS^£ 32; "Atlas t. 2," 24-297.92, 
t. 3, £. 11-12, Journ. Micr. 1878, p. 509, t. 44, f. 1, Oleve 1878, 
IRDCUUDTEOPNEPHPUSyg:t ^p: 99; 7.- T0; £."192; "Edw? ON ER WS, 
EE» Tore Bot. 6I 1887," p. 75, 0.60, 1^ 16, Truan *DiaU oA'SCUT. 
p. 44, t. 2, £. 289, Pinnularia Lyra Ehr. in Ber. 1845, p. 315. — 
Valvis late ellipticis, apicibus subinde paullo attenuato-rostratis, 
obtuso-rotundatis, ad 110-120 v 50; rhaphe zona hyalina, angusta, 
cirea nodulum centralem stauriformi-ampliata cincta; striis grosse 
punctatis, circiter 7-9 in 10 »., e parte media valvas apices ver- 
sus magis magisque radiantibus, in uíroque latere rhaphes sulco 
plerumque levi, medio ineurvato et spatium hyalinum staurifor- 
me attingente interruptis; sulcis his duobus insimul aream lyrze ad 
instar efüngentibus. 

Hab. in aquis marinis et submarinis ad oras DBritannie (Dow- 
KIN, O' MEARA, GREGORY. ARNOTT, NoRMAN, W. SwurrH), Danis, 
Gallie (BRÉBISSON), Belgii (VAN HEURCK), Bahusic (LAGERSTEDT), 
Hispanie (TRuAN v LuARD), in mari mediterraneo et adriatico 
(GRuNow, LANZL PIOCONE, CASTRACANE, DE-TONI), in mari rubro 
(GRuNOW), ad oras Americz foederate (ScHULTZE), Honduras (JaA- 
NISCH), ad insulas «Falkland» (EumENBERG), ad Caput Bone Spei 
Afriee australis (GRuNow, Exped. NovARA), ad insulam nicoba- 
rieam « Kamortha» (Exped. NovARA), fossilis in Angamos-Guano 
(JANISCH), fossilis etiam in Hungaria (teste PANTOCSEK). — Var. 
abnormis Grun. in À. Schm. Atlas tab. 2, fig. 8 (absque dia- 
gnosi). Ad «Zanzibar » (WuissFLOG). — Var. recta Grun. A. Schm. 
Atlas tab. 2, f. 18 (absque diagnosi). In sinu mexicáno (Wziss- 
FLOG). — Var. signata A. S. Atlas t. 2, f. 4, Castr. Chall. Diat. 
p. 33, t. 30, f£. 13. In sinu Mexicano (WEkrssFLOG) ; etiam ex Éxped. 
CHALLENGER reportata (CASTRACANE). — Var. australica A. Schm. 


*) Ofr. inter species sectionis « Quadriseriato». 


3 27 


96 Bacillariee, Naviculacecx, Navicula. 
Atlas. t. 2, f. 37. Ad S. Vincentium (WzrssFLOG). — Var. suhca- 
rinata Grun. in A. Sehm. Atlas t. 2, f. 5. Ad insulas «Samoa» 
(GRUENDLER). — Var. fornicata A. Schm. Atlas t. 2, fig. 9. Ad 
«Zanzibar»? (WmgrssFLOG). — Var. dilatata A. Schm. Atlas t. 2, 
f. 260. In sinu mexicano (A. ScuurpT). — Var. insignis A. Schm. 
Atlas t. 2, f. 27. Ad « Yokohama» (GRUENDLER). — Var. atlan- 
tica A. Schm. t. 2, £. 33, N. D. t. 1, f. 34. Ad oras Northumbrize 
(A. ScuurDT). — Non hue var. elliptica Móll. A. Schm. Atlas t. 2, 
f. 34, N. D. t. I, f. 35, 39, Lagerst. Bohusl. Diat. p. 40, Navéicula 
elliptica var. W. Sm. Br. Diat. 1, p. 48, t. 17, f. 152 a*?, Péinnu- 
laria quadrifasciata Ehr.? que N. Smithzi Bréb.? — Var. acuta 
Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 50: valvis late ovalibus, 90 » 49-50, 
polis acutis; striis 12 in 10 &., subradiantibus, punctatis. Fossilis 
ad «Nagy-Kürtós» Huugarie. — "Var. producta Pant. l. c.: val- 
vis ovato-elongatis, 145,5 v 57; striis 12 in IO »., subradiantibus, 
punctatis. Fossilis cum varietate precedente. — Var. seductilis 
(A. Schm.) O' Meara Ir. Diat. p. 393, t. 33, f. 5, Navicula sedu- 
clilis A. Schm. Atlas t. 2, f. 35: valvis angustis, lineari-elliptieis, 
20 v 15, fascia striarum interiore angusta; striis subtilissimis, li- 
nearibus, in valva? medio parallelis, ad apices radiantibus; area ly- 
reformi angustissima. In stomachibus Ascidiarum ad » Round- 
stone Bay «Hibernie (0O'MEARA); ex « Yokohama» (GRUENDLER). 

328. Navicula abrupta Donkin Br. Diat. p. 13, t. 2, f. 6, A. Schm. 
N. D. t. I, f. 37, Atlas t. 3, f. 1-2, Lagerst. Bohusl. Diat. p. 39, 
V. H. Syn. p. 94, t. 10, f. 4, Navicula Lyra var. abrupta Greg. 
Diat. of Clyde p. 14, t. 1, f. 14. — À Navicula Lyra Ehr. dif- 
fert valvis regulariter ovalibus, apicibus numquam attenuatis, sul- 
cis semper versus latus rhaphes arcuatis, modice procul ab apici- 
bus abrupte terminantibus; striis circiter 10-11 in 10 p. 

Hab. in aquis marinis Northumbrie (DowkIN), Scotie (GRE- 
GORY), Bahusie (LAGERSTEDT), Belgii (DEBY). — Valve in sicco 
achros. 

329. Navicula nummularia Grev. in Edinb. New Phil. Journ. vol. X, 
p. 30, t. 4, f. 6. — Valvis suborbicularibus, 30-40 z 25-35; striis 
transversis moniliformibus, circ. 10 in 10 5, area lyrwformi an- 
gusta hyalina, ad nodulum centralem contracta dein extrorsum 
convexa et apices versus iterum convergente interruptis. 1 

Hab. in Guano Californis. i 

330. Navicula Couperi Bailey Mier. Org. p. 39, t. II, f. 33 Pin- E 


Baeillariezee, Navieulacec, Navieula. 97 
nwlaria). — Magna, medio leniter constricta, fasciis striato-punctatis 
duabus marginalibus, duabus medianis, his centro interruptis. 

Hab. ad «S. Augustine» Americz borealis (J. H. CouPER). — 
Seulptura fere Navéicwle Lyrc. Habitus vero Navicule para- 
doce Ehr. 

331. Navicula venusta Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 54, t. 5, f. 81. — 
Valvis elongatis, 37 « 9,5, ad polos capitatis; striis transversis 21- 
22t/, in 10 v., a vitta nuda longitudinali interruptis, area nuda 
sublyriformi. 

Hab. fossilis ad «Bremia» Hungaris. 

332. Navicula forcipata Grev. in Micr. Journ. VI, 1859, p. 83, t. VI, 
PEIUS DIU Bouk? Br. -Diat. p. 12,5625 f..4;. AcoSehm;yN. Dorps 1, 
ENDO UB I6 IS, Atlas t. 70. f.. V7, 1 Grüb.* Novaraxp. 18; V. 
H. Syn. p. 94, t. 10, £. 3 et f. 5 (var. suborbicularis), Navicula 
Smilhii var. suborbicularis Greg. Diat. of Clyde pag. 15, t. I, 
f. 17. — Navicule Lyrce Ehr. similis, differt valvis oblongis vel 
ovatis, minoribus, apicibus rotundatis, striis transversis subtiliori- 
bus, tenuiter granulatis, circiter 15 in lO p.; apicibus centralibus 
rhaphes clavato-ampliatis. 

Hab. ad oras Anglie (NomMaN, DoNKIN, GREVILLE), Gallic 
(Dg BnÉBISSON), Belgii (VAN HEUuRCK), in fundo maris Adriatici 
(REICHHARDT), in mari Tyrrheno ad oras ins. Sardinic (PICCONE); 
in Latio (LANz1?), in littore sabuloso insulz& nieobarieze « Kamortha » 
(Exped. NovARA). — Var. nankoorensis Grun. Alg. Novara pag. 
100, t. 1, A, f. 15: costis validis, 4 in 10 »., eum seriebus punc- 
torum minutorum alternantibus. In « Polycystineen-Gestein » e 
« Nankoori» ins. Nicobaricarum (FRAUENFELD). — Var. minor A. 
Schm. Atlas t. 70, f. 32. In mari septentrionali (A. ScHMIDT). — 
Var. nummularioides A. Schm. Atlas tab. 70, fig. 230-51. Ad «San- 
nsego» (A. Scuurpr). — Var. densestriata A. Schm. Atlas t. 70, 
f. 14-16. Ad «Yokohama» et in sinu. Campechiano (A. SCHMIDT), 
an ad oras Anglie eadem? (A. Scmurpr). — Var. versicolor Grun. 
inVA- Schm. Atas £570, t 18-20, N.: D. t. 29 EX VE. Syn. 
t. 10, f. 6. Ad «Sansego» et «Soelsvig» (A. ScmuiDr). 

339. Navicula pygmaa Kuetz. Species p. 77, Rabenh. Fl. Eur. Algar. 
I, p. 184, Donk. Br. Diat. p. 10, t. 1, f. 10, Schm. N. D. t. 1, f. 43-44, 
Atlas t. 70, f. 6-7, O' Meara Ir. Diat. pag. 394, tab. 33, fig. 7-8, 
Dippel Diatom. pag. 5, t. l, f. 8-10, V. H. Syn. pag. 94, t. 10, 
f. 7, Navicula minutula W. Sm. Br. Diat. I, pag. 48, tab. 31, 


fig. 274, Schum. Preuss. Diat, 1869, t. 2, f. 19, vix Pinnularia 
?i 


98 


Bacillariezee, Naviculacez, Navicula. 

pygmaa Ehr. Mikrog. t. 10, I, f. 9 a-o, t. 13, II, f. 12, Mier. 
Journ. 1856, tab. 1, fig. 8, Navicula rotundata Hantzsch in V. 
H. Syn. tab. 10, fig. 7? — Valvis parvis, 20-45 v 10-12, anguste 
ellipticis, apicibus obtusis vel subacutis, rhaphe zona hyalina, an- 
gusta, cirea nodulum centralem minutum valde ampliata cincta; 
striis transversis subtilissime at distincte granulatis, circiter 26 
in 10 p., e medio valvas apices versus magis magisque radiantibus, 
in utroque latere rhaphes per suleum medio valde arcuatum api- 
cibusque rhaphem paullo ante valvse polos attingentem interruptis. 

Hab. in aquis dulcibus et submarinis, in ostreariis etc. Britan- 
nie (DowkiN, O' MgAna, W. SurrTH), Helvetize, Germanize (RABEN- 
HORST, SCHUMANN), Gallie (BnÉBissoN) Belgii (VAN HEURCK, P. 
GAUTIER) ltalie (Dg-Towr. — Var. ?balnearis Grun. in V. H. 
Syn. t. 10, fig. 8 (nomen). : 


334. Navicula bacillifera Pant. Foss. Bacill. Ung. II, pag. 42, t. 5, 


f. 80. — Valvis oblongo-ellipticis, 112-125 » 48-062; striis transver- 
sis punctatis, 16-18 in 10 »., subradiantibus; area ad formam lyrz 
quasi bacillis tecta. 

Hab. fossilis ad «Bory» et «Bremia» Haüungarie. 


390. Navicula caribea Cleve in A. Schm. Atlas t. 70, f. 48 [non t. 


II, f. 17, nec t. 6, f. 10-12, que icones ad Naviculam Wrighti 
referendz], Cleve Diatoms from the WestIndian Archipelago p. 5, 
n. 94. — Valvis ellipticis 62-68 v 26-34, ante polos attenuatis et 
apicibus rotundatis; striis transversis 7-8 in lO p, radiantibus, 
punetatis, cirea nodulum centralem abbreviatis. 

Hab. ad «Zanzibar » (GRUENDLER). 


3306. Navicula coffeiformis A. Schm. Atlas t. 8, f. 7 [et t. 76, f. 53- 


94: var], O' M. Ir: Diat;' pag. 397, £5.39, f. 18, 'SehmeN DANS 
f. 22, tab. 2, f. 13. — Valvis parvis, 25 v 12, late ellipticis, zona 
mediana angusta, ad apices inflexa, medio leniter constrieta, zonis 
lateralibus angustis, fascia mediana striata pro ratione lata; striis 
subtilibus, linearibus, paullo radiantibus. 

Hab. ad insulas Arranienses (O' MEARA). 


337. Navicula Rattrayi Pant. Foss. Bacill. Ung. II, pag. 52, t. 30, 


f. 427. — Valvis lanceolato-ellipticis, 77,9 « 32, striis medio 107 
ad polos 15 in 1O pj, transversis, ad polos radiantibus, omnibus. 
subtilissime punctatis; area nuda dilatata, lyrcformi. 

Hab. fossilis ad «Bory» Hungarie. 


338. Navicula spectabilis Greg. Diat. of the Clyde p. 9, t. L, f. 10, 


Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 178, Donk. Br. Diat. pag. 12, 1.. 2, 


Bacillarie:, Navieulace:, Navicula. 99 
f. 5, A. Schm. Atlas t. 3, f. 20-21, 29 [non Navéeu/a speclabzlis 
Grun. que XNaviculam GrunowVi sistit]. —.Valvis late ovatis, 
15-125 v 50-75, apicibus subacutis; striis transversis moniliformi- 
bus, 8-8!/, in 10 p., area levi latissima (lyrz duplicis ad instar) 
interruptis. 
Hab. ad oras Scoti: (GnEGOoRY), Hibernie (O' MEgARA), Dahu- 
si& (LAGERSTEDT), Galli, Lusitanis? (RABENHORST), ad «Sólsvig» 
(A. ScuurIpT), ad «Oran» Africe (?GRUENDLER); in calcaria Japo- 
nie fossilis (TEMPÉRE, BRUN). 


339. Navicula rudis Cleve On some new or little known Diatoms 


p. 8, t. II, f. 17. — Valvis late ovatis, 52 v 32, apicibus late ro- 
tundatis; striis crassis, 6 in 1O &»., marginalibus e punctis circiter 
9-8 majusculis, discretis compositis, striis centralibus e 2-3 pun- 
ctis constitutis. 

Hab. ad insulas Balearicas raro (SOEDERLUND). — .Naviculc 
speclabili Greg. et N. preteate Ehr. proxima. 
240. Navicula Truanii Pant. Bacill. Ung. Foss. p. 29, t. 2, f. 19, No- 
tarisia 1888, p. 473, — Valvis ovalibus, 85 » 26, cum area levi 
lyriformi, strias interrumpente; stris radiantibus, arcuatis, puu- 
etatis, ad marginem dilatatis, dupiieato-punetatis, media parte 0, 
ad polos 9 in 10 x. 

Hab. fossiis in deposito tertiario pr. «Moron» Hispanis. 


341. Navicula bullata Norman in Mier. Journ. 1861, p. 8, t. 2, f. 7, 


Rabenh. Fl. Eur. Algar. p. 179, A. Schm. Atlas t. 2, f. 8-9. — 
Magna, valvis ellipticis, 150 v 75, apicibus obtusis leniter produetis ; 
striis moniliformibus, radiantibus, 5U, in 10 »., rhaphem non at- 
lingentibus et vittis duabus longitudinalibus nodoso-punctatis me- 
dio nodulo ceutrali magno connexis interruptis. 

Hab. ad oras Lusitani: ; etiam ex Australia (Door. MACDONALD 

teste RABENHORST); ad «Samoa» (GRUENDLER) et ad Japoniam 
(WzuissFLOG). — Var. Castr. Chall. Diat. 1887. 
342. Navicula approximata Grev. Edinb. New Phil. Journ. X, t. IV, 
f. 10, Cal. p. 28, t. 4, f. 4. — Valvis oblongis, obtusis, apicibus 
productis, 100-110 « 42-44; strüs transversis interruptis, area ly- 
reformi angusta, a rhaphe per fasciam angustissimam discreta, no- 
dulo centrali circulari, latiusculo, lateribus ares hyalinz exstric 
rectis. 

Hab. in Guano Californie. — Var. substauroneiformis Grun. 
in A. Schm. Atlas t. 2, f. 20-21. In sinu Campechiano (GRUEN- 
DLER). 


[Us] 


100 Bacillariezee, Navieulaceze,, Navieula. 

243. Navicula irrorata Grev. Cal. p. 27, t. 4, f. 1, A. Schm. Atlas 
t. 2, f. 19, 22-23. — Valvis oblongis, ad apices obtusos productos 
abrupte contractis, 120-170 v 50-60; striis tenuibus, fere 6 in 10 p., 
conspicue granulato-moniliformibus, interruptis, fasciam latam mar- 
gini parallelam fasciamque angustissimam irregularem circa rha- 
phen effieientibus, area exstria hyalina lineari paullo ante apices 
valve evanescente. 

Hab. fossilis in guano Californie (GREVILLE), viva in sinu me- 
xicano (WEISSFLOG) et campechiano (A. Scuwrpr). — Var. fossilis 
Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 49, t. 8, £. 147: typo brevior et 
tumidior, valvis 5l v 24; striis punctatis, 12U, in 10 v.; area ly- 
riformi punctata. Fossilis ad «Bremia» Hungaris. 

244. Navicula inhalata A. Schm. Atlas t. 2, f. 30 (absque diagnosi). — 
Valvis late ellipticis, 85-90 v 46-48 (ex icone), area lyriformi sparse 
punctata; striis transversis punotatis, eximie radiantibus, confertis. 

Hab. ad insulas «Samoa» (GRUENDLER); fossilis in Hungaria 


343 


944 


passim (teste PANTOCSEK). — Var hiharensis Pant. Foss. Bacill.. 


Ung. lI, p. 48, t. 8, fig. 139: valvis 52 v 20,5; striis subtilissime 
punetatis, 125-13 in 10 jw, area lyriformi maculata. Fossilis ad 
«Bremia» Hungaris. 

345. Navicula Neupauerii Pant. Fosss. Dacill. Ung. I, pag. 27, t. 14, 
f. 123, Notarisia 1888, p. 472. — Valvis elongato-ovalibus, 94 v 42, 
polis rotundatis; striis 12 in 10 p». radiantibus, subtiliter puncta- 
lis, per aream disseminate maculatam: ad formam lyr: interruptis. 

Hab. fossilis ad. «Szent-Péter» Hungarie. — Ex errore ty- 
pographico, ut videtur, dimensiones 940 v 42 prwbet cl. Pantocsek. 

346. Navicula Schaarschmidtii Pant. Foss. Dacill. Ung. I, p. 28, t. 14, 
f. 121, Notarisia 1888, p. 473. — Valvis ovalibus 76-100 « 40-48, 
polis produetis, rotundatis; striis 101/,-12 in 10 p., radiantibus, 
punctatis, area lyriformi grosse disseminateque maculato-punctata 
interruptis. 

Hab. fossilis ad «Felsó- Esztergaly, Szent-Péter» Hungaris. 

347. Navicula Rohertsoniana Grev. S. P. D. III, p. 235, t. 3, f. 9, 
A. S. Atlas t. 2, f. 7, 11, C. et M. Diat. n. 200. — Magna, valvis 
170-175 p. longis, ellipticis, apicibus obtusis, in utroque latere le. 
niter 4-undulatis; striis crassis, moniliformibus, in utroque latere 
rhaphes per aream linearem hyalinam, ad nodulum centralem non 
contractam interruptis, 4-4!/, in 10 ». 

Hab. ad oras Nov: Caledonic (ROBERTS), ad insulas « Samoa » 
(GRUENDLER), ad « Hull Inlet»? (FrsCHER). 


345 


346 


Baeillariee, Navieulaces, Navieula. 101 


Huie seetioni quoque aecedere videntur 
species sequentes absque diagnosi ab auctoribus proposita. 


348. Navicula diffluens ^. Schm. Atlas t. 2, f. 15. 
Hab. in sinu Campechiano (GRUENDLER). 
349. Navicula distenta A. Sclim. Atlas t. 2, f. 14 non Navzewla dis- 
tenia. Schum. 
Hab. in sinu Campechiano (GRURNDLER). 
350. Navicula genifera A. Schm. Atlas t. 2, f. 6. 
Hab. ad «Puerto Cabello» (A. ScnwIDT). 
351. Navicula exsul A. Schm. Atlas t. 2, f. 13. 
- Hab. in sinu Campechiano (GRUENDLER). 
352. Navicula carinifera Grun. in A. Schm. Atlas t. 2, f. 1-2, t. 70, 
fig. 42. 
Hab. in sinu Campechiano (WurssFLOG), ad Jamaicam (I&rrTON). 
— Vix ad Lyratas pertinet. 
353. Navicula discrepans A. Schm. Atlas t. 8, f. 8. 
Hab. in sinu Campechiano (GRUENDLER). 
354. Navicula compar Jan. in A. Schm. Atlas t. 70, £. 69. 
Hab. ex Exped. GAZELLE reportata (Jawiscu). — ANavieulee ds- 
erepanti A. Schm. affinis. 
355. Navicula proxima Janisch in A. Schm. Atlas t. 70, f. 49. 
Hab. ex Exped. GAZELLE reportata (JawIsCH). — Siri» segre 
conspicue. 


VI. PSsEUDO-AMPHIPRORA Cleve On some new or. litt. Kn. Diat. p. 13. 


306. Navicula gallapagensis Cleve N. or L. K. D. p. 14, non N. Po- 
wellià var. y. — Valvis pandurcformibus, 67-92 v 25, apicibus cu. 
neatis; striis transversis parallelis, 15 in 10 »., indistincte puncta- 
tis, rhaphen attingentibus, linea seu carina interruptis; valve me- 
dia parte circa rhaphen striata. 

Hab. ad insulas Gallapagenses raro (Exped. EUGENIE). 

357. Navicula jugata Cleve On some new or little known Diatoms 
p. 13, t. III, f. 38. — Valvis eleganter ellipticis, 93 v 24; striis pa- 
rallelis, indistinctis punctatisque, 1O in 10 v., inter carinas et mar- 
gines; parte mediana valve inter 2 carinas (sub lente maxime au- 
gente) subtiliter striata. 

Hab. ad insulas Galapagenses raro (Exped. EUGENIE). 

308. Navicula arctica Cleve Arct. Diat. 1873, p. 16, t. 3, f. 15, M. 

J. 1874, p. 256, i. 8, £, 1, C. et M, Diat; n. 97, On some new or 


343 


349 


353 


356 


-À 


[521 


358 


102 Bacillariee, Navieulacec, Navicula. 
little known Diatoms p. 13 [an O'Meara?], Lag. Boh. Diat. p. 46, 
Aqmphora stauwroplera Bail. in Smiths. Contrib. VII, 1853, p. 8, 
f. 14-15, AmpAzprora lepidoptera Greg.- Diat. of the Clyde p. 34, 
t. 4, f. 59 e, Amphora obtusa Greg. Diat. of the Clyde pag. 34, 
tab. IV, fig. 60, Grun. Arct. Diat. pag. 66, Schm. N. D. tab. 2, 
f. 1. — Frustulis late linearibus, medio parum constrictis, utroque fine 
late rotundatis, lineis intermediis bicurvatis nodulos non attingen- 
übus, nodulo distincto orbieulari, valvis ex oblongo anguste lan- 
ceolatis, apicibus subacutis; striis subtilibus, 44 in 10 ux. 

Hab. ad oras Scoti: (GREGORY); in oceano atlantico boreali 
passim (CLEVE). 

399. Navicula Pensacola Cleve On some new or little known Dia- 
toms p. 14, t. III, f. 39. — Valvis lanceolatis, 54 v 15, marginibus 
undulatis apieibusque prominentibus; striis indistinetis, punctatis, 
14 in 10 p., parallelis, parte valvz:e inter carinas imperspicue striata. 

Hab. in portu «Pensacola» Floride (FEBIGER). 

360. Navicula crucifix Temp. et Brun Diat. foss. du Japon p. 42, t. 7, 
f. 10. — Valvis lanceolatis, 110-130 z 22-26, polis rotundatis, bi- 
marginatis (interiori margine tantum staurum conspicuum osten- 
dente); striis medio parallelis, ad apices subobliquis, subtiliter pun- 
ctatis, 12-14 in 40 p., nodulis terminalibus magnis, marginem ex- 
iremum attingentibus; facie connectivali latissima, 35-45 p. lata, 
rectilinea, striis transversis parallelisque praedita. 

Hab. fossilis in calearia ad « Yedo» Japonie. — Silix flave- 
Scens. 
361. Navicula? amphoroides O'Meara in M. J. 1867, pag. 116, t. 5, 
f. 4, 1868, pag. 141. — Valvis, ellipticis, angustis, 72-75 v 32-934, 
nodulo centrali depresso, rhaphe undulata; striis transversis moni- 
liformibus (granulis discretis) in valvae medio nodulum centralem 
subattingentibus, ceterum apices versus magis magisque abbreviatis. 

Hab. in mari pr. insulas Arranienses Hibernis (E. P. WnrGHT). 
— An hujus generis? 


VII. HENNEDYE4E V. H. Syn. p. 92. 


362. Navicula praetexta Ehr. in Berl. Abh. 1840, p. 20, Greg. Diat. 
of Clyde p. 9, t. I, f£. 11, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 183, Donk. 
Dr. Diat. p. 10, t. 2, f. 1, O' Meara .15. Diat; p. 9817 4) 192 PNE 
A. Schm. Atlas t. 9, f. 30-34, V. H. Syn. p. 92, t. 9, f. 13, Edw. 
N. H. t. 3, f. 29, Witt Diat. 1885, p. 29, t. 2, f£. 4, Pinnularia pra- 
lexia Ehr. Ber. 1840, p. 214, Mikrogeol. t. 19, f. 28. — Valvis 


36 


Bacillariez;, Navieulaces, Navicula. 103 
late elliptieis, 70-90 250-55; rhaphe zona angustissima hyalina 
prope nodulum centralem stauriformi-ampliata cincta; striis in fa- 
scias 2, unam marginalem, alteram prope rhaphenu collocatam dis- 
positis, grosse granulatis, spatio imterposito irregulariter granu- 
lato; striis in medio valve rectis, dein sensim sensimque radian- 
tibus, 6-7 in 10 ».; facie connectivali quadrangulari-oblonga, ad 
nodulum centralem profunde constricta, zona conneetivali lineas 6 
(4 interiores vero geminatim dispositas) granulorum subtilium prz- 
bentibus. 

Hab.inter algas et in limo maritimo ad oras Scotiz, Northum- 
brise, Hibernis, Belgii, Gallis, Frisie, Danis; fossilis in. marga 
Greeciee (EHRENBERG) et ad «Simbirsk» (WrrT); viva ad insulam Cey- 
lonam (LEUDUGER-FORTMOREL), inter « Aden» et «Bab-et-Mandeb » 
maris indiei (CLEVE, Exped. VEGA) — Var. haytiana (T. et W.), 
Navicula Haytiana Truan et Witt Diat. von Jérémie pag. 17, 
tab. 4, fig. 9: habitus et magnitudo JNNavicule pretezie, differt 
nodulo rotundato, striis eirca rhaphen vix evolutis, striis margi- 
nalibus medio haud interruptis. In « Polyeystineen-mergel» ad « Jé- 
rémie, Hayti» Indie occidentalis. — Var. reticulo-radiata (T. et 
D.) Cfr. Deby in Notarisia 1889, p. 820, Navicula veticulo-ra- 
diata Temp. et Brun Diat. foss. du Japon p. 44, t. 5, f. 4: valvis 
regulariter ellipticis, 110-120 z 75-80, granulis subtilibus, ceniro 
reticulos amplos, margine strias radiauntes (6-7 in 10 4.) efficienti- 
bus; serie margaritarum marginem arez longitudinalis et pseudo- 
stauri concomitante, suleulis parvis duobus circa nodulum centra- 
lem presentibus. In calearia ad «Sendai» Japoniz, fossilis. INavz- 
cule margarilfere Tr. et Witt similis sed statim dienoscenda, 
3. Navicula Lunyacsekii Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 26, t. 14, f. 122, 


. Notarisia 1888, p. 472. — Valvis elongato-ellipticis, 110 2 50, ad 


marginem tribus constrietionibus donatis; striis radiantibus, 10 in 10 
p.,punetatis, ab area grosse disseminateque punctata lyriformi in- 
terruptis. 

Hab. fossilis ad «Szakal» Hungarie. — HE grege Navéculc 
preieazte Ehrenb. a qua precipue margine undulato recedit. 


364. Navicula Hennedyi W. Sm. Br. Diat. II, p. 93, Greg. in Mier. 


Nonus EVIp?40. 0, V; 1.3, Janisch * Guam 'ua3e a8 to UI, 71:13, 
Pritch. Inf. p. 898, t. VII, f. 69, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 178, 
Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 532, t. 1, f. 21 (et f. 22 var. 
ovalis), Donk.. Br. Diat. p. 11, t. 2, f. 3, A. Schm. Atlas t. 3, f. 18 
gu OOD. UNT; £41, O' Meara Ir? Diatttp- 0986, 00:92; £. 24; JR. 


363 


364 


104 Bacillarieze, Navieulacez:, Navicula. 

M. S. 1878, p. 245, t. 14, fig. 13, Fortm. Ceyl. Diat. p. 29, t. 9, 
f. 88, V. H. Syn. p. 93, t. 9, f. 14, Stauroneis angwlata Johnston 
Mier. Journ. t. VIII, f. 13. — Valvis late ovalibus, 60-80 z 38-45, 
apicibus obtusis vel subacutatis; rhaphe zona hyalina, angustissi- 
ma, prope nodulum centralem in staurum ampliata cincta; striis 
subtiliter granulatis, 10 in 10 j»., a medio valve apices versus 
sensim sensimque radiantibus, utrinque depressione levi vel subti- 
lissime maculata interruptis. 

Hab. in aquis marinis ad oras Anglie, Belgii, Gallic, Italic, 
Groenlandiz, Finmarchize, Spetsbergice, Lusitanie, in mari adriatico 
ad oras Istriee (GRuNow), ad insulam Ceylonam (FoRTMOREL) et ad 
«Yokohama» (A. ScumuipT) ad Caput «Horn» Americse ausiralis 
(P. PETIT), inter « Aden» et «Bab-el-Mandeb» maris indici (OLEVE), 
fossilis in Angamos-Guano (JANiscH). — Var. undulata Cleve On so- 
me new or little known Diatoms p. 7, t II, f. 19: valvis ovalibus, 
70 z 35, apicibus cuneatis, utroque latere triundulatis; striis distincte 
marginalibus et circa rhaphen presentibus; striis circa rhaphen 16 
in 10 »., marginalibus etiam 16 in 10 p«., ad constrictiones inter 
undulationes vero tantum 12 in 10 p. Ad insulas Gallapagenses 
(Exped. EuGENIE) — Var. minuta Cleve On some new or little 
known Diatoms p. 7, t. I. f£. 15: valvis late ovalibus, 50 z 27, striis 
punctatis, marginalibus 7-8 in 10 p., per spatia ampla inter se dis- 
cretis, striis centralibus 9-10 in 10 v. Cum praecedente. — Var. 
tahitensis Cleve On some new or little known Diatoms p. 8, t. I, 
f. 14: valvis late ovatis, lateribus subparallelis, 50 z 23, striis vix 
punctatis, marginalibus 13, centralibus 15 in 10 x. Ad ins. « Tahiti» 
(Exped. EuGENIE). — Var. ?clavata (Greg.?) V. H. Syn. Diat. Belg. 
p. 93, Navécula clavata Greg. in Micr. Journ. 1858, p. 46 (t. 5, 
f. 172), Donk, Br. Diat. p. 215, t. 2, 1. 8, Schm: |N-. D. dt noo 
et Atlas t. 70, fig. 50, N. Gregoriana Ralfs? an Grev. in M. J. 
1857, p. 10, t. 5, £. 7: a typo differt apicibus leniter subrostratis, 
depressione angustissima. Ad oras DBritannie (GREGORY, DONKIN) 


et ad «Dlankenberghe» Belgii rarissime (VAN HEURCK). — Var. 
?controversa A. Schm. Atlas t. 5, f. 5 (absque diagnosi). In sinu 
Campechiano (GRUENDLER). — Var. cuneata A. Schm. Atlas t. 3, 


f. 4 (absque diagnosi) In sinu Campechiano (WErssFLOG). — Var. 
granulata Grun, in A. Schm. Atlas t. 2, £. 2 (absque diagnosi). Ad 
«Yokohama» (GRUENDLER); etiam ad insulam Ceylonam (Lgupv- 
GER-FORTMOREL). — Var. manca Gr. in A. Schm. Atlas t. 3, f. 17 
(absque diagnosi) In sinu Campechiano (WzEissFLOG); ad Caput 


Bacillariee, Navieulacecs, Navicula. 105 
«Horn» Ameriee australis (P. PETIT); fossilis in Japonia (TEM- 
PERE, BRUN). — Var. niceensis Perag. in Bull. Soc. Hist. Nat. 
de Toulouse 1888, p. 55, t. V, f. 39: ellipsoidea, 40-45 v. longa, 
apicibus attenuatis, obtusis, seriebus marginalibus striarum margine 
interiori abrupte truncatarum, seriebus prope raphen valde abbre- 
viatis et centrum versus obsoletis. In sinu «Villefranche» in re- 
gione niceensi mediterranea. — Var. fossilis Pant. Foss. Baeill. 
Ung. I] p. 47, t. 12, £. 207: valvis 76 2 32, striis densioribus 14 
in 10 ». Fossilis ad « Bory, Bremia» Hungarie. — Var. elongata 
Perag. in Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse 1888, pag. 56, t. V, 
f. 297: varietati e//ipticee Greg. accedens sed multo major, punetis 
in interstitiis striarum nullis; apicibus tum rotundatis, tum subpro- 
ductis; area levi sublyriformi. In sinu « Villefranche» in regione 
niez&ensi mediterranea. 

365. Navicula Macraéi Rabenh. Fl. Eur. Algar. L, p. 226, Navzcu/a * 
indica Grev. in Trans. Micr. Soc. 1862, p. 95, t. 9, f. 13, C1. 1878, 
pag. 4 non Ehrenberg. — Magna, valvis late ellipticis, 105-110 
&. longis, apicibus mammiformibus; striis transversis subtilibus, 
circiter 12 in 10 &., fasciam marginalem angustam efficientibus, 
striis conformibus fasciam linearem in utroque rhaphes latere effi- 
cientibus; areis exstriis egranulatisque angustis liryformibus, ce- 
tero spatio exstrio lunato granulis parvis, eequalibus obsito. 

Hab. ad insulam Ceylonam (MACRAE) et ad insulas Virginum 
(CLEVE). — Navécule pretexte proxime accedit. 

366. Navicula Sandriana Grun. in Wien. Verhandl. 1863, pag. 153, 
DEO Ac Selim, Atlas 4. 9, € 10, t. 70, £:45, O^ Meara' Brat. 
p. 388, t. 32, f. 9, Lagerst. Bohüsl. Diat. 1876, p. 41, J. Q. M. C. 
1887, p. 73, Navécula rimosa Grev. in Trans. Mier. Soc. 1860, 
p- 129, t. 12, f. 25!. — Major, valvis late ovatis, 100-150 z 55-75, 
utroque latere seriebus tribus striarum punctatarum tenuium 18-19 
in 10 p. ornatis, serie marginali latiori, intermedia leniter curvata 
vel subrecta, apicem versus deficiente, centrali angusta medio in- 
terrupta, areis series striarum sejungentibus irregulariter granu- 
latis. 

Hab. in fundo maris adriatici in Quarnerolo (D*. LoRENZ), in 
mari rubro (HARDMAN), ad littora Hibernie (O'MEAaRA), Dahusis 
(LAGERSTEDT), ad «S. Brieue» et «Sólsvig» (À. ScuwrDT), fossilis 
in depositu « Oamaru» Nove Zelandiete (GnovE, SruRT). — Navi- 
cule prelexie Ehrenb. et N. polysticie Grev. similis, differt 
vero serie striarum abbreviata in utroque latere ceteris duabus 


[Uv] 
o 


106 Bacillariee, Navieulaces, Navieula. 
intermedia, — Var. fossilis Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 52: valvis 
late lanceolato-elliptieis, 131 &. longis, striis 20 in 10 p. margi- 
nalibus subradiantibus, ad rhaphen sitis transversis, omnibus nudis, 
numquam punctatis, parte striarum rhaphen tangentium polos 
versus maxime elevata quasi separata; area magna lyrwformi ad 
strias rhaphideas soluta; striolis pseudostrias efficientibus; rhaphe 
ad polos elevata, hamulifera. Fossilis ad « Bory » Hungarie. 

367. Navicula 0'-Swaldii Janisch in A. Sehm. Atlas t. 70, f. 46. — 
Valvis late ellipticis, 100-105 2 64-65 (ex icone), àpieibus rotun- 
datis, striis abbreviatis, circa nodulum centralem longioribus, area 
lata lyrceformi medio constricta, levi; striis abbreviatis, circa rha- 
phen presentibus, nodulo centrali quasi staurum ostendente. 

Hab. ad «S. Diego» (GRUENDLER). — Observante Grunow, Na- 
vicule ezxcavalc Grev. var. ?nesoleza (stauro donata). — Var. hun- 
garica Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 52, t. 25, f. 370: valvis 114 
z 60, area dilatata maculata; striis densioribus, 22 in 10 .v., sub- 
tiliter punctatis, punctis 20 in 10 v.; stauro nullo. Fossilis ad « Na- 
gy-Kürtós» Hungariw. 

368. Navicula perfecta Pant. Foss. Dacill. Ung. I, p. 28, t. 23, f. 207, 
Notarisia 1888, p. 472. — "Valvis late ellipticis, 116 z 68, polis ie- 
viter productis; striis 10-11 in 10 p., radiantibus, grosse puncta- 
tis, area magna, lyriformi, disseminate maculata in&erruptis. 

Hab. fossilis ad «Szent-Péter» Hungaris. 

369. Navicula excavata Grev. in Trans. Mier. Soc. 18606, p. 130, t. 12, 
f. I5, A. Sehm. Atlas t. 3, f. 22-25. — Valvis late ellipticis, 75 p. 
longis, fascia exteriori striarum subtilium semilunata medioque he- 
misphaerieo introrsum producta donatis, serie angustissima striarum 
circa rhaphen etiam pr:wsente; sulcis latis, lyrzeformibus, extriis, 
obscure sparse granulatis. 

Hab. in mari rubro (HARDMAN), in sinu Campechiano (GRUEN- 
DLER) et ad oras Japonisze (WarssFLOG); ad insulam Ceylonam (Lzu- 
DUGER-FORTMOREL); fossilis in Japonia (TEMPÉRE, BRUN). 

270. Navicula Angelorum Cleve On some new or little known Dia- : 
toms p. 8, i. II, f. 20. — E maximis, valvis late ovatis, 220 z 120, 
apicibus rotundatis, area exstria ampla, bilobata; striis transversis 
punctatis, radiantibus, 6!/, in 10 p., prope apices 8 in 10 »., striis 
centralibus 11!/, in 10 p. 

Hab. fossilis ad «Sancta Monica, Los Angelos» in California 
(D'. G. REISEN) et in Japonia (TEwPÉRE, DRUN). — An Navé?eulc 
eccavaie Greg. varietas? 


Bacillariee, Naviculaces, Navieula. 107 

371. Navicula transfuga Grun. in Cleve Diat. Vega p. 511, t. 35, f. 15. 371 
— Valvis ovalibus, 70 2 38, apicibus paullo protraetis, in utroque 
rhaphes latere depressione punctis in lineas subradiantes dispositis 
obsita donatis; lineis his radiantibus 10 in 10 p., rhaphen attingen- 
tibus, cirea nodulum centralem aream undulatam linquentibus. 

Hab. ad ins. «Seyschellen» (GRuNow), in limo ad «Bab-el 
Mandeb» (Exped. VgaA). 1 

272. Navicula Letourneurii Pant. Foss. Bacill. Ung. lI, p. 49, t. 24, 37? 
f. 358. — Valvis elongato-ellipticis, 80 z 532, ad polos leniter pro- 
ductis, ad medium paullulum constrictis; striis subradiantibus, 12!/5 
in 10 »., punctatis, punctis 15 in 10 p.; area lyreformi punctata. 

Hab. fossilis ad « Bory» Hungaria. 

373. Navicula nebulosa Greg. Diat. Clyd. p. 8, 68, t. I, f. 8, Donk. a;3 
iD p.11, 4:2, f. 2, A. Schm: Atlas: t. 9, £.- 14, . 70, £; 44, 
O'Meara Ir. Diat. p. 387, t. 32, f, 25-260. — Valvis late ovatis, 
60-85 v. longis, apicibus obtuso-rotundatis; striis transversis sub- 
tilibus, densissimis, 12-14 in 10 v., area lata semilunata levi in- 
terruptis, nodulo centrali magno subobliterato. 

Hab. ad oras Scoti: (GREGORY), Hibernie (O'MgAanA), Bahu- 
si:& (LAGERSTEDT), ad «Sólsvig» (A. ScnwrpT), in mari mediterra- 
neo intra Salpam prope oras Sicilie lectam (CASTRACANE) nec 
non in mari mediterraneo ad «Cap Martin» inter algas (Dr. BogrT- 
CHER); ad insulam Ceylonam (L&EUDUGER-FORTMOREL); ad Caput 
«Horn» Americe australis (PETIT). — Navicwiá Henmmnedy? subti- 
lius striata. 

374. Navicula subpolaris D. T., Naveicu/a eryopAzla Cleve Diat. Vega 374 
p. 473, t. 37, f. 49 non Navicula (Pinn ularia) cryophzla Castr. — 
Valvis elliptico-oblongis vel ellipticis, 50 v 18, lateribus parallelis ; 
stris crassis, costatis, circiter 8 in 1O v»., in utroque latere rha- 
phes area ampla interruptis, areis his duabus vestigia striarum 
ostendentibus. 

Hab. ad Caput « Wankarema» (Exped. VEGA). — Var. gelida 
Cleve Diat. Vega p. 473, fig. 42 non Navéicula gelida Grunow!!: 
valvis ellipticis, 80 « 40; striis brevibus, marginalibus, 9 in 10 p., 
eostatis, in utroque latere rhaphes a striis brevissimis per areas 
amplas striarum vestigia prebentes discretis; nodulo centrali area 
cireulari eincto. Ad Caput «Wankarema » maris arctici (Exped. 
VEGA). 

375. Navicula Moreii O'Meara Ir. Diat. p. 388, t. 32, f. 28, Navi- 37 
cula Killoniana X. Schm. Atlas t. 2, f£. 10 non O' Meara. — Val- 


108 Baeillariee, Navieulacez, Navieula. 
vis maximis, late ellipticis, subinde rhomboideis, 170-180 z 75-80, 
fascia striarum marginali medio lata, apices versus aítenuata, fa- 
scia mediana angusta, prope nodulum centralem maxime abbreviata 
desinente; area inter fascias exteriores et interiorem sita lata ex- 
stria; striis subtilibus at distincte moniltformibus, in valvz» medio 
subparallelis, apices versus leniter radiantibus. 

Hab. in stomacho Ascidiarum ad «Broadhaven Bay, Round- 
stone Day » Hiberniz (O' MEgARA); ad «Rio Janeiro» t (A. 
SCHMIDT). 

276. Navicula expleta O'Meara Ir. Diat. p. 394, t. 33, f. 9, A. Schm. 
Ailas t. 69, f. 7-8. — Valvis late ellipticis, circiter 45 z 30, fascia 
mediana sublineari, apices versus leniter incurva, fasciis in utroque 
latere lunatis, angustis, fascia marginali striarum pro ratione lata ; 
striis linearibus uudulatis, per sulcos 5 longitudinales interruptis. 

Hab. in stomacho Ascidiarum, ad « Roundstone Bay, Broad- 
haven Bay et Arran Islands» Hibernis. 

377. Navicula Francisce O'Meara Ir. Diat. p. 389, t. 32, f. 30, — 
Valvis fere orbicularibus, 80 z 75, fascia striarum marginali angu- ' 
sta, fascia mediana angusta, a rhaphe remota et circa eam aream 
lanceolatam exstriam inter margines interiores linquente; spatio 
inter fasciam interiorem et exteriorem sito lato, exstrio; siriis 
moniliformibus, in medio valvse parallelis, apices versus radian- 
tibus. 

Hab. in stomacho Ascidiarum ad «Roundstone Bay» Hi- 
berniz. 

278. Navicula hibernica O' Meara Ir. Diat. p. 389, t. 32, fig. 31 [vix 
hue Navicula circwmsecia Grun. Arct. Diat. pag. 42]. — Valvis 
elliptico-oblongis, fascia striarum marginali angusta, medio quam 
in apicibus paullo latiore, fascia interiori angusta, ad apices ro- 
tundato-expansa, areis intermediis inter fascias marginales et cen- 
irales latis, sparse distincteque punetatis: striis marginalibus linea- 
ribus (moniliformibus interpositis), apices versus radiantibus, medio 
parallelis; striis interioribus punctatis, parallelis. 

Hab. intra stomachos Ascidiarum ad «Roundstone Bay » 
Hibernie, ad insulas Arranienses (O' MEARA). 

279. Navicula polysticta Grev. Diat. Calif. p. 28, t. 4, f. 2 [non var. 
A. Schm. Atlas t. 3, fig. 20, 27], Navicula granulata Bail. non 
Bréb., Navicu/a Baileyana Grun. in A. Schm. Diat. Nords. t. 1, 
[. 31, Atlas t. 6, f. 26-27. — Valvis ellipticis, 60 2 25-26, obtu- 
sis; striis fasciam externam angustam efficientibus moniliformibus, 


Bacillarieze, Navieulacec, Navicula. 109 
10-10'5 in 10 »., introrsum in granulos distinetos, punctiformes, 
per totam aream vacuam sparsos abeuntibus. 

Hab. in guano Californie (GmEVILLE); ad insulam Ceylonam 

(LEuDpUGER-FORTMOREL); vix ad «Hvidingsoó» (A. ScuwrpT) et ad 
oras Bahusie eadem (CLEVE). 
380. Navicula californica Grev. Cal. p. 29, t, 4, fig. 5, Cleve 1878, 
p. 9. — Valvis late ellipticis, 105-110 z 44-66, obtusis, lateribus 
paullo angulatis; striis moniliformibus, interruptis, fasciam margi- 
nalem angustam et fasciam angustissimam in utroque latere rhaphes 
efficientibus, area lyrsformi ampla, hyalina; striis marginalibus 
fere 6 in 10 p. 

Hab. in guano Californie (GREVILLE); ad insulam Ceylonam 
(LEUDUGER-FORTMOREL); ad Caput «Horn» America australis (P. 
PETIT) — Ofr. var. A. Schm. Atlas t. 3, f. 6, 15, 16, 19. In sinu 
Campechiano et ad « Yokohama» Japonix. — Var. elliptica Perag. 
in Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse 1888, p. 55, t. II, £. 7: a typo 
differt forma magis rotundata, punctis niedianis nitidioribus, non 
radialiter dispositis. In sinu aquitaniano (P. PETIT); in sinu « Vil- 
lefranche» in regione niceensi mediterranea. 


Hue aecedere etiam videntur: 


381. Navicula circumsecta Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 42, Na- 
vicula polysticla var. ezrewmsecla Grun. in A. Schm. Atlas t. 2, 
f. 21-28. 
Hab. ad «Sansego» (GRnuNow); ad insulam Ceylonam (Lmupv- 
GER-FORTMOREL); ad oras Finmarchic (CLEVE). 
382. Navicula Schleinitzii Janisch in A. Sehm. Atlas t. 70, f. 43. 
Hab. ad «Leton Bank» (JaNiscu); ad Caput «Horn» America 
australis (P. PEgrrT). — Teste Grunow, mera varietas Naviculc 
Hennedyt. 


VIII. AsPERZE V. H. Syn. p. 94. 
Obs. vix à sectione «Stauroneides» diversa. 


3823. Navicula aspera Ehr. Mikrogeol. t. 35 A, f. 5, Donk. Br. Diat. 
pug t. 105 £o, A. Schm. Atlas. t.,48, f.,220,. V.H | Syns p. 94, 
DENSIS t. Bxt:27, Torr. Bot. Club. 1882992 70.09 0j f. .6; 
Péinnularia aspera Ehr. in Ber. 1840, pag. 219, Mikrog. t. 17, 
f. 26, Amer. t. 2, f. 58, Slauroneis aspera Ehr. Amer. p. 134, 
t. II, f. 12 etc.,, Slauroneis pulchella W. Sm. — Valvis lineari- 
lanceolatis vel elliptico-lanceolatis, 100-180 2 25-26, apicibus ob- 


110 Bacillarieze, Naviculacez, Navicula. 
tusis vel subacutis; rhaphe zona angusta hyalina in vittam cunei- 
formem hyalinam, margines valvz haud attingentem circa nodu- 
lum centralem magnum rotundatum aí segre visibilem ampliata 
cincta; valvis adparenter punctis grossis obtectis, sub lente maxime 
augente striis subtilibus, longitrorsum interruptis, tenuiter trans- 
verso divisis, regulariter usque ad apices valve radiantibus, cir- 
citer 9-10 in 10 ».; facie connectivali lata, apicibus truncatis, ro- 
tundatis, medio consiricta. 

Hab. in aquis mariais ad oras Britannie (O'MkARA), Belgii 
(VAN HEURCK), in mari mediterraneo ad littora Sardinie et Ligu- 
ri: (PICCONE) , intrà Salpam ad «Messina» pr. oras Sicilize (CA- 
STRACANE), ad oras Istri:e maris Adriaticl, ad oras Ameries bo- 
realis (EHRENBERG, ScHULTZE), ad Caput « Horn» Americz austra- 
lis (P. PETIT); e «Labuan» insule «Borneo» (KJELLMAN); ad 
insulam Ceylonam (KJELLMAN); pr. « Aden» maris indici (CEEVE). 
— Var. intermedia Grun. Diat. Fr. Jos. pag. 4, t. A, f. 29, A. 
Schm. Atlas t. 48, f. 14-15: nodulo centrali rotundato; punctis gros- 
siusculis fere omnino in costas transverso delicate striolatas con- 
fluentibus. Hinc inde prope pr. «Franz Josefs Land» (GRuNOW); ad 
Caput «Horn» Americe australis (P. PETIT); ad oras Groenlandic, 
Finmarchie, Spetsbergie ete. (OLEvE). — Var. hungarica Pant. 
Foss. Bacill. Ung. II, pag. 42, tab. 10, fig. 180: valvis 85-240 z 
18-306; striis moniliformibus, 61/,-9 in 10 ». subradiantibus. Fos- 
silis ad « Bory, Bremia, Kékkó, Nagy-Kürtós, Szakal, Szent-Péter » 
Hungarie. — Var. Kittoniana, Navicw/a aspera var. éntermedia, 
Kitton in Cleve Foss. Morav. Tegel 1885, p. 177: striis in uno la- 
tere valve magis quam in altero abbreviatis. Fossilis in « T'egez» 
ex «Augarten» pr. «Brünn» Moravie (E. Tmuw). 

384. Navicula icostauron (Ehr.?) Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 519, 
Arct. Diat. p. 27, t. 1, f. 14, O' Meara Ir. Diat. pag. 350; 1: 9008 
f. 27, Stauroplera $costauron Ehrenb. Amer. p. 195, Stauroneis 
icostawrom Kuetz. Dacill. p. 106, t. 29, f. 10 a. — Minuta, val- 
vis elongatis, linearibus, apicibus levissime decrescentibus late ro- 
tundatis; striis parallelis, 9-10 in 10 »., rhaphn attingentibus, me- 
dio carentibus, area transversa (pseudostauro) latiuscula, margines 
attingente. 

Hab. in «Labrador» Americe borealis (EnRENBERG ?), ad pze- 
ninsulam «Jamal» (GnuNOow), in Suecia et Finlandia (teste RA- 
BENHORST). — Longit. 47 v., latit. valv. 8 ». 

389. Navicula Pinnularia Cleve Sv. och Norsk. Diat, 1868, p. 224, t. 4, 3 


e 


Bacillarie;, Navieulaces, Navicula. 11 
f 1-2 -2, M. J. 1874, p. 257, t. 8, f. 4, Arct. Diat. p. 27, O' Meara 
Ir. Diat. pag. 354, t. 30, f. 38, Vega pag. 463, Lag. Boh. Diat. 
p. 32, Navécula quadratarea Schmidt in Kiel Comm. Unters. 
Meer. Jahresb. 1872-73, pag. 90, t. II, f. 26! — Valvis oblongo- 
linearibus, lateribus parallelis, apicibus rotundatis, rhaphe ad me- 
dium et ad apices distincte inerassatula, striis parallelis prope rha- 
phen desinentibus vel rhaphen attingentibus, 8 in 1O x.; spatio 
transversali mediano (cirea nodulum) levi, exstrio; facie connecti- 
vali lineari, angulis eximie rotundatis. 

Hab. in aquis salsis Scandinavie imprimis Finmarchiz (Gozs, 
MALMGREN) et Bahusiz;e (LAGERSTEDT), ad oras Hibernie (O' MEA- 
RA), ad «Hvidingsoe» in profundis maris germanici (A. ScuMrprT). — 
Dimens. 80210. — Var. baltica Grun. in Cl. et Grun. Arct. Diat. 
p. 27, Dannf. Diat. Bali. pag. 24: valvis tantum S v. latis, striis 
transversis 9 iu 10 v. In mari Baltieo (GRUNOW, JUHLIN-DANNFELT). 
— Var. subproducta Grun. l. c., Daunnf. l. c.: valvis 10 v. latis, 
linearibus, ad apices paullulo attenuatis rotundatisque; striis trans- 
versis 12 in 10 p. Cum varietate precedeute. — Var. seyschel- 
lensis Grun. l. c.: valvis l1 p. latis, breviter linearibus, apicibus 
rotundatis; striis transversis 12 in 10 v. Ad «Seyschellen» (Gnu- 
NOW). — Var. tahitensis Grun. l. c.: valvis 9 v. latis, linearibus, 
apicibus subcuneatis; striis transversis 18 in 10 ». Ad ins. «Ta- 
hiti» (GRnuNow). — Var. Soederlundii Cleve in Cl. et Gr. 1l. c 
varietati precedenti similis, apicibus vero rotundatis; striis 12 in 
10 ». Ad insulas Baleares (CLEVE). 

386. Navicula Stuxhergii Cleve Arct. Diat. p. 13, 28, t. 1, f. 15. — 36 
Valvis oblongo-lanceolatis, apicibus latis rotundatis; striis paralle- 
lis, 11-12 in 10 »., delicate punctatis, medio carentibus. 

Hab. in peninsula «Jamal» (LuNpsTROEM). — Longit. 67 v. 
Species valde variabilis, vix a Navéieula. Pinnulavia Cleve. valvis 
magis lanceolatis diversa. — Var. leptostauron Grun. Diat. Fr. 
Jos. Land p. 51, t. A, f. 32: valvis latis, lineari-lanceolatis, striis 
mediis tribus subexstinetis. Ad «Franz Josefs Land» raro (GRu- 
NOW). — Dimens. 47-57 212-13. — "Var. subcontinua Grun. l. c. 
t. A, f. 393: valvis late lanceolatis, obtusis, stria unica vel striis 
mediis duabus minus,conspicuis. Cum precedente, raro B 
— Dimens. 40z214. — Var. amphiglottis Grun. l. c. p. 52: fru- 
stulis ad 115 p. longis, apicibus longe productis. In Sibiria boreali. 

387. Navicula fluminensis Grun: in Verh. 1860, p. 520, t..1, f. 7, Arct. 387 
Diat, p. 28, t. I, f. 12, Vega pag. 462, Pinnularia fluminensis 


112 Baeillarieze, Navieulaces, Navicula. 
(Grun.) Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 221. — Valvis linearibus, 
medio leviter angustatis, apicibus obtusis; striis transversis abbre- 
viatis, distinetis, rectis, 11-12 in 10 p., in media valvze parte nul- 
lis; nodulo centrali parvo orbiculari, area magna usque ad utrum- 
que apicem extensa, rhaphe recía. 

Hab. in mari adriatico (LoRENZ), prope «Pirano» inter algas . 
marinas (P. TrrrUs) in mari Kariano (CrEvE, Exped. VEGA); ad 
insulam Ceylonam (KyELrMAN). — Adest quoque forma striis lineam 
mediam subattingentibus, nodulo majori subquadrato-rotundato. Di- 
mens. 47 2 8, medio angustior. —- Var. kerguelensis Grun, in Cl. et 
Gr. Arct. Diat. p. 28: typo robustior, striis transversis parallelis, 
8!/ in 10 v., medio nullis vel vix conspicuis. Ad « Kerguelensland » 


(GRuNow). — Longit. 57 p., latit. in medio valv:e 9 p., prope api- 
ces rotundatos 12 v. — Var. minor Grun. l. c. p. 28, t. I, f. 12: 
striis 15 in 10 v. In Finmarchia. -— Longit. 32 »., latit, in me- 


dio valve 5 p., ante apices O y. 

388. Navicula Clevei Lagerst. Diat. Spetsb. p. 24, t. 1l, f. 10 et in 3988 
Hedwigia 1874, p. 118. — Frustulis e facie connectivali visis sub- 
rectangularibus, angulis rotundatis; valvis subasy mmetricis, linea- 
ri-lanceolatis, 52-65 z 11-14, apicibus productis, nodulo centrali ob. 
longo-rectangulari, terminalibus rotundatis vel suboblon gis, rhaphe 
e lineis 2 subsigmoideis composita, striis transversis subparallelis, 
curvatulis, 17-20 in 10 p». in media valvarum parte deficientibus 
stria unaquaque e partibus duabus composita, interiore longiore, 
exteriore breviore; partibus interioribus a nodulo centrali subdiver- 
gentibus, exterioribus hunc versus convergentibus, punetis ubi hee 
partes junguntur, lineas longitudinales duas obscuras marginibus sub- 
parallelas formantibus, area longitudinali angustiore, lineari, circa 
nodulos terminales dilatata, area transversali (pseudostauro) sub- 
lineari, margines valve attingente. 

Hab. in variis Spetsbergic locis (LAGERSTEDT). 

389. Navicula procera Pant. Foss. Bacill. Ung. IL. p. 52, t. l, f. S. 389 
— Valvis elongatis, 132 2 20,5, polos versus rotundatis; striis 8, 
ad polos 10 in 10 p, radiantibus, ad polos divergentibus, abbre- 
viatis, ad medium interruptis, area nuda dilatata eruciformi. 

Hab. fossilis ad « Gyóngyós-Pata, Szurdok-Pü spóki » Hungarie. 


Huie sectioni accedere quoque videntur ha species nulla diagnosi 
; ab auctoribus donat:e. 


390. Navicula Neumey eri Jan. in A. Schm. Atlas t, 45, f. 1. 390 


Bacillarieze, Navieulace:s, Nàvieula. 118 
Hab. ex Exped. GAZELLE reportata (JANIsSCH); ad Caput « Horn » 
(PzETIT). 
291. Navicula contermina ^A. Schm. Atlas t. 48, f. 17-18 (striis in- 
terruptis). 
Hab. ad « Yokohama» (A. ScnwipTr); ad Caput «Horn» (P. 
PgTIT). 
392. Navicula Schmidtiana Grun. in A. Schm. Atlas t. 48 f. 19-20 
(striis interruptis). 
Hab. in sinu Campechiano. 
393. Navicula pennata A. Schm. Atias t. 48, f. 41-43. 
Hab. ad «Cherson?», ad insulas Baleares et iu sinu Mexicano. 


394. Navicula scotica. A. Schm. Atlas t. 48, f. 7-11 (nodulis termi- 3 


nalibus hamulatis), H. L. Sm. Diat. typ. n. 686, C. et M. Diat. 
n. 303. 

Hab. ad «Oreswell», in ostio fl. « Tay » dieti (A. Scrip); ad 
Caput «Horn» (PurrIT). 


IX. STAURONEIDEZE V. H. Syn. p. 95. 


395. Navicula Tuscula Ehr. Ber. 1840, p. 21 (sub Pznnwularza), Mi- : 


krog. 1. 6, LI, f. 13 a-5, V. H. Syn. p. 95, t. 10, f. 14, Stawronezs 
Tuscula Ehr., Stawroneis punciata, Kuetz. Bacill. p. 106, t. 21, 
f. 9. — Valvis ellipticis, circiter 80 v 25, apicibus valde rostrato- 
capitatis, rhaphe zona augusta hyalina circa nodulum centralem 
in pseudostaurum irregulariter fissum ampliata cincta; striis trans- 
versis 7-8 in 10 »., e medio valvz radiantibus, subtiliter transverso 
divisis, frequenter interruptis, interstitiis his lineas longitudinales 
irregulares efficientibus. 

Hab. in aquis duleibus et subsalsis Belgii (VAN Hgunck, Dz- 
LOGNE); in montibus Tatricis (RACIBORSKI sec. GUTWINSKI) ; fossilis 
in farina silicea «Santa Fiora» Italie (KumgrZIiNG). — Contentus 
frustuli, teste Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. Palzont. Oesterr. Ung. 
u. Or. 1882, p. 144-145, peculiaris h. e. coccochromaticus. Aptius 
ad Zad?osas ducenda. 

396. Navicula arata Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. foss. Paleont. 
Oesterr. Ung. u. des Orients 1882, p. 144, t. 30, f. 58. — Valvis 
lanceolatis, 60-67 z 18-20, apieibus vix productis; striis transver- 
sis in medio valve 38-9 in 10 »., in apicibus magis confertis, de- 
licate punctatis, versus medium in 2-4 puncta abeuntibus. 

Hab. fossilis; etiam in limo fluvii «Hudson» (GnuNow). — 


Differt à Navicula Tuscwla Ehr. (cujus fortasse varietatem sistit), 
8 


114 Bacillarieze, Navieulacez:, Navieula. 
valvis lanceolatis, apicibus vix productis, spatio hyalino levi eirea 
nodulum centralem rotundato magis secus latitudinem producto. 
397. Navicula mutica Kuetz. Bac. pag. 93, t. 3, f£, XXXII, Rabenh. 
Süssw. Diat. p. 38, t. VI, f. 81, Schum; in Kónigsb. Schrift. 1862, 
f. 483, Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 539, t. III, f. 16, O' Meara 
Ir. Diat. p. 412, t. 04, £. 21, Rabenh. Fl Eur. Algar. Dope 
Brun Diat. Alp. p. 71, € 7, f£. 7, Cl. et Gr. "Aret, -Diat: opimo m 
H. Syn p. 95, t. 10, f. 19, Slauroneis Dumontii Bréb. herb. teste — 
Grunow, Siauroneis polymorpha Lagerst. Diat. Spetsb. o. Beer. 
Eil. p. 39, t. L f. 12, Navzcu/a et Stauroneis Semen VEhr. Mi- 
krogeol. pr. parte, Stauroneis Cohnii in Rabenh. Alg. pag. 962, 
teste Arnott, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 249. — Valvis ellipticis 
v. elliptico-lanceolatis, 10-33 v 7-11, rhaphe zona hyalina angusta, 
cirea nodulum centralem in pseudostaurum in utroque latere gra- 
nulo margaritaceo solitario majusculo instruetum ampliata cincta; 
striis radiantibus, distincte puncetatis, circiter 15-18 in 10 x. 
Hab. in aquis subsalsis et duleibus per Europam passim ad 
« Wangerooge» (KvzrZiNG), « Fóhr, Lübeck, Glückstadt» Holsatiz. 
(HAECKER, herb. Sung), « Augsburg » (CArrISCH), laeum « Skienitz » 
prope Berolinum et in laeu Peisonis Hungari» (GRuNOw), ad ripas 
lacus «Starenerger, Donauwórth» Davarie, in stagnis Silesim . 
(HirsE, KrROGHNER) et. Moravi: (POKORNY), circa « Thun » Helvetize 
(RABENHORST), prope «Falaise» Gallie (Dg BRÉBISSON), prope 
«Hull» Anglie (NoRMAN), ad oras Hibernie (O' MEARA), Ligurize 
(PriccoNE), Spetsbergiw et Deeren Eil. (LAGERSTEDT), Galieize 
(GUTWINSKI); in montibus Tatricis (SCHUMANN), ad « Anvers, Osten- 
de» ete. Belgii (VAN HEURCK) nee non in rivulis cataraetisque al- 
pium helveticarum (BRUN); fossilis in suceino Borussie, — Var. 
Goeppertiana (Blesch) Cl. et Gr. Arct. Diat. pag. 41, V. H. Syn. 
p. 95, t. 10, t. 18, 18 5, Stauroneis pwmila Auersw. in Rabenh. 
Alg. n. 1145 [an Kuetz. Bacill. p. 106, t. 30, f. 43?], Naeew/a 
Goeppertiana H. L. Sm. Sp. Typ. n. 276, Stauroneis Goepper- 
iiana DBleisch in Rabenh. Alg. n. 1183, Fl. Eur. Alg. I, p. 248: 
valvis lanceolatis, apicibus rotundatis, hinc inde leniter vel vix 
productis, facie connectivali lineari medio subdilatata; striis 14-15 
in 10 ». In alveo aquario granitico ad «Strehlen» Silesix (BrEISCH, 
KIRCHNER), in portu Christianiz:€ Norvegiz:e (? KugTZING), ad «Diep- 
pe» (GRuNow), in aqua dulei prope «Leipzig» (AUERSWALD!) et 
prope « Kónigsberg » Borussie (SCHUMANN), ad «Laeke» pr. « Bru- 
xelles» Belgii (DEtoGNE). — Var. producta Gr. et Cl. Arct. Diat, 


c2 


Baeillarieze, Navieulacezx, Navieula. 115 
p. 41: valvis oblongis, apieibus late productis; ceterum ut in typo. 
Var. ventricosa (Kuetz.) Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 41, V. H. Syn. p. 96, 
t. 4, £. 1, 5, Stauroneis ventricosa Kuetz. Dacill. p. 105, t. 30, 
f. ZTY, Species p. 91: valvis breve lanceolatis, apicibus capitatis. 
Ad «Nordhausen» Saxoni: (KuzgTZING), ad «Falaise» Gallice (Bnk- 
BISSON). — Var. undulata (Hilse) Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 41, V. 
H. Syn. pag. 95, tab. 10, fig. 20 C, Stlawroneis wndulata Hilse 
Beitr. Diat. 1860, pag. 83: varietati venirzcosc similis sed mar- 
ginibus valvarum 5-4 undulatis. In Silesia (?HrrLsE) — Var. sub- 
undulata V. H. Syn. t. 10, f. 20 ^. — Var. quinquenodis (Grun.) 
V. H. Syn. pag. 95, tab. 10, fig. 21, Navicw/ia quinquenodis 
Grun. in Wien. Verhandl. 1860, pag. 522, tab. 1l, fig. 33, 1803, 
pag. 149, tab. 13, fig. 9, Cl. et Gr. Aret. Diat, pag. 41: val- 
vis in utroque latere inflationes 23 prwebentibus; granulis chara- 
cteristicis stauri vix distinctis; striarum punctis in lineas longi- 
iudinales subremotas dispositis. Inter Phormidium vulgare 
(s Oseillariam) in scrobiculis rupium prope « Brüun» Moravice 
(NAvE); inter Hy drocoleum Heufleri ad « Kindberg» Tyroliz 
et prope «S. Veit» (ITRUFLER). 


398. Navicula Crucicula (W. Sin.?) Donk. Br. Diat. p. 44, t. 6, f. 14, : 


pientGr. Arct. Diat. p. 395, V- H. Syn. p. 96; 4:10; € 15; Siau- 
roneis Crucicula W. Sm. Br. Diat. I, p. 60, t. 19, f. 1922, Priteh. 
Inf. p. 912, t. 7, £. 64. — Valvis late lanceolatis vel lanceolato- 
ellipticis, apicibus obtusis, subconstrictis, 45-70 z 15-18; striis rha- 
phen fere attingentibus, duabus prope nodulum centralem paullo 
abbreviatis et validioribus, rectis, ceteris cireiter 16-17 in 10 p., 
subtiliter confertis, delicate punctatis, subparallelis, lenissime ra- 
dianti bus. 

Hab. in aquis subsalsis ad oras Northumbriae (DoNKIN, ARNOTT), 
Hibernie et Dani» (teste RABENHORST), ad « Anvers» et «Blan- 
kenberghe» Belgii (VAN HEURCK); prope «Colombo» insule Cey- 


lon: (LEgupu agR-FonTMOREL) — Var. obtusata Grun. in Cl. et 
Gr. Arct. Diat. pag. 35, t. 2, f£. 37: minor, 25-50 z 10-16, valvis 


lanceolatis, apicibus late rotundatis; structura ut in typo, striis. 


iransversis 17 in 10 v. Raro in aquis subsalsis. — Var. protra- 
eta Grun. in Cl. et Gr. Arct Diat. pag. 35, t..2, f. 36, (Navecula 
protracta), V. H. Syn. p. 96, Suppl. f£. 27: valvis lineari-lanceo- 
latis, apicibus late productis, obtuse rotundatis, 22-55 z 8-10, stru- 
ctura uf in typo; striis transversis 18-21 in IO »., meliis paullo 


116 Bacillariez, Naviculacezx, Navieula. 
distantioribus. In aquis paullo salinis passim (GRUNOW); ad « Au- 
struweel» prope « Anvers» Belgii (VAN HEURCK). 

399. Navicula microstauron (Ehr.) O' Meara Ir. Diat. p. 354, t. 20, 
f. 36, Stauroneis microstauron Ehr. Verbr. tab. I, IV, £. 1 (ex | 
Asia et Africa), Kuetz. Bacill. p. 106, t. 29, f. 18, Stauroplera 
microstaura Rabenh. Süss. Diat. p. 49, t. 9, fig. 7. — Valvis li- 
nearibus, oblongis, 60-64 z 14-15, apices rotundatos subcapitatos 
versus attenuatis, costis in valvce medio convergentibus, ceterum 
radiantibus ; area mediana hyalina angusta, medio stauriformi ex- 
pansa, vitta transversa, margine quam medio (versus nodulum cen- 
tralem) crassiore. 

Hab. in aquis duleibus Europce passim ; etiam in Africa et Asia 
(teste EHRENBERG). — «An Pnnulariea?» 

400. Navicula Beccariana Grun. in Martelli Flor. Bogos. p. 153, t. I, 
f. b, Notarisia 1886, p. 194. — Minor, valvis oblongis, 26-70 z 7-8, 
late truncatis, ante polos parum contractis; striis transversis subra- 
diantibus vel subparallelis, in media parte deficientibus, 22 in 10 p. 

Hab. ad «Sciotel» Africe (O. BECCARI). 

401. Navicula integra (W. Sm.) Ralfs in Priteh. Infus. p. 895, Donk. 
3r. Diat. p. 40, t. 6, f. 8, O' Meara Ir. Diat. p. 356, t. 30, f. 49, CE 
et Gr. Arct. Diat. p. 36, V. H. Syn. p. 96, t. 11, f. 22, Pinnularza 
integra W. Sm. Br. Diat. II, p. 96, Rabenh. p. Eur. Algar. l, 
p. 221, vix Navécula rostrata Ehr. — Valvis lanceolato-ellipti- 
cis, 27-30 2 10, margine 3-7-undulatis, apicibus obtusis productis; 
structura ut in Navicula Crucicula Donk.; striis transversis me- 
diis rectis, subremotis, sub lente parum augente pseudostaurum 

ostendentibus, dein radiantibus, circiter 223 in lO p. 

Hab. in aquis duleibus Anglie (DoNKIN, W. SMITH), inten 
(O' MEARA), Scoti: (GREGORY); in aquis lenissime salsis ad « An- 
vers» et «Blankenberghe» Belgii (VAN HEURCK) et ad « Holstein » 
Germanie (GmuNOow). — Forte, observante Grunow, formam seu 
varietatem Navicule Crwucicule Douk. sistit. 

402. Navicula Szaboi Pant. Foss. Bacill. Ung. Il, p. 54, t. 6, f. 120. 
— Valvis elongatis, 123 2 29, ad polos obtusis rotundatis; striis 
12 in 10 &., transversis, striolatis, area nuda stauroidea. 

Hab. fossilis ad «Gyóngyós-Pata» Hungaris. 

403. Navicula menilitica Pant. Foss. Dacill. Ung. II, pag. 51, t. 2, 
f. 30. — Valvis late lanceolatis, 38,5 2 16, polis subeapitatis, ob- 
(usis; striis 20 in 10 »., subradiantibus, punetatis, ad medium stau- 
ro lato. interruptis. 


Bacillariez, Navieulaees, Navieula. 117 

Hab. fossilis ad « Gyóngyós-Pata, Szurdok-Püspóki» Hungaric. 

404. Navicula Macraéana Pant. Foss. Dacill. Ung. II, p. 50, t. 8, f. 155. 404 
— Valvis elongato-lanceolatis, 1109 2 27; striis 171/5-22'/5, ad me- 
dium transversis, ad polos divergentibus, striolatis, ad medium 
vitta lata nuda unilateraliter interruptis. 

Hab. fossilis ad «Gyóngyós-Pata» Hungarie. 

405. Navicula fasciata Lagerst. Diat. Spetsberg. 1873, p. 34, t. 2, £. 11, 405 
Hedwigia 1874, p. 119, V. H. Syn. t. 12, f. 34. — Frustulis e fa- 
cie connectivali visis rectangularibus, marginibus lateralibus levi- 
ter convexis; valvis subinsqualiter oblongo- v. lineari-lanceolatis, 
23-30 25-7, apicibus obtusis, nodulo centrali et terminalibus ro- 
tundatis, rhaphe e lineis duabus rectis composita; striis transver- 
sis tenuissimis, vix conspicuis, rectis, inter se et axem transversa- 
lem valvze parallelis, circiter 28 in 10 »., in media parte valva- 
rum deficientibus; area longitudinali anguste lineari, circa nodu- 
los dilatata ; area transversali lata, lineari, margines valve attin- 
gente; sulcis (?) longitudinalibus 2 margini approximatis, magis 
quam margine curvatis. 

Hab. in Spetsbergia (LAGERSTEDT); in aqua dulei in Japonia 
(KJELMANN sec. CLEVE). — Huc fortasse pertinet S/awronezs du- 
óia Greg. Frustuli exsiecati color pallide lutescens. 

406. Navicula Craveni Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 25, t. 2, f. 20. — 406 
Valvis ellipticis, medio inflatis, 111 2 62,5-62, apicibus prominulis, 
obtusis, euneiformibus; fascia marginali striarum obliquarum, fa- 
scia mediana transverse striata; nodulo centrali non definito, area 
stauriformi (pseudostauro) utrinque fasciam striarum marginaliuin 
attingente; cetera valvas superficie granulis margaritaceis ornata; 
siriis/ 7, 1n. 10 p. 

Hab. in mari ad «Colombo» insule Ceylone (ORAVEN). 

407. Navicula cruciata Leud.-Fortm. Ceyl. Diat. p. 25, t. 2, f. 19 non 44; 
Cleve. — Valvis ellipticis, medio inflatis, 122,5 z 25, apicibus pro- 
minentibus obtusis cuneatis; faseia marginali angusta striarum di- 
stinctarum, obliquarum, in superficie cetera valve in strias sub- 
tiliores (14 in 10 v.) abeuntium presento; striis medio absentibus et 
pseudostaurum anguste linearem marginem utriuque attingentem 
probentibus. 

Hab. in mari ad «Colombo» insule Ceylonse (CRAVEN). 

Species tantum nomine nota. 

408. Navicula residua A. Schm. Atlas t. 48, f. 29 (absque diagnosi). 408 

Hab. ad « Yokohama » Japonie (A. SCHMIDT). 


118 Baeillariee, Navieulaces, Navieula. 


X. PALPEBRALES V. H. Syn. p. 96. 


409. Navicula palpebralis Dréb. in Sm. D. D. I, pag. 59, t. XXXI, 4 
f. 273, Grun. Verh. 1860, 5. 5306, t. L, f. 27, Donk. B. D. p.259 
t. 4, f. 83, O' Meara Ir. Diat. p. 364, t. 31, £. 20, Sm, Sp. T; 3::5905 
Veg. p. 465, V. H. S. p. 96, t. 11. f. 9. — Valvis late elliptico- 
lanceolatis, apicibus subacutis leniter mucronatis; striis radiantibus, 
distincte granulatis, rhaphen non attingentibus, 10 -12 in 10 p.; 
nodulo centrali rotundato, area oblongo-lanceolata plus minus di- 
latata cincto. 

Hab. ad oras Anglie imprimis ad « Hull, Live rpool, Poole Bay, 
Belfast, County of Derry » (W. SurrH, DoxkiN), H iberniz (O' Mga- 
RA), Belgii (VAN Hiunk, TuousoNx), Gallize ad « Cherbourg, Dives, 
Brest», in Tago, in mari mediterraneo et adriatico (GRuNOwW), ad 
«Ystad» maris Balticei (DANNFELT); in fretu Davisiano (CLEVE, 
Exped. VEGA) — "Valve 45-50z7,5. — Var. angulosa (Greg.) 
V. H. S. pag. 97. t. 11, fig. 10, Navicu/la angulosa Greg. Trans. 
Mier. Journ. IV, 1856, pag. 42, tab. V, fig. 8, Donk. B. D. p. 26, 
tab. 4, fig. 4, O'Meara Ir. Diat. pag.. 364, Sehm. N. D. t. 2, 
f. 19, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 176: valvis 62-1195 p. longis, 
striis transversis valde abbreviatis, marginalibus radiantibus, no- 

. dulo centrali magno, orbiculari, sepius in aream sese dissolvente, 
area magna rhombeo-lanceolata cincto. Ad oras Scotiz?e (GREGORY), 
Hiberniz (O' MEARA), in mari germanico ad «Hovy » (ScHnuIDT), ad 
ostium «Escaut» pr. « Anvers» et «Blankenberghe» Belgii (VAN 
HaguRCK). — Var. minor Grun. in Cl.et Gr. Arct. Diat. p. 30, t. I, 
f.283 [vix V. H. S. p. 97, t. 11, f. 11]: typo minor--et angustum 
valvis 35-43 z 11-12; striis transversis 10-11 in 10 »,In Finmar- 
chia, ad «Maaso et Tromsoe» (GRUNOW), ad « Ostende» Belgii 
(VaN HEuRCK) — Var. obtusa V. H. S. p. 97, t. 11, f. 8: api- 
cibus paullo contractis, obtusissimis. In aqua salsa ad «Blanken- 
berghe» Belgii (VAN HEURCK). 

410. Navicula Gruendleriana O' Meara Ir. Diat. p. 3606, t. 31, f. 25. — 419 
Valvis lineari-ellipticis, apicibus subeuneatis, spatio mediano hya- 
lino angusto, medio in aream latam subquadrangularem expanso; 
siriis transversis linearibus, leniter radiantibus, sulco longitudi- 
nali marginali. 

Hab. in stomaco Ascidiarum ad «Broadhaven Bay, Co. 
Galway» Hibernia. 

411. Navicula jamalinensis Cleve Arct. Diat. p. 13, t. 2, f. 40, Grun. 41 


Bacillarieze, Navieulaces, Navicula. 119 
ibid. p. 98. — "Valvis late ovalibus, 51-55 ». longis, apicibus ro- 
tundatis, rhaphe recta, nodulis terminalibus ab apicibus subremo- 
lis; striis transversis delicate punctatis, spatium latum leve lan- 
ceolatum linquentibus, paullo radiantibus, 7 in 10 p. 

Hab. ad peninsulam «Jamal» raro. 

412. Navicula Platessa Cleve On some new or little known diatoms 
p. 9, t. I, f. 12. — Parva, valvis late ellipticis, 28 z 18, apicibus mu- 
eronatis; stris validis, levibus, 8 in 10 »., marginalibus, circa rha- 
phen aream amplam linquentibus. 

Hab. ad insulas Galapageuses raro (Exped. EuaENIE). — Ad 
Palpebrales pertinet. 

413. Navicula Acus Cleve in Cl. et Gr. Arci. Diat. p. 14, t. 3, f. 55 
[non Ehr. Abh. 1830, p. 120, que Synedram subtilem, sistit]. — 
Valvis elongatis, 74-75 ». longis, lanceolatis, punctulis medianis 
inconspicuis; striis transversis delicatis, margibpem versus validio- 
ribus, cirea rhaphen indistinetis, 20 in 10 v. 

Hab. ad oras Finmarchie (P. T. CrEvE). 

414. Navicula niceensis Perag. in Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse 
1888, p. 54, t. II, f. 8. — Valvis elongatis, apicibus rotundatis, 
centro inflato; area centrali levi, rhomboidea; striis moniliformibus. 

Hab. in sinu «Villefranche» in regione niceensi mediterra- 
nea. — Naveeulce decurreniü; Cleve Vega pag. 96, tab. 20, pro- 
xime accedit. 

415. Navicula holmiensis Cleve On some new or little known BDia- 
toms p. S, t. IL, £. 18, Dannf. Diat. Dalt. p. 28. — Valvis magnis, 
70-100 z 23, oblongo-ellipticis, apicibus rotundatis; striis transver- 
sis leniter radiantibus, 12'/ in lO &., indistincte punctatis, circa 
rhaphen aream irregulariter lanceolatam linquentibus. 

Hab. in aquis subsalsis ad «Waxholm» prope «Stockholm» 
Sueciae (CLEVE, DANNFELT, LAGERSTEDT, NORDSTEDT). — JNae?cu- 
iv latiuscule Kuetz. affinis. 

416. Navicula semiplena (Grev.) Donk. Dr. Diat. pag. 26, t. 4, f. 5, 
Cleve Diat. Vega p. 465, linnularia semeplena Grev. in Micr. 
Journ. VII, p. 84, t. 6, f. 12, Navéicula angulosa var. f. Greg. 
in T. M. S. n. s. vol. IV, p. 42, t. 5, f£. 8.* — Valvis lineari-el- 
lipticis, apicibus subacutis; striis transversis apices versus longio- 
ribus, medio brevioribus et tunc aream levem lanceolatam lin- 
quentibus, remotis, obliquis, costatis, circiter 6 in 10 x». 

Hab. in aqua marina ad oras Scoti? (GREGORY). — An aptius 
Pinnwulariea ? 


412 


414 


415 


416 


120 Bacillariez,, Navieulaces, Navicula. 

417. Navicula Hochstetteri Grun. in. Wien. Verh. 1863, p. 153, t. 14, 
f. 2, Alg. Novara p. 10l, t. 9, A. Schm. Atlas t. 8, f. 53-55, — 
Minor, valvis late ovalibus, 25-50 z 16-28, area media levi anguste 
lanceolata; striis subtiliter punetatis, subradiantibus, 15-18'/, in 
I0 p. 

lab. ad litora insulae « Kamortha» in archipelago Nicobarico 
(FRAUENFELD), in sinu Carpentarie, ad insulam Javam et ad oras 
Brasiliae (GRUENDLER, A. ScuwrpTr); ad Caput «Horn» Americae 
australis (P. PETIT). — Habitus ob strias passim subcostatas quasi 
Surirayc, forma vero Cocconeidis. 

418. Navicula bimaculata Pant. Foss. Dacill. Ung. II, p. 42, t. 23, 
f. 2946. — Valvis lanceolato-ellipticis, 64 219; striis transversis 
14-15 in 10 p. ad medium abbreviaüis, area nuda, medio inflata, 
maculis duabus oblongis notata. ' 

Hab. fossilis ad «Bory » Hungaris. 

419. Navicula infirma Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. Palaeont. CE- 
sterr. Ungarns u. d. Orients 1882, p. 146, t. 30, f. 53. — Valvis 
oblongo-ovatis, 20 z 7, nodulo centrali area lanceolata levi cincto ; 
striis transversis delicate punctatis, usque ad apices radiantibus, 
in valve medio 13, in apicibus 16-17 in 10 ». 

Hab. fossilis passim (GRUNOW). 

420. Navicula definita Grove et Sturt Diatom. Otago III, pag. 11, 
t. VI, f. 11, Notarisia 1887, p. 348. — Valvis magnis, 190-200 z 
90-060 p»., ovato-lanceolatis, apicibus obtuse rotundatis; striis sub- 
radiantibus, quartam latitudinis valv. partem occupantibus aream- 
que magnam circa raphen relinquentibus, circ. 16 in 10 p., no- 
dulis terminalibus et centrali transverse dilatatis. 

lab. fossilis ad « Oamaru» in Nova Zelandia. 

42]. Návicula bivittata Pant. Foss. Dacill. Ung. II, p. 43, t. 5, f. 83. 
— Valvis late lanceolato-elliptieis, 80-120 2 31,5, ad polos leviter 
produetis, subeapitatis, obtusis; stris 10'/5-15'/5 in 10 »., lineis 
duabus longitudinalibus interruptis, radiantibus, abbreviatis et hine 
inde aream nuda valde dilatatam linquentibus. 

Hab. fossilis ad «Gyóngyós-Pata» Hungaris. 

422. Navicula marginulata Cleve On some new or little known Dia- 
toms p. 11, t. III, f. 29. — Valvis rhombicis, 42 v 12; striis trans- 
versis brevissimis, marginalibus, aream amplam structurá caren- 
tem linquentibus, 17 in 10 v. 

Hab. prope portum « Pensacola » Floride (FisssromusA 
423. Navicula Botteriana Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 535, t. I, 


Bacillarie:e, Navieulaces, Navieula. 121 
f. 20, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 209. — Valvis mediocribus, 
late lanceolatis, 60-75 « 19-22, triundulatis, medio tumore latiori, 
apicibus rotundatis; striis transversis subtiliter punctatis, subra- 
diantibus, 8-8!/, in 10 »., longitudinalibus indistinctis; nodulo cen- 
irali magno subquadrato, area levi lanceolata. 
Hab. in mari Adriatico ad lapides, sabulam et spongias prope 
« Martinsica» (LORENZ). — Var. minor Grun. l. c. f. 10: minor, ad 
236 ». longa, 12 ». lat. apicibus parum productis, striis tenuiori- 
bus, 12 in 10 p. Cum typo. 

424. Navicula pyrenaica W. Sm. in Ann. and Mag. 1857, p. 8, t. 1T, f. 5, 494 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 209. — Valvis elongatis, anguste 
linearibus, 26-32 u. longis, triundulatis, medio tumore latiori, api- 
cibus capitato-rotundatis; striis transversis subradiantibus, indistin- 
etis; nodulo centrali oblongo-rotundato, area oblonga levi cincto. 

Hab. in aqua dulei montium Pyrenzeorum (W. SwrrH). 

425. Navicula Kochii (Ehr.) Kuetz. Species p. 84, Pinnularia Kochi 4 
Ehrenb. in Ber. Berl. Akad. 1845, pag. 304. — Magna, valvis 
elongatis, ad 150 ». longis, lanceolatis, marginibus leviter undula- 
tis, undulis utrinque tribus, media validissima, apicibus subaeutis ; 
striis obliquis, area circa nodulum centralem levi latissima utrumque 
apicem attingente. 

Hab. fossilis in. Kurdistania (EHRENBERQ). 

496. Navicula Dewittana Kain et Schultze in Bull. Torr. Bot. Cl. 426 
1889, p. 209, t. 93, £. 5. — Valvis late lanceolatis, circ. 108 z 36 
(ex icone), apicibus produetis, rhaphe valida; striis costatis, in me- 
dio valvae convergentibus, versus apices radiantibus; area longi- 
tudiuali levi sublanceolata. 

Hab. fossili in-deposito marino ad « Atlantic City, New Jersey » 
Amerie: borealis. 

497. Navicula presecta A. Schm. Nordseef. p. 90, t. II, f. 20 (absque 427 
diagnosi) — Ad Navécwlam palpebralem. accedens, valvis depla- 
natis, lateribus ante apices sub angulo circ. 80? inclinatis, 

Hab. ad «Hvidingsoó» et Bahusiam (A. SCHMIDT). 

498. Mavicula olivacea Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 32, t. 2, f. 23. 4? 
— Valvis ovoideis, 66,5 2 27, leniter apiculatis, apicibus obtusis; 
sitriis transversis subtilissimis, circ. 14 in 10 yv., rhaphe recta, 
utrinque in olivas duas, nodulos termioales jambientes terminata; 
lineis duabus in utroque rhaphes latere extantibus, incquilongis, 
medio secus curvam valve inflatis; striis inter lineas has fere 
ineconspicuis. 


[51i 


o0 


122 Bacillarieze, Naviculacez, Naviceula. 

Hab. in mari ad «Colombo» insule Ceylons? (ORAVEN). 

429. Navicula Bauemleri Pant. Foss. Bacill. Ung. I, pag. 22, t. XII, 
f. 108, Notarisia 1888, p. 470. — Valvis laaceolato-elongatis, 90- 
110 » 18, polis rotundatis; striis horizontalibus 3!/, in 10 v. ,subtili- 
ter punetatis, punctis 13 in 10 v., in medio cam area levi, oblonga. 

Hab. fossilis ad «Szent- Bor» Hungarie. — Var. interrupta 
Pant. loc. cit. p. 22, t. XII, f. 103: valvis 00 3; striis ad mar- 
ginem linea arcuata levi interruptis, 12-14 in 1O p., punctatis, 
| punctis 13 in 10 p. Cum specie. 


430. Navicula Brunii Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 23, t. 24, f. 217. 


— Valvis lanceolatis, 84 2 27; striis 9 in 10 p., radiantibus, pun- 
ctatis; circa nodulum centralem area ligulata brevi. 
Hab. fossilis ad «Szent-Péter» Hungaris. 

431. Navicula debilis Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 41, t. 12, f£. 214. 
— Valvis linearibus, 42,5 v 9,5, ad polos obtusos robutd d striis 
iransversis 10 in 10 »., ad medium abbreviatis. 

Hab. fossilis ad «Erdóhénye, Felménes, Kavna « Hungker NS 
«Àn revera hujus sectionis?» 


432. Navicula pseudo-cincta De-Toni, Navezcu/a cincta Pant. Foss. 


Dacill. Ung. II, p. 44, t. 11, f. 196 nee alior. — Fragmentaria, 
-fragmentis 59,5 p. longis, valvis ad medium 16 p. latis; striis 
12'/, in 10 x.. abbreviatis, marginalibus, radiantibus, ad polos le- 
viter productos obtusos divergentibus; area nuda permagne dila- 
tata, sublanceolata. 

Ha. fossilis ad «Erdóbénye» Hungaris. 

433. Navicula dispersa Grove et Sturt Diatom. Otago, Appendix 
pag. 2, t. X, f. 10, Notarisia 1887, p. 333. — Valvis lanceolatis, 
118 p. longis, apicibus subangustatis obtusisque rapheque distin- 
cia; siriis subindistinctis, circiter 22 in 10 p., rhaphen attingen- 
libus, centro valv. excepto in quo spatium nitidum ovatum distin- 
guitur; lateribus spatio longitudinali submarginali apices versus 
ampliore a cetera superficie sejunctis; seriebus parvorum punctu- 
lorum marginalibus. 

lab. fossilis ad «Oamaru» in Nova Zelaudia. — Specie im- 
perfecte delineata, verisimiliter hujus sectionis. 

454. Navicula Foliola Temp. et Brun Diat. foss. du Japon pag. 43, 

7, f. lo. — Valvis longe lanceolatis, 80-100 « 15-17, subtiliter 
striatis; striis praecipue ad marginem visibilibus. 

Hab. fossilis in calearia ad «Sendai» Japonie. — Navicuic 
fusiform Grun. similis, 


429 


424 - 


Bacillariee, Navieulaces, Navicula. 123 
435. Navicula? fusiformis Grun. in M. M. J. 1877, tab. 195, fig. 11 435 

[non A. fuszforms Ehr. quee Pleurosigmam sistit], Berkeleya 
Fusidiwm Grun. in Hedwigia 1867, p. 17, Diat. Hondur. n. 37, 
Amphipleura Frauenfeldzi Grua. in Wien. Verhandl. 1863, pag. 
144, tab. 14, f. 3, Alg. Novara p. 6, Rabenh. Fl. Eur. Algar. p 
p. 144? — Frustulis 120-145 » 12-13, lanceolato-fusiformibus, val- 
vis anguste lanceolatis, 10 p. latis, apicibus acutiusculis,Phodulo 
centrali plerumque minutissimo, rotundato, rarius lineari-elongato, 
utrinque incrassato; striis transversis tenuissimis. 

Hab. hine inde ad Sargassa ex «Honduras» reportata 
(LiNDI1G); an eadem inter Oscillarias mare indicum prope «Ti- 
lanshang» insularum nicobaricarum obtegentes? (FRAUENFELD, 
Exped. NovARA). 


XI. ABBREVIATAE V. H. Syn. p. 97. 


436. Navicula brevis Greg. Diat. of the Clyde p. 6, t. I, fig. 4 [nec f 
Donkin qua forte Navecule pustlia formam sistit], Oleve et Grun. 
Arct. Diat. p. 30, A. Schm. Nords. Exp. t. 2, f. 15, Cl. Vega p. 465, 
V. H. Syn. p. 97; t. 11, f. 19. — Valvis late ellipticis, 55-65 v 
33-99, sub polis valde constrictis, apicibus capitato-rotundatis, non 
vel parum porrectis, submammiformibus; striis subtilibus, subra- 
diantibus, delicatissime punctatis, 14-16 in 10 v., rhaphen non at- 
üngentibus, utrinque linea longitudiuali striz&eformi parum con- 
spicua interruptis, nodulo centrali orbiculari, area hyalina plus mi- 
nus dilatata rotundata cincto. 

Hab. ad oras Scotis, Lusitanie in Tago salso; ad oras Latii 
(LANZI), Groenlandiz, Spetsbergiz, Finmarchiz etc. (CLEVE), Bahusize 
(LAGERSTEDT), in mari germanico (A. ScuMIDT). — Cl. Arnott pro 
Navicule Amphisbemnce forma habet. — Var. vexans Grun. in Cl. 
Si GrvAret? Diat, p. 30; A. Schmidt... e: Goll;of- i b£Uovalvis. 415 
86 « 17-22, striis transversis plerumque 14 in 10 v». Ad peninsu- 
lam «Jamal» nec non ad «Maasó» et «Tromsoe». — Var. elli- 
ptica Grun. in V. H. Syn. p. 97, t. 11, f. 18: valvis apicibus ro- 
iundatis, sub polis haud diminuto-constrietis. In aquis subsalsis; 
in Belgio nondum reperta. 

437. Navicula distoma Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. pag. 30. — 47 
Ad Naviculam brevem Greg. accedens, valvis apicibus rotundatis 
omnino haud productis, lineis longitudinalibus duabus (in N. 5revz ple- 
rumque vix conspicuis) manifestis, in forma latiori quadruplicibus; 


124 Bacillaries, Naviculaces, Navicula. 
apicibus interioribus rhaphes lateraliter ampliatis et per lineam te- 
nuem nodulum centralem crassum rotundatum cingentem conjunctis. 

Hab. ad p:eninsulam «Jamal» (LuNDSTROEM). — Variat: forma 
latior Grun. l. c. p. 31, t. I, f. 25: valvis 78 » 26, striis transver- 
sis 12-14 in 10 pv. — Forma angustior Grun. l. c. t. L, £. 26: val- 
vis 68 v 19, striis transversis 15-16 in 10 ». An, ut dubitat ipse 
Grufbw, Navicule brevis Greg. var.? 

438. Navicula Febigerii Cleve On some new or little known Diatoms 498 - 
p. 9, t. II, f. 21, — Valvis lanceolatis, 54 v 20, apicibus productis 
obtusisque; striis transversis 16 in 1O »., distincte punetatis, rha- 
phen attingentibus, medio alternatim elongatis abbreviatisque et 
cirea nodulum aream latiusculam linquentibus. 

Hab. ad «Oackland Bridge» Californie (CHR. FEBIGER). — 
Achnanthen danicam (Flog.) Grun. in mentem revocat. 

439. Navicula algeriensis Mont. Flore d' Algérie p. 190, Syll. p. 470, 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 186. — Valvis elliptico -oblongis, 
30-35 x. longis, viridibus, demum hyalinis, apicibus rotundatis; striis 
iransversis subradiantibus, 6 in 10 »., abbreviatis et subtilibus 15- 
16 in 10 ;., rhaphen subattingentibus, nodulo centrali oblongo- 
rotundato, area angusta cineto. 

Hab. in algis marinis maris mediterranei ad oras Algeriz (C. 
MONTAGNE). 

440, Navicula Wilczeckii Grun. Diat. Fr. Jos. Land p. 46, t. A, f. 36. 440 
— Major, valvis late lanceolatis, 70 z 26, obtusis, apicibus produ- 
elis; striis radiantibus, punctatis, in area magna circa nodulum cen- 
iralem deficientibus, mediis alternatim longioribus et brevioribus, 
8 in 10 p, reliquis 10 in 10 p., ultimis nodulos termninales versus 
radiantibus, paullo tenuioribus et densioribus, 16-17 in 10 v. 

Hab. ad «Franz Josefs Land». — Utrum aqua dulcis an salsce 
incola sit, ipse Grunow ignorat. 3 

441. Navicula Johnsoniana Grev. Trans. Micr. Soc. 1863, p. 17, t. 1, 4. — 
f. 8. — Valvis paullo convexis, 80-100 ». longis, elliptico-oblon- 
gis, apicibus leniter productis obtusis; striis transversis valde 
obliquis, conspicue lineato-punctatis, 6-8 in 10 p., cirea nodulum 
centralem aream hyalinam transverse rotundatam linquentibus. 

Hab. ad Novam Zelandiam (C. JouNsoN) ad «Harvey Bay» 
Queenslandie (ROBERTS). 

449. Navicula Lundstroemii Cleve in CI, et Gr. Arct. Diat. p. 13, 36, 442 
t. 2, f. 39. — Parva, 34-51 z 11-12, apicibus productis, obtusis; 
striis transversis delicatis, radiantibus, in medio valvs paullo eras- 


439 


Bacillarieze, Navieulacesx, Navieula. 125 
sioribus remotioribusque, modice grosse punctatis, inter medium et 
apices tenuioribus, fere 19-20 in 10 j., in apicibus parallelis. 

Hab. ad peninsulam «Jamal» (LuNpsTROEW). 

443. Navicula Clepsydra Donkin in Micr. Journ. 1861, p. 8, t. 1, f. 3, 
busuatg: 69, t. 10, f 2» A^ Schm. Atlas t. 48; f£. 38-39, O' M. Ir. 
Diat. p. 547, t. 20, f. 16, Sm. Sp. T. n. 257 [nee Nav?cula Clepsydra 
Ralfs in Pritch. Inf. p. 802, quee ad Navieulam dissimilem pertinet]. 
— Valvis oblongis, elongatis, 60-120 2 20-25, polos versus sensim 
attenuatis, apicibus rotundatis; striis moniliformibus, di vergentibus, 
rhaphen subattingentibus, 10-12U/, in 10 v., nodulo centrali orbi- 
culari parvo, area ad utrumque latus dilatata sed marginem non 
aitingente cincto; frustulis e facie connectivali visis, oblongo-qua- 
drangulis, medio constrictis; striis moniliformi bus parallelis subre- 
ctis, membrana connexiva sublata, levi. 

Hab. ad oras Angli: ad « Cresswell, Druridge Bay, Tynemouth » 
et Gallia ad «Cherbourg, Dives, Bayonne»; in Tago salso (?). 
444. Navicula discernenda Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 45, t. 22, 
f. 355. — Valvis oblongo-lanceolatis, 37,5 z 12; striis 12!/,-14 in 10 
v., radiantibus, polos versus divergentibus, ad medium abbreviatis. 

Hab. fossilis ad «Szurdok-Püspóki» Hungaris. 

445. Navicula Hoffmannii Pant. Foss. Bacill. Ung. II, pag. 47, t. 15, 
f. 245. — Valvis late lanceolatis, 43 v 20, polis obtusis ; striis 10— 
12'/, in 10 »., areuato-radiantibus, nudis. 

Hab. fossilis ad «Bremia» Hungaris. 

446. Navicula Schultzei Kain in Bull. Torrey Bot. Club 1889, p. 75, 
i. 89, f. 2. — Valvis late ellipticis, 62-62 2 32-33; spatio inter- 
medio exstrio circa nodulum centralem expanso; striis grosse mo- 

. niliformibus, convergentibus, ad ceniralem nodulum oppositis, ad 
apices radiatis, 

Hab. fossilis ad « Atlantic City, N. J.» Americze borealis. 

447. Navicula abnormis Grun. in Cl. et Móll. Diat. n. 142, Cl. et Gr. 
Arct. Diat. pag. 46, H. L. Sm. Sp. T. n. 680 non Castracane. — 
Parva, 28-55 z 7-9, valvis apices versus sensim attenuatis, apici- 
bus late rotundatis, nodulo centrali parvo, per lineam in directio- 
nem oppositam arcuatam cum margini conjuncto; striis transversis 
delicatissimis, 30 in 10 »., rhapheu subattingentibus, circa nodu- 
lum centralem spatium parvum, hyalinum, rotundatum linquen- 
tibus; vestigiis linearum longitudinalium hine inde evidentibus. 

Hab. ad «Lysekil» etiam hine inde intra tegumenta transverse 
striata regenerationis (OLEVE). 


444 


126 Bacillariee, Naviculacex, Navicula. 

448. Navicula doljensis Pant. Foss. Dacill. Ung. I, pag. 24, tab. 24, 
f. 219. — Valvis elongato-lanceolatis, 142 233, polis constrietis, 
rotundatis; striis horizontalibus, 9 in 10 v»., grosse punctatis, circa 

" nodulum centralem et nodulos polares cum areola circulari, nuda. 
Hab. fossilis ad «Dolje» Hungaris. 

449. Navicula baceata Brun Diat. foss. du Japon p. 42, t. 5, f. 10. 449 
— Valvis quadrato-elongatis, 50-60 z 40-55, apicibus conicis, sub- 
rosiratis, granulatis, granulis validis, margaritaceis, simul radian- 
tibus et in curvas dispositis, aream rotundatam cirea nodulum cen- 
tralem et areas elliptico-lanceolatas utrinque cirea rhaphen cin- 
gentibus; striis 4 in lO p. 

Hab. fossilis in calearia ad « Yedo» Japonise. — Navécule ca- 
ribec Cleve accedit. 

450. Navicula inequistriata Rattr. Diat. North Tolstoa pag. 420, 
t. XXIX, f£. 4. — Valvis subellipticis, 80 2 19, apicibus obtuse ro- 
tundatis, rhaphe ubique excentrica vel versus apices sublaterali, 
area centrali hyaliaa inzquilaterali, 2,5 5. lat., areis hyalinis ter- 
minalibus subrotundatis vel ellipticis, 2 ». diam., acute limitatis; 
striis bene definitis, cirea aream centralem hyalinam radiantibus 
seu transversis, demum apices versus obliquis; striis rectis v. le- 
nissime subarcuatis, 10 in 10 x». 

Hab. in depositu « North Tolstoa Lewis». 


450 


Huie sectioni aecedere quoque videntur species sequentes nulla diagnosi 
ab auctoribus donate. 


451. Navicula arabica Grun. in A. Schm. Atlas t. 6, f. 13-14. 49l | 


Hab. ad «Zanzibar» (GRUENDLER). 
452. Navicula bengalensis Grun. in A. Schm. Atlas t. 6, f. 1-2 (abs- 45? 
que diagnosi). 
Hab. ad «Whatabevot» (A. ScHMIDT). 
4053. Navicula Fischeri A. Schm. Atlas t. 6, f. 58. 
Hab. ad «Neuse River» (FrscHER) — An idem ac Nave?cw/a 453 
Johnsoniana Grev.?. 
454. Navicula septentrionalis Cleve Diat. Vega p. 471 (nomen), A. 454 
Schm. Atlas t. 6, f. 37 (absque diagnosi). 
Hab. ad oras Spetsbergiee (GRUENDLER), Groenlaudi:xe et in mari 
Kariano (CLEVE) ; ad Caput «Horn» Ameriez australis (P. PETIT). 


455. Navicula citrea A. Schm. t. 49, f. 12. 455 - 


Hab. ad «Demerara River» (A. SCHMIDT). 


Bacillarieze, Navieulaee:w, Navieula. 127 
456. Navicula jejuna A. Schm. Atlas t. 46, f. 16, Castr. Diat. Chall. 456 
pos20:1 1.19; 
Hab. ad insulam Javam (A. Scmwrpr). 
457. Navicula tumescens Grun. in A. Schm. Atlas t. 49, f. 10. 
Hab. ad «Oherryfield, Maine» Amer. bor. — Vix Navéicule fir- 49i 
me Kuetz. var. 
458. Navicula scutiformis Grun. in A. Sehm. Atlas t. 70, f, 62. 458 
Hab. ad «Stavanger ». 


XII. PERSTRIATZE V. H. Syn. p. 97. 


459. Navicula humerosa Bréb. in W. Sm. Br. Diat. II, p. 93, Grun. 459 
in W. Verh. 1860, p. 5236, t. 1, f. 26 !, Rabenh. Fl. Eur. Alg. I, p. 201, 
bon Br Diat. p..185:$.:3; f. 3, A. Sehm: | Atlas6:/6, £:925, 91M. 
Ir. Diat. p. 378, t. 82, f. 3 [vix Brun Diat. Alp. p. 75, t. 8, f. 36 a], 
IV-CH: Syn. p. 98, t. 11, f. 20; Bull. Torr. Bot. C1. 1887, p. 72, t. 66, 
f 13, Navicula quadrata Greg. in Trans. Mier. Soc. 18506, IV, 
pado bo :0Meara Tr? Diat: pag. 8787 11:92, £ 5, IBdw. N. 
Ht 97 1.97, Navicuta crassa: Greg. in Mier. Journ. 1857; TIT, 
p. 44. t. 1, £. 18, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 173?, Stauronezs 
erythrea Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 567, t. 4, f£. 17 non 
Navicwla erythreea Grun.!. — Valvis late lineari-ellipticis v. ob- 
longo-quadrangulis, apicibus subabrupte constricto-attenuatis, obtu- 
sulis, 50-70 v 25-30, rhaphe zona hyalina angusta, circa nodulum 
centralem transverse rotundato-dilatata cincta; striis distincte gra- 
nulatis, radiantibus, mediis inzquilongis, subremotis, ceteris con- 
fertis, circiter 9 in 10 ». 

Hab. in aquis submarinis littoralibus ad oras Scotis, Hiberniz, 
Northumbrie (GREGoRy, O' MgAna, AnmNorT, DowkKIN), Belgii (P. 
PETIT) etc., ad littora Americz borealis (SGHULTZE), in mari rubro 
(HonvaATH, GRUNOW), in mari baltico et ad oras Bahusi: (GnuNow, 
DANNFELT, LAGERSTEDT), Spetsbergie, Finmarchie, maris Kariani 
(CLEVE) in mari adriatico (LoRENZ); in Latio Itali: (LANZI); ad 
«Labuan» insule Bornei (CrEvE); ad «Colombo» insule Ceylo- 
na? (LgupuGER-FORTMOREL) — Var. elongata Pant. Foss. Bacill. 

. Ung. II, p. 48, t. 10, f£. 175: valvis productis, subeapitatis, 140 x. 
longis, ad medium 46 ^». latis; striis 10-11 in 10 p., radiantibus, 
ad polos divergentibus, punctatis, punetis 10-11 in 10 ». Fossilis ad 
«Bory, Bremia, Nagy-Kürtós» Hungaris. 

460. Navicula granulata Bréb. in Donk. Trans. Mier. Soc. vol. VI, 4s, 
Eust 17, 679. £19 a-0, Br. Diat,p. dum t. 9, 5 1, X. Sehm, 


128 Bacillarieze, Naviculacecx, Navieula. 

Atlas t. 6, f. 15-16. O' Meara Ir. Diat. p. 377, t. 32, f. 2, V. H. 
Syn. p. 98, t. 11, f. 15, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 201, Navi- 
cula latissima Dail. N. Sp. p. 10, f. 16 nec alior. [non Navzeula 
granulata Ehr. que ad Epithemiaceas pertinet]. — Valvis latis, 
ellipticis v. lineari-ellipticis, medio subinde lenissime constrictis, 
apicibus abrupte attenuate breveque rostratis, obtusulis, 60-90 
20-15; rhaphe zona anguste hyalina, circa nodulum centralem 
utrinque transverse dilatata cincta; striis grosse granulatis, radian- 
libus, circiter 8 in 10 y. 

Hab. ad oras Europs passim imprimis Anglie et Hibernis 
(DowxiN, O' Mzana), Galli» (BRÉBISsoN, LE Jorrs) Hispanis, Si- 
cilizte, Grzciee (RABENHORST) Belgii (VAN HEURCK); ad «QOColom- 
bo» insulzte Ceylone (LEUDUGER-FORTMORRL). 

461. Navicula marina Ralfs in Pritch. Inf. p. 903, Donk. Br. Diat. p. 19, 
9,1. 9; A. Sehm. Atlas & 6, f. 9, V. H. S. p./98, te DNE NES 
non Jan. et Rabenh., Nav. punciulàta W. Sm. Br. Diat. I, [352 
t. XVI, f. 151, Cl. Vega p. 471, O' Meara Ir. Diat. p. 377, t. 32, f. 1, 
[non Navicula punctulata Ehr. quee eadem est ac N. serans]. — 
Valvis late ovalibus, 60-70 v 25-35, apicibus parum productis, sub- 
acutis; rhaphe zona hyalina, angusta, irregulari, circa nodulum 
centralem majusculum, oblongo-rotundatum parum ampliata cincta ; 
striis radiantibus, grosse punctatis, 10-11 in 10 y. 

Hab. in aquis subsalsis et marinis ad oras Anglive et Hibernis 
(Dox&iN, W. Surrg, O'MzanA), Gallie (BRÉBISSON, CRouAN, BogrT- 
CHER), Italie ad «Genova» et ad littora insule Sardiniz (Prcco- 
NE) Belgii (DEBY), in fretu Davisiano, et mari Kariano, ad oras 
Finmarchie (OrgvE); ad «Colombo» insule Ceylon: (LEUDUGER- 
lF'ORTMOREI). 

462. Navicula Scutum Schum. in Kónigsb. Schrift. 1863, p. 188, t. 9, 
L 49, Diat. H. T. pag. 90, t. 3, £. 44, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, 
p. 183, A. Schm. N. D. tab. 2, fig. 40, V. H. Syn. pag. 98, t. 11, 
fig. 14. — Valvis oblongo-ellipticis, utroque polo rotundatis non 
constrietis, 30-40 v» 11-14; rhaphe zona hyalina ampliuseula irre- 
gulari, circa nodulum centralem minutum oblongum ampliata cin- 
cta; siriis transversis subinclinato-radiantibus, subtiliter granula-. 
tis, 11-15 in 10 y. 

Hab. prope Regiomontum Borussie (ScuuMANN) et in Tatra 
alta (SCHUMANN), in aquis duleibus ad. « Manage» Belgii (P. Gav- 
TIER), ad Caput «Thordsen» Spetsbergit (LAGERSTEDT). — Quid 


Bacillarieze, Navieulaces, Navicula. 129 
sit Pinnularia Scutum Ehr. Abh. p. 158 (nomen), in fundo maris 
prope insulam «Milo» a Wener Siemens lecta, plane ignoro. 
462. Navicula sparsipunctata Grove et Sturt Diatom. Otago I, p. 3, 
t. XVIII, f. 1, Notarisia 1887, pag. 348. — Valvis latis, ovatis, 
150 « 100, apicibus subacutis; serie punctorum confertorum in 
utroque latere rhaphes disposita; margine serie punctorum oblon- 
gorum interiorem partem versus area fascicformi, angusta, nitida 
a reliqua superficie granulis irregularibus radiantibus obsita se- 
juneto. 

Hab. fossilis ad «Oamaru» in Nova Zelandia. 
464. Navicula compacta Greg. in Micr. Journ. V, p. 11, t. III, f. 8, 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 201. — Valvis late linearibus vel 
 Ooblongo-quadrangulis, 25-27 v 14-15, medio plerumque leviter si- 
nuatis, apicibus rostellatis productis ; striis subparallelis, subtilibus, 
rhaphen crassam non attingentibus, circ. 16 in 10 »., nodulo cen- 
irali rotundo mediocri. 

Hab. ad oras Anglie (GREGORY), Lusitanie in Laurencia 
hy brida (Gowzs). 
465. Navicula Kotschyana Grun. in Wien. Verh, 1860, p. 53$, t. II, 
fig. 12, Cl et Gr. Arct. Diat. pag. 41, V. H. Syn. tab. 10, fig. 22. — 
Parvula, nonnunquam subserians, 12-20 v 5-6, valvis oblongis, sub 
polis constrictis, apicibus capitato-productis, rotundatis; striis tran- 
sversalibus punoctatis, radiantibus, centralibus distinctioribus, 13-15 
in 10 »., terminalibus tenuioribus ad 20 in 10 v.; nodulo centrali 
magno, quadrangulari, sepe cruciformi-dilatato. 

Hab. in aqua calida thermarum Budensium (HzEurLER, Kor- 
SCHY), in Tirolia (HEUFLER), Hibernia (0' MEARA). 
466. Navicula pusilla W. Sm. Br. Diat. I, p. 52, t. 17, f£. 145, Ra- 

penh- RI Bur. Alsar. L, p. 193, Donk. Br. Diat. p:c201. t:03591. 10, 
O'Meara Ir. Diat. p. 381, t. 32, £f. 14, Brun Diat. Alp. p. 75, t. 7, 
ug. ls et Gr. Arct. Diat. p. 40, V.H. Syn; pag. 99106 1T, 
f. 17, Navicula tumida var. subsalsa Grun. in Wien. Verhandl. 
1860, p. 537, t. 2, f. 48 b-c*, Navicula gastroides Greg. in Micr. 
Journ. III, 1885, p. 40, t. 4, f. 17, non Ehrenberg. — — Valvis e 
late ovato elliptieo-lanceolatis, circiter 35-45 v 20, sub polis plus 
minus constrictis, apicibus longe rostratis, truncatis; rhaphe area 
parva hyalina cirea nodulum centralem validum subquadrangularem 
ampliata cincta; striis transversis distincte granulatis, mediis ssepe 
inequilongis, remotis, circiter 10 in 10 &., dein confertioribus, mi- 
nus validis, radiantibus, circiter 14 in 10 y. 

9 


463 


465 


130 Bacillarfezee, Naviculace:, Navieula. 

Hab. in aquis subsalsis litoralibus Angliae (W. Surrn, DONKIN), 
Hibernie (O' MEARA), in fossis aqua salsa repletis prope « Geltin- 
gen» Slesvicense (FRoELICH: herb. pE MARTENS) ad «Lügstór» 
Danize (JENSEN), in lacubus et fossis paludosis Austrize (GRUNOW), 
ad «Anvers» Belgii (VAN HEunck), ltalie (BArsAMO, LANZI, PIC- 
CONE, DE-TONr), «Jenissey » (CLEVE, GRUNOW), in lacubus Helvetize 
socià Navéculá twmidá (BRUN), ad oras maris baltiei (SCHUMANN), 
ad littora Gotlandize (JunrmN-DANNFELT), Spetsbergi» et Beeren 
Eil. (LAGERSTEDT), ad «Fiskebáckskil» Dahusie (LAGERSTEDT) — 
Var. alpestris Brun loc. cit. pag. 75, tab. 8, fig. 12, N. Semen ?: 
valvis subveniricosis, majuseulis, 35-65 ». longis, ellipticis, sub 
polis constrictis, apicibus latis, rotundatis, truncatis; nodulo centrali 
breve dilatato, subinde paullo quadrangulari; striis distinctis, vix 
punctatis, convergentibus, 12-14 in 10 ». In lacubus alpium hel- 
veticarum frequenter, in lacubus Genevensi, «Annecy et Bourget» 
rarius (J. BRuN). — Var. spetsbergensis Grun. in Cl. et Gr. Arct. 
Diat. p. 40, C. et M. Diat. n. 150: valvis late ovalibus, apicibus 
subcapitato-productis, 40-42 z 19-21 ; striis transversis delicatis, 15 
in 10 p. In dup — Var. jamalinensis Grun. in Cl. et Gr. 
Arct, Diat, p. 40, t. 2, f. 48: valvis late lanceolatis, apicibus paullo ' 
productis, rotundatis; rhaphe in utroque latere noduli centralis in 
puncta grossa ut in N. forcipata Grev. desinente; striis transver- 
sis 13 in 10 v, Ad pzninsulam «Jamal». — Var. lanceolata Grun. 
in Cl. et Grun. l. c. f. 47, t. 2, f. 47: valvis exacte lanceolatis, 
apicibus vix productis ; striis transversis 11 in 10 v. Ad «Jenissey ». 
— Var. hrasiliensis: Navicu/a pusilla ?var. Grun. W. V. 1863, 
p. 151, t. 14, f. 9: habitu AN. pusilie sed striis subtilioribus 13- 
14 in 10 v. Inter algas varias ad littora brasiliensia lectas (JE- 
LINECK, Exped. NovARA). 

467. Navicula Carassius Ehr. Verb. p. 130, t. II, rm, f. 11, Grun. 
in Wien. Verhandl. 1860, t. I, f. 31?, Mind Fl. Eur. Algar. I, 
p. 193, O'M. Ir. Diat. p. 412, t. 34, f. 20, Donk. Br. Diat. p» 20 

9, f. 7 saltem pro parte, Kuetz. Bacill. p. 95, t. 28, f. 67. — 
Parva, valvis ovatis vel late elliptico-lanceolatis, sub polis subito 
contractis, apicibus obtusis parum productis; striis transversis sub- 
costatis (anne granulatis?), radiantibus, 36-45 in 10 v., nodulo cen- 
trali mediocri orbiculari. 

Hab. in Gallia; ad ripas lacus Peisonis Hungarie (GRUNOwW), 
in Moravia (NAvE); in Hibernia (O' MEARA). — An huc Navieu/a 
cocconeiformis Greg. in M. J. IV, p. 6, t. 1, f. 22? 


Bacillarieze, Navieulaces, Navicula. 131 

468. Navicula cluthensis Greg. Diat. of Clyde p. O6, t. 1, f. 2, Pritch. 468 
Inf. p. 909, t. 7, £. 73, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 184, O' Meara 
lr. Diat. p. 380, t. 32, f. 9, Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 40, Navicu!a 
eryihrea Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 539, t. 3, £. 17, A. 
Schm. Atlas t. 6, f. 22 (ut var.) nee Slauroneis erythrea Grunow. 
— Valvis late ovatis, 35-40 2 14-16, apicibus rotundatis; striis 
transversis punctatis, divergentibus, circiter 8-9 in 10 &., nodulo 
centrali transverse dilatato subquadrangulari, terminalibus mino- 
ribus rotundatis. 

Hab. ad oras Seotiz;e (GREGORY), Hibernie (O'MzmanA), Italic 
australis (RABENHORST), ad oras Bahusiete (LAGERSTEDT), subfossi- 
lis in Uplandia (DANNFELT); ad «Colombo» insule Ceylon: (LEu- 
DUGER-FORTMOREL) — Var. finmarchica Grun. in Cl. et Gr. Arct. 
Diat. pag. 40, tab. 2, fig. 40: valvis 36-47 2 22-24; striis trans- 
versis punetatis, medio circiter 11-12 in 10 p., circa nodulum cen- 
iralem spatio parvo transverse extenso absentibus; rhaphe recta; 
nodulis centrali terminalibusque minutis. Ad oras Finmarchiz, haud 
frequens; ad Oaput «Horn» Ameriee australis (P. PETIT) — 
Var. maculifera Cleve loc. cit. pag. 10, tab. 2, fig. 23: valvis 
late ovatis, 50 z 26, apicibus rotundatis; striis transversis 11-12 in 
10 »., aream ampliuseulam medio linquentibus, distincte punctatis, 
rhaphem attingentibus, cirea nodulum centralem abbreviatis. In 
aquis subsalsis prope « Waxholm» Suecie (LAGcERSTEDT). — Var. 
minuta Cleve on some new or little Known Diatoms p. 10, t. II, 
f. 22: valvis late ovatis, 30 z 14, apicibus rotundatis, striis transver- 
sis leniter radiantibus, distincte punctatis, cirea nodulum centralem 
abbreviatis, medio 15 in 10 j»., in apicibus 18 in 10 vp. In sinu 
«Pensacola» Floride (FgBIGER). — Var. erythraea (Grun.) Cleve 
l. e. p. 10: valvis 50-60 p. longis, striis transversis 10-12 in 10 p., 
aream nullam linquentibus. In mari rubro inter varias algas 
(HoRYVATH). 

469. Navicula lucida O' Meara Ir. Diat. p. 379, t. 32, £. 8. — Valvis 469 
late ellipticis, 50 v 30, apicibus sublanceolatis, area mediana libera 
lanceolata, angusta, medio valde expansa, suleo submarginali im- 
presso; striis moniliformibus (punctis confertissimis), in valvze me- 
dio convergentibus, versus apices radiato-divergentibus. 

Hab. in stomacho Ascidiarum ad «Roundstone Bay, C. 
Galway» Hibernis. 

470. Navicula maculosa Donk. Br. Diat. p. 25, t. 5, £. 1, O'Meara 4yo 
Ir. Diat, pag. 381, t. 32, f. 12. — Parva, valvis lineari-ellipticis, 


132 Bacillarieze, Navieulacez, Navieula. 
circ. 65 2 20, ad apices productos angustos obtusos vel subacutos 
constrictis; striis asperulis, distincte granulatis, obliquis, conniven- - 
libus, rhaphen attingentibus sed circa nodulum centralem abbre- 
viatis. 

Hab. in aquis marinis Northumbrise (DoNkIN) et Hibernie (O' 
MEARA). — Valvse siecs plumbeo-corulese. Forma valvarum ut 
in N. hwmerosa; species N. granulale affinis. 

471. Navicula pagophila Grua. Diat. Fr. Jos. Land p. 52, t. A, f. 30. 
— Minor, valvis ovalibus, 31 z 14, nodulo centrali orbiculari; striis 
transversis 14 in 10 w»., conspieue punctatis, subradiantibus, rha- 
phen et nodulum centralem attingentibus. 

Hab. ad fragmentum glaciei e regionibus oceani aretici reporta- 
tum (GRUNOW). 

472. Navicula Schumanniana Grun. in V. H. Syn. p. 99, t. 11, f. 21, 
Navicula Trochus Schum. Preuss. Diat. p. 189, t. 2, f. 52?, non 
alior. — Valvis anguste ellipticis, circiter 20 pw. longis, medio 10 ». 
latis. inflatisque, rhaphe zona hyalina tenui conspicue cirea nodau- 
lum centralem ampliata et in utroque noduli latere longitrorsum 
suleum profundum, semilunatum ostendente cincta; striis radian- 
tibus, circiter 16-17 in 10 v. 

Hab. in aquis dulcibus Borussiz (?£SCHUMANN), ad « Anvers» (P. 
GAUTIER) et «Bruxelles» Belgii (DELOGNE). 

473. Navicula tahitensis Grun. in Wien. Verhandl. 1863, pag. 152, 
t. 14, f. 15 a-b, Alg. Novara p. 19. — Mediocris, valvis lanceo- 
latis, obtusis, medio leviter inflatis, 48-58 z 11-13, nodulo centrali 
orbieulari, lineis duabus longitudinalibus inter rhaphen et margi- 
nem intermediis; striis transversis subradiantibus, subtiliter pun- 
ctatis, rhaphen attingentibus, 12-13 in 10 y. 

Hab. in lacu « Wahiria » in insula Tahiti (FRAUENFELD). — Na- 
vicule hebeti Ralfs affinis. Similis est. Pinnularza decurrens 
Ehrenb., in cujus icone lines seu pliez longitudinales et distinetis- 
sime deficiunt. 

474. Navicula latissima Greg. in Trans. Micr. Journ. IV, p. 40, t. V, 474- 

f. 4, Heib. Consp. p. 81, n. 7, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 201, 
Ralfs in Pritch. Inf. p. 903, t. 7, f. 70, Donk. Br. Diat. p. 17, t. 3, 
f. 2, Pinnularia divaricata O' Meara in Q. J. M. S. n. s. vol. VII, 
pag. 116, t. 5, f. 7. — Valvis latissime ovalibus, quadrangulo-ro- 
tundatis, 50-120-140 ». longis, apicibus rostellatis nonnihil promi- 
nentibus; striis radiantibus, subtiliter granulatis, rhaphen non at- 
tingentibus, nodulo centrali dilatato ia aream sese dissolvente, 


"9 


Baeillarieze, Navieulacez:, Navicula. 133 

Hab. ad oras Angliw, Hibernie (GREGORY), Galli? australis (RA- 
BENHORST), Danis in « Kattegat» (HErBERG), l'inmarchize (CLEVE); 
etiam in Latio Italie (LaANzt, DE-Towi); ad «Colombo» insule 
Ceylonze (LEUDbUGER-FORTMOREL); ad « Labuan» Bornei (KKJELLMAN 
sec. CLEVE). — Var. capitata Pant. Foss. Dacill. Ung. II, p. 49: val- 
vis ovatis, 109 2 48, polis capitatis; striis 10'/, in 10 p., punctatis, 
punctis 10'/, in 10 v. Fossilis ad « Bory» Hungarie. — Var. minor 
Pant, l. c.: valvis ovato-oblougis, 75 z31l, polis capitatis; striis 
1015 in 10 »., inconspicue punctatis. Cum varietate praecedente. — 
Var. ?Fuchsii Pant. Foss. Bacill. Ung. II, pag. 45, t. 10, f. 170: 
valvis late ovalibus, 80 2 40, ad polos leniter constrictis, capitatis ; 
striis subradiantibus, 10-12!/, in 10 :., punetatis, punctis 12U5 in 
10 p., initialibus maximis, obliquis. Fossilis ad «Bory, Bremia» 
Hungaris. 

475. Navicula affirmata Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 24, t. 2, f. 22. 1/5 
— Valvis ovoideis, 72 « 36, leniter apiculatis, apicibus obtusis, rha- 
phe recta, nodulo centrali magno; striis transversis distinctis, ar- 
euatis, rhaphen non attingentibus, circ. 14 in 10 »., lineis in utro- 
que latere valvze passim magis impressis numero inzqualibus. 

Hab. in mari ad «Colombo» insulz: Ceylone (CRAVEN). 

476. Navicula kamorthensis Grun. in Wien. Verhandl. 1863, p. 152, 
t. 14, f. 16, Alg, Novara pag. 19. — Valvis oblongis, latiusculis, 
42-55 2 30-35, apicibus productis obtusis, nodulo centrali magno, 
orbiculari; striis subtilissime punctatis, radiantibus, 9-11U/, in 10 v. 
mediis bifurcatis. 

Hab. in fundo arenoso maris ad litora insule « Kamortha» in 
archipelago nicobarico (FRAUENFELD) -— Navicule latissime 
Greg. similis, forte ejusdem mera varietas, przeeunte ipso Grunow. 

471. Navicula scutelloides W. Sm. in Micr. Journ. IV, 1856, p. 4, t. 1, 477 

f. 15, Diat. II, p. 91, Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 533, t. III, 
f. 15, Schum. Preuss. Diat, 1864; t. 2, f. 22, A. S. Atlas t. 0, £.. 34, 
O' Meara Ir. D. p. 381, t. 32, f. 15. — Valvis suborbicularibus, 17- 
18z15; striis moniliformibus, remotis, radiantibus, 7-8 in 10 p., 
nodulo centrali, subobliterato, areiformi. 

Hab. in aquis duleibus per Europam passim, imprimis in Dri- 
tannia, Austria, Hibernia, Germania, Bahusia; in laeu « Braeeiano » 
Itali:e (LANZI). 

478. Navicula Kepesii Grun. Diat. Fr. Foss. Land p. 51, t. A, f. 37. 478 
— Valvis anguste lanceolatis, 85-05 28; striis transversis paral- 


[o 


76 


134 Bacillarieze, Navieulaces, Navieula. 
lelis, 12-13 in 10 p., tenuissime punctatis, punetis lineas subtiles 
sub angulo acuto sese secantes efficientibus. 

Hab. haud raro ad fragmentum glaciei e regionibus oceani 
atl, arctici reportatum (GnuNow). — Navicule subtili Greg. si- 
milis, rhaphes angusta, nodulus centralis minutissimus. 

419. Navicula glacialis Cl. et M. Diat. n. 302, Diat. Vega pag. 471, 
t. 97, f. 4l (var. mnor), Grun. Diat. Fr. Jos. Land pag; 3;etiul, 
f. 31, Petit Diat. du Cap Horn p. 123, t. 10, f. 16-17, Cocconeis 
glacialis Oleve Arct, Diat. 1873, p. 14, t. 3, f. 19, A. Schm. Atlas 
t. 6, f. 391, Navicula kerguelenensis Castr. Diat. Challeng. p. 33, 
t. 28, f. 16 teste Petit, non. Pinnularia kerguelenensis Ralfs. 
— Valvis ovatis, 76-110 z 51-96, apicibus late rotundatis, rhaphe 
recta, nodulo centrali area levi, ampla cineto; striis transversis ra- 
diantibus, 9-11 in 10 p., distinetissimis, e punctis subelongatis prope 
marginem numerosioribus compositis; punctis in lineas longitudi- 
nales undulatas et irregulares ordinatis. 

Hab. ad oras Groenlandize, Spitsbergizee, in mari Kariano, ad 
Caput « Wankarema»; ad Caput «Horn» Ameries» australis (Pz- 
TIT); f. ménor ad insulam «Kerguelen» (Exped. CHALLENGER). 

480. Navicula Schneideri Grun. Algen und Diatom. aus dem Kaspi- 480 
schen Meere p. 115, t. 3, f. 1. — Major, valvis lanceolatis, 143- 
145 v 42-48, obtusiusculis, nodulo centrali oblongo, nodulis termi- 
nalibus minutis, suleis duobus rhaphi approximatis, longitudinali. 
bus; striis punctatis, obliquis, varie arcuatis, 14 in 10 3 longitu- 
dinalibus 13 in 10 4. 

Hab. raro prope mare Caspicum (0. ScmwEIDER) — Navicu- 
le oblique-striate A. Schm. similis. 

481. Navicula macromphala Schum. Preuss. Diat. 1867, p. 55, t. 9, 48. 
fig. 29. — Major, valvis lanceolatis, 70-75 v 22-95, apicibus obtu- | 
sissimis, rhaphe recta firma, nodulo centrali magno rotundo vel 
subtransversali, nodulis terminalibus perpusillis, area magna ro- 
tunda; striis transversis subradiantibus, granulatis, ad 11 in 10 v. 

Hab. in mari baltico (SCHUMANN). 


Huie sectioni aecedere quoque videntur hz species diagnosi 
ab auctoribus non donat. 


482. Navicula oscitans A. Schm. Atlas t. 6, f. 41. 489 
Hab. ad « Monterey » (WzrssFLOG). 


483. Navicula impressa Grun. in A. Schm. Atlas t. 6, f. 17-18 non 488. 
Lagerstedt. 


Baeillarieze, Navieulaee:e, Navieula. 135 
Hab. in sinu Campechiano (WEISSFLOG). 
484. Navicula velata A. Schm. Atlas t. 48, f. 33-34. 484 
Hab. ad insulas «Sandwich» (A. Scuurpr). — Ofr. var. au- 
stralis Petit Miss. Oap. Horn V, pag. 125. Prope Caput «Horn» 
Americz australis (P. PErIT). 
485. Navicula fraudulenta A. Schm. Atlas t. 70, f. 60, N. D. t. III, 485 
f. 18 a, figura ad dexteram (Cocconeis). 
Hab. in mari septentrionali (A. Scnurpr). 


XIII. JouNsoNig4k V. H. Syn. p. 99. 


486. Navicula scopulorum Bréb. in Kuetz. Species p. 81 [nomen an- , 
tiquius (1849) ], Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 547, t. 1, f. 6, 
(valve medio minus inflata), Donk. Br. Diat. p. 73, t. 12, f, 5, Ra- 
benh. Süss. Diat. p. 41, t. 5, £. 7 et verisimiliter etiam 6 quze N. 
mesotylaim Ehr. pessime repraesentat, Navécula mesotyia Kuetz. 
Dacill. t. 5, f. 3 non tab. 28, f. 84 c, nec Navzcula mesotyla Ehr. 
neque Navzcula wndwlata Ralfs, Navicula Johnsonii (W. Sm.) 
GuMbara Ic Diat,sp.- 9/3, t.- 91, f. 40, H. L. $m; Sp. T, 036286; 
V. H. Syn. p. 99, t. B, f. 28, Pinnularia Johnsonii W.; Sm. Brit. 
Diat. l, p. 58, t. 19, f. 179, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 211. — 
Valvis valde elongatis, 120-170 v 10, medio apicibusque leniter in- 
flatis; rhaphe nulla zona hyalina cincta h. e. striis rhaphen at- 
tingentibus, delieatis, longitudinalibus et transversalibus sub an- 
gulo recto intersectis, cquidistantibus, circiter 20 in 10 v. 

Hab. in mari et in aquis submarinis Anglie, Hibernie (W. 
SurTH, DoxKIN, O' MEgAnRA), Galliee ad « Arromanches» (Dg BnÉBIs- 
SON), Itali:e (RABENHORST); in mari Adriatico ad littora Dalmatica 
(Dg-ToND; ad Caput « Deschnew » (CrEvE, Exped. VgaA); ad «La- 


buan» insule Bornei (CLEVE) — Si synonymum JNavécula sco- 
pulorwm Ehrenbergii huc revera pertinuisset, proveniret haec spe- 
cies etiam e Labrador Americz borealis. — Var. helgica V. H. 


Syn. p. 99, t. B, f. 29, Pinnularia Johnsonti var. parva W. Sm. 
loc. cit.?: typo minor; inflationibus magis conspicuis; striis 24 in 
10 p.; valvis 60-70 z 7,5. In subsalsis ad «Ostende» Belgii (C. 
PETIT); in Anglia (€W. SurrH). — Var. fasciculata Grun. in CI. 
et Móll. Diat. n. 178. 

487. Navicula delginensis O' Meara Ir. Diat. p. 373, t. 31, f. 48. — 4s; 
Valvis rhomboideis, 50 7 15, versus apices late rotundatos grada- 
tim attenuatis; striis transversis subtilissimis, striis longitudinali- 
bus facile conspicuis, przeipue ad marginem; sulco prope. mar- 


136 Bacillarieze, Navieulaeez, Navieula. 
ginem przsente; area mediana exstria angusta, apices versus lan- 
ceolata, medio leniter expansa. 

Hab. ad algas marinas ad ins. « Dalkey, Malahide, Co. Dublin » 
Hibernie. — Naveéieule scopulorwum Bréb. similis. 

488. Navicula Lóczyi Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 50, t. 6, f. 114. 488 
— Valvis elongatis, 81 w. longis, ad polos 14,5 v., ad medium con- 
strictis et hic 7 p. latis; polis productis subeapitatis; striis trans- 
versis 17'/5 in 10 v., ad medium a fascia lata nuda interruptis. 


Hab. fossilis ad « Bremia» Hungarie. — An hujus sectionis? 
489. Navicula Hazslinszkyi Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 47, t. 11, 4? 
f. 193. — Valvis linearibus elongatis, 45,5 ». longis, ad mediurn 


inflatis et hie 9 v. latis, ad polos 7 ». latos rotundatis; striis 20 
iu 10 »., transversis. 
Hab. fossilis ad « Erdóbenye» Hungarie. — An hujus sectionis? 


XIV. CRASSINERVES V. H. Syn. p. 99. 


490. Navicula cuspidata IKuetz. Bac. p. 94, t. 3, f. 24 et 37, Rabenh. 490 : 
Süssw. Diat. "p. 37, t. V, £..16, Alg. n. 1186, EL Eur." Vusparp 
p.170, W. Sm. Br. Diat. L, pag. 47, t. XVI, f. I3], Priteliins 
p. 905, t. XII, £. 5, Fresen. in Senk. p. 66, t. IV, f. 17-24, Weis- 
se 1860, t. 1; f. 29, Donk. Br. Diat. p.39, t: 6, f: 6/0" Meara e: 
Diat. p. 957, t. 91; £. 1, Suring. Jap. Alg. p. 12, t. I5oE- TOT 
Bruu Diat. Alp. p. 06, t. 7, £.. 6;^ V. H. Syn. p. 100, "tO IPRC 
Bull. Torr. Bot. 01.1887, p. 72, t. 606, f. 11, Truan Diati ASmE: 
p. 36, t. 1, £. 26, Frustiulia cuspidata Kuetz. Syn. t. 2, £. 26. 
Cymbella latefasciata Ag. Consp. pag. 8?, Navicula fulva Ehr. 
Iof. 1838, p. 177, t. 13, f. 6 ex parte, Bace/laria fulva Nitzseh 
Beitr. 1817, p. 87, t. 3, f. 19 ex parte, nec Navicula vulpina Ra- 
benh., Navicula amphzsphemnia Ehr. Verb. pag. 129, Mikrogeol. 
t. 9, t; f, 10, t. 17, IL: £160, Abl. 1870, t2; 3; 4:0 99] POENIS 
ria amphisphemnia Ehr. Abh. 1875, p. 138. — Valvis late lan- 
ceolatis, 80-90 z 19-24, apicibus leniter tumidis, non rostratis; 
striis transversis subtilibus, parallelis, rhaphen fere attingentibus 
eique subperpendicularibus, 13-14 in 10 x., striis longitudinalibus 
subtilibus confertioribus; nodulo centrali parvo, oblongo vel ro- 
tundato-orbiculari; facie connectivali anguste lineari, utroqne fine 
obtuse rotundata, membrana connexiva sublata. 

Hab. in aquis dulcibus tranquillis inter Algas varias impri- 
mis Oscillariaceas per totam Europam vulgaris; in America, 
Gujana (EHRENBERG) et Japonia (SuRINGAR). — Var. halophila 


Bacillarieze, Navieulacez, Navicula. 197 
Drum un V.H. Syn. p t00P t5," £2 20 augusta; parva, 'eirciter 
50 x». long.; striis delicatis, circiter 16 in 10 p., in medio valv:e 
radiantibus, in apicibus convergentibus. In aquis subsalsis ad « Blan- 


kenberghe» Belgii (VAN HguRCK). — Var. alpestris brun Diat. 
alp. p. 66, f. 65: striis vix visibilibus. In aquis regionum alpina- 
rum Helvetie (BRuN) — Forma longicollis Suring. Alg. Jap. 


p. 12, t. 1, f. 16 d-e: valvis apicibus longius productis; ceterum 
ut in typo. Inter Algas in aquis dulcibus Japonic. 

491. Navicula Cuspis O' Meara Ir. Diat. p. 458, t. 31, f, 3. — Val- 
vis angustis, lanceolatis, fere 110 » 20, apicibus cuspidatis; sulcis 
longitudinalibus prope rhaphen sitis; striis transversis linearibus, 
leniter radiantibus. 

Hab. in stomacho Ascidiarum «Co. Clare» Hibernie. — 

Color frustuli exsiccati pallide stramineus. 
492. Navicula ambigua Ehr. Verb. pag. 129, n. 131, t. IL, f. 9; M. 
EDU per-L19 B;f. l5; Nord- t^ 271 945 Kuetz: Daetp. 95, 
mos p'56. Rabenh. Süssw. Diat. p.40; t. VE $559; 5m B" D: E 
Eon 06 1:149). Donk-"B: D3 pag: 9970.0, 1:5» Sehum-c PED: 
mov 09Medara Ir. Diat. pag.- 2007 t. 91, 130109 Sm Sp: T- 
B i eDrun Alps p. 07, t.- 7,-£.: 23, "Vo XdIS S. p. 001p S S T0; 
graon Biat Astur. p. 97, t. l, f. 28, Grun. Verh. 1860, p. 529, 
t. II, fig. 32. — E mediocribus, late lanceolata vel elliptica, val- 
vis Navéicule cuspidate Kuetz. sed minoribus, 60-70 z 15, apici- 
bus rostrato-capitatis; striis subtilibus, parallelis, 14-16 in 10 v»., 
nodulo centrali parvo, oblongo. 

Hab. in aquis dulcibus per totam Europam passim e. gr. in 

Anglia, Hibernia (Doxkiv, W. SurrH, O' MEgARA), Gallia (BRÉBIS- 
SON), Helvetia (BRuN), Hispania (TRUuAN) Belgio (Va HREURCK), 
Germania (RABENHORST, KuETZING), Austria (GRUNOW), Italia (LAw- 
ZI) et ins. «Ischia» (PEniICINO), Galicia (GuTWwINSKI), Polonia (Tow- 
DERA sec. GUTWINSKI); in Japonia (CLEVE); in America et Australia 
(EHRENBERG). — Forma Cráticula V. H. Syn. p. 100, t. 12, f. 6, 
T. n. 122: valvis transversales incrassationes ostendentibus. Ad 
«Louvain et Manage» Belgii, sociá f. typicá (P. GAUTIER). 
493. Navicula ? Jelinekiana Grun. in Wien. Verhandl. 1863, pag. 151, 
t.'14, f. 12, Alg. Novara p. 18 (sub nomine Navécule Jelznekii). 
— Mediocris, valvis exacte rhomboideis, 80-85 2 32-34, apicibus 
acutis ; nodulo centrali parvo, parum lateraliter dilatato; striis trans- 
versis parallelis, subtiliter punetatis, marginem versus evidentiori- 
bus, rhaphen attingentibus, 15-16 in 10 x. 


mehr ictuitec- 


138 Bacillariez, Naviculace:, Navieula. 

Hab. ad Algas varias ex oris Drasili:e (Exped. NOVARA). —- 
Navicule vhombicce Greg. (que Libellum sistit) similis sed di- 
stincta. Vide etiam sub Mastogloia. 

494. Navicula gelida Grun. Diat. Fr. Jos. Land p. 51, t. A, f. 27-28, 
non Cleve Veg. p. 473. — Valvis lanceolatis, 45-65 z 9-15, polis 
parum productis, obtusiusculis; striis transversis subradiantibus, 
tenuissime punctatis, 9-11 in 1O w., in area parva circa nodulum 
centralem desinentibus. 

Hab. ad fragmentum glaciei e regionibus arcticis reportatum. 
— Puncetus striarum in lineas longitudinales haud ordinati. 

495. Navicula decipiens O' Meara Ir. Diat. p. 359, t. 31, f. 6 non Ca- 
stracane. — Valvis angustis, ellipticis, 72-74 » 19-20, apicibus ro- 
tundatis; striis transversis subtilibus, confertis, leniter radiantibus, 
passim subpunctatis, medio subnullis et tune pseudostaurum angu- 
stum usque ad margines extensum linquentibus. 

Hab. in mari ad «Galway Bay» Hibernie. 

496. Navicula frigida Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 39. — Val- 
vis lanceolatis, 44-70 z 12-13, apicibus vix productis; striis trans- 
versis usque ad apices tenuissime radiantibus, 16-18 in 10 »., striis 
longitudinalibus circ. 26 in 10 v. 

Hab. in mari Kariano, raro (GnuNow), ad 74* 58' Lat. N., 54 
5 Long. Est. 

497. Navicula cerulea O' Meara Ir. Diat. p. 358, t. 31, f. 5. — Val- 
vis angustis, lanceolatis, 54-55 v 12, apicibus longe produetis, sul- 
eis longitudinalibus prope rhaphen distinctis; striis transversis li- 
nearibus, medio convergentibus, apices versus leniter radiantibus. 

Hab. in aquis dulcibus ad « Lough Mask» prope Tourmakeady, 
Co. Mayo, Hibernie. — Color frustuli exsiecati pallide eoru- 
lescens. 

498. Navicula kariana Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. pag. 39, t. 2, 
f. 44. — Valvis late lanceolatis, 85 z 26, apicibus breve produetis, 
rhaphe angusta recta; nodulis centrali terminalibusque minutis, his 
vero subapicalibus; striis transversis parallelis, 125-14 in 10 v., 
medio tantum vix distincte radiantibus, in area parva orbieulari 
cirea nodulum centralem deficientibus, delieatissime punoctatis, pun- 
ctis lineas longitudinales 27 in 10 p. efficientibus. 

Hab. in mari Kariano, raro (GRuNow). — Var. Grun. F. J. L. 
1884, p. 5I. 

499. Navicula Rhombus Petit Cat. p. 23, t. 4, £. 12, J. R. M. S. 1878, 
p. 242, t. 14, f. 12, Hedwigia 1878, pag. 130. — Valvis eximie 


491 


408 


Baeillariee, Naviculaces, Navieula. 139 
rhomboideis, 36,6 « 24,2, apicibus acuminatis leniterque produetis, 
rhaphe recta, nodulis minutissimis; striis decussatis, confertissi- 
mis 14. inl0. à. 

Hab. in fretu «Foveaux Strait» dicto (D." FrLHOoL) — Nav- 
cule Placentule Ehr. affinis. 


500. Navicula albinensis Grun. Diat. Fr. Jos. Land p. 51, t. 1, f. 29. : 


— Habitus Navécwle cryophile Oleve, valvis 45-68 p. longis; 
siriis transversis, 9-10 in 10 ;., pluries interruptis et delicate 
transverse striolatis. 

Hab. ad oras sabulosas marinas in sinu albinensi «Bai S. Au- 
bin». — Navéicule karianc proxima. 


501. Navicula Reinickeana Rabenh. Alg. Sachs. n. 802 (absque dia- 5 


gnosi. — Navicule cuspidatee et. N. rostratc simillima, apicibus 
capitatis vero multo magis productis, striis transversis tantum 11- 
I2 inno. y. 

Hab. in limo Albis prope Dresdam Germanic (REINICKE). 

502. Navicula Kelleri Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 49, t. 23, f. 351. 

— Valvis elongatis, lanceolato-ellipticis, 115 2 33; striis 16 in 10 
w., transversis, striolatis, striolis 6 in 10 »., lineas longitudinales 
7-8 constituentibus. 

Hab. fossilis ad «Bory» Hungaris. 


XV. ScuLPTE4X V. H. Syn. p. 100. 


503. Navicula rostrata Ehr. in Ber. 1840! pag. 18, Kuetz. Bacill. 
pag. 94, t. 3, f. 55!, Rabenh. Süss. Diat. pag. 37, t. 6, f. og M REL 
Eur. Alg. I, pag. 197, Mier. Journ. 1861, tab. 1, fig. 14, Donk. Br. 
Diat. p. 15, t. 2, £. 9!, Nav?cula sculpla Ehr. Mikrog. t. 10, I, 
f.5 a-b!, A. Schm. Atlas tab. 49, f£. 46-48, V. H. Syn. pag. 100, 
tab. 12, fig. 1, Anomooneis sculpla Pfitz. Bacill. pag. 78, Frw- 
siulia sculpta Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 2?7, non Pinnu/arza 
rostrata Greg. [quxee ad Naviculam integram W.Sm. pertinet], Na- 
vicula tumens W. Sm. Br. Diat. I, p. 52, t. 17, f. 150 (male deli- 
neata) Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 192, O' Meara Ir. Diat. p. 395, 
t. 31, f. 7, teste Donkin, qui specimina authentica Smithiana seruta- 
tus est. — Valvis ellipticis, 78-80 z 25, apicibus attenuatis, dein lon- 
ge rostratis, rostro obtuso, rhaphe zona hyalina conspicua cincta ; 
striis transversis leniter radiantibus, 15-16 in lO »., grosse pun- 
ctatis, prope rhaphen depressione valve majuscula interruptis et 
tunc circa rhaphen seriem singulam longitudinalem granuloruim 
efficientibus; nodulo centrali validissimo; depressione valvs sub- 


Z 
e 
[e] 


I», 
e 
— 


[511 
o 
[49] 


03 


[2 


140 Bacillarieze, Navieulacez, Navieula. 
inde unum marginem versus lateraliter producta et hinc pseudo - 
staurum unilateralem effingente. 

Hab. in lacu «Salpi» pr. «Barletta» Italize (RABENHORST), in 
lacu Peisonis Hungaris: (GnuNOw); fossilis pr. «Santa Fiora» Italice 
(KukTZING, RABENHORST) et ad «Franzensbad» Bohemis (EHREN- 
BERG), subfossilis in Uplandia (DANNFELT); in aquis subsalsis Anglice 
et Northumbrie (W. Surrg, NoRMAN, CouBER, DoNkiN), Hibernize 
(O' MEARA), Gallize (BREBISSON), Belgii (WESTENDORP, P. GAUTIER, 
VAN HEURCK); in aquis fere dulcibus Gotlandise, Uplandisz etc. 
(OLEVE, DANNFELT) — Frustula e facie connectivali oblongo-lan- 
ceolata, apicibus productis lateque truncatis, membrana connecti- 
vali latissima. 

504. Navicula spherophora Kuetz, Alg. exs. sub n. 81, Bacill. p. 95, 504 1 

t. 4, f. 7!, Rabenh. Süssw. Diat. p. 40, t. 6, f. 65, Fl. Eur. Algar. 
L p. 191, W. $m. Br. Diat.l, p. 52, t 17, f. 148, BEP , 
t. 3, IV, f. 3, Grun. ia Wien. Verhandl. 1860, p.940; (:3ENESOUD 
Donk. Br. Diat. p. 34, t. 5, f. 10, O' Meara Ir. Diat. p: 360; t. 31, 
f. 11, A. Sehm. Atlas t. 49, f. 49-51, Brun Diat. Alp. pozo te. 
f. 16, V. H. Syn. p. 101, t. 12, f. 2-3, Anomoconeis spherophko- 
ra Pfiiz. Bac. pag. 77, tab. 3, fig. 10. — Valvis elliptico-lanceo- 
latis, 55-80 2 18-20, sub polis valde constrictis, apicibus porrectis 
et capitato-rotundatis; rhaphe zona hyalina, modice evoluta cincta ; 
striis transversis 16-20 in 10 u., leniter radiantibus, granulatis, 
per depressiones longitudinales angustas et per depressionem trans- 
versam majusculam pseudostaurum efficientem interruptis; nodulo 
centrali majusculo, orbiculari, striis longitudinalibus delicatissimis 
at distinctis. 

Hab. in aquis duleis quietis nee non in aquis calidis ther- 
marum per Europam passim. — Fieri potest, proeeunte Van Heurck, 
ut Navicule rostra formam sistat. Silex in sicco achroa vel ro- 
seola, superficie (sub luce obliqua) adparenter delicate margaritata. 

905. Navicula tenuirostris O' Meara Ir. Diat. p. 360, t. 31, f. 9. — so; 
Valvis ellipticis, 44-45 v 15, apicibus longe productis, angustis; 
striis subtilibus, medio parallelis, apices versus subradiantibus spa- 
tio hyalino mediano angusto, adparenter medio in pseudostaurum 
angustum breve expanso. 

Hab. in stomacho Ascidiarum ad «Broadhaven bay» Hi- 
bernis. : 

XVI. SERIANTE4E V. H. Syn. p. 101. 
206. Navicula serians (Bréb.) Kuetz. Dacill. p. 92, t. 28, f. 43, t. 30, 506 


Bacillariee, Naviculaces, Navicula. 141 
f. 22!, Rabenh. Süss. Diat. p. 38, t. 6, f. 51!, Fl. Eur. Algar. I, 
p. 172, W. Sm. Br. Diat. I, p. 47, t. 16, f. 130, Grun. in Wien. 
Verhandl. 1860, p. 549, t. 3, f. 13, A. N. H. 18695, t. 4, f. 1-10, 
Lewis W. M. D. p. 8, t. 2, f. 5, Donk. Br. Diat. p. 41, t. 6, £. 10, 
OMearavIr. Diat. p. 979; 4. 31, f£. 30, Brun Diati/ Alp: p.65, t. 7, 
INA w3N3 Hajto9, fps V.H. Syn. p. 100] 8 E23) f EP u- 
stulia serians Bréb. mser., Navecula lineolata Ehr. Amer. t. 1, 
ludas Vl £190 G4 LT; f..:0, Mikr;. t3b5:539) TEE TE: 86, 
Enc Ero, I f. d525 IC EE. £- 17, 6. 7; T; £519" (male) [tion 
Navicula lneolata Ehr. Inf. p. 188, t. 14, f. 4 (Amphora)], Na- 
vicula punclulata Ehr. Ber. 1842, p. 357, Mikrog. t. 10, I, f. 1, 
t. 15 A, f. 34, t. 15 B, f. 183-14, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 182 
non Navicula punciulata W. Sm. [que Navéiculam marinam 
sistit]. — Valvis lanceolatis, 60-90 z 15; apicibus obtusiusculis ; rha- 
phe zona hyalina latiuscula cirea nodulum centralem validum et 
rotundatum subdilatata cineta; striis transversis subtilibus, cire. 
24-28 in 1O p., leniter radiantibus, lineis longitudinalibus nodulo- 
sis, distinctis, subirregularibus, 14-16 in 10 vw. 

Hab. in stagnis et aquis turfosis Galli: (BRÉBISSON), Anglis, 
Northumbrie, Hibernie (W. SurrH, JENNER, GRuNOw, DoNxkiN, O' 
MEAaRA), Helvetize (BRuw), Belgii (DEBY, VAN HEURCK), in lacu La- 
rio Italia (CASTRACANE), in Asia, Africa, America, Australia (ln- 
RENBERG), fossilis ad insulas Hebridenses (GRuNOwWw), ad Syracusas 
Sicilia (EHRENBERG), in Suecia (EHRENBERG). — [Var. brachysira 
(Bréb.) V. H. Syn. p: 101, t. B, f. 31, Navicula ordinata Bréb. 
in Priteh. Inf. p. 901, Rabeuh. Fl. Eur. Algar. I, p. 199, Nave- 
cula aponina Kuetz var. brachyszra Wuetz. Sp. p. 69, Navicula 
órachysira Bréb. in Rabenh. Süss. Diat. p. 59, t. 5, f. 11: valvis 
subrhomboideo-lanceolatis, apicibus subacutis; frustulis lateribus 
paralleliter connatis faseiam brevem formantibus. In aqua dulci pr. 
« Falaise» Gallize (BRÉBISSON), pr. « Killarney et Pembrock» Hiber- 
ni:& (CuRNOw), ad «Jeziorki» Galicid,e (SCHLIEPHACKE), ad «Cor- 
nimoet et Bouillon» Belgii (DELOGNE). Vide etiam Libellum apo- 
ninwm (Kuetz.]. —-Var. thermalis Grun. in V. H. Syn. t. 12, 
É&10. — Var. minor Grun. in V. H. Syn. t. 12. f. 9, Truan Diat. 
Astur. pag. 37, t. 1, £. 27. — Var. minima Grun. in V. H. Syn. 
t2. d, 8. 

507. Wavicula gomphonemacea Grun. in V. H. Syn. tab. 12, fig. 13, 
Gomphonema ? vitreum Grun. Diat. Kasp. p. 110. — Valvis lan- 
ceolatis, apicibus productis, subsymmetricis, 22 v 6; striis tranver- 


142 Dacillarieze, Navieulacezx, Navieula. 
sis radiantibus, delicatissimis, in valvae medio 30 in 10 U., Ón api- 
cibus multo confertioribus. 

Hab. iu lacu «Erlafsee» dicto prope «Mariazell» (GRUNOW). 

208. Navicula exilis Kuetz. Bacill. p. 95, t. 4, f. 6, Rabenh. Süss. 508 
Diat. p. 39, t. 6, f. 84, Fl. Eur. Alg. I, p. 198, Grun. in W. V. 1860, 
p. 993, t, 2, f. 30 a-d (excl. syn.), Schum. Preuss. Diat. 1867, t. 2, 
f. 31, O' Meara Ir. Diat; p. 406, t. 34, f. 2, V. H. Syn. p. 101, t. 12, 
f. l1-12! non Navicuwla falaisensis Grun. — Valvis lanceolatis, 
angustis, 15-30 z 5, apicibus producto-capitellatis; nodulo centrali 
parvo, oblongo; striis ut in Navécula serzante, circiter 30 in 10 u. 

Hab. in aquis duleibus per Europam passim, imprimis in Ger- 
mania (KuETZING, RaABENHORST) Hibernia (O' MEARA) et Galicia 
(GUTWINSKI). 

209. Navicula microcephala (W. Sm.) Grun. Alg. Novara p. 19, V. H. S. 
tab. 14, f. 29, Achanthideum microcephalum NW. Sm. Br. Diat. 
II, p. 31, t. 41, £. 380 vix Kuetz. Navécula eaoilissima Grun mscr. 
— Valvis elliptico-lanceolatis, 10-12 x. longis, apices versus con- 
strictis; striis obscuris. | 

Hab. in aqua dulci Gallie ad «Falaise» (?BRÉBISSON) et Sco- 
ti: (DirckrE); in lacu « Taupo» Nove Zelandie (HocnsTETTER). 

910. Navicula luxuriosa Grev. in Trans. Mier. Soc. 1862, p. 18, t. I, 5j; 
FL 10-11, Grun. Alg. Novara p. 100. — Valvis ellipticis, 70-90 5. 
longis, subobtusis; striis transversis distincte punctatis, punctis in 
lineas longitudinales ad nodulum constrictas dispositis; margine li- 
neaque intramarginali punctis confertis donatis. 

Hab. in mari ad «Port Stephan, New South Wales» (ROBERTS); 
in sabulosis ad « Auckland» Nov: Zelandioe (FRAUENFELD). 

oll. Navicula virginea Cleve Diatoms from the West Indian Archi- 5j 
pelago p. 5, n. 33, t. I, f. 2. — Valvis subellipticis, medio sepe 
consirictulis, apieibus productis; striis transversis subtilissimis, 
parallelis, haud interruptis. 

Hab. ad insulas Virginum. — Navecutee Janischiance Rabenh. 
arcte accedens. 


XVII. FonMosz V. H. Syn. p. 101. 


917. Navicula formosa Greg. in Trans. Micr. Journ. IV, 1856, p. 42, 5j 
i-1V205:6, Sm. Sp. T. m: 274: A" Sehme Atlas" C BO "m V. 
H. Syn. p. 102, t. 11, f. 2. — Mediocris, valvis elliptico-linearibus 
vel lineari-oblongis, cire. 140 2 30, polos versus sensim attenuatis, 
apicibus conicis vel cuneatis, obtusis ; rhaphe leniter flexuosa, zona 


Bacillariee, Naviculaces, Navieula. 143 
ampla, hyalina, elliptico-lanceolata cincta; striis transversis leniter 
radiantibus, obsolete punetatis, circ. 10 in 10 »., rhaphen non at- 
"ingentibus, prope marginem sulculo angusto notatis, nodulo cen- 
irali orbiculari sublaterali, terminalibus robustis. 

Hab. in aquis marinis et submarinis ad oras Scotiz, inter algas 

ad oras Hibernie, Belgii, Bahusiz, Danis, Gallize australis; in mari 
mediterraneo (RABENHORST); ad Caput «Horn» Ameriem austra- 
lis (P. PETIT); ad «Colombo» insule Ceylon: (LEuDUGER-FORTMO- 
REL). — Species distinetissima, area magna, rhaphe flexuosa et toto 
habitu primo intuitu dignoscenda. — Var. fossilis Pant. Foss. Bacill. 
Ung. II, pag. 45, t. 20, f. 310: valvis 76-92 z 20-24; striis tran- 
sversis 22!5-25 in 10 p., lineis 4 longitudinalibus interruptis. Fos- 
silis ad «Bory, Bremia» Hungaris. 
513. Navicula Hauckii Cleve in Cl. et Móll. Diat. n. 208 (et 210), On 
some new or little known Diat. p. 9, t. 2, f. 27. — Valvis elon- 
gatis gracilibusque, linearibus, 128 z 12, medio et prope apices paullo 
tumidis, convexis; striis transversis punctatis, medio 15, prope api- 
cem 16 et in apicibus 18 in 10 »., cirea nodulum centralem area 
lineari hyalina cinctum paullulo abbreviatis rhaphenque non attin- 
gentibus, linea subtilissima margini parallela interruptis. 

Hab. intra Holothurias ad «Rovigno» maris Adriatici (F. 

Hauck) — XNavicule mazime et N. formosce affinis. 
514. Navicula liburnica Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 547, t. 1, 
fig. 29, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 172, O' M. Ir. Diat. p. 372, 
t. 91, f. 43, V. H. Syn. p. 102, t. 11, f. 3. — Valvis rhomboideis, 
90-100 220, rhaphe recta, nodulo centrali mediocri orbiculari; 
striis transversis, tenuibus, distinctis, circ. 12 in 10 v., longitudina- 
libus obsoletis. 

Hab. in fundo maris Adriatici pr. «Castel Muschio» (Dr. Lo- 
RENZ); in mari ad « Blankenberghe» Belgii (VAN HEURCK); ad oras 
Hibernie (O'MzEgAaRA). — Color frustuli exsiceati fuscescens. A Na- 
vicula formosa Greg. [cujus forte meram sistit varietatem] dif- 
fert apicibus subacutis, magnitudine valvarum minori, zona hya- 
lina cirea rhaphen angusta striisque confertioribus. 

ol5. Navicula permagna (Bail) Edw. in Micr. Journ. 1860, p. 129, 
Tr. Micer. Soc. 1866, pag. 127, tab. 12, fig. 18-21, Lewis N. et 
ItuDS pags 12:4: /2; f. 1]; H.. D; Sm Spip E-0n9308,» V: -H; Syn. 
pag. 102, t. 11, f. 14, Pinnularia permagna, Bail. Micr. Observ. 
pag. 40, t. 2, f. 28, 38. — Valvis late lanceolatis, circ. 140 z 40; 
apicibus subaeutis; nodulo centrali laterali, nodulis terminalibus 


144 Bacillarieze,, Navieulace:, Navieula. 


robustis; rhaphe zona lata, hyalina, medio dilatato-rotundata cin- 
cia; striis transversis subtilibus, circiter 12 in 10 w»., radiantibus, 
subtiliter transverse divisis et prope valve marginem per depres- 
sionem latiuseulam (suleum duplicem simulantem) interruptis, 
Hab. in aquis subsalsis ad oras Americz borealis (BArLEY), ad 
«Anvers» Belgii (VAN HEURCK). | 
916. Navicula amphisbena Bory Encycl. méth. 1824, Turp. Diet. cl. 516 
t. 1,2; f. 2.et 9, Ehr. Abh. 1830, p. 110, Inf. p. 178, n- 218 PUE | 
f. VII, Amer: p.129, t..3, I. f. 2, 1I, f. Z, t. 4, Lj £. 8, M. (CDD 
i.-7, IL, f. 5, LI q; f. 8, XIV, f£. 29,0. 5, I, £..18; €:18) HD UEM. 
L f..13, Abh. 1870; 1.2, L,,£-81, 6.3; L1. 20; Nond dt S 
Hass. Alg. p. 430, t. 102, f. 5, Donk. B. D. p. 36, t. 5, f. 13, Weisse 
1860, pl. E f. 37, O' M. Ir. Diat. p.963, t. 9I, f. 18/ E PNE 
1887, p. 70, t. 66, f, 3, Brün Alp. p. 42,1. 7, £17, V. dBEg BEES 
i..11, f. 6, Dannf. Balt. p. 27, Cl. Vega p. 465, Sin. Sp» UU: mod 
Lag. Exs. Kuetz. p. 48, Kuetz. Bac. p. 95, t. 3, f. 41, Rabenh. Süssw. 
Diat. p. 40, t. VI, f. 66, Alg. n. 812, W. Sm. B. D. l1, p. 57, t. XVII, 
f..147, Priteh.. Inf. p. 899, t.. VIL, f. 72 :et t. IX, f£: 141 ieu 
Wien. Verh. 1860, p. 524, t. II, f. 36. — Valvis late ellipticis, sub 
polis valde constrictis, apicibus plus minus porrecto-rostratis, ca- 
pitato-rotundatis, 60-70 z 22,5; striis subtilibus, radiantibus, 14-16 
in 10 »., rhaphen non attingentibus, area cirea nodulum centra- 
lem plus minus dilatata et linea utroque latere parallela pereursa 
nodulos terminales cingente; striis longitudinalibus plus minus di- 
stinctis; nodulo centrali magno oblongo, terminalibus rotundatis. 
Líab. in aquis dulcibus, imprimis inter Oscillarias natantes 
v. in limo nascentes, per totam Europam sparsa, sed nullibi vulgaris ; 
nec non in aquis subsalsis e. gr. ad ripas laeus Peisonis Hungarie 
et in Thamesi salso pr. « Greenwich » (teste GRUNOW), pr. « Hull» 
(NORMAN), etiam in Britannia (HAssALL, DoNkIN), ia Hibernia (O' 
MEARA), Helvetia (BRuN), Belgio (VAN HEURGK), Dania (HEI- 
BERG), Italia (DE-Towr, Lgvr), Galicia (GUTWINSEI, RACIBORSKI), Po- 
lonia (ZALEWSKI, TONDERA sec. GUTWINSKI), Amer. bor. (EHRENBERG, 
SCHULTZE) — Adsunt plures varietates seu subspecies. — Forma 
major V. H. Syn. p. 102, t. 11, f. 4: Formá typicá major, 100 z 30, 
valvis lanceolatis, usque ad apices lenissime acuminatos sensim atte- 
nuatis. In aquis subsalsis in ostio Escaultii ad « Anvers» Belgii (VAN 
HEURCK). — Var. Fenzlii (Grun.) V. H. Syn. p. 102, t. 11, f. 5, Navz- 
cwla Fenzlii Grun. in Wien. Verhandl. 1863, p. 153, Navicua ele- 
gans Grun. 1l. e, 1860, p. 534, t. 2, f. 37, 1862, p. 1593, nec W. Sm.; 


Bacillariee, Navieulace:, Navicula. 145 
valvis late ovatis, 112 z 62, apicibus obtusis; rhaphe recta vel le- 
niter excentrica; nodulo centrali magno orbiculari, area e medio 
dilatata utrinque lineari-lanceolata cincto; striis transversis sub- 
tiliter punctatis radiantibus, 12-14 in 10 »., lineis duabus longitu- 
dinalibus interruptis. Ad litora meridionalia lacus « Neusiedler-See » 
dieti Hungaria (FENZL); ad oras maris baltici (DANNFELT). — Var. 
fuscata (Schum.) Grun. Aret. Diat. p. 3l, t. 1, f. 27, Navicuta 
fwuscata Schum. Preuss. Diat. p. 57: typo minor, 35-55 z 17, valvis 
subrectangularibus, apicibus interdum subceapitatis; striis trans- 
versis punctatis, circiter 16 in 10 p.; nodulis terminalibus per- 
pusillis. In mari baltico (SCHUMANN) et ad peninsulam «Jamal» 
(LUNDSTROEM). 

517. Navicula Petersii (Ehr.) Kuetz. Spec. Alg. p. 70, Rabenh. Fl. 517 
Eur. Algar. I, p. 194, Grun. Alg. Novara 1868, p. 18, Pznnula- 
ria Pelersii Ehrb. Abh. 1845, p. 364. — Valvis lineari-lanceola- 
tis, 55-68 v. longis, medio dilatatis, utroque fine subito atteaua- 
tis, apicibus capitatis subrostratis parum productis; striis trans. 
versis subtilibus, evidenter punctatis, rhaphen non attingentibus, 
parallelis subradiantibus, 121/5714 in 10 p.; nodulo centrali distin- 
cto suborbieulari, area oblonga, levi, hyalina v. turbata cincto; no- 
dulis terminalibus minutis, nonnunquam obliteratis. 

Hab. ad litora maris mediterranei, in Tago salso Lusitanie (Ra- 
BENHORST); in sabula insulae nicobariee «lIKamortha» (lRAUEN- 
FELD). 

518. Navicula latiuscula Kuetz. Bac. pag. 923, t. 5, fig. XI, Rabenh. 5318 
Süssw. pag. 38, t. 6, f. 61, Alg. N. 1383, Grun. in Wien. Verh. 
1860, p. 534, t. II, f. 38, Donk. Br. Diat. p. 27, t. 4, f. 7, Rabeuh. 
Fl. Eur. Algar. I, p. 182, Navicuia patula W. Sm. Br. Diat. I, 
p. 49, t. XVI, f. 139. — Valvis late oblongo- vel elliptico-lanceo- 
latis, apicibus obtusis vel obtuso-rotundatis; striis parallelis, 14 in 
10 »., rhaphen non attingentibus; nodulo centrali, rotundato, area 
submagna oblonga cincto. 

Hab. in aqua dulci per Europam passim. 

519. Navicula stelligera (Ehr.) Kuetz. Species p. Ber. 1845, PZnnu- 519 
laria stelligera Ehrenb. Ber. 1845, p. 364. — Valvis rhombeo-lan- 
ceolatis, ad 50 v. longis, apicibus subito attenuatis, rostratis, obtusis; 
striis punctatis, subtilibus, ad aream cirea nodulum centralem le. 
vem orbicularem distincte radiatis. 

Hab. ad littora Indie, maritima (EHRENBERG). 


520, Navicula leptostigma Elr. Ber. 1845, p. 79 (PZnnularia), Mier. 520 
10 


146 M Bacillarieze, Naviculaces, Navieula. 


t. XXXIII, 12, £. 25:083, XIV; f£. 25, Abh. 1870, p.42; RP 
— Valvis oblongis, lanceolatis, bis longioribus quam latioribus, ad 62 
v. longis, apicibus subacutis, parumper exsertis; punctorum lineis 
transversis subtilissimis et cgre conspicuis. 

Hab. fossilis in America boreali (EHRENBERG). 

521. Navicula ? asperula (Ehr.) Kuetz. Species p. 71, Pinnu/aria? 
asperwula Ehrenb. Ber. 1845, p. 364. — Valvis turgidis, brevibus, 
rhombeo-lanceolatis, sexangulis, ad 55 ». longis; striis punctatis ; 
nodulo centrali suborbiculari; rhaphe flexuosa; area longitudinali 
prope nodulum centralem valde dilatata. 

Hab. ad littora Indie orient. maritima (EHRENBERO). 

522. Navicula elegans W. Sm. Br. Diat. I, pag. 49, t. XVI, f. 137, 
Donk. B. D. p. 23, t. 4, £. 1, O' M. Tr. Diat. p; 963, tUS9IME UIS: 
Sm. Sp. T. n. 270 [non Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 534, t. II, 
f. 37, que N. umphisbene var. Fenzlii sistit]. — Valvis ellipti- 
cis, ad utrumque finem acuminatis, apicibus obtusis; striis sub- 
moniliformibus, radiantibus, 26-30 in 10 v., rhaphen non attingen- 
tibus; nodulo centrali oblongo, area minus dilatata subeireulari 
cincto. j 

Hab. in aquis submarinis et ad oras Anglie pr. «Liverpool, 
Hull, Poole Bay, Cockerham, Marsh, Lancashire, Belfast, County 
of Down etc.» (W. Surrg, DoxkiN), Hibernie (O' MgARA), Bahusize 
(LAcERSTEDT), in mari baltico (DANNFELT), in Latio (LANzi). 

523. Navicula madagascarensis Cleve in Diatomiste 1890, n. 2, p. 23. * 
— Valvis late lanceolatis, apicibus subacutis, 95» 50, rhaphe 
recta, apieibus interioribus subremotis, zona hyalina conspicua cin- 
cta, in media valv: parte per spatia semilunata a parte striata di- 
screta; siriis transversis leniter radiantibus, distinctissimis, 9 in 
10 p., indistinete punetatis, medio sulco (?) carinave conspicua in- 
terruptis; striis inter carinam hane et rhaphen serie nodulorum 
minutorum pereursis. 

Hab. ad «Tamatave» insule « Madagascar» (TEMPÉRE). 

524. Navicula lepida Greg. Mier. Journ. IV, 1856, p. 7, t. 1, f. 22. a 
(et 5 forma ovalis), Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 183, V. H. Syn. 
t. 12, £. 12. — Valvis parvis, oblongis, 30-40 ». longis, apicibus 
rotundatis; striis transversis subradiantibus, 21-23 in 10 p., rha- 
phen vix attingentibus, nodulo centrali transverse oblongo. 

IIab. in aquis subsalsis Scoti: (GREGORY). — Specimina Gre- 
goryana, teste cl. Rabenhorst loc, cit., offerunt formas mixtas ef 
intermedias, 


Bacillarieze, Navieulacez, Navicula. 147 

525. Navicula ostrearia Kuetz. Species Algarum p. 77, Rabenh. Fl. se5 
Eur. Algar. I, p. 183 [non Nav?cu/a ostrearia Bory que Amphi- 
plewram sistit]. — Valvis parvis, ellipticis vel late lanceolatis, 

. 98-40 p. longis, apicibus obtuso-rotundatis; striis transversis sub- 
tilissimis, nodulo centrali magno. 

Hab. in ostreariis Calvadosii (Dg BRÉBISSON). 

5260. Navicula subdecipiens Castrac. Diat. Challenger p. 32, t. 27, f. 17, 526 
Nav. decipiens Castr. nec O' Meara. — Magna, late lanceolata, 
180 v 34 longa, apicibus rotundatis; striis transversis subtilissimis, 
nodulo centrali minimo. 

Hab. in mari Philippinarum. — Navécuic ostrearic simillima. 

527. Navicula scita W. Sm. in Ann. and Mag. 1857, p. 8, t. II, f. 4, 527 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 183. — Valvis lineari-oblongis, api- 
cibus obtusis; striis subtilibus, 17-18 in 10 p., nodulo centrali 
angusto. 

Hab. in aqua dulei montium Pyreneorum, socià Navéiculá py- 
renaicá (W. SMITH). 

028. Navicula Barkeriana O'Meara in M. J. 1875, p. 410, Ir. Diat. 528 
pag. 362, t. 31, f. 6. — Valvis lineari-ellipticis, 120 7 35, versus 
apices productos gradatim attenuatis; striis linearibus, subtilibus, 

' confertis, distincte radiantibus, area exstria lata, medio expansa. 

Hab. in algis marinis ad «Dalkey, Newcastle» Hibernis (O' 
MEARA). — XNavicule latiwscule Kuetz. subsimilis. 


Huie seectioni vix accedere videntur 
species sequentes nulla diagnosi ab auctoribus donat:e. 


529. Navicula munda Jan. in A. Sehm. Atlas t. 70, f. 70. 

Hab. locus desideratur (Exped. GAZELLE). — Vix ad hanc se- 529 
clionem pertinet. 

530. Navicula samoénsis Grun. in A. Schm. Atlas t. 50, fig. 43-44, 590 
[vix t. 70, fig. 41 ex Samoa, que speciem ad /yraías pertinentem 
repraesentat]. 

Hab. ad insulas « Samoa» ; ad «Labuan» insulzee Bornei (KJjELr- 
MAN sec, CLEVE). — Valvwe 54-85 v 19-18; stri: 10-13 in 10 y., 
teste Cleve. 


XVIII. Lrwoszz Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 542, V. H. Syn. p. 103. 


93l. Navicula limosa Kuetz. Dacill. pag. 101, t. 3, f£. 50, Sp. p. 84, ss 
Rabenh. Süssw. Diat. p. 4l, t. 6, f. 31, Fl. Eur. Algar. I, p. 188, 
Grun. in Wien, Verhandl, 1860, pag. 544, t. 3, f. 8 b, d-e, Micr, 


148 Baeillarieze, je Naviceula. 

Journ: 1869, pag. 294, tab. 48, fis. 7, 'Donk: Br. Diat: p. 799 5902 
f. 6, O' Meara Ir. Diat. p. 368, t. m n 30, Brun Diat: Alp. p: 73, 
t. 7, f. 12, Lagerst.' Speisb. 1879, pag. 90, t. 1,06 067^ V. HEUS 
p. 103. t. 12, f. 183, Navicula leptogongyla Ehr.?, Navzcula Szlz- 
cula Ehr.?, Nav?icula iwmzdula Rabenh.?, Navéicula truncata 
Kuetz. Bacill. tab. 2, fig. 34 et tab. 5, fig. 4. — Valvis angustis, 
70-80 214-16, linearibus, leniter iriundulatis, apicibus rotundatis 
(in f. genuzna), rhaphe zona lanceolata, hyalina, medio ampliatula 
cincta, nodulo centrali paullulo laterali, nodulis terminalibus robu- 
stis; striis transversis 16-17 in 10 v., medio subconvergentibus, api- 
ce leniter radiantibus, suleo angusto margini adproximato et sub- 
parallelo interruptis. 

Hab. in aquis duleibus per totam Europam passim; etiam in 
America. — Species valde variabilis, preeeunte Grunow l. c. Ve- 
risimillime huc pertinent synonyma supra allata. Valvz, ex Lager- 
stedt 36-71 z 6-13. 

532. Navicula gibberula Kuetz. Bac. p. 101, t. 3, f. 50, Rabenh. Süss. 
Dit. p. 45) 1:06, 030, vix: W. Sm B. DU prole caENEE 
Lagerst. Spetsb. p. 31, t. l1, f. 7, Navicula limosa var. gibberula 
Gr, lel. 3, 4,0, V. Hi Syn. /'p4103, 8.12; 1: 19; Bran ES CEPR 
f. 11, Naviculà lémosa var. énflata Grun. l. c. t. 3, f. 8, c, f. 10. 
— Frustulis e facie connectivali visis linearibus, apicibus rotun- 
datis, valvis oblongo-linearibus, 34-60 z 9-14, medio tumidis, api- 
cibus rotundatis, nodulo centrali oblique oblongo-rectangulari, no- 
dulis terminalibus rotundatis; rhaphe e lineis duabus subrectis, me- 
dio erassiusculis, apices versus attenuatis composita; striis trans- 
versis punctatis, rectis, nodulum centralem versus convergentibus, 
centralibus erassioribus 141/,-16'/, in 10 ».; area longitudinali li- 
neari circa nodulum centralem nodulosque terminales dilatata; 
striis longitudinalibus utrinque paucis, plus minus distinetis. 

Hab. in aquis dulcibus per Europam passim. — Var. oblonga 
Lagerst. Spetsb. Diat. p. 31: valvis lineari-oblongis, medio non in- 
flatis. In Spetsbergia. — Var. capitata Lagerst. loc. cit. pag. 31, 
t. l, f. 7, a: valvis medio inflatis, apicibus dilatatis, truncato-ro- 
tundatis. In Spetsbergia et Beeren Eil. 

5039. Navicula ventricosa Ehr. Abh. 1830, p. 67, Kreid. 1839, p. 130, 
t. 4, £, 10;:M.. t. 21, f..297, Kuetz.. Dac. p.299^wt. 20; 7$. or D ane 
B. D. p. 74, t. 12, f. 7!, Cl. Vega p. 464, Dannf. Balt. p. 27, Gruu; 
Arct. Diat/9p:.20, V. H, S. p. 103,012; £/194.20- — PRENSONE 
longa, valvis alte convexis, 60 z 10-11, linearibus, medio leniter 


Bacillarie», Naviculacez:, Navicula. 149 
inflatis, apicibus tumidulis rotundatisque; striis transversis rhaphen 
attingentibus, medio subparallelis, subtilissimis, 18-20 in 10 v., 
circa nodulum centralem utrinque carentibus et hine aream hyali- 
nam, levem linquentibus. 

Hab. in aquis duleibus in Belgio (VAN HREURCK), Britannia 
(DowKIN) Gotlandia (JunrimN-DANNFELT), fossilis in marga africana 
(EHRENBERG), ad «S. Fiora» Italie (GRuNow). — A Navicwula 0i- 
mosa Kuetz. cui afünis est, caute dignoscenda, — Var. subun- 
dulata Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. pag. 29, tab. I, fig. 16: val- 
vis 97 z9, apicibus rotundatis, lateribus leniter triundulatis; striis 
transversis 20 in 10 v», quam in typo magis radiantibus. In mari 
Kariano rarissime. — Var. Kjellmaniana Cleve in Cl. et Gr. l. c. 
t. L f. 17: valvis 68z 11,5, medio subtumidis, apicibus (non late) 
rotundatis, area hyalina cirea rhaphen angustiori; striis leniter 
radiantibus, 16-17 in 10 ». In Finmarchia raro (CLEVE). — Var. 
jenisseyensis Grun. in Cl. et Gr. l. c. t. I, £. 18: valvis 44,5 z 10, 
medio paullo ampliatis, apicibus rotundatis, area hyalina cirea rha- 
phen multo magis angusta quam in varietate precedente; síriis 
subparallelis, tantum ad apices paullo radiantibus, 19 in 10 ». Ad 
«Jenissey» raro. — Var. minuta V. H. Syn. p. 103, t. 12, f. 26: 
minutissima, 25 p. longa, inflationibus magis conspicuis, pseudo- 
stauro latiori, apicibus subeuneiformibus; siriis transversis 25 in 
10 v. In aqua dulei ad «Louvain» Belgii (P. GAUTIER). — Var. 
truncatula Grun. in V. H. Syn. t. 12, f. 25. 


534. Navicula inflata Kuetz. Dacill. p. 99, t. 3, £f. 36, W. Sm. Diat, I, 5 


p. 90:0. XVIE f.158, Rabenh. Alg. sub n. 1289, S; D: p241T, i. 5, 
EO iGrun.Merh;. 1800," p.: 538; t4 22 £;4To [vix :Donk 2B31Dyp32T, 
i93 0099], Schum, P. D. 1869, t. 2, f. 2929 OT MEOS pug: 413, 
1-94) 1/38; Bruu. Alp. p..70, t. 7, £; 15, Smo Sp: Tn. 284, Heib. 
Consp. p. 82, n. 12, Frustulia inflata, Kuetz. in Linn. 1833, t. I, 
f. 14, Navicula follis Ehr. Inf. p. 179. — Valvis eliiptieis, me- 
dio inflatis, 20-30 p. longis, apicibus obtuso-truncatis, capitato- 
productis;.striis distincte moniliformibus, subradiantibus, 12-15 in 
10 u., rhaphen attingentibus; nodulo centrali magno, rotundato. 

Hab. in aquis dulcibus, paludibus et turfosis in Italia (LANZI, 
DE-Towi), Anglia et Hibernia (O'MEARA, W. SwrrTH), Helvetia 
(BRux), Dania (HErBERG), Austria (GRuNOW), Galieia (GUTWINSKI), 
montibus Tatricis (RACIBORSKI), Polonia (GuTWINSKI) America bo- 
reali (ScHuLTZE) — XNav?cula inflata Donkin, ex Grunow Arct. 
Diat. p. 27, videtur Navécule Crucicule formam sistere. 


c 


150 Baeillarieze, Navieulace:, Navicula. 

535. Navicula sulcata Grev. Diat. South Pacif. II, p. 235, t. 9, f. 10, 535 
Fortm. Diat. Ceyl. p. 34, t. 2, f£. 30, — Parva, valvis elliptico- 
oblongis, 40-50 z 25-26, in utroque latere margine bisinuatis, api- 
culis minutis, abrupte productis, rotundatis; superficie sulculis fere 
2 inter rhaphen marginemque notata; striis transversis tenuibus 
et distinctis, 7-71/, in 10 p. 

Hab. ad oras Nove Caledonie (RoBERTS) et insule Ceylonze 
(LEUDUGER-FORTMOREL) — Habitus quasi N. wndosc Ehr. 

536. Navicula subventricosa Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. pag. 29, 536 
t. 1, f. 19, Vega p. 464 -— A Navicula ventricosa (Ehr.?) Doak. 
linea mediana levi angustiori, striis transversis ad apices non ra- 
diantibus (at suboppositis) differt; valvis inter apices rotundatos et 
medium paullo attenuatis; striis transversis 22-29 in 1O vp., paral- 
lelis; nodulo centrali parvo, lateraliter paullulo producto. 

Hab. in mari Kariano, rarissime. — Valva 66 29,5. Species 
hae, praeeunte ipso Grunow, aptius ad genus S/awromets transfe- 
renda esset. 

27. Navicula fontinalis Grun. in V. H. Syn. Diat. Belgiq. pag. 103, 547 
t. 12, f. 33. — Valvis linearibus, circ. 25 z 5, apicibus rotundatis; 
rhaphe zona hyalina, lanceolata, medio in pseudostaurum amplum 
expansa cincta; striis transversis leniter radiantibus, 24-26 in 10 
u., suleulo submarginali interruptis. 

Hab. in aquis dulcibus ad «Bruxelles» Belgii (DELOGNE). 

538. Navicula plumbicolor O'Meara Ir. Diat. p. 372, t. 31, f. 44. — 53s 
Valvis linearibus, 45 z 16-17, apicibus rotundatis; striis transver- 
sis obseurissimis, punctatis. radiantibus; sulco longitudinali sub- 
marginali; striis longitudinalibus facilius evidentibus; area media 
exsiria anguste lineari. 

Hab. in stomacho Ascidiarum ad «Broadhaven Bay, Co. 
fxalway » Hibernie. — "Valve sicce plumbicolores. 

539. Navicula bisulcata Lagerst. Diat. Spetsb. 1873, p. 31, t. 1, f. 8, A. 539 
Schm. Atlas t. 49, f. 15, 17-18. — Frustulis e facie connectivali 
visis rectangularibus, 40-70 z 8-9, angulis rotundatis; valvis linea- 
ribus, marginibus levissime concavis, apicibus rotundatis v. cunea- 
to-rotundatis, nodulo centrali oblongo, nodulis terminalibus rotun- 
datis; rhaphe recta e lineis duabus rectis composita; striis et trans- 
versis et longitudinalibus inconspicuis; area longitudinali lineari, 
circa nodulos dilatata; sulcis longitudinalibus duobus, marginibus 
parallelis. 

Hab. in aquis dulcibus passim in Spetsbergia et Beeren Eiland 


Bacillarieze, Navieulacez, Navieula. 151 

(LAacERsTEDT). — Frustuli exsiecati color pallide lutescens. — 
Var. turgidula Lagerst. |. c. pag. 32, t. 1, fig. 9: frustulis e facie 
connectivali visis linearibus, apicibus rotundatis, 39-56 z 10-11, val- 
vis lanceolatis, apicibus subcuneato-rotundatis, sulcis longitudina- 
libus 2 subcerenulatis, minus quam marginibus curvatis. Cum spe- 
cie in Spetsbergia (LAGERSTEDT). 
540. Navicula papillifera O'Meara Ir. Diat. p. 372, t. 31, f. 32. — 
Valvis elliptico-lanceolatis, 50 z 15, apicibus productis, papillzfor- 
mibus, rhaphe incurva et versus nodulum centralem expansa, area 
media hyalina angusta; striis transversis obsoletis, longitudinali- 
bus obviis, numerosis. 

Hab.in stomacho Ascidiarum ad «Roundstone Bay» Hibernia. 
541. Navicula persica Rabeunh. Süssw. Diat. p. 4l, t. VI, f. 55. — 
Valvis 70-80 z 20-25, medio valde ventricosis, utrinque lineis un- 
dulatis duabus in apices valde attenuatos rotundatosque abeuntibus; 
in utroque latere costarum primariarum costis accessoriis 4 un- 
dulseformibus. 

Hab. in aqua dulci in Persia australi (L. RABENHORST). 
542. Navicula lobata Schwartz in Rabenh. Alg. Eur. n. 2481, Cleve 
Diatoms from the West Indian Archipelago p. 7, n. 47, t. I, fig. 8 
[non Navzcula lobata Grove et Sturt quee Naviculam spathiferam 
sistit]. — Parva, valvis abbreviatis, 25-30 z 15, latissime lineari- 
oblongis, medio valde hemisphzrico-inflatis, suberuciformibus, api- 
cibus leviter inflatis, late rotundatis; striis transversis parallelis, 
subtilissimis, utrinque sulco longitudinali tenui leviter triundulato 
pereursis, striis longitudinalibus vix distinctioribus, nodulo centrali 
valido rotundato. 

Hab. ad « Vera Cruz» et «S. Thomas». — Navécule limosc 
affinis et, ut videtur, forma aqu: duleis. 
943. Navicula eurycephala Rabenh. Süssw. Diat. p. 40, t. VI, f. 70, 
non exacte!, Fl. Eur. Algar. I, p. 199. — Valvis magnis, lanceo- 
latis, 60-70 x». longis, sub polis constrictis, apicibus parum porre- 
etis, obtuso-truncatis; striis transversis distincte granulatis, sub- 
radiantibus, rhaphen crassam non attingentibus, 14-16 in 10 v., 
longitudinalibus subtilibus, leniter curvatis; nodulo centrali magno, 
oblongo, area oblonga cineto, terminalibus parvis. 


Hab. inter algas confervaceas in stagno prope «Schwar- 


zenberg » Saxoniae. — Habitus S(awroneis platystomatis sed nodu- 
lus oblongus manifeste discrepat. In Süssw. Diat. valvas '7? millim. 
longas indicat Rabenhorst. 


cx 


152 Bacillarie;, Navieulacesx, Navieula. 

544. Navicula leviuscula D. T., Navicula levis Pant. Foss. Bacill. 
Ung. II, p. 50, t. 25, £. 366 non alior.! — Valvis anguste lanceo- 
latis, 24 2 5,5, ad polos productis, capitatis; striis transversis 221, 
in 10 p. 

Hab. fossilis ad « Kavna» Hungariz. 

545. Navicula hordeiformis Pant. Foss. Dacill. Ung. II, p. 48, t. 11, 
f. 197. — Valvis lanceolatis, 26 2 8; striis 10-12'/, in 10 »., sub- 
radiantibus. 

Hab. fossilis ad «Felménes» Hungaris. 

946. Navicula Trochus Ehr. Inf. pag. 179, n. 221, t. XXI, f. VIII, 
Kuetz. Dacill. t. 3, f. 59, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, pag. 190, O' 
Meara Ir. Diat. p. 369, t. 31, f. 34, Schum. in Kónigsb. Schrift. 
p. 189, f. 52. — Valvis oblongis, 30-40 v. longis, medio valde tur- 
gidis, apicibus productis, attenuatis, obtusis; striis transversis sub- 
radiantibus, rhaphen non attingentibus, ll in 10 »., longitudina- 
libus paucis, margini approximatis et parallelis; nodulo centrali 
magno orbieulari, area angusta per sulculos 2 falcatos limitata 
cincto. 

Hab. in Hibernia (O' MgaARA); fossilis in Suecia (EHRENBERG) 
et Borussia (SCHUMANN). — Var. hiconstricta Grun. Algen und Dia- 
tom. aus dem Kaspischen Meere p. 112, t. 3, f. 6: valvis biconstri- 
ctis, 42 v. longis, 6 v. ad strieturas latis, tumoribus 3 squicrassis 
(10 ». latis), apicibus paullo productis, obtusis; striis transversis 
medio radiantibus, 18-20 in 10 »., aream rotundatam magnam vit- 
lis impressis 2 faleatis (suleis?) utrinque limitatam linquentibus. In 
portu «Baku» maris Caspici. 

547. Navicula alpestris Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 545, t. III, 
f. 4, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 181, V. H. Syn. t. 12, f. 30. — 
Valvis lineari-oblongis, 50-70 2 7-9, apicibus rotundatis vel sub- 
cuneatis; nodulo centrali magno; striis longitudinalibus distinctis, 
transversalibus tenuissimis, ultra 22 in 10 vw. 

Hab. in rivulis et fontibus alpium Austrie (GRuNOow). — Co- 
lor frustuli exsiecati pallide fuscescens. — Var. tatrica Gutw. Mat. 
fl. Galicyi 1890, p. 20, t. 1, f£. 17: valvis lineari-ellipticis, 50-67 
z]12-14, apicibus parum angustatis (9,6-2,4 v». latis), rotundatis 
aut rotundato-acutatis (euneatis); rhaphe valida, duplici, nodulum 
centralem elongatum quasi amplectente, nodulis terminalibus ro- 
tundis distinctis; striis tranversis etiam sub lente maxime augente 
inconspicuis, striis longitudinalibus 4-6 distinctis, punetatis; frustu- 
lis e facie connectivali visis lineari-oblongis, truncatis vel rotun- 


544 


Bacillariee, Navieulacesx, Naviceula. 153 
dato-truneatis. Ad «Smreezynowy staw » et ad « Toporowy staw » 
in montibus Tatricis, altit. 1230-1132 M. (M. RACIBORSKI). 

248. Navicula Lorenziana Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 547, t. I, 548 
f. 3, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 202. — Valvis subquadrangu- 
laribus, oblongis, 40-56 220, apicibus late truncatis, marginibus 
lateralibus medio vel constrictis vel parum dilatatis, subparallelis ; 
rhaphe recta ; nodulo centrali parvo; striis transversis tenuibus, 18- 

19 in 10 y. 
Hab. in mari Adriatico passim (LoRENZ). — Color frustuli ex- 
siccati fuscescens. j| 

249. Navicula sinuata Schm. Diat. H. Tatra pag. 77, tab. 4, fig. 50. 949 
— Valvis elongatis, diametro 7-8-plo longioribus, 28-34 z 4,5, api- 
cibus capitato-obtusulis, tumidis, tumore medio latiori breviori- 
que, rhaphe distinctissima, nodulo centrali oblongo, terminalibus 
minutis rotundatis; striis transversis brevibus. 

Hab. in montibus Tatrieis. — Navicule Mon?li Ehr. proxima 
sed minor. 

550. Navicula Esoculus Schum. Preuss. Diat. 1862, pag. 189, t. 9, 550 
EESO Sod. 2. f. 9L, Rabenh. Fl. Rur. Alzars T, p. 190; A: Schm. 
Atlas t. 47, f. 35, 37. — Valvis rhombeo-lanceolatis, bis leviter 
constrictis, 70-85 ». longis, apicibus parum porrectis obtuso-trun- 
catis, rhaphe triplici, lineis marginalibus distinctis; striis transver- 
sis subtilibus, 6 in 10 »., rhaphen non attingentibus; nodulo cen- 
trali magno, elliptico, area angusta cincto. 

Hab. viva prope Regiomontum Dorussi:t (SCHUMANN) et in Ga- 
licia (GUTWINSKI). 

551. Navicula trigibbula Schum. Preuss. Diat. 1867, p. 58, t. 2, f. 52, 551 
1869, t. 2, f. 25. — Minor, valvis bacillaribus, ad 32 vp. longis, 
iribus marginum lateralium undulis interdum vix notatis, apici- 
bus productis, subcapitatis; nodulo centrali, magno, rotundo vel in 
latere distento; striis manifestis, subparallelis, tripunetatis, vix 10 
in. 10- ix. 

Hab. in aqua fluente et stagnante pr. « Kónigsberg» Borussic. 
— Vicine sunt Navicula mivalis Ehr. et Navéicula wndosa Ehr. 


XIX. ArrINES V. H. Syn. p. 103. 
552. Navicula Iridis Ehr. Verbr. pag. 130, t. 4, I, f. 2, Kuetz. Bac. t 
p492,41..28, f..42; Sp. p. 71, Rabenh. El. Eur: Algar. L, p. 171, 


Donk. Br. Diat. p. 30, t. 5, f£. 6, O' Meara Ir. Diat. p. 306, t. 31, 
pucov Tor. Botwel 1887; p2/9, €. 00, i£ 1275 0V. H. Syn. p. 103, 


e 
e 
o2 


154 Bacillarieze, Navieulacez, Navieula. 

t. 18, £. 1, Pinnularia Iridis Rabenh. Süssw. Diat. pag. 42, t. 6, 
f. l, Navzcula firma W. Sm. Br. Diat. I, p. 48, t. 16, f. 138 [non 
Kuetz.]. — Valvis magnis, 100-170-250 z 22-30, lineari-ellipticis, 
apicibus rotundatis; rhaphe apicibus medianis opposite uncinato- 
arcuata, zona hyalina circa nodulum centralem suboblique dispo- 
situm transverse dilatata cincta; nodulis terminalibus robustis; 
striis subtilibus, punctatis, circiter 16 in 10 p., subparallelis, paul- 
lo obliquis, prope marginem sulco profundo ad nodulos terminales 
abeunte interruptis. 

Hab. in aquis dulcibus ad « New York, Bogota, Chili» Ameriez 
(EHRENBERG, SCHULTZE, RABENHORST); in aquis duleibus Germanic, 
Anglie, Hiberniae, Belgii ete. — Color frustuli exsiccati brunneus, 
iridescens, Species summopere varians. — Var. amphigomphus 
(Ehrenb.) V. H. Syn. pag. 104, t. 13, f. 2, Navicula amphigom- 
phus Ehr. Verbr. p. 129; t. 3j, I; £8, Mikr. t6, b E20 SNP 
£20; t. 7, I, ::9, t 7; III; a, f- 11-I2'ete;" Kuetz: Baecenas 
t. 28, f. 40-41, Rabenh. Süssw. Diat. p. 38, t. 6, f. 47 (sub Pzn- 
Wwlaria) Fl. Eur. Algar. I, p. 176, O' Meara Ir. Diat. pag. 367, 
t. 31, f. 27, A. Schm. Atlas t. 49, f. 31-34, Brun Diat. Alp. p. 73, 
t. 7, f. 13, Pinnularia amphigomphus Ehr. Amer. t. 2, L, £. 27: 
minor, valvis apicibus cuneiformibus. In aquis dulcibus Galliz, Bel- 
gii, Americe, Hibernis, Helvetize, Italite ete.; in montibus tatri- 
cis (SCHUMANN, GUTWINSKI) — Var. amphirhynchus (Ehr.), Na- 
vicula amphirhynchus Verbr. pag. 129, tab. 3, I, fig. 10, tab. 2, 
II £ 2, TV, £. 4, t. 3; HI, V.H. Syn. p. 104; 1.8; "t; PEDE 
t. 5, E. 10, Kuetz. Bacill. p. 95, t. 4, £. 19, t 2I EC DISERSBERRE 
Süss. Diat. p. 40, t. 6, £. 50, Fl. Eur. Algar;'L;:p. 196"N va TE- 
«is var), W. Sm. Br. Diat. I, p. 51, t. 16, f. 142, Donk. Br. Diat. 
p. 94, t. 5, f. 9, Weisse 1860, t. 1, f. 36, A. Schm. Atlas t. 49, 
f. 27-30; Bull. Torr. Cl. 1887, p. 69, 1.66; f. 1; Peénnwulantatta- 
phirhynchus (Rab.) Weisse 1864, pag. 644, t. 4, f. 36, Navicula 
producta W. Sm. Br. Diat. I, p. 51, t. 17, f. 144, Pritch. Inf. p. 902, 
t. 7, f. 66, Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 543, t. 2, f. 35 teste 
Donkin, Navécula Iridis var. producta V. H. Syn. p. 104, t. 13, 
f. 39: valvis linearibus vel fere ellipticis, angustis, apicibus late 
longeque rostrato-capitatis. In aquis dulcibus cum specie; etiam 
in Japonia (SURINGAR) ; fossilis ad «S. Fiora» Italiae (KuETZING). 
— Var. dubia (Ehr.) V. H. Syn. pag. 104, tab. II, Suppl. fig. 32, 
Navicula dubia Ehr. Verb. pag. 130, tab. II, 2, fig. 8, M. t. 39, 
II, fig. 82, tab. 6, II, fig. 9, Kuetz. Bacill. pag. 96, tab. 28, f. 61, 


Bacillarieze, Navieulaee:e, Navieula. 155 
Babenh. S. D. p. 40, t. 6, f. 60, Schum. P.D^54125:£.29, M3 T. 
y85o, 6. 1, £- 3, Donk. B. D. p. 30, t. 5, f. 5, O' Meara Ir. Diat. 
p. 967, t. 91, f. 29, A. Schm. Atlas t. 49, f. 7, 11, 24: valvis li- 
nearibus, brevibus, 37,5 z 10, apicibus late rostratis, rostro non in- 
flato; striis 20 in 10 p. In aquis duleibus per omnem orbem pas- 
sim, — Var. undulata Grun. in W. V. 1860, p. 541, t. 3, f. 6 (N. 
affinis var), V. H. Syn. pag. 104, t. 13, f. 0: a var. amphi- 
rhyncho differt marginibus triundulatis. In aquis duleibus ad « An- 
vers» Belgii (VAN HEURCK). — Var. affinis (Ehr.) V. H. Syn. 
p. 104, t. 13, f. 4, Navicula affinis Ehrenb. Amer. p. 129, t. 2, 
ENCUU UL 2, IV, f. 4, V, £. 4, t. 2, HI p 9 uw 4 £iopV, 
f. 10, Mikr. t. 39, III, f£. 79, t. 34, IIL, B, f. 3, 4, B, Gubybids 9, 
Kuetz. Bacill. p. 95, t. 28, f. 65, t. 30, f. 45-40, Rabenh. Süss. 
Diat. p. 40, t. 6, £. 58, Fl. Eur. Algar. I, p. 196, W. &m. Br. Diat. I, 
p. 90, t. 16, f. 149, Weisse 1851, p. 278, t. 1, f. 6, Pritch. Inf. p. 902, 
Bus p 32, Schum. P. D. t. 9, f. 39, Grun. in W. V. 1860, p. Odo, 
1829 619-23, I1; Donk. Br. Diati p. 935) 0:99)9 4/55 Weisse Guano 
i. 2, f. 52, Torr. Bot. Cl. 1887, pag. 70, t. 66, f. 4, O' Meara Ir. 
Diat. p. 367, t. 31, f. 28, Suring. Alg. Jap. p. 12, t. 1:4£ 2/59 A. 
Schm. Atlas t. 49, f. 20-23, Brun Diat. Alp: op. 2, rt: 5 f. 21, Na- 
vicula ampliata Ehr. Ber. 1842, p. 337, M. t. VT Ed 015, 4, 
f. 32-35, A. Schm. Atlas t. 49, f. 4-5 teste Donkin: valvis linea- 
ribus, apicibus plus minus rostrato-capitatis. In aquis dulcibus cum 
specie passim. 
553. Navicula firma Kuetz. Bacill. pag. 92, t. 21, f. 10 (male), Sp. 
p. 71, Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 543, t. 3, f. 1 (figura 
aptius in Naviculam Iridem bene quadrat), Diat. Fr. Jos. Land p. 47, 
Donk. Br. Diat. p. 31, t. 5, f. 7!, Suring. Alg. Jap. pag. 13, t. 2, 
f. 18 (f. tréundulala), A. Schm. Atlas tab. 49, f£, 8, 14, vix W. 
Smith Br. Diat. et Bruu Diat. Alp. pag. 14, t. 7, f. l (qua icon 
valvas apicibus rotundatis nec cuneatis przbet), Navicu/a lata 
Kuetz. Bacill. p. 92, t. 9, f. 51?, Navicula microstoma Kuetz. Sp. 
p. 71, Frustutia fulva Brób. mser. non Kuetz. — Valvis typice 
lineari-oblongis, 160-170 z 96-58, apicibus cuneatis, subacutis, no- 
dulo centrali magno, rotundato, terminalibus minutis, conformibus; 
striis transversis circ. 8 in 10 yj., subtilibus, granulatis, rhaphen 
attingentibus, prope nodulum centralem abbreviatis, utrinque per 
lineam longitudinalem undulatam prope marginem interruptis, striis 
longitudinalibus obscure puuetatis, (teste Grunow) 12-14 in 10 v. 
Hab. in aquis duleibus lente fluentibus vel stagnantibus in Eu- 


156 Dacillarieze, Navieulacez, Navieula. 
ropa passim; in Japonia (SURINGAR); fossilis ad «S. Fiora» in Ita- 
lia (KugrZING). — Ut videtur, vix differt hzc species a forma qum- 
phigompha Navicule Iridis. Huc accedunt quoque ANavzcula dila- 
tata Ehr. et Navicula pannonzca Grun. teste Donkin qui l. c. opti- 
mam iconem JNavecuíe firmc prabet. Color frustuli brunneolus. 

591. Navicula Peisonis Grun. in Wien. Verh. 1860, pag. 514, t. I, 
fig. 28, 1863, pag. 194, A. S. Atlas t. 49, fig. 24-26 [* N. dubia 
Ehr.?]. — Parva, late lineari-oblonga, 35 z 10-11,5, marginibus vel 
parallelis rectis vel leviter triundulatis, apicibus cuneato-productis, 
subobtusis, rhaphe recta; nodulo centrali mediocri, subquadrato; 
striis transversis tenuissimis, 20-22 in 10 »., longitudinalibus distin- 
ctioribus; suleis duobus longitudinalibus obsoletis. 

Hab. ad litora meridionalia lacus Peisonis Hungarize (GRUNOYW), 
prope « Vóclabrück » Austrice (MoERL), « Eisgrub » Moravic (NAVE), 
Galici:e. (GuTWINSKI, RACIBORSKI) et montium Tatrensium (RA- 
CIBORSKI sec. GUTWINSKI). 

999. Navicula Kirchenpauerii De-Toni, Navicula marina Jan. et Ra- 5 
benh. Diat. Hondur. p. 10, t. 2, £. 16 non Ralfs. — Valvis late lan-- 
ceolatis, 76-78 z 25; striis transversis delicatis, utrinque linea lon- 
gitudinali rhaphi exacte parallela interruptis. 

Hab. singulatim inter Diatoim eas marinas ex Honduras (Kin- 
CHENPAUER). — Ad sectionem «Quadriseriatze» vix nutat. j 
956. Navicula? Bleischiana Jan. et Rab. Diat. Hond. p. 9, t. II, f. 10, 59 
À. Schm. Atlas t. 50, f. 22-25. — Frustulis e facie conneetivab 
conspectis linearibus, medio subattenuatis, 142-143 2 25; valvis na- 
vicularibus, apicibus acuminatis, medio subareuato-constrictis, rha- | 
phe leniter ineurvata; stris transversis delicatissimis, utrinque - 
area longitudinali levi, angusta, margini parallela interruptis. 
Hab. frequentissime inter Diatomeas marinas ex Honduras | 
(KiRCHENPAUER). — «An Scolopleura male delineata t» 
297. Navicula Hahni Petit Mission scient. Cap Horn V, p. 124, t. 10, 5 
f. 11, Notarisia 1888, p. 022. — Valvis lanceolatis, subrhombieis, - 
109,2 2 16,38, valde acuminatis, superficie convexis; nodulo centrali 
parum distincto; rhaphe conspieua, zona hyalina tertiam circiter 
latitudinis valve partem occupante, centrali cincta; striis vix con- | 
vergentibus, subtilibus, coufertissimis, 24 in 10 v. lineis longitu: — 
dinalibus tribus, equidistantibus, e nodulis terminalibus egredientüi- 
bus interruptis. 
Hab. ad algas marinas pr. Caput « Horn» America australio- 
ris. — Naveccule inornate Grun. proxima videtur. : 


- 


| Bacillarieze, Naviculacez, Naviceula. 157 
558. Navicula hilineata Schum. Preuss. Diat. 1862, t. 9, f. 49, 1865, 
Dei. 8, f. 49, Rabenh. Fl. Eur. Algar. L, pag. 187. — Parva, valvis 
lineari-oblongis, 25-32 &». longis, utroque fine late rotundatis; no- 
—— dulo centrali permagno, rotundato, rhaphe recta, utrinque striis lon- 
— gitudinalibus 2 moniliformibus, leviter curvatis; striis transversis 
- mullis (an potius inconspicuis ?). 

| Hab. prope Regiomontum Borussie, in succino fossilis. 


559. Navicula parallelistriata Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 52, t. 2, * 


f. 26, Navicula nodosa Neup. Asat. Diat. t. 3, f. 59 non Kuetz. 
— Valvis elongatis, 69,5 z 17, ad polos rotundatis; striis 17,5 in 
10 u., transversis, parallelis; rhaphe ad polos heteroflexa. 

Hab. fossilis ad « Czekehása» Hungaris. 

560. Navicula Hitchcockii Ehr. Amer. p. 130, Mier. T. V. 3, f. 11, 
Ralfs in Priteh. Inf. p. 894, t. 7, f. 62, Donk. Br. Diat. pag. 29, 
t. 5, f£. 4. — Valvis oblongis, linearibus, 50 z 12-13 (saltem ex ico- 
ne), apicibus subcapitatis, leniter arcuatis, marginibus triundulatis, 
rhaphe recta, nodulo centrali, minuto, rotundato; striis subtilibus, 

- transversis, rhaphen nodulumque centralem attingentibus. 

Hab. ad «Bridgewater, Mass.» Americce borealis (EHRENBERG) ; 
in aqua dulei in depositu «Loch-Oich» Britannie (DoNkKIN). 


Hue accedunt quoque species sequentes solo nomine et icone propositz. 


961. Navicula congrua Jan. in A. Schm. Atlas t. 70, f. 66. 
Hab. locus desideratur (Exped. GAZELLE). 
9602. Navicula probabilis A. Schm. Atlas t. 50, f. 46. 
Hab. in sinu Campechiano (GRUENDLER). 
962. Navicula Hexapla A. Schm. Atlas t. 50, f. 50. 
Hab. ad «Oregon» (A. Scnwipr). 


XX. LINEARES V. H. Syn. p. 104. 


9604. Navicula Liber W. Sm. Br. Diat. I, p. 48, t. 16, f. 133, Rabenh. 
Fl. Eur. Algar. I, p. 180 (excl. forma ajore saltem p. p.?), Donk. 
EU p. 62, t. 9, £. 5!, A. Sehm. N. D. t. 2, £; 45, Atlas t. 50, 
EN6-18, O'M. Ir. Diat. p. 365, t. 31, f. 237 V. H. Syn. p. 104, 
i. 12, f. 360, Navicula maaima Greg. Diat. of Cl. p. 15, t. 1, f. 18, 
Ralfs in Pritch. Inf. p. 909, t. 7, f. 75 non alibi, Navécwua eccentri- 
€& Grun, saltem p. p.? — Frustulis elongatis e facie connectivali 
visis rectangularibus, medio leviter constrictis; valvis linearibus, 
plerumque 80 v 15, apicibus rotundatis; striis transversis rhaphen 
plus minus curvatam vel undulatam attingentibus, cirea nodulum 


158 Bacillariez;,, Navieulacec, Navicula. 
centralem rotundatum subabbreviatis, subtilissimis, circiter 15-20 
jns 10/6; 

Hab. in aquis marinis ad oras Britannica (W. SurrH, GREGORY, 
DowkxIN, O' MzaARA), Belgii (DEBy, VAN HEURCK), in mari mediter- 
raneo et adriatico (Lorenz sec. Grunow, si synon. NN. eaceniricg 
Grun. hue ducitur, quod mihi aptius videretur). — Color frustuli 
exsiecati violaceo-purpureus (an etiam in nonnullis speciminibus lu- 
lescens?). Magna adest, meáà sententiá, confusio de hae specie ef 
N. maaoüina Greg. Color frustuli exsiccati in illa a W. Smith 
purpureus, a Donkin stramineus, a Rabenhorst violaceo-purpureus 
tribuitur, in hae (N. mazima Greg.), a Gregory stramineus, à 
Grunow (N. £ézewneata Grun.) violaceo-brunneus. Quid veri? — 
Var. ?linearis (Grun.) Van Heurck Syn. p. 105, t. 12, f. 35, Na 
vicula linearis Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 546, t. 1, f. 2, 
O' M. Ir. Diat. pag. 371, t. 31, f. 39, A. Schm. Atlas t. 50, f. 38i 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 180: valvis linearibus, 45-90 v 7-10, 
apicibus rotundatis obsoleteve cuneato-obtusis, rhaphe recta (!), no- 
dulo centrali mediocri, suborbiculari; striis transversis tenuissimis, 
rhaphen attingentibus (!), ultra 22 in 10 p., longitudinalibus vali- 
dioribus. In maribus plerisque, in mari mediterraneo et adriatico, 
in mari baltico (?*teste RRABENHORST), in oceano atlantico tam ad 
oras Europe et Afric: quam Americes; in oceano pacifieo ad lit- 
tora Peruvie (GRUNOW). — Specimina e mari Daltico a Rabenhorst. 
memorata aptius ad Naviculam maacimam Greg. pertinent. N. 
linearis Grun. cum N. Bacillo Ehr. aque dulcis incola similitudi- 
nem quamdam praebet. Meàá sententià esset N. /znearis Grun. aptius 
ut varietas N. maacimee Greg. adscribenda. 

505. Navicula maxima Greg. in Mier. Journ. III, p. 41, t. 4, fig. 19, * 
Trans. Mier. Soc. n. s. vol. IV, p. 39, t. 5, fig. 2, 2** [non gg 
Clyde t. 1, f. 183, quz ad N. Liber adscrib., nec Pr. Inf. p. 9099 
t. 7, f. 75], Donk. Br. Diat. pag. 60, t. 9, f£. 4!, A. Schm. NOME 
t. 2, f. 44, Atlas t. 50, fig. 19-21, 33, 36, O' M. Ir. Diat. pM 
t. 31, f. 38, Navicula bicuneata Grun.in Wien. Verhandl. 1860, 
p. 546, t. 1, f. 4!, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 206 [vix Cl. 1868; 
p. 227, t. 4, f. 3-4, que habitum Gomphonematis praebet], O' M. 
l. c. p. 335, t. 3l, f. 24, A. Schm. Atlas t. 50, fig. 37, Naviculam 
Liber var. major Rabenh. l. c. p. 180, Navécula eacentrica Grun, 
in Wien. Verhandl. 1860, p. 545, t. 1, f. 1? teste Donkin, A. Sehm. 
Atlas t. 50, f. 6-7, Navicula Liber var. maczéma Lagerst. Boh. 
Diat, p. 45, — Valvis magnis, late lineari-oblongis, circ. 100»22- 


Bacillariez,, Navieulacez, Navicula. 159 
24, medio levissime constrictis, apicibus cuneatis, obtusis; siriis 
transversis circ, 13-14 in 10 &., rhaphen rectam attingentibus, 
subtilibus, utrinque lineis 1-2 longitudinalibus inter apices exten- 
sis percursis. 

Hab. in aquis marinis ad oras Britannie (GREGORY, DONKIN, 
O'MzARA), Inslandize (LINNFJORD), in mari adriatico ad « Castel Mu- 
schio» (LoRENZ sec. GRUNOW), in lacu «Braeciano» Italie (LANZI). 
— Color frustuli exsiccati violaceo-brunneus. A Navicula Libro 
W. Sm., pro eujus varietate habuit cl. Grunow, valvarum forma, 
rhaphe recta, nodulo centrali oblongo, suleis duobus longitudinali- 
bus etc. dignoscenda. 

566. Navicula Holubyi Pant. Foss. Bacill. Ung. L, p. 25, t. 18, f. 105. 966 
— Valvse fragmento elongato, polo constricto, rotundato; striis 
subtilibus 20 in 10 »., horizontalibus, per lineam longitudinalem 
levem interruptis; nodulo centrali rotundo excentrico. 

Hab. fossilis ad «Szent-Péier» Hungarie. — Dimens. fragm. 
159 225 w. Probabiliter tantum varietas Navicule Libri W. Sm. 
aqua polis alienis permagne recedit. 

567. Navicula fortunata Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 28, t. Qu [221.801 
— Valvis longis, 11lz 20, apicibus rotundatis, marginibus crassis, 
valde siliceis, rhaphe recta, lineari, apice centrali secus directio- 
nem oppositam subhamata; striis transversis subtilibus, rectis, 12 
in 10 »., parallelis, rhaphen attingentibus eique perpendicularibus. 

Hab. in mari ad « Colombo» insule Ceylonz (CRAVEN). — Na- 
vicule Libro affinis. 

568. Navicula aemula Grun. in A. Schm. N. D. t. 2, f. 47 (absque dia- 568 
gnosi). — Habitus Navicu/c consimilis A. Schm. sed crassior; li- 
neis longitudinalibus margine parallelis indistinctis, area levi me- 
diana transverse rectangulari; striis transversis minus conspicuis. 

Hab. ad «Sólsvig» maris germanici (A. SCHMIDT). 


Huie sectioni quoque accedere videntur. 


569. Navicula obliquestriata A. Schm. Atlas t. 49, f. 41-42. 569 
Hab. in fluvio « Demerara» (A. SCHMIDT). 
510. Navicula subundulata Grun. Atlas t. 49, f. 16. 570 


Hab. ad «Sing-Sing, Hudson Riv.» (^. ScHMIDT) — An Na- 
vicule firma. varietas? 
571. Navicula delata ^. Schm. Nordef. pag. 93, t. II, f. 43, Atlas 57 
$, 90, f£. 30. 


160 Bacillarieze, Naviculacez, Navieula. 
Hab. ad « Yokohama» Japoni:e (A. Scrip); ad « Hvidingsoe » 
(A. ScHwirpr). 
972. Navicula subampliata Grun. Atlas t. 49, 6. 19. 512 
Jab. ad «Loch Canmore» (A. ScuuipT). — An Navéculc fir- 
mc Kuetz. varietas? 


XXI. AMERICANJE V. H. Syn. p. 105. 


973. Navicula americana Ehrenb. Aimer. pag. 129, Mikrog. t. 2, II, 973 
[. 16, 42, f. 16, Kuetz. Bac. p. 100, Sc. Gossip. 1368, p. 132, t. 1, 
t 27, 0" M. Ir. Diat. p. 951, t. 20, f.'30; V. H. Syn. p. 102 
f. 27, Typ. n. 138. — Valvis lineari-oblongis, circ. 95 y. longis, 
medio leniter coastrietis et hic 25 p. latis, dein (ubi latioribus) 
21-28 v. latis, apicibus rotundatis; rhaphe valida, zona hyalina 
mediam valvam occupante et circa nodulum centralem robustum 
dilatata cincta; striis transversis marginalibus, leniter radiantibus, 
subtiliter punctatis, 16 in 10 U. 

Hab. in aquis duleibus in Amer. bor. (EHRENBERG), ad «An- 
vers» in Delgio rarissime (BELLEROCHE), in Hibernia (O' MEARA). 


XXII. BAcILLEZE V. H. Syn. p. 105. 
Obs. Cfr. etiam species nonnullas sub sectione « MINUTISSIMJE » descriptas. 


974. Navicula Bacillum Ehr. Verbr. p. 130, t. 4, 5, f. 8 (ex parte?), 574 
Mikrogeol. fig. plur., Kuetz. Bac. p. 96, t. 28, f. 69, Grun. in Wien. 
Verhandl. 1860, p. 551, t. 2, fig. 1, Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 44, 
t. 2, f. 50 (var. genuina), Rabenh. Süssw. Diat. p. 38, t. 6, f. 76, 
Fl. Eur. Algar. T, p. 159, M. J. 1856, t.-1, f. 4; Sehuüm/ Diat ib 
Tp. 79,4. 4, f. 59; O' M; Ir. Diat. :p:/ 851, €. 30/ £:29, Brando 
Alp. p. 71, t. 7, f. 9, Weisse 1851, t. 278, t. 1, f, 8; 1804, t. 1, f: 13; 
V. H. Syn. p. 105. t. 15, f. 8, 10, Naeéeula bacillaris Greg. in 
Micr. Journ. 1856, t. 3, f. 24. — Valvis brevibus, 55 z 15, apici- 
bus rotundatis, incrassatis, levibus; rhaphe zona hyalina, angustis- 
sima, circa nodulum centralem validum et ad apices valvze ampliata 
cincta; striis transversis leviter radiantibus, granulatis, centralibus 
remotioribus, terminalibus densioribus, medio 14, ad apices circi- 
tero an. 10 x; 

Hab. in aquis duleibus per totam Europam passim; in Ame- 
rica boreali et Mexico; in freto « Kotzebue-Sound » dicto (EnREN- 
BERG). — Var. Gregoryana Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 44, 
Navicula Bacillum b forma Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 186, 
Navicula Bacillwm Greg. l. c. f. 4; valvis medio leviter constri- 


Bacillarieze, Navieulace:x, Navieula. 161 
clis; area mediana ut in typo; striis transversis magis manifesto 
punctatis. Cum specie hinc inde. — Var. ? mexicana Grun. l. oc.: 
valvis medio paullo ampliatis, 50 z 10, area hyalina ad apiees di- 
stincta, medio abrupte fere stauriformi ampliata; striis transversis 
delicate punctatis, radiantiibus, medio ssepe alternatim elongatis ab- 
breviatisque, circiter 18 in 10 v., medio subremotioribus, ad api- 
ces confertioribus. Fossilis in Mexico ad «Istlahuaco, Regla». — 
Forma minor V. H. Syn. p. 105, t. 13, f. 10: minor et angustior; 
siriis transversis subtilioribus, medio 16, ad apices valv: 20 in 10 
v. In aquis duleibus in horto botanico «Bruxelles» Belgii (Dzg- 
LOGNE). 

979. Navicula Pseudo-Bacillum Grun. in Cl. et Gr. Aret. Diat. p. 45, 
i. 2, f. 52, V. H. Syn. p. 106, t. 13, f. 9. — Habitus Navecule 
Bacilli Ehrenb., at area hyalina majori; nodulis terminalibus late- 
raliter utrinque hamato-productis; striis subtilioribus, medio 21, 
dein 24 in 10 p.; valvis circiter 45 z 15. 

Hab. in aquis dulcibus ad «Louvain» Belgii (P. GAUTIER). 

576. Navicula Rioje Cleve Fürsk. Diat. fr. Grónl. och Argent. Re- 
publ. 1881, p. 12, t. 16, f. 2. — Valvis ellipticis, 70 z 24, apicibus 
late rotundatis; striis transversis (subtilissime punctatis?) subra- 
diantibus, mediis distinctioribus et cum brevioribus alternantibus, 
rhaphen non attingentibus, 19 in 10 p., in apicibus 20 in 1O v. 

Hab. in sierra «Famatina» Reipublieze Argentin:e. — Navzcu- 
le Bacillo (Ehr.) Grun. affinis. 

571. Navicula elata Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. pag. 27, t. 3, f. 28. — 
Valvis oblongis, medio tumidis, 50,5 z 14, apicibus rotundatis, no- 
dulis terminalibus distinctis, centrali indeterminato, sine dilatatio- 
ne (h. e. ob striarum absentiam) usque ad marginem producto 
(pseudostauro) et in utroque latere striam indequalem prebente; 
striis transversis obliquis, parallelis, rhaphen non attingentibus, 
14,5 in 10 v. 

Hab. in mari ad «Colombo» insule Ceylon:e (CRAVEN). 

578. Navicula subinflata Grun. in Cleve Diat. Vega pag. 470, t. 37, 
f. 50. — Valvis lineari-oblongis, 40 2 8, medio plus minus gibbo- 
sis, apicibus rotundatis, obtusis, valde convexis; striis centralibus 
validioribus et magis remotis, ceteris subparallelis, rhaphen at- 


tingentibus. 
Hab. ad oras Groenlaudie, ad Caput « Wankarema» (Exped. 
VEgGA). — An ad Síauroneideas pertinet? 


579. Navicula bacilliformis Grun,. in Cl. et Gr. Arct. Diat. 1880, p. 44, 


919 


918 


919 


162 Bacillariez, Navieulacec, Navieula. 

t. 2, f. 51, V. H. Syn. t. 18, f. 11, Navicula levéiss?ma Donk. Br. 
Diat. p. 28, t. 5, £. 2?, non Kuetz. — Valvis 35-45 z 9-10, exacte 
linearibus vel ante apices rotundatos paullulum angustatis; striis 
transversis plus minus radiantibus, medio abrupte multo breviori- 
bus, 12-15 in 10 »., apices versus hinc inde arcuato-incurvis, 20- 
22 jin 10 p. 

Hab. ad «Dover» Anglie (GRuNOW). — Spatium leve media- 
num ad apices haud ampliatum. E grege Navicule Dacilli Ehr. 

980. Navicula monmouthiana Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 46. 
— Valvis anguste lanceolatis, 62-90 z 11-22, area levi cirea rha- 
phen latiuscula, medio paullo ampliata; striis transversis delicate 
punetatis, subradiantibus, in valva» medio 15-16, in apicibus valde 
radiantibus, 21 in 10 x. 

Hab. fossilis ad « Monmouth et Cherryfield» Americc borealis. 
— Hue forte pertinet Navicula amphiogys Kuetz. non Ehr. 

981. Navicula crassirostris Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. p. 45, 
t. 3, f. 97. — Valvis 48 z 7-7,5, apicibus longe productis, linea- 
ribus vel obtusulis, rhaphe angusta, nodulo centrali minutissimo, 
nodulis terminalibus subapicalibus; striis transversis levibus, 27 
in 10 v. 

Hab. in mari Kariano, raro. — Var. maasoénsis Grun. l. c. 
p. 46: valvis longioribus, magis lanceolatis, apicibus paullo magis 
gradatim productis et tunc tenuioribus; striis transversis circiter 
20 in 10 «., delicatis. Ad « Maasoe». 

582. Navicula subhamulata Grun. in V. H. Syn. p. 106, t. 13, f. 14. 
— Valvis linearibus, 20 2 5-6, medio paullo inflatis, apicibus ro- 
tundatis; rhaphe zona tenuissima, hyalina, cirea nodülum centra- 
lem paullulo ampliata cincta; nodulis terminalibus hamatis; striis 
paullo radiantibus, tenuissimis, circiter 26 in 10 ».; facie conneecti- 
vali marginibus undulatis. 

Hab. in aquis dulcibus ad «Bruxelles» Belgii (DELOGNE). 

583. Navicula Pupula Kuetz. Bacill. p. 93, t. 230, f. 40, Rabenh. FI. 
Eur. Algar. I, p. 173, Süssw. Diat. p.38, 1::6, f, 82, OL vet Gr 
Arct. Diat. p. 45, t. 2, f. 53 (var. genuina), Weisse 1860, p. 361, 
t. I, f. 6, V. H. Syn. p. 106, t. 13, f. 15-16. — Valvis linearibus, 
20-237 2 6-10, medio tumidis, apicibus rotundatis, rhaphe zona an- 
gusta, hyalina, cirea nodulum centralem parvum nonnumquam in- 
distinetum abrupte stauriformi-ampliata cincta; nodulis terminali- 
bus lateraliter prolongatis ; striis transversis radiantibus, medio bre- 
vioribus et 13-15 in 10 p., ad apices 22-24 in 10 p, 


Bacillariee, Navieulacez:, Navicula. 163 

Hab. in aquis dulcibus, imprimis ad « Nordhausen» in Germa- 

nia (KuETZING), in montibus Tatricis (SCHUMANN) et in Italia 
(DE-Towr; ad «Falaise» Gallie& (BRÉniIssoN), Helvetize; ad « Lou- 
vain» (P. GAUTIER) et «Anvers» Belgii (VAN HEURCK) — Var. 
bacillaroides Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. pag. 45: valvis li- 
nearibus, apicibus rotundatis, habitu Nav. bacilliformis Grun. sed 
lineis incurvis nodulisque terminalibus diversa. Cum specie passim. 
— Var. rectangularis (Greg.?) Grun. l. c., Stauronezs rectangu- 
laris Greg. in Mier. Journ. 1854, p. 99, t. 4, f. 17 (verisimillime), 
INavicula Granwm Schum. Preuss. Diat. pag. 48, tab. 2, fig. 46? 
Navicula levissima Kuetz,? [an aptius Navzcula ventrécosce (Ehr.?) 
Donk. adsceribenda]: valvis magis linearibus, apicibus vel ante api- 
ces paullo angustatis. Cum specie passim. 
584. Navicula cocconeiformis Greg. Mier. Journ. IV, 1856, p. 6, t. 1, 
fig. 22, Grev. in Ann. and mag. ser. 2, XV, 1855, p. 256, t. IX, f. 6, 
Grun.in W. V. 1860, p. 550, t. 2, f. 9, Schum: P. D. p. 188, t. 9, 
15:46101869;5t. 2;-£:18, Donk: B. D. p: 22, t..3, fig. 11, Lagerst. 
BSuropaiiddt) 2;5f5:5,:0! M, Ir. Diat^ pr/870;: €. 8I» £36; WASH. 
S. tab. 14, £. 1l. — Pusilla, subelliptica, 15-30 ». long., medio val- 
de tumida, sub polis constricta et in apices obtusos attenuata; striis 
non distinctis; nodulo centrali manifesto, terminalibus minutis- 
simis. 

Hab. iu pluribus locis Scotis, Italie, Spetsbergie, Hiberni:, 

Germanie, Galicie, montium Tatrensium, Polonie. — An revera, 
preeuntibus nonnullis auctoribus, eadem ae Navécwía Carassius 
Ehr.? 
585. Navicula hebes Ralfs in Pritch. Inf. p. 896, Donk. B. D. p. 23, t. 3, 
ao cO Mr. Diat. p. 364, t. 31, f. 21, Sm. Sp. Toni 28 TANE 
oblusa W. Sm. Diat. I, p. 50, t. XVI, fig. 140. — Oblonga vel 
elliptiea, ventricosa, sub polis attenuata, apicibus late rotundatis 
vel truncato-rotundatis; striis distinctis, subparallelis, granulatis, 
12-141/, in 10 v., rhaphen non attingentibus; striis longitudinali- 
bus IO in 10 o, nodulo centrali magno subrotundo. 

Hab. in Anglia, Austria, Germania, Italia passim. — [Adsunt 
e «Breslau» Silesiz, teste Ivubenhorst. Forma ad utrumque apicem 
cuneatim attenuata, apicibus obtuso-rotundatis. — Forma hivittata 
Rab., vitta angusta levi, in utroque latere rhaphes parallele percur- 
sa]. — Var. lata Rattr. Diat. North Tolstoa p. 422, t. 29, f. 1, a-5: 
valvis ellipticis, 42,5 z 18,7, apicibus leniter protrusis, obtusissimis, 
9 v. longis, flexura marginali iater areas medianam et terminalem 


584 


[1i 


164 Bacillariezs, Navieulaeece, Navieula. 
leni; striis subtilissimis, 12 iu 10 v., maxima ex parte transverse 
parallelis, apices versus subobliquis; area centrali subelliptiea hya- 
lina, areis hyalinis terminalibus subrotundis, 4,9 ». diam., distin- 
ctis; rhaphe mediana haud bene definita, nodulis centrali termi- 
nalibusque minutissimis; zona connectivali lata. Fossilis in depositu 
«North Tolstoa Lewis». 

986. Navicula levissima Kuetz. Dac. p. 96, t. 21, f. 14, W. Sm. Diat. II, 586 
p. 91. — Valvis linearibus, medio leviter ventricosis, apicibus late 
rotundatis; striis transversis subtilibus, subparallelis, 18-20 in 10 
4.; nodulo centrali mediocri, rotundato. 

Hab. in aquis dulcibus et submarinis Anglie ad «Hull, Liver- 
pool» et alibi frequens, Gallie ad «Falaise, Lille, Brest, Grenoble, 
Toulon», Pedemontii ad «Genova, Vercelli», Austrie inferioris, 
Hungarie, Germanie ad «München, Salzburg», Polonie (Gur- 
WINSKI); etiam fossilis. 

587. Navicula inornata Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 46, t. 3, 587 

f. 56. — Parva, valvis modice convexis, anguste lanceolatis, 50- 
60 28,5-9, apicibus rotundatis; striis transversis lenissime radian- 
tibus, in medio valve 21, in apieibus 21 in 10 v., in area longitu- 
dinali sublanceolata, fere tertiam latitudinem valve occupante et a 
margine striato acute definite carentibus. 

Hab. ad «Maasó» (GRuNOY). 

588. Navicula fusioides Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 46, Navz- 588. 
cula Subwula Grun. non Kuetz. — Navicule znornalce Grun. si- | 
milis, area mediana levi, angustiori, lineis longitudinalibus duabus, 
strias percurrentibus; valvis anguste lanceolatis, apicibus obtusis 
aecutisve, 00-120 z 7-12; striis transversis leniter radiantibus, 21- 

29 in 10 y. 

Hab. in mari mediterraneo, haud raro (GRuUNOW). — Navicu- 
la Subula Kuetz. longior est (220 v. longa) sed dubia. 

589. Navicula inequilatera Lagerst. Diat. Spetsb. 1873, p. 39, t. 2, 989 
f. 10, Cymbella equalis W. Sm. in Ann. Nat. Hist. II ser., vol. 
XV, pag. 255, t. 9, f. 4, Br. Diat. II, p. 84. — Valvis subreetis 
symmetricisque, 32-40 v 7-9, ad apices productos obtusosque lenis- 
sime incurvis; striis transversis fere 12-14 in 10 y. 

Hab. in aquis dulcibus Britannie (BarrouR, W. SwiTH) et 
Spetsbergiee (LAGERSTEDT). 

590. Navicula trunculus Schum. Preuss. Diat. 1867, pag. 57, tab. 2, 590 
f. 42. — Minima, valvis bacilliformibus, 10-15 2 3,5-4, media par- 
te interdum subtumidis, apicibus rotuudatis, nodulo centrali et 


Bacillariee, Navieulacecs, Navicula. 165 
nodulis terminalibus rotundis; striis parallelis, manifestis, circiter 
17-18 in 10 ». 

Hab. in mari baltico (SCHUMANN). 
591. Navicula troglodytes Pant. Foss. Dacill. Ung. Il, p. 54, tab. 11, 
f. 184. — Valvis parvulis, 18 v 5,5, polis productis, capitatis; striis 
iransversis 17!/5-20 in 10 v. 

Hab. fossilis ad «Erdóbénye» Hungarie. 


v Ad hane sectionem accedere videntur : 


592. Navicula lacunarum Grun. in V. H. Syn. t. 12, f. 31 (Stauro- 
neis bacillum Grun. olim). 
Hab. locus desideratur. 
593. Navicula fonticola Grun. in V. H. Syn. t. 12, f. 32. - 
Hab. locus desideratur. 
594. Navicula leptosoma Grun. in V. H. Syn. t. 12, f. 29. 
Hab. locus desideratur. 


XXIII. MiNuTISSIMuE V. H. Syn. p. 106. 


5395. Navicula binodis Ehrenb. Ber. 1840, p. 18, Kuetz. Bacill. p. 100, 
t. 3, f. 35 (male), Rabenh. Süssw. Diat. pag. 4I, tab. 5, f. 5, W. 
Sm. Br. Diat. I. p. 53, t. 17, fig. 159, Grun. in Wien. Verhandl. 
1860, p. 551, t. 2, f. 42, O' M. Ir. Diat. p. 416, t. 34, f. 29, Donk. 
EnMNSUU..3890'6/ f. 9j Schum: Diat. -H." T; p. 27, $0 45V. 60, 
Brun Diat. Alp. p. 68, t. 7, f. 18, V. H. Syn. p. 108, t. B, f. 33, 
Torr. Bot. Cl. 1887, p. 71, t. 66, £f. 7, Navieula Librile juwvenilis 
Ehr. Infus. 1838, Fragilaria? binodis Ehr. Ber. 1843, p. 127. — 
Valvis oblongis, ad 25 ».longis, medio valde constrictis et hie 5 v. 
latis, apicibus rostrato-capitatis; striis rhaphen fere attingentibus, 
leniter radiantibus, delicatissimis, circiter 50 in 10 v. 

Hab. in aquis dulcibus per Europam passim; etiam in farina 

fossili ad «Santa Fiora» Italie (EHRENBERG). — Var. laticeps 
Gutw. Bacill. Tatrens. p. 6, n. 32: valvis 18 » 6, apicibus 3,75 p. 
latis; facie connectivali 7,5 ». lata. In montibus tatrieis (RAcr- 
BORSKI sec. GUTWINSKI). 
596. Navicula incerta Grun. in V. H. Syn. p. 107, t. 14, £. 43. — 
Valvis lineari-lanceolatis, apicibus subattenuatis, 15 2 6; striis co- 
stiformibus, robustis, rhaphen fere attingentibus, subremotis, circi- 
ter 15 in 10 ». 

Hab. in aqua marina ad «Blankenberghe» in Belgio (VAN 
HEURCK). 


Ct 
eo 
Ct 


596 


166 Bacillariee, Navieulaces, Navieula. 

597. Navicula Seminulum Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 552, t. 2, t9; 
f. 2, O' Meara Ir. Diat. p. 418, t. 34, £. 37,. V. H, Syn.'p. 10728 
f. 85, 9 a! (et var. f. 9 5.et f. 10) [non Schum. P. D.. 186222329; 

f. 44]. -—- Valvis sublinearibus, medio inflatis, apicibus obtuso-ro- 
tundatis, cire. 12-15 z 4-4,5; striis transversis pro ratione validis, 
radiantibus, punctatis, 20 in lO »., rhaphen quasi attingentibus, 
circa nodulum centralem quadrangularem majusculum abbreviatis 
et hic aream hyalinam stauriformem linquentibus. 

Hab. in fontibus rivulisque Austrie passim (GRuNOW), Galicie 
(TvNIECKI sec. RACIBORSKI); ad «Bruxelles» Belgii (DELOGNE). 

598. Navicula minima Grun. in V. H. Syn. p. 107, t. 14, f. 15, Typ. 598 
n. 142, — Valvis linearibus, apicibus rotundatis, 15 v 4,5; striis 
iransversis radiantibus, 26 in 1O &., rhaphen attingentibus, mediis 
valde abbreviatis et remotioribus. 

Hab. in aqua dulci in ampulla asservata, ad « Bruxelles» Del- 
gii (DELOGNE). 

599. Navicula atomoides Grun. in V. H. Syn. pag. 107, t. 14, f. 12, 999 
Typ. n. 219. — Valvis ellipticis, 8 2 4; striis subtilibus, leniter ra- 
diantibus, 13-15 in 10 »., rhaphen fere attingentibus sed prope 
nodulum centralem abbreviatis et hie pseudostaurum plus minus 
longum efficientibus; frustulis sepe 3-4-conjunetis. 

Hab. in aqua dulci in aquario quodam ad «Anvers» Belgii 
(VaN HEURCK). — Cfr. var. subserians Grun. in V. H. Syn. t. 14, 
f. 11 5 et var. (absque nomine) V. H. Syn. t. 14, f. 11 a, 13-14. 

600. Navicula Atomus (Kuetz.) Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 552, 600 
t. 2, £. 6 a-g, V. H. Syn. p. 107, t. 14, f. 24!, Synedra Atomus 
Naeg. in Kuetz. Species 1849, p. 40, A«mphora? Alomus Kuetz. 
Bacill. p. 108, t. 30, f. 70. — Valvis ellipticis, 4-10 z 2,5-4, tenui- 
ter siliceis, rhaphe robusta, nodulo centrali, mediocri, suborbieulari ; 
striis transversis subtilibus, eximie radiantibus, circiter 30 in 10 ».; 
frustulis e facie connectivali visis hinc inde leniter cuneatis. 

Hab. inter Oscillarias et alias algas locis humidis passim, 
imprimis in Germania, Helvetia, Belgio, Galicia, montibus Tatricis. 
601. Navicula Nigri De Not. in Hedwigia 1872, p. 138, Erb. critt, 601 
ital. n. 1632. — Frustulis e facie connectivali visis exacte paral- 
lelogrammicis, valvis ellipticis vel elliptico-oblongatis, vix 10 vw. 
longis, nodulo centrali valido; substauroideo; striis transversis 

segre conspicuis, radiantibus, medio rhaphen non attingentibus. 
Hab. in aqua dulei in Italia boreali (F. NEGRI). 
602. Navicula falaisensis Grun. V. H. Syn. p. 108, t. 14, fig. 5. — 002 


Bacillariee, Navieulace:e, Navieula. 167 

Valvis anguste lanceolatis, circiter 25 &. longis, apicibus subrostra- 

lis; striis pro ratione robustis, circiter 20 in 10 v., rhaphen non 

attingentibus et circa nodulum centralem aream parvam hyalinam 
rotundatam linquentibus. 

Hab. in aquis duleibus ad «Falaise» Gallie (BRÉBISSON), ad 


«Bouillon» Belgii (DELOGNE) — A XNavécula eai Kuetz. caute . 


dignoscenda. 


603. Navicula Bulnheimii Grun. in V. H. Syn. p. 108, t. 14, f£. 6 a. 60: 


— Valvis angustissime lanceolatis, circiter 20 v. longis, apicibus 
subacutis; striis tenuibus, parallelis, circiter 30 in 10 u., duabus 
mediis validioribus. 

Hab. in aquis marinis ?[locus mihi desideratur]. — Var. bel- 
gica Grun. in V. H. Typ. n. 113: valvis paullo obtusioribus; facie 
connectivali latiori, zona connectiva longitrorsum subtiliter striata. 
In aqua marina pr. «Ostende» Belgii (VAN HEURCK). 

604. Navicula microrhynchus Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. Palzont. 
(Esterr. Ung. u. des Orients 1882, p. 149, t. 30, f. 46. — Valvis 
parvis, anguste lanceolatis, apicibus tenuibus productis, nodulo cen- 
irali minutissimo; striis transversis subparallelis, delicate puncta- 
tis, in valve medio 16, in apicibus 17 in 19 y. 

Hab. fossilis hinc inde (GnuNow). — Navicule Bulnheimzi 
Grun. proxima, 

605. Navicula exilissima Grun. in V. H. Syn. p. 108, t. 14, f. 30. — 
Valvis lineari-subellipticis, 5-10 &«. longis; striis transversis subti- 
libus, radiantibus, circiter 40 in 10 &., mediis paullo remotioribus. 

Hab. in aquis duleibus ad « Groenendael» Belgii (DELoGNE). 

606. Navicula lepidula Grun. in V. H. Syn. p. 108, t. 14, f. 42. — 
Valvis anguste linearibus, circiter 20 z 6, apicibus rotundatis; no- 
dulo centrali, area hyalina evidenti cincto; striis transversis rha- 
phen fere attingentibus, parallelis, subtilibus, 27-30 in 10 p. 

Hab. in aquis dulcibus ad « Groenendael» Belgii (DELOGNE). 

607. Navicula cryoconites Cleve Diat. Vega p. 473, t. 32, f. 44. — 
Valvis ellipticis, 34 » 11, apicibus obtusis; striis transversis parai- 
lelis, 22 in 10 »., in medio valvas absentibus obsoletisve, 

Hab. ad Caput «Wankarema» (Exped. VEGA). — Var. sub- 
protracta Cleve l. c. t. 52, f. 46: valvis rhomboideis, 323 » 7, api- 
cibus productis, subcapitatis; striis 22 in IO v. Cum specie. — Var. 
semiperfecta Cleve l. c. t. 32, f. 45: striis 24 in 10 »., dimidiam 
valvam tantum occupantibus. Cum specie. An huc pertinet ut va- 
rietas Navicula Wankaremc«e Oleve Diat. Vega p. 473, t 37, f. 47. 


604 


605 


606 


607 


168 Bacillariee, Naviculaceze, Navicula. 

608. Navicula Baculus Cleve Diat. Vega p. 474, t. 32, f. 51. — Val- 6og 
vis linearibus, elongatis, 65 v 7, apicibus rotundatis, rhaphe lata, 
nodulo centrali parvo; striis transversis parallelis, 19 in 10 p., in 
valve medio absentibus, plerumque medio interruptis. 

Hab. ad Caput «Wankarema» (Exped. VEGA). — Affines sunt 
Navicula Fislula A. Schm. et Navicula ?nconspicua Greg. 

609. Navicula? gallica (W. Sm.) Lagerst. Spetsb. Diat. 1872, p. 93, 909 
V. H. Syn. p. 108, t. 14, f. 39, Typ. n. 47, Diadesmis gallica W. 
Sm. in, Ann. Nat. Hist. ser. II, vol. XIX, pag. 11, t. 2, f. 16. — 
Frustulis 2-12 in fascias conjunctis; valvis lineari-ellipticis vel 
linearibus, 8-17 2 3-5, medio subtumidis, apicibus obtuso-rotunda- 
tis, secus marginem longitrorsum margaritis magnis subremotis do- 
natis; rhaphe zona hyalina, tenui, prope nodulum centralem sub- 
dilatata cincta; striis tenuiter radiantibus, subtilissimis, discretis, 
circiter 28 in lO x. 

Hab. in aquis dulcibus passim in Gallia, Britannia, Belgio, 
Spetsbergia etc.; in mari adriatico (Grunow, f. mnor). 

610. Navicula Flotowii Grun. in V. H. Syn. p. 109, t. 14, f. 41. — 610 
Valvis linearibus, 15 4. longis, apicibus rotundatis, medio tumidis ; 
rhaphe zona hyalina, evidenti, medio valde dilatata cincta; striis 
iransversis radiantibus, subtilibus, 35 in 10 ». 

Hab. in aquis dulcibus ad «Frahan» Belgii (DELOGNE). 

611. Navicula contenta Grun. in V. H. Syn. p. 109, t. 14, f. 3l (sub 611 
nom. JN. trinodis) — Valvis linearibus, 7-10 z 2-2,5, medio apici- 
busque tumidis; rhaphe zona hyalina evidenti, vix cirea nodulum 
centralem dilatata cincta; striis transversis delicatissimis, subparal- 
lelis, circiter 26 in lO p. 

Hab. locis humidis ad « Rochehaut» Belgii (DELOGUE). — Var. 
biceps V. H. Syn. p. 109, t. 14, £. 31 5: a typo differt valvis me- 
dio vix vel non tumidis. Ad « Groenendael» Belgii (DELOGNE). 

612. Navicula incurva Greg. Micr. Journ. IV, 1856, p. 8, t. IL, f. 26, o1? 
Donk. B. D. p. 38, t. 6, f. 2, O' Meara Ir. Diat. pag. 377, t. 9l, 

f. 56 non Auerswald. — Valvis lineari-oblongis, medio leviter, sub 
polis valde constrictis, apicibus subcapitatis, truncato-rotundatis ; 
striis non distinctis; nodulo centrali oblongo, rhaphe valida. 

Hab. in Scotia in flumine «Findhorn, Lochleven» (GREGORY), 
in Hibernia (O' MEARA). — Var. ?minor Gutw. Mat. fl. Galicyi 
1890, p. 22, t. 1, f. 18: valvis 38,4 v 14,4, medio 12 p. latis, api- 
cibus 2,4 v. latis, non capitatis; striis transversis nullis, longitu- 
dinalibus quaternis inter rhaphen duplicem et latera medium te- 


Baeillariee, Navieulacez, Navieula. 169 
nentibus; nodulis terminalibus parvis, nodulo cenirali tenui, elon- 
gato. In fluvio «Prutho» ad «Mikulince» prope «Sniatyn» Gali- 
cie austriacz;e (GUTWINSKI). 

613. Navicula Lineola Grun. Diat. Fr. Jos. Land pag. 52, tab. A, 
fig. 45-46 nec Ehr. Ber. 1813, p. 104. — Minuta, brevissima, val- 
vis anguste linearibus, 16-(51) 2,5-3, apicibus rotundatis, nodulo 
centrali minutissimo. 

Hab. ad fragmentum glaciei in mari arctico (GRuNow). — Na- 
viculc perlepide Grun. simillima sed usque ad apices rotundatos 
valvas squilatas przebens. 

614. Navicula perlepida Grun. Diat. F7. Jos. Land p. 52, t. A, f£. 44. — 
Minuta, levissima, valvis anguste linearibus, 20-34 v 2-3,3, apicibus 
parum productis rotundatis, nodulo centrali minutissimo oblongo. 

Hab. ad fragmentum glaciei in mari arctico (GRUNOW). 

615. Navicula granum-avena Schum. Preuss. Diat. 1867, p. 56, t. 2, 
f. 96. — Minima, valvis anguste menisciformibus, 12-15 v 2-3, no- 
dulo centrali oblongo-elliptico; striis subradiantibus, 18 in 10 v». 

Hab. in portu pillawensi et in mari baltico (SCHUMANN). 

616. Navicula casertana De Not. in Hedwigia 1872, XI, p. 138, Erb. 
eritt. ital. n. 1560. — Parva, frustulis e facie connectivali visis 

, lineari-oblongis, apicibus eximie constricto-capitellatis, nodulo cen- 
irali parvo rotundato, margine subtilissime granulato instructis ; 
striis transversis pertenuibus, vix nisi ad medium conspicuis. 

lab. ad «Caserta» Italie (DE NomARIS). 

617. Navicula debilissima Grun. Diat. Fr. Jos. Land pag. 52, t. A, 
fig. 42. — Minutissima, valvis late lanceolato-ovatis, levissimis, 
nodulo centrali minutissimo. 

Hab. ad fragmentum glaciei in mari aretico, raro (GRUNOW). 

618. Navicula Juergensii IKuetz. Dac. p. 93, t. 3, f. VIII, Rabenh. S. D. 
p. 38, t. 6, f£. 79, Fl. Eur. Algar. I, p. 173. — Valvis parvis, 36- 
38 gu. longis, elongato-ellipticis, apicibus obtusis, nodulo centrali 
obsoleto et striis transversis destitutis, frustulis e facie connecti- 
vali visis late linearibus, utroque fine truncatis. 

Hab. in aqua salsa insulaó. « Wangerooge» Germanie (KunkT- 
ZING). — Species incerta. 


619. Navicula Subula Kuetz. Bac. t. 30, f. 19, Lag. Boh. Diat. p. 44, 


O' Meara Ir. Diat. p. 371, t. 31, f. 40? — Valvis elongatis, ad 220 
u. longis, anguste lanceolatis, gracilibus, ad utrumque finem atte- 
nuatis et acutatis, longitudinaliter lineolatis, apicibus acutis, nodu- 
lo centrali oblongo, subvalido ; striis transversis....? 


617 


619 


170 Bacillarieze, Navieulacece, Navicula. 
Hab. in mari Baltico (KuzTziNG); ad oras Hibernicze (?O' MEARA) 
et Bahusie (LAGERSTEDT). 


620. Navicula Janischiana Rabenh. Diat. Hond. p. 10, t. IT, f. 15. — 620 


Valvis oblongis, medio constrictulis, apieibus subproduetis, 77-78 z 
20; striis transversis nullis («an tantum inconspicuis ? »). 

Hab. singulatim inter DZatomeas marinas ex Honduras (Krn- 
CHENPAUER]). 

6021. Navicula minutissima Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 552, t. II, 
f. 3, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 190, Schum. Preuss. Diat, 1869, 
t. 2, f. 21, non Navzcula méinulissima Rabeuh. alibi nec Synedra 
minwlissima Kuetz. — Valvis minutulis, lineari-oblongis, 8-12 v 
3-9,5, apicibus obtusis; nodulo centrali nmiedioeri suborbiculari ; 
striis transversalibus subparallelis, tenuissimis, ultra 22 in 10 y. 

Hab. in aquariis inter algas diu asservatas (GRUNOw); in 
aquis duleibus Galiei:& (GUTWINSKI), montium tatrensium (ScHu- 
MANN), Polonie (ToNpERA sec. GUTWINSKI). — Plane ignoro quid 
vero sit Navicula minultissima Rabenh. Süssw. pag. 39, tab. VI, 
fig. 80 ita descripta: valvis minutissimis, 1-3 («?») v. longis, no- 
dulo centrali distincto. In aqua dulei ad «Sabzt Buschom » Persic 
australis (L. RABENHORST). 

622. Navicula parvula H. L. Sm. Sp. T. n. 304, A. Q. J. M. 1878, 
p. 14, t. 3, £. 4, in Hedwigia 1879, pag. 29. — Frustulis parvis, 
linearibus, apicibus rotundatis, 12,5 z 3,5-4, valvis lanceolatis, api- 
cibus acutis; striis divergentibus, 16 in 10 v. 

Hab. ad « Villerville» Gallis. 

623. Navicula inconspicua Greg. Diat. of the Clyde pag. 6, n. 3, t. I, 
f. 3. — Valvis linearibus, medio leniter dilatatis, apicibus obtuso- 
rotundatis et nodulo centrali et rhaphe longitudinali validissimis, 
ultima medio interrupta; striis delicatissimis, radiantibus. 

Hab. in Scotia (GREGORY); prope «Sniatyn» Galieie (?GurT- 
WINSKI). 

624. Navicula Thomasii Schum. in Kónigsb. Sehrift. 1862, p. 182, 
t. VIII, f. 47, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 187. — Valvis parvis, 
cocconeiformibus, ellipticis, 12-25 x. longis, transverse striatis, utro- 
que fine rotundatis, nodulo centrali distincto, rotundato, rhaphe va- 
lida, recta, utrinque stria longitudinali parallela leviter curvata; 
striis transversis 9-9!/; in 10 v., strias longitudinales attingentibus. 

Hab. prope Regiomontum Borussie, in succino (D.* C. THoMags). 
— «An Cocconeis? ». 

G25, Navicula Saugerri Desmaz. Notice XXV in Ann. des Sc. Crypt. 


621 


624 


625 


| 


Bacillariee, Navieulaees, Navieula. 1/9 
de France ed. nov. n. 506, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 173, V. 
H. Syn. t. 14 f. 8, a [et tab. 14, f. 16, 5, var.]. .— Valvis minu- 
tissimis, 12-15 z 2,5-5,5, levibus, lanceolato-ellipticis, apicibus ob- 
tusis vel parum acutis; striis non visibilibus. 
Hab. in aqua antlie inclusa in lagena (SAUGERRES). 

626. Navicula crassula Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. p. 890, Rabenh. 
Fl. Eur. Algar. I, p. 195. — Valvis ellipticis, 26-36 v. longis, me- 
dio tumidis, apicibus capitatis, obtusis; frustulis e facie connectivali 
visis, late linearibus, utroque apice truncatis; striis.....? 

Haó. in aquis dulcibus in Helvetia (NAEGELI) et Galicia (? Gur- 
WINSKI). 

627. Navicula undosa Ehr. Verbr. pag. 131, t. IT, rr, f. 10, Mierog. 
IUISN XIX, qinof..90, Kuetz.Bacill. :pud0Lls:4. 28;5£.:89, Babenh. 
Süssw. Diat. t. VI, f. 56, Fl. Eur. Algar. I, pag. 209, Navicula 
Cosmaria Bréb. mser. — Valvis parvis, 20-26 v. longis, sublatis, 
iriundulatis, medio tumore latiori, apicibus constrictis, obtusis; striis 
transversis indistinctis, longitudinalibus subtilissimis; nodulo cen- 
irali oblongo. 

Hab. iu Gallia, Hispania, Hibernia; in America (EHRENBERG). 

628. Navicula nuda Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 51, t. 6, f£. 108. 
— Valvis anguste lanceolatis, elongatis, 57,5 v. longis, medio 7 p. 
ad polos leniter productos subeapitatos 2 v. latis; striis inconspicuis. 

Hab. fossilis ad «Czekehàsa» Hungaris. 


629. Navicula ignobilis Pant. Foss. Bacill. Ung. II, pag. 48, t. 25, 6: 
f. 367. — E parvulis, valvis ellipticis 12 z 4,5; striis transversis 
15 in 10 p. 

Hab. fossilis ad « Kavna» et in stratis marinis vallis « Bremia » 
Hungariz. 

630. Navicula' elongatula Pant. Foss. Dacill. Ung. II, pag. 45, t. 2, 

f. 40. — Valvis oblongo-ellipticis, angustis, 21 2 8, ad polos obtu- 


sis; striis 20 in 10 »., ad medium abbreviatis et tunc aream cen- 
iralem levem circularem linquentibus. 
Hab. fossilis ad «Gyóngyós-Pata» Hungaris. 

651. Navicula bahusiensis Grun. Diat. Fr. Jos. Land p. 51, Navzcu- 
ia minuscula var. buhustensis Grun. in V. H. Syn. t. 14, f£. 2, 
N. minuscula var. istriana Grun. in V. H. Syn. t. 14, f. 4. — 
Habitus Navicule minuscule Grun. [que aquz dulcis incola] sed 
major, validius striata. 

Hab. ad oras Bahusicee (GnuNow) et Istriae (GRuNOW). — Adest 
quoque var. arctica Grun. Diat. Fr. Jos. Land p. 52, t. I, f. 43: 


621 


628 


630 


172 Bacillariee, Navieulaeesx, Navieula. 
minuta; valvis late ovato-lanceolatis, obtusis, 20-21 z 9,5, polis ob- 
solete productis, rotundatis, nodulo centrali parvo; striis transver- 
sis tenuibus, 20-22 in 10 m., radiantibus. Ad fragmentum glaciei 
maris arctici. 

632. Navicula leptorhynchus Ehr. Verbr. p. 130, Rabenh. Süss. Diat, 
p. 40, Kuetz. Dacill. pag. 95. — Levissima, parva, valvis lineari- 
lanceolatis, apicibus longe rostratis, rectis, subacutis. 

Hab. in aquis dulcibus in Mexico (EHRENBERO). 

633. Navicula cyclophora Castrac. Diat. Challenger p. 31, t. 28, f. 18, 
Notarisia 1889, p. 687. — E minimis, valvis elliptico-subinflatis, 
12210 (ex icone), apicibus obtuso-rotundatis; striis radiantibus; 
cyclo laterali ad nodulum centralem precsente. 

Hab. in mari Antarctico inter ins. « Kerguelen» et «Heard» 
(Exped. CHALLENGER). — Ofr. Castr. Cielof. 1889. 


Hue aecedere videntür. 


634. Navicula Fistula ^. Schm. Nordseef. p. 90, t. II, f. 29. 
Hab. ad «Hvidingsoe» (A. ScHwipr). 

635. Navicula minuscula Grun. in V. H. Syn. t. 14, f£. 3. 

636. Navicula muralis Grun. in V. H. Syn. t. 14, £. 26-28. 


XXIV. PsEUDOPLEUROSIGMA. Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 46. 


637. Navicula Rotaeana (Rabenh.) Grun. in V. H. Syn. t. 14, f. 17, 6 


Slauronez: Roiaeana Rabenh. in Hedwigia I, p. 103, t. 13, f. 7, 
Alg. n. 505, Fl. Eur. Algar. I, p. 249, Grun. in Wien. Verhandl. 
1860, p. 565, t. 4, f. 14, Stauroneis minula Kuetz. Species p. 89, 
Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 249? — Valvis ex ovato late lan- 
ceolatis, 12-24 wv. longis, apicibus rotundatis, obtusulis, area trans- 
versa levi valvarum marginem utrinque attingente vel subattin- 
gente; striis transversis delicatissimis, 18-23 in lO vp. 

Hab. in molis aquariis prope « Bergamo» Italizte (L. RoTA), in 
fossis rivulisque ad «Menton» Gallie (BomrTOHER), Thuringiz, 
Helvetie, Saxoniw, Lusatic superioris, Nassoviv, Holsatizte (RKABEN- 
HORST, KUETZING), in Austria inferiori (GRUNOW); in « Majskowa» 
Galiei:e (GUTWINSKI). 


638. Navicula Q'-Mearii Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 61, Cl. Diat. c 


Vega p. 496 (f. typica). — Valvis lanceolatis, 59-68 z 9-11,5, re- 
ctis, apicibus subacutis, rhaphe recta, nodulo centrali minutissimo; 
striis transversis leniter radiantibus v. subparallelis, 17 in 10 g.; 
striis longitudinalibus rectis, 20 in 10 vp. 


633 


636 


Bacillariez, Navieulace:e, Navicula. 173 

Hab. ad insulas « Seyschellen» et Australiam (GnuNow). — Habi- 
tus Pieurosigmatis vitrei, quod Grunow ad Naveculas adscribendum 
putat. — Var. labuensis Cleve Diat. Vega p. 496: valvis ellipti- 
cis, 72 z 15, apicibus rotundatis; striis transversis 17 in 10 v., lon- 
gitudinalibus 21 in 10 v. Ad «Labuan» Bornei raro (CrgvE). — Var. 
minor Cleve Diat. Vega p. 496: valvis 50 z 11; striis transversis 
16 in 10 »., leniter radiantibus, longitudinalibus 18 in 10 &. Ad 
«Port Jackson» rarius (CLEvE). — Species Navécule Vegee Cleve 
proxime accedens. 

639. Navicula Vega Cleve Diat. Vega p. 474, Pleurosigma Kjellmanii 639 
Cleve in Cl. et Gr. Arct. Diat. 1880, pag. 14, 60, t. 4, f. 80. — 
Valvis angusie ellipticis, 168 z 26,5, rectis, rhaphe recta; striis sub 
angulo recto insimul intersectis; striis transversis 14, longitudina- 
libus 15 in 10 »., in media valv: parte paullo introrsum arcuatis. 

Hab. in mari Kariano. — Color frustuli ecerulescens. — Var. 
subconstricta Grun. in Cleve Vega Diat. p. 474: valvis linearibus, 
marginibus parallelis, medio subconstrictis; striis transversis 15!/, 
longitudinalibus 14'/, in 10 v. Ad Caput « Wankarema ». 

640. Navicula heteroflexa Pant. loss. Dacill. Ung. I], pag. 47, t. 2, 640 
f. 34. — Valvis lanceolato-productis, 74 z 11, polis rotundatis; 
striis subtilissimis, 28 in 10 »., arcuato-radiantibus, rhaphe dire- 
cta ad polos heteroflexa. : 

Hab. fossilis locis pluribus Huagarise. — Var. constricta Pant. 
loc. cit. t. 2, f. 27, 33: valvis medio leniter constrictis, 50-62 vw. 
longis, ad medium 11-12 v». latis, polis productis subcapitatis, striis 
20-90 in 10 ». Fossilis ad «Szurdok-Püspóki» Hungaris. —- Var. 
minor Pant. loc. cit. t. 9, f. 162: valvis 48» 9,5; striis 221/,-25 
in 10 v. Cum varietate precedente. 


Hue pertinere videntur: 


641. Navicula flamma ^. Schm. Atlas t. 42, f. 27-28. 641 
Hab. in fluvio «Demerara» (A. Scnwipr). 

642. Navicula flammula A. Sehm. Atlas t. 42, f. 20. 642 
Hab. in fluvio «Demerara» (A. Scuwipr). 

643. Navicula abnormis Grun. Cfr. in hoe volumine n. 447. 643 


XXV. QUADRISERIATZE Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 29. 


Obs. Sectio hzc addenda amplectitur species habitu valde diversas 
(an ergo servanda sit?). 


644. Mavicula Powellii Lewis New or Rar. Sp. of U. S. 1861, p. 7, 644 


174 ; Baecillariee, Naviculace:z, Navieula. 
tab. 2, f. 2, Navicula Vidovichiz Grun. in Wien. Verhandl. 1363, 
p. 150, t. 13, £. 4! — Major, valvis linearibus, oblongis, 90-125 
z 20-26, medio levissime constrictis, apicibus cuneatis; striis trans- 
versis validis, 6-6U, in 10 v, linea levi margini approximata et 
area oblonga levi nodulum centralem ambiente interruptis. 

Hab. in fundo maris adriatiei ad «Castel Muschio» (LoRENZ) ; 
ad oras Americe fcederatze (Lgwis). — Var. gallapagensis Cleve On 
some new or littie known Diatoms p. 11, t. III, f. 30 nec Navécula 
gallapagensis Cleve: valvis lineari-oblongis, 50-90 z 13-21, api- 
cibus cuneatis; striis transversis erassiusculis, subparallelis, 8'/5 in 
10 »., in utroque latere rhaphes per areas lineares interruptis. Ad 
insulas Gallapagenses (Exped. EUGENIE). 

645. Navicula egyptiaca Grev. in Trans. Mier. Soc. 1866, p. 127, 
t. 12, f£. 16-17. — Valvis elongatis, angustis, convexis, 120-150 
v. longis, apicibus ellipticis subacutis, gradatim leniterque medio 
constrictis, fascia lineari lanceolata costarum brevium latarum in- 
ter marginem et rhaphen presente, ad nodulum interrupta, fascia 
alia costarum ad marginem praesente; costis circiter 4 in 10 x». 

Hab. in stomacho Holothuriz ad oras ZEgypti (BAKER, - 
NORMAN). 

646. Navicula Zanardiniana Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 525, 6 
t. I, £. 12, Pinnularia Zanardiniana Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, 
p. 219. — Valvis elongatis linearibus, circiter 150 z 16-18, medio 
leniter constrictis, apicibus cuneatis; costis validis, parallelis vel 
subparallelis, remotis, 5-5'/5 in 10 »., suleo longitudinali in utro- 
que latere uno, leviter undulato interruptis; nodulo centrali me- 
diocri, oblongo, area oblonga cineto. 

Hab. in mari Adriatico inter Cystoseiras prope «Fiume» 
(LoRENZ). 

647. Navicula Wittii Grun. in Cleve On some new or little known 
Diatoms p. ll, t. III, f. 31. — Navicule Powellit Lew. proxima, 
valvis elliptico-oblongis, medio leniter constrictis, apicibus subcu- 
neato-rotundatis; striis transversis ter interruptis h. e. fascias 4 
effieientibus, 8 in 10 »., vix radiantibus; rhaphe recta. 

Hab. in Brasilia (GRuNOoWw). — Navicule Zanardiniance Grun. 
affinis. 

648. Navicula amica Cleve et Grun. in Cleve On some new or little 
known Diatoms p. 12, t. III, f. 37. — Valvis medio constrietis, 
75 223, apicibus cuneatis; striis 7'/, in 10 ;»., subparallelis, levi- 
bus; seriebus 2 interioribus striarum medio interruptis, 


Bacillarieze, Navieulaeezx, Navicula. 175 
Hab. ad insulam «Tahiti» (Exped. EuGENIE). 

649. Navicula quadriseriata Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 12, t. 3, f. 32. 649 
— Magna, valvis oblongo-ovatis, lateribus parallelis, 90 z 35, api- 
cibus cuneatis; striis transversis levibus, 8 in 10 p., in series 4 
longitudinales haud interruptas dispositis; striis interioribus circa 
nodulum centralem area orbiculari cinctum brevioribus. 

Hab. ad insulas balearicas, rarissime (SOEDERLUND). 

650. Navicula Castracanei Grun. in Cleve On some new or little o50 
known Diatoms p. 12, t. III, f. 33, C. et M. Diat. n. 154. — Val- 
vis elliptico-laneeolatis, 100 2 30, apicibus rotundatis; striis qua- 
driseriatis, 9 in 10 p., serie interiori longitudinali marginibus pa-. 
rallela et a rhaphe discreta. 

Hab. locus desideratur. 

651. Navicula Petitiana Grun. in C. et M. Diat. n. 255, Oleve On eg 
some new or little known Diatoms pag. 12, t. IIT, f. 34. — Val- 
vis elliptico-lanceolatis, 70 z 20, medio leniter gradatim constrictis, 
apicibus subeuneato-rotundatis; striis transversis quadriseriatis, 11 
in 10 j., serie interiori longitudinali valvae marginibus parallela 
et a rhaphe discreta. 

Hab. locus desideratur. 

652. Navicula biseriata Petit Cat. p. 23, t. 4, f. 15, J. R. M. S. 1878, 652 
p. 241, t. 14, £f. 15, Hedwigia 1878, p. 129. — Valvis lanceolatis, 
99-74 z 17,5, apicibus attenuatis rotundatisque, rhaphe apices non 
attingente, nodulis centrali terminalibusque, distinctis; striis trans- 
versis radiantibus, interruptis, in uno latere noduli centrali absen- 
tibus et tunc hemistaurum efficientibus; frustulis e facie connecti- 
vali visis medio constrictis et sirias in margine valve interruptas 
ostendentibus. 

Hab. in fretu «Foveaux» insule «Campbell». — Navézculc 
Iichardsonianc O'-Meara proxima. 

653. Navicula Richardsoniana O'-Meara Ir. Diat. p. 389, t. 32, f. 33. 65: 
— Valvis angustis, ellipticis, 58-60 2 14-16, apicibus rotundatis; 
fascia interiori striarum lata, exteriori angustissima; siriis trans- 
versis subeostatis, remotiusculis, radiantibus. 

Hab. intrà stomachum Ascidiarum ad «Broadhaven Bay, 
Co. Galway» Hibernie (O'-MEARA). — JNaviculam. nztescentem 
quodammodo in mentem refert. 

654. Navicula Eugenie A. Schm. Atlas t. 8, f. 44-45, Cleve On some 654 
new or little: known Diatoms pag. 7, t. II, f. 16, O'M. Ir. Diat. 
pag. 995, t. 92, £. 17?, Navicuia Schinidti? O' Meara nec alior, — 


Ie! 


176 Bacillarieze, Navieulacese, Navieula. 

Valvis valde convexis, linearibus, 85-100 z 17, apicibus rotundatis; 
striis transversis crassis, costatis, 9 in lO v., radiantibus, rhaphen 
attingentibus, linea margini parallela interruptis, rhaphe undula- 
ia; nodulo centrali area parva cincto; nodulis terminalibus elon- 
gatis. 

Hab. ad insulas Gallapagenses (Exped. EUGENIE). 

655. Navicula denticulata O' Meara in Quart. Journ. Mier. Se. 1867, 655 

p. 115, t. 5, f. 2. — Valvis oblongis, 75-80 2 32-35, medio pro- 

funde constrictis; striis costatis potius quam moniliformibus, mar- 

ginalibus, eximie in utroque latere interruptis. 

Hab. ad oras occidentales Hibernie, (O' MEARA). — Nacv?culc 

cgypliacc Grev. similis, sed notis allatis dignoscenda. 
6. Navicula Musca Greg. Diat. of Clyde p. 7, t. I, £. 6, Rabenh. 656 
Fl. Eur. Algar. I, p. 204, Donk. Br. Diat. p. 50, t. 7, f. 6, O' M. 
Ir. Diati p. 399, t; 33; £:25,UA. Schme Nords:! Diat- ton NES, 
Navicula Donkinza O' M. Ir. Diat. p. 398, t. 33, f. 20. — Valvis 
pandurzformibus, 50-50 z 25-28, lobis subtriangularibus, apicibus 
cuneato-acutatis; striis moniliformibus, radiantibus, abbreviatis, 
marginem ornatum formantibus, circ. 7 in 10 &, nodulo centrali 
definito transversaliter oblongo, area oblongo-lanceolata sublevi 
cineto. 

Hab. ad oras Scotizte (GREGORY, DoNkrN), Hiberni: (O' MgARA), 
Bahusie (LAGERSTEDT) — Species ad Navéicuíam constrictam 
Grun. nonuullis characteribus accedens, forte, praeeunte Donkin, 
eadem. Quid vero sit Navicula Muwsca Ehr. a claro Cleve (On 
some new or little known Diat, p. 12) memorata plane. ignoro. 
657. Navicula mirabilis Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 31, t. 2, f. 21, 657 

non JNavécula mirabilis Castracane. — Valvis pandurseformibus, 
71,9 z 28,5-29, ad contrictionem 19-20 p. latis, lobis ovoideo-lan- 
ceolatis, apicibus obtusis; striis transversis leniter radiantibus, circ. 
9 in 10 in »., utrinque sulco longitudinali levi margini valvze pa- 
rallelo in partes 2 discretis; rhaphe recta, ad apices paullo incur- 
va; nodulo centrali angusto, male definito; areis levibus in utro- 
que latere rhaphes singulis, subfalcatis, obscuris. 
Hab. in mari ad «Colombo» insule Ceylon: (CRAVEN). 

658. Navicula blanda A. Schm. N. Diat. p. 90, t. 2, f. 27, Lagerst. 658 
bohusl. Diat. p. 31. — Navicule Witli Grun. proxima, area levi 
cirea nodulum centralem multo majori elliptica; valvis 60-113 z 
13-18, medio non constrictis sed ambitu anguste ellipticis; striis 
iransyersis (teste Lagerstedt) 7-8 in 10 y. 


(en) 
pol 


Bacillarieze Naviculaces, Navicula. 177 

Hab. ad «Hvidingsoe» (A. ScnwipT); ad «Fiskebáckskil » Ba- 
husizee (LAGERSTEDT). 

659. Navicula latefasciata Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 29, t. 1, 6:59 
f. 21, Cl. Diat. Vega p. 465. — Valvis linearibus, 60-93 z 12-17, 
apieibus rotundatis; striis transversis magno spatio in medio caren- 
tibus et striola longitudinali margini adproximata singula utrin- 
que interruptis, medio subradiantibus, dein transversis et ad apices 
circa nodulos valde evolutos radiantibus, 16-20 in 10 y. 

Hab. ad psninsulam «Jamal», raro (LUNDSTROEM); in mari 
adriatico, haud raro (GRuNOw). — Cirea nodulum centralem adsunt 
nonnumquam rudimenta striarum carentium. 

660. Navicula subdivisa Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 29, t. 1, 660 
f. 20, Cl. Vega p. 464, Dannf. Diat. Balt. p. 27. — Valvis lineari- 
oblongis, 29-41] z 7, apicibus rotundatis; striis transversis paralle- 
lis, 19-2] in 10 p. 

Hab. ad psninsulam «Jamal» (LuNDSTROEM); in mari baltico 
(GRuNOow, JunLIN-DANNFELT) et in Normandia (GRuNOow). — Na- 
vicwle consimili A. Schm. proxima, ab hac specie differt magni- 
tudine multo minori, striis transversis confertioribus, linea media- 
na longitudinali levi angustiori. 

661. Navicula consimilis A. Schm. Nord. Diat. pag. 91, t. II, f. 46 661 
(absque diagnosi), Atlas t. 2, f. 46. — Valvis oblongis, lateribus 
parallelis, apicibus cuneatis; striis transversis subhorizontalibus, 
prope apices leniter radiantibus, utrinque sulco margini parallelo 
eximie interruptis, medio carentibus et tune aream subquadratam 
linquentibus; facie connectivali rectangulari, angulis rotundatis. 

Hab. ad «Hvidingsoe, Soelsvig» (A. ScmwrpTr). — Longitudo 
valvarum fere Navzcule blande M. Schm. 

662. Navicula &mula Grun. in A. Schm. Nords. Diat. p. 91, t. IT, f. 47 662 
(absque diagnosi) — Valvis ambitu Navicwlam consimilem A. 
Schm. omnino referentibus sed quasi duplo minoribus; area levi 
rectangulari (non quadrata); sulcis minus conspicuis. 

Hab. in sinu Campechiano (GRuNOW). 

663. Navicula superimposita ^. Schm. Atlas t. 46, f. 61, Nords. Diat. 603 
p. 90, t. 2, f. 34 (absque diagnosi). — Valvis mediocribus, sublaa- 
ceolatis, apicibus quasi capitatis; striis transversis radiantibus, gra- 
nulatis, utrinque semel interruptis, area cirea nodulum centralem 
irregulari. 

Hab. ad «Hvidingsoe» (A. SCHMIDT). 


664. Navicula Bruchii Grun. in Cleve On some new or little known 664 
12 


178 Baeillariez,, Naviculaces, Naviceula. 

Diatoms p. 13, t. III, £. 35 (absque diagnosi) — Valvis 40 z 12, 
lanceolatis, sub apicibus leniter constrictis, quasi capitatis; striis 
tranversis subcostatis (saltem ex icone) in valve medio rectis ab- 
breviatisque, utrinque irregulariter interruptis. 

Hab. ad ins. « Tahiti» (GRUNOY). 

665. Navicula multiseriata Grua. in Cleve On some new or little 
known Diatoms p. 13, t. III, f. 36 (absque diagnosi) — Valvis 
36 p. longis, formam Navéicule Bruchii prabentibus sed apicibus 
magis constricto-capitatis; striis irregulariter interruptis. 

Hab. ad « Tongatabu» (GRuNOwW). 


666. Navicula Mauleri Brun Diat. Alp. p. 77, t. I, f. 18. — Valvis 666 


elliptico-oblongis, 40-60 &. longis; striis latis, deplanatis, granu- 
latis, 5-6 in 10 »., per lineas longitudinales amplas interruptis; 
nodulo centrali magno, subquadrato. 

Hab. in lacu Genevensi Helvetie (J. BRuN). — Anne hujus 
sectionis? 


607. Navicula sectilis A. Schm. Atlas t. 50, f. 3 (absque diagnosi). « 


— Valvis ellipticis, circ. 136 z 22 (ex icone), apicibus rotundatis ; 
striis transversis subhorizontalibus, rhaphen non attingentibus, 
utrinque sulco margini parallelo interruptis. 

Hab. ad « Whatabevot» (A. ScuwrpT). — Var. horyana Pant. 
Foss. Bacill. Ung. II, p. 53, t. 8, f. 152: valvis elongatis, 72 z 16, 
ad polos rotundatis; striis 10 in 10 »., transversis, validis, sub- 
costatis, per vittam longitudinalem interruptis et sic biseriatis; 
area nuda ad centrum ob strias deficientes valde dilatata. Fossilis 
ad «Bory, Bremia» Hungariz. ] 

668. Navicula zanzibarica Grev. in Trans. Micr. Soc. 1866, p. 129, 
t. 12, f. 22, A. Schm. Atlas t. 2, f. 3 et 3 a. — Magna, valvis 
ellipticis, 170-180 f. longis, apicibus obtusis, paullo productis; 
striis transversis tenuiter moniliformibus, leniter obliquis, circiter 
7 in 10 p., utrinque linea hyalina in series 2 divisis, serie prope 
rhaphen angustissima, lineari, serie vero marginali valde evoluta, 
ambitu lunata, secus directionem transversam noduli centralis ir- 
regulariter maculata. 

Hab. ad «Zanzibar » (H. L. SurrH, WzrssrFLOoG). — Var. zehua- 
na Castr. Diat. Ohallenger p. 31, t. 28, f. 8. Ad «Zebu» insula- 
rum philippinicarum (CASTRACANE). 

669. Navicula Stokesiana O'Meara Ir. Diat. p. 389, t. 32, f. 34. — 
Valvis magnis, 110 z 45, rhombicis, lanceolatis, fascia marginali stria- 
ta lata, fascia interiori striata angusta, elevata; spatio longitudi- 


669 


TR dd quus Cr Aanendidi 


Bacillarieze, Navieulaceze, Navicula. 179 
nali mediano angusto, lineari, in medio lineam angustissimam stau- 
riformen efficiente; sulcis (spatiis hyalinis) in utroque latere stria- 
tulis; striis confertis, punctatis, radiantibus. 

Hab. in stomacho Ascidiarum ad « Roundstone Da et Broad- 
haven Bay» Hibernis. 

670. Navicula decora Grove et Sturt Diatom. Otago, Appendix p. 3, 
t. X, f. 18, Notarisia 1887, p. 352. — Elegantissima, valvis ova- 
libus, 118 2 48, apicibus rotundatis; rhaphe distincta, nodulis ter- 
minalibus lateraliter dilatatis; striis distincte grunulatis, 7-7V/, in 
10 p., parallelis, aream nitidam, angustam, centro expansam in 
utroque raphes latere relinquentibus; striis margines versus spa- 
tio longitudinali nitido sejunctis et ad margines iterum evidenti- 
tibus breviterque costiformibus. 

Hab. fossilis ad « Oamaru» in Nova Zelandia. 

671. Navicula interlineata Grove et Sturt Diatom. Otago I, pag. 3, 
t. XVIII, f. 2, Notarisia 1887, p. 348. — Valvis ovatis, 120 z 75, 
apicibus subaeutis leniterque productis; superficie striis subradian- 
libus, eire. 7 in 10 p., area angusta, diaphana marginibus paral- 
lela in utroque latere ad tertium circ. inter rhaphen marginesque 
interruptis. 

Hab. fossilis ad « Oamaru» in Nova Zelandia. 


APPENDIX 
| Species imperfecte descriptae vel dubie, quoad sectionem incerta. 


672. Navicula Cari Ehr. Inf. pag. 179, Mier. t. XII, f. 20, Pritch. 
Inf. p. 904, V. H. S. t. 7, £. 11. — Valvis levibus, lanceolatis, 44 y. 
circ. longis, gracilibus, aeutis, nodulo centrali rotundo. 

Hab. in schisto siliceo farinaceo montis « Habichtswald » dieti, 
Hassi?. (EHRENBERG). 

673. Navicula? carinata Ehr. in Ber. 1840, p. 18, Mier. t. 7, III, a, 
f. 17-20, Pritch. Inf. p. 905. — Valvis lanceolatis, 125 p. longis, 
linearibus, carina longitudinali dorsuali lata. 

Hab. in terra foliacea bituminosa ad «Geistinger Busch» pr. 
Rhenum (EHRENBERG). 

674. Navicula famelica Castrac. Osserv. Cielof. 1889, p. 9. — Valvis 
elongatis, terdecies longioribus quam latioribus (10 p. latis), gracil- 
limis, medio apicibusque tumidulis, apicibus obtuse rotundatis; 
siriis transversis punctatis, ordine quadrato dispositis, rhaphe ad 
centrum inflexa, 


180 Bacillarieze, Naviculace:x, Navieula. 

Hab. in mari adriatico (F. CASTRACANE). 

675. Navicula microtatos Pant. Foss. Bacill. Ung. I, pag. 27, t. 9, 675 
f. 80, Notarisia 1888, p. 472. — Valvis rotundatis, 16 z 15; striis 
7 in 10 x, brevibus, radiantibus, subtilissime punctatis, linea me- 
dia claviformi; margine subtiliter punetato. 

Hab. fossilis ad « Felsó-Esztergály, Szakal, Szent-Péter» Hun- 
gariz. 

676. Navicula Stylus Ehr. Ber. 1842 et Micr. t. XV, A, f. 36. — Valvis 676 
linearibus, ad 115 z 14-15 (ex icone), apicibus late rotundatis; striis 
indistinctis. 

Hab. fossilis ad «Dawn» Hibernie (EHRENBERG). 

677. Navicula Davidsoniana O' Meara Ir. Diat. p. 361, t. 31, f. 13. — 677 
Valvis late ellipticis, apicibus leniter produetis, apiculatis; striis 
transversis linearibus subtilibus, medio parallelis, apices versus 
paullo radiantibus; nodulo centrali magno elongato; suleis longi- 
tudinalibus distinctissimis, medio leniter expansis. 

Hab. in stomacho Ascidiarum ad «Co. Clare» Hibernia. 

678. Navicula? Filholii Soubeir. Source. sulfur. p. 63, t. I, f. 10 (pes- 975 - 
sima). — Frustulis uno latere deplanatis, 10-20 &. longis, altero 
subtumidis, marginibus levibus. 

Hab. in fontibus thermalibus ad «Olette» montium Pyrenzo- 
rum (SoUBEIRAN). — Icon valde imperfecta de hac specie nihil me 
docet, an Navicula Filholii Soub. ad Libellum aponinum (Kuetz.) 
pertineat. — Fortasse ecdem species sunt L2bellus aponinus 
(Kuetz., Navéicula vichiensis H. et Pet., Navicula Pol? Nic., Na- 
vicula Severini Nic. 

679. Navicula Thumii Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 29, t. 10, f. 85. — 679 
Valvis elongatis, 140 7 30, polis productis rotundatisque; striis 6 
in 10 p., a lineis duabus levibus interruptis; valliculis crenatis; 
volva raphidea lobata, nodulo rotundato, 8 p. diam. 

Hab. fossilis ad «Szent-Péter» Hungarie. 

680. Navicula perlonga Pant. Foss. Bacill. Ung. II, p. 52. — E ma- 680 
ximis, valvis usque ad 500 &». longis, 50 w. latis, ad polos lanceo- 
latis, ad medium leniter inflatis; striis transversis 1O in 10 vp.., pli- 
ca longitudinali interruptis. 

Hab. fossilis ad «Bory» Hungaris. 

681. Navicula grata Pant. Foss. Bacill. Ung. Il, p. 46, t. II, f. 21. — 681 
Valvis elongato-lanceolatis, 84 » 15, polis obtusis; striis radianti- 
bus, rastriformi-flexis, ad polos divergentibus, 11 in 10 x». 

Hab, fossilis ad «Szurdok-Püspóki» Hungaris. 


. A Bacillariez, Naviculaces, Navieula. l8l 

682. Mavicula Vucotinoviczii Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 29, t. 1, 
f.7. — Valvis elongato-lanceolatis, polis productis rotundatisque ; 
striis subtilibus, radiantibus, summis obliquis, linea longitudinali 
levi interruptis, medio 5, ad polos 7 in 10 y. 

Hab. fossilis ad «Dolje» Hungaris. 

683. Navicula Zechenterii Pant. Foss. Bacill. Ung. I, pag. 30, t. 14, 
f. 118, Notarisia 1888, p. 474. — Valvis elongatis, 72 v 17, polis 
rotundatis; stris horizontalibus 8 in 10 »&., a linea longitudinali 
interruptis, vallieulis crenulatis, nodulo centrali subquadrangula- 
ri, volva raphidea lobata. / 

Hab. fossilis ad «Szent-Péter» Hungaria. 

684. Navicula lauta Grun. in V. H. Typ. n. 542, in Botan. Central- 
blatt 1888, XXIII, p. 324. — Major, valvis late linearibus, 114 z 
39, apicibus cuneatis, obtusis; striis levibus, 9-10 in 10 »w., cen- 
tralibus radiantibus, longioribus et brevioribus alternantibus; no- 
dulis terminalibus in directione inversa dispositis; rhaphe medio 
ampliata. 

Hab. ad «Yarra Yarra». 

685. Navicula Schmidtii Lagerst. Diat, Bohusl. p. 45, Hedwigia 1876, 
p. 111 non O'Meara, Navécu/a? sp. A. Schm. Nords. Diat. p. 92, 
tab. 3, fig. 7-8. — Valvis (teste Lagerstedt) 60-74 z 9-11; striis 
iransversis 16-18!/, in 10 v. 

Hab. ad «Fiskebáckskil» Bahusie (LAGERSTEDT). 

686. Navicula colummaris Ehr. Der. 1846, pag. 163, Mikrog. t. 14, 
uo DeT IL £4» A. Schm. Atlas t. 49, £. 1. .—. Valvisy 1269» li- 
nearibus, 125 » 20-22, ante apices subconstrictis, longitrorsum strio- 
latis, nodulo centrali rotundato, distinctissimo; striis transversis 
(in icone Ehrenbergii) imperspicuis. 

Hab. in depositu subsalso sub Berolino Germania (EHRENBERQG). 
— Diagnosin ex icone hausi. 

687. Navicula oxysphenia Ehr. Ber. 1846, p. 163, M. t. 11, f. 29. — 
Valvis minutis, anguste lanceolatis, 20 « 5-5,5 (ex icono), apicibus 
acuminatis; striis subimperspicuis, rhaphe recta. 

Hab. fossilis ad «Bilin» Bohemiv* (EHRENBERG). — Diagnosin 
ex icone hausi. Navécuéle appendiculata subsimilis. 

688. Navicula emarginata Ehr. Abh. 1847, p. 460, M. t. 1, t. XXXIX, 
3, f. 83, Pritch. Inf. pag. 893. — Valvis parvis, fere 22» 6 (ex 
icone), margine utrinque triundulatis; striis imperspicuis. 

Hab. in limo atmospherico Oc. atlant. (EHRENBERG). — Ha- 
bitu quasi Navécule »esoleptc. An eadem ae NN. binodis? 


682 


683 


686 


687 


182 Bacillariee, Naviculacesx, Navicula. 

689. Navicula osculata Ehr. Ber. 1842, p. 337, Mikr. t. 15, A, f. 38. 
— Valvis linearibus, 50 v 12-13 (ex icone), sensim sensimque ver- 
sus medium constrictis, apice late rotundatis, nodulo centrali trans- 
verse oblongo; striis adparenter series 4 longitudinales (per areas 
hyalinas diseretas) efficientibus. 

Hab. fossilis ad «Mourne Mountains» Hibernie (EHRENBERG). 
— «An ad sectionem «quadriseriatze» pertinet?» 

690. Navicula aequalis (Ehr.) Kuetz. Bacill. p. 96, Sp. p. 77, Pznnuia- 
ria equalis Ehr. Amer. p. 131, M. t. 39, ITI, £. 91, t. 17, IL, £; 14/3, 
t. 5, I, f. 11, XIV, f. 10, XV, A, f. 22 etc, Abh. dS PN 
f. 9, t. 2, I, f. 19; Nord. t. 2, t. 55, A. J. S. Mars Sol 
— Valvis lanceolato-oblongis, amplis, apicibus constrictis obtusis, 
lateribus squalibus subtiliter striatis. 

Hab. in Islandia aliisque Europe borealis locis (EHRENBERG). 

691. Navicula? trigramma Fresen. in Abh. Senck. IV, pag. 64, t. 4, 
f. 1-9. — Valvis lanceolatis obtusis, 70-100 v 25-33, lineis tribus 
medio interruptis notatis, punctato-striatis; striis transversis re- 
ciis punctisque lineas longitudinales non attingentibus, fascia trans- 
versa levi raro perspicua; facie frustulorum connectivali lineari, 
apicibus rotundatis. 

Hab. prope «Weilbach » (FRESENIUS). 

692. Navicula Pistillum DBleisch Ueb. ein. Diat. 1862, p. 79. — Val- 
vis 30 2 6,5-7,5, medio latioribus, apicibus capitatis, subconstrictis, 
quasi pistilli ad instar; striis transversis delicatissimis, in medio 
valvse convergentibus, ad apices rectis parallelisque, nodulis et cen- 
irali et terminalibus tenuiter evolutis. 

Hab. in fossis prope «Strehlen» Silesia (BLEISCH). — A Kir. 
chner in Algen Schles. rite ommissa. 

693. Navicula Formica Ehr. Verb. p. 130, n. 140, Mierog. t. 17, II, 
f. 10, t. 4, III, f. 8, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 208. — Valvis 
anguste linearibus, 30-34 p. longis, quater constrictis, apicibus ob- 
tuso-rotundatis; striis transversis subtiliter punctatis, leniter con- 
vergentibus, rhaphen subattingentibus, nodulo centrali oblongo, area 
parva hyalina eineto. 

Hab. in America (EHRENBERG), fossilis in Finlandia (EHREN- 
BERG), ad oras Danis in litt. insulae «Fóhr» prope « Tónningen », 
Frisi&e prope « Norden, Harlingen» (RABENHORST). 

694. Navicula Charontis Ehr. Abh. 1845, et Mier. t. XXXV, B, IV, 
f. 12, Pritch. Inf. p. 901. — Valvis elliptico-oblongis, fere 80 v 15 (ex 
icone), apice constrictis, subeapitatis, rhaphe recta, nodulo centra- 


689 


690 . 


691 7 


692 


695 


694 


Bacillarie:, Navieulaces, Navicula. 183 
li minuto; striis abbreviatis, punetatis, cirea rhaphen zonam dy. 
linam sublanceolatam linquentibus. 
Hab. in profundo maris ad oras Americes borealis. 

695. Navicula Placenta Ehr. Micr. t. XXXIII, 12, f. 23. — Valvis 
ellipticis, 22-23 v 10-11 (ex icone), apicibus porrectis, vix capita- 
tis, seulptura imperspicua; rhaphe recta. 

Hab. fossils in Oregonia (EHRENBERG). — Ex icone imper- 
fecta videtur Navecula pusilla similis. 

696. Navicula Amphiprora (Ehr.) Kuetz. Bacill. p. 100, Pznnwularza 
Amphzprora Ehrenb. Amer. 1844, p. 132. — N. striata, major, 
valvis anguste lanceolatis, apicibus late obtusis. 

Hab. in America boreali (EHRENBERG). — Habitu AmpAzpro- 
re navicwlaris, sed nodulis apicis marginalibus przdita. 

697. Navicula oregonica (Ehr.) Kuetz. Species pag. 71, Prznnwlaria 
oregonica Ehrenb. Ber. 1845, p. 79, Abh. 1870, t. 2, T, f. 10-11. 
— Elongata, ad 110-112 ». longa, bacillaris, apices versus sensim 
et cqualiter deerescens, apicibus rotundatis; striis validioribus 9 
im^ T0" y. 

Hab. fossilis in Oregonia, Ameriez borealis (EHRENBERAG). 

698. Navicula Schomburgkii (Ehr.) Kuetz. Species pag. 71, Pznnwla- 
ria Schomburgki Ehrenb. Abh. 1845, p. 80. — Nalvs lanceola- 
tis, amplis, 100 ». longis, «qualibus, ter longioribus quam laure 
bus, apicibus subacutis; striis circ. 10 in 10 v. 

Hab. vivà in Guiana Americe australis (EHRENBERG). 

699. Navicula Demerare Ehrenb. in Bericht der Berl. Akad. 1845, 
p. 79. — Minor, valvis oblongis, levibus, rhombeis, ventre tumi- 
dis, apicibus valde attenuatis, acutis, subrostratis. 

Hab. in fluv. «Demerara» Guianze (EHRENBERQ). 

700. Navicula diaphana Ehrenb. Ber. 1845, p. 78. — Major, elonga- 
gata, lanceolata, 140 ». longa, apicibus obtusis, superficie levissi- 
ma, diaphana, umbilico (?) non perforato, rimam longitudinalem me- 
diam intercipiente, duabus lineis concomitatam. 

Hab. in Guiana (EHRENBERG). — Habitus Siauronezs Pho- 
nicenieri. «An Amphzpleura ? » 
701. Navicula rhombea Ehrenb. Amer. 1843, pag. 131, t. III, f. 27, 
Kuetz. Bacill. p. 152, t. 28, f. 46. — Levis, late lanceolata, fere 

rhombea, longitudinaliter lineolata, apicibus acutis. 
Hab. Ad «Vera Crux» in Mexico. — «An Mastogloza ?» 

702. Navicula Utriculus (Ehr.) Kuetz. Bacill. pag. 983, P?nnwularia 


697 


698 


699 


184 Bacillariezee, Naviculacecz, Navicula. 

Ulriculus Ehrenb. Amer. p. 194. — Striata; valvis oblongis, la- 
teribus rectis, levi: curvatura in apices obtusos attenuatis. 

Hab. in Mexico Ameriee borealis. — Mihi videtur XNavécula 
gracillima. 

703. Navicula limbata Ehr. Verb. p. 130, t. I, rr, f. 16, Kuetz. Bacill. 
p. 96, t. 28, f. 50, Rabh. S. D. p. 40, t. 6, f. 75. — Parva, val- 
vis linearibus, marginibus rectis, intus tanquam late limbatis, api- 
cibus subito constrictis truncatis. 

Hab. in aquis dulcibus Chile Americze australis. — «An Pleuw- 
rosiawron ? » 

704. Navicula margaritifera Truan et Witt Diat. von Jérémie p. 17, 
t. 4, f. 10. — Valvis ellipticis, subacuminatis, loco striarum mar- 
garitatis, nodulis rhapheque bene evolutis; granulis margaritaceis 
hemisphsericis bene definitis. 

Hab. in «Polycystineen-Mergel» ad «Jérémie, Hayti» Indice 


occidentalis. — An genus sui juris? 
705. Navicula omphalia Ehr. Bericht d. Berl. er 1844, pag. 270, 
Kuetz. Sp. p. 79. — Ampla, in subtilissimis lineis decussatis gra- 


nulata, versicolor, nodulo centrali orbiculari solido hyalino, rhaphe 
recta fissa. 

Hab. in archipelago Bermudiano (EHRENBERG). — Fragmenta 
ad 140 x. longa. 

706. Navicula Fusidium Ehr. Amer. 130, Mier. t. V, 3, f. 4, t. 7, I, 
f. 16. — Major, valvis anguste lanceolatis, apicibus strictura levi 
discretis, rotundatis, capitatis. 

Hab. in «Massachussets» Amer. bor. et in Asia. 

707. Navicula diomphala Ehr. Amer. p. 132, t. III, vir, f. 25, M. t. 
18, f. 65, Kuetz. Bacill. p. 96, t, 28, f. 62. — Striata, valvis late 
lanceolatis, brevibus, apicibus constrictis truncato-obtusis, nodulo 
centrali transverso linea longitudinali in duas partes diviso. 

Hab. in Mexico Ameriee borealis (EHRENBERG). 

708. Navicula disphenia (Ehr.) Kuetz. Bacill. pag. 93, t. 28, fig. 54, 
Péinnularia disphenia Ehr. Verb. p. 132, t. 3, VII, f. 21, Rabh. 
S. D. p. 43, t. 6, f. 35. — Striata, valvis lineari-elongatis, latio- 
ribus, lateribus rectis, apicibus argutius cuneatis acutis; striis in 

" marginem tantum subtilissimis. 

Hab. ad «Vera Cruz» in Mexico (EHRENBERO). 

709. Navicula Esox (Ehr.) Kuetz. DBacill. p. 94, t. 28, f. 53, Pin- 
^wlaria Esoc Ehr. Amer. p. 133, t. I, 1r, f. 4, Rabh. S. D. p.45, 
t. 6, £. 7, Schum. P. D. 1867, t. 9, f. 96. — Striata, magna, elon- 


08 


104 


705 


06 


-—j 


707 
b 


Bacillariee, Navieulaces, Navicula. 185 
gata, valvis anguste lanceolatis, marginibus leviter undulatis, un- 
dulis utrinque tribus, media validissima, reliquis apices valde atte- 
nuatos obtusosque versus valde minoribus. 

Hab. in Chile Americe australis (EHRENBERO). 

710. Navicula Sillimanorum (Ehr.) Kuetz. Bacill. p. 100, Pénnular?a 
Sillàimanorum VEhrenb. Amer. p. 184, t. 2, IL, f. 13. — Striata, 
magna, valvis lanceolatis, ventre medio late dilatato oblongo, api- 
cibus constrictis, porrectis, subcapitatis, late obtusis. 

Hab. ad «New-York» Americze borealis (EHRENBERO). 

711. Navicula eurisoma Ehr. Kreid. 1838, p. 130, t. 4, f. 10, n, M. 
t. 9, I, f. 36, Kuetz. Bacill. p. 102. $91 4. Iq Revise Walls 
ellipticis, apicibus rotundatis, nodulis nullis. 

Hab. fossilis in marga Africana. -—— Videtur, praeeunte ipso 
Kuetzing, Cocconeidis species. 

712. Navicula indica Ehrenb. Bericht der Berl. Akad. 1845, p. 363, 
M. p. 140. — Rhombeo-laneeolata, 45-46 v. longa, apicibus ob- 
tusiusculis, nodulo centrali parvo, lineis punctatis longitudinalibus 
crebris subtilibusque (utrinque 8) instructa. 

Hab. ad littora Indie orientalis raaritima (EHRENBERG). — JN. 
decussate admodum similis. 

713. Navicula decussata (Ehr.) Kuetz. Species p. 70, Péwnwlaria 
decussaia Ehrenb. Ber. 1845, p. 364. — Rhombeo-lanceolata, 50 
v. longa, apicibus subacutis, area circa nodulum centralem obso- 
leta; striis punctatis, subtilissimis, decussatis. 

Hab. in mari ad littora Indie orientalis (EHRENBERG). 

714. Navicula libyca Ehrenb. Bericht d. Berl. Akad. 1840, p. 20, M. 
p. 199, Kuetz. DBacill. pag. 94. — Striata, parva, frustulis e facie 
connectivali visis quadrangulis truncatis, 50 ». longis, valvis ova- 
to-lanceolatis, acutis; striis O in 10 p. 

Hab. in Oasi «Siwah Sinai». 

715. Navicula oxeia Castrac. Diat. Challenger p. 31, t. 20, f. 8. — 
Parva, lanceolata, 67 » 13 (ex icone), apicibus acutis; striis trans- 
versis, rhaphen attingentibus. 

Hab. in mari Japonico (Exped. CHALLENGER). 

716. Navicula parallela Castrac. Diat. Challenger p. 41, t. 28, f. 12. 
— Valvis lineariter elongatis, 86 v 20 (ex icone), apicibus cuneato- 
rotundatis; striis tenuissimis, parallelis, transversis, areola levi ad 
centrum presente. 

Hab. in portu «Tahiti» (Exped. CHALLENGER). 
717. Navicula ? Cistella Grev. in Trans. Micr. Soc. 1863, p. 19, t. 1, 


— 


710 


-) 
-— 


2 


113 


114 


716 


717 


186 Bacillariez, Naviculacesx, Navicula. 

f. 12-14, Cocconeis? quadrata Roper mscr. — Valvis quadrangu- 
laribus, eireiter duplo longioribus quam latioribus, angulis rotun- 
datis et subinde dilatatis, superficie lineis longitudinalibus delicate 
punetatis exornata; striis transversis parallelis, subtilissimis, 

Hab. ad oras Queenslandive (GurzLLEMARD, F. RoprER, D.' Ro- 
BEN) — «Au Cocconezs?» 

718. Navicula mammalis Castrac. Diat. Challenger p. 30, t. 20, f. 2. 
— Valvis elliptico-lanceolatis, 75 v 20-30 (ex icone), apicibus mam- 
miformibus; lineis granulatis radiantibus, ad centrum cessantibus. 

Hab. in mari philippinensi ,(Exped. CHALLENGER). 

719. Navicula subrhomboidea Castrac. Diat. Challenger p. 30, t. 20, 
f. 4. — Parva, lanceolato-rhomboidea, 70 » 34 (ex icone), apicibus 
cuneatis; striis punctulatis, transversis, rhaphen attingentibus. 

Hab. in mari Pacifico (Exped. CHALLENGER). 


Species ulterius inquirendz, diagnosi ab auctoribus haud donat. 


720. Navicula Poli Nicol. in Rend. Acc. Sc. Napoli I, 1842; p. 232. 

Hab. in aquis thermalibus insule «Ischia» Italie (N1cO0LUOCI). 

72]. Navicula Severini Nicol. in Rend. Acc. Sc. Napoli I, 1842, 
pag. 252. 

Hab. in &quis thermalibus insule «Ischia» Itali» (NICOLUCCI). 

722. Wavicula birostris (Ehr.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 902, Pinnula- 
ria birosiris Ehr. Ber. 1842, pag. 337, Microg. t. XV, A. f. 24, 
b X0 I pO 

Hab. fossilis ad « Mourne Mountains» Hibernie; etiam ad «De- 
genfors» Suecie (EHRENBERO). 

722. Navicula subsolaris Grun. in Mois. u. Neum. Beitr. Palcont. 
QEsterr. Ung. u. Orients p. 143, t. 30, f. 38 (absque diagnosi), A. 
Schm. Atlas t. 45, f. 29-30! 

Hab. fossilis ad «Stavanger, Cherryfield et Dana's Pond» haud 
raro; in scistis « Klebschiefer» dictis ad «Dubravica». — An XNa- 
vicwle decurrentis var.? 

724. Navicula difficilis Grun. in V. H. Syn. t. 12, f. 16-17. 

Hab. locus desideratur. 

725. Navicula Cocconeis Ehr. Ber. 1842, p. 337, Mikrog. t. 15, 4, 
f. 17, t. 35, A, VII, f. 19 (sub Pénnwulario). 

Hab. fossilis ad « Mourne Mountains» Hiberni»; etiam in Nia- 
gara Americce borealis (EHRENBERQ). 

726. Navicula Dux (Ehr.) Ralfs in Pritch. Inf. pag. 908, Pznnwu/arta 
Duz Ehr. Mikrog. t. VIII, 2, f. 5. 


718 


719 


123 


124 


Bacillariee, Navieulaces, Navicula. 187 
Hab. fossilis ad «Zamuto» in Hungaria (EHRENBERG). 
727. Navicula Crux Ehr. Mierog. t. XII, f. 37, a-c (sub Peznnular?a). 42 
Hab. in «Polirschiefer» prope «Cassel» Germanie (EHREN- 
BERG) — «Anne Tetracycli- species?» 

728. Navicula? rotundata Ehr. Mikrog. t. 7, IIT, a, f. 16 a-b (sub es 
Pinnularia). 

Hab. fossilis ad «Geistingen» Germanie (EHRENBERG). — Ex 
icone videtur potius Fragzlaria. 

729. Navicula fulva Ehr. Mikrogeologie t. 16, I, f. 18 (sub Pznnu- 729 
laria), non Naview!a fulva Ehr. Beitr. 1831, Inf. et Mikrog. icon. 
plur. que ad Navicwlam cuspidatam. pertinet. 

Hab. fossilis ad «Degevnfors» Suecie (EHRENBEROG). 

730. Navicula hebetata W. Sm. Br. D. Cat. Mus. p. 23 (nomen). 750 
Hab. in Britannia? (AnNOTT). 

731. Navicula cassa W. Sm. Br. Mus. Cat. p. 23 (nomen). 731 
Hab. in «Sussex» Britaunie (JENNER). 

732. Navicula Scandinavie Ehr. Abh. 1875, p. 138 et 192 (nomen). 732 
Ha. in formatione geologiea quaternaria in regione rossico- 

scandinavica Europa (EHRENBERO). 

733. Navicula rhenana Ehr. Ber. 1848, p. 10, Mikrog. t. 37, f. 19 733 
(sub Pinnwularza). 

Hab. fossilis ad « Moscou» Rossi» (EHRENBERG). 

734. Navicula vertebrata O' Meara in M. J. 1872, p. 421 (nomen). 734 
Haó. in Hibernia? 

735. Navicula bicurvata O' M. in Micr. Journ. 1872 p. 419 (nomen). 735 
Hab. in Hibernia? 

1736. Navicula rovignensis Grun. in Cl. et Móll. Diat. n. 208. 736 
Hab. ad «Rovigno» maris adriatici (GRUNOW). — An Nav?cu- 

ie Lyre varietas? 
737. Navicula Vahliana Grun. in A. Sehm. Nords. Diat. t. 2, f. 21 73; 
(nomen). 
Hab. in mari septentrionali, ut videtur. 
738. Navicula sudetica Hilse Beitr. 1860, p. 82 (sub Pznnwlarza). 3a 
Hab. in montibus sudeticis (HirsE). 

739. Navicula glacialis Ehr. Ber. 1872, p. 299 (nomen), Nord. p. 22, Z4; 

t. 2, f. 97 (sub Pinnularia), non N. glaczalis Cleve. 
Hab. in zona polari boreali (EHRENBERG). 

740. Navicula Platalea Ehr. Ber. 1842, pag. 337, M. t. 15, A, f. 30, zo 
Nord. t. 2, f. 37, Navicula lepiostylws Ehr. Mikrog. tab. 15, A, 
fig. 42,.a-0. 


188 Bacillarieze, Naviculacez, Navicula. 
Hab. in fl. «Mississipi» America borealis (EHRENBERG). 
741. Navicula Catherine Ehr. Mikrog. p. 31ll, P/nnwlaria Cathe- 
rinc Ehr. Mikrog. p. 311? 
Hab. inter Hy pna et Sphagna in insula Sanctae Catharince 
bDrasilie (EHRENBERG); an ad terram muscosum « Ega» Brasilize? 
(EuRENBEEG). 


742. Navicula amphicephala Ehr. Abh. 1870, p. 72 (nomen), t. 2, I, ? 


f. 17 (sub Pznnulariza). 
Hab. fossiliss ad lacum salsum «Utah» Ameriee borealis 
(EHRENBERO). 


743. Navicula sirokiana Ehr. Mikrog. 1850, p. 71 (sub Pznnular?a). ? 


: Hab. ad «Cherokee Nat.» Americze borealis (EHRENBERG). 
144. Navicula decora Ehr. Mikrog. p. 311 (sub Pinnwlarza). 
Hab. in insula Sancte Catharinge Brasilie (EHRENBERG). 
745. Navieula apicata Ehr. Mikrog. p. 333 (sub Pinnwlaria). 
Hab. in lacu «Tapacuma» Gujanae anglice (EHRENBERG). 
746. Navicula barbadensis Ehr. Mikrog. p. 356 (sub Pinnwlarza). 
Hab. ad insulas « Darbados» et «S. Domingo» (EHRENBERO). 
747. Navicula oxylepta Ehr. Mikrog. 1856, p. 71 (sub Pznnwlaria). 
Hab. in regione marylandica Ameriec borealis (EHRENBERO). 
748. Navicula caroliniensis Ehr. Mikrog. 1856, pag. 71 (sub Pn. 
nwularia). 
Hab. in Carolina australi Aimerice borealis (EHRENBERO). 
749. Navicula oxytrachea Ehr. Mikrog. 1856, pag. 71 (sub Pinnu- 
laria). 
Hab. in Carolina australi et Marylandia America borealis 
(EHRENBERQG). 
750. Navicula striata Ehr. Mikrog. 1856, p. 71 (sub Pznnularia). 
Hab. in regione Àrkansensi Ameriez borealis (EHRENBERG). 


751. Navicula ohiensis Ehr. Mikrog. 1856, pag. 70-71 (sub Pzn- 3 


nwlaria). 
Hab. in «I&entucky » Americe feederatz borealis (EHRENBEROG). 
792. Navicula Sabe Ehr. Mikrog. 1856, p. 71 (sub Pinnwlarza). 
Hab. in regione texensi America borealis (EHRENBERG). 
759. Navicula subrotunda Schum. Preuss. Diat. 1867, pag. 58, tab. 2, 
fig. 45. 
Hab. in fluvio «Pissa» prope «Johannisburg» in Masovia 
(SCHUMANN). — Fortasse ad Navéculam pusillam W. Sm. pertinet. 
794. Navieula otrantina (Rabenh.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 901, Pén- 
"wlaria oiraniina Nabenh. Süssw. Diat p. 44, t. 6, f. 42. 


149 


750 


Bacillarieze, Naviculaces, Navicula. 189 
Hab. in rivulis fossisque Italia et Helveti,. — Teste Brun ad 
Naviculam rhyncocephalam pertinet. 
755. Navicula limpida Perty Kl. Lebensf. p. 204, t. 17, f. 9, Rabenh. 
Hub sar. b p»'I97, 
Hab. in aquis dulcibus Helveti: (PERTY), — Teste Brun ad 
Naviculam rhyncocephalam pertinet. 
756. Navicula gothlandica Grun. in Cl. et Móll. Diat. n. 161, V. H. 
Eyn ci 8,1. 8. 
Hab. in aquis duleibus Gothlandie. — Vix differre videtur a 
Navicula cryptocephala Kuetz. 
797. Navicula spheroptera Ehr. Mikrog. p. 370 (nomen). 
Hab. in aqua dulei in Mexico Americez borealis (EHENBERG). 
758. Navicula phyllodes Ehr. Mikrog. p. 373 (nomen). 


Hab. fossis in Mexico (aque dulcis propria) — An S/aw- 
roneis ? 
759. Navicula lyrata Ehr. Mikrog. 1856, p. 70 (nomen). 
Hab. in Virginia Ameriee borealis (EHRENBERG). — Aqua 


duleis incola. 
760. Navicula illinoónsis Ehr. Mikrog. 1856, p. 84 (nomen). 
Hab. in «Illinois» Americe borealis (EHRENBERO). 
761. Navicula Vibrio Ehr. Mikrog. p. 371 (nomen). 
Hab. in aqua dulei in Mexico Ameriez: borealis (EHRENBERO). 
762. Navicula Euryale Ehr. Mikrog. p. 356 (nomen). 
Hab. ad insula Barbadenses Antillarum (EHRENBERQG). 
763. Navicula conspersa Ehr. Mikrog. p. 333 (nomen). 
Hab. ad «Savanna A.» et ad «Rokaima» Guiane angliez 
(EHRENBERO). 
164. Navicula aulacophena Ehr. Mikrog. p. 356 (nomen). 
Hab, ad ins. Darbadenses (EHRENBERG). 
765. Navicula Falklandie Ihr. Mikrog. p. 292 (nomen). 
Hab. in limo aquae dulcis in insulis« Falkland» (EHRENBERQ). 


766. Navicula phyllophena Ehr. Ber. 1860, p. 822, Abh. 1872, p. 272, 7 


t. 6, 5, f. 10 (nomen). 
Hab. in zona :quatoriali e 
767. Navicula dilatata Ehr. M. t. 5, III, f£. 15 (sub Pinnwulariza). 
Hab. ad «Bridgewater, Mises » Ameriece borealis 
(EHRENBERO). 
768. Navicula elongata Ehr. Mikrog. 1856, p. 77 vix Navicu/a elon- 
gaía Grun. in A. Schm. Atlas t. 50, f. 27-29, Nórd. Diat. t. 2, f. 42. 
Hab. in Florida America borealis (BArLEY, EHRENBERO). 


759 


159 


768 


Baeillarieze, Naviculacex, Naviceula. 
. Navicula septenaria L. W. Bail. in D. J. N. H. p. 224, t. 1, f. 6. 
Hab. in America boreali (BAILEY). 
. Navicula Savànnae Ehr. Mikrog. p. 333 (nomen). 
Hab. «Savanne» Gujane angliee (EHRENBERO). 
. Navicula staurifera Thomas Chicago Diatoms 1886 (nomen). 
Hab. in laeu «Michigan» Ameries borealis. : 


772. Navicula amphistylus (Ehr.) Kuetz. Species p. 75, Pinnularia 


a 


mwphistylus Ehr. Abh. 1845, p. 79. 
Hab. fossilis in Oregonia (EHRENBERO). 


773. Navicula Digitus (Ehr.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 908, PZnnwlaria 
Digitus Ehr. Mikrog. t. XXXIII, vr f. lo et t. XXXVIIL, A, 
1117. db E, 


114 


Hab. in America (EHRENBERO). 


. Navicula signata (Ehr.) Ralfs in Priteh. Inf. p. 900, Pznnula- 


»ia signata Ehr. Mikrog. t. XXXIV, 6, A, f. 7. 


719 
n 


716 


Hab. in Florida (EHRENBERG). 
. Navicula megalodon (Ehr.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 910, Pzn- 
ularza megalodon Ehr. Mikrog. t. XXXIII, 14, t. 21. 

Hab. in America (EHRENBEROG). 
. Navicula conspicua A. Schm. Atlas t. 43, f. 10-11. 

Hab. in fluvio « Demerara» (A. SoHMipT). — Ad Pennularzeas 


pertinere videtur. 


Tif 


118. 


78]. 


Navicula Venter Ehr. Mikrog. p. 254 (sub Pznnw/aria). 

Hab. in aquis dulcibus pr. « Port Natal» Afrieze (EHRENBERG). 

Navicula Hemprichii Ehr. Mikrog. p. 192 (sub Pinnwularia). 

Hab. viva in ostio Nili in ZEgypto (EHRENBEBG). 

. Navicula Licuare Ehr. Mikrog. p. 228 (sub Pinnwlarza). 
Hab. ad «Mozambico» Africe (EHRENBERG). 

. Navicula senegalensis Ehr. Mikrog. p. 212 (nomen). 

Hab. in Seuegambia (EnRENBERG). — Aqu: dulcis incole. 

Navicula Folium Ehr. Kreid. 1840, p. 76, Pznnularia Foliwm 


Ehr. Mikrog. p. 263. 


Hab. in insula « Madagascar» (EHRENBERO). 


2. Navicula Craticula Ehr. Mikrog. p. 201 (sub Pznnwlarza). . 


Hab. in marga in «Fajum» Africe borealis (EHRENBERG). 


3. Navicula amphiceros Ehr. Mikrog. p. 201 (sub Pznnw/aria). 


Hab. in marga àlba in « Fajum » Afrieze borealis (EHRENBERG). 
. Navicula caffra Ehr. Mikrog. p. 254 (sub Pnnwiaria). 
Hab. ad «Camdesbüsberg» Afric australis (EHRENBERO). 


5. Navicula capensis Ehr. Mikrog. p. 242 (sub Pinnu/aria). 


T13 


Ti4 


119 


Bacillariee, Navieulace:x, Navieula. 191 
Hab. in aquis dulcibus Africa australioris (EHRENBERG). 
786. Mavicula antarctica Ehr. Mikrog. p. 263 (sub Pinnu/aria). 
Hab. ad «Kerguelensland » (EHRENBERG). 

787. Navicula kerguelensis (Ehr.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 909, Pinnu- 
laria kerguelensis Ehr. Mikrog. t. XXXV, A, II, f. 15 [non Na- 
vicula kerguelensis Castr. quzee Naviculam glacialem. sistit]. 

Hab. ad « Kerguelen » (EHRENBEROG). 

788. Navicula amphirrhina (Ehr.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 901, Pzn- 

mwularia amphirrhina Ehr. Mikrog. t. XV, A, 1:20. 
Hab. in Japonia et America (EHRENBERG). 


789. Navicula cantonensis Ehr. Abh. 1847, p. 434, Pritch. Inf. p. 909. 


Hab. ad «Canton» Asie orientalis (EHRENBERG). 

790. Navicula levis Ehr. Mikrog. p. 90 non Kuetz. 

Hab. fossilis ad «Malka» Asie borealis in depositu aqu: dul- 
cis (EHRENBERO). 

791. Navicula guttulifera Rabenh. Süssw. Diat. p. 40, t. O cic 4. 

Hab. in aqua dulci in Persia (L. .RABENHORST). — « Videtur 
'aptius Synedre species». 

792. Navicula Vespa (Ehr.) Pritch. Inf. pag. 902, Pinnularia Vespa 
Ehr. Mikrog. tab. XXXIII. v, f. 9 nec O' Meara in Micr. Journ. 
1871, p. 100. 

Hab. in « Nepal» Asie (EHRENBERG); etiam in Afriea et Ame- 
rica (teste RABENHORST). 

793. Navicula platysoma Ehr. Mikrog. p. 122 (sub Pinnwularia). 

Hab. ad «Mangalore» Indie (EGmRENBERO). 
794. Navicula Fusus Ehr. Mikrog. p. 39 (sub Pinnularia). 
Hab. in Phrygia Asie minoris (EHRENBEROG). 
195. Navicula bramanorum Ehr. Mikrog. p. 140 (sub Pznnwularza). 
Hab. ad «Saluaen» in oris occidentalibus Indie (EHnRENBERO). 
796. Navicula pterophena Ehr. Mikrog. p. 82 (sub Pinnwlaria). 
Hab. in aqua dulci ad « Angara » Sibiri: orientalis (EHRENBERQ). 

197. Navicula bacillaris Ehr. Mikrog. p. 90 (sub Pznnwu/aria). 

Hab. in aqua dulci ad « Ochotsck» Asiz borealis (EHRENBERG). 

798. Navicula rara Ehr. Mikrog. p. 140 (nomen). 

Hab. ad «Tavay» in oris occidentalibus Cochinchinz: (IÉHREN- 
BERG) — Aquis duleis iucola. 
199. Navicula Jordani Ehr. Mikrog. p. 49 (nomen). 
Hab. ad fl. Jordanum Palestin:: (EEHRENBERO). 
800. Navicula trigonocephala (Ehr.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 909, non 


199 


800 


192 Bacillariee, Navieulacez, Navieula. 
Cleve Diat. Vega p. 408, f. 29, Pinnularia irigonocephala Ehr. 
Micra XX XTV T4 Sn: 
Hab. in Japonia (EHRENBEROG). 
801. Navicula anomala Ehr. Mikrog. p. 173 (sub Pznnulari?a). 801 
Hab. ia aqua dulci ad «Di-eng» in insula Java (EHRENBERO). 
802. Navicula australis Ehr. Ber. 1845, p. 364, Mikrog. p. 13 (sub *9? 
Pinnularia). 
Hab. ad «Sehwanen Fluss, Avon Fluss, Canning Fluss, Adams 
Fluss» et ad «Sidney» Australie. (EHRENBERQ). 
803. Navicula Preisséi Ehr. Mikrog. p. 13 (sub Pznnwulavia). 803 
Hab. in «Sehwanen Fluss, Avon Fluss, Adam Fluss, Canning 
Fluss» Australie (EHRENBERQG). 
801, Navicula insularis Ehr. Mikrog. p. 13 (sub Pznnulara). 804 
Hab. ad insulas Sandvicenses (EHRENBERQ). 
805. Navicula pleuronectes Ehr. Mikrog. p. 13 (sub Pinnwlaréa). 805 
Hab. in «Avon Fluss» Australie (EHRENBERG). 
806. Navicula subacuta (Ehr.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 908, A. Schm. 505 
Atlas t. 43, f. 31-33, Pznnwlaria subacuta Ehr. Mikrog. t. XXXV, 
Ho wp ptu 
Hab. in Australia (EHRENBERO). 
807. Navicula robusta Grun. in A. Schm. Atlas t. 50, f. 1-2 (nomen), 807 — 
non Stauroneis robusta Petit. 
Hab. ad insulas «Samoa» (GRuNOW). — E sectione Navéeulc 
Libri. 
808. Navicula notabilis Grev. in Micr. Journ. 1861, p. 18, f. 9. S08 — 
Hab. locus mihi desideratur. 


Species mihi et quoad affinitatem et quoad stationem omnino ignotze. 


809. Navicula contracta Ehr. Ber. 1842, p. 265 non Grunow. 809 
810. Navicula amphilepta Ehr. Ber. 1857, p. 555. 810 . 
811. Navicula leptoceras Ehr. Amer. p. 356. SH 
812. Navicula leptotermia Ehr. Ber. 1844, p. 240. 812 
813. Navicula Harpa Ehr. Ber. 1846, p. 163. 812 
814. Navicula federata Grun. in M. T. P. 3-3-12. 814 
815. Navicula delawarensis Grun. in C. et M. Diat. n. 21l. 815 


816. Navicula oceanica (Ehr.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 910, Pznnu- gio 
laria oceanica Ehr. Ber. 1844, p. 204. 

817. Navicula carbonum Ehr. Berichte 1840, pag. 150, tab. 2 (sub &17 
Pinnwularia). 

818. Navicula lyrella Ehr. Ber. 1860, p. 822 (sub Pznnuiaria). 818 


Bacillarieze, Navieulacezs, Dietyoneis, 193 
819. Navicula compressa Ehr. Ber. 1860, p. 822 (sub Pénnwlaria). 819 
820. Navicula complanata Ehr. Nord. pag. 27, tab. 2, fig. 54 (sub $20 


Pinnularia). 
21. Navicula hyperborea Ehr. Nord. pag. 27, tab. 2, fig. 61 (sub 9"! 
Pinnularia). 
822. Navicula antiqua Grun. in Cl. et Móll. Diat. n. 114. 822 
823. Navicula Yarassii Grun. in H. L. Sm. Sp. T. n. 332. 823 
824. Navicula Nordstedtiana Grun. in C. et M. Diat. n. 186. 824 
825. Navicula plagiostroma Grun. in C. et M. Diat. n. 257, 298. 825 
826. Navicula Soederlundii C. et M. Diat. n. 154. 826 


827. Navicula styriaca Grun. in V. H. Syn. tab. 17, f. 7-8 videtur 827 
Frustulit speciem sistere. 

828. Navicula divergentissima Grun. in C. et M. Diat. n. 186, V. H. 
Syng 470, 6 32. 

829. Navicula Mooreana O'-Meara in Micr. Journ. 1872, p. 422. : 

830. Navicula Mossiana O'-Meara in Micr. Journ. 1876, p. 350. 830 

831. Navicula incomperta Lewis Diff. Whit. Mount. p. 18, t. 2, f, Z0 831 
videtur F»rustua. 

832. Navicula interposita Lewis Diff. Whit. Mount. p. 18, t. 2, f. 19 5? 
videtur Frusiul?a. 

833. Navicula levensis Carruth. Diat. p. 106 (N. T'rochus). . 883 


DICTYONEIS Cleve [1890] in Diatomiste I, n. 2, p. 14 (Etym. d2ctyon 
retis), Pseudod?ploneis A. Schm. p. p., Mastogloà?w et Navicule 
sp. auct. nonnull. — Valve elongate, forma variabiles, aut non 
aut medio constricte. Rhaphe recta, zona angustissima cincta, api- 
cibus rhaphes plerumque in oppositam directionem arcuatis. Stru- 
ciura valvz duplex, stratus interior puncta subtilia in lineas se- 
cus tres directiones oblique sese intersecantes disposita przeebens, 
stratus exterior e pseudo-loculis (cellulis Cleve) majoribus, vesicu- 
laformibus huie strato habitum reticulatum (unde nomen generis) 
prebentibus compositus. Cellulae seu pseudo-loculi marginales seepe 
ceteris ainpliores. 


Sectio I. Eudietyoneis: Valvz medio non constrictz. 


— 


. Dictyoneis naviculacea Cleve in Diatomiste 1890, n. 2, p. 15. — ^ 
Valvis anguste ellipticis, 90 2 25, nodulo centrali zona modice am- 
pla circulari cineto, rhaphe recta, apices in eandem directionem di- 
rectos praebens; pseudoloculis (cellulis Cl.) eireiter 10 in 10 p. 


Hab. in portu «Pensacola» Floride, rarissime. 
13 


194 Bacillariez:e, Naviculace:e, ,Dietyoneis. 

2. Dictyoneis Thumii Cleve in Diatomiste 1890, n. 2, p. 15. — Val- 835 
vis ellipticis lanceolatis, 150 z 32, apicibus..... , pseudo-loculis (cel- 
lulis CL) valve circiter 11 in 10 v., marginalibus 4-5 in 10 ».; 
striis transversis strati inferioris (interioris) 25 in 10 x». 

Hab. in stomacho Holothuris in mari Sinensi (THUM). 


Sectio II. Pseudodiploneis (A. Schm.): Valvie medio plus minus constrictze. 

3. Dictyoneis jamaicensis (Grev.) Cleve in Diatomiste 1890, pag. 15, 5? 
Mastoglocia reticulata Perag. Diat. Villefr. 1888, p. 44, t. 2, f. 10, 
uon Grun. 1877, Navéicula ceylanensis Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. 
1879, p. 26, t. 2, f. 25?, Navicula jamaicensis Grev. in Trans. Micr. 
Soc. 1868, p. 126, t. 12, fig. 23. — Valvis elongatis, 100 ». lon- 
gis, medio profunde constrictis, lobis oblongo-ellipticis, ad apices 
paullo productis obtusisque; structura subtiliter punctata, punctis 
quincuncialiter dispositis, serie punctorum parvorum 6 in lO v. 
secus marginem disposita. 

Hab. ad insulas Antillas (GREVILLE); in mari mediterraneo ad 
insulas Balearicas et ad « Villefranche» (PERAGALLO), ad Alexan- 
driam ZEgypti (DEBY); in mari adriatico (THUM). 

4. Dictyoneis pandureformis Cleve in Diatomiste 1890, pag. 16, Ma- 5?! - 
stogloia pandwraformis Cleve On some new or little known | 
Diatoms 1881, p. 3, t. I, f. 1. — Valvis pandurezformibus, 97-93 
» 27, ad constrictionem 19,5 ». latis, apicibus cuneatis, margine 
loculis subdistantibus (medio excepto in utroque latere noduli cen- 
iralis nullis vel indistinctis), superficie valv:? punetis parvis irre- 
gulariter sparsis striisque subtilissimis 20 in 10 »., parallelis, pun- 
ctatis ornata; striis totam valvz superficlem, area parva circa 
rhaphen rectam nodulumque centralem excepta, obtegentibus; no- 
dulis terminalibus in directionem oppositam dispositis. 

Hab. ad insulas gallapagenses, rarissime (Exped. EUGENIE). 

5. Dictyoneis Pantocsekii Cleve iu Diatomiste 1890, n. 2, p. 16, Na- 
vicwula mastoglo:dea Pant. Foss. Bacill. Ung. II, 1889, t. 26, f. 387 
nec Ll, 1886. — Valvis medio parum constrictis, pseudoloculis (cel-. 
lulis Cl.) 17 in 10 v, marginalibus 5 in lO ».; striis transversis 
oos i £s ad , 

Hab. fossilis in depositu ad «Bory » Hungarie (J. PANTOCSEK). 

6. Dictyoneis marginata (Lewis) Cleve in Diatomiste 1890, p. 16 (f. s39 
Iypica), Navicula marginata Lewis in Mier. Journ. 1862, p. 161, 

N. aud R. Sp. p. 02, t. 2, f. 1 nec Navecula (Pinnularia) margi 
nala O' Meara!, Navicu/a strangwulata Grev. in Trans. Mier. Soc. 


PP 


Bacillariez;, Navieulacex; Dietyoneis. 195 
L566:p.1206, t. 12,5: 24 teste Cleve, Navicula reticulata Qrun. 
iu Hedwigia 1867, p. 26, n. 81, Mastogloéa reticulata Grun. 1877, 
Navicula Kossuthi? Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 26, t. 14, f. 120. 
— Frustulis e facie connectivali visis oblongis, medio constrictis, api- 
cibus rotuudatis; valvis pandurcwformibus, convexis; 90-150 x4. 
longis, profunde abrupteque medio constrictis, semivalvis lanceola- 
tis, 30-35 ». latis, apice subacutis; striis transversis moniliformi- 
bus, distinetis, 22-27 in 10 »., margine serie longitudinali loculo- 
rum (cellularum Cleve) numerosorum minutorum 4-6 in 10 B 
ornato. 

Hab. ad radices herbarum in portu «Black Rock (Light Hou- 
se Poiut)» nec non fossilis in argilla ccrulea in :estuario « De- 
laware» (Lgwis); in fundo maris prope « Nassau» Indiae occiden- 
talis (GREVILLE), ad Sargassa ex «Honduras» reportata (LiNDIG 
sec. GRUNOW); ad «Colon» et «Pensacola» (CrLEvE) ad Alexan- 
driam ZEgypti (CLEVE); fossilis ad «Szakal, Szent-Peter, Nagy- 
Kürtós» Hungarie (PANTOCSEK). — l'orm:e breves Cleve loc. cit., 
Mastogloia. reliculala var. japonica Brun Diat. foss. du Japon 
pag. 7:2, Navécula Janischii Castr. Diat. Chall. pag. 29, tab. 30, 
f. 5: valvis triplo longioribus quam latioribus, minus abrupte con- 
strictis, valvae marginibus paullo convexis. Ad insulas Bermuden- 
ses (Exped. CHALLENGER), gallapagenses et philippinicas (CLEVE); ad 
« Pensacola» et « Madagasear » (CLEVE), in sinu Campechiano (CrE- 
VE); ad Nosi-bé (BRUN) ; fossilis in calcaria Japonia (BRuN). — For- 
mc elongate Cleve l. c., Pseudodzplonezs commutata Cleve mscer.: 
valvis fere sextuplo longioribus quam latioribus. Ad « Rio Janeiro» 
(DEeBv, CLEvE), Manillam (DEBv, CLEvE), in freto « Macassar » 
(GRovE); ad «Sumbawa » (KiNKER, CLEVE); fossilis ad « Oamaru » 


Nova Zelandie (GRovE). — Forma ex Oamaru proveniens maxima 
180 v. longa, ad constrictionem 21 ». lata, lobi 45 4. lati, loculi 
marginales 4 in 10 v. —. Forme margine valde convexa Cleve 


l. e, Mastogloia Cleve? Brun in Temp. et Brun Diat. foss. du 
Japou p. 39, t. 9, f. 18: valvis biellipticis, 110-125 ». lengis, api- 
cibus latissimis rotundatisque, superficie pruinosa punctata, mar- 
ginibus etiam quasi margaritata; loculis bene visibilibus 3-4 in 
10 »., ad constrietionem centralem nullis; striis iransversis subti- 
libus. Fossilis in calcaria « Yedo»; vivo in portu « Yokohama» 
Japonie et ad «Nosi-bé» (BRuN). — Silix valida, flavescenti-vio- 
lacea. 

7. Dictyoneis mastogloidea (Pant.) Cleve in Diatomiste 1890, p. 17, 


Q, 


196 Baecillariez, Navieulace:e, Dictyoneis. 


]( 


l 


Navicula mastogloidea Pant. Foss. Bacill. Ung. I, p. 27, t. 21, 
t 192, Notarisia 1888, p. 472. — Valvis medio constrictis, 78 » 
15, polis obtusis, late lanceolatis, 21 ». latis, structura duplici, su- 


pperiori punctata, punctis in strias 14 in 10 ». curvatas ordina- 


tis et inferiori subtiliter striolata; margine l x. lato grosseque 
striolato. 

Hab. fossilis ad «Szent-Péter et Szakal» Hungarie. — Cuin 
Diclyoneide marginata (Lewis) Cleve comparanda et ejusdem forte 
varietas, preeunte ipso Pantoesek. 


. Dictyoneis rugosa (Temp. et Brun) Cleve in Diatomiste 1890, p. 17, ' 


Mastogloia? rugosa Temp. et Brun Diat. foss. du Japon p. 39, 
t. 9, f. :0. — Valvis valde elongatis, medio eonstrictis, 220-225 
z 26-50, apicibus obtusis, medio valvze :quilatis, nodulis termina- 
libus duplieiter hamatis, rhaphe lineis duabus prominentibus limi- 
tata ; superficie valvas precipue ad margines rugosa; striis traus- 
versis subtilissimis, aptius prope nodulum centralem visibilibus; lo- 
culis minutissimis, 5 in 10 »., versus. partem strangulatam nullis. 

Hab fossilis in calearia ad « Sendai » Japonicze (TEMPÉRE, BRUN). 
— Silix flavescens. 


. Dictyoneis ? spectatissima (Grev.) De-Toni, Navécw/a spectatis- 


$ima Grev. in Trans. Mier. Soc. 1866, p. 84, t. 9, f. 29. — Val- 
vis elongatis, ad 125 v. longis, profunde constrictis, lobis ovato- 
cuneatis, subtiliter punetatis, margine serie singula loculorum ma- 
jorum lineari - oblongorum, circa nodulum centralem carentium 
donato. 

Hab. ad «Zanzibar» (H. L. Surru). — Dctyoneidi marginale 
(Lew. Cleve proxima. Loeuli seu areole (cellule Grev.) 2'/ in 
10 »., ubi valva latior est, 10 v. longe, marginem crenatum vel 
pectinatum reddentes, sensim decrescentes et ad nodalum centra- 
lem et ad apices nulli. Habitus quasi Mastogloza. 


. Dictyoneis? bilobata (Leud.-Fortm.) De- Toni, Navécu/a bilobata 


Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 24, t. 2, fig. 24. — Valvis paudurz- 
formibus, ad 70 w. longis, medio profunde constrictis, apicibus ob- 
tusis, ad constrietionem 11,5 »., ad lobos 25,5 v. latis; rhaphe re- 
ctia, uodulis terminalibus rotundatis, nodulo centrali oblongo; su- 
perficie valvze punctis margaritaceis obsita. 

Hab. in mari ad « Colombo» insulze Ceylone (CRAVEN). — JDr- 
clyoneidi jamaicens? (Grev.) Cleve proxima. 


l. Dictyoneis? Bartholomai (Cleve) De-Toni, Navécu/a? Bartholo- 


ma Oleve Diatoms from the West Indian Archipelago p. 6, n. 44, 


842 


843 


844 


Baeillarieze, Navieulaceze, Rhoiconeis. 197 
t. I, £. 5, J. M. 1878, p. 510, t. 44, f. 5. — Valvis 75 n. longis, 
medio valde constrictis, apicibus cuneatis, costis latis, parallelis, 
nec marginem neque rhaphen attingentibus, circa nodulum cen- 
tralem abbreviatis, margine serie singula granulorum minutorum 
instructo. 
Hab. ad S. Bartholomeum archipelagi Indico-occidentalis. — 
Cum Dectyoneide jamaicensi el marginata cognata. 

12. Dictyoneis ceylanensis (Leud.-Fortm.) De-Toni, Navicwa cey!/a- 
nensis Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 26, t. 2, f. 25 (imperfecta). — 
Valvis elongatis, lanceolatis, 160 ». longis, ad constrictionem 24 x. 
ad lobos 40 ».latis; striis inarginalibus subtilissimis, brevibus, tota 
superficie valve» granulis margaritaceis obsita; rhaphe recta, no- 
dulis terminalibus rotundatis, nodulo centrali oblongo. 

Hab. in mari ad «Colombo» insule Ceylon: (CRAVEN). 
Forte eadem ae D?ctyoneis jamazcensis (Grev.) Oleve, ut zestumat 
clarissimus Cleve. 


RHOICONEIS Grun. (1863] in Wien. Verhandl. XIII, p. 146 (Etym. 
rhoikos arcuatus) Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 108, Navicuic 
sp. auct. nonnull, non 'a/catella Rabernh. [1853] Süssw. Diat. 
p. 46, quod genus valvas arcuatas et frustula e facie connectivali 
visa recta prabet! — Frustula e facie connectivali visa achnanthi- 
formi-arcuata. Valve symmetrice, naviculacee, utraque nodulo 
centrali terminalibusque donata. 

Obs. Genus differens imprimis ab AcAhnanthe valvis superiori- 
bus convexis nodulo centrali preditis. 


A. Species aqui marins ineolz. 


l. Rhoiconeis genuflexa (Kuetz.?) Grun. in Wien. Verhandl. XIII, 
p. 147, Navéicula genuflexa Kuetz. Bacill. p. 101, t. 21, fig. 6?, 
Species pag. 85. — Frustulis e facie connectivali visis arcuatis, 
iruncatis; valvis anguste lanceolatis, 18-23 v. longis, obtusiusculis; 
striis transversis circ. 19 in 10 ». 

Hab. inter Algas varias imprimis Polysiphonias ad oras 
Peruvie (KuETZING) et Novae Zelandizv (GRUNOW), in Sphacela- 
ria paniculata e Nova Zelandia (Exp. NovaRA); ad «Labuan» 
insulae Boruei (KJELLMAN, CLEVE); ad « Point de Galle» insulze Cey- 
lonze (KJELLMAN, CLEVE). 

2. Rhoiconeis Garkeana Grun. in Wien. Verhandl. XIII, pag. 148, 
t. 13, £. 12. — Frustulis e facie connectivali visis genuflexis, late 


oo 
e 


198 Bacillariez, Naviculacez, Rhoiconeis. 


ID 
— 


linearibus vel subquadratis. 46-82 z 22-45, valvis lineari-lanceola- 
is, 10-12,5 v. latis, obtusiusculis, nodulo centrali magno oblongo; 
striis transversis subradiantibus, 17-18 in lO v»., membrana con- 


nectivali seriebus. duabus v. quatuor striarum brevissimarum, cire: 


14 in 10 v. ornata. 
Hab. inter Algas varias in Oceano pacifico boreali (GARKE). 


. Rhoiconeis Bolleana Grun. in Wien. Verhandl. XIII, p. 147, t. 13, 


f. I1. — Frustulis e facie connectivali visis late linearibus, 40- 
48 z 17-22, genuflexis, valvis lineari-lanceolatis, 10 &. latis, obtu- 
siusculis; striis transversis subradiantibus, distinctissimis, in valva 
inferiori 71/5-8, in valva superiori 9!/5-10 in 10 x. 

Hab. alis algis insidens in Oceano pacifico boreali (GRUNOW) ; 
ad oras Spetsbergie, Groenlandie, Finmarchie, in mari Kariano 
(CLEvE); ad Caput «Horn» Ameriee australis (P. PETIT); intra 
Salpam prope portum Messanense Sicilie (CASTRACANE). — Var.? 
sibirica Grun. in Cl. et Móll. Diat. n. 302, Cl. Diat. Vega p. 460, 
t. 27, fig. 38: frustulis e facie connectivali visis ininus arcuatis; 
siriis subparallelis, 10 in 10 p., transverse lineolatis. Ad Caput 


 « Wankarema». — Var. asymmetrica Cleve Diat. Vega pag. 469, 


Ct 


6. 


t. 97, f. 39; valvis 45 2 10; striis asymmetricis, 11 in 10 s. Cum 
varietate precedente. 


. Rhoiconeis superba Cleve Diat. Vega p. 468, t. 30, f. 23-24 (sub 


Navécwla) — Valvis rhombicis, 60 z 20, arcuatis (vel subinde re- 
ctis); valvis convexis et concavis, plus minus diversis; striis sub- 
parallelis, transverse lineatis, in valva convexa medio 9, apices ver- 
sus 1O in 10 &., rhaphen attingentibus, in valva concava 8-10 in 
10 v.,in uno latere rhaphen non attingentibus, in altero rhaphen 
dunccubb is sed area lineari interruptis. 

Hab. ad Caput « Wankarema » maris arctici. — Var. elliptica 
Cleve l. c. p. 469, t. 36, f. 24: valvis ellipticis, 650 z 20; striis pa- 
rallelis, 10 in 10 v. Cum typo. Valva hujus. varietatis concava vix 
a Navicwla (Rhoic.?) zncudzforim Cleve differt. 


. Rhoiconeis? incudiformis (Cleve), Navécu/a incudiformis Cleve 


Diat. Vega p. 467, t. 36, f. 20, 30, Navicula [ncus var. abbre- 

vezala Grun. in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 39, 4. 2, f£, 49..— Valvis 

50-95 ».]l., subinde arcuatis; striis transversis 8 in 10 p., in uno 

latere valvze magis quam altero rhaphi approximatis et interruptis. 
Hab. ad Caput « Wankarema» (Exped. VgGA). — Rhodconedidz 

superbe Cleve proxima. 

Rhoiconeis obtusa Cleve in Cl. et Móll. Diat. n. 315-318, Diat. 


849 


851 


zal 


Bacillarie:», Navieulacesx, Rhoieoneis. 199 

Vega p. 469, t. 36, f. 25 (sub Navécula). — Valvis elongatis, li- 
nearibus, 75 z 14, apicibus rotundatis; striis arcuatis, non paral- 
lelis, tenuissime lineatis, in una dimidia parte valv: rhaphen attin- 
gentibus, in altera vero ab ea subremotis, irregulariter interruptis, 
Jon. 06; g. 

Hab. ad Caput « Wankarema ». 
7. Rhoiconeis trigonocepha'a Cleve Diat. Vega p. 468, t. 36, f. 29 (sub 
Navicula). — Valvis linearibus, s»pius arcuatis, 50-65 z 10-12, 
lateribus parallelis, apicibus cuueatis, subinde productis; striis cras- 
sis, 10-12 in 10 »., subparallelis, interruptis, quasi fragmentariis 
transverse lineatis. | 

Hab. ad Caput « Wankarema ». 


B. Species aqux dulcis incola. 


. Rhoiconeis trinodis (W. Sm.) Grun. in Wien. Verhandl. XIII, p. 147, 
Navécula lrinodis W. Sm. Br. Diat. II, pag. 94, Grun. in Wien. 
Verhandl. 1860, p. 551, t. 2, f. 8, Lewis N. R. Sp. p. 8, t. 2, f. 6 [non 
V. H. Syn. tab. 14, fig. 31]. Achnanthidéwm trinode Arnott in 
Priteh. Infus. p. 372, t. 8, f. 9, Rabenh. Fl. Eur. I, p. 107, Navz- 
cula levisse?ma Xuetz. var. (rinod:is Brun Diat. Alp. p. 68. — 
Valvis bis constrietis, 17-22 ». longis, ad constrictiones 3,3 v., ad 
lobos 5 v. latis, lobis subsequalibus, apicibus rotundatis; striis trans- 
versis subtilissimis, fere 23-26-50 in 10 v., brevibus, rhaphen pro 
ratione validam non attingentibus, nodulo centrali majusculo sub- 


quadrangulari. 
Hab. inter alias Algas in aquis duleibus Anglie (W. SwurTH, 
ARNOTT), Tyrolie australis (HEUFLER), Helveti:e (BRuN). — Var. 


inflata Schultze in Bull. Torrey Bot. Club 1889, p. 101, t. XC, 
f. 7: valvis constrictionibus 2 inflationibusque 3 pr:ditis, apicibus 
late rotundatis; striis lineari-punctatis, parallelis, rhaphen non at- 
tingentibus; spatio intermedio exstrio angusto, in centro (granu- 
lato) dilatato. In aquis dulcibus ad «Olif'on» Aineriez borealis. 


C. Species fossiles. 


. Rhoiconeis Cubitus (Temp. et Br.) De-Toni, Navezcula? Cubitus 
Temp. et Brun Diat. foss. du Japon p. 42, t. 5, fig. 8. — Valvis 
longe lanceolatis, 90-110 z 15-18 (curva inelusa 25-35 v. latis), 
stauro transversali distincto et profundo donatis, apicibus compres- 
sis, facie connectivali regulariter arcuata; costis validis, 5-6 in 10 
v. non punctatis sed sub lente valde augente in strias transver- 


o» 
ct 
[ov 


854 


200 Bacillariez,, Naviculacezs, Libellus. 


sales subtiles solutis; apicibus oblique truncatis, nodulis iermina- 
libus clavatis. 
Hab. in calearia ad «Sendai et Yedo» Japoniz. 


10. Rhoiconeis javanica (Grun.) De-Toni, Navicu/a javanzca Grun. 


Alg. Novara p. 18, t. 1, f. 16. — Valvis convexis, anguste lanceo- 


latis, acutiusculis, 115 z 12-13, utrinque linea eximie undulata no- 


tatis; nodulo centrali et nodulis terminalibus magnis, oblongis; 
striis trapsversis evidenter punctatis, rhaphen attingentibus, subti- 
libus, usque ad 19 in 10 v. 

Hab. fossilis in terra eduli ex insula Java (FRAUENFELD). — Ob 
suleulos longitudinales undulatos ab omnibus Navzcuic speciebus 
hucusque cognitis nullo negotio dignoscenda est. Propter frustula 
e facie connectivali visa areuata tum ad AcAnanthen tum ad genus 
nomine AAo2conezdis a Grunow conditum accedere mihi videtur. 


Genus dubium. 


FALCATELLA Rabenh. [1853] Süssw. Diat. pag. 46 (Etym. /aíic ob 


— 


(9 


Qt 


6 


7 
L 


valvas faleatim incurvas). — Est Navicula valvis falcato-arcuatis, 
apicibus obtusulis truncatisve, levibus vel transverse striatis, no- 
dulo centrali distincto, terminalibus nullis. Frustulà nonnumquam 
stipitata, e facie connectivali visa recta. 

Obs. Genus, ut videtur, partim AcAhnanthidzi, partim Synedra 
partim JNZizsch?c species sistens. 


. Falcatella Auerswaldii Rabenh. Krypt. Fl. p. 40, est Navzcula 
incurva. 

. Falcatella delicatula est. AcAnantAacea. 

. Falcatella Biasolettiana Rabenh. Kr. Fl. p. 40, est Synedra Bia- 
soletliana. 

. Falcatella lunata Rabenh. Süssw. Diat. pag. 46, tab. 5, f. 2, est 
Synedra falcata. 

. Falcatella neapolitana Rabenh. l. c. p. 46, t. 5, f. 3, est Synedra 
neapolitana. 

. Falcatella romana Rabenh. 1l. c. p. 46, t. 5, fig. 1, est Synedra 
romana. 

. Falcatella Zelleri Rabenh. Kr. Fl. p. 40, est Synedra Zellerz. 


IBELLUS Cleve [1873] Diat. of Arct. Sea pag. 18, n. 17 (Etym. 
liber, ob zonam connectivalem longitrorsum plicatam et libri pa- 
ginas simulantem), De-Toni [1890] Int. gen. Brachysira e Libel- 
lus p. 970, Nav2cule sectio compleac Grun. [1880] Arct. Diat. 


855 


Bacillariez, Naviculacez, Libellus. 201 
p. 42, Brachysira Kuetz. [1836] Alg. Dec. n. 153, Lagerst. [1884] 
Kuetz. Exsikkatverk pag. 61, non Kuetz. oper. poster. — Frustula 
valvas Navecul praebentia sed membrana connectivalis longitror- 
sum pluries plicata costatave (forte diaphragmatum rudimenta ?). 
Obs. Species typica L. Grevillei (Ag.) Cleve. 


]- BULIBELLUS D. T. 


Species aquas marins incolz. 


. Libellus Grevillei (Ag.) Cleve Diat. of Arct. Sea 1873, p. 18, n. 77, 


Diat. from West Ind. Archip. p. 19, Navzcula Libellus Greg. Diat. 
of Clyde pag. 528, t. 14, f. 101, Navécula Delognez V. H. Syn. 
p. 110, t. 11, f. 18, Navicula Grevillei Heib. Consp. p. 83, Cleve 
Diat. Spetsberg. 1864, p. 665, Schizonema Grevillei Ag. Consp. 
p. 199, Kuetz. Bacill. p. 114, t. 5, f. 14, t. 20, fig. 4, V. H. Syn. 
p. 110, t. 16, f£. 2, W. Sm. Br. Diat. III, p. 77, t. 58, f. 364!, Mo- 
nema comoides Grev. Sc. erypt. Fl. t. 358 (tan 368), Conferva 
como:ides Engl. Bot. t. 1700?, Monema Grevillei Menegh. in Lin- 
nea, bangia quadrzpunciata Lyngb. Hydrophyt. Dan. t. 26? (ex 
W. Smith) — Frustulis 30-70 z I5, nonnumquam (verisimiliter 
in forma sporangiali) 75-110 230; valvis latiuscule lanceolatis, 
apicibus obtusis; striis transversis valide punctatis, subradiantibus, 
medio 18-20, ad apices usque 27 in 10 »., rhaphen quasi attin- 
gentibus; facie connectivali quadrangulari, apicibus rotundatis, me- 
dio constrictula, longitrorsum numerose síriolata. 

Hab. ad oras Daniz:e (AcAnpH, HEIBERG, ?LyNGBYE) Finmar- 
chi:e, Spetsbergic (CrEgvE), ad lapides pr. ins. Helgolandiam (KukEr- 
ZING, BINDER), pr. « Morbihan » (BRÉBISSON), ad oras Anglic et Sco- 
tite (GREVILLE, W. SurTH), Neerlandize (?* RABENHORST), Belgii (Wg- 
STENDORP, VAN HEURCK); ad «Barbados» (HABIRSHAW); in mari 
adriatico (CASTRACANE, DE-TONI). 


. Libellus rhombicus (Greg.) De-Toni l. c., N. rAomb:ca Greg. in Micr. 


Journ. III, p. 40, t. !II, f. 16, Grun. et Cl. Arct. Diat. p. 43!, Ra- 
benh. Fl. Eur. Algar. I, pag. 181 (excl. f. /at?ore) [non Greg. in 
M. J. IV, pag. 38, t. 5, f. 1, que Libellum Grevillei sistit!]. — 
Valvis rhomboideo-lanceolatis, alte convexis, 70 z 14-15, ad utrum- 
que finem acuminatis, apicibus subacutis; striis transversis delicate 
punetatis, medio paullulo radiantibus, ceterum subparallelis 16-16'/5 
in 10 v., rhaphen crassam attingentibus; nodulo centrali rotundato. 

Hab. ad oras Scotiz, Hibernie (GREGORY), Danizee (RABENHORST); 
in salinis ad Tergeste (GRUNOW). 


D 


in Bacillarie;, Navieulacez, Libellus. 


CQ 


. Libellus constrictus (Ehr.) D. T., Lzbeilus simulans (Donk.) De 
pe Int. gen. Braehysira e Libellus 1890, p. 971, Zvavzcula | sz- 
mulans Donk. Brit. Diat. pag. 60, tab. 9, f. 3, Amphiprora con- 
stricla "b Verbr. 1844, pag. 122, t 2, VI, f. 28, Kuetz. Bacill. 
p. 107, t. 29, £..94, W.-. Sm. : Br. Diat. T, pag: (44, C4 UL DNO 
:alfs in E Infus. p. 922, t. 12,£. 1, Rabenh, Fl. bur dpa 
p. 253 [non S/auroness constricta Ehr. qua forte Achnanthidéo 
adseribenda], S/awroneis? amphoroides Grun. in. A. Schm. Atlas 
t. 260, f. 34-39, Dannf. Diat. Dalt. p. 32, Amphora constricta Oar- 
ruthers. — Frustulis e facie connectivali visis oblongis, medio si- 
nuato-constrictis, apicibus truncatis, angulis subrotundatis; valvis 
linearibus, 60-135 ». longis, apicibus cuneatis subacutis; striis sub- 
tilissimis, obscuris, 26 et ultra in 10 x. (teste W. Smith), rhaphen 
attingentibus, cirea nodulum centralem abbreviatis et hinc spatium 
hyalinum transversum leve (pseudostaurum), marginem utrinque 
attingens linquentibus. 

Hab. in aquis salsis ad insulam Cubam (EHRENBERG), ad oras 
Britannie (DoxKrN, W. SMrTH, NOoRMAN), Gallie in ostreariis Ca- 
bandosii (BRÉBISSON) Helgolandie, Daniae (HmgrBERG), ad « Malmó » 
(CLEvE, MoELLER), in mari baltico (SCHUMANN), iu fundo maris 
adriatiel (GRUNOW ). 


. Libellus? plicatus (Ehr.) De-Toni Int. gen. Brachysira e Libellus 


1890, p. 971, Navicu!a plicata Ehr. Ber. 1858, p. 594 (2), Donk. 
Dr. Diat. p. 59, t. 9, f. 2!, Cleve Diat. Vega p. 470, Ol. et Grun. 
Arct. Diat. p. 360. — Frustulis e facie connectivali visis latis, ob- 
longis, medio leniter constrietis, rectangularibus, angulis subrotun- 
datis, apicibus truncatis, membrana conneetivali lineis seu plieis 
longitudinalibus pereursa ; valvis angustis, linearibus, apicibus atte- 
nuatis obtusis; striis transversis parallelis, subtilibus, distinctis, cir- 
citer 20 in 10 «., rhaphen attingentibus. 

Hab. iuter alias Bacillarieas e. gr. Naviculam forcipatam, N. 
Lhwmerosam, etc. ad oras Northumbria (DONKIN) — Arcte affinis 
Libello vhombico (Greg.) D. T. et Navicula aucklandice Grev. 


. Libellus hamuliferus (Grun.) De-Toni Int. gen. Braehysira e Li- 


bellus 1890, pag. 971, Navicula hamwl/fera Grun. in Cl. et Gr. 
Arct. Diat. p. 44. — Valvis 51-58 z 12-14, nodulis terminalibus 
ab apice remotis, in uno latere processum subhamatum prabenti- 
bus; striis transversis delicate punctatis, medio leniter radiantibus, 
19 in 10 &., ad apices parallelis, 25 in 10 ». nodulo centrali ro- 
tundato. 


858 


Bacillariez;, Navieulacez, Sehizonema. 203 
Hab. ad «Marseille» Gallize (LiNDIG), intra Ascidias ad Ter- 
geste Istrizte (HAUCK). 

6. Libellus complanatus (Grun.) De-Toni Int. gen. Brachysira e Li- 86 
bellus 1890, p. 971, Navicula? complanata Grun. in Cl. et Gr. 
Arct. Diat. p. 42, Amphora complanata Grun. in À. Schm. Atlas 
t. 26, f. 45. — Valvis anguste lanceolatis, acuminatis, apicibus uni- 
lateraliter subtortis (sed symmetrice constructis), nodulis termina: 
libus ab apice remotis; striis transversis 18-19 in TOpu: 

Hab. in mari adriatico, ad «Maosó» et in mari Kariano etc. 
(GRUNOYW). 


IIl. BRACHYSIRA (Kuetz.). 


Species aqu:e dulcis thermalis incola. 


[19] 


7. Libellus aponinus (Kuetz.) De-Toni Int. gen. Brachysira e Libellus &6 
1890, p. 971, Navicula aponina Kuetz. Baeill 1844, p. 91, t. 4, 
f. |, Rabenh. Süss. Diat. p. 39, t. 5, f. 11, t. 6, £. 88, Fl. Eur. I, 
p. 174, Navicula vichiensis Petit et Haime Mat. org. Vichy 1355, 
Mont. Syll. p. 471, Desm. Cr. Fr. éd. nov. n. 504, Rabenh. l. c. p. 173. 
— Valvis oblongo-lanceolatis, apicibus obtusulis, nodulo centrali 
distineto, marginibus obsolete striatulis; striis obscuris, modo al- 
terutrum modo utrumque marginem occupantibus, sepius omnino 
defieientibus, semper autem difficillime nec nisi luce oblique reflexa 
visibilibus; frustulis e facie connectivali oblongo-linearibus, utro- 
que fine obtuso truncatis, membrana connexiva lata, longitrorsum 
plieatula. 

Hab. in aquis ealidis thermarum ad « Abano» Italize borealis 
(KuEgTZING, DE-ToNI), in aquis thermarum ad «Vichy» Gallis 
(JOMARD). 


Ad Libellum Grevillei (Ag.) Cleve 
aecedunt, teste Grunow Arct. Diat. 1880, p. 43, sequentes Schzzonematis species. 


1l. Schizonema Stewartii Dickie in Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 49. — 86? 
Tubulis latis, frustula laxiuscule disposita continentibus; valvis 62—- 
04 17,5. 
Hab. ad oras Scoti:e (DICKIE). 
2. Schizonema reptabundum Grun. Alg. Novara p. 22, t. l, f. 26. — s64 
Hab. ad Callithamnion Borreri ex oris insule « Madei- 
ra» (JELINEK); ad littora Dalmatie (LoRENZ). 
3. Schizonema fastigiatum Kuetz. Species p. 108 (sub Micromega). s05 
Hab. ad oras Angliz. 


204 Bacillariee, Navieulacez, Stauroneis. 
4. Schizonema Berkeleyi Kuetz. Species p. 106 (sub Micromega). 


Hab. ad «Torquay» in mari anglieo. 


STAURÜONEIS Ehrenb. [1843] Amer. p. 134, Kuetz. [1841] Bacill. p. 104 


(Etym. a stauro ob nodulum centralem lateraliter prolongatum), 
Archer Conjug. St. of Stauroneis in Q. J. M. S. 1876, F. Schmitz 
Auxosporenbild. Bacill. 1877, p. 5, Van Heurck Syn. p. 67, Kivcchn. 
Alg. Schles. p. 183 excl. sp., De- Toni Osserv. tasson. Bacill. p. 896, 
Sticloneis Kuetz. [1849] Species Algarum p. 91 /ut subgen.). — 
Frustula libera, solitaria. Valva ut in Navzcuía, nodulo centrali 
transversim dilatato, staurum efficiente, utroque fine haud bifido v. 
ramoso. Stric& non decussatze. Auxospore singulae e cellulis matri- 
calibus 2 provenientes. Phaophora ut in genere Nav?cu/a. 

Obs. Species sub hoc genere allata nonnullz mihi dubize sunt, 
quia verisimillime Navzcuic species (stauro ob striarum absentiam 
nec ob dilatationem transversam noduli centralis efformato) sistunt. 


Sectio .4. Species majores, longitudine 60 p. superantes. 


. Stauroneis Phenicenteron (Nitzsch) Ehr. Verb. t. II, v. f. 1, t. 3, 


LE 17,4Ek-f. 5,:M. t. :39, TII £;.105; t.16,: LL. £528. IDE 
Abh. 1870, t. 2, I, f. 9, t. 8, I, f. 21, Rabenh. Süssw, Diat; p.47; 
t. IX, f. 1; Alg. n. 604, W. Smith. Diat. 1, p. :99, t. XIXSUSMS»: 
Pritehiiilnf. pag. 919,4, TX, £199, 0t. t) EL sE.. uL et 18, Brun 
Diat. Alp. p. 88, t. 9, f. 7, V. H. Syn. .p. 07; t. 4, £. 2, Namen 
Phamnicenieron Ehr. Inf. p. 175, n. 212, t. XIII, f. 1, Cymbella 
Phamnicenteron Ag. Consp. pag. 10, Bacillaria Pheenicenteron 
Nitzsch Beitr. t. III, £. 12 et 14 [non Kuetz. Bacill. t. 3, f. 53]. 
— Valvis lanceolatis, 100-170 ». longis, usque ad apices obtuso- 
rotundatos sensim sensimque attenuatis, subinde paullulo constri- 
ctis; rhaphe per magnam longitudinis partem a linea dupliei com- 
posita et zona ampla hyalina cincta, stauro amplissimo, plerumque 
versus valva margines paullulo dilatato; striis radiantibus, circi- 
ter 14 in lO &, subtilibus et distincte granulatis. 

Hab. in aquis dulcibus frequenter per Europam et Americam 
passim; etiam in Mongolia (PRZEWALSKI sec. SCHAARSCHMIDT). — 
Var. lanceolata (IXuetz.) Brun l. c. pag. 89, t. 9, f. 5, Stauronezs 
lanceolata Kuetz. Bacill. pag. 104, t. 30, fig. 24, Rabenh. Süssw. 
Diat. p. 48, t. IX, f. 9, Alg. n. 809, Stauroneis amphilepta Ehr. 
Amer. 18493, t. I, I], f. 9, 13, Kuelz: 1*6; p. 109,9: 229 EUG UND 


866. 


867 


-—— 3 cuida a 


Bacillarieze, Navieulacex, Stauroneis. 205 
(ex Chili): Elongata, valvis apicibus porrectis obtusiuseulis; striis 
confertioribus. Cum specie hinc inde. 


. Stauroneis staurophaena Ehr. Amer. p. 135, Mierog. t. 2, IIT, f£. 11 


etc., Kuetz. Bacill. p. 105. — Quoad formam omnino S4. PAoeni- 
cenlero similis, valvis lanceolatis, levibus, apicibus leviter con- 
strietis subaeutis sed area (stauro) abbreviata subnoduliformi. 

Hab. in Suecia in saxis inundatis lacus « Soderbysjo», in rivulis 
insula «Limfjord» Jutlandie (RABENHORST); in America boreali 
(EHRENBERO). 


. Stauroneis nobilis Schum. Preuss. Diat. 1867, p. 59, t. 2, f. 60. 


— Major, valvis anguste rhoimbeis, 100-125 z 24-28, apicibus pro- 
ductis, contractis, obtusis, lineis comitantibus firmis, lineis margi- 
nalibus exstriis, nodulo centrali cruciformi-dilatato, stauro margi- 
nes attingente, ubique :zequilato; striis transversis manifestis, 12 
in 1O ».; striis obliquis parum notatis, 8-8,5 in 10 v. 

ITab. in canalieulo fluente prope « Kónigsberg » Germanie 
(SCHUMANN). — «An Síaurogrammoa ? ». | 


. Stauroneis argentina Cleve Diat. Groenl, Argent. pag. 12, t. 406, 


f. 14. — Valvis lanceolatis, 65 z 13, apicibus capitatis, stauro val- 
varum marginem non attingente; striis transversis radiantibus, 16 
in 10 »., subtilissime punctatis (?). 

Hab. in «Sierra de Velasco» in Rep. Argentina Americc au- 
stralis. 


. Stauroneis rotundata Grev. in Trans. Micr. Soc. 1866, p. 85, t. 9, 


f. 30-31, Lauder-Lindsay in Journ. Linn. Soc. Bot. IX, pàg. 134 
(nomen). — Mediocris, valvis linearibus v. medio lenissime tumidis, 
ad 82 p. longis, apicibus rotundatis, stauro lato, lineari, margines 
ntlingente; striis transversis parallelis, subtilissimis, rhaphen omni- 
no haud attingentibus. 

Hab. in aqua dulci ad «Otago» Nove Zelandia (LAUDER LIND- 
SAY). — «AÀn Pleurostauron ? ». 


. Stauroneis Sieboldii Ehrenb. Ber. Berl. Akad. 1845, p. 365, M. 


t. 31, VIII, f. 12. — Magna, valvis lanceolatis, ad 140 ». longis, 
fere 6-plo longioribus quam lat., levibus, utroque fine longe atte- 
nuato-rostratis, rostris obtusis. 

Hab. in Japonia (EHRENBERG); fossilis ad «Sendai» Japonic 
in lignite (P. PETIT). 


. Stauroneis lineolata Ehrenb. Amer. pag. 135, t. II, f. 19, Kaetz. * 


Bacill. p. 106, t. 29, f, 5. — Valvis 120 2 32 (ex icone), elliptico- 


^6 
c 
o2 


869 


S70 


206 Bacillariez, Navieulacex, Stauroneis. 
lanceolatis, apice obtusis, longitudinaliter punctato-lineolatis, stauro 
liueari margines subattiugente. 

Hab. ad Cayennam Amerie: australis (EHRENBERG). 

8. Stauroneis platystoma (Ehr.) Kuetz. Dacill. p. 105, t. 3, fig. 58, 
Priüch.- Inf.p. 912, t..9, f..142, Rabenh. El, Eur. Algar. R2: 
Brun Diat. Alp. p. 90, t 9, f£. 3 [vix OL et Gr. Arct. Diat pou 
t. 3, f. 61], Navicula platystoma Ehr. Infus. p. 178, t. 13, fig. 8, 
Stauroptera platystoma Ehr. Mikr. t. 14, f. 18, Stauroptera ez- 
cellens Perty Kl. Lebensf. t. 17, f. 11. -— Valvis lanceolatis, latis, 
sublinearibus, 65-90 p. longis, rarius ultra, sub polis constriciis, 
apicibus proboscideo-porrectis lateque truncatis, stauro liueari ir- 
regulariterve dilatato, valvarum margines non vel vix attingente; 
striis transversis obsoletis vel subtilissimis et vix conspicuis. 

Hab. in aquis dulcibus prsecipue montanis passim Americae 
(EHRENBERG); in Europa ad « Vichy » Gallizee australis, locis variis 
Germanie (IKugTZING, RABENHORST), Italia (DE-ToNtI) et Helvetize 
(PERTY, DRUN); in montibus tatricis (SCHUMANN, RACIBORSKI sec. 
GuTWINSKI). — Forma ?minor, S/aurone:s platystoma Cl. et Gr. 
l. c. Ofr. supra: valvis 37,5-54,5 ». longis, oblongo-ovatis, apici- 
bus produetis. obtusis. In aquis subsalsis ad «Jenissey », in Gotlan- 
dia, prope Upsaliam etc. (CLEVE). 

9. Stauroneis inflata Iuetz. DBacill. p. 105, t. 50, f. 22, Rabenh. Süss. 
Diat. p. 47, t. 9, f. 15. — Valvis 55-65 p. longis, oblongis, medio 
et apicibus late dilatatis bis constrietis, late rotundato-truneatis, 
stauro lineari, margines attingente. 

Hab. in insula Trinitatis, Antillarum (KRUEGER). 

10. Stauroneis mesopachya Ehr. Ber. 1812, p. 327, Mikr. tab. 15 A, 
f. 26. — Valvis oblongis, fere 88-90 2 17-18 (ex icone), apicibus 
subconstrictis; rhaphe recta; striis.,.., stauro latiusculo, lineari, 
margines utrinque attingente. 

Hab. fossilis ad «Dawn» Hibernize (EHRENBERG). 

11. Stauroneis? inequalis Ehr. M. t. 16, I, f. 6. — Valvis subellipti- 5877 
cis, ante polos attenuatis, circ. 110 ». longis, ad 30 p. latis; area 
levi circa nodulum centralem rotundata; striis punctatis, parallelis, 
rhaphen subexcentricam attingentibus. 

Hab. fossilis ad «Degernfors» Suecisx. 

12. Stauroneis? mesogongyla Ehr. M. tab. 6, I, (ig. 7, Priteh. Iuf. 878 
pag. 914. — Valvis linearibus, 70 z 12-15, medio tumidis, apicibus 
rotundatis, stauro (pseudostauro?) margines subattingente; striis 
iransversis parallelis, rhaphen subattingentibus. 


Bacillarie;, Navieulacez:, Stauroneis. 207 

Hab. in farina fossili ad «Santa Fiora» Italie (EHRENBERGJ. 

13. Stauroneis gracilis W. Sm. Br. Diat. I, p. 59, t. 19, f. 186, Brun 
Dic pspp.- 89; t. 9, 42 65 Trozn-Diatom. Astur..£.. 15 £4 15; non 
Slauronezs gracitis Ehr. nec Rabenh. — Valvis 55-85 p. longis, 
lanceolatis, apicibus non productis, obtusis vel rotundatis, stauro 
ampliato, marginem non attingente; striis transversis subtilibus, 
punctatis, convergentibus, 18-20 in 10 v. 

Hab. in aquis stagnantibus duleibus in Anglia (W. SMITH), 
Hispania (TRuAN) et Helvetia (BRUN); in montibus tatrieis (SCHU- 
MANN) et Rossia (ARTARI). 

14. Stauroneis Baileyi Ehrenb. Amer. 1843, p. 134, M. t. 6, I, £. 17, 
DEESNIEABEUES GO! 1:5; J£ 395506145 TES EG e Sj IDl; efi OUI V, 
Id udad^ £4, t. 5, II, £. 14, Kuetz.. Baeilk /p. 10520523Ma- 
gna, valvis late lanceolatis, apicibus sensim attenuatis obtusis, su- 
perfiele subtilissime longitudinaliter undulata. 

Hab. in America boreali 


15. Stauroneis pteroidea Ehrenb. Amer. p. 135, M. t. 14, £. 5, 6. 3, : 


lI], f. 7, Kuetz. Bac. p. 105. — Magna, valvis late et argute lan- 
ceolatis, lineolis subtilissimis, transversis punctatisque tanquam pin- 
nulata, apicibus obtusis. 

Hab. in America boreali. — S(auron. Baileyi Ehr. fortasse 
varietas. 


16. Stauroneis ? Microstauron (Ehr.) Kuetz. Bacill. p. 106, t. 29, f. 15, s& 


Slawroptera Microstawron Ehreub. Amer. t. 1, 1v, f. 1, t. 4,IL f. 2. — 
Styliformis, valvis linearibus, 92-94 z 16, apicibus arcte constrictis 
late rotundatis, stauro (pseudostauro?) lato, margines attingente; 
striis obliquis. 

Hab. in Brasilia et Labrador Americzee (EHRENBERG). — «An 
potius Navicula ? ». 

17. Stauroneis phyllodes Ehrenb. Amer. p. 135, t. 1, rm, f. 10, t. 2, t, 
uml Ieuelz: Bac. p. 105,4: 29,4 2, -Rabenh.1S4 Dig psl4Smis9 st. 6, 
Pritch Inf. p. 912, t. 12, £. 7-9. — Valvis late elliptico-lanceo- 
latis, acuminatis, ad 70 ». longis, apicibus acutis, stauro lineari, 
margines utrinque attingente. 

Hab. iun America australi (EHRENBERG). — Habitu Síawr. Phco- 
nicenleri, cujus fortasse formam sistit minorem. 


18. Stauroneis Liostauron Ehr. Verb. p. 135, n. 221 sub $Sawro- 8 


pleva, Mikrogeol. t. V, I, f. 18. — Frustulis styliformibus, ad 70 ». 
longis (ex icone), ventre medio levissime turgidis, apicibus vix pa- 
rumper decrescentibus rotundatis, 


879 


Po) 
oo 
o2 


oo 
oo 
C5 


208 Bacillarieze, Navieulace:x, Stauroneis. 
Hab. iu Islandia (EHRENBERG). — Mihi plane ignota. 
19. Stauroneis Gregoryi Ralfs in Pritch. Inf. p. 913, Cl. et Gr. Arct. 885 
Diat. p. 47, t. 3, £. 64, V. H. Syn. p. 68, t. A, f. 4, Slauroneis 
amphioaoys Greg. in Trans. Mier. Journ. 1856, p. 48, t. V, f. 23, 
Lagerst. Bohusl. Diat. p. 47, f. 5, Grun. Diat. Kasp. p. 17 [non Stau- 
roplera amphioxys Ehr., que Naviculam sistit]. — Valvis rhom- 
boideo-lanceolatis, 50-100 4. longis, utrinque v. acuminatis v. ob- 
tusulis, area lineari ad valvarum marginem extensa; striis trans- 
versis subradiantibus, parallelis, 16-20 in 10 »., rhaphen simplicem 
attingentibus, subtiliter granulatis. 

Hab. in Scotia (GREGORY), in sinu «Baku» maris caspici (GRu- 
NOW), in aquis subsalsis ad «Blankenberghe» Belgii dubie (VAN 
HEURCK). — Ad P/ewrostaurom vergit. Cfr. var. ? dimidiata Grun. 
in Cl, et Móll. Diat. n. 247 et var. ?diminuta Grun. l. c. n. 255. 

20. Stauroneis robusta Petit Cat. p. 27, t. 5, f. 16, Hedwigia 1878, 996 
p. 130. — Valvis ellipticis, 90-100 z 28, abrupte apices versus acu- 
minatis, rhaphe recta, nodulo centrali pro ratione magno, nodulis 
terminalibus parvis et paullo sub polis sitis; stauro e centro 
margines versus dilatato, margines non attingente; striis transversis 
per areas albas, leves, longitudinales interruptis, fere 7 in 10 v., 
margine annuliformi omuino striato; frustulis e facie connectivali 
visis medio valde constrictis, apices versus late rotundatis. 

Hab. in freto «Foveaux» Nova Zelandiz. 4 

21. Stauroneis decora Grev. Diat. South Pacif. III, p. 236, t. 3, f£. 11. 887- 
— Valvis oblongo-ellipticis, ad 130 x». longis, in apices subacutos 
leniter produetis, in utroque latere rhaphes linea gracillima orna- 
tis, nodulo centrali in staurum parvum brevem angustissimum di- 
latato; striis transversis quam maxime subtilibus, parallelis, sub- 
inconspicuis. 

Hab. in mari Novi Caledoniete (RoBERTS). — Frustula hyalina. 

22. Stauroneis obtusa Lagerst. Diat. Spetsb. p. 36, t. 1, f. 11, Hedwi- 888 
gia 1874, p. 120. — Frustulis e facie connectivali visis rectangu- 
laribus, lateribus leniter concavis, angulis rotundatis; valvis lan- 
ceolatis, apicibus obtusis vel truncato-obtusis, 62-68 z 10-11, no- 
dulo centrali....?; nodulis terminalibus parvis rotundatis; rhaphe 
e lineis duabus subrectis composita; striis transversis subrectis, 
nodulum centralem versus convergentibus, 18-19 in 10 »., in me- 
dia valvarum parte deficientibus; area transversali margines ver- 
sus dilatata, hos attingente, longitudinali lineari, regione infra api- 
ces parva exstria. | 


Baeillariez,, Navieulacez:e, Stauroneis. 209 

Hab. ad «Kobbe B.» Spetsbergiz (LAGERSTEDT). — Color fru- 
stuli exsiccati pallide lutescens. 

23. Stauroneis baccata Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 97, t. 3, f. 39. 899 
— Valvis ovoideis, 64 2 20, non acuminatis, apicibus rotundatis, 
rhaphe recta, nodulis terminalibus distinctis; stauro transverse am- 
bitu quasi lanceolato, margines utrinque attingente; in utroque la- 
tere rhaphes area hyalina, dein seriebus tribus margaritarum prz- 
sentibus. 

Hab. in fundo maris pr. « Colombo» insulze Ceylonz (ORAVEN). 

24. Stauroneis Brebissonii Castrac. Diat. Challenger p. 24, t. 15, f. 4, ^ 
Notarisia 1889, p. 694. — Valvis oblongis, medio late constrictis, 
132 v. longis (ex icone), apicibus cuneato-obtusis, subproduetis ; 
striis ad nodulos radiantibus et medio aream levem relinquentibus. 

Hab. loeus desideratur (Exped. CHALLENGER). 

25. Stauroneis dilatata Ehrenb. Amer. 1843, t. I, rr, f. 12, III, r, f. 18. 89 

MEL f$ 103. Kuetz. Bac." p.106, 1529,43; Rabenh. Süss. Diat. 
p. 49, t. 9, f. 4, Cl. et Gr. Arct. Diat. p. 14, t. 3, f. 62 [oon W. 
Sm. Br. Diat. I, p. 60, t. 19, f. 191, nec Drun Diat. Alp. p. 90, t. 9, 
f. 9, que Naviculam. Crucicwlam sistit]. — Valvis oblongis, cir- 
citer 70 2 20, lateribus parallelis, apicibus latis productis et non 
capitatis, stauro lato, margines utrinque attingente, conspicuo ; striis 
transversis distincte punetatis, 15 in 10 v, valde obliquis. 

Hab. iu Chili et Mexico (EHRENBERG); ad « Jenissey » rarissime 
(CLEVE). 

26. Stauroneis Spicula W. J. Hickie in M. M. J. vol. XII, p. 290, s92 

Cleve et Grun. Arct. Diat. 1880, p. 48, V. H. Syu. p. 68, t. 4, f. 9. 
— YValvis angustissime lanceolatis, 90-86 p. longis, ad 8,5 v. latis, 
usque ad apices snbacutos vix attenuatis, stauro angustissimo utrin- 
que non dilatato, rhaphe simplici, zona angusta hyalina cincta; striis 
delicatis, vix radiantibus, 28-29 in 10 »., longitudinalibus 28-29 
in 10 y. 

Hab. in aquis subsalsis passim; in mari Kariano (GRUuNOW), ad 
«Blankenberghe et Anvers» Belgii, rarissime (VAN HEURCK), ad 
oras Groénlandie et Spetsbergie (CLEVE), in Hispania (TRUAN). 

27. Stauroneis pacifica Castrac. Diat. Challenger p. 293, t. 20... f£; 9, 803 
Notarisia 1889, p. 694. — Valvis lanceolato-oblongis, 163 2 29 (ex 
icone), apicibus obtusis; nodulo centrali in staurum linearem, mar- 
ginem attingentem dilatato; striis moniliformibus, tenuissimis, ra- 
diantibus, rhaphen non attingentibus. 


Hab. in oceano pacifico (Exped. CHALLENGER). 
14 


210 Bacillariee, Navieulace:x, Stauroneis. 

28, Stauroneis sulcata Cleve On some new or little known Diatoms 
p. 14, t. III, fig. 46. — Valvis linearibus, 88-109 z 8-9, apicibus 
cuneatis, stauro margines attingente; lineis suleisve longitudinalibus 
validis, rhaphi parallelis; striis transversis parallelis 21 in 10 J. 

lab. ad insulas Balearicias ravo (F. SOEDERLUND) — Quoad 
structuram Sawron. Stodderz Greenl. (qux aquse dulcis incola est) 
similis. 

29. Stauroneis balearica Cleve On some new or little known Dia- 
toms p. 14, t. IIT, fig. 41. — Valvis elongatis, 110 z 13, apicibus 
acutis; stauro brevissimo; striis transversis 26 in 10 w., longitu- 
dioalibus 23 in 10 5. sub angulo recto intersectis. 

lab. ad insulas Balearieas (F. SOEDERLUND). — Slauron. quar- 
nerensi Grun. affinis. 


20. Stauroneis quarnerensis Grun. in Cleve On some new or little à 


kuown Diatoms p. 14. — Affinis Stauron. balearicc Cleve; stauro 
brevi; striis longitudinalibus 18 in 10 y. 
lab. in sinu quarnerensi maris adriatici (A. GRUNOW). 

3l. Stauroneis glacialis Castrac. Diat. Challenger p. 24, t. 27, r. 11, 
Notarisia 1889, p. 694. — Magna; valvis longitudinaliter late con- 
vexis, transverse arcte convexis, 160 z 50 (ex icone), stauro lineari ; 
siriis deuse transverse parallelis. 

Hab. iu mari Antarctico (Exped. CHALLENGER). 

32. Stauroneis hyalina Danuf. Diat. Balt. p. 32, t. 2, f. 20. — Val. 
vis hyalinis, lineari-lanceolatis, 67-70 ». longis, stauro lineari, 1 
». lato, margines attingente; striis subtilissimis, tantum paucis pr. 
stlaurum conspicuis. 

Hab. varo ad «Kalmar et Helsingfors» ad oras maris baltici 
(DANNFELT). 

23. Stauroneis? angustata Ehr. Mikrogeol. (absque diagnosi) t. 15 .1, 
[ 28-29, au. W. Sm.? — Valvis lanceolatis, cire. 70 z 12 (ex icone), 
apicibus subcapitulatis; striis inconspicuis; stauro lineari, margi- 
nes attiugente. 

Ilab. ad «Down, Mourne Mount.» Hibernis ( SHRENBERG). 

24. Stauroneis ? polygramma Ehrenb. Amer. 1843, p. 135, t. II, vr, f. 30, 
IKuetz. Bac. p. 106, t. 29, f, 7, Rabenh. Süss. Diat. p. 48, t.. 9, £. 18, 
— Valvis elliptieis, 82-84 z 26, apice rotundatis, punctato-lineolatis ; 
stauro fere biscoctiformi (saltem ex icon.), margines non attingente. 

Hab. ad insulam Cubam (EHRENBERG). 

29. Stauroneis scandinavica Lagerst. Bohusl. Diat, p. 47, Hedwigia 

1876, p. 211, Navicula lacustris (Greg.) A. Schm. N. D. p. 88; 


894 


895 


807 


899 


900 


901 


Daeilariez, Naviculaces, Stauroneis. 21 

i. L, f. 9, Atlas t. 6, f£. 30. — Valvis 63-105 2 28-34; striis trans- 
versis 10-11'/ in 10 y. 
Hab. in mari Kariano (CLEVE). 


Sectio B. Species minores, non vel vix 60 p. longitudine attingentes. 


36. Stauroneis anceps Ehr. Amer. p. 134, t. 2, I, f. 18, Abh. 1870, 902 
i. 2, I, f£. 24, Kuetz. Bacill. p. 105, t. 29, fig. 4, Rabenh. Süssw. 
Dus tt 9 t-IE FEL: pz 247, W. Sm "Br; Di30 E" p 60; 
t. 19, f. 190 (f. e/zptica), Brun Diat. Alp. p. 89, t. 9, f£. 2, Schum. 

Boum DET, VI-H: Syn? p.768; 0.4, £45, Truan Diat' Astur. 
p. 24, t. I, f. 18. — Valvis ellipticis vel elliptico-lanceolatis, 35- 
90 p. longis, apicibus rostrato-capitatis, stauro lineari-extenso, 
valvarum margiuem attingente v. subattingente, apices versus utrin- 
que dilatato; rhaphe simplici, zona hyalina ampla cincta; striis 
iransversis delieatis, valde radiantibus, circiter 20 in 10 u., longi- 
tudinalibus 11-12 in 10 ».; frustulis e facie connectivali visis linea- 
ri-oblongis, utroque fine truncatis, obtusangulis, lineis binis longi- 
tudinalibus submarginalibus notatis. 

Hab. in aquis duleibus et subsalsis per Europam et Americam 
borealem fere ubique sed non vulgaris ; ad « Cayenne» Amer, austra- 
lis (EHRENBERG), in Japonia (CLEVE). — Var. linearis (Kuetz.) Ra- 
benh. |. e., V. H. Syn. p. 689, t. 4, f. 8, Slauroners lnearis Kuetz. 
an Ehrenb., S/auroneis amphzcephala Kuetz. Baeill. t. 30, f. 25, 
Slauroneis nanis Perty Kl. Lebensf. p. 106, t. 17, f. 7?: valvis 
margiues parallelos prabentibus, apicibus abrupte attenuato-rostra- 
tis. Cum specie hinc inde. — Var. gracilis (Rabenh.) Brun Diat. 
Alp. p. 89, t. 9, f. 1, S/auroneis gracilis Rabenh. non W. Sm. nec 
Ehrenb.: gracilior, striis segre visibilibus. Cum specie passim. « An 
status juvenilis?» — Var. sibirica Grun. in Cl. et Grun. Arct. Diat. 
p. 48, t. 3, f. 65: aà typo differt stauro breviori striisque trans- 
versis quam maxime delicatis, verisimiliter ultra 30 in 10; valvis 
64» 15. Ad «Jenissey ». — Var. producta Lagerst. Diat. Spetsb. 
p. 97, Stauroneis anceps Schum. l. c.?: valvis lineari-lanceolatis, 
64 «16, sub apicibus productis obsolete constrictis, stauro margi- 
nes versus dilatato et hos attingente; striis transversis 17-19 iu 
10 v.In aqua dulci ad « Liefde B.» Spetsbergie (LAGERSTEDT). 

37. Stauroneis acrocephala Rabenlh. Süss. Diat. p. 48, t. IX, f. 19, 903 
Fl. Eur. Algar. I, p. 250. — Valvis subrhomboideis, 30-45 v 20, 
sub polis leniter constrictis, apicibus acutis, area transversa lata 
lineaque longitudinali hyalina ; striis transversis parallelis, subrectis, 


2]2 Bacillarieze, Navieulacex, Stauroneis. 
moniliformibus, distantibus, inter has subtilioribus obsolete puncta- 
tis; frustulis a latere visis late linearibus, utroque fine truncatis. 

Hab. in paludibus turfosis Saxonis, Lusatic inferioris (L. Ra- 
BENHORST) 

38. Stauroneis minutissima Lagerst. Diat. Spetsb. p. 39, t. 1, f. 13, 
Hedwigia 1874, p. 120. -— Frustulis e facie connectivali visis an- 
guste rectangularibus, angulis obsolete rotundatis; valvis oblongis 
vel oblongo-ellipticis, 12-24 v 5-7; nodulis..... ?;: rhaphe e lineis 
duabus rectis composita; striis transversis rectis, tenuissimis, no- 
dulum ecentralem versus convergentibus, 19-21 in 10 v., centralibus 
abbreviatis; area longitudinali lineari angustissima, stauro lineari 
vel margines versus leniter dilatato, hos non attingente. 

Hab. in aqua dulei ad «Cap Thordsen, Parrys ó, Nord Cap, 
Liefde B, Amsterdam ón, Kobbe B, Isfjorden » Spetsbergie (LAGER- 
STEDT) — Color frustuli exsiecati pallidissime lutescens. 

39. Stauroneis pachycephala Cleve On some new or little known 
Diatoms p. 15, t. III, f. 43, C. et M. Diat. n. 197. — Valvis linea- 
ribus, 59 * 9, medio apicibusque gibbosis, apicibus late rotundatis 
et capitatis; stauro margines attingente, rhaphe recta; nodulis ter- 
minalibus in directionem oppositam revolutis; striis obliquis subti- 
lissimis, circiter 20 in 10 p., rhaphen attingentibus. 

Hab. in aqua dulei vel subsalsa in fl. «Baakens River» dicto, [ 
ad «Port Elisabeth» Afriee australis (W. JOSHUA). 

40. Stauroneis exilis Kuetz. Bac. p. 105, t. 30, f. 24, Grun. Alg. No- 906 - 
vara p. 20, Rabenh. Süss. Diat. p. 48, t. 9, f. 11. — Valvis mi- 
nutissimis, 10-11 v. longis, elliptico lanceolatis, breviter rostellatis; 
striis paullo conspicuis. 

Hab. in aqua dulci Antillarum (KuETZING), iuter Diadesmi- 
dem peregrinam in aquario Vzctoric regic in hortu Kewensi 
Angliae (GRUNOW), in lacu « Wahiria» insulze « Tahiti » (Exped. No- 
VARA). — Var. ? constricta Grun. l. c.: valvis in media parte obso- 
lete constrictis. Iu laeu « Wahiria » insulze « Tahiti» (FRAUENFELD); 
inter NZtzschiam | Tryblionellam in aquario Vzctorie regàc in 
horto supra memorato (GRuNOW), inter Algas varias aqu: dulcis e 
Chili Americze australis (GAUDICHAUD). 

41. Stauroneis Heufleriana Grun. in Wien. Verhandl. 1863, p. 155, 907 
t. XIIL, f. 10, Cleve et Grun. Arct. Diat. p. 41 (sub nomine S/au- 
»oneidis Heufleri Grun.). — Minor, valvis oblongis, 22-30 z 7,5-9, 
sub polis constrictis, apicibws dilatatis capituliformibus subtruncatis, 


Bacillariez:, Navieulacez, Stauroneis. 213 
stauro magno, nodulo centrali transverse dilatato ; striis transver- 
.sis punctatis, radiantibus, 16-18 in 10 v. 

Hab. inter Symplocam Wallrothianam in valle «Val 
secco» prope «Castel fondo» Tirolize australioris in consortio Me- 
losire Rosean:z et Naviculs borealis (HEUFLER); in mon- 
tibus Tatricis (SCHUMANN). 

42. Stauroneis oblonga Grun. Alg. Novara p. 20, t. 1, f. 15. — Mi- 90$ 
nor, valvis late lineari-oblongis, 35-48 v 10,5-11, apice rotundatis, 
stauro anguste lineari, margines valve attingente; striis transversis 
punetulatis, subtilibus, circ. 16 in 10 &. 

Hab. in terra eduli insule Jave (FRAUENFELD) — S/awron. 
Bacillo Grun. similis sed latior validiusque striata. 

43. Stauroneis? bistriata Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 37, t. 9, f. 89, 90? 
Cleve Diat. Vega p. 493. — Valvis linearibus, 48-57 v 9-12,5, api- 
cibus obtuso-rotundatis; rhaphe recta, apicibus et medio io nodu- 
lum parvum desinente, inter duos nodulos centrales area rectan- 
gulari obscura, margines utrinque attingente et hic non dilatata 
presente (anne stauro genuino?); striis transversis 10 in 10 v., co- 
statis, primo valde obliquis et raedio in utroque latere stauri spa- 
tium hyalinum leve conspicuum linquentibus, dein magis, magisque 
reetis, apice immo inverse obliquis. 

Hab. in fundo maris ad «Colombo» insule Ceylonc (ORAVEN). 

— Teste Cleve, ad genus AcAhnanthen pertinere videtur. 

44. Stauroneis Fenestra Ehrenb. Amer. p. 135, t. II, r, f. 20, Kuetz. 910 
Bacill. p. 105, t. 29, f. 6, Rabenh. Süssw. Diat. p. 48, t. 9, f. 10, 
Sur. Alg. Jap. p. 15, t. 2, f. 28. — Valvis oblongis, 16 4. longis, 
levissimis, lineis marginalibus parallelis; apicibus cuneato-attenua- 
lis truncatisve. i 

Hab. ad «Cayenne» in Gujana (EHRENBERG), in Japonia (Su- 
RINGAR). 

45. Stauroneis dubia Greg. Micr. Journ. IV, p. 11, t. I, £. 37, Ra- on 
benh. Fl. Eur. Algar. I, p. 247. — Valvis 20-30 ». longis, anguste 
lanceolatis, apicibus truncatis, stauro lineari ad utrumque marginem 
extenso; rhaphe recta valida, nodulis terminalibus minimis; striis 
longitudinalibus marginalibus distinctis, transversalibus indistinetis. 

Hab. in aqua dulci Scotize (GREGORY). — «Au hujus generis? ». 

46. Stauroneis africana Cleve On some new or little known Diato:s 912 
p»u5, 6. IH; t: 42, C. ev M. Diat. n. 1967 — 'Valvis valde conve- 
xis, hyalinis, elongatis, 50 v 10, stauro margines attingente; striis 
subtilibus, 23 in 10 »., parallelis, rhaphen attingentibus. 


2]4 Bacillarieze, Naviculacex, Stauroneis. 
llab. in aqua dulei v. lenissime salsa in fl. «Zwathrops River» 
dieto, ad «Port Elisabeth» Africz australis (W. JosnuA). — Stau- 
ron. saline W. Sm. proxima sed subtilius striata. | 


47. Stauroneis perminuta Grun. in Cleve Diat. Grónl. och Arg. Re. * 


publ. 1881, p. 12, t. 16, f. 9. — Valvis ellipticis, 25 v 8, apicibus 
rotundatis obtusisve; striis transversis radiantibus, 23 in 10 p.; 
stauro utrinque margines attingente. 

Hab. ad « Arroyo di Olivera» in Patagonia Americae australis 
nec non ad «Baakens River» Afric: meridionalis (GRUNOY). 


48. Stauroneis macrocephala Bréb. in Kuetz. Spec. p. 92, Rabenh. c 


Fl. Eur. Algar. I, pag. 249, Stauroptera macrocephala KRabenh. 
Süssw. Diat. p. 49. — Mediocris, valvis ad 60 ^». longis, gracili- 
linearibus, sub polis eonstrictis, apicibus capitatis, stauro ad val- 
varum margines extenso; sítriis transversis subtilibus, densissimis, 
ultra 24 in 10 v. 

Hab. prope «Falaise» in Gallia (DE BRÉBISSON). : 

49. Stauroneis ovalis Greg. in Micr. Journ. IV, p. 11, t. 1, fig. 36, 

Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 249. — Valvis ovalibus, ad 25 v. 
longis, utroque polo rotundatis, stauro lato valvarum margines 
attingente; striis obsoletis. 

Hab. in aqua dulei Scotite (GREGORY). — Species quoad genus 
dubia. 


9159 


50. Stauroneis? Eichhornii Schum. Preuss. Diat. 1862, p. 189, t. 9, oi; 


f. 55, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 250. — Valvis 55-60 x». lon- 
gis, omnino ad instar menisci formatis; striis transversis subtilio- 
ribus, in margine tantum conspicuis, in superficiei media parte te- 
nerrime punctatis. 9-9!/, in 10 &.; frustulis a facie connectivali 
visis lineari-curvatis, utroque fine late rotundatis. 

Hab. fossilis prope Regiomontum Borussie (J. SCHUMANN). — 
«An aptius AcAhnanthes ? ». 


ol. Stauroneis Peckii (Rabenh.) Ralfs in Pritch. Inf. p. 913, Kirchner « 


Alg. Schles. pag. 184, Siauroptera Peckii Rabenh. Süssw. Diat. 
p. 19, t. IX, f. 12. — Valvis parvis, circiter 18-20 x&. longis, raro 
ultra, anguste elliptico-ovatis, apicibus rotundatis, stauro lineari 
valvarum margines attingente, rhaphe latiuscula hyalina; striis 
transversis parallelis, rectis, rhaphen attingentibus, 6-8 in 10 w. 
Hab. in Lusatia super. Germanie (L. RABENHORST). 
52, Stauroneis paucicostata (Rabenh.) Ralfs in Pritch Inf. p. 914, Rab 
Fl. Eur. Alg. l, p. 247, Stlauroptera pauccostata Rabeuh. Süssw. 
Diat. p. 49, t. IX, f. I5. — Valvis turgidis, 40-50 qu. loagis, polos 


Baeillarie:, Navieulacezx, Stauroneis. 215 
versus constrictis, apicibus late rotundatis, stauro rhombeo valva- 
rum margines attingente; striis transversis validis, remotis, 4-5 
in IO »., valde arcuatis, inter binas lineas subtilissimis. 

Hab. inter algas confervaceas Germanis, passim (L. RA- 
BENHORST). | 

53. Stauroneis rhombica O'Meara in Q. J. M. S. 1867, p. 2406, t. 7, 
f. 9. — Valvis 40-42 z 30, rhomboideo-ellipticis, apicibus auguste 
lanceolatis; striis subtilissimis, punctatis, parallelis, stauro angu- 
sto, ubique zquilato, dimidiam valve latitudinem longo, ergo a 
marginibus remoto; rhaphe valida. 

Hab. ad insulas Arranienses (O' MEaARA). 

54. Stauroneis apiculata Grev. in Edinb. New Ph. Journ. vol. X, 
p. 90, t. 4, f. 8. — Valvis elliptico-ovatis, 50 25, obtuse apicu- 
latis, stauro lineari, fere 10. v. longo, margines ergo non attin- 
gente; striis transversis subtilibus, 12-13 in 10 x. 

Hab. in Guano California. 

55. Stauroneis costata O'M. in Q. J. M. S. 1867, p. 246, t. 7, f. 1. 
— Valvis ex elliptico lanceolatis, 50-52 v 21-23, apicibus rotunda- 
tis; striis distincte costatis, eleganter undulatis, stauro rectangu- 
lari, dimidiam valv:z latitudinem longo, ergo a marginibus remoto. 

Hab. ad insulas Arranienses (O' MEARA). 

50. Stauroneis finmarchica Cleve et Grun. Arct. Diat. pag. 47, t. 3, 
f. 63. — Valvis lanceolatis, 30-42 7 11,5-13, apicibus paullo pro- 
ductis rotundatis; spatio levi prope rhaphen angusto; nodulo cen- 
irali transverse dilatato, dimidiam valvas latitudinem haud omnino 
oecupante, striolis longitudinalibus 4 brevibus (ceteris validioribus) 
limitato; striis transversis subradiantibus, 12-14 in 10 »., levibus, 
utrioque linea levi ante apices desinente interruptis. 

Hab. ad oras Finmarchie, haud raro (CLEVvE, GRUNOW). 


27. Stauroneis Bacillum Grun. in Wien. Verh. 1863, p. 125, t. XIII, « 


f. 16. — Minor, valvis anguste lineari-oblongis, 25-26 v 5-8, api- 
cibus rotundatis; nodulo centrali magno, utrinque in staurum ma- 
gnum, valvarum margines attingentem producto; striis transver- 
sis tenuissimis, ultra 24 in 10 vy. 

Hab. in aqua subsalsa ad littora Anglie prope « Newhaven» 


(GRUNOW). 
58. Stauroneis Wittrockii Lagerst. Diat. Spetsb. p. 38, t. 2, fig. 15, 
Hedwigia 1874, p. 119. — Frustulis e facie connectivali visis re- 


ctangularibus; valvis linearibus, medio leviter dilatatis, apicibus ro- 
tundatis, 23-26 v 6-9; nodulo centrali breviter transverse dilatato, 


919 


920 


921 


216 Bacillarieze, Navieulacezs, Stauroneis. 
nodulis terminalibus rotundatis; rhaphe e lineis duabus rectis come 
posita; striis transversis rectis, nodulum centralem versus leniter 
convergentibus, mediis 3-4 abbreviatis, magis distantibus, validio- 
ribus, ceteris densioribus, 16-18'/, in 10 p., area longitudinali li. 
neari, circa nodulos terminales parum dilatata, circa nodulum cen- 
tralem in aream transversalem rectangularem, fere dimidiam lati- 
tudinem valva occupantem dilatata. 

Hab. ad «Liefde B» Spetsbergiee (LAGERSTEDT). — Color fru- 
stuli exsiecati pallide flavescens. | 

99. Stauroneis? delicatula Leud.-Fortm. Diat. Ceyl. p. 36, t. 3, f. 34. 995 
— Parva, valvis ovoideis, 44 v 16, subapiculatis, rhaphe recta ; no- 
dulis terminalibus rotundatis, centrali obscuro, quadrangulari, bene 
distincto; pseudostauro valde dilatato, margines valve utrinque at- 
tingente; striis transversis subtilibus, obliquis. 

Hab. in fundo maris ad «Colombo» insule Ceylonce (CRAVEN). 

60. Stauroneis? biformis Grun. in Wien. Verhandl. 1863, pag. 154, 996 
t. 129, f. 7, Stauroneis australis Grev. S. P. D. II, p. 186; 7€. 4; 

f. 13 (f. major) Vega p. 493. — Mediocris, valvis late lanceola- 
tis, 32-48 v 25, apice productis, nodulo centrali parvo, parum late- 
raliter dilatato, structura valvarum duplici; striis validioribus ab- 
breviatis, marginalibus, cire. 8 in 10 ». et tenuioribus rhaphen at- 
tingentibus, sub luce oblique tantum conspicuis, fere 16 in 10 JU. 
Hab. inter varias algas majores in mari rubro (GRUNOW). 
— Fortasse, preeunte Cleve, valva Mastogloic cujusdam. — For. 
ma australis (Grev.), S/awronezs australis Grev. loc. cit.: ma- 
jor, valvis ad 100-110 « 30-40 ;striis 14-15 in 10 p. In « Harvey 
Day» Queenslandie (RoBERTS), inter algas marinas ad « Labuan » 
Jornei (KJELMAN). Species hzc videtur novum genus sistere. 

61. Stauroneis tumidula Grun. in Wien. Verhandl. 1860, p. 566, t. 4, 927 
f 10, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 251. — Valvis parvis, oblon- 
gis, 28 2 10, medio tumidis, sub polis constrictis, apicibus late ro. 
tundatis, stauro totam fere valvas latitudinem occupante, ad mar- 
gines latiori; striis transversis punctatis, radiantibus, 12. in 10 uU. 

Hab. inter algas in mari rubro lectas (HoRvATR). 

62. Stauroneis desiderata Cleve Arct. Diat. p. 14 et 48, t. 3, f. 58. 998 
— Valvis lineari-oblongis, 51 z 17, apicibus latis, capitatis, produ- 

' ctis, stauro lineari, margines subattingente; nodulis terminalibus 
secus directionem oppositam margines versus decurrentibus; striis 
quam maxime subtiliter punctatis, 14 in 10 y. 

lab. ad psninsulam «Jamal» (LUuNDSTROEM), in mari Kariano 


Bacillariee, Navieulacez, Stauroneis. 217 
(CrgvE). — Teste Grunow, hzc species sive ad sectionem « Pseudo- 
Pleurosigma» generis Navicula, sive ad peculiarem sectionem ge- 
neris S/awrone?s pertinet. 

63. Stauroneis capitata Ehrenb. Bericht d. Berl. Akad. 1844, Kuetz. 
Species p. 92, Pritch. Inf. p. 912. — Frustulis capitatis, oblongis, 
minimis, bis longioribus quam latioribus h. e. 24 z 12, e facie con- 
nectivali visis linearibus; valvis utroque fine subito constrictis et 
capitat:s, summo apice parumper dilatato; striis fere 10 in 10 v. 

Hab. in oceano antarctico (EHRENBERG). 

64. Stauroneis salina W. Sm. Br. Diat. I, p. 60, t. XIX, f. 188, Ra- 
benh. Fl. Eur. Algar. I, p. 251, Dannf. Balt. Diat. pag. 32, t. 3, 
f. 21 (var. lator), V. H. Syn. p. 58, t. 10, f. 16. — Valvis elli- 
ptico-lanceolatis, 45-60 z 5, apicibus subobtusis, stauro lineari ad 
valvarum margines extenso; striis transversis subtilibus, paralle- 
lis, vix radiantibus, rectis, circiter 18-20 in 10 y. 

Hab. in aquis marinis ad oras Angli:, Hibernis, Belgii, Itali: 
(LANZI) et Istri& (DE-ToNr) Danis; in mari Daltico passim. 


65. Stauroneis pygmaa Castrac. Diat. Ohallenger p. 25, t. 29, £. 7, 9 


Notarisia 1889, p. 694. — Valvis parvis, elongato-ellipticis, 47 z 
12 (ex icone) apicibus rotundatis, stauro sublineari margines non 
attingente; striis moniliformibus, subradiantibus. 

Hab. in mari ad « Arafura» (Exped. CHALLENGER). 

66. Stauroneis? obesa Grev. Diat. South Pacif. III, p. 237, t. 3, f. 12. 
— Parva, valvis late ovatis, circ. 50 x». longis, polis paullo trun- 
catis et in apices parvos subproductos, conicos abeuntibus; striis 
transversis subtilissimis, 8!/;-QU, in 10 »., parallelis, stauro brevi, 
lineari-oblongo, indefinito. 

I1ab. in fundo maris ad « Curteis Straits» (ROBERTS); intra sto- 
machum Ascidiz ad «Shark's Bay » (MACDONALD). 


67. Stauroneis pellucida Cleve Diat. Vega p. 475, t. 3o, f. 10. — Val- 93: 


vis late ovatis, 52 z 23, apicibus rotundatis, obtusis, membranaceis; 
nodulo centrali in staurum brevem dilatato; striis transversis 20 in 
10 »., obsoletis, punctatis. 

Hab. ad Caput « Wankarema » (Exped. VEGA). — Quid sit ho- 
monima species Stawroneis pellucida Stodder in B. S. N. H. 1859, 
p. 27, plane ignoro. 

68. Stauroneis septentrionalis Grun. Diat. Fr. Jos. L. p. 53, t. 4, 
f. 48, — Valvis minutis, 24 z 4,8, lineari-lanceolatis, stauro minuto, 
angusto, abbreviato, margines non attingente; striis transversis te. 
nuibus, in media parte subradiantibus, 23 in 10 xw. 


930 


034 


218 Bacillariez, Navieulacez:, Stauroneis. 

Hab. raro ad fragmentum glaciei in mari ad 74*484' lat. bor. 
et 547527 longit. orient. lectum (GRUNOW). — Fortasse valvam in- 
feriorem AcAhnanth?s cujusdam sistit. 

69. Stauroneis cryophila Grun. Diat. Fr. Jos. Land pag. 53, t. A, 
f. 47. — Valvis minutis, 19 z 7, ovato-lauceolatis, stauro levi, mar- 
gines versus angustiore; striis transversis evidenter punctatis, pa. 
rum radiantibus, medio 16, dein 18, ad apices 20 in 10 ». 

Hab. raro ad fragmentum glaciei in mari ad 74?48 4", lat. bor. 
et 54'528' longit. orient. lectum (GRuNOW). 

70. Stauroneis perpusilla Grun. Diat. Fr. Jos. Laud p. 53, t. 4, f. 50. 
— Valvis minutissimis, 18-20 z 9,5-4, levissimis, lanceolatis, stauro 


angusto. 
Hab. haud raro ad fragmentum glaciei in mari ad 74*48 4" lat. 
N. et 54"028" longit. orient. lectum (GRuNOWw). — Var. obtusiu- 


scula Grun. l. c. f. 49: brevior, 12-13 z 4, polis magis obtusatis. 
Rara cum typo. 

71. Stauroneis tahitiana Castrac. Diat. Challenger p. 23, t. 20, f. 16, 
Notarisia 18890, p. 694. — Parva, elliptico-lanceolata, 60 » 22-23 
(ex icone), apicibus cuneato-rotundatis; area transversa lineari, bre- 
vi; striis tenuissimis, transversis, parallelis; rhaphe area lineari, 
levi, angusta inclusa. 

Hab. in portu « Tahiti» (Exped. CHALLENGER). 

72, Stauroneis pusilla Ehr. Abh. 1870, p. 59, t. 2, I, £. 40 M. p. 71 
et 254 t. IL, 1l, f. 40 nee Grunow. — Valvis oblongis, 22-38 p. 
longis, linearibus, levibus, parvis, apicibus papilla obtusa parva 
terminatis. 

Hab. ad «Catharinenburg» Uralium (EHRENBERO), « Camdebus- 
berg» Africe (EHRENBERG), in stratibus ad lacum Salsum (Salt 
Lake) (EHRENBERG). 

73. Stauroneis atlantica Ehrenb. in Bericht Berl. Akad. 1845, Kuetz. 
Sp. p. 89. — Parva, valvis lanceolatis, 24 v. longis, apicibus ob- 
tusis; frustulis e facie connectivali linearibus. 

Hab. fossilis in pumice insulze Ascensionis (EHRENBERQ). 

74. Stauroneis monogramma Ehrenb. Amer. p. 135, Kuetz. Bacill. 
p. 105, t. 29, £. 18. — Valvis oblongis, medio turgidis, utrinque 
constrietis, 50-55 ». longis, apicibus turgidis, rotundatis, subcapi- 
iatis, stauro latiusculo margines attingente; striis inconspicuis. 

Hab. ad «Surinam» Americee (EHRENBERAG ). 

75. Stauroneis birostris Ehrenb. Amer. p. 134, t. II, f. 1, M. p. 133, 
Kuetz. Dacill. p. 105, t. 29, f. 9. — Minor, valvis anguste lanceo- 


935 | 


936 


937 


938 


939 


940 


941 


Baeillarieze, Navieulacez, Stauroneis. 219 
latis, acuminatis, vix ad 60 p. longis, apicibus productis, rostratis, 


subacutis. 
Hab. ad «Surinam»; in Mexico et Africa (EHRENBERO). 


Species forte ad Navéiculam pertinentes. 


76. Stauroneis? oblonga Bail. in Pritch. Inf. p. 914, Grun. Alg. No- 942 


vara p. 20, t. 1, f. 15, Castrac. Diat. Chall.^p^ 247 $720; E77 I1, 
Slawroptera oblonga Bail. New Sp. of Micr. Org. 1853, pag. 10. 
Uu NVsSeum. Atlas tab. 48, fig. 16. — Valvis ut in Navicula 
aspera, latera parallela apicesque acute angulatos prebentibus. 

Hab. ad «Halifax» Nova Scotis (BAILEY) — Ad sectionem 
« Aspere» generis Navécw/e pertinere videtur. 

71. Stauroneis? dendrobates (Ehr.) Ralfs in Priteh. Iuf. pag. 914, 
Stauwroptera dendrobales Khr. Der. 1848, p. 219; Abh:- 1871; t. 
A, f. 1-2, Rabenh. Süss. Diat. p. 49. — Valvis anguste lineari- 
bus, 50-52 p. longis, apicibus obtusis; striis transversis margina- 
libus, confertis, obliquis. 

Hab. ad truncos arborum in silvis Venezuela (EHRENBERO). 

8. Stauroneis? peregrina (Ehr.) Ralís in Pritch. Inf. p. 915, Staa 
roplera peregrina Ehr. Mikrog. t. 6, uere 

Hab. fossilis ad «Santa Fiora» ltalie (EHRENBERG) — Ex 
icone videtur genuina JNav?cula. 

19. Stauroneis? Roraima (Ehr.) Ralfs in Pritch. In£. p. 914. S/aw- 
roptera. Roraimce Ehr. Mikrogeol. t. 34, V, A4, f. 9. 

Hab. in limo ad fl. « Barima» in Gujana anglica Americez au- 
stralis (EHRENBERG). — Saltem ex icone videtur Navecu/a e se- 
ctione Pinnularzearum. 


Species tantum nomine notze. 


80. Stauroneis brevirostris Ehr. Mikrogeol. p. 15. 
Hab. in fl. «Avon» Nove Hollandiw (EHRENBERG). 
81. Stauroneis amphirhynchus Ehr. Mikrogeol. p. 175. 
Hab. ad «Di-eng» insule Java (lHRENBERG). 
82. Stauroneis amphisbaena Ehr. Mikrogeol. p. 333. 
Hab. ad «Cayenne» Gujane in Amer. austr. (EHRENBERO). 
83. Stauroneis capensis Ehr. Mikrogeol. p. 254. 
Hab. fossilis ad « Kakerlaksvalley » et « Bosjesmanusrivhoogte » 
in «Uitenhage» Afrieze (EHRENBERO). 
84. Stauroneis indica Ehr. Mikrogeol. p. 118 et 142. 


945 


944 


945 


046 


950 


220 Bacillarie», Navieulacezs, Stauroneis. 

Hab. in planitie «Attarem, Saluaen» Iadix et « Mangalore » in 
Canara (EHRENBERQG). 

85. Stauroneis hologramma Ehr. Mikrogeol. p. 140. 

Hab. in planitie « Attaran, Saluaen» Indiz; (EHRENBERQ). 

86. Stauroneis nicobarica Ihr. Mikrogeol. p. 173. 

Hab. in aqua dulci ins. Nicobarieze « Camortha» (EHRENBERG). 

87. Stauroneis gibbosa Ehr. Mikrogeol. p. 210. 

Hab. ad Marsileam et Alismam in «Senegal» Senegambiz 
(EHRENBERQ). 

88. Stauroneis Stodderi Greenl. in Lewis Diff. White Mount. p. 13, 
t. 2, f. 6, Sc. Gossip 1808, p. 69, f. 68. — Quoad structuram affinis 
Slauroneidi sulcate Cleve at mihi plane ignota. 

Hab. in aquis dulcibus Americz (?). 

89. Stauroneis granulata (Ehr.) Ralfs in Pritch. [nf. p. 913, S/au- 
roplera granulata Ehr. in Ber. 1847, p. 485. 

Hab. ad «Canton» in regione sinensi Asizte (EHRENBERG). 

90. Stauroneis semicruciata (Ehr.) Ralfs in Pritch. Iuf. pag. 914, 
Stauroplera semicruciala Vhr. Ber. 1843, pag. 415, Mikrogeol. 
7221 TDL, dots 

Hab. in Asia (EHRENBERG). 

91. Stauroneis Placentula Ehr Mikrogeol. p. 333. 

Hab. in Gujana anglica Americe australis (EHRENBERG). 

92. Stauroneis binodis Ehr. Mikrogeol. 1856, p. 71. 

Hab. in Carolina australi Americe bor. (EHRENBERG). 

93. Stauroneis sphaerophora Ehr. Mikrogeol. p. 82. 

Hab. ad «Angara» Sibirie orientalis (EHRENBERG). 
94, Stauroneis decurrens Ehr. Mikrogeol. p. 371. 
Hab. in Mexico Americ: (EHRENBERG). 
95. Stauroneis gallopagica Ehr. Mikrogeol. p. 548. 
Hab. ad ins. «James-Insel» dicta ex Archipelago gallopagensi 
(EHRENBERQ). 
96. Stauroneis dicephala Ehr. Mikrogeol. 1856, p. 71. 
Hab. locus desideratur (?). 
97. Stauroneis euglypta Ehr. Mikrogeol. 1856, p. 71. 
Hab. in Virginia Americe (EHRENBERO). 
98. Stauroneis virginica Ehr. Mikrogeol. 1856, p. 72. 
Hab, in Virginia Americcte (EHRENBERG). 
99. Stauroneis Subula Ehr. Mikrogeol. 1856, p. 72. 
Hab. in «Kentucky » Americe (EHRENBERO). 
100. Stauroneis platycephala Ehr. Mikrogeol. t. XVII, 2, f. 9. 


Bacillarieze, Naviculacex, Stauroneis. 221 
Hab. fossilis fossili in Finlandia (EHRENBERG). 


101. Stauroneis Platalea Ehr. Mikrogeol. t. XV, A, f. 30. 


Hab. in Mexico. 


Species mihi solo nomine eognit:. 


102. Stauroneis Mackintoschii O' Meara in M. J. 1878, p. 108. 

103. Stauroneis undosa Ehr. Nord. p. 27, t. 2. £. 3l. 

104. Stauroneis angusta Ehr. Ber. 1843, p. 8. 

105. Stauroneis Baconiana Stodder in B. S. N. H. 1859, p. 27, H. 


L.Sm. Sp. T. n. 488. 


106. Stauroneis lineata Ehr. Nord. p. 27, t. 2, f. 30. 
107. Stauroneis Vibrio Ehr. Abh. 1867, p. 53. 


108. Stauroneis producta Gruu. in V. H. Syn. t. 4, 
109. Stauroneis Moelleriana Grun. in. Móll. T. P. 


€ 


AE 
3-6- 1. 


Species removendz 


Il. Ad genus Pleurostauron pertinentes : 


S. acuta W. Sm. — S. l'ulmen Brighwt. — S. Sagitta Cl. — S. sca- 


(^ 


Un 


phuleformis Grev. — S. linearis W. Sm. — S. parvula Jan. — 
S. Hochstetterii Ehr. 


II. Ad geuus Naviculam pertinentes : 


. punctata Kuetz. — S. Cohnii Hilse. — S. Goeppertiana Bleisch. 


— S. pumila Auersw. — S. undulata Hilse. — S. Semen Ehr. 
— S8. polymorpha Lagerst. — S. Dumontii Dréb. — S. pulchella 
W. $m. — S. aspera Ehr. — S. Crucieula W. 8m. — S. icostau- 
ron Ehr. — S. Reinhardtii Grun. — S. truncata Rabenh. — S. 
Meniseus Schum. — S. dilatata W. Sm. — S. cardinalis Kuetz. — 
S. Achnanthes Kuetz. — S. peregrina Ehr. — S. amphioxys Ehr. 
— S. erythrea Grun. — S. Tuseula Ehr. — S. ventricosa Kuetz. 
— S. mierostauron Ehr.? — S. eurisoma Ehr.?. — S. gibba (Ehr.) 
Kuetz. — S. maculata Bail. Mier. Observ. p. 40, t. 2, f. 32, ad 
Naviculam. hwmerosam Bréb. vel ad N. marinam Ralfs perti- 
nere videtur. 


Ill. Ad genera A4chnanthidium seu 4chnanthen pertinentes: 


. constricta Ehr. — S. cornuta Leud.-Fortm. — S. Rabenhorstii 


Ralfs. 


9601 


e2 
[av] 
[19] 


S. 


S. 


S. 


Baeillarieze, Naviculace:x, Pleurostauron. 
IV. Ad genus come pertinentes : 
Sigma Ehr. — S. obliqua Greg. — S. Ehrenbergii Ralfs? 
V. Ad genus Pleurosigma pertinens: 
Sagitta Cleve? 
VI. Ad genus Sehzzostauromn pertinentes: 
tatrica Gutw. — S. verbania De Not. 


PLEUROSTAURON Rabenh. [1859] in Hedwigia II, Fl. Eur. Algar. 


[0] 


l, pag. 258 (Etym. p/eura, latus et stauron, crux), De-Toni Os- 
serv. tasson. Bacill. 1890, p. 390, Stawroneid?zs sp. auct. — Fru- 
stula Slawroneidis sed 3-5-8 in fasciam conjuncta, decussatim 
striata et e facie connectivali visa vittis longitudinalibus flexuo- 
sis instructa. Diaphragmata apicalia praesentia. 

Obs. Genus vix sui juris, aptius mera sectio S/awronezdzs. 


. Pleurostauron acutum (W. Sm.) Rabeuh. in Hedwigia II, n. 3, t. I, 


f..B, ét. ,.IL, f, 19, Alg. sub, n..611 ot 847, Fl. Eunjucc 
p. 259, f. 62, C. Jan. in Hedwigia II, n. 5, Schum. in Kónigsb. 
Schriften 1862, p. 190, Stauroneis acuta. W. Sm. Diat. I, p. 59, 
t. XIX, f. 187, Pritch. Inf. p. 914; t. VII; f, 76; Heib. Donsppmsm 
n. 8, V. H. Syn. p. 68, t. 4, f£. 9. — Frustulis plerumque in fa- 
sciam conjunctis, valvis lanceolatis, 80-150 ». longis, utrinque acu- 
minatis, apicibus obtusiusculis, area levi valvarum marginem at- 
tingente; striis decussatis, rhaphen subduplicem non attingentibus, 
12-13 in 10 ».; frustulis a latere visis late linearibus utroque 
fine truncatis, tabellaribus, angulis obtusis, vittis longitudinalibus 
flexuosis, zona connectivali plicato-punctata. 

Hab. in aqua dulci Saxonim, Silesie, Dorussiwe, Austrie, Ba- 
varie, Galliae australis (RABENHORST, SCHUMANN), Auglie (W. 
SMITH), Hiberniz: (O' MEARA), Belgii (VAN HEURCK), Galieize (Gur- 
WINSKI) Polonie (ToNbERA sec. GUTWINSKI), Sicilie (ARDISSONE), 
Danie (HEIBERG) etc. 


. Pleurostauron Legumen (Ehr.) Rabeuh. Fl. Eur. Algar. I, p. 259, 


Slaurones (Stauroplera) Legumen Ehr. in Abh. 1844, pag. 135, 
t 1/29, f. 5, Mikr. t. XXXIX, III, 4.90104. Kuetz. Bacillus 
t..29, t. 11, Greg. in Mier. Journ. IV;9p^ 3, t. I, t. "9j Beam ian 
Alp. p. 90, t. 8, f. 26, Stauroneis lUnearis W. Sm. Br. Diat. I, 
p. 60, t. 19, f. 193 noa alior., Stauroneis Smzthzi (Bréb.) Grun. 


968 


Ds 


Baeillarieze, Navieulace:, Pleurostauron. 298 


in Wien. Verhandl. 1860, p. 564, t. 4, £. 16, Stauroptera Legu- 
men Rabeuh., P/eurostauron lineare Hilse in Rabenh. Alg. n. 1161, 
non S/awroneis linearis Ehrenb. — Minutum, valvis lanceolatis, 
conspicue triundulatis, usque ad 45 x«. longis, apicibus apiculatis, 
subacutis, stauro distincto, angusto, marginem utrinque attingente, 
margine valve e duabus lineis marginalihus parallelis formato; 
striis subtilissimis, obsoletis, 20-24 in 10 ».; facie connectivali lon- 
gitrorsum bilineata. 

Hab. in aqua dulei Anglie ad «Liverpool, Sussex, Shalford », 
Scoti: ad «Elgia, Duddingston Loch » et Hiberni: ad « Cork, BDan- 
try, Killarney » (W. SurrH, GREGORY), Galli:e ad «Falaise, Dives» 
(BRÉBISSON), Pedemontii ad « Bergamo» Italis (RABENHORST), Silesic 
ad « Strehlen» (HrLSE), Austrixe, Moraviz, Saxon & ad «Cuanersdorf » 
in Lusat. super., pr. Fraucofurtum ad Moeuum (FRESENIUS) ; in 
Helvetia (BRuN), Rossia (AnTARI), Galicia et Polonia (GUTWINSKI, 
SCHUMANN), Italia (DE-ToNr, PASSERINI), i» Chili Americas austra- 
lis (EHRENBERG). — Var. maximum Grun. Alg. Novara pag. 101: 
valvis 200-225 ». longis. In « Kieselguhr» ad « Waipa» Nov:e Ze- 
landi:e (HOCHSTETTER). 


. Pleurostauron Fulmen (Brightw.) Grun. Alg. Novara p. 101, S/au- 


ronezs Fulmen Brightw. in Quart. Journ. Mier. Science. VII, 1859, 
t. 9, £. 6, Stauroneis Hochstetterz Ehr. Abh. 1869, p. 52, t. II, 
2, f. 19. — Frustulis e facie connectivali visis oblongis, 180-350 
z 26-30, valvis lanceolatis acutis, margine elegauter undulatis; 
stauro subtenui, margines valv:e versus dilatato; striis transversis 
subtilibus, acutis, 8-8!/, ia 10. 

Hab. vivum in aqua dulei ad « Melbourne » Australize (BRIGHT- 
WELL), fossile in « Kieselguhr» ad « Waipa et Onehunga» Novis 
Zelandi:e (HocHsSTETTER) ; ad « Wellington » Nova Zelaudize (DEBY). 
Pleurostauron parvulum (Jan.) Grun. iu C. et M. Diat. n. 139, Sm. 
3p. T. n. 696, Slaurone:s parvula Janisch Guano p. 14. — Parvum, 
valvis late lanceolatis, 35 2 15, apicibus paullo prolungatis; striis 
transversis pro ratione validis, radiantibus. 

Hab. in Guauo ex « Angamos», seinel inventum (JANISCH). 


. Pleurostauron Frauenfeldianum Gruu. Alz. Novara pag. 21, t. l, 


f. 13, C. et M. Diat. n. 99. — Valvis anguste lanceolatis, acutiu- 
seulis, 75-105 z 10-16, fascia transversali lata, marginem versus 
ampliata; striis transversis tenuissimis. 

Lab. fossile in terra eduli Javae (FRAUENFELD); in « Kieselguliro 
al «Onehunga» Nove Zelandie (lioCHSTETTER). 


010 


224 Bacillarieze, Navieulaceze, Schizostauron. 


6. Pleurostauron javanicum Gruu. Alg. Novara p. 21, t. 1, f. 14, €. 973 


et M. Diat. n. 99. — Valvis 140-150 z 25, lanceolatis, apice obtu- 
siusculis, fascia transversa sublata, marginem versus vix ampliata; 
striis transversis punctatis, 12-13 in 10 v. 

Hab. fossile in terra eduli Jav: (FRAUENFELD) — JPJeuro- 
siawro Legumini Rabenh. simile, forte tantum varietas P/ewro- 
siauri acuti. 

7. Pleurostauron Sagitta (Cl.) Grun. in Cl. et Moll. Diat. n. 261, 
Cleve On' some new or little known Diat. p. 15, t. 3, f. 45 (S/aur. 
Sagilla). — Valvis elongatis, 30-40 z 6-10, apieulatis, habitu P/eu- 
vost. Legwuminis, apicibus diaphragmatibus interioribus brevibus 
donatis; striis obliquis, 21 in 10 »., medio 1-2 validioribus. 

Hab. in aquis dulcibus in ostio «Tana Elf» Fiamarchie (T. 
M. FnRrES). 

. Pleurostauron scaphuleformis (Grev.) Grun. in C. et M. Diat. n. 276, 
Slauroneis scaphuleforms Grev. in Trans. Mier. Soc. 1866, p. 35, 
t. 9, fig. 32, Linds. in Journ. Lien. Soc. Bot. IX, p. 134 (nomen). 
— Parvum, valvis linearibus, 90 x. longis, lanceolatis, ad apices sub- 
aeutos paullo contractis productisque, apicibus margine incrassato 
ciuctis; stauro amplo, dilatato, margines attingente. 

Hab. in aquis dulcibus ad «Otago» Nov: Zelandie (LAUDER 
LiwpsAY) — A Pl/eurostauro Legwmine (Ehr.) differt stauro am- 
plo dilatato, valvis apice constrictis. 


[o6 


Species mihi tantum nomine notz. 


9. Pleurostauron Janischii Hilse Beitr. Alg. Schles. 1360, p. 88. 
10. Pleurostauron tumidulum Grun. in Cl. et MolJ. Diat. n. 261. 
li. Pleurostauron Smithii Grun. in Cl. et Moll. Diat. n. 242. 


SCHIZOSTAURON Grun. [1867] in Hedwigia 1867, pag. 28 (Etym. 
schizo, findo et s/awron, crux) De-Toni Osserv. tasson. Bacill. 
[1890] p. 896. — Frustula naviculacea, valvis ovatis vel lanceo- 
latis, nodulo centrali transversim dilatato lineari, utroque fine bi- 
fido (v. laciniato-fimbriato?). Rhaphe subrecta obsoleteve sigmoidea. 


4. Species aquz:e marins incolz. 


1l. Schizostauron Lindigianum Gruo. in Hedwigia 1867, p. 28, M. M. J. 
1877, t. 195, f. 17. — Valvis late ovalibus, 28 z 20, rhaphe obso- 
lete sigmoidea, utrinque inter polos et nodulum centralem dilatata 
sublanceolata, nodulo centrali utroque fine bifurcato, ramis elon- 


915 


976 


Bacillariee, Navieulace:x, Schizostauron. 225 
gatis, sub angulo lato distantibus, recurvis (cum margine fere pa- 
rallelis); striis transversis tenuissimis. 

Hab. ad Sargassa ex «Honduras» reportata (LiNDiG). 
Schizostauron Reichardtianum Grun. in Hedwigia 1867, p. 28, M. 
M. J. 1877, t. 195, f. 18. — Valvis late lanceolatis, apicibus paullo 
produetis, obtusis, rhaphe recta, utrinque non dilatata, nodulo cen- 
irali furcato, ramis brevibus; striis transversis 9 in 10 x. 

Hab. ad insulas quarnerenses maris adriatici (Doct. IREICHARDT). 


. Schizostauron ovatum Grun. in Hedwigia 1867, p. 28. — Magnitu- 


dine et forma Schzzostawro Léndigíano simile, rhaphe leniter 
sigmoidea, utrinque non dilatata, nodulo centrali lineari, ramis bre- 
vibus; striis transversis delicatissimis, circiter 24 in 1O &., sub- 
parallelis. 

Hab. ad insulas quarnerenses maris adriatici (Doct. REICHARDT). 


. Schizostauron? fimbriatum Grun. in Hedwigia 1867, p. 28. — 


Valvis fere rhomboideis, apicibus obtusis, rhaphe recta, medio paullo 
dilatata, nodulo centrali fimbriato-ramoso; striis transversis radian- 
tibus, circiter 24 in 10 v. 

Hab. ad insulas quarnerenses maris adriatici (Doct. R:ERICHARDT). 


B. Species aquse duleis incolz. 


Schizostauron Crucicula Grun. in Cleve On some new or litte 
known Diatoms p. 16, t. IIl, f. 44. — Valvis subellipticis, apicibus 
capitatis, 30 z 9, nodulo centrali :taurum bifidum, ramis valide di- 
vergentibus marginemque attingentibus prabente; striis obliquis 
subtilibus, 25 in 10 vp. 

Hab. ad Charam in fl. «Merrimae River» dieto in America 
feederata, rarissime (NORDSTEDT). 


. Schizostauron verbanium (De Not.) De Toni, Stauroneis verbania 


De Not. in Erb. Critt. ital. n. 1434, Hedw. II, p. 71, N. Giorn. 
Bot. ital. 1871, p. 322. — Valvis lineari-oblongatis, infra apices 
rotundatos nonnihil contractis exindeque ventre leniter tumescen- 
tibus, centro area quadrangula ad angulos litere X ad instar pro- 
dueta, rhaphe diaphana; striis transversis tenuissimis, granulatis, 
24 in 10 p., radiantibus ; frustulis e facie connectivali visis rectan- 
gularibus. 

Hab. in volutabris ad litus lacus Verbaniensis ad «Intra» pro- 
pe ostium « S, Bernardino», sociis Cymbellà lanceolatá, C. helve- 
lcá, Stlauroneide amphicephalà, Naviculá limosá etc. (Dg No- 


TARIS). 
15 


978 


979 


226 Bacillarieze, Navieulacez2, Amphipleura. 


7. Schizostauron tatricum (Gutw.) De-Toni in Nuova Notarisia 1890, 982 - 


p. 1960, Stauroneis tatrica Gutw. Mat. fl. Galicyi 1890, pag. 24, 
t. 1, f. 20. — Valvis lineari-ellipticis, 45-48 z 10,5, sub apicibus 
9 n. latis acute rotundatis lenissime constrictis, area transversa 
(stauro) margines versus parum dilatata ibique quater digitato- 
incisa, linea media longitudinali recta triplici, nodulis terminalibus 
perparvis costaque transversa przeditis; striis transversis subtilibus, 
11,29 in 10 v, eonvergentibus, rhaphen attingentibus; facie con- 
nectivali lineari-oblonga, utroque fine truncata. 

Hab. pr. « Kurtkowiec» in montibus Tatricis (M. RACIBORSKI). 

8. Schizostauron? andicolum Cleve Diat. Grónl. och Arg. Republ. 1881 

p. 12, t. 16, f. 8. — Valvis linearibus, 36 z 7, elongatis, convexis, 
nodulis terminalibus in directiones oppositas vergentibus; striis trans- 
versis 22 in lO v., subparallelis. 

Hab. in aquis duleibus «Sierra de Velasco» in Republica Ar- 
gentina Americz australis. 


STAUROGRAMMA Rabenh. [1853] Süssw. Diat. p. 50 (Etym. stawros 
crux et gramma, linea, littera), De-Toni Osserv. tasson. Baeill. 1890, 
p. 896. — Est Stauroneis valvis striis decussatis instructis. 

Obs. Genus (aptius meram Slauroneidis sectionem sisteus) huc- 
usque specie unica institutum, sed accedunt verisimiliter nonaullz 
Stawroneidis species. 


l. Staurogramma persicum Rabenh. Süssw. Diat. p. 50, Pritch. Inf. 
p. 915, t. 8, f. 36, Stauroptera decussata Rabenh. l. c. t. 9, f. 14. — 
Valvis ovato-lanceolatis, 50 2 20, acuminatis sed obtusulis, vitta 
transversali lata, longitudinali paullo angustiori. 

Hab. in Persia australi (RABENHORST). 


AMPHIPLEURA Kuetz. [1844] Bacill. p. 103, Spec. Alg. p. 88 (Etym. 
amphi circa et plewra latus) Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, pag. 143, 
Grun. in Wien. Verhandl. 1862, p. 467, V. H. Syn. p. 113, De- 
Toni Osserv. tasson. Bacill. 1890, p. 902. — Frustula fusiformia, 
libera, plerumque recta; valve anguste lanceolatz, carina mediana 
predite, prope utrumque marginem carina instructz ; nodulus cen- 
tralis obsoletus, noduli terminales valde elongati; stvie trans- 
verse et longitudinales subtilissimee *). 


*) Strie segre in granulos solubiles. Cf. precipue Van Heurck Note sur 
la photographie des perles de P Amphipleura pellucida, Les perles de l' Am- 
phipleura pellueida, Note sur la resolution en perles de l'Amphipleura pellu- 
cida Kuetz. et sur la nature réelle des stries des Diatomées 1884-85. 


Bacillariezs, Navieulace:, Amphipleura. 221 

1. Amphipleura pellucida (Ehr.?) Kuetz. Bacill. p. 103, t. 3, f. 52, Sp. 985 
p. 88, Rabenh. Bacill. n. 66, Alg. n. 723 et sub n. 1488, Micr. Journ. 
VIII, p. 208, W. Sm. Br. Diat. I, p. 45, f. 127, Priteh. Inf. p. 783, 
t. IV, £. 30, t. IX, f. 140 et t. XIII, f. 1, Hendry in Mier. Journ. 
1861, p. 87, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 143, Borzsc. Bacill. t. B, 
f. 12, V. H. Syn. p. 113, t. 17, f. 14-15 et A, Brun Diat. Alp. 
Jura p. 95, t. 4, f. 30, Truan Diat. Astur. p. 47, t. 2, f. 33, Na- 
vicula? pellucida Ehrenb. Inf. pag. 176, tab. XIII, fig. IIT, Fru- 
stulia pellucida Kuetz. in Linnsea, Synops. Diat. 1833, pag. 15, 
Alg. Dec. 1834, n, 83, (una cum attenuata), Aulacocystis pellu- 
cida Hass. Brit. Alg. pag. 437, t. 102, f. 8, Amphzpleura inter- 
media Grun. in M. M. J. 1879, p. 179? — Valvis gracilibus, 80- 
140 v. longis, rectis, lineari-lanceolatis, apicibus acutis; rhaphe (?) 
ip medià valvs parte non interrupta; nodulo centrali obsoleto; no- 
dulis terminalibus valde elongatis; striis transversis segre conspi- 
ciendis, eire. 37 in 10 p., longitudinalibus non confertioribus. 

Hab. in aquis dulcibus, in paludibus, fossis, aquariis passim 
imprimis in Anglia (W. SurrH, HassALL, HENDRY), Gallia (BRÉBIS- 
soN) Helvetia (BRuN), Germania et Austria (RABENHORST, GRU- 
Now, KuzgTZING), Galicia (GuTWwINSKI), mont. Tatricis (SOHUMANN), 
Polonia (SYPNIEWSKI), Bosnia (SCHAARSCHMIDT), Rossia (BORZSCOW), 
Italia (Dg-ToNr, CAsTRACANE), Belgio (Va HguRcK), Hungaria 
(JuURATZKA), Tyrolia (HEUFLER, HausswANN), Hispania (TRUAN), 
Japonia (OLEVE) — Van Heurck (anno 1884) methodo photogra- 
phieo strias transversas hujus diatomec granulatas seu margaritatas 
esse demonstravit. 

2. Amphipleura Lindheimeri Grun. in Wien. Verhandl. 1862, p. 469, 986 
i. XL f. ll, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 144, Sm. Sp. T. n. 17, 
NESNEOJ. 1877, t; 195, f. 13, V.H. T?ni166; -—"Major?evalvis 
longe rhomboideo-lanceolatis, 150-170 z 25, apicibus obtusiusculis, 
carina media nodulis terminalibus longis, linearibus, canalieulo tenui 
pereursis instructa; striis longitudinalibus subtilissimis, transversa- 
libus inconspicuis. 

Hab. in aquis torrentibus ad «Comale Creek» Ameriee bo- 
realis, sociis Diadesmide levi, Cerataulo thermali, Syn- 
edra acuta etc. (LINDHEIMER); ad «Majscowa» Galiciee (GuT- 
WINSKIJ. — Ex Grunow iu Hed wigia 1867, p. 37 verisimiliter A72- 
phipleura pellucida: statum sporangialem sistit. « An hue AmpAz- 
pleura Sullivantii (auct.?) in Habirsh. — Chase Cat. p. 262». — 
Var. Truanii V. H. in Truan Diat. Astur. p. 48, t. 2, f. 34-35, Amphz- 


228 Bacillarie;e, Navieulaceze, Amphipleura. 


4. 


pleura, Trubiana Truan 1882: magna, valvis lanceolatis, 160-220 
v. longis, apicibus rotundatis obtusisque, rhaphe recta, utrinque ad 
apices duplicata nodulumque magnum validum efficiente; rhaphe 
medio subundulata (vestigium noduli centralis?); striis subtilissimis. 
In aquis ferrugineis fontis Salutis dietze Trubize (A. TRUAN). — Sec. 
Van Heurck forma sporangialis AmpAipleurag pellucida. 


. Amphipleura Frauenfeldii Grun. in Wien. Verhandl. 1862, p. 144, 


t. 14, f. 3, Alg. Novara p. 6, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 144. 
— Major, lanceolato-oblonga, 90-150 z 17-28, apicibus obtusiuseulis, 
costis apice et in media parte parum distinctioribus haud nodulosis, 
striis transversis tenuissimis ultra 24 in lO »., longitudinalibus 
evidentioribus. 

Hab. inter Oscillarias mare indicum prope « Tilanshang » 

insularum nicobaricarum obtegentes (FRAUENFELD, Exped. NovARA). 
— Amphipleure Lindheimeri Grun. quodammodo similis sed va- 
lidius striata, nodulis terminalibus nullis vel imperspicuis. Videtur 
eadem ae Navicwla fuszforimés Grun. quam confer. 
Amphipleura Weissflogii Jan. in M. M. J. XVIII, 1877, pag. 180, 
t. 195, f. 14. — Ab Amph?pleura pellucida et A. oregonzca (que 
forte eadem species ac 4. maa ?a) differt valvis exacte linearibus, 
apicibus rotundatis, 190-250 z 12-13; striis 25 in 10 x. 

Hab. fossilis in Oregonia, raro. — Noduli terminales ut in 
Amph?pleura Lindheimeri Grunow. 


5. Amphipleura Schumannii Grun. in M. M. J. 1877, p. 180, AmphAi- 


Cc 


plewra sp. Schum. Preuss. Diat. 1867, t. 1, f. 9. — Valvis 180- 
200 z14, striis 16 in 10 &., (teste Schumann) e punctis 3 distan- 
tibus in utroque latere valvs lineas longitudinales erassulas effi- 
cientibus compositis; striis (ex Grunow e contrario) e punctis nu- 
merosis minutis constitutis. 

Hab. in mari Baltico (SOHUMANN). 


. Amphipleura maxima H. L. Smith in Walker et Chase Notes on 


some new and rare Diatoms, Ser. I, p. 2, t. II, f. 5, Notarisia 1886, 
p. 146. — Structura et characteres generiei A?nphzpleurc, val- 
vis p. 365 longis; striis 32 iu 10 v. 

Hab. fossilis ad « Klakamas» Oregonic (H. L. SurrH). — Anne 
Amphipleura, oregonica Grun. in M. M. J. 1879, p. 179? 


. Amphipleura? sicula (Ehr.) Grun. in Wien. Verhaudl. 1862, p. 468, 


Surirella Sicula Ehr. Mikrogeol. t. XXII, f. 58. — Late lanceo- 
lata, apicibus rotundatis. 
Hab, fossilis in Sicilia (EHRENBERO). 


988 


989 


990 


Bacillariee, Naviculace:, Okedenia. 220 


8. Amphipleura? danica Kuetz. Bacill. p. 103, t. 30, f. 38, Species 
p. 88, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 143, O' Meara Ir. Diat. p. 322, 
H. L. Sm. Sp. T. n. 15, Grun. in Wien. Verhandl. 1862, p. 468, — 
Abbreviata, 50-60 p. longa, lanceolata vel fusiformis, apicibus ob- 
tusis truneatisve; nodulis terminalibus (teste O' Meara) presentibus. 

Hab. ad oras Suecix, Danis, Gallie borealis, intra stomachos 
Ascidiarum ad oras Hiberniz (O'MgAnA). — Individua in strato 
luteo-fuseo, mucoso, ad rupes, palos, infra aquam expanso vivunt. 
«An JNézschia?». 

9. Amphipleura ? pumila Schum. Preuss. Diat. 1869, p. 85, t. 2, f. 7 
(pessuma). — Valvis 16-22 x. longis, striis confertis. 

Hab. in pulviseulo cubiculi ad « Kónigsberg» Borussie (Scnu- 
MANN). — Vix Amphipleura, aptius Navécu!/c cujusdam forma. 


Species removend:ze 


10. Amphipleura rigida Kuetz. Bacill. t. 4, f. 30 (Amphzpleura szg- 
moidea W. Sm.) est. Nitzschia Sigma var. rigida Grun. 

11. Amphipleura inflexa Bréb. est Ok£edenia ?nflexa Kulenst. 

12. Amphipleura japonica Suring. est Ocedenza? japonica D. T. 


OKEDENIA Eulenst. [post 1868] in Van Heurek Typ. Diat. n. 107 
(Etym. a elaro F. OKEDEN diatomologo anglico), Amphzpleurce sp. 
Bréb. et Suring., /wnotze sp. Ehrenb. — Est Amphzplewra val- 
vis lunulato-curvatis. 

Obs. Species typica hujus generis maritima; accedunt duo alic 
dubie, quarum una aqu: dulcis incola, altera vero fossilis. 


— 


. Okedenia inflexa (Bréb.) Eulenst. in V. H. Typ. Diat. n. 167, Az- 
phiplewra inflexa Brób. in Kuetz. Species p. 88, Pritch. Infus. 
p. 789, t. 4, f. 31, Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 144, W. Sm. Br. 
Diat. II, p. 90. — Valvis linearibus, lunulato-curvatis, utroque polo 
parum attenuatis, obtusis ; striis transversis obscuris, 20-22 in 10 y. 

Hab. ad rupes maritimas Calvadosii et Normandiz Gallizee (BR£- 
BISSON), ad «Ilfracombe» Anglie (RALFrS). 

2, Okedenia? japonica (Sur.) De-Toni, AmpAzpleura japonica Suring. 

Alg. japon. p. 16, t. 2, f. 26. — Leviter sigmoidea, 85-105 z 14, 
a medio utrimque sensim attenuata, apicibus obtusis triplicata, pel- 
lucida, transverse striata, striis circ. 24 in 10 p. 

Hab. inter algas aque dulcis in Japonia. — 4. pellucide 

Kuetz. forma et mensuris proxima sed ob flexuram diversa. 4. 


992 


994 


995 


230 Baeillariecee, Naviculacez, Staurosigma. 
rigida Kueliz (que JNetzschéiam sistit) firmior et pro ratione an- 
gustior est, — An revera Nitzssch2a.? 

3. Okedenia? Crete (Ehr.) D. T., Amphzpleuwra Crete dot in Wien. 996 
Verhandl. 1862 p. 468, HARD da Crete Ehr. Mikrog. t. XXII, f. 55- 
96. — Valvis leniter arcuatis, dimidiato-lanceolatis, striis distinctis; 
facie connectivali oblonge obtuseque lanceolata. 

Hab. fossilis ad « Caltanisetta» Sicilie (EHRENBERG). 


STAUROSIGMA Grun. (1860] in Wien. Verhandl. X, p. 567 (Etym. 
siauros erux et s2gma littera S), De-Toni Osservaz. tasson. Bacill. 
p. 896. — Valve genuine S(auwroneidis sed rhaphe sigmatoidea; 
frustula a facie connectivali visa recta (nee arcuata). 

Obs. Generi KAo?cos?gmali peraffine. 


A. Species fossiles. 


l. Staurosigma Ehrenbergii Grun. in Wien. Verh. 1860, p. 567, Stau- 997 
roneis Sigma Ehr. in Abh. 1844, p. 88, Mikrogeol. t. XVIII, f. 62. 

— Habitu et magnitudine P/eurosigmalis acuminati; valvis 110 
v. longis, stauro distincto biovoideo, valvas latitudinem totam non 
percurrente. 
Hab. fossile ad «Richmond» Amerieze borealis (EHRENBERG); 
vivum in portu « Yokohama» Japonie (TEMPÉRE, BRUN). 

2. Staurosigma asiaticum Temp. et Brun Diat. foss. du Japon p. 56, 998 
t. 9, f. 1. — Valvis longe sigmoideis, acuminatis, 190-220 z 25-28, 
stauro valde conspicuo; suleis duobus in utroque latere rhaphes 
presentibus, valva ergo in 5 compartimenta divisa; striis trans- 
versis parallelis, levibus, squidistantibus, 16-]8 in 1O p., prope 
rhaphen attenuatis; striis obliquis nullis; faeie connectivali recta. 

Hab. fossile in calcaria «Sendai» Japonis, sat frequens. 


D. Species aqu: marins incole [Cfr. etiam Staurosigma Ehrenbergii]. 


3. Staurosigma obliquum (Greg.) Rabeah. Fl. Eur. Algar. I, p. 252, 999 
Stauroneis obliqua Greg. Mier. Journ. IV, p. 10, t. I, f. 35, Pritch. 
Inf. p. 911, t. VII, f. 63. — Valvis subrhombeo-oblongis vel rhom- 
beo-sublanceolatis, 25-65 pu. longis, apicibus subacutis vel subob- 
tusis, area transversa lata valvarum marginem attingente; striis 
transversis divergentibus, subtiliter punctatis, rhaphen attingentibus, 
18-90 in 10 x». 

Hab. ad oras Scotis, Hibernie (GREGORY), in mari mediter- 
raneo (L. RABENHORST). 


Bacillarieze, Naviculacec, Pleurosigma. 23l 
4. Staurosigma Ovulum Rabenh. Fl. Eur. Algar. I, p. 353. — Valvis 1000 

oblongo-ovatis vel ovoideo-el